HYPERLINK «http://www.ukrreferat.com/» www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Соціологічне дослідження

на тему:

“Ступінь довіри вітчизняним фармакологічним препаратам”

ПЛАН

І. МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Опис проблеми дослідження

Мета і завдання дослідження

Об’єкт і предмет дослідження

Гіпотеза дослідження

Наукова і практична новизна

Ключові поняття і терміни

Спосіб збору інформації

ІІ. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА

Анкета

1. Опис проблеми дослідження

На сьогоднішній день споживачі лікарських препаратів нерідко віддають
перевагу дорогим та розрекламованим медичним препаратам різного напрямку
дії, не довіряючи значно дешевшим, але менш відомим лікарським
препаратам вітчизняного виробництва. Чи дійсно даний підхід є
виправданим? Чи виграють від цього як пересічні споживачі
фармакологічної продукції, так і вітчизняні виробники лікарських
препаратів?

На жаль, сучасні виробники лікарських засобів не можуть на сьогоднішній
день продукувати засоби, які б по якості могли складати конкуренцію
зарубіжним аналогам.

Напружене конкурентне середовище, яке склалося на ринку ліків, призвело
до того, що на сьогодні рентабельність виробництва ліків є мінімальною.
Прибутків виробників ліків не вистачає на швидку реконструкцію
підприємств та впровадження міжнародних стандартів виробництва
лікарських засобів. У той же час країни, в які експортуються українські
ліки, почали вимагати дотримання саме цих стандартів, відтак обсяги
експорту вітчизняної фармацевтичної продукції значно зменшилися.
Виходить, що необхідні кошти для приведення виробництв до вимог GMP
можуть бути отримані виключно за рахунок українських споживачів, які,
сплачуючи вищу ціну за ліки, профінансують частину коштів, необхідних
для реалізації таких проектів.

Без доступних і якісних ліків, лікувальні властивості яких доведено за
світовими стандартами доказової медицини, розв’язати проблему
захворюваності населення України неможливо. Більше того, застосування
малоефективних ліків збільшує частку хронічно хворих і таким чином
«розкручується» спіраль щорічного збільшення потреб у коштах на їхнє
лікування. Інша проблема — це чинні стандарти експертизи якості та
доказовості лікувальних властивостей лікарських засобів. Як відомо,
розвиток світової фармацевтичної галузі прямує у двох напрямах: перший —
створення нових молекул, які здійснюють революцію в лікувальних
технологіях; другий, найбільш поширений, — створення генеричних
препаратів на основі відомих молекул.

Сучасна розробка препаратів на основі нових молекул потребує до одного
мільярда доларів США і терміну випробувань 8 — 10 років. Таких коштів
немає ні у вітчизняних виробників, ні у держави. Саме з цієї причини
вітчизняний науковий та виробничий потенціал націлений на розвиток
галузі у напрямі створення препаратів-генериків.

Важливою є та обставина, що у світовій практиці вимоги до методів
випробування нових ліків і копій відомих препаратів (генериків) помітно
відрізняються. З метою скорочення витрат доклінічні випробування
генериків або їхніх модифікацій не проводяться, натомість вивчається так
звана фармакокінетика та біодоступність препарата-генерика відносно
оригінального препарату, оскільки терапевтичні і токсикологічні дози
оригінальних препаратів були визначені багато років тому, коли вони
виходили на ринок як нові. На жаль, відповідно до вимог, встановлених
вітчизняними регуляторними органами, українські фармацевтичні
підприємства часто змушені замовляти дослідження генериків в обсягах,
які не потрібні для виходу цих препаратів на зовнішні ринки та не
відповідають вимогам світових стандартів.

Таким чином, вітчизняні виробники поставлені у нерівні умови з фірмами,
ліки яких імпортуються в нашу країну (адже фірми-імпортери не
витрачаються на згадані дослідження). Вітчизняні ж підприємства фактично
вимушені працювати в умовах подвійних стандартів і здійснювати подвійні
витрати — з одного боку, задовольнити невідомі у світовій практиці
вимоги наших регуляторних органів, з іншого — проводити додаткові
дослідження, необхідні для виходу на зовнішні ринки.

Запропоноване соціологічне дослідження присвячене дослідженню рівня
довіри українського споживача до вітчизняних препаратів

2. Мета і завдання дослідження

Мета даного дослідження полягає у визначенні рівня довіри українського
споживача до вітчизняних фармакологічних препаратів і розкриттю можливих
факторів, які стоять на перешкоді споживання вітчизняних лікарських
препаратів.

Також метою даного соціологічного дослідження є збір інформації про
поставлену проблему.

< h x ? ? даного соціологічного дослідження є за допомогою соціологічного опитування зібрати інформацію про психологію вибору лікарських засобів. 3. Об’єкт і предмет дослідження Об’єктом дослідження виступає рівень споживання вітчизняних ліків українськими споживачами. Предмет дослідження: рівень довіри до української фармацевтичної продукції, психологічні аспекти вибору ліків та головні причини досліджуваного явища. 4. Гіпотеза дослідження 1. Вважаю, що велика частина вітчизняної продукції не може конкурувати з більш відомими лікарськими препаратами через меншу якість, нижчу ефективність та відсутність широких рекламних компаній. 2. Припускаю, що більшість споживачів в Україні більше довіряють зарубіжним препаратам через недооцінювання можливостей вітчизняної фармацевтичної галузі. 5. Наукова і практична новизна Дане дослідження є досить актуальним і потрібним з точки зору перспектив розвитку фармацевтичної галузі в Україні. Також практична новизна полягає в дослідженні економічних та психологічних факторів вибору фармацевтичної продукції в Україні і дає змогу врахувати досліджені чинники для подальшого більш успішного просування вітчизняної продукції українцям. 6. Ключові поняття і терміни Рівень довіри – схильність покупця до придбання фармацевтичної продукції. Довіра є взаємовідношення впевненості. В соціальних науках категорія довіри сьогодні є предметом активних досліджень. В соціології (та психології) рівні довіри, до яких одна сторона може довіряти іншій, вимірюються у вірі в чесності, доброчинності та компетенції іншої сторони. Базуючись на останніх наукових дослідженнях, недовіра може бути прощена значно легше, коли вона інтерпретується як недостатня компетентність, ніж недостатня доброзичливість, чи чесність. Фактори вибору – чинники, які впливають на вибір лікарських препаратів (походження товару, його ціна, оформлення, фірма-виробник тощо) 7. Спосіб збору інформації Своє дослідження є проводила за допомогою соціологічного опитування. Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування є особи віком від 14 років. Вибіркова сукупність дорівнює 50 осіб: 25 чоловіків та 25 жінок різних вікових груп. Я проводила вибіркове дослідежння за допомогою анкетування і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних. Даним соціологічним дослідженням я прагну звернути увагу на проблему довіри до вітчизняної фармацевтичної продукції. Анкета Шановний пане / пані! Просимо Вас приділити небагато часу до даної анкети і відповісти на декілька неважких запитань, які дозволять визначити Ваше ставлення до вітчизняних ліків. Анонімність та конфіденційність гаратуємо. На всі запитання потрібно вибрати один із запропонованих варіантів відповідей. Дякуємо за час, який приділили нашій анкеті! 1. Як часто купуєте ліки? а) ніколи не купую; б) час від часу купую; в) досить часто купую (не менше одного разу на місяць). 2. Чи має для Вас значення країна виробника даних ліків? а) не має значення; б) має значення; в) ніколи над цим не розмірковував. 3. Чи довіряєте Ви іноземним лікарським препаратам? а) ні, не довіряю; б) так, довіряю; в) ніколи над цим не розмірковував. 4. Чи довіряєте Ви українським лікарським препаратам? а) ні, не довіряю; б) так, довіряю; в) ніколи над цим не розмірковував. 6. Купуючи ліки, Ви віддаєте перевагу а) відомим (розрекламованим) препаратам б) дешевшим лікам в) дорожчим лікам г) свій варіант відповіді _____________________________ 5. Якщо у Вас є можливість вибору схожих ліків, які б Ви вибрали: а) ліки зарубіжного виробника; б) ліки українського виробника; в) не має значення. 6. Що на Вашу думку, робить українські ліки привабливими для придбання: а) ціна; б) якість та кращий лікувальний ефект; в) менша ймовірність підробок; г) не вважаю українські ліки привабливими для придбання. 7. Що на Вашу думку, робить зарубіжні ліки привабливими для придбання: а) ціна; б) якість та кращий лікувальний ефект; в) менша ймовірність підробок; г) не вважаю зарубіжні ліки привабливими для придбання. 8. До яких медичний препаратів ставитися з більшою довірою: а) до українських ліків; б) до будь-яких іноземних ліків; в) до іноземних ліків всесвітньовідомих виробників; г) не довіряю жодним лікам. 9. Що може змінити Ваше відношення до українських ліків? а) зміна ціни; б) покращення упаковки; в) збільшення реклами та інформації по даних ліках; г) Ваш варіант відповіді ____________________________________ Ще раз дякуємо, що відповіли на запропоновані запитання! PAGE PAGE 2

Похожие записи