.

Структура системи УкрСЕПРО. Сертифікація продукції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1250 9663
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Структура системи УкрСЕПРО.

Сертифікація продукції”Загальні відомості про сертифікацію в Україні

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
практики – національний орган України з сертифікації.

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і
сертифікацію» (ст.14) на Державний Комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої практики покладено створення та забезпечення
функціонування державної системи сертифікації.

Держстандарт України:

· визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації в
Україні;

· затверджує переліки продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації,
з зазначенням нормативних документів, на відповідність яких проводиться
сертифікація;

· здійснює контроль за додержанням правил сертифікації та за
сертифікованою продукцією і інформує заявлені організації та громадкість
з результатами сертифікації.

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
практики та призначені ним органи з сертифікації законодавчо
вповноважені виконувати роботи з обов’язкової сертифікації.

Україна приєдналась до міжнародних систем сертифікації:

* Системи міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) з випробувань
електрообладнання на відповідність стандартам безпеки;

* Системи сертифікації компонентів електронної техніки МЕК.

В Україні діє державна система сертифікації продукції УкрСЕПРО, роботи в
якій визначають 149 органи з сертифікації продукції (робіт, послуг) та
811 випробувальні лабораторії (центри).

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
практики подає послуги з сертифікації в Системі УкрСЕПРО:

· проводить акредитацію органів їз сертифікації та випробувальних
лабораторій (центрів), веде їх Реєстр;

· готує і атестує аудиторів, веде їх Реєстр;

· виконує реєстрацію сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання),
веде їх Реєстр;

· веде Реєстр сертифікатів підприємств, отримавших сертифікат на систему
якості;

· веде Реєстр атестатів виробництва, виданих підприємствам;

· забезпечує створення організаційно – методичної бази сертифікації та
випробувань;

· організує розробку правил сертифікації однорідної продукції (робіт,
послуг).

Головним інститутом в системі Державного Комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої практики по розробці науково –
методичних та організаційних засад сертифікації продукції, послуг,
систем якості є Український науково – дослідний інститут стандартизації,
сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ).

УкрНДІССІ здійснює інформаційне забезпечення підприємств і організацій з
питань сертифікації.

Державна система сертифікації УкрСЕПРО

Законодавчу базу державної системи сертифікації складають:

* Декрет Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від
11.06.97р. № 333/97 – ВР;

* Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів «Про
стандартизацію і сертифікацію» від 11.06.97 р. № 333/97-ВР;

* Закон України «Про захист прав споживачів » від 12.05.91 р. №1024-XII
– ВВР;

* Відповідно до Указу Президента України від 22.01.2000 року № 89/2000
«Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері
підприємства » та доручення Кабінетом Міністрів України від 26.01.2000
року розроблені: Проект Закону України «Про підтвердження відповідності
», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності ».

Організаційну основу системи сертифікації УкрСЕПРО становлять державні
стандарти України:

ДСТУ 3410-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;

ДСТУ 3411-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з
сертифікації продукції та порядок їх акредитації;

ДСТУ 3412-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних
лабораторій та порядок їх акредитації;

ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції;

ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва.
Порядок проведення;

ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи;

ДСТУ 3416-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об’єктів
добровільної сертифікації;

ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання
результатів сертифікації продукції, що імпортується;

ДСТУ 3418-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та
порядок їх атестації;

ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості.
Порядок проведення;

ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з
сертифікації систем якості та порядок їх акредитації;

ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та
опис;

ДСТУ 3957-2000. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження
виробництва під час проведення сертифікації продукції.

Перелік сертифікованих в системі УкрСЕПРО систем якості складається із
575 системи якості.

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні,
включає 39 однорідних видів продукції та послуг.

Сертифікація продукції в Системі УкрСЕПРО проводиться відповідно до
затверджених Правил сертифікації однорідних видів продукції (послуг):

· Правила обов’язкової сертифікації тютюнових виробів, затверджені
наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої практики від 13 вересня 1996 р. № 378 (зареєстровані в Мінюсті
України 3 жовтня 1996 р. за № 569/1594);

· Правила обов’язкової сертифікації алкогольних напоїв, затверджені
наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої практики від 13 вересня 1996 р. № 379 (зареєстровані в Мінюсті
України 4 жовтня 1996 р. за № 570/1595);

· Правила обов’язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів, затверджені
наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої практики від 16 січня 1997 р. № 19 (зареєстровані в Мінюсті
України 26 лютого 1997 р. за № 52/1856);

· Правила обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх
складових та приладдя, затверджені наказом Державного Комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої практики від 25 січня 2002
року №48 (зареєстровані в Мінюсті України 11 лютого 2002 року за №
126/6414);;

· Правила обов’язкової сертифікації машин сільськогосподарських для
рослинництва, тваринництва, птахівництва і кормовиробництва, затверджені
наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої практики від 17 січня 1997 року № 24 (зареєстровані в Мінюсті
України 6 лютого 1997 року за № 24/1828);

· Правила обов’язкової сертифікації кранової продукції, затверджені
наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої практики від 24 січня 1997 року №37 (зареєстровані в Мінюсті
України 4 квітня 1997 року за № 110/1914);

· Правила обов’язкової сертифікації продукції обладнання металообробного
та деревообробного, затверджені наказом Державного Комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої практики від 7 квітня 1997
року № 186 (зареєстровані в Мінюсті України 22 вересня 1997 року за №
415/2219);

· Правила обов’язкової сертифікації технічних засобів охоронної та
охоронно-пожежної сигналізації, затверджені наказом Державного Комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої практики від 10
квітня 1997 року № 191 (зареєстровані в Мінюсті України 8 серпня 1997
року за № 298/2102);

· Правила обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій, затверджені наказом Державного Комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої практики від 12 квітня 1997 року №
192 (зареєстровані в Мінюсті України 18 червня 1997 року за № 222/2026);

· Правила обов’язкової сертифікації засобів обчислювальної техніки,
затверджені наказом Державного Комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої практики від 25 червня 1997 року №366 та
зареєстровані Міністерством юстиції (державний реєстр №295/2099 від
07.08.97);

· Правила обов’язкової сертифікації продукції протипожежного
призначення, затверджені наказом Державного Комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої практики від 27 червня 1997 року №
374 (зареєстровані в Мінюсті України 16 вересня 1997 року за №
407/2211);

· Правила обов’язкової сертифікації послуг з ремонту та технічного
обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових,
затверджені наказом Державного Комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої практики від 28 серпня 1997 року № 520
(зареєстровані в Мінюсті України 14 жовтня 1997 року за № 475/2279);

· Правила обов’язкової сертифікації електропобутового та аналогічного
обладнання і комплектувальних виробів, затверджені наказом Державного
Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої практики
від 12 вересня 1997 року № 567 (зареєстровані в Мінюсті України 31
жовтня 1997 року за № 524/2328);

· Правила обов’язкової сертифікації труб та балонів, затверджені наказом
Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
практики від 12 грудня 1997 року №777 (зареєстровані в Мінюсті України 6
лютого 1998 року за № 83/2523);

· Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування, затверджені
наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої практики від 27 січня 1999 року № 37 та зареєстровані
Міністерством юстиції (державний реєстр № 235/3528 від 15.04.99);

· Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг, затверджені
наказом Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої практики від 27 січня 1999 року № 37 та зареєстровані
Міністерством юстиції (державний реєстр № 233/3529 від 15.04.99);

· Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту, затверджені
спільним наказом Державного Комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої практики та Міністерства транспорту від 19
березня 1999 року № 1 19/156 та зареєстровані Міністерством юстиції
(реєстр від 30.03.99 № 192/3485);

· Правила сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих,
затверджені наказом Державного Комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої практики від 14 червня 1999 року № 322 та
зареєстровані Міністерством юстиції ( реєстр від 22.06.99 № 405/3698).

Сертифікація продукції іноземного виробництва здійснюється згідно з
Порядком проведення робіт з сертифікації продукції іноземного
виробництва, що виготовляється серійно, затверджених наказом Державного
Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої практики
від 18.08.98 № 633 та зареєстрованих Міністерством юстиції ( реєстр від
14.10.98 за № 657/3097).

При сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО застосовуються схеми
(моделі) сертифікації.

Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Продукція, що сертифікуєтся Назва робіт Документи, які видаються органам
з сертифікації продукції

Обстеження виробництва атестація вироб-ництва Сертифі-кація (оцінка)
системи якості випробування з метою сертифікації технічний нагляд  

Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться
по кожному виробу Не

проводиться Сертифікат відповідності на кожний виріб

Партія продукції (виробів) Не проводиться Не проводиться Не проводиться
Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості,
які встановлені органом з сертифікації Не

проводиться Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з
наведенням розміру сертифікованої партії

Продукція, що випускається серійно Не проводиться Не проводиться Не
проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в
кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться шляхом
контрольних випробувань зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в
порядку, що встановлені органом з сертифікації. В разі необхідності
проводиться перевірка виробництва Сертифікат відповідності з терміном
дії, що встановлюється ліцензійною угодою, але не більше одного року

Продукція, що випускається серійно Прово-диться Не проводиться Не
проводиться Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в
кількості, які встановлені органом з сертифікації Проводиться в порядку,
що визначений органом з сертифікації, і включає перевірки виробництва та
контрольні випробування зразків продукції Сертифікат відповідності з
терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою

Не проводиться Прово-диться Не проводиться Проводяться на зразках
продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом
з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з
сертифікації, і включає перевірки виробництва та контрольні випробування
зразків продукції Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох
років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії
атестата виробництва

Не проводиться Не проводиться Прово-диться органом з серти-фікації
систем якості Проводиться в порядку, що визначений органом з
сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації
продукції та систем якості Сертифікат відповідності з терміном дії до
трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну
дії сертифіката на систему якості

 

Література

Закон України “Про стандартизацію”.

Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО серии 9000. –
К.: Украинская ассоциация качества, 1996. – 181 с.

Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. – СПб., 1996. –
Ч.1.

Кириченко Л.С., Чернухіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в
сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. – Львів; К., 1995.

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якісю і сертифікації:
Підручник. – К., 1997. – 152 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020