.

Що є предметом толлінгу? Чи має відношення толлінг до проблеми зайнятості (матеріал)

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1104
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com –
рефератний сайт №1 в Україні!

Реферати, контрольні роботи, курсові та дипломні роботи з 70-ти
напрямків. БЕЗКОШТОВНО!

Що є предметом толінгу? Чи має відношення толлінг до проблеми зайнятості

Вступ

Толінг (у перекладі з англ. give and take raw material, customer owned
raw materials, customer-furnished raw materials) — механізм толынгових
відносин в загальному випадку є переробкою давальницької сировини
вітчизняного та імпортного походження з дотриманням передбаченого
митного режиму переміщення товарів. Необхідним атрибутом здійснення
толінгових операцій є пряма участь сторін толінгового угоди в обороті
зовнішньої торгівлі при здійсненні імпортно-експортних операцій через
митні межі держав.

Інше визначення давальницької сировини характеризує як сировина, що
вивозиться в іншу країну, з метою переробки і подальшого вивозу готової
продукції в країну власника (давальця) сировини. Останнє визначення
давальницької сировини за визначенням дублює суть толінгових відносин.
Така неоднозначність присутня як в практиці господарської діяльності по
толінговим операціях українських підприємств, так і в інтерпретації на
законодавчому рівні.

1. Толінг як економічне явище

У останніх час у всіх на слуху став таке поняття як толінг, дисскуссии
навколо якого все активніше розгораються на сторінках вітчизняних газет
і журналів. Причому в різних виданнях трактування цього терміну різне.
Перш ніж перейти до характеристики толінга як явища приведемо найбільш
поширені визначення цього поняття, що зустрічаються в наший літературі
(табл. 1).

Само поняття «толінг» походить від англійського «toll» (мито) і почало
уживатися в російській економічній літературі для позначення операцій по
переробці давальницької сировини, що надавалася інофірмами, безмитно
ввозиться для цього на територію Росії під митним режимом переробки.

У російській економічній літературі розрізняють зовнішній (при ввезенні
сировини з-за кордону) і внутрішній толінг (при придбанні інофірмою
сировини на території РФ).

За кордоном такі операції носять назву активної і пасивної переробки,
при цьому під активною розуміють переробку що надаються зарубіжним
замовником матеріальних ресурсів в країні-переробнику, пасивній
переробка є для зарубіжного замовника.

Важливою умовою для віднесення операції до толінгу є та обставина, що
сировина, що ввозиться або набуває на території країни-переробника,
поміщається переробним підприємством під митний режим переробки, по
цьому критерію формуються статистичні дані про толінгових операції.

Таким чином, толінг є переробкою давальницької сировини, що ввозиться в
країну переробки безмитно, і може бути підрозділений на толінг з
наданням або без надання податкових пільг.

Наприклад, застосування толінгових схем в наших сусідів – Росії – в
основному припадає на алюмінієву промисловість. Це пов’язано, ймовірно,
з тим, що в Росії толінгові операції знайшли найбільш широке
розповсюдження саме в цій промисловості (близько 80% вироблюваного в
Росії алюмінію йде на експорт, 70% з них — по толінговим схемах).

Тим часом толінговие схеми використовуються також і в інших галузях
металургії: для афінажу золота, срібла, платиноїдів, виробництва міді,
нікелю, кобальту, а також в легкій, електронній, авіаційною
промишленностях тощо.

Толінгові операції давно застосовуються у всьому світі. У німецькій мові
поняттю толінга відповідає термін «Lohnveredelung», а також часто «Neue
internationale Arbeitsteilung», в англомовних країнах «International
Subcontracting» або «Offshore Assembly/ Production», а на іспанській
мові толінгові операції позначаються як «maguila».

2. Мотиви для здійснення толінгових операцій

Мотивами для здійснення толінгових операцій служать, головним чином,
наступні причини:

— для замовника

прагнення підприємств индустриальноразвитих країн знайти можливість
понизити собівартість продукції за рахунок здійснення частини або всього
виробничого процесу в країнах з нижчими витратами на заробітну плату;

відсутність в країні-замовнику технології або виробничих потужностей для
отримання необхідної продукції, що супроводжується браком ВКВ для її
закупівлі за кордоном.

— для переробника

бажання завантажити простоюючі виробничі потужності;

часто при цьому — брак оборотних коштів для самостійного придбання
сировини, недоступність кредитів, наявність заборгованостей, що не
дозволило б використовувати передоплату, що за призначенням поступає на
розрахунковий рахунок.

Толлінговиє операції як нова форма міжнародної кооперації стали
реальністю, коли паралельно створенню виробничо-технічних і
організаційних передумов у всьому світі під тиском міжнародній
конкуренції виникло питання про співвідношення виробничих витрат, що
грунтуються на відмінностях у витратах на оплату праці в різних країнах,
і, таким чином, все більше значення почало приділятися умовам для вибору
місця виробництва.

Так, США як класична країна з високими витратами на оплату праці вже
дуже рано відчули необхідність розміщення замовлень на переробку в
країнах з нижчими витратами на заробітну плату, за ними послідували інші
індустріальні країни. У Германії (ФРН) процес розміщення замовлень на
переробку активізувався тільки з початку 70-х років, після сильного
підвищення рівня зарплати. У той час частина отримуваної по толінговим
контрактах продукції в світовій торгівлі (у імпорті і експорті) складала
від 0,5 до 1%.

Пізніше, в ході прогресуючого відкриття світових ринків і, перш за все,
із-за все більшого зростання міжнародної конкуренції в період підйому
світової економіки з 1983 р. виразно розширилося і міжнародне
застосування толінгових операцій. Порівняно велике зростання
використання контрактів на переробку спостерігалося в Західній Європі,
Північній і Центральній Америці, а також в Східній Азії. Цьому сприяло
не в останню чергу створення дешевих міжнародних транспортних
потужностей. У Європі особливо поширено було застосування цих схем
ведення бізнесу підприємствами Федеральної Республіки Німеччини, що
відкрили для переробки такі країни як Грецію, Португалію, Іспанію,
Югославію, Марокко, Туніс, Гонконг і Китай.

Новий поштовх застосування толінгових схем отримало на початку 90-х
років. Для цього існували багато причин: відкриття меж з Східною
Європою, утворення інтеграційного об’єднання НАФТА між США, Канадою і
Мексикою, економічна експансія до Південно-східної Азії і не в останню
чергу порівняно високе зростання витрат по заробітній платі у
високорозвинутих західних індустріальних країнах. Політичні і економічні
зміни в Східній Європі привели не тільки до кількісного збільшення
міжнародної переробки, але і до її територіального переміщення. Перш за
все німецькі підприємства перемістили значну частину замовлень на
переробку з країн ЄС, Югославії і Гонконгу в східноєвропейські країни,
що здійснюють реформи.

Вже зараз видно, що проведення цих операцій між поряд країн
Європейського Союзу, з одного боку, і східноєвропейськими країнами, що
реформуються, з іншою, найближчими роками виросте і порівняно із
загальними об’ємами торгівлі матиме більше значення. Таким чином,
операції по переробці що надаються іноземними фірмами матеріальних
ресурсів можуть грати в процесі економічного розвитку Східної Європи і в
майбутньому значну роль.

3. Вплив толінгових операцій на країни, що реалізовують їх,

з низькими витратами на заробітну плату

Одній з проблем для країн з низькими витратами на заробітну плату є
проблема зайнятості і завантаження простоюючих виробничих потужностей.
Високий рівень безробіття, до того ж, в країнах, що розвиваються,
пов’язаний з сильним зростанням чисельності населення. Один той факт, що
більш ніж в 55 країнах існують вільні економічні зони, говорить про те,
що за допомогою залучення зарубіжних замовників на переробку ці держави
чекають хоч би деякого ослаблення своїх проблем.

1. Зайнятість, завантаження виробничих потужностей і доходи

Значення толінгових операцій для ситуації із зайнятістю і завантаженням
виробничих потужностей тих, що беруть участь в процесі переробці країн з
низькими витратами на заробітну плату видно вже з кількості створених в
світі за допомогою розміщення толінгових замовлень робочих місць:
близько 1 мільйона. Враховуючи високий рівень безробіття в країнах, що
розвиваються, і те, що в найближчі десятиліття очікується її подальше
зростання, можна припустити, що цими країнами будуть і надалі
створюватися особливі умови для залучення зарубіжних замовників на
переробку.

u

$

&

®

I

o

u

6цівники жіночої статі з мінімальним рівнем освіти. Ця група віддається
перевага унаслідок своєї порівняно великої готовності працювати, високої
продуктивності при виконанні простих робіт, порівняно високої трудової
дисципліни, обмеженої мобільності і невисоких запитів по зарплаті.

2. Інтеграція в країну переробки

Використання толінгових схем іноді спричиняє за собою і здійснення
прямих інвестицій в переробляючу країну у формі створення в ній свого
підприємства для виконання процесу переробки. Часто цьому супроводить
те, що привнесло в цю країну нових технологій, які роблять позитивний
вплив на розвиток цієї країни і можуть згодом внести свій внесок до
вирішення проблеми зайнятості на національних підприємствах.

Важливу роль грає те, де проводяться матеріальні ресурси для переробки.
Дослідження показують, що велика частина матеріалу для переробки
ввозиться з країни-замовника.

Відносно країн, що розвиваються, можна стверджувати, що постачальниками
матеріальних ресурсів при покупці їх в країні-переробнику є не
національні підприємства, а в більшості своїй знову ж таки дочірні
підприємства іноземних інвесторів.

Досвід східноєвропейських країн показує, що виконання толінгових
замовлень часто веде до розвитку національних галузей, що проводять
необхідні початкові матеріали для переробки.

Необхідно відзначити, що при розвитку виробництва не всі товарні потоки
виходять від країни-замовника і закінчуються в ній. Існує велика
диференціація між местомом покупки початкової сировини і местомом збуту
готовій продукції. Це робить позитивний вплив на страну-переработчик,
оскільки сприяє взаємодії цих країн з великою кількістю країн, що беруть
участь в товарному обігу.

Тим часом використання толінгових схем поки досить обмежено. У цьому
повинні митна політика країн, що беруть участь в толінгових операціях, і
дуже складні, і деколи тривалі, формальності при оформленні операцій, а
також ввезення-вивозу продукції. На це скаржаться як підприємства,
розміщуючі толінговие замовлення, так і їх партнери-переробники. Так,
наприклад, часто навіть відходи повинні бути вивезені для утилізації в
страну-заказчик.

3. Конкуренція з іншими країнами з низькими витратами на заробітну плату

Все більше і більше країн бачать вирішення проблеми безробіття в
залученні заказчиков-толінгеров. Таким чином, серед цих країн виникає
конкуренція за отримання відповідного фінансування. Для вибору місця
здійснення переробки підприємствами-замовниками проводиться порівняння
рівнів заробітної плати в цих країнах і умов переробки.

Деякі країни, що розвиваються, виробляють загальні рамкові умови для
залучення іноземних інвесторів і уникнення конкуренції між собою.
Прикладом таких країн можуть служити південно-східні країни ASEAN.

Конкуренція за отримання толінгових замовлень має місце і серед
підприємств однієї країни.

4. Інший вплив толінгових операцій на країни з низькими витратами на
заробітну плату

Необхідно відзначити і інші дії толінгових операцій на країни з низькими
витратами на заробітну плату. Толлінговиє операції роблять позитивний
вплив на платіжний баланс цих країн, оскільки знижується інвестиційний і
валютний недолік. Наступний позитивний ефект полягає в припливі
іноземного капіталу для створення робочих місць, а надалі — за допомогою
виплат зарплат і значної диференції між експортом і імпортом.

У разі розміщення замовлення на переробку на своєму дочірньому
підприємстві за кордоном материнська компанія має можливість впливати на
величину прибутків за рахунок цін, по яких відбувається перерахунок.
Якщо дочірнє переробне підприємство знаходиться в безподатковій зоні,
материнська компанія зацікавлена показувати виникнення всіх прибутків
при переробці.

Створення нових місць виробництва в рамках толінгових операцій може
сприяти індустріалізації країни.

Виконання толінгових замовлень надає позитивна дія на
страну-переработчик, оскільки, з одного боку, відкриває ринки в
індустріальних країнах і для інших товарів його виробництва, випуск яких
без застосування толінгових схем був би неможливий, а, з іншого боку,
може виникнути позитивний ефект і для інших областей економіки
країни-переробника, якщо сировина для переробки купувалася б інофірмою в
цій же країні.

Але відкриття підприємств країн з низькими витратами на заробітну плату
для інофірм означає одночасно велику залежність як від окремих
підприємств, так і від індустріальних країн в цілому.

Таким чином, виконання толінгових замовлень надає позитивна дія на
країни з низькими витратами на заробітну плату в основному в області
зайнятості, завантаження простоюючих виробничих потужностей і доходів.
Не дивлячись на вказані вище негативні прояви, цей вид міжнародних
комерційних операцій повинен розглядатися в цілому як позитивний для
країн, що беруть участь в них. Толлінговиє операції можуть бути
важливим, хоча і не достатнім кроком для вирішення проблем деяких країн
з низькими витратами на заробітну плату і вирівнювання їх економічних
відносин з індустріальними країнами.

4. Вплив толінгових операцій на тих, що реалізовують їх
індустріальнорозвинуті країни

1. Вплив толінгових операцій на ситуацію із зайнятістю в індустріальних
країнах

Головним наслідком здійснення толінгових операцій, враховуючи високий
рівень безробіття і зарубіжні інвестиції, що ростуть, є експорт робочих
місць. Страх втратити робочі місця грунтується при цьому на наступному:

імпорт дешевих товарів, що збільшується, веде до зменшення робочих
місць;

капітал, що інвестується за кордоном, не веде до створення нових робочих
місць в країні-інвесторові.

Цьому протиставляються інтереси підприємств, які виходять з наступного:

міжнародна конкуренція, що росте, вимушує використовувати всі можливі
цінові переваги країн-переробників;

розширення діяльності при здійсненні іноземних інвестицій, що
грунтується на проведенні сервісних робіт і діяльності по забезпеченню
свого іноземного виробництва матеріальними ресурсами, проведення
дослідницьких робіт, можливість дешевшого виробництва, вигідніша
калькуляція при розміщенні замовлень на переробку на своєму дочірньому
підприємстві за кордоном, відкриття нових зарубіжних ринків за допомогою
підвищення купувальної здатності в країнах-переробниках мають своїм
слідством зростання і внутрішнього виробництва.

2. Вплив толінгових операцій на структуру промисловості індустріальних
країн

Участь підприємств з індустріальних країн в толінгових операціях робить
вплив на інші підприємства і, таким чином, на загальну структуру
промисловості цих країн. До таких підприємств відносяться, перш за все,
ті, чиї пропозиції відчувають конкуренцію іноземних підприємств, що
виконують толінговие замовлення, а також їх сервісні підприємства і
постачальники початкового матеріалу.

В результаті цього підприємства, що не беруть участь в толінгових
операціях, вимушені здійснювати раціоналізацію свого виробничого
процесу. Унаслідок потрібних для цього високих капіталовкладень така
можливість використовується тільки для стандартизованої продукції, яка
ще порівняно довго може виготовлятися без подальших змін виробничого
процесу. Іншою можливістю є переклад виробництва на випуск більш
високотехнологічної продукції, яка не може бути запущена в масове
виробництво.

У більшості ж випадків альтернативою залишається тільки розміщення
власного виробництва в країнах з низькими витратами на заробітну плату.
Це може здійснюватися шляхом створення дочірнього переробного
підприємства за кордоном або ж просто шляхом розміщення толінгових
замовлень на іноземних заводах. Останній варіант має недолік, що
виражається в тому, що замовник не може безпосередньо впливати на
виробничий процес підприємства в країні з низькими витратами на
заробітну плату.

Як вже наголошувалося, в процесі переробки також беруть участь сервісні
підприємства і постачальники початкового матеріалу. Оскільки більшість
початкового матеріалу, згідно наявним дослідженням, поставляються з
країни-замовника, з часом ці фірми вимушені послідувати за своїми
замовниками в переробляючі країни. Унаслідок регіональної концентрації
певних галузей для таких фірм є додаткова можливість дістати нових
покупців з інших індустріальних країн.

Індустріальними країнами робляться також заходи для обмеження ввезення
дешевої продукції з країн з нижчими витратами по заробітній платі для
підтримки вітчизняного виробника.

Список використаної літератури

Cисоев А. Кому заважає толінг//Металли Євразію. — 2002. — № 6.

Іванов Н., Белкин Д. Толлінговая атака на правительство//Коммерсантъ. —
1999. — № 192.

Любін А. Чи то толінг, чи то грабіж // Труд. — 2003. — 23 сент.

Шевців П., Ліхина О. Толлінг // Коммерсант’. — 1999. — № 38.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020