.

Розквіт Сербської держави за династії Неманичів (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
7 5054
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

“Розквіт Сербської держави за династії Неманичів”ПЛАН

Вступ

Розділ 1. Держава Неманичів

Розділ 2. Соціально-економічний розквіт Сербських земель за правління
династії Неманичів

Розділ 3. Соціальні верстви та міста Сербії ХІІ-ХIV ст.ст. Сербська
культура за часів династії Неманичів

Висновки

Список використаної літератури

Додаток

ВСТУП

Актуальність теми. Дослідження даного періоду цікава тим, що до кінця 12
століття Сербія була під впливом Візантії, і тільки у 13-14 століттях –
незалежна держава. Цікавим є дослідження соціально-економічного
становища Сербії в період незалежності та її розквіту за часів правління
династії Неманичів.

Обєкт дослідження: Сербська держава за правління Неманичів.

Предметом дослідження є політичні передумови для соціально-економічного
розвитку Сербії досліджуваного періоду (ХІІ-ХIV ст.ст.), внутрішня
соціально-економічна політика та вплив зовнішньої політики та
соціально-економічне життя країни за часів правління династії Неманичів.

Мета дослідження скласти загальну картину соціально-економічного життя
на сербських землях у період правління представників династії
Неманичів..

Завдання, виходячи із мети, ми ставили перед собою наступні:

висвітлити особливості соціально-економічного становища Сербії в
досліджуваний період;

охарактеризувати передумови найважливіших подій у
соціально-економічному розвитку Сербії часів правління Неманичів;

данати аналіз соціальному устрою та економічному стану в різні роки
правління представників династії Неманичів.

Джерельна база. Важливою підставою для будь-якого історичного
дослідження є наявність широкого вивчення кола джерел, документальної
бази та наукової літератури. Дані з цього питання можна почерпнути з
історіографічних праць та статей, посібників з історії зарубіжних
слов’ян тощо. Серед найбільш відомрих праць по досліджуваній проблемі
слід виділити працю Френсіса Дворника “Слов’яни в європейській історії
та цивілізації” та курс лекційного матеріалу за редакцією професора
В.І.Ярового “Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ
ст.)”.

Методологія дослідження обумовлює обєктивних підхід і такі методи
дослідження як збирання інформації та її аналіз (літературний метод),
хронологічний та ретроспективний метод, методи порівняння та
узагальнення.

Теоретична та практична значимість результатів дослідження полягає в
можливості їх використання у вищих і середніх навчальних закладах при
підготовці відповідних тем із всесвітньої історії тощо.

Практичне застосування може знайти під час лекційних, семінарських,
консультативних занять у ВУЗах, в процесі проходження студентами
різного роду фахових практик, в ході наукових конференцій.

Структура роботи обумовлена метою та завданням дослідження і побудована
за проблемно-хронологічним принципом.

Робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку
використаних літературних джерел. Основна частина складається з 4
розділів.

Загальний обсяг роботи – 33 сторінки.

РОЗДІЛ 1

ДЕРЖАВА НЕМАНИЧІВ

Події сербської історії другої половини X — початку XI ст. не існує
жодних відомостей, і лише одне з джерел згадує, що в Сербії у 1015 р.
правив Володимир, якого одні дослідники вважають прямим нащадком
Чеслава, інші ж — сином Петрислава, короля Далмації. Володимир був
одружений з дочкою болгарського царя Самуїла — Косарою, — і ця обставина
виявилася для нього фатальною: побоюючись претензій Володимира на
болгарський престол, тогочасний правитель Болгарії — Йоанн Владислав —
запросив його в 1016 р. до себе в гості у місто Преспа й підступно вбив.

З 20—30-х років XI ст. сербські державні утворення — Рашка, Захум’є,
Дукля (Зета) — після недовгого періоду залежності від Болгарії потрапили
у васальну залежність від Візантії. Така ситуація зберігалася протягом
усього XI ст., незважаючи на неодноразові, інколи успішні, виступи
сербів проти загарбників. Наприклад, жупан Рашки Вукан досить вдало
воював проти візантійського імператора Алексія І Комніна.

Боротьба сербів проти Візантії тривала й у першій половині XII ст.,
особливо активізувавшись під час візантійсько-угорської війни 1127-1129
рр., а потім — за правління жупана Уроша II, онука Вукана. Справу Уроша
згодом продовжив його брат Деса, але також невдало.

У 1165 р. великим жупаном став Стефан Неманя, який відіграв надзвичайно
важливу й неординарну роль як у галузі державотворення, так і в царині
дальшого розвитку й зміцнення православ’я.

Основним джерелом відомостей про життя та діяльність Стефана Немані є
житіє, написане його молодшим сином Растком. У ньому повідомляється, що
Стефан Неманя народився у 1114 р. в містечку Рибниці поблизу Подгориці в
Зеті, куди втік від переслідувань родичів його батько. Стефана охрестили
спочатку латинські, а згодом, після його переселення до Рашки,
православні священики. У той час, коли великим жупаном був його старший
брат Тихомир, Неманя, згідно з поширеною тоді практикою, управляв однією
з областей держави. Рішучий і амбітний, Стефан Неманя зумів заручитися
підтримкою Візантії, довівши тим самим свою перевагу над братами, й став
великим жупаном Рашки.

Очоливши центральну сербську область Неманя, як і всі його попередники,
поставив собі два основні завдання: позбутися залежності від Візантії і
поширити свою владу на інші сербські терени, об’єднавши їх у межах
однієї держави. Після кількох невдалих спроб, одна з яких випала на час
війни Візантії проти Венеції (1171—1172), йому пощастило розв’язати
першу проблему. З 1183 р. Неманя розширював територію власної держави,
поступово приєднавши до неї Дуклю (Зету) з приморськими містами Скадар,
Улцинь, Бар, Котор та ін., Метохію, Косово, Скоп’є, землі у верхній
течії річки Вардар та між Західною і Великою Моравою, а також Ніш,
Бране, Дубочицю тощо. Неманя підкорив декілька міст за межами етнічних
сербських земель: Перник, Велбужд (Кюстандил), Житомиськ. Єдине, чого
він не домігся, це повернення Боснії, яка на той час стала самостійною
державою.

Завдяки успішній діяльності Стефана Немані Сербія наприкінці XII ст.
перетворилася на важливий чинник політичного життя на Балканському
півострові. Саме за його правління виникла перша середньовічна сербська
держава, яка охоплювала переважну більшість земель, населених сербами.
Стефан Неманя увійшов у історію свого народу не тільки як збирач
утрачених частин своєї батьківщини і обновник, а й як засновник династії
Неманичів, що правила Сербією понад 200 років.

1195 р. Стефан Неманя добровільно зрікся престолу на користь свого
середнього сина Стефана, прийняв постриг (діставши при цьому ім’я
Сімеон) і 1200 р. помер у щойно заснованому першому сербському монастирі
Хіландар на Афоні.

Ще за життя батька двоє старших синів — Вукан і Стефан — почали
змагатися за батьківський престол. Боротьба тривала й після смерті
Стефана Немані, до перших років XIII ст. Попервах щастя посміхнулося
Вуканові, який за підтримки угорського короля Імре в 1202 р. прогнав
Стефана й став великим жупаном. Закріпити свою перемогу Вуканові не
судилося. 1205 р. Стефан повернув собі верховну владу, залишивши
старшому братові місце “великого князя” однієї з областей. Акт
перенесення мощей Стефана Немані (Святого Сімеона) з Хіландара до
монастиря Студениця сприяв остаточному примиренню братів. Важливу роль у
цьому відіграв наймолодший син Стефана Немані — Растко, більше знаний
під ім’ям Сава, яке він прийняв після постригу. В такий спосіб
здійснилося бажання Стефана Немані, який заповідав престол саме
Стефанові, а не Вукану.

Від початку ХІІІ ст. розпочинається новий період в історії не тільки
сербів, а й усього Балканського півострова. Унаслідок четвертого
хрестового походу впала Візантійська імперія. На її території виникла
низка нових самостійних держав, що призвело до істотних змін у розподілі
сил як усередині регіону, так і навколо нього. На тривалий період
вирішального значення для кожної з новоутворених країн набули відносини
з провідними західними державами.

Одним із перших на Балканах це зрозумів Стефан Неманич. У 1208 р. він
одружився вдруге, взявши за дружину венеціанську принцесу (його першою
дружиною була візантійська принцеса Євдокія). Орієнтація на Захід
виявилася правильною, і в 1217 р. Стефан одержав від папи Римського
Інокентія III корону, здобувши право називатися не великим жупаном, а
королем Сербії. Повний його титул був таким: “Стефан, король усієї
Сербської землі, Діоклітії, Травунії, Далмації та Захлум’я”. Сербія
вперше у своїй історії стала королівством, а Стефан дістав прізвисько
Першовінчаний.

1219 р. відбулася ще одна подія, яка справила величезний вплив на процес
становлення Сербії як повноцінного королівства: сербська православна
церква здобула автокефалію (самостійність). Вирішальну роль у
розв’язанні цього питання відіграв Сава Неманич, котрий і став першим
сербським архієпископом. Він одразу розгорнув активну діяльність,
спрямовану на зміцнення сербської церкви, вироблення основних духовних і
організаційних засад її існування, причому таких, які мали виразно
національне забарвлення.

Після смерті Стефана Першовінчаного (1228 р.) на сербський престол
зійшов його старший син Радослав, який перебував під значним впливом
епірського володаря Іоанна І, будучи одруженим з його дочкою. Це
призвело до переорієнтації сербської політики із Заходу на Схід.
Радослав царював недовго: невдоволені його політикою сербські феодали
домоглися зречення короля й передали владу молодшому синові Стефана
Першовінчаного — Владиславу. Владислав узявся шукати підтримки в іншого
сусіда Сербії — Болгарії — і таки знайшов. Він залишався на сербському
престолі десять років. Коли регіональне лідерство Болгарії у зв’язку з
появою на Балканах монголо-татарів було поставлене під сумнів, сербська
феодальна верхівка рішуче втрутилася в хід подій, передавши владу
третьому синові Стефана Першовінчаного — Урошу. Урош майже тридцять
років правив Сербською державою, забезпечивши недоторканість її кордонів
і досить міцні позиції у відносинах із сусідами.

Уроша зараховують до когорти найславетніших сербських державців.
Скориставшись тим, що зовнішньополітичні чинники були майже протягом
усього періоду його правління сприятливими для сербів, він досяг
значного посилення сербської держави, зростання її міжнародного
авторитету. За нього Сербія перетворилася на активного учасника
регіонального політичного процесу, значні зрушення відбулися у
внутрішньополітичному й економічному житті, новий поштовх для розвитку
дістали література та культура.

Уроша скинув з престолу його старший син Драгутин, який так і не
дочекався від батька дозволу перебрати владу в одній з областей.
Драгутин став сербським королем у 1276 р., але вже у 1282 р. зрікся
престолу на користь свого молодшого брата Мілутина. Мілутин правив
Сербською державою майже сорок років (1282-1321).

РОЗДІЛ 2

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗКВІТ СЕРБСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

ЗА ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ НЕМАНИЧІВ

Новий період в історії Сербії започаткував Стефан Урош II Мілутін
(1282-1321), на користь якого брат Стефан Драгутін (1276-1282)
добровільно поступився короною. Він продовжив боротьбу з Михаїлом VIII
та завоював важливу область навколо Скоплє. Тим часом могутність його
союзника Карла Анжуйського, спершу підірвана перемогою Михаїла при
Бераті, була остаточно зруйнована повстанням на Сицилії, яке сталося
слідом за винищенням прихильників Анжу протягом кривавої «Сицилійської
вечірні» (1282 р.). Смерть Михаїла VIII у 1282 р. та безпорадність його
сина й наступника Андроніка II (1282-1328) дали Урошеві II змогу
втримати й розширити свої здобутки не лише В.Македонії, але й уздовж
Адріатики. Йому також вдалося значно просунутися на північ до Дунаю та
Сави. Але він не зміг возз’єднати з сербським королівством ті території,
якими керував його брат. Урош II не був хорошим дипломатом, і його
політика не була стабільною.

Він переходив від греків до латинян так само легко, як міняв своїх
дружин. Одружившись із шестирічною візантійською принцесою Симонідою,
він навіть став плекати мрію про династичний союз Візантії та Сербії.
Через свою прогрецьку політику він мав клопоти з Дубровником, Угорщиною
і своїм братом. Його власний син Стефан повстав проти нього і був
покараний осліпленням 14. Але Урош II був добрим воєначальником, і щастя
було на його боці. Він вважав, що зобов’язаний своєю невідступно
щасливою долею св. Миколаю Барійському. На честь його Урош II звів
величний срібний вівтар з латинським написом, де назвав себе «володарем
усіх земель від Адріатичного моря до великої ріки Дунаю».

Той факт, що православний правитель виявив таку пошану святому,
похованому в католицькій Церкві, є істотним і показовим для менталітету
тодішніх сербів. У цьому плані ще виразнішим є ставлення до справ матері
Уроша, Олени. Вона була француженкою, і хоч одружилася з православним
правителем, лишилася католичкою. Православні серби, однак, дуже поважали
її. Православний архієпископ Даниїл високо поціновував її розум та
праведне християнське життя. По смерті свого чоловіка вона жила У
наданому сином великому маєтку на Адріатичному узбережжі між Дубровником
і Скутарі. Олена заснувала не лише численні католицькі /98/ монастирі у
прибережних містах, а й православний Градацький монастир на річці Ібар.
Вона підтримувала постійний зв’язок з папами, які зверталися до неї як
до посередника у своїх спробах привернути сербів і болгар на бік Риму.
Але Урош II та Георгій Тертерій ніяк не відреагували на пропозиції
Миколая IV (1288, 1291 рр.) та Бенедикта XI (1306 р.) приєднатися до
Римської Церкви. Коли у 1308 р. Урош розпочав переговори з Карлом Валуа,
він звернувся до Климента V з пропозицією унії. Але кінець кінцем
зрозумівши, що продовження зносин не принесе йому жодних політичних
вигод, він облишив обох, і французького принца і папу, та залишився з
греками.

Можливо, прорахунок римлян на Ліонському соборі, коли вони дозволили
Михаїлу VIII обдурити себе стратегічним ходом проти сербської та
болгарської церков, ще більше підбурив сербів і болгар проти Риму та
викликав у них підозру до папських намірів. Вони надто цінували
автономію своїх національних церков, аби наражати її на небезпеку.

Справу Уроша II продовжив його позашлюбний син Стефан Урош III, званий
також Стефаном Дечаньським (1321-1331). Він призначив свого молодшого
сина Стефана співправителем і здолав двох претендентів на престол —
зведеного брата Костянтина і двоюрідного брата Владислава. З цих
негараздів скористалася Боснія, де богомільський ватажок Котроманич
(1322-1353) скинув угорське ярмо й заходився розширювати свою територію.
Босняки прорвалися крізь сербський терен Гум (Герцеговину) до Адріатики,
і всі зусилля сербських королів повернути ці важливі володіння назад
виявилися безрезультатними. Босняки навіть спромоглися поширити свою
владу на Далмацію, створивши таким чином нову слов’янську державу,
релігійний фанатизм якої, на жаль, ускладнював ситуацію на Балканах.

Втрати сербів на Адріатиці врівноважувалися придбаннями у Болгарії. Цар
Михаїл III Шишман (1323-1330), який узяв активну участь у повстанні
принцепса Андроніка проти свого діда Андроніка II, уклав союз із
Візантією проти сербів. Але Урош III зненацька напав на болгарське
військо на марші, коли воно йшло на з’єднання зі своїми візантійськими
союзниками поблизу Вельбюжда (Кюстенділа) у 1330 р., і дощенту розбив
його. Сам цар загинув. Урош III зміг поширити свій суверенітет на більшу
частину долини Вардара. Візантійці облишили свої завоювання на сербській
території, але, скориставшись негараздами в Болгарії, захопили кілька
поселень уздовж болгарського кордону. Чудовий монастир Дечані все ще
нагадує про цю видатну перемогу сербів.

Попри цю перемогу над болгарами, наступного року Уроша III скинули з
престолу власний син і знать, і невдовзі він помер, а можливо, був
убитий. Правління його сина Стефана Душана (1331-1355) позначає
найславетнішу добу сербської історії. Молодий король був обдарованим та
енергійним правителем і талановитим полководцем. Він запровадив
ефективну систему управління, здійснив нову кодифікацію права і сприяв
розвитку торгівлі та ремесел. Стефан Душан встановив добрі відносини з
великими торговельними республіками Дубровником та Венецією, ставши
почесним громадянином останньої 16. Він умів знаходити хороших
керівників і досвідчених фінансистів та здобувати їхню віддану
підтримку. При його дворі було дуже багато «фахівців» з різних країн
Європи, служба яких принесла йому багато користі. Усе це сприяло
значному піднесенню матеріального добробуту, що був помітний у Сербії
протягом його правління.

Правління сина Стефана Душана (1331-1355) позначає найславетнішу добу
сербської історії. Молодий король був обдарованим та енергійним
правителем і талановитим полководцем. Він запровадив ефективну систему
управління, здійснив нову кодифікацію права і сприяв розвитку торгівлі
та ремесел.

Стефан Душан встановив добрі відносини з великими торговельними
республіками Дубровником та Венецією, ставши почесним громадянином
останньої. Він умів знаходити хороших керівників і досвідчених
фінансистів та здобувати їхню віддану підтримку. При його дворі було
дуже багато «фахівців» з різних країн Європи, служба яких принесла йому
багато користі. Усе це сприяло значному піднесенню матеріального
добробуту, що був помітний у Сербії протягом його правління [3, c.24].

Угорщина за Людовіка Великого Анжуйського (1342-1382) постійно виявляла
підозріло жвавий інтерес до Сербії і продовжувала відігравати
інтриганську роль захисника західного християнства й папства проти
схизматиків-слов’ян. Але Душан поводився дуже мудро і робив усе можливе
для збереження миру на своїх північних кордонах, аби мати вільні руки
для дій на Півдні.

Династична боротьба на кшталт громадянської війни між Палеологами та
Іоанном Кантакузином розхитувала самі підвалини Грецької імперії. У
перші дні конфлікту Іоанн знайшов прихисток при дворі Душана. У 1340 р.
Душан насамперед виступив проти Анжуйських і завоював албанське
узбережжя аж до Валони. Далі він поширив своє правління на решту Албанії
та Македонію.

До 1348 р. він уже заволодів також Епіром та Фессалією, досягши кордонів
Каталонського герцогства Афінського. Душан мав дружні стосунки з
болгарським царем Іваном Олександром (1331-1371) і одружився з його
сестрою Оленою. Фактично після своєї великої поразки від сербів у 1330
р. Болгарія певною мірою перебувала під сербською зверхністю.

Ці воєнні та політичні успіхи підштовхнули Душана до ідеї посісти місце
візантійських імператорів у Константинополі. Як перший крок до втілення
цього плану, він проголосив себе у 1346 р. «імператором сербів і греків
(ромеїв), болгар та албанців». Він був урочисто коронований
архієпископом Іоанікієм Печським, піднесеним до сану патріарха, і
влаштував у Скоплє пишний двір на зразок візантійського [4, c.53].

У Сербії було запроваджено візантійські титули та багато що з
візантійського церемоніалу. Одним із перших заходів нового імператора
стало видання його Законника — відомого правничого кодексу, який є
водночас одним з найважливіших існуючих документів, що характеризує
соціальні умови й культуру Сербії XIV ст.

Душан дістав також добру нагоду відвоювати втрачені провінції Гум та
Боснію. Бан Боснії Стефан, котрий у 1349 р. напав на Сербію, поплатився
симпатією численних богомілів за свої переговори з папством, і багато
хто з його підданих воліли б мати за свого сеньйора й володаря
сербського імператора.

Душан мав непогані успіхи в Гумі, коли два напади — Кантакузина на
Півдні й угорців — змусили його змінити театр воєнних дій. Зрештою,
після того, як він розгромив Людовіка Угорського та його хрестоносців у
1353 р., серби захопили Белград.

Душан вважав, що прийшов час позбутися свого суперника у Константинополі
й захопити імперське місто на Босфорі, Він знав, що багато греків,
виснажених тривалою громадянською війною, занепокоєних загрозою з боку
турків-османів і незадоволених своїми правителями-суперниками, радо
зустрінуть сильну особу, здатну врятувати гинучу імперію. Але доля була
проти Душана, і його життя урвалося в розквіті сил, у віці 48 років, у
розпалі його приготувань до гаданого нападу на Константинополь (1355
р.).

Передчасна смерть Душана обернулася лихом для всіх Балкан. Він був одним
з небагатьох, хто тоді ясно передбачав небезпеку, що загрожувала
християнству з боку турків.

У 1353 р. Іоанн VI Кантакузин звернувся до турків по допомогу проти
Іоанна V Палеолога та військ його тодішніх союзників — одного
болгарського й одного сербського загонів [5, c.78].

Турки буквально розшматували ці два союзні загони поблизу Димотики;
серби постраждали навіть більше, ніж болгари. Це було перше
попередження, якого Душан не міг не помітити. Коли потому турки
утвердилися в Галліполі, Душан досить добре зрозумів, що це віщувало.

Він виявив свій намір очолити військовий союз усього християнського
світу проти турків і довів його серйозність відправкою почесного
посольства до папи Інокентія VI в Авіньйон. Він прямо заявив про свою
готовність визнати папу батьком усіх християн і наступником Петра.

Він також був готовий сприяти миру і дружнім стосункам між католиками та
православними у своєму королівстві. Папа радо зустрів пропозицію Душана
і висловив бажання призначити його «капітаном усього християнства».

На шляху до Сербії папські легати, єпископ Варфоломій з Трогіра (Трау)
та вчений француз Петро Фома з Перигора, зустрілися в Пізі з імператором
Карлом IV, королем Богемії. Карл дав їм листа, в якому підтримував
наміри Душана та вітав його як братнього слов’янського правителя.

На жаль, Людовік Угорський зірвав цей план своїм недоречним нападом на
Сербію, викликаним, можливо, заздрістю до нового речника християнства.
Смерть Душана невдовзі поклала край усім проектам такого роду.

У 1365 р. один із намісників — Вукашин Мрнявчевич — проголосив себе
королем, поширивши свою владу на частину території Душанової Сербії.
Брат Вукашина — Углєша — став деспотом в іншій частині Сербського
царства. Про свою самостійність заявили також жупан Школа Алтоманович і
князь Лазар Хребелянович. Цар Урош остаточно втратив контроль над
країною. Разом з ним скінчилося понад 200-літнє правління Неманичів.

У 1371 р. відбулася битва на річці Мариці між сербами, яких очолювали
Вукашин й Углєша Мрнявчевичі, і османами. В цій битві серби зазнали
нищівної поразки, а обидва державці загинули.

Ця подія справила величезний вплив на історію не лише Сербської держави
й сербського народу, а й усього Балканського регіону, започаткувавши
період кривавого тривалого протиборства сербів та інших балканських
народів з османами [8, c.105].

Після перемоги на Мариці турки відкрили собі шлях углиб Балкан, одним
ударом здолавши найпотужнішого у військовому відношенні противника.

Сербія перетворилася на друго- чи навіть третьорядну країну без жодних
шансів не тільки на перемогу, а й на серйозний опір. У ній запанувало
безвладдя, розпочався голод, людей охопила паніка.

Сербське царство остаточно розпалося на окремі частини, в яких панували
місцеві можновладці: брати Йован та Константан Деяновичі (Драгаші),
Джурадж Балшич, Бук Бранкович, Нікола Алтоманович, Лазар Хребелянович та
ін. Зверхність офіційного короля ніхто не бажав визнавати, тим більше що
король — Марко Мрнявчевич, син Вукашина, — одним із перших серед
сербських правителів визнав себе васалом османів.

Після битви на Мариці, протягом 1372-1374 рр., турки підкорили майже всю
Македонію до річки Вардар. Центр сербської державності змістився на
північ, в область, якою правив князь Лазар Хребелянович. Він досить
швидко вирізнився поміж інших можновладців і розпочав боротьбу за
проголошення себе наступником Неманичів та об’єднання сербських земель.

До кінця 70-х років XIV ст. князь Лазар після перемог над Ніколою
Алтомановичем, Радичем Бранковичем і деякими іншими правителями поширив
свою владу на більшу частину території колишнього Душанового царства.
Крім Лазаря, найвпливовішими сербськими володарями вважалися Вук
Бранкович, який правив у Косово та Скоп’є, і Джурадж Балшич, правитель
Зети. Продовжити діяльність, спрямовану на об’єднання всіх сербських
земель, Лазарю не вдалося, бо у 1380-х роках основні зусилля він мусив
спрямувати на боротьбу проти османів.

На землі Лазаря турки вперше напали в 1381 р., коли сербське військо під
проводом воєвод Црепа й Вітомира завдало поразки османам у битві на
Дубравниці поблизу міста Парачин. У 1386 р. турки захопили місто Ніш,
проте князь Лазар перетнув їм шлях і переміг у битві під Плочником.
Наскоки турків тривали, але здійснювалися порівняно невеликими силами,
що давало сербам змогу досить успішно чинити опір [8, c.91].

Вирішальна битва сталася 15 червня 1389 р. на Косовому полі. Майже
30-тисячному турецькому війську, очолюваному султаном Мурадом і двома
його синами, Баязидом та Якубом, протистояло не менш потужне сербське
під проводом князя Лазаря.

На боці останнього виступили численні союзники, серед яких згадуються
король Боснії, правителі волоський і албанський, герцеговинці, болгари,
хорвати, угорці, чехи та поляки. Князь Лазар особисто командував центром
свого війська, доручивши командування правим флангом Вуку Бранковичу, а
лівим — боснійському воєводі Влатку Вуковичу (за іншими джерелами, лівим
флангом сербського війська командував король Боснії Твртко). Албанці та
інші союзницькі загони розташовувались у ар’єргарді.

Точних відомостей про хід Косовської битви не збереглося. Вважається, що
спочатку серби домоглися помітної переваги. Вук Бранкович на своєму
фланзі вщент розбив загони Якуба. Князь Лазар здійснив прорив турецького
центру й продовжував розвивати успіх. Як стверджує легенда, один із
сербських воїнів — Мілош Обілич — дістався командного пункту османів
(зробивши для цього вигляд, шо перейшов на бік султана) й убив Мурада,
що викликало сум’яття в турецькому таборі.

Ситуацію врятував Баязид, який діяв рішуче й жорстко. Віддавши наказ
приховати смерть Мурада, він убив свого брата Якуба як можливого
претендента на престол, зібрав рештки турецького війська й провів
вирішальну атаку, яка змінила ситуацію на полі бою. Серби не витримали
натиску й почали відступати. Значна частина сербських вояків загинула,
інші кинулися втікати, знаходячи смерть у водах річки, багато хто
потрапив у полон. Турки захопили й пораненого князя Лазаря, якого
відразу стратили.

Після закінчення битви на Косовому полі османське військо відразу ж
повернулося додому, не переслідуючи сербів.

T

¤

¦

?

O

B

T

¤

?

?

Ця обставина, разом зі звісткою про смерть султана Мурада, створила в
сучасників враження, що перемогу в бойовищі одержали серби. Європа
святкувала поразку ворога християнського світу. Проте реальні наслідки
Косовської битви виявились фатальними не для турків, а для сербів та
інших народів Балкан. Серби на Косовому полі втратили переважну
більшість представників славних аристократичних і дворянських родів
(серед тих, кому пощастило врятуватися, були Влатко Вукович і Вук
Бранкович, якого народні перекази звинуватили у зраді й змові з турками)
та значну частину війська. Смерть князя Лазаря, який — єдиний серед
сербських правителів — намагався зупинити процес розпаду цілісної
сербської держави, прискорила дезінтеграцію сербських земель. Сербія не
зникла як самостійна держава унаслідок Косовської битви, але ця трагічна
подія повернула історичний розвиток сербської державності в зовсім інший
бік, аніж той, в якому вона рухалася протягом першої половини XIV ст.

Сербія після поразки на Косовому полі визнала себе васалом турецького
султана, що передбачало надання допоміжних загонів під час війни, сплату
щорічної данини, розташування турецьких залог в окремих сербських містах
[3, c.88].

Новообраний сербський князь Стефан, старший син Лазаря, якому на той час
виповнилося всього дванадцять років, та його молодший брат Вук мали
регулярно відвідувати султана в його столиці, а молодша дочка Лазаря —
Олівера — стала однією з дружин султана. До такого кроку сербів значною
мірою підштовхнула загроза з боку Угорщини, король якої — Сигізмунд —
уже восени 1389 р. здійснив перший похід проти Сербії. Не зустрівши
будь-якого опору, мадяри дійшли до Шумадії і захопили міста Борач і
Честин.

Протягом 90-х років XIV ст. турки здійснили багато походів проти
ослаблених і роз’єднаних балканських держав і державних утворень,
поступово підкоривши Болгарію, Валахію, частину Боснії, більшість
сербських земель, дедалі серйозніше загрожуючи Угорщині.

Король Сигізмунд, зібравши велике військо, до якого приєдналися загони
із багатьох країн Європи, зробив спробу раз і назавжди розв’язати
“турецьку проблему”, проте в битві поблизу міста Нікополь на Дунаї його
військо було вщент розбите османами, а сам він ледве врятувався. У цьому
бою у складі турецької армії особливо відзначився сербський загін під
проводом Стефана Лазаревича.

Усі сербські землі, у тому числі й Боснія, в цей час були охоплені
усобицями, війнами й повстаннями; всюди запанували розпач і зневіра.
Позбавлені змоги чинити опір ворогові власними силами, сербські
можновладці намагалися укладати союзи з однією “великою” регіональною
силою проти іншої, по черзі кидаючись в обійми угорського короля проти
турків або турецького султана проти угорців.

Так, Стефан Лазаревич після досить тривалої вірної служби султанові у
1403 р. визнав зверхність короля Сигізмунда, діставши за це Мачву з
Белградом (куди деспот переніс свою столицю). Однак через неповні десять
років Стефан відновив активне співробітництво з турецьким султаном
Магометом І.

РОЗДІЛ 3

СОЦІАЛЬНІ ВЕРСТВИ ТА МІСТА СЕРБІЇ ХІІ-ХIV СТ.СТ.

СЕРБСЬКА КУЛЬТУРА ЗА ЧАСІВ ДИНАСТІЇ НЕМАНИЧІВ

Політична й соціальна еволюція сербів у цей період була складнішою, ніж
у болгар, оскільки серби мали прямі контакти не лише з Візантією, але
також із Заходом. Тому природно, що в розвитку сербів можна побачити і
західний, і східний впливи.

Влада сербських правителів була більш абсолютною, ніж у болгарських
царів. Це пояснюється тим фактом, що на початку незалежного політичного
життя Сербії в країні не було аристократії. Єдина згадка про існування
знаті, а також і князя, є у відомостях про нарентан. Померлі королі
проголошувалися святими, як траплялося і в Болгарії. Цей звичай був
свого роду пережитком титулу «божественний» (theios), який надавався
римським і візантійським імператорам.

З XIII ст. сербських королів за життя називали «святонародженими»,
оскільки вони були спадкоємцями та нащадками св. Симеона (Стефана
Немані), канонізованого Церквою. Це сербський варіант візантійського
porphyrogennetos — «багрянородний», титулу, що надавався нащадкам
правлячого імператора.

Сербські королі також претендували на візантійський титул autocrator як
вираження абсолютної влади монарха (samodr?a, або carikralj). Навіть
Стефан Душан додав цей титул до помпезного «Імператор Сербії та Романії
(Візантії)», зберігаючи королівський титул для спадкоємця престолу.

Серби наслідували ще одну візантійську практику — призначення членів
династії співправителями. В деяких випадках цей звичай мав компенсувати
недолік сербського державного устрою. Він був зумовлений тим, що
спадковий принцип престолонаслідування не набув достатнього розвитку, і
король обирав своїм спадкоємцем будь-якого члена династії на свій розсуд
або за рекомендацією зібрання знаті, яке представляло народ. Повністю
принцип виборності застосовувався в Боснії і став однією з головних
причин падіння недовговічного Боснійського королівства.

Візантійські та західноєвропейські елементи можна також віднайти і в
символах королівської влади. Сама корона мала західне походження і була
надана Стефану Урошу І папою. Трон часто зображується на фресках і
монетах. Король, сидячи на троні, тримає в одній руці скіпетр, або меч,
або увінчану хрестом державу, а іноді корогву та хрест. Він одягнений у
багряну мантію та оздоблений дорогоцінностями пояс. Як і візантійці,
болгари та серби не знали жодних геральдичних символів. Утім, золотий
двоголовий орел або лев з’являються-таки у гербі деспотів і, очевидно,
були запроваджені завдяки західним впливам. Боснія, що була у тіснішому
контакті з Угорщиною, наслідувала угорську традицію щодо геральдики.

Як і в попередній період своєї історії, Сербія залишалася поділеною на
провінції, що називались ?upa, кожною з яких керував жупан. Він
представляв короля і не лише тримав у своїх руках урядування провінцією,
а й водночас був місцевим суддею та командувачем провінційного війська.

Фінансами відали спеціальні урядовці, які займалися також збиранням
податків. Спершу будь-який службовець від старости села до міністра та
члена династії називався knez — титул, що відповідав латинському comes.
Пізніше цей титул став застосовуватися виключно до членів вищої знаті, а
під кінець сербської політичної незалежності він майже прирівнювався до
титулу королівського. Службовці називалися владарями (vladalac,
vladusti).

3 XIII ст. було запроваджено деякі візантійські титули, наприклад
sevast, від грецького sebastos (величний), та kefalija, спершу для
означення воєначальників у прикордонних містах. Придворні мали такі самі
титули, що й при всіх інших дворах, але на додачу з епітетом «великий» —
ще одним запозиченням візантійського звичаю.

Прийнявши титул імператора, Стефан Душан запровадив багато візантійських
посад і титулів, але він уникнув повного відтворення візантійського
придворного церемоніалу. Він скасував титул жупана і замінив жупанів
управителями з грецьким титулом kefalija, а також створив нову посаду
придворного судді. Посади жупанів збереглися лише у Боснії. Канцелярія
сербських королів і царів була загалом організована на візантійський
зразок.

Аристократія у Сербії почала виникати лише з кінця XII ст. під впливом
як Західної Європи, так і Візантії. Представники вищої знаті, що
походили з родів жупанів, з числа інших провідних службовців і нащадків
відгалужень королівської династії, спершу називалися velmo?e (вельможі,
тобто великі люди), але пізніше став уживатися переклад слова archon
(командувач, правитель) — vlastelin, мн. vlastela. Представники нижчої
знаті звалися, як у Візантії, воїнами (stratiotai: vojnici). Таким
чином, сербський vojnik був також відповідником і західноєвропейського
рицаря.

Вплив знаті на королівське врядування здійснювався, по-перше, через
королівську раду, яка складалася з вищих службовців, призначуваних
виключно з числа знаті, представників найзначніших родів і вищого
духовенства, і, по-друге, через собори. Сербські собори (zbor,
skup?tina, stanak) згадуються з часів правління Стефана Немані. Вони
скликалися королем і складалися з вищих службовців, вищої знаті,
воєначальників (voivode), деяких представників нижчої знаті та
духовенства (поза Боснією). Оскільки ані в Сербії, ані в Боснії не було
постійної королівської резиденції, собори скликалися там, де в
призначений час мав перебувати королівський двір. Вони обговорювали
справи щодо престолонаслідування, інтронізації співправителів або
зречення престолу. Обговорювалися також важливі церковні справи, такі як
вибори нового архієпископа чи заснування нової фундації. Собори Боснії
мали більший вплив на державні справи і користувалися правом вибору
нового суверена.

Славнозвісний Законник Стефана Душана, найважливіший сербський правничий
документ, ухвалений також собором, що відбувся у Скопле 1349 р. Цей
кодекс не містить сербського цивільного законодавства, а спеціалізований
на публічному та карному. На цьому можна простежити деякі впливи
візантійського законодавства, але головними джерелами кодексу були
закони, ґрунтовані на сербському звичаєвому праві і запроваджені
попередниками Душана 28. Візантійське приватне та цивільне законодавство
домінувало в іншому сербському збірнику цього періоду — так званому
«Законі Юстиніана».

Піднесення до рангу знаті обумовлювалося володінням спадковим маєтком з
необмеженим правом власності, що називався ba?tina. З кінця XIII ст.
королі запозичили візантійську практику жалувати знаті землі або села як
лени (гр. pronoia; серб, pronija). Тримач такого лену не міг вільно ним
розпоряджатися (хоча лен можна було успадкувати) і був зобов’язаний
нести військову службу. Система pronija діяла в Сербії та Зеті
(Чорногорії) до кінця XV ст. Вона не практикувалася в Боснії.

Сербське духовенство користувалося великою повагою. Після заснування
архієпископії було створено вісім нових єпископій, а після запровадження
патріархії їхня кількість значно зросла. Багато єпископів мали
резиденції у монастирях, які були особливо чисельними і зазвичай краще
забезпеченими, ніж єпископії. Головні монастирі (Студеницький, Раський,
Градацький, Жицький, св. Георгія в Скопле та Хіландарі на горі Афон)
звалися «королівськими монастирями» і мали імунітет від юрисдикції
єпископів — наслідування візантійської традиції. Представники нижчого
духовенства діставали засоби до існування або з якоїсь власності, що
була подарована їхній церкви, або з частки від «трьох ланів за законом».
Будь-яка їхня власність була вільна від оподаткування. Вони також
отримували прибуток з особливого податку, що збирався з їхніх парафіян.

Римо-католики, більшість з яких мешкали на узбережжі, підлягали
архієпископу Барському (Антибарійському) та єпископові Каттарському
(Которському). У цьому регіоні було багато римсько-католицьких
бенедиктинських монастирів.

Сербським містам ніколи не вдалося відіграти якусь дуже важливу роль у
політичному розвитку країни. Нові міста розвивалися з містечок, що
виникали поблизу укріплених замків, тобто адміністративних центрів. Це
добре ілюструє той факт, що одне й те саме слово «град» означало як
місто, так і замок. Деякі міста стали важливими центрами торгівлі, але
ніколи не набули такого значення, як на Заході. Містом керували
управитель (kefalija) замку, knez, який наглядав за торговельною
діяльністю, і третій службовець, Що пильнував збирання податків. Під
владою Сербії грецькі міста зберегли свій устрій і керувалися
управителем та суддями, обраними з числа впливових громадян.

Лише прибережні римські міста зберігали свій автономний статус. Зберігся
Статут Каттаро (Котора), Knez або komes, який представляв короля, мав
заприсягтися, що дотримуватиметься статуту. Загальні демократичні збори
усіх городян у XIV ст. перетворилися на велику раду, що складалася з
найвпливовіших громадян, які становили місцеву знать.

Селяни, які в Сербії називалися sebri, а в Боснії — kmeti, майже всі
мешкали на землях, що були власністю короля, аристократії та
духовенства. Вони мали нести такий самий тягар повинностей щодо держави
і щодо своїх господарів, як візантійські й болгарські парики.
Запровадження феодів (pronija) погіршило їхнє становище, оскільки тепер
вони були змушені два дні на тиждень працювати на феодала (pronijar).
Розвиток сербського селянства йшов у тому ж напрямку, що й селянства на
Заході. Селянам не дозволялося змінювати за власним бажанням місце
проживання, а Законник Душана передбачав тяжкі покарання для будь-кого,
хто переховував селянина-втікача без особливого письмового дозволу царя.
Численних кріпаків було поселено у маєтках знаті та монастирів. Законник
Душана містить статті, що визначали статус кріпаків.

Візантійські впливи відчутно позначилися на організації сербського
сільського господарства. Фінансова політика Сербії мала багато схожого з
системою, прийнятою в Болгарії. В обох країнах було багато однакових
податків, що свідчить про вплив Візантії і в цій царині.

Удосконалення розробки природних ресурсів країни з XIII ст. дуже сприяло
збагаченню Сербії та її правителів. Гірничою справою у Сербії та Боснії
займалися головним чином німці — саксонці, що прибули з Угорщини,
приваблені обіцянкою особливих привілеїв. Вони мали автономний статус і
запровадили в Сербії саксонське рудне законодавство, текст якого
зберігся в перекладі турецькою мовою. Воно детально визначає права
гірників, їхні обов’язки, вимоги до утримання копалень і виробничі
стандарти. Гірнича справа значно сприяла розвитку торгівлі, завдяки чому
середньовічна Сербія була досить заможною державою.

Еволюція мистецтва у середньовічній Сербії також характеризується
переплетінням візантійських і західноєвропейських впливів. Пам’ятки
мистецтва, переважно церкви та монастирі, тут особливо численні.
Неманичі вільно користувалися своїми великими економічними ресурсами, і
майже кожний правитель амбітно прагнув збудувати церкву для власного
поховання.

У розвитку сербського мистецтва, особливо архітектури, можна виділити
три окремих періоди. За королів Діоклеї та перших Неманичів провідну
роль відігравали західні зразки. На першому етапі сербської історії на
сербському узбережжі домінував той передроманський стиль архітектури, що
був властивий і Хорватії, а також характерний для всього Адріатичного
примор’я. Барельєфи, якими прикрашено деякі будівлі, мають ті самі
типові риси, що виявляються в інших європейських країнах за періоду
раннього середньовіччя. Крім того, заслуговує на згадку низка невеликих
асиметричних у плані, склепінчастих церков, латинські базиліки св.
Сергія та св. Вакха на Бояні й базиліка Архангела Михаїла поблизу
Каттаро.

Ці давні традиції, збагачені новим романським стилем і візантійським
впливом, наслідувалися архітекторами, які працювали за часів перших
Неманичів. До найкращих зразків цієї архітектури належать церква у
Студениці, збудована у старій формі прикрашеної куполом базиліки та
облицьована мармуровими плитами, монастир св. Георгія поблизу Нові
Пазара і монастир Морача. Але невдовзі до Рашки проникли нові
візантійські форми — хрестовокупольні церкви з одним або більше куполами
та візантійська техніка — використання каменю та різнобарвної цегли.
Сербські архітектори швидко опанували нововведення і, поєднуючи їх із
західними романським і готичним стилями, звели декілька визначних
споруд. Церква в Жичі, церква королеви Олени в Градаці поблизу Рашки та
церква в Сопочані (1272-1276) — типові приклади тієї еклектики стилів,
яка притаманна архітектурній школі Рашки. Церква в Дечані (1327-1335) —
ще одна перлина цього типу архітектури, найоригінальніша й
найпривабливіша, справжній шедевр сербського мистецтва.

У наступний період візантійський стиль узяв гору. Центр мистецької
діяльності перемістився тепер у Македонію. Хрестовокупольний тип споруд
став основним, а кількість куполів зросла. У цьому стилі було
перебудовано церкву в монастирі Хіландарі. Найдосконаліші зразки цього
архітектурного стилю дають церкви в Старо Нагоричане (1312-1313) і
Грачаниці в Сербії (близько 1321 р.), обидві з п’ятьма куполами. В обох
випадках чітко видно оригінальну самобутність сербських архітекторів. На
згадку заслуговують також церква в Лесново (1341 р.) і в Марковому
монастирі.

Третій період цього архітектурного розвитку припадає на останні роки
сербської незалежності. Оскільки долина Морави в той час була центром
Сербської держави, саме там розсіяно пам’ятки цієї власне сербської
школи. Митці цієї школи наслідували зразки часів перших Неманичів —
форми базиліки й видовженого хреста, що були типовими для
сербсько-візантійської школи. Наслідуючи приклад гори Афон, вони додали
до своїх споруд дві бічні апсиди. Найважливішими пам’ятками цієї школи є
церква у Раваниці, зведена самим князем Лазарем, церкви в Крушеваці,
Каленичі, Любостині та Манасії, причому дві останні є найгармонійнішими
витворами цієї школи.

Протягом ХІІІ— XIV ст. література та писемність у сербів сягнули дуже
високого рівня, чому значною мірою сприяло використання візантійського
досвіду. Воно здійснювалося шляхом перекладу творів візантійської
літератури, запозиченням з неї системи літературних жанрів та ін.

У цей період у сербів активно розвиваються архітектура й живопис.
Будівництво монастирів стає важливою прикметою доби. Стіни багатьох
монастирів прикрашаються фресками, частина яких збереглася до сьогодні й
свідчить про надзвичайно високий ступінь володіння пензлем старими
майстрами. Як архітектура, так і живопис наслідували монументальний
стиль, перенесений на сербське тло з Візантії.

Сербські монастирі Студениця, Раваниця, Мілешева та інші, в тому числі
екстериторіальний центр сербської духовної культури — монастир Хіландар,
розташований на Афоні, — стали провідними осередками культурного
розвитку, зберігаючи за собою цю функцію досить тривалий час.

Яскраву сторінку в історію сербської культури вписав Святий Сава, який
уклав на початку XIII ст. біографію видатного сербського світського та
релігійного діяча — свого батька Стефана Немані (“Житіє Святого
Симеона”). Ця біографія стала першою в низці інших аналогічних творів,
характерних саме для давньої сербської літератури. Святий Сава переклав
з грецької мови кілька текстів юридичного характеру. Згодом такі
переклади посідають у сербській писемності одне з важливих місць
(“Номоканон”, “Хіландарський типик” тощо).

Особливості розвитку культури були спільними для всіх сербських
територій, в тому числі й тих, що входили до складу Боснії та
Чорногорії.

Після Сави сербська література поступово відмовляється від
чужонаціональних зразків як провідного джерела свого розвитку, етап за
етапом формуючи національно своєрідний тип красного письменства. Дальший
вільний розвиток цього процесу перервала турецька навала.

ВИСНОВКИ

Отже зі сказаного вище можна зробити наступні висновки:

У 1165 р. великим жупаном став Стефан Неманя, який відіграв надзвичайно
важливу й неординарну роль як у галузі державотворення, так і в царині
дальшого розвитку й зміцнення православ’я.

Стефан Неманя народився у 1114 р. в містечку Рибниці поблизу Подгориці в
Зеті, куди втік від переслідувань родичів його батько. Стефана охрестили
спочатку латинські, а згодом, після його переселення до Рашки,
православні священики. У той час, коли великим жупаном був його старший
брат Тихомир, Неманя, згідно з поширеною тоді практикою, управляв однією
з областей держави. Рішучий і амбітний, Стефан Неманя зумів заручитися
підтримкою Візантії, довівши тим самим свою перевагу над братами, й став
великим жупаном Рашки.

Очоливши центральну сербську область Неманя, як і всі його попередники,
поставив собі два основні завдання: позбутися залежності від Візантії і
поширити свою владу на інші сербські терени, об’єднавши їх у межах
однієї держави. Після кількох невдалих спроб, одна з яких випала на час
війни Візантії проти Венеції (1171—1172), йому пощастило розв’язати
першу проблему. З 1183 р. Неманя розширював територію власної держави,
поступово приєднавши до неї Дуклю (Зету) з приморськими містами Скадар,
Улцинь, Бар, Котор та ін., Метохію, Косово, Скоп’є, землі у верхній
течії річки Вардар та між Західною і Великою Моравою, а також Ніш,
Бране, Дубочицю тощо. Неманя підкорив декілька міст за межами етнічних
сербських земель: Перник, Велбужд (Кюстандил), Житомиськ. Єдине, чого
він не домігся, це повернення Боснії, яка на той час стала самостійною
державою.

Завдяки успішній діяльності Стефана Немані Сербія наприкінці XII ст.
перетворилася на важливий чинник політичного життя на Балканському
півострові. Саме за його правління виникла перша середньовічна сербська
держава, яка охоплювала переважну більшість земель, населених сербами.
Стефан Неманя увійшов у історію свого народу не тільки як збирач
утрачених частин своєї батьківщини і обновник, а й як засновник династії
Неманичів, що правила Сербією понад 200 років.

1195 р. Стефан Неманя добровільно зрікся престолу на користь свого
середнього сина Стефана, прийняв постриг (діставши при цьому ім’я
Сімеон) і 1200 р. помер у щойно заснованому першому сербському монастирі
Хіландар на Афоні.

Ще за життя батька двоє старших синів — Вукан і Стефан — почали
змагатися за батьківський престол. Боротьба тривала й після смерті
Стефана Немані, до перших років XIII ст. Попервах щастя посміхнулося
Вуканові, який за підтримки угорського короля Імре в 1202 р. прогнав
Стефана й став великим жупаном. Закріпити свою перемогу Вуканові не
судилося. 1205 р. Стефан повернув собі верховну владу, залишивши
старшому братові місце “великого князя” однієї з областей. Акт
перенесення мощей Стефана Немані (Святого Сімеона) з Хіландара до
монастиря Студениця сприяв остаточному примиренню братів. Важливу роль у
цьому відіграв наймолодший син Стефана Немані — Растко, більше знаний
під ім’ям Сава, яке він прийняв після постригу. В такий спосіб
здійснилося бажання Стефана Немані, який заповідав престол саме
Стефанові, а не Вукану.

Правління Стефана Душана (1331-1355) позначає найславетнішу добу
сербської історії. Молодий король був обдарованим та енергійним
правителем і талановитим полководцем. Він запровадив ефективну систему
управління, здійснив нову кодифікацію права і сприяв розвитку торгівлі
та ремесел. У 1346 р. він коронувався «царем сербів і ромеїв», тобто
сербів і греків. Больших успіхів домігся Душан і на півночі, звільнивши
від угорських феодалів Бєлградську область і Мачву.

Стефан Душан встановив добрі відносини з великими торговельними
республіками Дубровником та Венецією, ставши почесним громадянином
останньої. Він умів знаходити хороших керівників і досвідчених
фінансистів та здобувати їхню віддану підтримку. При його дворі було
дуже багато «фахівців» з різних країн Європи, служба яких принесла йому
багато користі. Усе це сприяло значному піднесенню матеріального
добробуту, що був помітний у Сербії протягом його правління.

Сербія перетворилася в одну з великих держав Південно-Східної Європи.
Однак зовнішньополітична обстановка, яка утворилася в другій половині
XIV ст. на Балканському півострові, і, зокрема, майже безупинні напади
угорських феодалів і турецьких завойовників не дозволили Сербській
державі розширюватися далі. Уже при спадкоємці Душана, Стефані V Уроші
(1355—1371), від Сербії відпали землі, населені несербами (Македонія,
Албанія, Епір, Фессалія, Акарнанія та деякі інші).

Список використаної літератури

Білодід І. Вук Караджіч в історії укр.-серб. наук. зв’язків. К. 1965;

Гнатюк В. Зносини українців з сербами. У Наук. зб.. присвяченому М.
Грушевському. Л. 1906;

Дворник Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. – К., 2000.

Дринов М. Заселение Балканского полуострова славянами. – Москва, 1983.

История Югославии: В 2 т. – Москва, 1963. Т. 1.

История южных и западных славян. Курс лекций. – Москва, 1999.

История южных и западных славян: В 2 т. – Москва, 1998.

Ілюстрована історія сербів. – Белоград, 1991. Кн, 1-4.

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс
лекцій / За ред. проф. В.І.Ярового. – К., 2003.

Качановский В. История Сербии с половини XIV — до конца XV в. -Киев,
1899.

Норовін В. Історія сербського народу. – Белоград, 1997.

Попов Н. Россия и Сербия. – Москва, 1991.

Флоринский Т. Д. Памятники законодательной деятельности Душана — Царя
Сербов и Греков. – Киев, 1983.

Шевченко Ф. Серби і болгари в укр. коз. війську. У вид. Питання історії
та культури слов’ян. К. 1963;

Додатки

Неманічі (сербск. Немањіћі)  середньовічна сербська династія.

Поколінний розпис

Завіда

1.Тихомир

2.Страцимир

3.Мирослав

4.Стефан I Неманя (1166—1199), одружений на Ганні

4.1.Вукан II, правитель Зети (1196—1208) і Рашки (1202—1204)

4.2.Стефан II Первовенчанний, король Рашки (1199—1202) і (1204—1228)

4.3.Растко (Св. Савва Сербський)

Старша гілка

4.1.Вукан II, правитель Зети (1196—1208) і Рашки (1202—1204)

4.1.1.Георгій

4.1.2.Дмитро

4.1.2.1.Вратислав

4.1.2.1.1.Вратко

4.1.2.1.1.а. Міліца + Лазар Хребеляновіч(1371—1389)

4.1.2.1.1.а.1.Стефан Лазоревіч (1389—1427)

4.1.2.1.1.а.а. Мара + Вук Бранковіч

Молодша гілка

4.2.Стефан II Першовінчаний, король Рашки (1199—1202) і (1204—1228)

4.2.1.Стефан Радослав (1228—1233)

4.2.2.Стефан Владислав I (1234—1243)

4.2.2.1.Стефан

4.2.2.2.Деса

4.2.3.Стефан Урош I (1243—1276), одружений на Олені Анжуйській

4.2.3.1.Стефан Драгутін (1276—1282)

4.2.3.1.1.Стефан Владислав II (1321—1325)

4.2.3.2.Стефан Урош II Мілутін (1282—1321), одружений на Сімоніді, дочки
Андроника II

4.2.3.2.1.Костянтин

4.2.3.2.2.Стефан Урош III Дечанський (1321—1331)

4.2.3.2.2.1.Сімеон Синіша, правитель Епіра (1359 Е1370)

4.2.3.2.2.1.1.Йован Урош, правитель Епіра (1370—1373)

4.2.3.2.2.1.2.Стефан Дука

4.2.3.2.2.1.а. Марія Ангеліна Дука + Хома Прібічевіч

4.2.3.2.2.2.Стефан Урош IV Душан (1331—1355), одружений на Олені, сестрі
Івана Олександра

4.2.3.2.2.2.1.Стефан Урош V (1355—1371)

4.2.3.2.2.2.а.??? + Мануїл Ангел, імператор Фессалоніки

4.2.3.2.2.2.b.??? + Асень

4.2.3.2.2.2.b.1.Константин I Тихий, цар Болгарії (1257—1277)

Рис. 1. Герб династії Неманичів

Рис. 2. Емблема неманичів

Рис.3. Сербія в період правління Стефана Душана

1 – орієнтовні кордони; 2 — кордони держави Стефана Душана

PAGE

PAGE 4

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020