.

Порядок визначення об’єкта оподаткування податку на доходи фізичних осіб

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 953
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Порядок визначення об’єкта оподаткування податку

на доходи фізичних осіб

ПЛАН

Вступ

1. Об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб за Податковим
кодексом України

2. Особливості нарахування податку на доходи фізичних осіб

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

На сьогоднішній день порядок визначення обєкта оподаткування податку на
доходи фізичних осіб регулює Податковий кодекс України.

Згідно із п.163.1 ст.163 розділу IV Податкового кодексу України об’єктом
оподаткування платника податку (як резидента так і нерезидента) є,
зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який
складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених,
наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

Відповідно до пп.14.1.180 п.14.1 ст.14 Кодексу податковий агент
зобов’язаний, зокрема нараховувати, утримувати та сплачувати податок,
передбачений розділом IV Податкового кодексу України, до бюджету від
імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій
особі.

1. Об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб за Податковим
кодексом України

Згідно статті 163 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування
резидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються
під час їх нарахування (виплати, надання);

іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами
України.

Об’єктом оподаткування нерезидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його
походження в Україні;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються
під час їх нарахування (виплати, надання).

Об’єкт оподаткування (див. коментар до ст. 22 Кодексу) податком на
доходи фізичних осіб є доходи з різних джерел (див. коментар до ст. 162
Кодексу), наявність яких зумовлює виникнення податкових зобов’язань
платника податку. Оскільки податковим періодом з даного податку є
місячний і річний терміни (див. коментар до ст. 33 та 34 Кодексу), то
об’єктом оподаткування виступає як місячний дохід платника податку, так
і сума цих доходів протягом року (річний дохід). Оподаткуванню, згідно з
принципом резидентства, підлягають також доходи, які отримані з джерел
за межами України. Усі податкові зобов’язання платника податку виникають
у відповідному податковому періоді, а сплаті підлягають у момент
остаточного нарахування (виплати або надання).

За місячними доходами (заробітна плата, премії, відсотки на депозити
тощо) стягнення податку відбувається податковим агентом у джерела
доходу.

За річним оподатковуваним доходом має інші строки сплати, оскільки
остаточно сума податкових зобов’язань платника податку за результатами
звітного року підлягає коригуванню на суму податкової знижки і
сплачується платником самостійно.

Якщо нерезидент отримує доходи з джерелом їх походження в Україні, які,
згідно з чинним законодавством, підлягають оподаткуванню, то процедури і
правила оподаткування його доходів є аналогічними до тих, які
застосовуються при оподаткування доходів резидента (див. коментар до ст.
163 Кодексу пп. 1.1). Так само, як і при оподаткуванні доходів
резидента, об’єкт оподаткування нерезидента відповідає встановленим
податковим періодам: місяць та/або рік.

Базою оподаткування для померлої або безвісно відсутньої є дохід за
останній податковий період, а у разі відсутності доходу після дати
смерті чи зникнення платника податку податкових зобов’язань не виникає.
Порядок оголошення фізичної особи померлою встановлюється Цивільним
процесуальним кодексом України.

2. Особливості нарахування податку на доходи фізичних осіб

Ставка податку згідно із п.167.1 ст.167 Кодексу становить 15 відсотків
бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у
пунктах 167.2 – 167.4 цієї статті), у тому числі, але не виключно у
формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат
або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у
зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця
(учасника), отриманий від організатора азартної гри.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному
податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту,
перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році –
9410 грн.), ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з
урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому
цього пункту.

Встановлені у абзацах першому та другому цього пункту ставки податків не
застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2 – 167.4 цієї
статті.

Згідно із пп.14.1.48 п.14.1 ст.14 розділу I Кодексу заробітна плата для
цілей розділу IV цього Кодексу – це основна та додаткова заробітна
плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються
(надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму
згідно із законом.

4

r

????????

4k~kththUe TH a ae ?

r

t

?

r

t

?

???????¤?¤??????

?????¤?¤????

???????¤?¤??????

?????¤?¤????E?в’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного
фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати
працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності
(п.164.6 ст.164 Кодексу).

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника
податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах (п.164.3
ст.164 Кодексу).

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою
оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними
цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом,
помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою (п.164.5
ст.164 Кодексу):

К = 100 : (100 – Сп), де

К – коефіцієнт;

Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх
нарахування.

При утриманні податку з нарахованої суми загального місячного
оподатковуваного доходу, який перевищує встановлений розмір (у 2011р. –
9410 гр.) податковому агенту слід провадити окреме оподаткування сум,
визначених у абзацах 1-му та 2-му пункту 167.1 ст.167 розділу IV
Кодексу. Сума податку на доходи фізичних осіб з загального місячного
оподатковуваного доходу буде дорівнювати сумі податків, утриманих за
правилами та ставками, визначеними у 1-му та 2-му абзацах цього пункту.

При оподаткуванні доходу, який підпадає під оподаткування за ставкою,
визначеною у 2-му абзаці п.167.1, слід враховувати те, що максимальна
сума доходу, з якого утримуються суми єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2011 році,
становить 14 115 грн. (п’ятнадцять розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня 2011р.).

У разі, якщо до складу загального місячного оподатковуваного доходу
окрім заробітної плати входять інші види доходів, щодо яких встановлено
різні правила та/або ставки оподаткування, то з метою дотримання вимог
п.167.1 ст.167 Кодексу слід у першу чергу розглядати питання
оподаткування доходів, що входять до складу заробітної плати, а далі
формувати оподатковуваний дохід по мірі виникнення у платника податку
кожного з видів оподатковуваного доходу (на підставі підтвердження
факту/дати виникнення доходу первинними документами, зокрема наказами
про виплату/надання певних видів доходів).

Реалізацію вказаних вище норм Кодексу можна розглянути на конкретному
питанні.

Наприклад, працівнику підприємства в одному місяці 2011р. нараховано
заробітну плату 5000 грн. та надано подарунок (холодильник) вартістю
6000 грн.

При цьому з суми нарахованого у цьому місяці доходу загальний місячний
оподатковуваний дохід (далі – ЗМОД) такого платника податку становить
10529,5 грн., з яких:

– 5000 грн. – заробітна плата

– 5529,5 грн. – вартість подарунку, яка включається до ЗМОД (6000 грн. –
470 грн. 50 коп., де 470 грн. 50 грн. – вартість подарунку, яка не
включається до складу ЗМОДу згідно із пп. 165.1.39 ПКУ).

Оскільки 10529,5 грн. > 9410 грн., то з метою оподаткування вона має
бути розподілена на частки, які підпадають під оподаткування за ставкою
15% (до 9410 грн.) та з перевищення (1119,5 грн.) – 17%.

Алгоритм оподаткування:

1) Вираховуємо ПДФО з зарплати

5000 грн. Список використаної літератури Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2003. — 260 с. Лист Державної податкової адміністрації України Щодо визначення об’єкту оподаткування платника податку від 03.02.2011р. N2346/6/17-0715, N2918/7/17-0717 Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328 с. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. — К., — 2006. — 452 с. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2011, №13-14, №15-16, №17, ст.112 Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. — К., — 2005. — 301 с. PAGE PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020