.

Поняття про технологію ручного дугового зварювання

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
20 4119
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

“Поняття про технологію ручного дугового зварювання”

ПЛАН

Вступ

1. Електроди для ручної дугової зварки

2. Режими ручного зварювання покритими електродами

3. Шви зварених з’єднань при ручному дуговому зварюванні

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Ручне дугове зварювання є найпоширенішим видом електрозварювання,
застосовується для зварювання м’якої та легованої сталей, чавуну,
нержавіючих сталей, у деяких випадках кольорових металів. Електрод має
вигляд стрижня діаметром 1,5 – 10 мм, закріплений в ручному
електродотримачі.

При дотику електрода до металевої зварної деталі, замикається електричне
коло, й кінець електрода нагрівається. Якщо потім електрод відвести на 3
– 5 мм від деталі, то встановлюється дуговий розряд, за рахунок якого
далі і підтримується струм. Інтенсивне локальне нагрівання викликає
розплавлювання основного металу (металу деталі) поблизу дуги розряду.
Кінець електрода теж плавиться, і метал електрода вливається в
розплавлену «зварювальну ванну» основного металу.

Зварювальник, стежачи за тим, щоб дуговий проміжок не змінювався, веде
електродом уздовж стикованих країв зварюваних деталей. При проходженні
електрода утворюється розплавлена зварювальна ванна з основного металу і
металу електрода, який потім одразу ж кристалізується. В результаті
однократного проходження дуги по контуру зварювання утвориться
зварювальний валик.

1. Електроди для ручної дугової зварки

Не дивлячись на широке застосування різних механізованих методів зварки
плавленням, найбільша кількість зварних конструкцій виготовляються
методом ручної дугової зварки.

Ручна дугова зварка проводиться штучними електродами, що конструктивно є
металевим стрижнем з нанесеним на нього покриттям відповідного складу.
Один з кінців стрижня довжиною ~ 30мм звільнений від покриття для його
затиску в електроутримувач із забезпеченням електричного контакту.

Другий кінець злегка очищається для забезпечення можливості запалення
дуги за допомогою контакту з виробом. Застосування електродів повинне
забезпечувати наступні необхідні умови: легке запалення і стійке горіння
дуги, рівномірне розплавлення покриття, рівномірне покриття шва шлаком:
легке видалення шлаку після зварки, відсутність непроварів, пір, тріщин
в металі шва.

За ДСТ 9466—75 передбачається наступна класифікація електродів:

по призначенню — для зварювання вуглеводних, низьколегованих, легованих
і високолегованих сталей, а також для наплавлення поверхневих шарів з
особливими властивостями;

по товщині покриття — з тонким, середнім, товстим і особливо товстим
покриттям;

по видах покриття — з кислим, основним, целюлозним, рутиловим і ін.;

по припустимих просторових положеннях — для зварювання в нижньому,
горизонтальному і вертикальному, а також для всіх положень;

по роду і полярності зварювального струму — для зварювання перемінним чи
постійним струмом на прямої, зворотної чи будь-якої полярності.

Електроди випускають діаметрами 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0;
10,0 і 12,0 мм (діаметр електрода визначається діаметром металевого
стрижня). У залежності від діаметра електрода, а також марки
зварювального дроту електроди виготовляють довжиною 150—450 мм.
Упаковують їх у чи коробки пачки масою не більш 3 кг — для електродів
діаметром до 2,5 мм; 5 кг — для електродів діаметром 3,0—4,0 мм; 8 кг —
для електродів діаметром понад 4,0 мм.

Електроди підрозділяють на типи відповідно до ДСТ 9467—75, 10051—75 і
10052—75.

ДСТ 9467—75 поширюється на металеві покриті етектроди для ручного
дугового зварювання вуглеводних, низьколегованих і легованих
конструкційних і легованих теплотривких сталей. Для зварювання
вуглеводних і легованих конструкційних сталей передбачено 14 типів
електродів (наприклад, Е38, Е42А, Е46 і т.д. до Е150), для зварювання
легованих теплотривких сталей – – 9 типів (наприклад, Е-09М, Е-05Х2М,
Е-09Х1МФ і т.д.). Умовна позначка типу електрода розшифровується так:
буква Е — електрод; число, що коштує за нею – тимчасовий опір розриву
металу чи шва наплавленого металу (так, електроди типу Е46 марок ОЗС-4,
АНО-3, МР-1 і інших повинні забезпечити тимчасовий опір розриву не менш
46 кгс/мм2, чи 451 Мпа); буква А в кінці позначення типу вказує на
підвищені пластичні властивості металу звареного шва. Букви і цифри, що
входять у позначення типів електродів для зварювання легованих
теплотривких сталей, показують зразковий хімічний склад наплавленого
металу.

Для кожного типу електродыв розроблена одна або декілька марок, які
характеризуються маркою зварювального дроту, складом покриття, хімічним
складом, властивостями металу шва й ін.

ДСТ 10052—75 поширюється на електроди для зварювання корозійно-стійких,
жароміцних і жаростійких високолегованих сталей і передбачає
виготовлення 49 типів електродів (наприклад, Е-12Х13, Е-02Х19Н9Б і т.
д.).

ДСТ 10051—75 поширюється на покриті металеві електроди для ручного
дугового наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями і
передбачає виготовлення 44 типів наплавочних електродів (наприклад,
Е-10М2, Е-90Х4М4ВФ і т.д.).

Крім покритих металевих електродів для ручного дугового зварювання, а
також для механізованих видів зварювання в захисних газах застосовують
металеві вольфрамові електроди. ДСТ 23949—80 поширюється на електроди з
чистого вольфраму і вольфраму з присадками, що активують, (діоксиду
торія, оксидів лантану та ітрія), призначені для дугового зварювання
електродом, що неплавиться, у середовищі інертних газів (аргону, гелію),
а також для плазмових процесів різання, наплавлення і ‘напилювання.
Електроди випускають діаметрами 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; ,4,0; 5,0;
6,0; 8.0 і 10,0 мм.

8

??????H?H?????8

??????H?H????????????H?H????????????H?H????? електроди виготовляють
наступних марок: Евч-из вольфраму чистого; ЕВЛ — з волб-фрама з
присадкою оксиду лантану; ЕВИ-1, ЕВИ-2, ЕВИ-3 — з вольфраму з присадкою
оксиду иттрия; ЕВТ-15 — з вольфраму з присадкою диоксиду торія. Цифри в
марці вольфрамового електрода вказують кількість присадки, що активує, у
десятих частках відсотка. Добавка до вольфраму оксидів лантану, иттрия
чи торія знижує ефективний потенціал іонізації, у результаті чого
полегшується запалювання дуги, підвищуються стійкість дугового розряду і
стійкість електродів, що дозволяє значно збільшити щільність струму.

При дуговому зварюванні використовують також вугільні електроди,
виготовлені з електротехнічного вугілля відповідно до ДСТ .10720—75.

2. Режими ручного зварювання покритими електродами

Під режимом зварювання розуміється сукупність ряду факторів (параметрів)
зварювального процесу, що забезпечують стійке горіння дуги й одержання
зварених швів заданих розмірів, форми і якості. При ручному дуговому
зварюванні покритими електродами до таких факторів (параметрам)
відносять: діаметр електрода; силу зварювального струму; тип і марку
електрода; напруга дуги; рід і полярність зварювального струму;
швидкість зварювання; положення шва в просторі; попередній підігрів і
наступну термічну обробку. Нижче розглядається вплив деяких з
перерахованих факторів (параметрів) на процес зварювання, а також
приводяться рекомендації з їх вибору.

Діаметр електрода при зварюванні в нижнім положенні шва встановлюється в
залежності від товщини металу, що зварюється. Товщина що зварюється

металу, мм……1,5 2 3 4—5 6—8 9—12 13—15 16—20

Діаметр електрода

d3, мм………1,6 2 3 3—4 4 4—5 5 5 і
більш

Виконання вертикальних, горизонтальних і стельових швів незалежно від
товщини металу, що зварюється, виробляється електродами невеликого
діаметра (до 4 мм), тому що при цьому легше попередити стікання рідкого
металу і шлаку зварювальної ванни. При багатошаровому зварюванні для
кращого провару кореня шва перший шов заварюють електродом 03—4 мм, а
наступні — електродами більшого діаметра.

Сила зварювального струму (А) встановлюється в залежності від обраного
діаметра електрода. Для зварювання в нижнім положенні шва вона може бути
приблизно визначена по формулі

Ic = K.da,

де ДО — коефіцієнт пропорційності, що залежить від типу електрода і його
діаметра, А/мм. Значення коефіцієнта До при зварюванні
низьковуглеводневих і низьколегованих сталей приведені нижче.

Діаметр електрода ds, мм………. 1—2 3—4 5—6

Коефіцієнт пропорційності ДО, А мм . 25—30 30—45 45—60

При зварюванні на вертикальній площині струм зменшується на 10—15%, а в
стельовому положенні — на 15—20% проти обраного для нижнього положення
шва.

Рід струму і полярність встановлюються в залежності від виду металу, що
зварюється, і його товщини. При зварюванні постійним струмом зворотної
полярності на електроді виділяється більше теплоти. Виходячи з цього
зворотна полярність застосовується при зварюванні тонкого металу, щоб не
пропалити його, і при зварюванні високолегованих сталей щоб уникнути
їхнього перегріву. При зварюванні звичайних вуглеводних сталей
застосовують перемінний струм, що є більш дешевим у порівнянні з
постійним.

Положення шва в просторі. Ручне зварювання можна робити у всіх
просторових положеннях шва, однак варто прагнути до нижнього положення,
як більш зручному й забезпечуючому кращій якості звареного шва.

3. Шви зварених з’єднань при ручному дуговому зварюванні

Основні типи, конструктивні елементи і розміри зварених з’єднань зі
сталей, а також сплавів на залізонікелевих і нікелевої основах,
виконуваних ручним дуговим зварюванням, регламентовані ДСТ 5264—80, яким
передбачено чотири типи з’єднань у залежності від товщини металу, що
зварюється.

Товщина металу, мм Зварене з’єднання

1—175 Стикове

1—100 Кутове

2—120 Таврове

2—60 Нахльосточне

За формою підготовлених крайок шви бувають з відбортуванням крайок, без
скосу крайок і зі скосом однієї чи двох крайок, що може бути прямим,
криволінійним і ламаної. Виконувати шви можна як з однієї сторони
з’єднання (однобічні), так і з двох сторін (двосторонні). На мал. 30
показано

стикове з’єднання з двома симетричними скосами однієї крайки для
зварювання двостороннім швом.

При розташуванні деталей, що зварюються, під гострими і тупими кутами
основні типи, конструктивні елементи і розміри швів зварених з’єднань
регламентовані ДСТ 11534-75, яким установлюються форми підготовки крайок
і розміри виконаних швів кутових і таврових з’єднань при товщині металу
до 60 мм із розташуванням деталей, що зварюються, під кутом ^90 .

Рис. 1. Стикове зєднання: а – підготовка під зварювання, б – зварений
двосторонній шов; S, S1 – товщина металу, е – ширина шва, q – висота
випуклості шва

Висновок

Отже, електри?чне ручне? дугове? зва?рювання — технологічний процес
отримання нероз’ємного з’єднання, при якому довжина дуги, подача
електрода зі швидкістю його розплавлення та переміщення уздовж
зварюваних кромок відбувається вручну.

Зварювання можна виконувати плавким металевим електродом, неплавким
вугільним, графітовим або вольфрамовим електродом.

Список використаної літератури

Гитлевич А. Д., Етингоф Л. А., Механізація й автоматизація зварювального
виробництва, М., 1982;

Гуревич А.В. Сварочные материалы. – М., 1999.

Иванов И.П. Справочник сварщика. – М., 2001.

Николаев Г.А. Справочные материалы для сварщиков. – М.. 2003.

Севбо П. І. Комплексна механізація й автоматизація зварювального
виробництва. – К., 1984;

Чвертко А. І., Тимченко В. А., Установки і верстати для електродугового
зварювання і наплавлення. – К., 1999.

PAGE

PAGE 4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020