.

Планування успіху підприємницької діяльності

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 2709
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

з дисципліни “Підприємницька діяльність”

на тему:

“Планування успіху підприємницької діяльності”

ПЛАН

Вступ

1. Основи бізнес-планування

2. Суть бізнес-плану для підприємницької діяльності

3. Моделювання підприємницької діяльності засобами сучасних комп’ютерних
технологій

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Успіх підприємницької діяльності певною мірою залежить від того,
наскільки успішним буде початок справи. Але перед тим, як розпочати
комерційну діяльність, підприємець складає план майбутніх дій (проект)
для досягнення визначеної мети, а саме – отримання прибутку.

Планування підприємницької діяльності є об’єктивною необхідністю,
запорукою забезпечення прибутковості комерційної діяльності та має
важливе значення в умовах ринкової системи господарювання.

У підприємництві поняття успіху зв’язане насамперед з досягненням
результату, очікуваного при започаткуванні реалізації проекта або ідеї.
За цивілізованого розуміння успіху треба брати до уваги передовсім
морально-етичні його аспекти, а вже потім фінансове.

Отже, підприємницький успіх для правильного розуміння його суті має бути
оцінений з урахуванням здійснення власної ідеї, бажання самоствердження
або намагання змінити хід подій тощо. Гроші, капітал, прибуток, є
важливими складовими успіху, але не можуть виступати, як його головна
мета (самоціль).

1. Основи бізнес-планування

Фундаментом успіху підприємницької діяльності є планування. Найповнішою
формою реалізації процесу планування, яка включає всі стадії планування
і їх розвиток, є бізнес-план. Саме розробка бізнес-плану конкретного
напряму діяльності дозволить більш глибоко відзначити і виразити логіку
планування і послідовність формування планів.

Зарубіжний досвід і логіка, а також об’єктивний аналіз показують, що в
умовах ринку самостійне планування на рівні господарських осередків
стосовно підприємницької діяльності необхідне і неминуче. Для
підприємництва найбільш характерні плани і програми реалізації окремої
операції і проведення основних операцій, що становлять операцію. Якщо ж
здійснюється декілька операцій, пов’язаних один з одним, то, плануючи їх
у взаємодії, доводиться мати справу з плануванням підприємницької
діяльності як безперервного процесу.

Бізнес-план є принципово новим для нашої економіки документом. У
традиційному для вітчизняного планування техніко-економічному
обґрунтуванні оцінці економічної ефективності проекту відводилося всього
декілька сторінок тексту. Цього було цілком достатньо в умовах
централізованої планованої економіки, де інвестором виступав держбюджет,
а своєрідним маркетингом займався орган державного забезпечення
ресурсами. На відміну від техніко-економічного обґрунтування бізнес-план
детально характеризує всі основні аспекти майбутнього підприємства або
бізнесу, в ньому аналізуються проблеми, з якими фірма може зіткнутися, а
також визначаються способи рішення подібних проблем.

В умовах ринкової економіки володіння мистецтвом складання бізнес-плану
стає вкрай актуальним, що обумовлене наступними причинами:

1. У нашу економіку входить нове покоління підприємців, багато хто з
яких не має досвіду керівництва підприємством і тому вельми смутно
уявляє собі всі проблеми, що чекають у майбутньому.

2. Господарське середовище, що змінюється, ставить і досвідчених
керівників перед необхідністю інакше прораховувати свої дії на ринку,
готуватися до такого незвичного раніше для них заняття, як боротьба з
конкурентами.

3. Розраховуючи одержати іноземні інвестиції для підйому вітчизняної
економіки, українські підприємці повинні уміти обґрунтувати свої заявки
і довести (на основі прийнятої на заході документації), що вони здатні
оцінити всі аспекти використання інвестицій не гірше за бізнесменів з
інших країн.

Рішенню вище перелічених проблем і покликаний допомогти бізнес-план,
який є основним документом, що визначає стратегію фірми. Слід
підкреслити, що в даний час в Україні першочерговою метою
бізнес-планування є залучення для участі в проектах потенційних
інвесторів і партнерів. Бізнес-план, як правило, систематично
обновляється, в нього вносяться зміни, зв’язані як із змінами, що
відбуваються усередині фірми, так і із змінами на ринку, де діє фірма, і
в економіці в цілому. Таким чином, бізнес-план допомагає керівнику
оцінювати прогрес своєї справи на основі внутрішньофірмового і
макроекономічного аналізу, контролювати поточні операції.

У відношенні до крупних і тривалих операцій, тим більше до економічних
проектів, направлених на отримання доходу і прибутку — бізнес-план
випереджує реалізацію цих проектів чи операцій, тобто є попередньою
стадією реалізації. Розробка плану або програми дій є неодмінною умовою
обґрунтування задуму і надійності отримання бажаного результату.
Останнім часом цей термін став застосовуватися і у вітчизняній практиці.
Більш того, якщо раніше жоден серйозний проект не затверджувався і не
приймався до реалізації без розгорненого техніко-економічного
обґрунтування і програми здійснення, то тепер стало модним вимагати
бізнес-план, як симбіоз програми і економічного обґрунтування. З самого
визначення поняття «план» виходить, що в бізнес-плані повинна бути
наперед намічена бажана і практично здійсненна програма підприємницьких
дій, що забезпечують досягнення поставленої мети. Під бізнес-планом
розуміється план-програма проведення операції і отримання на цій основі
прибутку, тобто система планомірно організованих заходів, дій,
направлених на досягнення поставленої мети. Наявність досить ясної мети
дозволяє характеризувати бізнес-план як одноцільову програму.
Формулювання плану в термінах дій в ще більшому ступені наближає його до
цільової програми, своєрідність якої укладена в специфіці цілей,
масштабів і способів дій.

Яка ж мета створення бізнес-плану?

По-перше, планування є ключем до процвітання в бізнесі. Успіх
підприємницької діяльності визначається трьома чинниками:

1.Правильним розумінням реальної ситуації в даний момент.

2.Чіткою, постановкою цілей, яких хоче досягти підприємець.

3.Якісним плануванням процесів переходу з одного стану в інший.

План з його конкретною комерційною метою і програмою дій щодо їх
досягнення виконує роль гіда, що веде бізнес лабіринтом економіки.
Іншими словами, бізнес-план — це засіб, за допомогою якого підприємець
може управляти своїм бізнесом.

По-друге, розробка бізнес-плану примушує підприємця моделювати ситуації
і розглядати проблеми, які можуть перешкоджати успіху підприємницького
почину. Це дозволяє попередити багато ускладнень або (в крайньому
випадку) краще підготуватися до труднощів, наперед намітити шляхи їх
подолання.

По-третє, бізнес-план — це засіб залучення позикового капіталу,
необхідного для розвитку бізнесу. Цей план забезпечує не тільки
виробничу, ринкову і організаційну, але і фінансову інформацію про
майбутню фірму. Ця інформація дозволяє визначати, скільки необхідно
стартового капіталу, як він буде витрачений на погашення кредитів, який
ступінь ризику бізнесу і т.п. Таким чином, бізнес-план — це основа
конструктивних відносин з потенційними інвесторами, тобто з тими, хто
займатиме гроші для реалізації проекту.

По-четверте, на початковому етапі бізнес-план служить основним
інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім світом. План
повинен переконати майбутніх постачальників, продавців і найнятих
робітників у тому, що підприємницька ідея є приваблива , обґрунтована і
реальна для здійснення плану.

По-п’яте, в процесі складання бізнес-плану розвиваються здібності
підприємця як менеджера — набувається досвід оцінки умов конкуренції,
способів просування товарів на ринок, використовування переваг бізнесу,
фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності. Складаючи
бізнес-план, підприємець-менеджер ретельно аналізує всі економічні
аспекти своєї ідеї, перевіряє її на раціональність і реалістичність.
Можливо, в результаті підготовки бізнес-плану з’ясується, що перешкоди
на шляху до реалізації підприємницького задуму не можуть бути усунені.
Такі висновки краще зробити в проекті, а не тоді, коли на створення
фірми вже витрачені час, гроші і зусилля підприємця.

При всьому різноманітті форм ринкового підприємництва існують ключові
положення, застосовні практично у всіх сферах комерційної діяльності,
для різних підприємств і організацій, необхідні для того, щоб своєчасно
підготуватися, усунути потенційні труднощі, небезпеки і тим самим
зменшити ризик в досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і
тактики виробничо-господарської діяльності фірми є найважливішою задачею
для будь-якого бізнесу.

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом і для
новостворюваних і для діючих фірм, використовуваних у всіх сферах
підприємництва. Багато менеджерів його недооцінюють. Вони не уявляють,
наскільки наявність хорошого бізнес-плану здатна допомогти їм добути
капітал, визначити плани на майбутнє, скласти аналітичні таблиці, за
якими можна буде оцінювати, як розвивається справа. Бізнес-план спонукає
менеджера ретельно вивчити кожен елемент передбачуваного ризикового
ринкового заняття. Напевно в цьому процесі виявиться безліч слабких
місць і пропусків, усуненню яких доведеться надати істотну увагу. Там
же, де з такого роду проблемами справитися неможливо, сам факт їх
виявлення дозволить ухвалити рішення про відмову від інвестицій ще до
того, як вкладатимуться засоби.

Якщо підприємець попрямує до комерційного кредитора або потенційного
інвестора з відмінними інноваційними ідеями, але без готового
бізнес-плану, його обов’язково попросять підготувати відповідну планову
програму і прийти ще раз, або, що ще гірше, його взагалі не сприймуть
всерйоз і більше не запросять. Бізнес-план обов’язково повинен бути
ретельно підготовлений і представлений, якщо підприємець хоче, щоб з ним
мали справу.

Мета розробки бізнес-плану — спланувати господарську діяльність фірми на
найближчі і віддалені періоди відповідно до потреб ринку і можливостей
отримання необхідних ресурсів.

Бізнес-план допомагає підприємцю розв’язати наступні основні проблеми:

визначити конкретні напрями діяльності фірми, цільові ринки і місце
фірми на цих ринках;

сформулювати довготривалі і короткострокові цілі фірми, стратегію і
тактику їх досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію
стратегії; вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які
будуть запропоновані фірмою споживачам. Oцінити виробничі і торгові
витрати по їх формуванню і реалізації;

виявити відповідність наявних кадрів фірми, умов мотивації їх праці
вимогам, що висуваються, для досягнення поставлених цілей;

визначити склад маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами,
стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту і др.;

оцінити фінансове положення фірми і відповідність наявних фінансових і
матеріальних ресурсів до можливостей досягнення поставлених цілей;

передбачити труднощі, «підводне каміння», яке може перешкодити
практичному виконанню бізнес-плану.

Нехтуючи складанням бізнес-плану, менеджер може виявитися не готовим до
тих неприємностей, які чекають його на шляху до успіху. Найчастіше це
кінчається плачевно як для нього, так і для бізнесу, яким він
займається. Тому краще не пошкодувати часу і серйозно зайнятися
бізнес-плануванням. Не слід нехтувати складанням бізнес-плану навіть в
умовах, коли ситуація на ринку міняється досить швидко.

Планування діяльності фірми обіцяє немало вигод.

Зокрема:

-примушує керівників фундаментально вивчити перспективи фірми;

-дозволяє здійснити чіткішу координацію зусиль щодо досягнення
поставлених цілей;

-визначає показники діяльності фірми, необхідні для подальшого контролю;

-спонукає керівників конкретніше визначити свої цілі і шляхи їх
досягнення;

-робить фірму більш підготовленою до раптових змін ринкових ситуацій;

-чітко формулює обов’язки і відповідальність всіх керівників фірми.

Головна гідність планування полягає у тому, що правильно складений план
дає перспективу розвитку фірми, тобто, кінець кінцем, відповідає на
найважливіше для бізнесмена питання: чи варто вкладати гроші в цю
справу, чи принесе воно доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів.

Як правило, потреба в бізнес-плані виникає при рішенні таких актуальних
задач, як:

-підготовка заявок існуючих і новостворюваних фірм на отримання
кредитів;

-обґрунтування пропозицій з приватизації державних підприємств;

-відкриття нової справи, визначення профілю майбутньої фірми і основних
напрямів її комерційної діяльності;

-перепрофілювання існуючої фірми, вибір нових видів, напрямів і способів
здійснення комерційних операцій;

-складання проспектів емісії цінних паперів (акцій і облігацій) фірм, що
підлягають приватизації;

-вихід на зовнішній ринок і. залучення іноземних інвестицій.

h

j

l

,

j

ATHssththj

x

?

???????l

x

&

&

„`„

Залежно від спрямованості і масштабів задуманої справи об’єм робіт зі
складання плану може змінюватися в достатньо великому діапазоні, тобто
ступінь деталізації його може бути вельми різним. У одному випадку план
вимагає менш об’ємного опрацьовування, частина розділів може бути
взагалі відсутнім. У іншому — план належить розробляти в повному об’ємі,
проводячи для цього трудомісткі і складні маркетингові дослідження. При
складанні плану важливий ступінь участі в цьому процесі самого
керівника. Це настільки істотно, що багато хто за рубежем та
інвестиційні фонди відмовляються взагалі розглядати заявки на виділення
коштів, якщо стає відомо, що бізнес-план був підготовлений консультантом
із сторони, керівником лише підписаний. Це не значить, що не слід
користуватися послугами консультантов. Навпаки, залучення експертів
вельми вітається інвесторами. Йдеться про інше — складання бізнес-плану
вимагає особистої участі керівника фірми або людини, що збирається
відкрити свою справу. Включаючись безпосередньо в цю роботу, він як би
моделює майбутню діяльність, перевіряючи доцільність всього задуму.

2. Суть бізнес-плану для підприємницької діяльності

Бізнес-план передбачає рішення стратегічних і тактичних задач, що стоять
перед підприємством, незалежно від його функціональної орієнтації:
організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка стану
підприємства; виявлення потенційних можливостей підприємницької
діяльності, аналіз сильних і слабких його сторін; формування
інвестиційних цілей на планований період.

У бізнес-плані обґрунтовуються:

1.Загальні і специфічні деталі функціонування підприємства в умовах
ринку.

2.Вибір стратегії і тактики конкуренції.

3.Оцінка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, що необхідні для
досягнення цілей підприємства.

Бізнес-план дає об’єктивне уявлення про можливості розвитку виробництва,
способи просування товару на ринок, цінах, можливому прибутку, основних
фінансово-економічних результатах діяльності підприємства, визначає зони
ризику, пропонує шляхи їх зниження. Бізнес-план використовується
незалежно від сфери діяльності, масштабів, власності і
організаційно-правової форми компанії. У ньому розв’язуються як
внутрішні задачі, пов’язані з управлінням підприємством, так і зовнішні,
обумовлені встановленням контактів і взаємостосунків з іншими фірмами і
організаціями.

Замовником бізнес-плану є юридичні і фізичні особи, що здійснюють
підприємницьку і інвестиційну діяльність, умови і результати якої
аналізуються і прогнозуються в бізнес-плані. Розробниками бізнес-плану
виступають фірми, що спеціалізуються у області маркетингової діяльності,
проектування, авторські колективи, окремі автори. При необхідності
притягуються консалтингові фірми і експерти.

При розробці бізнес-плану підлягають взаємному обліку інтереси всіх
сторін, що беруть участь:

замовника (клієнта) бізнес-плану, що є самостійним інвестором або
використовує привернутий капітал за допомогою акціонування, позики,
випуску облігацій і т.п.;

муніципальних органів, що визначають потреби і пріоритети в будівництві
об’єктів відповідно до загальної концепції розвитку, формують проектне
завдання, розглядають заявки і оформляють відповідні документи,
плануючих податкові надходження до бюджету, беруть участь в нагляді за
реалізацією;

підрядних фірм, що деталізують концепцію бізнес-плану, здійснюють
технічні дослідження, проектування, складання кошторисної документації,
авторський нагляд за будівництвом, монтажем устаткування, запуском
технологічного процесу і т.п., здачу об’єкту замовнику;

споживача, що використовує продукцію або послуги.

Бізнес-план — документ перспективний і складати його рекомендується на
декілька років вперед. Для першого і другого року основні показники
доцільно давати в поквартальному розбитті, а при нагоді, навіть у
щомісячній. Починаючи з третього року можна обмежитися річними
показниками.

Основні рекомендації в підготовці бізнес-плану — це стислість, тобто
виклад тільки найголовнішого за кожним розділом плану; доступність у
вивченні і розумінні, тобто бізнес-план повинен бути зрозумілий широкому
колу громадян, а не тільки фахівцям.

У практиці бізнес-планування існують різні види бізнес-планів в
залежності від впливу обставин та факторів, що виникають при їх
складанні.  

3. Моделювання підприємницької діяльності засобами сучасних комп’ютерних
технологій

Процес створення бізнес-проекту дуже трудомісткий тому, що навколишнє
середовище підприємця являє собою інформаційну систему динамічного
характеру. Отже, варто звернути увагу на можливість побудови моделей
підприємницької діяльності за допомогою існуючих математичних методів та
комп’ютерних технологій.

Управління проектом – це процес планування, організації і управління
завданнями і ресурсами, спрямований на досягнення визначеної мети за
умов обмеженості часу, наявних ресурсів або вартості робіт. Так чи
інакше, підприємцю у реалізації будь-якого проекту потрібно бути
готовому до виникнення відхилень між запланованим та реальним
становищем. Тому одним з основних завдань управління проектами вважають
своєчасне коригування, адаптацію початкового плану з якомога найменшими
витратами.

Для управління проектами використовується спеціальна технологія, яка
охоплює три основні фази проекту:

– формування плану,

– контроль за реалізацією плану та управління проектом,

– завершення проекту.

Від якості реалізації цих фаз залежить вірогідність успішного виконання
проекту загалом. Суб’єктивні оцінки, отримані внаслідок досвідченості,
інтуїції, самовпевненості підприємця краще звірити з об’єктивними
результатами, отриманими за допомогою методів мережевого планування і
управління проектами, які мають достатньо суворе математичне
обґрунтування.

Інструменти мережевого планування та управління проектами потрібно
розглядати як засоби інформаційної підтримки прийняття управлінського
рішення. Для ефективного використання цього інструмента необхідно
достатньо чітко уявляти собі цілі, що передбачається досягнути за
допомогою планування.

Метод мережевого планування, на відміну від інших математичних методів
дослідження операцій, не забезпечує „автоматичного” обчислення
оптимальних параметрів проекту. Він лише дозволяє отримати об’єктивну
оцінку цих параметрів при заданому (обраному) варіанті структури робіт
та розподілу ресурсів. Відповідно, отримані а з його допомогою
результати необхідно розглядати як рекомендацію, з якою менеджер проекту
(підприємець) може або погодитися, або ні.

Серед програмних продуктів, орієнтованих на моделювання підприємницької
діяльності, особливе місце займають пакети MS Project, та Project Expert
.

MS Project 2000 являє собою шосту версію програмного продукту,
призначеного для управління проектами у середовищі Windows, і на
сьогоднішній день вважається найбільш популярним у світі інструментом
для вирішення завдань планування та управління проектами. Крім того, MS
Project 2000 поставляється разом із продуктом – Microsoft Project
Central , який є додатком для сумісного управління проектами на основі
Інтернет-технологій. До складу MS Project 2000 включено більше десятка
шаблонів, на основі яких може бути побудований план проекту. Найбільш
поширеними сферами застосування мережевого планування вважаються
планування робіт з підготовки виробництва нового продукту, організація
нового бізнесу, розробка програмного забезпечення і т. п.

Наведемо послідовність дій, яких потрібно дотримуватися при моделюванні
підприємницької діяльності за допомогою MS Project 2000:

– опис структури проекту, тобто опис складу вхідних робіт та
взаємозв’язку між ними. Ця процедура може бути виконана як у вікні
мережевої діаграми, так і безпосередньо у вікні діаграми Ганта.
Зазначимо, що MS Project 2000 одразу розраховує критичний шлях та
візуально виділяє роботи, що у ньому знаходяться;

– встановлення параметрів робіт проекту та проекту у цілому (тривалість,
спосіб планування „якомога раніше”, „якомога пізніше” або з фіксованими
датами початку або завершення і т.п. );

– ресурсне планування проекту (внести всі види ресурсів до таблиці
ресурсів та їх розподілу між роботами проекту; призначити необхідні
ресурси безпосередньо на роботи проекту та отримати узагальнену
інформацію про них у таблиці ресурсів);

– вартісний аналіз (для проведення вартісного аналізу MS Project 2000
надає цілий набір електронних таблиць різного формату, а також засоби
графічної інтерпретації розрахункових оцінок);

– аналіз можливих ризиків під час реалізації проекту;

– реалізація проекту, який, у свою чергу, передбачає оперативний
контроль за станом виконання робіт та своєчасне внесення змін у базовий
план.

На сьогодні корпорація Microsoft випустила у світ програмний продукт
Microsoft Office 2003, до базового складу якого, поряд із стандартними
додатками, увійшов і MS Project 2003. Тим самим стверджуючи, що набір
інструментальних засобів, необхідний для здійснення підприємницької
діяльності, повинен налічувати у собі простий та потужний засіб
моделювання, доступний широкому колу споживачів.

Висновки

Отже, необхідною передумовою започаткування і здійснення підприємництва
є наявність самих підприємців, тобто осіб, котрі самостійно приймають
господарські та інші рішення з метою досягнення певного підприємницького
успіху.

Підприємець – є визначальною особистістю (центральною постаттю) у
бізнесі. Підприємцем прийнято вважати ділову людину, котра свідомо
наражається на економічний ризик самостійним прийняттям іноваційного
рішення, зміст якого зводиться до організації виробництва і поставки на
ринок товарів (послуг) з певним зиском для себе.

Успіх підприємницької діяльності залежить від здібностей і таланту
людини, яка нею займається. Бізнесмен повинен мати нахил до підприємства
і певні ділові якості особистості підприємця. Найважливіші з них:

Готовність до пошуку нових можливостей та ініціативність у власному
ділі;

упертість і настійливітсь у досягненні поставленої мети;

постійна готовність до господарського ризику;

орієнтація у бізнесовій діяльності на ефективність виробництва і високу
якість товарів;

рішучість і цілеспрямованість у діяльності;

намагання бути всебічно інформованим щодо вибраного напрямку бізнесу;

планомірність і гранична чіткість у роботі, реалізації стратегії і
тактики підприємництва;

здатність переконувати партнерів і встановлювати потрібні господарські
зв’язки;

незалежність і впевненість у собі;

уміння протистояти будь-якому тиску з зовні, шантажу, та іншим
протиправним діям.

Підприємець має бути впевненим у собі та своїх здібностях, проте варто
стерегтися того, щоб така ділова риса підприємця не перетворилась у
самовпевненість. У зв’язку з цим стає обов’язковою ще одна вимога до
підприємця: не треба ні поспішати з реалізацією нової ідеї, ні баритися
з цим. Вихід з такої ситуації такий: будь-яка ідея має дозріти, треба
добре її опрацювати і побудувати детальну схему її реалізації. Ця робота
є дуже важлива, оскільки саме вона є запорукою майбутнього
підприємницького успіху.

Підприємницький успіх значною мірою залежатиме від вміння підприємця
розробити якісний бізнес-план, програму своїх подільших дій. Підприємець
майже ніколи не може реалізувати нову ідею лише власними силами.
Домогтися успіху зможе той, хто здатний створити необхідну команду
однодумців. Підприємець має швидко і безкоштовно вирішити проблему
пошуку і прийняття на роботу спеціалістів потрібного профілю і
кваліфікованих робітників.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що підприємець є людиною,
з яскраво вираженими рисами лідера, зі здатністю впливати на людей.
Вітчизняний досвід свідчить, що поки що наші підприємці працюють на
невисокому професійному рівні. Україна стала на малоефективний шлях
підприємництва, коли між виробниками і споживачами діє невиправдана
велика кількість підприємців-посередників. Об’єктом підприємницької
діяльності має бути насамперед товар, продукт, послуга. Отже нам треба
форсувати розвиток благородного бізнесу, котрий є основою будь-якої
цивільної економіки.

Список використаної літератури

Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України.
– 2004. – № 2. – С. 34-40.

Варналій З.С. Основи підприємництва. Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і
доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Марусевич Я.С. Секрети успішного підприємництва. – К., 2003.

Рапопорт Б.М., Скубченко А. И. Инжиниринг и моделирование бизнеса. – М.:
Ассоциация авторов и издателей „ТАНДЕМ” Издательство „ЭКМОС”, 2001.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. К.: Академвидав, 2003. – 608с.

Шегда А.В. Основи менеджмента: Учебное пособие. – К.: Знання, 1998. –
512с.

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

PAGE

PAGE 17

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020