.

Перспективи розвитку міжнародного співробітництва митних органів України з митними та правоохоронними органами інших держав

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 2400
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Митне право”

на тему:

“Перспективи розвитку міжнародного співробітництва митних органів
України з митними та правоохоронними органами інших держав”

ПЛАН

Вступ

1. Особливості міжнародного співробітництва України у митній справі

2. Роль і завдання Департаменту міжнародного митного співробітництва
Державної митної служби України

3. Огляд міжнародного співробітництва Держмитслужби України у 2008 році,
основні перспективи

4. Співпраця Державної митної служби України з Європейським Союзом з
митних питань та напрямки роботи на майбутнє

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність дослідження зумовлена тим, що міжнародне економічне
співробітництво, насамперед між державами, обумовлює необхідність
співпраці й у сфері організації та здійснення митної справи. Цей напрям
співробітництва спрямований на вирішення системи економічних,
організаційних, правових та інших питань, які забезпечують сприятливі
умови для розвитку та захисту економічних інтересів відповідних держав,
захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності та громадян.

Кожна держава здійснює свою митну політику як систему принципів та
напрямів її діяльності у сфері забезпечення своїх економічних інтересів
та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів
регулювання, передусім зовнішньої торгівлі.

Митна політика лежить в основі організації митної справи як окремого
напряму діяльності держави. Під митною справою відповідно до ст. 3
Митного кодексу України (прийнятого Верховною Радою України 11 липня
2002 р.) розуміють порядок переміщення через митний кордон України
товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов’язане з
установленням та справлянням податків і зборів, процедури митного
контролю та оформлення, боротьбу з контрабандою та порушеннями митних
правил. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних
відносинах систем класифікації та кодування, єдиної форми декларування,
експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм
та стандартів. Як зазначається в цій же статті, засади митної справи, у
тому числі розміри податків і зборів та умови митного обкладення,
спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік
товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України
забороняється, визначаються виключно Законом України та митним кодексом
України.

Слід зазначити, що і в інших державах світу, в основному, так само
розуміють зміст митної справи.

Постійне переміщення громадян, вантажів, цінностей через митні кордони
держав вимагає не лише застосування національного законодавства, а й
міжнародного права, зокрема міжнародного економічного права, яке регулює
відповідні відносини між державами. На сьогодні уже склалася система
норм і принципів міжнародного права, які регулюють відносини між
державами в процесі їх співробітництва у митних питаннях. У них беруть
активну участь і міжнародні організації, наприклад митні союзи,
Всесвітня митна організація (раніше називалася Радою митного
співробітництва) та ін. Зазначені норми і принципи, закріплені у
відповідних міжнародних договорах, а також у спеціальних угодах з митних
питань та в інших джерелах, становлять зміст міжнародного митного права.

У даній курсовій роботі плануємо розглянути сучасний стан і
перспективи розвитку міжнародного співробітництва митних органів
України.

Об’єкт дослідження: міжнародне співробітництво митних органів України.

Предмет дослідження: особливості організації міжнародного
співробітництва у сфері митного права, сучасний стан та перспективи
розвитку міжнародного співробітництва митних органів країни тощо.

Структура роботи: робота складається зі вступу, основної частини, яку
складають 4 розділи, висновків, спистку використаних джерел та
літератури.

Загальний обсяг роботи – 35 сторінок.

Під час виконання роботи були використані нормативно-правові акти,
статті та аналітичні огляди Державної митної служби України тощо.

Методи дослідження: літературний метод, методи порівняння, аналізу,
синтезу, прогнозування та узагальнення.

1. Особливості міжнародного співробітництва України

у митній справі

Особливим напрямком діяльності митних органів України є міжнародне
співробітництво. Воно зумовлено спільними для митних І органів функціями
та завданнями, у принципі схожим митним законодавством, участю у
міжнародних конвенціях у сфері митної справи, наявністю загальновизнаних
систем класифікації та кодування товарів, митних режимів, митної
статистики тощо. Взаємодія між митними органами України та іншими
державами регулюється міжнародними актами. Наприклад, 4 серпня 2000 р.
набрав чинності Меморандум про порядок подання взаємодопомоги між
Державною митною службою України і Митним департаментом Міністерства
податкових доходів Грузії. Із подальшою інтеграцією України у митні
союзи це співробітництво буде здійснюватися на основі взаємної довіри
митних органів однієї країни-учасниці митного союзу до ‘ митних операцій
митних інших країн-учасниць митного союзу.

Міжнародна діяльність митних органів спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України. Проведення переговорів та консультативної
роботи, пов’язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих
угод з питань митної справи може здійснюватись спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за
дорученням Кабінету Міністрів України в обсязі повноважень, наданих ним.
Відповідно до 1 ст. 37 МК України [1] міжнародне співробітництво у сфері
митної справи проявляється через:

1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні України;

2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на митному кордоні
України;

3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення
та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для
здійснення митних процедур;

4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і
припинення контрабанди;

5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань,
що згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України належать
до компетенції митних органів.

Для виконання покладених на митні органи завдань вони здійснюють
оперативний зв’язок між собою. Відповідно до ст. 38 МК України з метою
розв’язання невідкладних питань щодо пропуску товарів і транспортних
засобів, виявлення та припинення контрабанди і порушення інших вимог
митного законодавства, забезпечення законності і правопорядку в пунктах
пропускання через митний кордон України.

Начальникові регіональної митниці, начальникові митниці та їх
заступникам надається право проведення робочих зустрічей з
представниками митного органу суміжної іноземної держави. Про час, умови
і мету таких зустрічей начальник митного органу або його заступник
інформує начальника відповідного органу охорони Державного кордону
України. Сам порядок проведення таких зустрічей визначається Положенням,
затвердженим Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні актуальною є організація роботи митниць з населенням, у тому
числі громадськими формуваннями, з питань можливого виявлення шляхів та
каналів незаконного переміщення через митний кордон товарів, іноземної
та національної валюти, інших цінностей, встановлення причетних до цього
осіб чи зловживань з боку працівників митниць.

Саме на цьому наголошується в ряді нормативних актів та проведених
спільних нарадах правоохоронних органів. Наприклад, на спільній виїзній
колегії У ВС Харківської області та У ВС Бєлгородської області, яка
відбулася 27 лютого 2001 p., наголошувалося на необхідності тісного
співробітництва органів внутрішніх справ прикордонних областей з митними
органами для припинення незаконного переміщення контрабанди та інших
порушень митних правил. Намічено ряд конкретних заходів до тісної
взаємодії з митними органами та органами місцевого самоврядування й
населенням щодо вирішення цих питань.

Згідно Митного Кодексу України №92-IV від 11 липня 2002 року, у главі 5
[1] визначаються ключові положення міжнародного співробітництва з питань
митної справи.

Так, стаття 34 [1] зазначає, що Україна бере участь у міжнародному
співробітництві з питань митної справи.

У митній справі Україна додержується загальновизнаних у міжнародній
практиці систем класифікації та кодування товарів, митних режимів,
митної статистики, інших загальноприйнятих у світових митних відносинах
норм і стандартів, а також забезпечує виконання міжнародних договорів
України з питань митної справи, укладених в установленому законом
порядку.

Згідно статті 35 [1], міжнародна діяльність спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи
спрямовується і координується Президентом України та Кабінетом Міністрів
України.

Проведення переговорів та консультативної роботи, пов’язаної з
підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з питань митної
справи, може здійснюватися спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи за дорученням Президента
України, Кабінету Міністрів України в обсязі наданих відповідно до
закону повноважень.

Стаття 35 [1] говорить про те, що спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади в галузі митної справи представляє Україну у
Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях.

Міжнародне співробітництво в галузі митної справи здійснюється
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
митної справи за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

Відповідно до міжнародних договорів, укладених в установленому законом
порядку, митними органами України спільно з митними органами суміжних
держав може здійснюватися:

1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні України;

2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на митному кордоні
України;

3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення
та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для
здійснення митних процедур;

4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і
припинення контрабанди та порушень митних правил;

5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань,
що відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України
належать до компетенції митних органів [1, ст.37].

Згідно статті 39 МК України, взаємодія митних органів України з митними
та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними
організаціями

Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими
органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з
питань, пов’язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення
митних правил, здійснюється митними органами України в порядку,
передбаченому міжнародними договорами України, укладеними в
установленому законом порядку [1, ст.39].

2. Роль і завдання Департаменту міжнародного митного співробітництва
Державної митної служби України

У зв’язку з реорганізацією центрального апарату Державної митної
служби України та з метою забезпечення ефективної діяльності
підрозділів центрального апарату, а також керуючись пунктом 8
Положення про Державну митну службу України, затвердженого
Указом Президента України від 24.08.00 N 1022/2000 (1022/2000) [2],
було затверджене Положення про Департамент міжнародного митного
співробітництва Державної митної служби України (наказ Державної митної
служби України від 22.08.2005 N778) [3].

Департамент є структурним підрозділом Державної митної служби й
підпорядковується Голові Служби.

Департамент при виконанні покладених на нього завдань та функцій у
встановленому порядку взаємодіє з іншими структурними підрозділами
Держмитслужби.

Департамент здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи
Держмитслужби й Департаменту.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР)
та законами України, міжнародними договорами України, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також
актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами
Держмитслужби та цим Положенням.

Основні завдання Департаменту:

– Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх
відносин з питань митної справи.

– Організація співробітництва Держмитслужби з митними та іншими органами
іноземних держав, міжнародними митними організаціями й ужиття заходів,
спрямованих на встановлення й розширення такого співробітництва.

– Здійснення координації діяльності підрозділів Держмитслужби, митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій з питань
виконання міжнародних домовленостей і законодавства України щодо
міжнародних договорів.

– Підготовка пропозицій керівництву Держмитслужби щодо укладення й
денонсації міжнародних договорів, конвенцій з митної справи, розроблення
й погодження таких проектів відповідно до законодавства України.

– Унесення пропозицій керівництву Держмитслужби щодо вдосконалення
митної справи в Україні з урахуванням досвіду розвинутих країн і
рекомендацій відповідних міжнародних організацій.

– Проведення експертизи відповідності проектів нормативно-правових
актів, підготовлених структурними підрозділами Держмитслужби, нормам
міжнародного митного права та здійснення заходів щодо адаптації
законодавства України до міжнародних стандартів.

– Проведення експертизи відповідності проектів міжнародних договорів, що
надходять до Держмитслужби, міжнародному праву й митному законодавству
України.

– Організація та забезпечення участі представників Держмитслужби в
міжнародних заходах, які стосуються митної справи.

– Координація дій підрозділів Держмитслужби зі здійснення заходів щодо
інтеграції України з розвинутими економічними союзами, а також
співробітництва в рамках Ради керівників митних служб держав – учасниць
СНД [3].

Координація дій підрозділів Держмитслужби в питаннях отримання
міжнародної технічної допомоги.

Організація закордонних відряджень співробітників Держмитслужби й
забезпечення виконання протокольних заходів щодо приймання представників
іноземних митних служб, міжнародних організацій, інших установ та
органів іноземних держав у Держмитслужбі.

Забезпечення захисту державної таємниці під час проведення всіх видів
робіт з використанням документів, виробів та інших носіїв інформації, що
містить державну таємницю, відповідно до вимог Закону України “Про
державну таємницю”.

Виконання інших завдань, визначених керівництвом Держмитслужби.

Функції Департаменту Департамент згідно з покладеними на нього
завданнями виконує нормотворчу, організаційну, координаційну та
аналітичну функції.

Відповідно до цього Департамент:

– Готує пропозиції керівництву Держмитслужби щодо вдосконалення
нормативно-правових актів, предметом правового регулювання яких є
міжнародні відносини в галузі митної справи.

– Подає керівництву Держмитслужби пропозиції щодо вдосконалення митної
справи.

– Уносить на розгляд керівництва Держмитслужби проекти правових актів, а
також пропозиції до проектів правових актів, підготовлених іншими
суб’єктами нормотворчого процесу.

– Готує проекти правових актів, спрямованих на виконання міжнародних
зобов’язань України в галузі митної справи.

– Представляє інтереси Держмитслужби в державних та інших органах.

– Бере участь у забезпеченні гласності в діяльності митних органів.

– Готує пропозиції керівництву Держмитслужби щодо реалізації заходів,
спрямованих на подальший розвиток і поглиблення співпраці з іноземними
державами в галузі митної справи.

– Здійснює за напрямами роботи Держмитслужби моніторинг стану реалізації
міжнародних договорів у галузі митної справи, у тому числі виконання
зобов’язань, що випливають із членства України у Всесвітній митній
організації, та домовленостей, досягнутих у рамках діяльності Ради
керівників митних служб держав – учасниць СНД. Інформує керівництво
Держмитслужби про випадки порушення митними органами, спеціалізованими
митними установами та організаціями міжнародних домовленостей, а також
про виникнення ситуацій, які можуть спричинити такі порушення.

– Напрацьовує договірно-правову базу співробітництва в галузі митної
справи; розробляє проекти міжнародних договорів з митних питань; виконує
процедури, передбачені законодавством України, щодо їх погодження,
підписання, набрання ними чинності або їх денонсації.

– Аналізує тенденції розвитку митної справи за кордоном і вносить на
розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції щодо використання
позитивного зарубіжного досвіду для вдосконалення митного законодавства
й організації митної справи в Україні, зокрема шляхом приєднання до
міжнародних митних конвенцій.

– Здійснює організаційно-правове забезпечення взаємодії митної служби
України з Всесвітньою митною організацією, Євромитницею, митними
службами іноземних держав, іншими міжнародними організаціями,
дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні та
посольствами України за кордоном.

– Забезпечує керівництво та структурні підрозділи Держмитслужби
інформацією з питань міжнародного співробітництва в галузі митної
справи, здійснює інформаційно-документальне забезпечення переговорів і
зустрічей керівництва Держмитслужби з представниками зарубіжних митних
служб, органів і установ, міжнародних організацій.

– У межах наданих керівництвом Держмитслужби повноважень уживає заходів
для отримання технічної допомоги в рамках міжнародних програм; здійснює
листування з причетними до подання такої допомоги установами та
організаціями; здійснює узагальнення інформації структурних підрозділів
митних органів у цьому напрямі.

– Оформлює виїзні документи для співробітників Держмитслужби, що
виїжджають у закордонні службові відрядження; виконує протокольні заходи
під час приймання представників іноземних митних служб, органів, установ
і міжнародних організацій у Держмитслужбі; готує проекти наказів,
кошторисів і фінансових розрахунків для забезпечення протокольних
заходів; контролює дотримання вимог законодавства при виїзді
співробітників Держмитслужби в закордонні службові відрядження та при
прийманні іноземців у митних органах, спеціалізованих митних установах і
організаціях; інформує керівництво Держмитслужби про виявлені порушення
й уносить пропозиції щодо їх усунення. Веде облік закордонних службових
паспортів України та здійснює контроль за їх використанням, готує
довідки щодо закордонних відряджень, проведення переговорів і зустрічей
за участю іноземців.

– Забезпечує захист державної таємниці під час проведення всіх видів
робіт з використанням документів, виробів та інших носіїв інформації, що
містить державну таємницю, відповідно до Закону України “Про державну
таємницю” ( 3855-12 ).

Департамент має право:

– Одержувати в установленому порядку від підрозділів Держмитслужби,
митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій документи
та інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на
Департамент завдань.

– Залучати за згодою керівників підрозділів Держмитслужби фахівців цих
підрозділів для вирішення покладених на Держмитслужбу завдань.

– Уносити на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції про
застосування заохочень або стягнень до працівників Департаменту.

Департамент очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом Держмитслужби в установленому порядку.

Директор Департаменту:

– Здійснює керівництво роботою Департаменту.

– Забезпечує виконання завдань, покладених на Департамент.

– Затверджує положення про відділи Департаменту та посадову інструкцію
заступника директора Департаменту.

– Уносить пропозиції керівництву Держмитслужби про призначення на посади
й звільнення з посад працівників митних органів, спеціалізованих митних
установ і організацій, віднесених до номенклатури посад Голови Служби, а
також про заохочення цих працівників і накладення на них стягнень.

– Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими підрозділами Держмитслужби.

– Дає доручення, вказівки, направляє запити митним органам,
спеціалізованим митним установам і організаціям з питань, що належать до
компетенції Департаменту, контролює їх виконання.

– Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та
юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Департаменту й стосуються
його компетенції.

– Контролює дотримання посадовими особами Департаменту вимог Законів
України “Про державну таємницю” ( 3855-12 ), “Про державну службу” (
3723-12 ), “Про боротьбу з корупцією” ( 356/95-ВР ) та інших
нормативно-правових актів України.

– Виконує інші завдання, визначені керівництвом Держмитслужби.

Директор Департаменту має право:

– Запитувати й одержувати в установленому порядку від підрозділів
Держмитслужби, а також митних органів, спеціалізованих митних установ і
організацій, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію й довідкові
матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент.

– Надавати відомості й пропозиції підрозділам Держмитслужби, митним
органам, спеціалізованим митним установам і організаціям, іншим
державним та недержавним органам, громадянам з питань, визначених цим
Положенням.

– Самостійно встановлювати організаційні принципи та схеми роботи
Департаменту й видавати відповідну організаційну документацію.

– Вимагати від митних органів, посадових осіб Департаменту додержання
вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва
Держмитслужби, Департаменту.

– Розглядати й підписувати документи Держмитслужби в межах повноважень,
установлених для директорів департаментів наказом Держмитслужби.

– Представляти інтереси Держмитслужби в державних та інших органах.

Директор Департаменту несе відповідальність за:

– Незабезпечення виконання Департаментом завдань та функцій,
передбачених цим Положенням.

– Неналежну організацію діяльності Департаменту, недотримання посадовими
особами Департаменту законності в службовій діяльності.

– Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

– Негативні наслідки своїх доручень, самостійно прийнятих рішень під час
виконання службових обов’язків та бездіяльність.

– Незадовільний стан професійної підготовки посадових осіб Департаменту,
а також виховної роботи з ними.

– Незабезпечення створення належних умов праці посадовим особам
Департаменту.

Директор Департаменту має одного заступника.

До складу Департаменту входять чотири відділи.

Працівники Департаменту призначаються на посади та звільняються з посад
наказом Держмитслужби [3].

3. Огляд міжнародного співробітництва Держмитслужби України

у 2008 році, основні перспективи

Протягом 2008 року Держмитслужбою здійснювалися заходи у сфері
міжнародного співробітництва, спрямовані на підтримання тісних
партнерських стосунків з митними службами зарубіжних країн, забезпечення
участі України у діяльності міжнародних організацій та підтримання
контактів з іншими іноземними партнерами.

Держмитслужба приділяє значну увагу питанням двостороннього
співробітництва з митними адміністраціями суміжних країн. В цьому
напрямі актуальними питаннями співпраці є облаштування діючих пунктів
пропуску, оптимізація мережі пунктів пропуску, спрощення митних
формальностей на кордоні, налагодження інформаційного обміну між митними
службами, тощо.

У двосторонньому форматі відбулась низка зустрічей на рівні керівництва
Держмитслужби та митних адміністрацій суміжних країн [12].

Зокрема, 25 січня Голова Держмитслужби Хорошковський В.І. перебував з
робочим візитом у Будапешті, у ході якого зустрівся з Начальником Митної
та фінансової охорони Угорської Республіки Я.Надем. Під час зустрічі
керівники митних адміністрацій обговорили питання двостороннього
співробітництва, у тому числі, вдосконалення міжвідомчого обміну
інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через
українсько-угорський кордон.

26-27 лютого у Києві відбулася робоча зустріч Голови Держмитслужби
Хорошковського В.І. з керівником Федеральної митної служби Російської
Федерації Бельяніновим А.Ю. Результатом зустрічі стало підписання
спільного Меморандуму щодо активізації взаємодії між митними
адміністраціями двох країн. Меморандумом передбачено продовження роботи
зі створення ефективної системи обміну інформацією про товари та
транспортні засоби, що переміщуються через пункти пропуску
україно-російського кордону.

Під час наступної зустрічі керівників митних відомств України та
Російської Федерації, яка проводилася 11 листопада в Москві, відбулось
підписання міжвідомчого Протоколу щодо організації обміну попередньою
інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через
українсько-російський кордон.

20 травня відбувся візит до Мінську делегації Держмитслужби, в ході
якого Голова Служби Хорошковський В.І. зустрівся з Головою Державного
митного комітету Республіки Білорусь Шпилевським О.Ф. В рамках зустрічі
була підписана Технологія інформаційного обміну попередніми даними про
товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон
України та Республіки Білорусь.

27 травня Генеральний директор Митної служби Республіки Польща Я.Капіца
відвідав Держмитслужбу. Керівники митних адміністрацій України та
Республіки Польща під час зустрічі обговорили низку актуальних питань
двостороннього співробітництва, серед яких – проблеми обміну
інформацією, перспективи реалізації спільних проектів «Порівняльний
аналіз функціонування пунктів пропуску» та «Вимір часу, необхідного для
перетину кордону у пунктах пропуску для автомобільного та залізничного
сполучення», а також подальші дії митних відомств сторін у рамках
підготовки до ЄВРО-2012.

19 листопада у Варшаві відбулася наступна робоча зустріч Хорошковського
В.І. та Я.Капіци. Керівники митних відомств опрацювали питання
покращення ситуації в пункті пропуску на українсько-польському кордоні
«Ягодин-Дорохуськ», а також обговорили результати реалізації
вищезазначених проектів.

Перший заступник Голови Держмитслужби Піковський І.О. 30 вересня
перебував з робочим візитом у Кишиневі, де зустрівся з керівництвом
Митної служби Республіки Молдова. Під час зазначеного візиту
обговорювались актуальні питання двостороннього співробітництва у митній
сфері, зокрема, розвитку інфраструктури пунктів пропуску на
українсько-молдовському кордоні, обмін попередньою інформацією про
товари та транспортні засоби, які переміщуються через спільну ділянку
кордону між Україною та Республікою Молдова, здійснення спільного
контролю тощо [12].

13 листопада в Києві та 5 грудня в Кишиневі Голова Держмитслужби
Хорошковський В.І. мав зустрічі з Генеральним директором Митної служби
Республіки Молдова В.Мельником. Основними результатами зазначених
зустрічей стали підписання спільного звернення на адресу Місії
Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону (EUBAM) щодо
залучення технічної допомоги ЄС для будівництва пункту пропуску
«Бронниця-Унгурь», опрацювання питань застосування обміну інформацією
про товари та транспортні засоби, які переміщуються через спільну
ділянку кордону, оптимізації ситуації на українсько-молдовському
кордоні, перегляд договірно-правової бази двостороннього співробітництва
у митній сфері, перспективи створення підкомісії з питань прикордонного
співробітництва та ін.

Перший заступник Голови Держмитслужби Піковський І.О. 10 листопада
зустрівся з керівником митної адміністрації Литовської Республіки
Р.Люпкевічене. Під час зустрічі сторонами обговорювався стан та
перспективи двостороннього співробітництва у митній сфері, а також
сприяння литовської митної адміністрації реалізації проекту технічної
допомоги, яка надається Держмитслужбі у рамках Порогової програми
Корпорації «Виклики тисячоліття».

Крім цього, керівництвом Держмитслужби проводились робочі зустрічі з
представниками дипломатичних представництв зарубіжних країн в Україні
(КНР, Королівства Нідерландів, Японії).

Держмитслужбою здійснюється робота, спрямована на створення та розвиток
договірно-правової бази двосторонніх відносин у митній сфері з
державами-зарубіжними партнерами [8].

У 2008 році підписані:

– Протокол між Державною митною службою України та Митною адміністрацією
Сирійської Арабської Республіки про порядок взаємодії з питань обміну
даними митної статистики взаємної торгівлі (09.10.08, Дамаск);

?

dH

Z

?

¦

ooeTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTH

`„A

-?$?T?°?( th :FIF>Yz¦P??? ©4«a¬ae,?oooooooooooooooooooooooooooo

i

? ???????¤?¤?$??????- Протокол між Державною митною службою України і
Федеральною митною службою (ФРС Росії) щодо організації обміну
попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які
переміщуються через митний кордон України і Російської Федерації
(11.11.08, Москва);

– Протокол про обмін попередньою інформацією про товари і транспортні
засоби, переміщувані через митні кордони держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав (21.11.08, Санкт-Петербург).

Також проводилась робота з підготовки до підписання двосторонніх
міжнародних договорів міжурядового характеру з в’єтнамською,
чорногорською, сербською, боснійсько-герцеговинською, аргентинською та
бразильською сторонами. Крім цього, опрацьовували проекти міжнародних
договорів міжвідомчого характеру з іншими країнами зарубіжними
партнерами з питань обміну митною статистичною інформацією, обміну
попередньою інформацією, контролю за визначенням митної вартості товарів
тощо.

В рамках реалізації двосторонніх міжнародних договорів з питань обміну
даними митної статистики представники Держмитслужби взяли участь у низці
робочих зустрічей з фахівцями митних адміністрацій зарубіжних країн з
питань співставлення та аналізу даних двосторонньої торгівлі України із
зарубіжними країнами, у тому числі, з Республікою Македонія,
Фінляндською Республікою, Угорською Республікою, Республікою Молдова
тощо.

Протягом року Держмитслужбою проводилась робота, пов’язана з відкриттям
нових та реконструкцією існуючих пунктів пропуску на державному кордоні
України. Відповідні фахівці Держмитслужби залучались до участі в
засіданнях українсько-угорської, українсько-словацької та
українсько-польської міжурядових комісій з питань транскордонного та
прикордонного співробітництва. За участю керівництва Держмитслужби 22
січня відбулось урочисте відкриття пункту пропуску на
українсько-білоруському кордоні «Нова Рудня-Виступовичі» [12].

Як зазначено вище, Держмитслужбою була ініційована реалізація
українсько-польських проектів «Порівняльний аналіз функціонування
пунктів пропуску» та «Вимір часу, необхідного для перетину кордону у
пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення». Згодом,
з молдовською та білоруською сторонами було погоджене виконання
аналогічних проектів на українсько-молдовській та українсько-білоруській
ділянках кордону.

У рамках реалізації Протоколу між Держмитслужбою України та Митною
службою Республіки Молдова про організацію обміну попередньою
інформацією про товари та транспортні засоби, переміщувані через
спільний державний кордон, з січня 2008 року здійснюється автоматична
передача даних між митними відомствами України та Республіки Молдова.

Здійснюється робота з налагодження обміну попередньою інформацією з
білоруською та російською сторонами.

Держмитслужба активно залучається до діяльності Всесвітньої митної
організації. У рамках співпраці з ВМО заступник Голови Держмитслужби
Федоров О.О. взяв участь у Конференції Європейського регіону ВМО
(28-29.02.08, Дублін). Під час Конференції була розглянута низка
важливих питань щодо співробітництва митних адміністрацій ВМО
європейського регіону, зокрема, розроблення концепції «Митниця у 21-му
сторіччі», в якій будуть відображені стратегічна роль і функції митних
органів у 21-му сторіччі, створення Регіонального центру ВМО зі
зміцнення інституційних спроможностей, обмін інформацією між митними
адміністраціями країн-членів ЄС та інших країн [8].

12 травня в Києві відбулась зустріч Голови Служби Хорошковського В.І. з
Директором Директорату з інституційного розвитку ВМО Л.Карлссоном, на
якій обговорювалися питання створення Регіонального центру ВМО з
інституційного розвитку на території України, а також інші аспекти
митного співробітництва між ВМО та Україною.

27-28 червня в Брюсселі відбулись 111-112 сесії ВМО, в яких взяла участь
делегація Держмитслужби на чолі із першим заступником Голови Служби
Піковським І.О. Під час чергових сесій ВМО були підведені підсумки
діяльності організації протягом року, а також обрано нового Генерального
Секретаря ВМО – Куніо Мікурія (Японія).

Крім цього, представники Держмитслужби залучались до діяльності робочих
органів, створених у рамках ВМО. Вони взяли участь у чергових сесіях
Комітету з Гармонізованої системи опису та кодування товарів, Технічного
комітету ВМО з питань митної оцінки, 6-му засіданні Робочої групи ВМО
високого рівня зі зміцнення інституційних спроможностей, навчання та
технічної допомоги, тематичних семінарах, які проводились у рамках
діяльності ВМО з питань співробітництва національних вузлів зв’язку, які
створені на базі митних адміністрацій країн-членів ВМО, з правоохоронною
мережею ВМО (CEN), з питань розвитку інформаційних технологій у галузі
митної справи тощо.

Держмитслужбою опрацьовується питання відкриття в Україні Регіонального
центру ВМО з інституційного розвитку. З цією метою делегація
Держмитслужби відвідала Азіатсько-тихоокеанський Регіональний центр ВМО
з інституційного розвитку (25-31.08.08, м.Бангкок (Королівство
Таїланд)), де мала можливість ознайомитись з питаннями відкриття та
функціонування зазначеного центру.

Держмитслужбою проводилася підготовча робота, спрямована на приєднання
України до Рекомендації Ради митного співробітництва стосовно внесення
змін до Конвенції про створення Ради митного співробітництва. Зокрема,
був розроблений проект Закону України „Про приєднання України до
Рекомендації Ради митного співробітництва стосовно внесення змін до
Конвенції про створення Ради митного співробітництва” та надісланий до
Міністерства закордонних справ України для подальшого його направлення в
установленому порядку до Секретаріату Президента України. Прийняття
згаданого Закону України сприятиме подальшому розвитку співробітництва
між митними адміністраціями України та інших країн-членів Всесвітньої
митної організації (на даний час кількість країн-членів ВМО зросла до
174).

Держмитслужба бере активну участь в інших міжнародних заходах
багатостороннього формату, у тому числі – у реалізації євроінтеграційних
та євроатлантичних заходів, діяльності робочих органів створених
відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими
співтовариствами і Україною.

Делегація Держмитслужби на чолі з Головою Служби Хорошковським В.І.
взяла участь у Форумі високого рівня з питань митної співпраці на
східних кордонах ЄС (09-10.10.08, м.Відень (Австрія)). Під час Форуму
обговорювалась низка питань щодо півробітництва митних служб
країн-членів ЄС з відповідними країнами, у тому числі, з Україною.

Також 18 грудня делегація Держмитслужби, яку очолював перший заступник
Голови Служби Піковський І.О., взяла участь у тристоронніх консультаціях
Україна–ЄС–Молдова з прикордонних та митних аспектів придністровського
врегулювання, які щорічно проводяться у Брюсселі. Серед питань, яким
приділялась найбільша увага під час тристоронніх консультації, –
ситуація на українсько-молдовському кордоні, обмін інформацією між
відповідними державними органами України та Республіки Молдова, спільний
контроль у пунктах пропуску, співробітництво служб-партнерів України та
Республіки Молдова з EUBAM.

Одним з найважливіших заходів, який проводився у 2008 році
Держмитслужбою в рамках діяльності Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС, стало засідання Підкомітету №5 «Митне та транскордонне
співробітництво» (23.10.08, Київ). Під час засідання Підкомітету №5 до
відома європейської сторони була доведена позиція Держмитслужби стосовно
доцільності налагодження інформаційного обміну між Держмитслужбою та
митними адміністраціями країн-членів ЄС, законопроектної роботи, що
здійснюється Держмитслужбою. Крім цього були порушені питання
співробітництва Держмитслужби з EUBAM, обговорювались перспективи
здійснення спільного контролю у пунктах пропуску на
українсько-європейському кордоні та участі української сторони у
програмі ЄС «Митниця-2013» тощо [12].

Представники Держмитслужби також залучались до засідання Підкомітету №1
“Торгівля та інвестиції” Комітету з питань співробітництва між Україною
та ЄС (20-24.04.08, Брюссель).

Крім цього, делегація Держмитслужби взяла участь у презентації нової
редакції посібника «Customs blueprints», в якому викладені критерії
ефективної роботи митних адміністрацій країн-членів ЄС (27-28.05.08,
Брюссель).

Протягом 2008 року делегації Держмитслужби залучались до засідань
міжнародних робочих органів, створених в рамках реалізації Конвенції про
міжнародні перевезення вантажів з використанням книжки МДП. Зокрема,
вони взяли участь у 118-120-их сесіях Робочої групи з митних питань,
пов’язаних з транспортом, Комітету з внутрішнього транспорту
Європейської Економічної Комісії ООН, 45-ій та 46-ій сесіях
Адміністративного комітету МДП, 37-ій та 38-ій сесіях Виконавчої ради
МДП. Під час зазначених засідань делегації Держмитслужби взяли участь в
опрацюванні низки питань, що пов’язані з імплементацією норм
міжнародного права в національне законодавство (відповідних міжнародних
конвенцій, що стосується правил перевезень вантажів автомобільним та
залізничним транспортом), запровадження передового досвіду митних
адміністрацій зарубіжних країн з питань, що стосуються міжнародних
перевезень товарів та транспортних засобів, тощо.

18 березня в Держмитслужбі відбулась зустріч керівників митних
адміністрацій країн-членів Організації чорноморського економічного
співробітництва (ОЧЕС). Під час зазначеного заходу керівниками митних
адміністрацій прийнято заяву, згідно з якою узгоджено пропозицію щодо
створення постійно діючої робочої групи з митних питань в рамках ОЧЕС.
Діяльність такої робочої групи сприятиме зміцненню партнерських
стосунків митних служб країн-членів ОЧЕС. Також керівники митних служб
обговорили ініціативу Держмитслужби щодо перспектив запровадження обміну
попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які
переміщуються між країнами-членами ОЧЕС. Також з урахуванням заявки
Держмитслужби, під час 18-го засідання Ради міністрів закордонних справ
країн-членів ОЧЕС, країною-координатором Робочої групи ОЧЕС з митних
питань (з 1-го травня 2008 року, строком на 2 роки) було визначено
Україну.

2-3 жовтня в м.Ялта Держмитслужбою проведене чергове засідання Робочої
групи з митних питань ОЧЕС. Під час засідання прийнятий план діяльності
Робочої групи на наступний період, обговорювались перспективи створення
механізму інформаційного обміну між митними службами країн-членів ОЧЕС
[12].

У рамках функціонування робочих органів та структур держав-учасниць СНД
Держмитслужба є постійним учасником засідань Ради керівників митних
служб (РКМС). 4-6 червня 2008 року у м.Нижній Новгород (Російська
Федерація) та 20-22 листопада 2008 року у м.Санкт-Петербург (Російська
Федерації) відбулись 47-е та 48-е засідання РКМС. Згідно з порядком
денним засідань були розглянуті питання інвентаризації
міжнародно-правової бази СНД у митній сфері, розвитку обміну попередньою
інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через
митні території держав–учасниць СНД, вдосконалення методики та
технології проведення статистичних зіставлень та використання досвіду
митних служб у проведенні цих робіт, схвалений проект Протоколу про
внесення доповнень до Протоколу про співробітництво в галузі
забезпечення власної безпеки митних служб держав–учасниць Співдружності
Незалежних Держав від 12.09.02 тощо.

Делегація Держмитслужби на чолі з першим заступником Голови
Держмитслужби Піковським І.О. взяла участь у заходах другого Саміту
ГУАМ, який відбувся 30 червня – 1 липня у м.Батумі (Грузія).

Також представники Держмитслужби взяли участь у восьмому засіданні
Керівного комітету Проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню
(25.06.08, Кишинів). Чергове, дев’яте засідання Керівного комітету ГУАМ
проводилось 12 грудня в Держмитслужбі. В ході зазначених засідань
представниками митних та прикордонних служб держав-членів ГУАМ
обговорювався стан реалізації Проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі та
транспортуванню. Учасники засідань узгодили плани подальшого розвитку
обміну інформацією між митними службами, зокрема, між Держмитслужбою та
митною адміністрацією Грузії, та здійснення співпраці у сфері
правоохоронної діяльності митних служб, а також прийняли рішення щодо
активізація діяльності митних адміністрацій у сфері залучення
міжнародної технічної допомоги на реалізацію Проекту ГУАМ зі сприяння
торгівлі та транспортуванню.

Згідно з рішенням Керівного комітету 2 жовтня на базі Регіональної
інформаційної митниці (Київ) Держмитслужбою проведено зустріч експертів
у сфері інформаційних технологій митних відомств держав-членів ГУАМ. Під
час зустрічі експерти митних адміністрації України та Республіки Молдова
ознайомили грузинську делегацію із застосуванням обміну попередньою
інформацією про товари та транспортні засоби, переміщувані через
українсько-молдовську ділянку кордону, обговорили перспективи
налагодження інформаційного обміну з грузинською стороною.

Держмитслужбою здійснюється співробітництво з митними адміністрації
зарубіжних країн у правоохоронній сфері. Так, у червні Держмитслужба
взяла участь у міжнародній операції з питань боротьби з контрабандою
цигарок «Перегрін» , яка була організована угорською стороною і
проводилась в країнах-членах ЄС, які межують з Україною.

Здійснюється розвиток двосторонніх відносин Центрального митного
управління лабораторних досліджень та експертної роботи з експертними
установами митних адміністрацій зарубіжних країн. Основними партнерами
української сторони є експертні установи митних адміністрацій Канади,
Республіки Польща, Туркменистану, Російської Федерації.

За сприяння митного аташе при Посольстві Франції в Російській Федерації
Г.Массі забезпечена участь працівників митних органів України у
тематичних семінарах, які проводились протягом 2008 року митною
адміністрацією Французької Республіки для зарубіжних партнерів.

Здійснювалася активна взаємодія з EUBAM, яка перебуває на
українсько-молдовському кордоні з грудня 2005 року і виконує
моніторингову функцію. Протягом 2008 року представники Держмитслужби
взяли участь у засіданнях Консультативної ради EUBAM, які проводяться
щокварталу, та Координаційних засіданнях, які проводяться щомісяця. На
рівні керівництва Держмитслужби та EUBAM проведено низку робочих
зустрічей. Європейською стороною проведено серію тематичних тренінгів з
питань планування діяльності та розвитку служб-партнерів, роботи
відомчих прес-служб, боротьби з корупцією тощо, до яких залучались
представники Держмитслужби. На постійній основі фахівці Держмитслужби та
митниць, розташованих на українсько-молдовському кордоні, брали участь у
засіданнях робочої групи з питань спільного контролю.

Крім цього, представники Держмитслужби протягом травня – серпня 2008
року взяли участь у низці робочих засідань з питань перегляду
рекомендацій, які були надані EUBAM у 2006 році.

В цілому, протягом 2008 року співробітництво Держмитслужби та EUBAM було
зосереджено на наданні практичної допомоги митним органам України з боку
європейської сторони [12].

Зокрема, протягом 2008 року Держмитслужба залучила біля 13,5 млн. дол.
США технічної допомоги у рамках реалізації нижчезазначених проектів:

– «Поставка мобільного інспекційного обладнання та систем
рентгенівського сканування митним службам Білорусі, України та Молдови»:
донор – ЄС; отримано 6 мобільних рентгенівських систем на суму біля 12
млн. дол. США, проведено 2 тренінги для співробітників Львівської та
Ягодинської митниць з питань експлуатації даного обладнання.

– «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного
контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення»:
донор – США; отримано засобів митного контролю, комп’ютерного обладнання
та програмного забезпечення на суму понад 620 тис. дол. США.

– EUBAM: засобів митного контролю, транспортних засобів, комп’ютерного
обладнання та програмного забезпечення на суму приблизно 550 тис. дол.
США.

– «Ініціатива із запобігання розповсюдженню зброї масового знищення»:
донор – США; отримано 20 мікроавтобусів «Соболь» на суму 275 тис. дол.
США.

– «Програма допомоги та запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками
в Білорусі, Україні та Молдові (БУМАД 3)»: донор – ЄС; отримано
програмне забезпечення вартістю 10 тис. дол. США.

– «Компонент 4 Порогової програми Корпорації «виклики тисячоліття»:
Оптимізація та належне застосування нормативних актів; Вид діяльності
4.1.: Регуляторна реформа у сфері міждержавних перевезень»: донор – США;
отримано комп’ютерну техніку на суму 10 тис. дол. США.

4. Співпраця Державної митної служби України

з Європейським Союзом з митних питань та напрямки роботи на майбутнє

Основою двосторонніх стосунків між Україною та ЄС  є Угода про
партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Союзом (УПС),
підписана 14 червня 1994 року в Люксембурзі і ратифікована 10 листопада
1994 року Верховною Радою України. УПС набула чинності з 1 березня 1998
року.

УПС містить положення, що визначають у значній мірі напрями подальших
відносин і відкривають можливості щодо подальшого зближення сторін.

Інституційні рамки виконання УПС ґрунтуються на трьох спільних органах:
Раді з питань співробітництва, Комітеті з питань співробітництва та
Комітеті з питань парламентського співробітництва.

В рамках Комітету з питань співробітництва за домовленістю з
Європейською Стороною створено 7 (сім) підкомітетів, засідання яких, як
правило, відбуваються з періодичністю не рідше одного разу на рік для
обговорення на експертному рівні стану співпраці України та ЄС в таких
сферах:

Підкомітет № 1: Торгівля та інвестиції (питання СОТ; торгівля товарами
та послугами; технічні бар’єри в торгівлі, інвестиції, заснування
компаній, права інтелектуальної власності та державні закупівлі (у
контексті торгівлі); створення зони вільної торгівлі; антидемпінгові та
захисні заходи; специфічні галузеві торговельні питання; сільське
господарство, рибальство, санітарні та фітосанітарні питання).

Підкомітет № 2: Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика
(макроекономічні питання; соціальна політика та політика в сфері
зайнятості; статистика фінансових ринків; структурні реформи; стратегії
сталого розвитку (екологічного, соціального та економічного);
оподаткування; управління державними фінансами, в тому числі аудит та
фінансовий контроль; фінансові послуги; загальні принципи надання
технічної допомоги).

 

Підкомітет № 3: Політика в сфері підприємств, конкуренція,
співробітництво в регуляторній сфері (співробітництво в регуляторній
сфері стосовно промислових товарів (стандарти, технічні норми, оцінка
відповідності); діалог щодо промислової політики; малі та середні
підприємства; державні закупівлі та права інтелектуальної власності
(регуляторні аспекти), корпоративне законодавство, захист прав
споживачів, розгляд регуляторного співробітництва та апроксимації
законодавства).

Підкомітет № 4: Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія
(інтеграція енергетичних ринків, енергетична інфраструктура, ядерна
безпека, енергоефективність, виробництво енергії, транспорт, програма
Галілео, безпека морських перевезень, захист довкілля).

Підкомітет № 5: Митне та транскордонне співробітництво (митне
співробітництво, транскордонне співробітництво, питання, що не входять в
компетенцію ПК 6).

Підкомітет № 6: Юстиція, свобода та безпека (боротьба із організованою
та міжнародною злочинністю, транскордонна співпраця в сфері юстиції,
свободи та питань безпеки, управління кордонами, міграція, притулок,
“відмивання” грошей, боротьба з наркотиками, запобігання протизаконній
діяльності, судова реформа, боротьба з корупцією, верховенство права,
якісне управління).

Підкомітет № 7: Наука та технології, дослідження та розробки, освіта,
культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа
(космос, загальні аспекти супутникової навігації, освіта, участь у 6-й
Рамковій програмі ЄС, технології інформаційного суспільства/інформаційне
суспільство (аспект досліджень), культура, громадське здоров’я,
лібералізація електронних комунікацій, регуляторна база, он-лайнові
послуги, медіа-політика).

Головування під час засідань Підкомітетів здійснюється почергово
представниками обох Сторін відповідно до правил головування в Комітеті з
питань співробітництва між Україною та ЄС [8].

 

Координацію роботи та підготовку до спільних засідань Підкомітетів №№ 1,
2 та 3 здійснює Мінекономіки, Підкомітету № 4 – Мінпаливенерго,
Підкомітету № 5 – Держмитслужба, Підкомітету № 6 – Мін’юст, Підкомітету
№ 7 – МОН.

Для вирішення окремих проблемних питань, що виникають в двосторонніх
відносинах Україна – ЄС і належать до компетенції відповідних
підкомітетів, створюються спільні робочі групи.

Висновки

Отже, з вище сказаного можна зробити наступні висновки:

Вплив митної політики України на розвиток торгово-економічних процесів
на загальноєвропейському просторі визнано Європейським співтовариством.
Цей фактор визначає об’єктивну заінтересованість Євросоюзу в митному
співробітництві з Україною.

Державна митна служба України під час презентації в Брюсселі заявила про
свої наміри створення багатофункціональної, конкурентоспроможної,
ефективно управляємої митної служби, прирівняної до найбільш сучасних
моделей митниць світу.

В основу перетворень митної справи закладається концепція митного
законодавства, гармонізованого із законодавством Європейського
Співтовариства. Такий підхід в період переходу України до економіки
відкритого ринку забезпечить застосування в митну практику понять і
правил, прийнятих у світовому митному оточенні, і буде поштовхом
інтересів Комісії Європейського Співтовариства до практичного сприяння
митній службі України у її модернізації.

Подальший розвиток митної служби України в умовах перетворень, що
проходять у світовому суспільстві, буде здійснюватись на основі значного
збільшення об’ємів переміщуваних через кордон товарів внаслідок
глобалізації торгівлі, масового впровадження комп’ютерних інформаційних
технологій, поряд із зростанням ролі митниці як інструменту, регулюючого
торгово-економічні відносини, і вимагає нових підходів до ведення митної
справи. В основу роботи митних органів ставиться завдання сприяння
розвитку міжнародної торгівлі, створення сприятливих умов для
зовнішньоекономічної діяльності. Концепція визначає принципи
функціонування та напрями розвитку митної служби до 2011 р., направлені
на реалізацію експортного потенціалу України, розширення доступу
українських товарів на зовнішні ринки, підвищення можливостей захисту
вітчизняного товаровиробника на основі поступових кроків до європейської
інтеграції. Завдання, що ставляться перед митною службою: – усестороннє
сприяння розвитку торгівлі через вибірковість застосування форм митного
контролю (спрощення і гармонізація митних процедур, що передбачає
впровадження вибірковості фізичного контролю вантажів з використанням
методу аналізу ризиків, подання митних декларацій в режимі он-лайн з
відповідною їх подальшою обробкою Бюро аналізу ризиків для прийняття
рішення щодо доцільності фізичного митного огляду товарів); – збільшення
об’єму поступлень митних платежів до Державного бюджету України; –
забезпечення надійного контролю за товарами, що переміщуються через
митний кордон України (посилення боротьби з контрабандою шляхом
розширення правоохоронних повноважень митної служби, включаючи
можливості для проведення розслідувань порушень митного законодавства,
здійснення розвідувальних заходів та нагляду, запровадження
пост-аудит-контролю).

Виконання двосторонніх міжурядових угод, меморандумів та протоколів, які
передбачають співробітництво України з іноземними державами в галузі
митної справи. Укладення угод з країнами ЄС та іншими країнами про
співробітництво, що містять положення про обмін інформацією з питань
боротьби з контрабандою та злочинною діяльністю.

Розвиток взаємовідносин з митними адміністраціями зарубіжних країн, в
тому числі щодо отримання правової допомоги з питань розслідування
кримінальних справ про контрабанду. Забезпечення інформаційної взаємодії
із закордонними митними службами, налагодження електронного обміну
інформацією (з наданням їй певного юридичного статусу) про товари та
транспортні засоби, що перетинають митний кордон України.

Розширення транскордонного співробітництва, в тому числі і на
забезпечення інвестиційних проектів розвитку митної інфраструктури на
прикордонних пунктах пропуску, посилення партнерських відносин на рівні
місцевих митних органів, зміцнення взаємодії між різними службами і
відомствами, що здійснюють свої функції контролю на кордоні, включаючи
спільний контроль.

21 лютого 2005 року на засіданні Ради з питань співробітництва між
Україною та ЄС було офіційно схвалено План дій Україна-ЄС, розроблений у
рамках Європейської політики сусідства (ЄПС), що свідчить про значне
зміцнення українсько-європейських відносин.

Планом дій Україна-ЄС визначено основні завдання сторін на три роки. До
нього включено низку положень, які стосуються співробітництва між
Україною та ЄС  у митній сфері. (Реалізація положень Плану дій Україна –
ЄС, зокрема розділу „Митні справи”, цілі 28 та 29 (Розроблення та
імплементація митного законодавства, що відповідає міжнародним
стандартам та стандартам ЄС. Удосконалити функціонування митниці
(Customs Service), спростити та модернізувати митні процедури на кордоні
та всередині).

Заходи Української сторони, спрямовані на його виконання, розробляються
та затверджуються щорічно Кабінетом Міністрів України.

Список використаної літератури

Митний Кодекс України N92-IV від 11 липня 2002 року (редакція від
28.12.2007 року)

Положення про Державну митну службу України / Затверджене Указом
Президента України від 24.08.00 N 1022/2000 (1022/2000)

Положення про Департамент міжнародного митного співробітництва
Державної митної служби України / Наказ Державної митної служби України
від 22.08.2005 N778.

Проект Концепції модернізації та розвитку митної служби України до 2011
року / Лист 17.05.2003 N11/1-24-7554-ЕП.

Безпалько А. Новини міжнародного співробітництва // Митниця. – 2007. –
N8. – С. 7

Білоус Н. ГУАМ: нові напрями міжнародного співробітництва в митній
сфері // Митниця. – 2007. – N7. – С. 4-5

Дахно Іван Іванович Міжнародне економічне право.- К.: МАУП, 2000.- 158с.

Інформаційні матеріали про результати міжнародної діяльності
Держмитслужби // Матеріали з офіційного сайту Державної митної служби
України – http://www.customs.gov.ua

Логвинова Е. Для сотрудничества граница – не преграда // Таможня. –
2007. – N17. – С. 18

Митне право України. Підручник. – К., 2001.

Міжнародне право в схемах і таблицях: Навчальний посібник(для студентів
юридичного факультету) / Укладач Бичківський О.П.- Запоріжжя: ЗДУ,
2002.- 210с.- 9.58

Міжнародне співробітництво Держмитслужби у 2008 році (дані на 01.01.2009
) // Матеріали з сайту www.mdoffice.com.ua

Міжнародне співробітництво України у правовій сфері.- Харків: Фоліо,
2005.- 408с.

На белорусско-украинской границе будет организован предварительный обмен
информацией о перемещаемых товарах // Таможенная параллель. – 2007. –
№ 36-37. – С. 10

Наукові праці Одеської національної юридичної академії.- Одеса: Юридична
література, 2002.- 324с.

Основи митного права України. Посібник / За ред. Коваленко Р.М. – К.,
2002.

Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В. Г. Драгонова;
Российская таможенная академия. ГТК РФ. – М., 1998.

Петров А.В. Правовые вопросы международного сотрудничества Украины и
Республики Беларусь в сфере таможенного дела/ А.В. Петров // Митна
справа. – 2000. – N1. – С. 43-46

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.- Львів: ЛНУ,
2002.- 312с.

Решение Глав государств стран СНГ “О Единой методологии таможенной
статистики внешней торговли государств – участников Содружества
Независимых Государств” от 14.12.1994.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества
Независимых Государств: 2-е изд. – М., 1996.

Шамраева О., Добрицкий В. Коллеги проявили интерес// Таможня. – 2007. –
N12. – С. 4

Яцура С.І. Митні режими в Україні. – К., 2002.

PAGE

PAGE 35

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020