.

Основні функції інспектора платіжного відділу митного поста (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2994
Скачать документ

Основні функції інспектора платіжного відділу митного поста:

Діючим законодавством установлено, що Діючим законодавством установлено,
що товари та інші предмети, які перемішуються через митний кордон
України, підлягають митному оформленню.

Митні оформлення товарів і їх пропуск можуть здійснюватися лише після
сплати належних сум митних платежів або за умови подання митним органам
у встановленому порядку відстрочення чи розстрочення їхньої сплати.
Митні платежі, які нараховуються за вантажною машиною декларацією (ВМД)
справляються при кожному здійснення митного оформлення товарів та інших
предметів, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

ВМД містять необхідну інформацію для нарахування митних платежів
підтверджують права і обов’язки зазначених ВМД осіб щодо здійснення
ними відповідних правових, фінансових та інших операцій.

Серед великого спектра функціональних завдань, які виконують митні
платежі головними є:

фіскальні, тобто митні платежі є джерелом поповнення бюджету країни;

стимулюючі, які спрямовані на розвиток національного виробництва;

регулятивні, які формують обсяг та структуру експорту, імпорту
споживання.

Види митних платежів порядок їх нарахування і сплати, випадки надання
митних і тарифних пільг та інше, регламентується значною частиною
законодавчих акті, головними серед яких є: “Митний кодекс України”,
Закон України “Про податок на додану вартість”.

Варто звернути увагу на те, що при регулюванні митнотарифних відносин
велику, роль відіграють відомчі нормативні акти Державної митної служби
України, Міністерства фінансів України Державної податкової інспекції
України.

Тому за юридичною природою митні платежі можна систематизувати на ті,
які надходять згідно з митним поданням (мито та митий збір) та платежі,
що справляються відповідно до інших нормативних документів (податок на
додану вартість та акцизний збір).

Основні платежі, які нараховуються митними органами, можна класифікувати
на декілька груп:

платежі які показані нарахуванням митного тариф;

різні види митних зборів;

акцизний збір;

податок на додану вартість;

платежі за видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері
митно-тарифних відносин;

платежі пов’язані з проблемами порушення митного законодавства.

Митні платежі також класифікувати на тарифні в нетарифні.

Платежі пов’язані з нарахуванням митного тарифу, – це єдиний вид
тарифного регулювання нарахування ж за акцизним збором, податком на
додану вартість, митними зборами – це вид нетарифного регулювання.

До митних платежів пов’язаних з митним тарифом, слід віднести такі:

ввізні мита, що нараховується за вантажем митною декларацією;

ввізне, мито неторговельному обороті, мито за коштові відправлення;
ввізні мито, вивізне мито в неторговельному обороті (з грошовими).

Митні збори поділяються на дві групи: митні збори за виконання
покладених на митницю обов’язків та митні збори за надання послуг у
галузі митної справи.

Митні платежі можна систематизувати на ті, які надходять до доходної
частини, Державного бюджету (мито, акцизний збір, ПДВ), та ті які
надходять до фондів Державної митної служби України (митні збори).

Залежно від специфіки платника митні платежі можна систематизувати на
основні та додаткові.

Основні – це мито, акцизний збір, ПДВ, митний збір за митне оформлення.
Додаткові – митні збори за зберігання товарів, митний супровід, збори за
видачу ліцензій, плата за участь у митних аукціонах.

Слід зазначити, що при сплаті суми платежів перераховуються в
національну валюту. України за офіційними курсом Національного банку
України встановлена на день подання ВМД до митного оформлення (ПДВ та
акцизу та день митно оформлення).

Сплата платежів проводиться, шляхом їх перерахування за безготівковим
розрахунком на рахунок митної установи, або внесення сум готівкою до
каси митниці, або через каси “Аваль”.

При безготівковому розрахунку сплатою вважається. Фактичне зарахування
сум платежів на рахунок митниці.

Пільги зі сплати платежів надаються лише у визначених законодавством
випадках. При наданні пільг нарахування платежів у графі 47 ВМД
проводиться “умовно” із зазначенням ходу способу платежу “06”.

При цьому у графі 36 ВМД зазначається код преференції з мита акцизу чи
ПДВ, а у графі (44 (розділ 7);

реквізити законодавчих актів, на підставі яких надано пільги з кожного
виду платежів.

У випадках, коли виникають сумніви щодо правильності визначення
найменування коду або ціни товару, достовірності наданих в якості
підтверджень підстави для надання пільг документів, митними органами
проводиться відповідна експертиза із залученням спеціалістів відділів
тарифів та вартості, митної лабораторії. Управління з верифікації,
сертифікатів при ДМСУ, експертів з інших організацій.

Приклад нарахування платежів за ВМД Типу ІМ

Назва товару – стільки “Tiziano”

Код товару 9401690000

Країна походження – Італія Митна вартість 17250 грн. Ставка митного
збору – 0,2%

Ставка ввізного мита – 15%

Ставка ПДВ – 20%

Заповнення графи 47ВМД

Вид платежів Основа нарахування Ставка,

% Сума,

грн. СП

010 17250 0,2 34,50 01

020 17250 15 2588,50 01

028 19838,50 20 3967,50 01

Як визначається митна вартість, нарахування мита та інших платежів.

Однією з найбільш важливих категорій не тільки в системі митного
оподаткування, але й у системі митного контролю та митного оформлення є
поняття митної вартості. Функціональне призначення митної вартості
товарів – це підґрунтя на якому розраховуються більшість платежів, що
здійснюються на митниці, – митний збір та ПДВ.

Більшість країн світу вирішили стягувати митні платежі як відсоток від
вартості товару, але для вартості товару суттєве значення мають різні
чинники, в тому числі й умови поставки товару. Без сумніву, вартість
товару, який продавець передає покупцеві, безпосередньо на складі у
своїй країні буде меншою за вартість цього ж товару за умови, що
продавець ставить свій товар у країну покупця за свій рахунок, тобто
товар – той самий, а вартість може дуже відрізнятися залежно від умов
його передачі продавцем продавцеві.

Тому необхідність урівняти у правах покупця та продавця щодо митної
оцінки незалежно від умов поставки вимагає єдиного підходу різних країн
до оцінки товарів саме для митних цілей.

Зазначений підхід має забезпечувати єдину митну оцінку для товарів, які
поставляються на різних умовах поставки, незважаючи на те, хто дійсно
несе витрати (продавець чи покупець).

Для забезпечення справедливої рівноцінної та прозорої митної оцінки
товару за різних умов поставки введена розрахункова величина – митна
вартість.

Митна вартість встановлена міжнародною угодою як ціна, яка фактично
сплачена або підлягає сплаті на момент перетину митного кордону. Для
визначення митної вартості встановлені єдині критерії і момент перетину
митного кордону ти ціна угоди (вартість зазначена в розрахунку-фактурі).
За такого підходу значеної митної вартості для однакових товарів буде
однаковим навіть у випадках, поки вони поставляються за різними умовами
поставки.

Обчислення митної вартості здійснюється насамперед на основі ціни,
угоди, тобто фактурної вартості товару, обумовлена в контракті та
відповідно в рахунку – фактурі.

Різниця між митною та фактурною вартістю полягає, передовсім у різній
функціональній значущості. Якщо митна вартість є основою для системи
митного оподаткування, то фактурна вартість є основою системи митного
контролю, а також базою для розрахунку митної вартості. Тому митна
вартість розраховується в національних грошових одиницях, а фактурна у
вільноконвертованій валюті, яка зазначається у рахунку фактурі.
Розрахунок митної вартості здійснюється з урахуванням умов поставки
товару згідно з інтерпретацією Міжнародних комерційних термінів
INKOTERMS виходячи з того, які витрати включені продавцем до
рахунку-фактури і коли вони зроблені: до перетину митного кордону чи
після. Тому INKOTERMS є необхідною умовою для вирішення питань
визначення митної вартості, а саме які витрати поставки включаються
продавцем до рахунку-фактури за різних умов поставки.

При обчисленні митної вартості товарів витрати, зроблені до перетину
митного кордону (якщо вони невключені до рахунку-фактури), додаються до
фактурної вартості: за навантаження товару, АН транспортний засіб, за
страхування, сплачення вивізне мито та ін. Відповідно витрати, зроблені
після перетину митного кордону, віднімаються (якщо вони включені до
рахунку-фактури).

Система митного контролю правильного нарахування митних платежів на базі
митної вартості має передбачати дві стадії. Перша стадія – контролю при
митному оформленні товарів; друга стадія – наступна перевірка
достовірності заявлених митним органам відомостей або додаткова
документальна перевірка, включаючи запит необхідної для цих цілей
документації, або перевірки фінансово господарської діяльності
підприємств, організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
(так звані зовнішні перевірки).

Якщо внаслідок митного контролю виявлені помилки у визначенні чи заяві
митним органам даних з митної вартості товарів, то відповідно до митного
кодексу України, не класифікуються як порушення митних правил і тягне за
собою застосування відповідних штрафних санкцій із стягненням у
законодавчому порядку несплачених митних платежів, а також накладення
штрафу, розмір якого буде визначатися відповідно до статті Митного
кодексу України.

На початку даного підписання було вказано, що функціональне призначення
митної вартості товарів включає в себе такі платежі що здійснюються на
митниці, митний штраф, митні збори, акцизний збір та ПДВ.

Митні збори – це додаткові збори, які стягуються з товарів, що ввозяться
(вивозяться за специфічні умови поставок та інші послуги, які подаються
митницею (оформлення транспортних засобів, зберігання товарів під
відповідальністю митниці та ін.

Розміри ставок митних зборів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Зараз діє Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01. 97 р. № 65
“Про ставки митних зборів із змінами та доповненнями. Митні збори, які
нараховуються за вантажною митною декларацією справляються при кожному
здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів, за винятком
випадків, передбачених “порядком справляння митних зборів, які
нараховуються за ВМД” зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
14.07.98 р. за № 44312883.

Нарахування митних зборів проводиться у графі 47 ВМД у національній
валюті України.

Порядок заповнення 47 ВМД при нарахування митних зборів:

у першій колонці “Вид” зазначаються код виду митного збору з
класифікатора видів та ставок митних зборів;

у другій колонці “Основа нарахування” зазначається:

загальна митна вартість товарів, визначена у графі 12 ВМД, якщо митні
збори нараховуються у відсотках від митної вартості;

рядок прокреслюється. Якщо застосовується фіксована ставка митних
зборів;

звірювана підписом декларанта кількість годин роботи працівника митниці.

у третій колонці “Ставка” зазначається розмір ставки митних зборів
установленої згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.97
р. № 65 залежно від митного режиму.

Рахунок ставки зазначається виходячи у кількості днів перебування їх
під митним контролем, що враховується при нарахуванні митних зборів;

у четвертій колонці “Сума” зазначається сума митних зборів, що підлягає
сплаті.

При нарахуванні митних зборів за фіксованими ставками, Фіксована ставка
зазначена в доларах США перераховується у валюту України за офіційним
курсом Національного банку України встановлений на день подання ВМД до
митного оформлення;

у п’ятій колонці “Спосіб платежу” зазначається відповідний код способу
сплати митних зборів.

Приклад нарахування зборів за митне оформлення.

Курс гривні до долара США на день подання ВМД становить 4,5 грн.

Заповнення графи 47 при нарахуванні митних зборів за митне оформлення
товарів та інших предметів:

а) Загальна митна вартість (графі 12 ВМД) складає 1800 грн.

Вид Основа нар-ня Ставка Сума СП

010 1800 5% 22,5 01

б) загальна митна вартість, указано в графі 12 ВМД, складає дев’ять
тисяч двісті гривень.

Вид Основа нар-ня Ставка Сума СП

010 9200 0,2% 18,4 01

Акцизний збір – це непрямий податок споживачів окремих товарів,
визначених законом як підакцизні, що стягуються з них під час здійснення
оборотів з продажу таких товарів, вироблених на митній території
України, або при імпортуванні таких товарів на митну територію України.
Акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів. Перелік товарів
на які встановлюються акцизний збір та його ставки затверджуються
Верховною Радою України.

Акцизний збір обчислюється:

за ставками у відсотках до оподаткованого обороту, даний визначається
виходячи з митної вартості імпортних товарів;

у вигляді фіксованої ставки в євро за одиницю виміру вантажу (товару);

Розглянемо приклад ставок акцизного збору

№ Найменування товару Код УКТЗЕТ Ставка акцизного збору

1 Пиво солодове 22.03.00 0,02 евро за 1 л

2 Ювелірні вироби 71.13.71.14 55%

3 Дизельне пальне 27.10.0069-0 10 євро за 1000 кг

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена, у відсотках до митної
вартості, обчислюється за формулою

Са = (В = См) х А

де Са сума акцизного збору,

В – митна вартість,

А – ставка акцизного збору,

См – сума мита.

Сума акцизного збору, якщо ставка, встановлена в грошовому еквіваленті
до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою:

Са = Н х А,

де Са сума акцизного збору,

Н – кількість товару у фізичних одиницях виміру,

А – ставка акцизного збору.

Нарахування акцизного збору, який підлягає сплаті, проводиться у графі
47 ВМД та на додаткових аркушах до неї в такому порядку:

у першій колонці графа 7 “Вид” зазначається шифр платежу “акцизний збір
027, на бензин моторний та вантажні дистиляти – 271;

у другій колонці графа 47 “Основи нарахування” зазначаються:

кількісний показник, який визначається відповідно до діючого
законодавства, якщо застосовується фіксована ставка акцизного збору;

сума, що включає митну вартість товарів, вказану в графі ВМД;

у третій колонці графи 47 “Ставка” зазначається розмір ставки акцизного
збору визначений згідно з діючим законодавством;

у четвертій колонці графи 47 “Сума” зазначається сума акцизного збору,
що підлягає сплаті;

у п’ятій колонці графи 47 “СП” зазначається код відповідного способу
платежу згідно класифікаторам способів розрахунку.

Товари, що ввозяться в Україну, оподатковуються податком на додану
вартість у порядку та за ставками, встановленими законом України від
03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Порядок нарахування: сума ПДВ розраховується за формулами:

на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

Спдв = (В + См + Са) х П/100;

на товари, що обкладаються тільки митом

Спдв = (В + См) х П/100;

на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

Спдв = (В + Са) х П/100;

на інші товари, що не підлягають обкладанню. Митом та акцизними зборами:

Спдв = В х n/900;

Де Спдв – сума ПДВ;

Са – сума акцизного збору;

В – митна або договірна вартість;

См – сума ввізного мита;

N – ставка податку на ПДВ (20%).

Нарахування ПДВ, що підлягає сплаті проводиться у графі 47 ВМД на
додаткових аркушах до неї в такому порядку:

у першій колонці “Вид” зазначається шифр платежу “акцизний збір 028 ПДВ;

у другій колонці “Основи нарахування” зазначаються:

сума, о включає митну вартість товарів, наведену в графі 45 ВД й
обчислену в національній валюті України за курсом Національного банку
України, що діяв на день митного оформлення митницею ВМД, мито на
товари, що підлягають обкладенню митом, акцизний збір на товари, на які
встановлено акцизний збір;

якщо митна вартість менша, ніж договірна – сума, що включає фактуру
вартість – сума, та включає фактурну вартість товарів, наведену в графі
42 ВМД й обчислену в національній валюті України за курсом
Національного банку України, що діяв на день митного оформлення митницею
ВМД; мито на товари, що підлягають обкладенню митом; акцизний збір на
товари, на які встановлено акцизний збір.

у третій колонці “Ставка” зазначається розмір ставки податку на додану
вартість, встановлений чинним законодавством ;

у четвертій колонці “Сума” зазначається та сума податку на додану
вартість, що підлягає сплаті;

у п’ятій колонці “Спосіб платежу” зазначається відповідний код способу
розрахунків.

2.3. Дати характеристику графам ВМД, які відповідають за митні платежі
і особливості цих граф (ВМД письмово).

Декларантом заповнюються всі графи ВМД в залежності від конкретного
митного режиму, за винятком граф , 51 С та Д, які заповнюються
інспектором митниці.

Графа “А”

У графі зазначаються (кожен з реквізитів починається з нового рядка та
перед кожним з них поставляється податковий номер):

1 – номер розрахункового рахунка у валюті України, найменування та код
МФО банківської установи, у якій відкрито розрахунковий рахунок
декларанта;

2 – номер валютного рахунка, найменування та код МФО банківської
установи в якій відкрито валютний рахунок декларанта.

Графа “В” “Подробиці розрахунків”

Графа призначена для зазначення заявником платіжних документів, які
свідчать про внесення митних платежів.

У графі зазначаються:

шифр платежу відповідно до Класифікатора видів митних платежів;

загальна сума платежів по цьому шифру, що включає в себе суми платежів
по основному та кожному додатковому аркушах ВМД;

платіжні реквізити.

Графа “С”

Заповнюється інспектором відділу митних доходів та платежів.

Заноситься інформація в такому порядку:

Шифр платежу Номер платіжного документа, що засвідчує сплату
відповідного платежу Дана сплата (надходження) платежу за платіжним
дорученням Сума сплати

Проставляється штамп “Сплачено” і підпис інженера, який здійснив
списання платежів за цією ВМД.

Графа “Д”

У графі проставляється:

штам “Під митним контролем” (ПМК), підпис та прізвище інспектора
митниці, який прийняв ВМД до оформлення;

особиста номерна печатка, підпис та прізвище інспектора митниці, який
завершив митне оформлення.

При ввезенні товарів в Україну в графі також вказується у вигляді напису
“Під митним контролем з (дд-м-рр) дата, печатку перебігу строку
перебування товарів під митним контролем для нарахування митного збору
за перебування під митним контролем.

У разі потреби робляться інші відмітки, що свідчать про результати
митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо.
Допускається використання зворотного боку декларації для занесення
зазначеної інформації, завіреної особистою. Номерною печаткою
співробітника митниці, який здійснив митне оформлення.

У ВМД ще входять крім “А”, “В”, “С”, “Д” п’ятдесят чотири графи за митні
платежі відповідає тільки декілька граф. А саме:

Графа 12 “Загальна митна вартість”.

Зазначається загальна митна вартість декларованих товарів у валюті
України.

Ця вартість складається із сум, наведених у графі 45 основного та
додаткового аркушів ВМД (або сум вартостей за листами специфікацій);

Графа 22 “Валюта та загальна фактурна вартість”.

У лівому підрозділі графи наводяться цифровий код валюти договору згідно
з загальнодержавним класифікатором валют.

У разі переміщення товарів за договором міни (бартер) вказується код
валюти США. За відсутності договору або іншого документа, що підтверджує
наміри сторін, – код валюти України.

У разі якщо договором передбачено, що валюта розрахунку відрізняється
від валюти договору, в якій зроблено оцінку товарів, та якщо в поданому
рахунку-фактурі ціни вказані у валюті розрахунку, у лівому підрозділі
графи наводиться код валюти розрахунку.

У правому підрозділі графи для товарів, що переміщуються за договорами
купівлі-продажу або міни, вказується цифрами загальна фактура вартість
товарів у валюті України одержана як сума вартостей, наведених у графах
42 основного та додаткового аркушів ВМД.

Графа 42 “Фактура вартість товару”.

У графі наводиться у валюті України фактурна вартість товарів,
задекларованих у графі 31 ВМД. (Графа 31 “Вантажні місця та опис
товару”. “Маркування та кількість – номери контейнерів – опис товару”),
що визначається за курсом НБУ на день прийняття ВМД до митного
оформлення.

У разі митного оформлення товарів за договором, що відрізняється від
договору купівлі-продажу або міни, або за відсутності договору чи іншого
документа, що підтверджує наміри сторін, графа не заповнюється.

Графа 45 ”Митна вартість”

У графі вказується V валюті України митна вартість товару заявленого у
графі 31.

При ввезенні товарів на митну територію України їх митна вартість виз
качається за фактурною вартістю до бази цін СІF-український порт
СІР-пункт призначення на кордоні України СРТ-пункт призначення на
кордоні України чи ВАР кордон України.

При цьому, якщо товари куплені на умовах відповідно до яких пункт
поставки (призначення) знаходиться поза митною територією
України (наприклад ЕХW-Будапешт FОВ-Токіо СІF-Рига DAF-Брест) то до
фактурної вартості додаються додаткові невключені витрати по доставці
товарів до моменту перетину митного кордону України/

Для випадків коти умовами поставки передбачено пункт призначення який
знаходиться на митній території України (наприклад СІР-Миколаїв.
DDР-Львів), з фактурної вартості відраховуються витрати які мали місце
після моменту перетину митного кордону України

При вивезенні товарів з митної території України їх митна вартість при
водиться за фактурною вартістю до бази цін FОВ-український порт
DAF-кордон України (пункт призначення на МИТНОМУ кордоні України) або
СІР-пункт призначення на МИТНОМУ кордоні України.

При цьому, якщо товари продані на умовах відповідно до яких пункт
поставки (відвантаження) знаходиться на митній території України
(наприклад ЕХW-Київ або FСА-Чернігів) то до фактурної вартості
додаються витрати по доставці вантажу до моменту перетину митного
кордону України.

Для випадків коти умовами поставки передбачено пункт поставки
(призначення) який розташований за межами митної території України
(наприклад СІF-Стамбут DAF-польсько німецький кордон) з фактурної
вартості відраховуються витрати, які мають місце після моменту перетину
митного кордону України.

Графа 46 «Статистична вартість»

У графі вказується митна вартість товару У тисячах гривень що
округлюється за правилами округлення.

Графа 47 «Нарахування мита та митних зборів»

У цій графі основного І додаткових аркушів ВМД проводиться нарахування
митних платежів у такому порядку.

У першій колонці “Вид” вказується тризначний шифр платежу що
нараховується по ВМД відповідно до Класифікатора видів митних платежів.

У другій колонці “Основа нарахування” вказується:

— при нарахуванні митних зборів

загальна митна вартість товару, зазначена в графі 12;

— при нарахуванні мита

митна вартість товару чи кількість товару, заявленого у графі 31 в
залежності від основи для нарахування мита;

— при нарахуванні акцизного збору (у випадках передбачених чинним
законодавством України)

митна вартість товару з урахуванням сум митних зборів та мита або
кількість заявленого в графі ЗІ товару в залежності від основи тля
нарахування акцизного збору;

— при нарахуванні податку на додану вартість (у випадках передбачених
чинним законодавством України)

митна вартість товару з урахуванням СУМ митних зборів мита та акцизного
збору.

У третій колонці Ставка вказується:

— при нарахуванні митних зборів

установлений розмір ставки митних зборів;

— при нарахуванні мита

установлений розмір ставки миті піано зі ставками Єдиного митного тарифу
або у твердих ставках (наприклад в ЕКЮ) з одиниці товару;

— при нарахуванні акцизного збору

установлений розмір ставки у відсотках до обороту або у твердих ставках
(наприклад в ЕКЮ) з одиниці товару згідно з чинним законодавством;

— при нарахуванні податку на дот Іну вартість

установлений розмір ставки податку на добавлену вартість згідно з чин

ним законодавством;

У четвертій колонці “Сума” вказується нараховані на основі зазначеної
ставки сума відповідного митного платежу що підлягає сплаті.

У п’ятій колонці “Спосіб платежу» зазначається спосіб розрахунки
відповідно до Класифікатора способів розрахунку.

Порядок розрахунків митних збори мита акцизного збору податку на
додану вартість наведено в Порядку справляння митних платежів.

PAGE

PAGE 30

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020