.

Назвіть основні етапи інвентаризації земель при передачі земельних часток (паїв) в натурі. Хто виступає замовником розробки документації при інвентари

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 1272
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Інвентаризація земель»

ПЛАН

1 (38). Назвіть основні етапи інвентаризації земель при передачі
земельних часток (паїв) в натурі

2 (41). Хто виступає замовником розробки документації при інвентаризації
земель?

3 (42). Що входить в підготовчий та проектний етапи проекту відводу
земельної ділянки?

Список використаної літератури

1 (38). Назвіть основні етапи інвентаризації земель

при передачі земельних часток (паїв) в натурі

Приватизація, це кілька етапний нормативно врегульований процес, в ході
якого відбувається передача земель державної власності у власність
громадян та юридичних осіб, і є сукупністю послідовних взаємодоповнюючих
дій заінтересованих суб’єктів та відповідних державних органів.

Приватизацію шляхом виділення земельної частки (паю) в натурі умовно
можна поділити на декілька етапів, зокрема:

І. Підготовчі роботи.

Власники земельних сертифікатів подають заяви до відповідної ради з
проханням виділити в натурі земельні ділянки і видати замість земельних
сертифікатів державні акти.

Місцеві ради:

а) за результатами розгляду таких заяв приймають рішення про виділення
земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості);

б) уточнюють місце розташування, межі і площі сільськогосподарських
угідь, які підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв);

в) укладають із землевпорядними організаціями договори на виконання
робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) в натурі (на
місцевості) та виготовлення технічної документації та/чи сприяють в
укладанні таких договорів, якщо такі роботи виконуються за рахунок осіб,
які мають право на земельну частку (пай), або за рахунок коштів
підприємств, установ та організацій, що орендують земельні частки (паї),
проектів технічної допомоги тощо;

г) уточнюють списки осіб, які мають право на земельну частку (пай) та
передають їх землевпорядним організаціям.

II. Польові геодезичні роботи.

Реконструювання місцевості. Землевпорядна організація уточнює на
місцевості земельні масиви, які підлягають паюванню, та визначає місця
встановлення межових знаків.

Геодезичні роботи. Землевпорядна організація встановлює межові знаки на
місцевості. Межі земельних масивів та межові знаки визначаються в
державній системі координат.

Кадастрове картографування. Землевпорядна організація виконує кадастрову
зйомку земельних масивів, які приватизуються.

III. Розробка проекту організації території земельних часток (паїв).

На підставі виконаної кадастрової зйомки землевпорядна організація
розробляє проект організації території земельних часток на території
відповідної ради. Проект розробляється з урахуванням родючості ґрунтів,
рельєфу, шляхової мережі тощо. На проекті організації території
позначаються межі запроектованих земельних ділянок, їх кадастрові
номери, площі в фізичних гектарах, лісозахисні смуги, захисні
гідротехнічні споруди тощо.

IV. Відведення земельних ділянок в натурі та видача державних актів.

Розроблений проект організації території затверджується рішенням зборів
власників земельних часток (паїв). Землевпорядна організація виготовляє
державні акти, які після реєстрації передаються у відповідну раду для
вручення громадянам.

Отже, проект землеустрою щодо організації території земельних часток
(паїв) розробляється державними та іншими землевпорядними організаціями,
що отримали у встановленому законом порядку ліцензії на проведення
землевпорядних робіт, погоджується відповідною сільською, селищною,
міською радою або районною державною адміністрацією і затверджується на
зборах більшістю власників земельних часток (паїв) у межах земель, що є
в користуванні одного сільськогосподарського підприємства, і
оформляється відповідним протоколом.

Порядок організації робіт і методика розподілу земельних ділянок між
власниками земельних часток (паїв) затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 04.02.2004 р. №122.

Документація із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у
натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) включає:

проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що
засвідчують право власності на земельну ділянку.

Державній землевпорядній експертизі підлягає вибірково до 20 відсотків
документації із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у
натурі (на місцевості), яка експертиза здійснюється відповідно до Закону
України «Про державну експертизу землевпорядної документації» та
Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації,
затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 р. №391,
зареєстрованої у Мін’юсті 21.12.2004 р. за №1618/10217.

Установлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам
земельних часток (паїв) здійснюється на підставі технічної документації
із землеустрою щодо складання документів, що засвідчують право власності
на земельну ділянку.

Вимоги до технічної документації щодо складання державних актів на право
власності на земельну ділянку передбачені пунктом 1.16 Інструкції про
порядок складання, видачі, реєстрації та зберігання державних актів на
право власності на земельну ділянку і право постійного користування
земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом
Держкомзему України від 04.05.99 р. №43, зареєстрованим у Мін’юсті
04.06.99 р. за №354/3647 (далі — Інструкція).

Оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку
власникам земельних часток (паїв) здійснюється землевпорядною
організацією, що виконала землевпорядні роботи з виділення земельних
часток (паїв) у натурі (на місцевості).

Складання та видача державних актів на право власності на земельні
ділянки здійснюється в порядку, визначеному розділами 2, 3 Інструкції.

Реєстрація державних актів на право власності на земельні ділянки
здійснюється відповідно до Тимчасового порядку ведення державного
реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему України від 02.07.2003
р. №174, зареєстрованим у Мін’юсті 25.07.2003 р. за №641/7962.

^

?

?

®

U

de‚

???????????H?H???????????????H?H?????Хто виступає замовником розробки
документації

при інвентаризації земель?

Замовниками робіт по інвентаризації земель є виконавчі органи
міських, селищних рад.

До відання виконавчих органів міських, селищних та сільських рад
належить:

– затвердження технічних завдань на проведення робіт по
інвентаризації земель;

– встановлення порядку, обсягу, черговості та строків проведення
робіт по інвентаризації земель;

– погодження результатів закінченої інвентаризації в цілому і
подання їх на затвердження відповідним радам.

Міські управління (відділи) (далі – управління) та районні
відділи земельних ресурсів відповідно до Типового положення про
міське (міст обласного та районного підпорядкування) управління
(відділ) земельних ресурсів та Типового положення про районний відділ
земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 07.08.96 N 930 ( 930-96-п ), здійснюють:

– підготовку проекту рішення міської, селищної, сільської ради
про проведення інвентаризації земель відповідних населених пунктів;

– розробку плану і графіків проведення робіт по інвентаризації
земель;

– розробку технічних завдань на виконання робіт по інвентаризації
земель для укладення на їх основі договору з підрядчиком;

– організацію контролю та приймання робіт у підрядчика;

– розгляд матеріалів інвентаризації земель по кожному власнику
землі та землекористувачу, по кожному закінченому кварталу (масиву),
по населеному пункту в цілому, підготовку пропозицій щодо
регулювання земельних відносин і землекористування та подання їх на
погодження виконавчим органам міських, селищних та сільських рад;

– організацію збереження матеріалів інвентаризації на паперовій
основі та магнітних носіях (дискетах 3,5 дюйма) та інші повноваження.

Виконавцями робіт по інвентаризації земель є госпрозрахункові
підрозділи при міських управліннях та районних відділах земельних
ресурсів або інші організації, які мають дозволи (ліцензії) на
здійснення топографо-геодезичних та землевпорядних робіт.

3 (42). Що входить в підготовчий та проектний етапи проекту відводу
земельної ділянки?

Згідно ст. 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності,
здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади
або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди
земельної ділянки. Набуття права оренди земельних ділянок, що
перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється
виключно на аукціонах.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності
громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між
власником земельної ділянки і орендарем.

Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним
особам із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під
забудову здійснюється за проектами відведення в порядку,
встановленому статтями 118, 123.

Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які
виставляються на аукціон, виготовляється на замовлення органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. Статтю
124 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008.

Чіткого порядку та правил проведення аукціону на державному рівні не
затверджено і тому органи місцевого самоврядування самостійно вирішують:
яким чином буде проводитись, кількість учасників, дату проведення,
організацію аукціону тощо.

Для набуття права оренди земельної ділянки під забудову, замовнику
потрібно виконати наступні дії:

– Подати до місцевого органу самоврядування такі документи:

А) заяву з проханням надати в тимчасове користування земельну ділянку,

Б) матеріали, що обґрунтовують площу земельної ділянки та бажане місце
розташування (викопіровку з генерального плану населеного пункту);

В) статут підприємства;

Г) свідоцтво про державну реєстрацію;

Д) довідку про внесення до єдиного державного реєстру.

Адміністрація надає розпорядження на створення комісії про попереднє
місце розташування земельної ділянки, до складу якої входять:

– санітарно-епідеміологічна служба,

– управління екології, власник земельної ділянки,

– підрозділ охорони культурної спадщини,

– управління містобудування та архітектури,

– управління земельних ресурсів,

– управління економіки,

– підрозділ МНС.

В результаті наданих висновків вищезгаданих служб, земельна комісія
складає протокол.

На основі протоколу виноситься рішення міськвиконкому про погодження
місця розташування земельної ділянки та надається дозвіл на розробку
проекту відводу земельної ділянки.

Проект відводу земельної ділянки замовляється в землевпорядній
організації, що має відповідну ліцензію на даний вид робіт, робиться
топогеодезична зйомка меж земельної ділянки, акт встановлення меж
ділянки та узгодження з суміжними власниками.

Акт вибору земельної ділянки та проект відводу погоджується з:

управлінням земельних ресурсів,

управлінням містобудування та архітектури,

санітарно-епідеміологічною службою,

управлінням екології,

підрозділом охорони культурної спадщини.

Потім проект відводу проходить землевпорядну експертизу, яку проводить
комісія місцевої ради з містобудування та землекористування.

Здійснюється Державним підприємством Державний міський центр Державний
земельний кадастр перенесення меж ділянки в натуру, складається
технологічний звіт.

Після цього, замовник отримує рішення сесії місцевого органу
самоврядування про надання в оренду земельної ділянки.

В результаті цього відбувається оформлення, підписання, державна
реєстрація договору оренди земельної ділянки.

Список використаної літератури

Земельний кодекс України

Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 р.

Основи інвентаризації земель / Упорядник Крижанівський А.М. – К., 2005.

PAGE

PAGE 9

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020