.

Місцеві податки і збори в Україні

Язык: украинский
Формат: материал
Тип документа: Word Doc
0 1080
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Місцеві податки і збори в Україні

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають
порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в
межах установлених граничних розмірів ставок.

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право
запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі
місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії
платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого
самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатів, якими
вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін
місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Над міру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів
зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з
чинним законодавством.

Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори
на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати
місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування
покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними
податковими інспекціями.

До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

Комунальний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних
установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських
підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10 відсотків
річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

При розрахунку сум комунального податку враховується середньоспискова
чисельність працівників та встановлений розмір неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян.

Середньооблікова чисельність працівників за звітний період
розраховується підсумком чисельності працівників облікового складу за
кожний календарний день звітного періоду, включаючи святкові та вихідні
дні, та діленням розрахованої суми на число календарних днів звітного
періоду.

Рішенням органу місцевого самоврядування може бути встановлено базовий
податковий період, який дорівнює календарному кварталу.

Комунальний податок утримують з юридичних осіб, крім бюджетних установ,
організацій, планово – дотаційних та сільськогосподарських підприємств.

Комунальний податок розраховується за формулою:

КП = Соч х НМ х Ст.,

де:

КП – сума комунального податку,

Соч – середньооблікова чисельність штатних працівників облікового
складу,

НМ – розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,

Ст. – ставка комунального податку.

Показник Соч обчислюється так, спочатку бухгалтер визначає чисельність
працівників облікового складу за кожний календарний день звітного
періоду (місяця), підсумовує її з 1-го по останнє число місяця,
включаючи святкові та вихідні дні, а потім отриманий результат ділять на
кількість календарних днів звітного періоду (місяця). Чисельність
працівників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день
вважають також, як і за попередній день.

Розглянемо на прикладі  порядок розрахунку комунального податку.

На підприємстві середньооблікова чисельність штатних працівників за 2005
р. становила:

–         січень – 56 чол., лютий – 54 чол., березень – 58 чол., квітень
– 57 чол., травень – 57 чол., червень – 57 чол., липень – 56 чол.,
серпень – 55 чол., вересень – 57 чол., жовтень – 57 чол., листопад – 57
чол., грудень – 57 чол.

Середньооблікова чисельність становить: (57 + 56 + 58 + 57 + 58 + 58 +
56 + 56 + 57 + 57 + 57 + 57) = 684 чоловіки.

Середньомісячна чисельність (Соч) дорівнює : 684 чоловіки : 12 місяців =
57 чоловік.

Таблиця 1

Розрахунок суми комунального податку

№ пп. Показники Одиниця виміру Значення показника

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників спискового складу
чол. 57

2. Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу одного працівника на місяць
грн. 17

3. Фонд оплати праці працюючих за звітний період, обчислений виходячи з
неоподатковуваного мінімуму доходів (п. 1 х п.2) грн; х 12 місяців грн.
11628

4. Ставка комунального податку (% від місячного фонду оплати праці,
обчисленого виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу) % 10

5. Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період
(п.Зхп.4) грн. 1162,80

 

Платниками податку з реклами є юридичні особи та громадяни.

Об’єктом податку з реклами є вартість послуг за встановлення та
розміщення реклами.

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які
передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової
інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших
технічних засобів, майна та одягу; на вулицях, магістралях, майданах,
будинках, транспорті та в інших місцях.

Граничний розмір податку з реклами не повинен перевищувати 0,1 відсотка
вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за
розміщення реклами на тривалий час.

Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та
розміщення реклами.

Підприємства, що сплачують податок з реклами, щомісячно до 20-го числа
наступного за звітним місяцем, подають до державних податкових органів
розрахунок суми податку з реклами.

Форму податкового розрахунку податку з реклами затверджено наказом
Державної податкової адміністрації україни 24 грудня 2003 р. №624.

До місцевих зборів (обов’язкових платежів) належать:

1) збір за припаркування автотранспорту;

2) ринковий збір;

3) збір за видачу ордера на квартиру;

4) курортний збір;

5) збір за участь у бігах на іподромі;

6) збір за виграш на бігах на іподромі;

7) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі;

8) збір за право використання місцевої символіки;

9) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

10) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і
лотерей;

11) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери
послуг;

12) збір з власників собак.

Збір за припарювання автотранспорту

?

“®°,

th,

hR5AE@?

відведених для цього місцях.

Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюється з розрахунку за
одну годину парковки, її граничний розмір не повинен перевищувати 3
відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в спеціально
обладнаних місцях і 1 відсотка у відведених місцях.

Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки.

Ринковий збір

Ринковий збір – це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на
критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин,
візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і
громадян, які реалізують сільськогосподарську і  промислову продукцію та
інші товари.

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його граничний
розмір не повинен перевищувати 20 відсотків неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян – для громадян і трьох мінімальних заробітних плат для
юридичних осіб залежно від ринку, його територіального розміщення та
виду продукції (товару).

Ринковий збір справляється працівниками ринку до початку реалізації
продукції.

Збір за видачу ордера на квартиру

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги, пов’язані з
видачею документа, що дає право на заселення квартири.

Граничний розмір збору за видачу ордера на квартиру не повинен
перевищувати 30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
на час оформлення ордера на квартиру.

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується через установи банків до
одержання ордера і перераховується до бюджету місцевого самоврядування.
Документом про сплату збору є квитанція, видана установою банку.

Збір з власників собак

Платниками збору з власників собак є громадяни – власники собак (крім
службових), які проживають у будинках державного і громадського
житлового фонду та приватизованих квартирах.

Збір з власників собак справляється за кожний рік. Його граничний розмір
за кожну собаку не повинен перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян на час нарахування збору.

Курортний збір

Платниками курортного збору є громадяни, які прибувають у курортну
місцевість.

Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10 відсотків
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Від сплати курортного збору звільняються:

– діти віком до 16 років;

– інваліди та особи, що їх супроводжують;

– учасники Великої Вітчизняної війни;

– воїни-інтернаціоналісти;

– учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку;

– особи, які прибули в курортну місцевість у службове відрядження, на
навчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів;

– особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами
туристично-екскурсійних установ і організацій, а також які здійснюють
подорож за маршрутними книжками;

– чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші.

Курортний збір справляється з платників за місцем їх тимчасового
проживання.

З осіб, які прибули в курортну місцевість, збір справляється не пізніше
як у триденний термін від дня прибуття.

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за участь у бігах на іподромі справляється з юридичних осіб та
громадян, які виставляють своїх коней на змагання комерційного
характеру.

Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кожного коня не
повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір за участь у бігах на іподромі справляється адміністрацією іподромів
до початку змагань.

Збір за виграш на бігах

Збір за виграш на бігах справляється адміністрацією іподромів з осіб,
які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі, під час видачі їм
виграшу. Його граничний розмір не повинен перевищувати 6 відсотків від
суми виграшу.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі,
справляється у вигляді відсоткової надбавки до плати, визначеної за
участь у грі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 5 відсотків
від суми цієї надбавки. Сума збору справляється адміністрацією іподромів
з учасника гри під час придбання ним квитка на участь у грі.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі – це плата за
оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для
цього місцях.

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється з юридичних осіб і
громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та
інші товари залежно від площі торгового місця, його територіального
розміщення та виду продукції.

Граничний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю не повинен
перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для
суб’єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для
цього місцях, і одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в
день – за одноразову торгівлю.

Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється уповноваженими
організаціями, яким надано таке право.

Збір на право використання місцевої символіки

Платниками збору на право використання місцевої вимволіки є юридичні
особи та громадяни, які використовують місцеву символіку у комерційних
цілях. Дозвіл на використання місцевої символіки видається органами
місцевого самоврядування. Об’єктом нарахування збору є вартість
виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Для юридичних
осіб граничний розмір збору не повинен перевищувати 0,1% вартості
виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із використанням
місцевої символіки становить п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Джерелом для юридичних осіб нарахування збору є собівартість продукції
(робіт, посліг); для фізичних осіб – витрати, пов’язані з
підприємницькою діяльністю.

Податковий розрахунок збору за право використання місцевої символіки
узгоджено Рішенням Комітету Верховної ради України з питань фінансів і
банківської діяльності 24.12.2003 року №06-10/999 і затверджено наказом
ДПАУ 24.12.2003 р. №622.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020