.

Методика визначення розміру пенсійних внесків і виплат, процедура призначення пенсії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 728
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Реферат на тему:

“Методика визначення розміру пенсійних внесків і виплат, процедура
призначення пенсії”

ПЛАН

1. Як визначається середня заробітна плата для обчислення пенсії

2. Умови призначення пенсії за віком у солідарній системі

Висновки

Список використаної літератури

1. Як визначається середня заробітна плата для обчислення пенсії

Відповідно до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” для обчислення пенсії враховується заробітна плата
(дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1
липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового
стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

У разі якщо стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим
цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний
страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який
враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається
період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період
становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу.

Для визначення розміру пенсії за віком відповідно до частини другої
статті 27 цього Закону заробітна плата для обчислення частини пенсії за
період страхового стажу до набрання чинності цим Законом визначається на
умовах і в порядку, передбачених законодавством, що діяло раніше, а для
обчислення частини пенсії за період страхового стажу після набрання
чинності цим Законом – на умовах, передбачених абзацом першим цієї
частини.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року
враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану
заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому
законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000
року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії,
у гривнях;

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням
пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 +
Кз2 +Кз3 + Кз-n );

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти
заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню
заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за
попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується
наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної
плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню
заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за
календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний
місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії,
визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс, де:

Кз – коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено
страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для
обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати (доходу);

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати
(доходу).

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до
цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), визначається за
формулою:

Зв = З + Зд, де:

Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно
до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично
сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зд – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, розрахована
виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24 цього Закону
доплати, за місяць, за який визначається коефіцієнт заробітної плати
(доходу), і яка визначається за формулою:

Д

Зд = ——- х 100%, де:

Т

Д – сума доплати, здійснена відповідно до частини третьої статті 24
цього Закону;

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному
місяці.

У разі подання застрахованою особою для обчислення розміру пенсії даних
про заробітну плату (дохід) за період до 1 січня 1992 року при
визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) середня заробітна плата
за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою
заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України,
відповідного року (кварталу).

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про щомісячну
середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за попередні місяці для визначення коефіцієнта заробітної плати
(доходу) враховується щомісячна середня заробітна плата працівників,
зайнятих у галузях економіки України, за наявний попередній місяць з
наступним перерахунком коефіцієнта заробітної плати (доходу) після
отримання даних про щомісячну середню заробітну плату працівників,
зайнятих у галузях економіки України, за місяць (місяці), що передує
зверненню за призначенням пенсії.

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено
страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується
коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які
здійснювали підприємницьку діяльність і обрали особливий спосіб
оподаткування своїх доходів (фіксований податок, єдиний податок,
фіксований сільськогосподарський податок, придбання спеціального
торгового патенту), та членів їхніх сімей, що беруть участь у здійсненні
підприємницької діяльності, отриманий ними дохід за відповідний місяць
визначається за формулою:

П х Ч

З =———– де:

Т

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично
сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

П – сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент) у
розрахунку на відповідний місяць, у гривнях;

Ч – відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично
сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний в межах
відповідного періоду;

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному
місяці.

Під час визначення доходу фізичної особи – суб’єкта підприємницької
діяльності для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу)
враховується розмір податку (плати за патент), що сплачує така фізична
особа, без збільшення розміру податку (плати за патент), передбаченого
законодавством, за членів його сім’ї, які беруть участь у здійсненні
цією фізичною особою підприємницької діяльності, та за осіб, які
перебувають з нею у трудових відносинах.

Під час визначення доходу члена сім’ї фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності для обчислення коефіцієнта заробітної плати
(доходу) враховується сума податку (плати за патент), внесена за одного
члена сім’ї, на яку відповідно до законодавства збільшується відповідний
податок (плата за патент) зазначеної фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності.

z

|

|

ься коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які
сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, в тому числі членів їх
сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності,
отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою:

Ф

З = —— х 100%, де:

Т

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично
сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксованому розмірі за
відповідний місяць;

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному
місяці.

Приклад визначення середньої заробітної плати для обчислення пенсії.

Громадянка Вірченко М.В. звернулась за призначенням пенсії за віком 29
березня 2005 року. Вона надала довідку про заробітну плату за : січень –
грудень 1986 року, липень 1987 року – червень 1990 року, грудень 1990
року – листопад 1991 року ( 60 місяців). Також надана інформація про
заробіток Вірченко М.В. за липень 2000 року – грудень 2000 року, лютий
2001 року – лютий 2004 року із системи персоніфікованого обліку (43
місяці). В періодах січень – червень 1987 року, липень – листопад 1990
року і в січні 2001 року та з березня 2004 року Вірченко М.В. не
працювала, про що свідчать записи в трудовій книжки та даним
персоніфікованого обліку. Стаж громадянки – 35 років 7 місяців 12 днів.

Спочатку розрахуємо коефіцієнт страхового стажу:

Кс = (35*12+7) : (12 * 100 ) = 0,35583.

Далі визначаємо коефіцієнт заробітної плати за 103 місяці:

Січень 1986 року: Кз1 = 145 : 179,00 = 0,81006.

«….»

Грудень 1986 року:Кз12 = 145 : 179,00 = 0,81006.

Липень 1987 року :Кз13 = 200 : 185,01 = 1,08102.

«…. »

Червень 1990 року: Кз48 = 260 : 248,40 = 1,04670.

Грудень 1990 року : Кз49 = 260 : 248,40 = 1,04670.

«….»

Листопад 1991 року: Кз60 = 260 : 495,40 = 0,52483.

Липень 2000 року: Кз61 = 300 : 238,49 = 1,25791.

«….»

Грудень 2000 року: Кз66 = 300 : 296,26 = 1,01262.

Лютий 2001 року: Кз67 = 300 : 263,66 = 1,13783

«….»

Лютий 2004 року: Кз103 = 350 : 420,00 (умовно) = 0,83333.

Сума цих коефіцієнтів складає ( Ск ) – 100,22288

Середньомісячний заробіток для обчислення пенсії складає:

Зп = 524,14 * ( 100,22288 : 103) = 515,25 грн.

Де – 524,14 середня заробітна плата по Україні за 2004 рік.

Пенсія громадянки складає:

П = 515,25 * 0,35583 = 183 грн.34 коп.

Розрахуємо доплату за понад нормативний стаж роботи – 27,50 грн.

(15% ( 35-20) від 183.34)).

Розмір пенсії за віком становить:

359 грн.50 коп. = (за 20 років 332,00 + 27,50 ( доплата за понад
нормативний стаж роботи)).

2. Умови призначення пенсії за віком у солідарній системі

Умовами призначення пенсій за віком у солідарній системі страхування є:
досягнення пенсійного віку особою, яка звертається за пенсією, та
наявність у цієї особи відповідного страхового стажу. Стаття 26 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі
Закон) вимагає, щоб особа ,яка звертається за призначенням пенсії за
віком, мала не менше ніж 5 років страхового стажу. Стаття 28 Закону
визначає також норму мінімального розміру пенсії. На її призначення
особа має право за умови наявності страхового стажу у чоловіків – 25
років, а у жінок – 20 років. Згідно статті 24 Закону страховий стаж –
період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Враховуючи положення статті 92 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2007 рік» та Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет на 2007 рік» в 2007 році страхові внески,
що перераховуються страхувальниками до солідарної системи, сплачуються у
розмірі 33,2 %.

Мінімальний страховий внесок у 2007 році розраховується виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої статтею 76 Закону
України «Про державний бюджет України на 2007 рік», а саме: З 1 січня
2007 року – 400 грн. на місяць; З 1 квітня 2007 року – 420 грн. на
місяць; З 1 липня 2007 року – 440 грн на місяць; З 1 грудня 2007 року –
460 грн. на місяць.

Порядок призначення наукових пенсій не змінився. Наукові пенсії
призначаються органами Пенсійного фонду України за місцем проживання.
Пенсія науковим ( науково- педагогічним) працівникам призначається за
умови звернення за призначенням пенсії та звільнення з посади наукового
( науково- педагогічного) працівника.

Основним документом для визначення стажу наукової роботи є трудова
книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства
підтверджують стаж наукової роботи. Якщо із записів у трудовій книжці
чітко не можна визначити правовий статус наукової установи, статус
структурного підрозділу, що підтверджує науковий напрям його діяльності,
або з назви посади безпосередньо не випливає її науковий напрям,
додатково надається довідка (п. 20 Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637).

Висновки

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Цей Закон визначає принципи, засади і механізми функціонування системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення,
перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів
Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків
роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом.

Відповідно до норм цього Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду в
солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

1) пенсія за віком;

2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому
числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника [3, c.28].

Пенсії за віком – головний вид матеріального забезпечення непрацездатних
громадян, що стосується життєво важливих інтересів мільйонів вітчизняних
пенсіонерів. У загальній чисельності пенсіонерів (близько 14 млн. осіб)
10 млн. пенсіонери за віком.

Умовами призначення пенсії за віком у солідарній системі страхування є:
досягнення пенсійного віку особою, яка звертається за пенсією, та
наявність у цієї особи відповідного страхового стажу. Особи мають право
на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років,
жінками – 55 років та наявності страхового стажу не менше п’яти років.

Частина розміру пенсії за віком, яка обчислена за раніше діючим
законодавством, не може перевищувати максимальних розмірів пенсій,
визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів, та не може
бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової
грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набрання чинності цим
Законом.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у
жінок – 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Суб’єкти господарювання – підприємства, організації, установи, які не
нараховують та не сплачують страхові внески за своїх працівників,
порушують майбутні пенсійні права своїх працівників. Тобто, місяці
роботи, за які підприємство не сплачувало страхові внески до Пенсійного
фонду, в стаж роботи не зараховуються. Крім того, несплата страхових
внесків може бути причиною відсутності права на збільшення пенсії, яке
передбачене Законом, шляхом її перерахунку з урахуванням стажу роботи
після призначення пенсії (через 2 роки працюючим пенсіонерам).

Список використаної літератури

Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
від 1.01.2004.

Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.,
2004.

Сташків Б. Пенсія як об’єкт правовідносин в соціальному забезпеченні //
Право України. – 2004. – №11. – С.89-93.

Сташків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсійному
забезпеченні // Право України. – 2002. – №1. – С.115-119.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019