.

Класифікатор основних фондів

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5117
Скачать документ

Класифікація основних фондів

Код КОФ Назва

100000 БУДIВЛI, СПОРУДИ, ЇХ СТРУКТУРНI КОМПОНЕНТИ ТА ПЕРЕДАВАЛЬНI
ПРИСТРОЇ

110000 БУДИНКИ, БУДIВЛI

110100 БУДИНКИ ЖИТЛОВI

110101 Будинки та котеджі одно-, двоквартирні

110102 Будинки багатоквартирні

110103 Будинки житлові готельного типу

110104 Гуртожитки

110105 Будинки тимчасові житлові баз і таборів відпочинку,
профілакторіїв, творчого відпочинку

110106 Селища дачні з угіддями

110199 Будинки та приміщення житлові інші

110200 БУДИНКИ ТА БУДIВЛI НЕЖИТЛОВI

110201 Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові

110202 Склади та споруди виробничі універсальні багатоповерхові

110203 Склади товарні, силоси і резервуари

110204 Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні підземні

110205 Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні на воді

110299 Склади та споруди виробничі універсальні інші

110300 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПIДПРИЄМСТВ ТОРГIВЛI, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

110301 Магазини

110302 Споруди ринкові

110303 Підприємства та установи громадського харчування

110304 Приміщення складські та бази підприємств торгівлі та громадського
харчування

110305 Готелі та аналогічні споруди

110399 Будинки та споруди підприємств торгівлі, громадського харчування
та готельного господарства інші

110400 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПРОСВIТНIХ I КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ I ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДIВ

110401 Бібліотеки, музеї та інші подібні споруди

110402 Будинки культури, клуби, театри та кінотеатри

110403 Будівлі для публічних показів і вистав

110499 Будинки та споруди просвітніх і культурних установ і для
проведення видовищ інші

110500 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАУКОВИХ ТА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХ УСТАНОВ

110501 Iнститути науково-дослідні (основна діяльність)

110502 Будівлі науково-дослідних установ (обслуговувальна та допоміжна
діяльність)

110503 Будівлі проектно-пошукових установ (основна діяльність)

110504 Будівлі обслуговувальних установ проектно-пошукових організацій

110599 Будинки та споруди наукових і проектно-пошукових установ інші

10600 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ, ШКIЛ ТА ПОЗАШКIЛЬНИХ
УСТАНОВ

110601 Будівлі вищих навчальних закладів

110602 Будівлі середніх навчальних закладів, училищ

110603 Будівлі дошкільні

110604 Установи позашкільні

110699 Будинки та споруди для навчальних закладів, шкіл та позашкільних
установ інші

110700 ЛIКАРНI, ЗАКЛАДИ ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФIЛАКТИЧНI ТА ОЗДОРОВЧI

110701 Лікарні багатопрофільні і територіального обслуговування

110702 Лікарні профільовані

110703 Поліклініки, консультації та пункти медичного обслуговування

110704 Станції медичного обслуговування

110705 Аптеки

110706 Санаторії, пансіонати

110799 Лікарні, заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

110800 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ,
IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО I ФIНАНСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКОРДОННИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ

110801 Будинки та споруди органів державного управління

110802 Будівлі підприємств інформаційно-обчислювального обслуговування

110803 Будівлі фінансового обслуговування та закордонних представництв

110804 Казарми збройних сил, міліції

110805 Тюрми та слідчі ізолятори, виправні колонії

110806 Будівлі для релігійної діяльності (церкви, каплиці, мечеті,
синагоги тощо)

110807 Крематорії, похоронні бюро, кладовища

110808 Iсторичні пам’ятки та надмогильники

110809 Пральні

110810 Туалети

110899 Будинки та споруди органів державного управління,
інформаційно-обчислювального і фінансового обслуговування та закордонних
представництв інші

120000 БУДIВЛI ПРОМИСЛОВI I СПЕЦIАЛЬНI ТА IНЖЕНЕРНI СПОРУДИ

120100 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ АВТОМОБIЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ НАДЗЕМНИХ
ЕСТАКАД)

120101 Підприємства та установи автотранспортного обслуговування

120102 Автовокзали

120103 Дороги, вулиці, автостради

120104 Споруди для вуличного освітлення і транспортної сигналізації

120199 Будівлі та споруди автомобільного транспорту (крім надземних
естакад) інші

120200 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

120201 Залізниці та колії

120202 Вокзали, станції та споруди пасажирські

120203 Депо та станції технічного обслуговування

120204 Пункти технічного обслуговування залізничного транспорту

120205 Будівлі та споруди служб управління залізницями

120206 Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних служб

120299 Будівлі та споруди залізничного транспорту інші

120300 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

120301 Аеропорти та споруди аеродромні

120302 Будівлі та споруди управління повітряним транспортом

120303 Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних служб
повітряного транспорту

120399 Будівлі та споруди повітряного транспорту інші

120400 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ РIЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

120401 Порти, причали, вокзали річкові

120402 Споруди з забезпечення судноплавства

120403 Будівлі та споруди ремонтних і обслуговувальних виробництв
річкового транспорту

120499 Будівлі та споруди річкового транспорту інші

120500 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

120501 Комплекс перевантажувальний морського порту універсальний

120502 Порти, причали, склади, вокзали морські

120503 Споруди із забезпечення управління морським судноплавством

120599 Будівлі та споруди морського транспорту інші

120600 ГРЕБЛI, ДАМБИ

120601 Гребля із грунтових матеріалів та з залізобетонними
водоперепускними спорудами для водосховищ

120602 Дамба обвалована земляна або кам’яної викладки

120603 Гребля залізобетонна

120609 Греблі та дамби інші

120700 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ МIСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

120701 Лінії та споруди трамвайно-тролейбусного транспорту

120702 Депо і ремонтні підприємства міського електротранспорту

120703 Дорога канатна

120704 Фунікулер

120709 Будівлі та споруди міського електричного транспорту інші

120800 СПОРУДИ МЕТРОПОЛIТЕНУ

120809 Споруди метрополітену інші

120900 МОСТИ, АВТОЕСТАКАДИ НАДЗЕМНI, ТУНЕЛI, ПЕРЕХОДИ ПIДЗЕМНI ТА
НАДЗЕМНI

120901 Мости та естакади

120902 Тунелі та підземні переходи

120909 Мости, автоестакади надземні, тунелі, переходи підземні та
надземні інші

121000 СПОРУДИ ГIДРОТЕХНIЧНI ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

121001 Акведуки

121002 Канали магістральні зрошувальних систем

121009 Споруди гідротехнічні та водного транспорту інші

121100 СПОРУДИ IРИГАЦIЙНI, СПОРУДИ З УПРАВЛIННЯ ПОТОКАМИ ВОДИ ТА РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА

121101 Споруди водозабезпечення

121102 Мережі стічних вод

121103 Будівлі та споруди рибного господарства

121109 Споруди іригаційні, споруди з управління потоками води та рибного
господарства інші

121200 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ГIРНИЧОДОБУВНОГО I ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

121201 Будівлі та споруди підприємств нафтодобувної промисловості

121202 Будівлі та споруди підприємств добувної газової промисловості

121203 Будівлі та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю

121204 Будівлі та споруди підприємств торф’яної промисловості

121205 Будівлі та споруди підприємств з добування і збагачення рудної
сировини для виробництва чорних металів

121206 Будівлі та споруди підприємств з добування рудної сировини
кольорових металів

121207 Будівлі та споруди промисловості рідкісних і дорогоцінних металів
та алмазів

121208 Споруди електростанцій та підприємств електро— і теплоенергетики

121209 Споруди для хімічної і нафтохімічної промисловості та пов’язаних
з ними виробництв

121210 Будівлі та споруди для чорної металургійної і металопереробної
промисловості (окрім виробництва машин та устаткування)

121211 Будівлі та споруди підприємств машинобудування й інших
підприємств обробної промисловості

121212 Будівлі та споруди сільського господарства та виробництва

121213 Будівлі та споруди для садівництва, виноградарства та лісівництва

121214 Будівлі та споруди для занять спортом і відпочинку, рекреаційні
споруди

121215 Будівлі та споруди зі збирання та перероблення вторинних ресурсів

121299 Будівлі та споруди гірничодобувного і промислового виробництва
інші

121300 СПОРУДИ IНЖЕНЕРНI IНШI, НIДЕ НЕ КЛАСИФIКОВАНI

121301 Центри військові випробувальні

121302 Полігони та стрільбища військові

121303 Споруди військові інженерні фортифікаційні

121304 Космодроми та ділянки для запуску супутників

121309 Споруди інженерні інші

130000 ПРИСТРОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНI

130100 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ МАГIСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ

130101 Трубопровід магістральний

130102 Станції на магістральних трубопроводах

130103 Споруди зв’язку на магістральних трубопроводах

130109 Будівлі та споруди магістрального трубопровідного транспорту інші

130200 БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ЛIНIЙ ЗВ’ЯЗКУ I ПЕРЕДАЧ (ТЕЛЕВIЗIЙНI, РАДIО,
ТЕЛЕГРАФНI, ТЕЛЕФОННI ТА IНШI)

130201 Лінії та вузли зв’язку

130202 Станції та системи телефонні

130203 Станції, системи та споруди радіотелевізійного зв’язку

130204 Будівлі та споруди магістральних і розподільчих ліній
електропередач великої протяжності

130205 Будівлі та споруди систем електрозабезпечення

130206 Трубопроводи і кабелі локальні та допоміжні споруди

130207 Лінії зв’язку і передач локальні та допоміжні споруди

130208 Лінії електроживлення локальні та допоміжні споруди

130209 Будівлі та споруди ліній зв’язку і передач інші

200000 ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНI ТА ЛЕГКОВI АВТОМОБIЛI;
МЕБЛI, ОФIСНЕ ОБЛАДНАННЯ; ПОБУТОВI ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНI ПРИЛАДИ ТА
IНСТРУМЕНТИ; IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНI ТА
IНШI МАШИНИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ

210000 ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНI, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНI ТА ЛЕГКОВI АВТОМОБIЛI

210100 АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI

210101 Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра до 1000 см куб.

210102 Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра від 1000 до 1500 см куб.

210103 Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра від 1500 до 2000 см куб.

210104 Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра від 2000 до 2500 см куб.

210105 Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра більше 2500 см куб.

210106 Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра від 1000 до 1500 см куб.

210107 Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра від 1500 до 2500 см куб.

210108 Автофургони житлові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом
циліндра більше 2500 см куб.

210109 Автомобілі легкові інші

210200 АВТОМОБIЛI ВАНТАЖНI

210201 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю до 3,5 т

210202 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 3,5 до 5 т

210203 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 5 до 12 т

210204 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю від 12 до 20 т

210205 Автомобілі вантажні вантажопідйомністю більше 20 т

210209 Автомобілі вантажні інші

210300 АВТОМОБIЛI СПЕЦIАЛIЗОВАНI

210301 Тягачі дорожні

210302 Самоскиди

210303 Автокрани

210304 Автобурові (дерик-крани)

210305 Машини пожежні

210306 Автомобілі для перевезення рідких будівельних матеріалів

210307 Автомобілі аварійно-технічної служби

210308 Автомобілі-тягачі сідлові

210309 Автомобілі спеціалізовані інші

210400 АВТОБУСИ ТА ТРОЛЕЙБУСИ

210401 Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра до
2500 см куб.

210402 Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра від
2500 до 2800 см куб.

210403 Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра понад
2800 см куб.

210404 Тролейбуси

210405 Автотролейбуси вантажні

210409 Автобуси та тролейбуси інші

210500 КОРПУСИ ТА ПРИЧЕПИ АВТОМОБIЛIВ

210501 Корпуси (включаючи кабіни) автотранспортних засобів

210502 Контейнери

210503 Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою до 750 кг

210504 Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою від 750 до 3500 кг

210505 Причепи та напівпричепи житлові, фургони масою понад 3500 кг

210506 Причепи та напівпричепи автомобілів

210507 Причепи зі спеціалізованими кузовами, трейлери, майстерні на
причепах, агрегати для технічного догляду на самохідних шасі

210508 Причепи (напівпричепи)-цистерни для перевезення нафтопродуктів,
води, скрапленого газу

210509 Причепи тракторні

210519 Корпуси та причепи автомобілів інші

210600 УСТАТКУВАННЯ АВТОМОБIЛЬНЕ

210700 СУДНА

210701 Кораблі військові

210702 Судна торговельні

210703 Судна пасажирські та вантажопасажирські

210704 Пороми пасажирські, вантажопасажирські

210705 Судна наливні

210706 Судна рефрижераторні

210707 Судна суховантажні

210708 Судна промислові, технічні та допоміжні

210709 Буксири та буксири-штовхачі

210710 Платформи морські

210711 Конструкції плавучі (кофердами, плоти, баки, цистерни, буї,
бакени)

210712 Судна прогулянкові

210713 Судна надувні

210714 Судна моторні та веслові

210715 Судна вітрильні та спортивні

210719 Судна інші

210800 ЛОКОМОТИВИ ЗАЛIЗНИЧНI ТА РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД

210801 Локомотиви залізничні електричні

210802 Локомотиви залізничні дизель-електричні

210803 Локомотиви акумуляторні

210804 Локомотиви дизель-гідравлічні та дизель-механічні

210805 Тепловози дизельні

210806 Вагони залізничні самохідні електричні

210807 Вагони самохідні метрополітену

210808 Вагони самохідні трамвайні

210809 Вагони залізничні несамохідні

210810 Вагони трамвайні несамохідні

210811 Вагони метрополітену несамохідні

210812 Вагони несамохідні спеціальні

210813 Вагони вантажні

210814 Вузли та деталі до залізничних і трамвайних локомотивів і
рухомого складу

210815 Устаткування та матеріали для колій, включаючи кріпильні вироби
та арматуру

210816 Устаткування механічне (електромеханічне) сигналізації та
забезпечення безпеки і керування рухом

210899 Локомотиви залізничні та рейковий рухомий склад інший

210900 АПАРАТИ ЛIТАЛЬНI ПОВIТРЯНI ТА КОСМIЧНI ЛIТАЛЬНI АПАРАТИ

210901 Устаткування злітно-посадкове

210902 Тренажери авіаційні наземні для цивільної і транспортної авіації

210903 Тренажери авіаційні наземні для військової авіації

210904 Планери

210905 Аеростати

210906 Дельтаплани

210907 Вертольоти

210908 Літаки легкі

210909 Літаки середні

210910 Літаки тяжкі

210911 Апарати літальні космічні та ракети-носії

210912 Супутники

210913 Засоби забезпечення польотів космічних апаратів наземні

210929 Апарати літальні повітряні та космічні літальні апарати інші

211000 МОТОЦИКЛИ I ВЕЛОСИПЕДИ

211001 Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна до 50 см куб.

211002 Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна від 50 до 250 см куб.

211003 Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна від 250 до 500 см куб.

211004 Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна від 500 до 800 см куб.

211005 Мотоцикли з об’ємом циліндра двигуна понад 800 см куб.

211006 Мопеди

211007 Мотовелосипеди

211008 Коляски мотоциклів

211009 Велосипеди

211010 Коляски інвалідні

211011 Устаткування для мотоциклів та велосипедів

211019 Мотоцикли і велосипеди інші

211100 ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ВИРОБНИЧИЙ ПIДЛОГОВИЙ БЕЗРЕЙКОВИЙ

220000 МЕБЛI, ОФIСНЕ ОБЛАДНАННЯ

220100 МЕБЛI

220101 Стільці та сидіння

220102 Стільці та сидіння спеціальні

220103 Крісла-ліжка

220104 Крісла садові та кемпінгові

220105 Меблі офісні та магазинні металеві

220106 Меблі офісні та магазинні дерев’яні

220107 Меблі для кухні

220108 Меблі для спальні

220109 Меблі для їдальні та вітальні

220110 Меблі для ванної

220111 Меблі для саду

220112 Матраци

220113 Меблі медичні та для ветеринарії

220114 Полички, шухляди, шафи з дверцятами, шафи з картотечними
шухлядами, рейтерами, висувними шухлядами

220139 Меблі інші

220200 ОБЛАДНАННЯ ОФIСНЕ

220201 Машини друкарські

220202 Машини бухгалтерські

220203 Обладнання копіювальне та розмножувальне

220204 Машини офсетні офісні

220205 Гектографи та ротатори

220206 Машини адресувальні, штемпелювальні

220207 Машини для сортування, рахування, пакування монет

220208 Шафи вогнетривкі

220209 Обладнання офісне малогабаритне металеве

220229 Обладнання офісне інше

230000 ПРИЛАДИ ТА IНСТРУМЕНТИ ПОБУТОВI ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНI

230100 ПРИЛАДИ ПОБУТОВI ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНI

230101 Машини швейні

230102 Холодильники та морозильні камери

230103 Машини посудомийні

230104 Машини пральні та сушильні

230105 Електроковдри

230106 Вентилятори та вентиляційні або витяжні шафи

230107 Прилади електромеханічні з вбудованим електродвигуном

230108 Електробритви та машинки для підстригання волосся

230109 Фени електротеплові та праски електричні

230110 Водонагрівники електричні

230111 Електроприлади для опалювання приміщень та електрообігрівання
підлоги

230112 Печі мікрохвильові

230113 Плити кухонні, електропечі

230114 Реостати електрообігрівання

230199 Прилади побутові електромеханічні інші

230200 IНСТРУМЕНТИ

230201 Iнструменти ручні сільськогосподарські

230202 Пилки та леза ручні для пилок усіх видів

230203 Iнструменти різальні для оброблення деревини

230204 Iнструменти для оброблення металу

230205 Iнструменти для мулярів, формувальників, бетонярів, тинькарів,
малярів

230206 Iнструменти для машин

230207 Лампи паяльні

230208 Iнструменти для буріння скельних порід чи грунтів

230209 Iнструменти для пресування, штампування чи перфорування

230210 Замки та запори

230211 Iнструменти ручні з пневматичним чи вбудованим неелектричним
приводом

230212 Iнструменти ручні електромеханічні з вбудованим електродвигуном

230299 Iнструменти інші

240000 IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНI ТА IНШI
МАШИНИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ

240100 IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ

240101 Автоматизовані інформаційні системи на основі комп’ютерних баз
даних (документально-фактографічні, повнотекстові,
інформаційно-обчислювальні мережі, бази даних показників,
лексикографічні, реферативні)

240102 Автоматизовані системи для наукових досліджень

240103 Автоматизовані системи керування виробництвом

240104 Автоматизовані системи керування рухомими об’єктами

240105 Діагностичні та експертні системи

240109 Iнформаційні системи інші

240200 МАШИНИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНI ТА IНШI ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО
ОБРОБЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ

240201 Машини обчислювальні аналогові та гібридні

240202 Комплекси та машини обчислювальні цифрові, стаціонарні,
індивідуального використання

240203 Пристрої обчислювальні центральні цифрові (блоки системні)

240204 Пристрої введення та виведення

240205 Пристрої запам’ятовувальні

240209 Обладнання для оброблення інформації інше

300000 IНШI ОСНОВНI ФОНДИ, ЩО НЕ ВВIЙШЛИ ДО ГРУП 1 ТА 2, ВКЛЮЧАЮЧИ
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI МАШИНИ ТА ЗНАРЯДДЯ, РОБОЧУ I ПРОДУКТИВНУ ХУДОБУ,
БАГАТОРIЧНI НАСАДЖЕННЯ

310000 МАШИНИ ТА УСТАТКУВАННЯ

310100 МАШИНИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI ТА ЛIСОГОСПОДАРСЬКI

310101 Трактори садово-городні

310102 Машини сільськогосподарські та лісогосподарські для підготовки
грунту чи культивації

310103 Машини для сіяння та садження

310104 Розкидачі добрив

310105 Косарки для газонів

310106 Машини збиральні

310107 Прес-пакувальники

310108 Машини для збирання зерна, фруктів та овочів

310109 Причепи та напівпричепи сільськогосподарські

310110 Машини для внесення твердих органічних добрив

310111 Машини для очищення, сортування та калібрування яєць та фруктів

310112 Машини доїльні

310113 Машини для тваринництва

310114 Машини сільськогосподарські для оброблення зерна

310199 Машини сільськогосподарські та лісогосподарські інші

310200 ВЕРСТАТИ

310201 Верстати комбіновані для оброблення металів

310202 Центри обробні, верстати агрегатні

310203 Верстати, що працюють за принципом вилучення металу

310204 Верстати свердлильні, розточні та фрезерні для оброблення металу

310205 Верстати різьбонарізні та гайконарізні, що працюють за принципом
вилучення металу

310206 Верстати для остаточного оброблення, формування, пресування та
витягування металів

310207 Верстати з числовим програмним керуванням

310208 Верстати для оброблення методами пластичної деформації

310209 Верстати для оброблення каменю, дерева й аналогічних жорстких
матеріалів; преси для вироблення деревостружкової плити та інших
матеріалів

310210 Машини і молотки кувальні чи штампувальні; преси гідравлічні та
преси для оброблення металу

310211 Верстати лазерні, ультразвукові, електричні

310212 Деталі, вузли та пристрої до верстатів

10229 Верстати інші

310300 МАШИНИ ДЛЯ МЕТАЛУРГIЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

310301 Конвертори, ковші, виливниці та розливні машини; прокатні стани

310309 Машини для металургійної промисловості інші

310400 МАШИНИ ДЛЯ ГIРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI ТА БУДIВНИЦТВА

310401 Елеватори, підіймачі та конвеєри для підземних робіт

310402 Машини врубові, прохідницькі та бурильні

310403 Машини землерийні

310404 Трактори гусеничні

310409 Машини для металургійної промисловості інші

310500 МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, НАПОЇВ I ТЮТЮНУ

310501 Машини для перероблення сільгосппродуктів

310502 Машини та устаткування для молочної промисловості

310503 Машини та апарати борошномельні

310504 Машини та апарати для виробництва напоїв

310505 Машини та апарати пекарські

310506 Устаткування хлібопекарське

310507 Машини та устаткування для виробництва макаронів, спагеті тощо

310508 Машини та устаткування для виробництва кондитерських виробів,
какао чи шоколаду

310509 Машини та устаткування для цукрового виробництва

310510 Устаткування пивоварне

310511 Машини та устаткування для перероблення м’яса тварин чи свійської
птиці

310512 Машини та устаткування для перероблення фруктів, горіхів чи
овочів

310513 Машини та устаткування для екстрагування (приготування тваринних
чи рослинних жирів та олій)

310514 Машини та апарати для виробництва тютюнових виробів

310599 Машини для оброблення харчових продуктів, напоїв і тютюну інші

310600 МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБIВ, ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ I
ШКIРЯНИХ ВИРОБIВ

310601 Машини для підготовки текстильних матеріалів та волокон

310602 Машини прядильні

310603 Верстати ткацькі

310604 Машини та верстати в’язальні

310605 Машини та устаткування додаткові до машин текстильної
промисловості (машини кардочесальні, копіювальні)

310606 Машини для виробництва чи викінчування фетру чи нетканих
матеріалів

310607 Машини та преси прасувальні

310608 Машини мийні, вибілювальні чи фарбувальні для текстильних
матеріалів та виробів

310609 Машини для намотування в рулони, розмотування, фальцювання,
різання текстильних полотен

310610 Машини для нанесення клею на тканинну основу під час виробництва
лінолеуму чи інших покриттів для підлоги

310611 Машини пральні промислові

310612 Машини швейні промислові

310613 Машини та устаткування для шкіряної промисловості

310699 Машини для виробництва текстильних виробів, верхнього одягу і
шкіряних виробів інші

310700 МАШИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ I КАРТОНУ

310701 Машини та устаткування для виробництва целюлози з рослинних
волокнистих матеріалів

310702 Машини та устаткування для виробництва паперу чи картону

310703 Машини та устаткування для остаточного викінчування паперу чи
картону

310704 Машини комбіновані накатно-різальні та перемотувальні

310705 Пристрої паперорізальні гільйотинного типу

310706 Машини та устаткування для виробництва паперової маси

310709 Машини для виробництва паперу і картону інші

310800 ДВИГУНИ, ГЕНЕРАТОРИ I ТРАНСФОРМАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНI

310801 Електродвигуни постійного струму

310802 Електродвигуни універсальні

310803 Електродвигуни змінного струму

310804 Генератори змінного струму (синхронні генератори)

310805 Установки електрогенераторні та перетворювачі електричні обертові

310806 Трансформатори електричні

310809 Двигуни, генератори і трансформатори електричні інші

310900 ПРИСТРОЇ РОЗПОДIЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ ТА КЕРУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

310909 Пристрої розподілу електроенергії та керувальне обладнання інше

311000 ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНЕ, ХIРУРГIЧНЕ Й ОРТОПЕДИЧНЕ

311001 Апаратура, заснована на застосуванні рентгенівських променів чи
альфа-, бета- і гама-променів

311002 Апаратура електродіагностична й апаратура на основі
ультрафіолетових чи інфрачервоних променів, які застосовуються в
медичній практиці

311003 Iнструменти і прилади, застосовувані в медицині, хірургії,
стоматології і ветеринарії

311004 Iнструменти і прилади терапевтичні, дихальні пристрої

311005 Обладнання медичне, хірургічне, стоматологічне і ветеринарне

311009 Обладнання медичне, хірургічне й ортопедичне інше

311100 ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМIРЮВАННЯ, ПОВIРКИ; ВИПРОБУВАНЬ ТА
КЕРУВАННЯ СУДНАМИ, ЛIТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ТА ДЛЯ IНШИХ ЦIЛЕЙ

311101 Прилади та пристрої навігаційні, метеорологічні, геофізичні

311102 Прилади та пристрої геодезичні, океанографічні

311103 Апаратура радіолокаційна, радіонавігацій на та апаратура
дистанційного радіокерування

311104 Засоби служби єдиного часу

311105 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування

311109 Прилади та пристрої для вимірювання, перевірки; випробувань та
керування суднами, літальними апаратами інші

311200 ГОДИННИКИ I ХРОНОМЕТРИ

311201 Годинники на приладових дошках та годинники аналогічного типу для
транспортних засобів

311202 Лічильники часу

311203 Годинники спеціалізовані

311204 Годинники для електрогодинникових систем (системи розподілення й
уніфікування часу)

311205 Годинники електричні

311206 Системи хронометричні

311207 Таймери, реєстратори часу, лічильники часу стоянки автомобілів;
вимикачі з годинниковим механізмом чи хронометром

311209 Годинники та хронометри інші

320000 ХУДОБА РОБОЧА ТА ПРОДУКТИВНА

320100 ХУДОБА ВЕЛИКА РОГАТА

320101 Корови молочного стада

320102 Корови м’ясного стада

320103 Корови-годувальниці

320104 Бугаї молочного стада

320105 Бугаї м’ясного стада

320106 Воли робочі

320107 Буйволи

320108 Яки

320109 Молодняк великої рогатої худоби різного віку

320119 Худоба робоча та продуктивна інша

320200 ВIВЦI, КОЗИ, КОНI, ЛОШАКИ, МУЛИ, ВIСЛЮКИ

320300 СВИНI

320400 ПТИЦЯ СВIЙСЬКА

320401 Кури яєчних порід

320402 Кури м’ясних та м’ясо-яєчних порід

320403 Курчата

320404 Качки

320405 Гуси

320406 Iндички

320407 Цесарки

320408 Перепілки

320500 ХУДОБА IНША

330000 НАСАДЖЕННЯ БАГАТОРIЧНI

330100 КУЛЬТУРИ ПЛОДОВI

330101 Культури кісточкові

330102 Культури горіхоплідні

330103 Культури сім’ячкові

330104 Культури цитрусові

330109 Культури плодові інші

330200 КУЛЬТУРИ ОВОЧЕВI БАГАТОЛIТНI

330300 КУЛЬТУРИ ЕФIРООЛIЙНI

330301 Культури ефіроолійні трав’янисті багатолітні

330302 Культури ефіроолійні чагарникові

330303 Культури ефіроолійні деревовидні

330309 Культури ефіроолійні інші

330400 КУЛЬТУРИ ЛIКАРСЬКI

330401 Культури лікарські трав’янисті дволітні

330402 Культури лікарські напівчагарникові та ліановидні

330409 Культури лікарські інші

330500 НАСАДЖЕННЯ БАГАТОРIЧНI, НIДЕ НЕ КЛАСИФIКОВАНI

330501 Трави багатолітні

330502 Культури субтропічні

330503 Культури ягідні

330504 Виноградники

330505 Насадження озеленювальні та декоративні

330506 Плантації чаю

330507 Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних
установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей

340000 IНШI ОСНОВНI ФОНДИ, НIДЕ НЕ КЛАСИФIКОВАНI

340100 ФОНДИ БIБЛIОТЕК, ОРГАНIВ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ, АРХIВIВ,
МУЗЕЇВ ТА ПОДIБНИХ УСТАНОВ

340101 Фонд бібліотечний

340102 Видання нотні

340103 Книги

340104 Брошури

340105 Видання періодичні та тривалі

340106 Видання картографічні

340107 Видання образотворчі

340108 Видання офіційно-документальні

340109 Кінофотодокументи

340110 Цінності музейні

340111 Джерела образотворчі (живопис, графіка, скульптура,
декоративно-прикладне мистецтво та фотографія)

340112 Пам’ятники меморіальні

340113 Тварини зоопарків, цирків, службові собаки

340199 Iнші основні фонди, ніде не класифіковані

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020