.

Характеристика житлових умов населення рівненської області (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 7613
Скачать документ

Реферат на тему:

Характеристика житлових умов населення рівненської області

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

Загальне поняття про житлові умови і комфортність житла……………4

Аналіз комфортності житла у області і місті…………………………….8

Доступність житла у рівному…………………………………………….21

Висновки…………………………………………………………………………24

Список літератури………………………………………………………………26

ВСТУП

Проблеми задоволення потреби у житлі і удосконалення житлового
середовища лишаються одними з основних проблем нашого суспільства.
Визнання житла однією з першочергових потреб людини підтверджене
результатами роботи спеціальної комісії по житловим проблемам при ООН
(Habitat), викладеними на Другій Всесвітній конференції ООН у 1996р.
Ключове значення реалізації права громадян України на житло проголошено
у Конституції України (ст.47-48) і підтверджене, зокрема, розробкою
Концепції державної житлової політики (схвалена постановою ВР за №254/95
від 30.06.1995).

Розвиток вітчизняного житлового будівництва, напрямки наукових
досліджень у галузі проектування житла у радянський період носили
відбиток планової економіки. Прагнення забезпечити міське населення
рівними житловими умовами з максимальною економією коштів стимулювали
розвиток досліджень у напрямку пошуку мінімального житлового простору,
найбільш економічних архітектурно-конструктивних рішень, уніфікації
елементів житлових споруд, індустріалізації житлового будівництва.
Вітчизняними вченими було розроблено численні методи підвищення
ефективності проектних рішень житла.

Нормативні документи у галузі проектування і будівництва житла,
розроблені за часів СРСР, відрізняються від аналогічних документів,
прийнятих в країнах з ринковою економікою, надзвичайною детальністю
вимог до житла і процесів, пов‘язаних з його спорудженням та
експлуатацією.

І коли проблема забезпечення житлом, як таким, починає відходити на
задній план, першочерговою стає проблема якості житла, його
комфортності. Що входить до цього поняття? Чи комфортним є житло у
нашому місті? На ціпитання ми намагатимемось відповісти у нашій роботі.

1. Загальне поняття комфортності і якості житла

Пропонуємо почати зі співставлення понять комфортності і якості житла.
Якість – це поняття більш обьєктивне, як повино бути визначене певними
нормами і стандартами, якого повині дотримуватись усі виробники того чи
іншого виду благ. Комфортність – це більш суб’єктивне поняття, воно по
змісту наближається до категорії смаків і вподобань споживачів. Тобто
досліджуючи поняття якості мова йде про нормативні акти, якими вже
встановлені певні параметри якості житла.

Найчастіше розподіл вимог в цих документах відбувається наступним чином:
закони містять загальні вимоги, що стосуються охорони здоров‘я та
безпеки, правила містять більш детальний перелік вимог до об‘єктів
будівництва, документи технічної сертифікації – вимоги до будівельних
матеріалів, кваліфікації працівників тощо. Країни федеративної структури
найчастіше мають різні будівельні правила у різних частинах (штатах,
кантонах і т.ін.). Щоправда, найчастіше існує певний зразок, яким
користуються при створенні нормативних документів в межах даної країни.

В цілому сучасний стан стандартизації якості житла має наступні основні
риси:

Передача багатьма країнами права встановлення стандартів та контролю за
їх виконанням позадержавним організаціям.

Поділ функцій встановлення мінімальних і максимальних меж показників
якості відповідно між організаціями, що займаються стандартизацією чи
нормуванням, і законодавчими органами.

У нормативних документах, оцінка якості житла проводиться лише за
кількісними факторами, тобто тими які можна фактично порахувати(обсяги
квартир обладнаних газом, опаленням). Без уваги ж залишаються саме
якісні фактори, які не піддаються обрахунку але відіграють суттєву роль
(наявність потрібної інфраструктури, транспортне забезпечення).

З 1919р. на території України по черзі діяли декілька основних
нормативних документів, що стосувалися житлового будівництва. За цей час
різні розділи норм змінювалися неодноразово. Найбільших змін зазнали ті
розділи, що визначають кількісно-якісний склад житлової чарунки:
кількість житлових кімнат, склад житлових приміщень, обов‘язковий склад
допоміжних приміщень, додаткові типи допоміжних приміщень. Постійно
змінювались і конкретизувались основні кількісні параметри квартир:
житлова площа, корисна площа, мінімальна площа житлових кімнат, основні
розміри допоміжних приміщень. Регламентація взаємозв‘язків приміщень
квартири з‘явилась наприкінці 30-х рр. Розвиток нормування планувальних
параметрів квартири йшов у напрямку ізоляції особистої зони та
“розкриття” загальносімейної зони квартири. У 1990-х роках почав
змінюватися підхід до формування багатоквартирних житлових будинків.
Перехід до нових форм житла здійснювався поступово – з об‘єкта
соціального замовлення житло, у тому числі і багатоквартирне,
перетворилося на елемент ринку. Найбільш масове збірне будівництво
виявилося не завжди здатним забезпечити виконання вимог сьогоднішнього
замовника житла.

Аналіз сучасного стану нормування і оцінки якості і комфортності житла в
Україні дав можливість зробити наступні висновки:

Діюча система нормативних документів у галузі проектування і будівництва
житла не відображає змін у соціально-економічному устрої держави.

Існує чимало проблем у галузі проектування, будівництва житла,
експлуатації та оновлення існуючого житлового фонду, які виходять за
межі житлових норм, що свідчить про необхідність розвитку інших способів
визначення якості житла на різних етапах його створення і
експлуатації.[1]

Говорячи про комфортність матимемо на увазі відповідність існуючого
житла потребам населення. Зважаючи на те, що параметри якості житла
розроблялися ще за часів СССР, більшу вагу матиме дослідження саме
комфортності умов житла.

Оскільки об’єктом дослідження стане аналіз в багатоквартирних будинків
то варто звернути увагу на те, що комфортність в них визначається
здебільшого як комфортність будинку в цілому, тому що квартири в
будинках маються подібне планування і набір послуг.

Благоустроєними населеними пунктами вважаються такі, які мають
централізоване водопостачання та каналізацію, а саме міста, селища
міського типу та сільські населені пункти в яких водопроводи й окремі
водопровідні мережі відпускають воду населенню та на комунально-побутові
потреби централізовано, в каналізації здійснюють централізоване
відведення стічних вод з житлових будинків та комунально-побутових
підприємств.

Оскільки якість житла, планування і забезпечення багатоквартирних
будинків необхідними послугами в Україні і в Росії є достатньо
подібними, ми вважаємо за можливе навести у роботі цитати російських
посадовців з визначення комфортності:

Сергій КРУГЛІН, керівник Федерального агентства по будівництву і ЖКГ
вважає що «…зараз у нас під комфортністю розуміється те, що написане в
Санітарних нормах і правилах: температура в приміщенні повинна бути не
нижче +18°С, холодна вода повинна мати якісні характеристики відповідно
до санітарних вимог, і далі можна розкласти по всіх нормах: опалюванню,
каналізації, вентиляції, сміттєвивозу тощо.».

На думку Анатолія Заграєва, керівника « Іркутського промбудпоекту» на
комфортність здебільшого впливають зовнішні фактори: « Для міського
масового житла визначальними чинниками комфортності є: транспортна
доступність, планування житлового району, організація прилеглої
території і рівень її упорядкованості, поверховість житлових будинків і
навіть сходова клітка загального користування, а вже потім квартира.
Інше визначення комфортності буде для приміського або сільського
житлового будинку на одну сім’ю. Приведеним чинникам властива
суб’єктивна оцінка споживача. Ми пропонуємо при визначенні комфортності
житла розглядати тільки ту частину чинників, яка стосується
безпосередньо житлового будинку, його будівництва і експлуатації. В
цьому випадку до критеріїв оцінки комфортності житла можна віднести
організацію внутрішнього простору, якість будівництва і використовуваних
конструкцій і матеріалів, інженерного забезпечення і вживаного
устаткування.»

Юрій Рисін, головний архітектор Краснодарського краю має схожу думку: «
Я переконаний, що в поняття комфорту входить не тільки рівень самого
житла. Комфорт не можливий без нормально облаштованої, прилеглої до
будинку ділянки землі. Не важливо, приватний це будинок чи
багатоквартирний». [2]

Головним документом який визначає зараз в Україні якість житла є «Єдиний
класифікатор житлових будинків», прийнятий Держбудом (додаток 1). В
ньому усі існуючі будинки діляться на 6 класів, залежно від терміну
експлуатації, якості конструкції і наявності інженерних мереж. Певна
річ, є багато факторів, які не враховує цей класифікатор, але сам факт
його існування закладає основи до розвитку стандартизації якості житла.
Цей документ певним чином встановлює лише класифікацію якості житла,
натомість немає документів які б містили повний перелік вимог до
будівництва нового житла. І знову ж, навіть відповідність житла
стандартам якості не обов’язково означатиме його комфортність.

Отже в підсумок можна сказати що комфортність житла у багатоквартирному
будинку повинна включати в себе наступні показники:

Обладнання інженерними мережами ( гаряча вода, водовідведення і
водопостачання, опалення, електромережі, сміттєпровід, ліфт,
газопостачання)

Наявність транспортної мережі

Наявність вільної від забудови прилеглої території до будинку,
обладнаний дитячий майданчик

Певний рівень звукоізоляції квартири

Наявність торгівельної інфраструктури

2. Аналіз комфортності житла у області і місті

Оскільки в нашому місті переважають багатоповерхові будинки, то ми
будемо досліджувати комфортність проживання саме в них. Багатоквартирне
житло має наступні характерні ознаки, що відрізняють його від інших
типів житла:

Висока щільність забудови та населення в житлових районах.

Поверховість – середня, багатоповерхові будинки, будинки підвищеної
поверховості.

Спільне користування прибудинковими територіями для всіх мешканців
будинку і відповідні вимоги до організації цих територій.

Обов‘язкове забезпечення системою комунікацій: холодним та гарячим
водопостачанням, водовідведенням та ін.

Наявність особливих вимог до заходів безпеки проживання, до вертикальних
комунікацій, організації громадського обслуговування і т.ін.

Також вважаємо за доцільне згадати у роботі існування поділу житла на
«соціальне», «приватне» і «прибуткове». В нашому місті зараз переважає
соціальне житло, покликане в першу чергу забезпечити потребу у житлі
більшості населення. І хоча зараз в місті ведуться інтенсивні будівні
процеси, «прибуткове» житло поки що не набуло високої популярності серед
мешканців міста.

Оскільки основою комфортності і якості житла є наявність основних
комунальних послуг то перейдемо до аналізу статистичних даних стосовно
обладнання житла у головних містах області інженерними мережами.

Таблиця 2.1

Обладнання житлового фонду різними видами благоустрою

(у відсотках)

Центральним опаленням Ваннами (душовими)

2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007

Рівненська область 72,3 72,6 73,7 75,1 66.7 67,2 68,0 68,3

м.Рівне 95,7 98,3 98,2 98,4 91.5 93,2 93,5 93,8

м.Дубно 44,5 43,3 43,5 60,2 48,1 49,5 50,0 50,6

м.Кузнецовськ 98,7 98,8 98,8 98,8 98.8 98,7 98,8 98,8

м.Острог 41,3 43,1 42,6 42,9 37.6 41,2 40,7 40,3

Продовження таблиці 2.1

Гарячим водопостачанням Підлоговими електроплитами

2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007

Рівненська область 49,5 50,8 51,6 51,6 8,8 8,9 8,9 8,9

м.Рівне 84,4 92,5 93,2 93,2 3,4 3,6 3,5 3,6

м.Дубно 10,2 8,0 8,0 8,6 1,0 1,1 1,2 0,9

м.Кузнецовськ 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3 98,2 98,2 98,3

м.Острог 6,6 6,4 4,5 4,4 0,8 0,3 0,4 0,4

Водопроводом Каналізацією

2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007

Рівненська область 72,4 72,6 73,2 73,3 72,2 72,5 73,1 73,3

м.Рівне 97,7 98,4 98,5 98,6 97,7 98,4 98,5 98,6

м.Дубно 57,0 57,9 58,5 58,6 56,8 57,8 58,5 58,6

м.Кузнецовськ 98,7 98,8 98,8 98,8 98,7 98,8 98,8 98,8

м.Острог 44,7 46,8 46,4 46,3 44,2 46,7 46,3 46,3

 

  Газом

2000 2005 2006 2007

Рівненська область 67,8 66,9 67,4 67,5

м.Рівне 94,9 95,9 95,9 96

м.Дубно 57,6 58,9 59,1 59,4

м.Кузнецовськ 0,6 0,6 0,4 0,4

м.Острог 45,5 47,4 47,1 47,2

дані з статистичного щорічника [3]

Аналізуючи в загальному ці таблиці можна побачити тенденції до зростання
частки обладнаних квартир стосовно усіх видів послуг. Варто відзначити
також те, що в місті Кузнецовська частка квартир обладнаних
теплопостачанням вища ніж в обласному центрі, а також найвища по Україні
частка обладнання підлоговими електроплитами, які замінюються
газообладнання житла ( яке на відміну від інших міст області у
Кузнецовську скорочується).

При визначення обсягів житлового фонду обладнаного вищезгаданими благами
ми пропонуємо застосувати певний узагальнюючий показники, назвемо його
«Індекс комунальних послуг». При розрахунках будемо вважати усі ці
послуги рівноцінними. За максимальне значення індексу приймається 1.
Індексу буде розраховуватись за формулою 1.

(1)

де:

Ч1,2,3,4,5,6,7 – це відповідно частки житлового фонду обладнаного кожним
з видів послуг.

700 – значення яке відображає абсолютне обладнання житлового фонду усіма
видами

ІК.П. – відповідно індекс комунальних послуг

Результати розрахунків показника по кожному з міст і в динаміці подамо
в таблиці:

Таблиця 2.2

Індекс комунальних послуг

  Значення індексу

2000 2005 2006 2007

Рівненська область 0,585 0,588 0,594 0,597

м.Рівне 0,808 0,829 0,830 0,832

м.Дубно 0,393 0,395 0,398 0,424

м.Кузнецовськ 0,846 0,846 0,846 0,846

м.Острог 0,315 0,331 0,326 0,325

З таблиці можна зробити висновок, що достатньо низькою комфортність
житла є у містах Дубно і Острог, в той час як в місті Кузнецовськ
комфортність вища ніж в обласному центрі. Загалом по області індекс
комунальних послуг тримається посередині, тобто на оцінку
«Задовільно»(слід враховувати, що дана таблиця відображає значення лише
по містах області). На основі цієї таблиці ми визначимо темпи росту
індексу комунальних послуг, які опосередковано відображатимуть зміни у
загальному рівні якості житла. Темпи росту визначатимемо ланцюговим
методом(оскільки цей метод відобразить наявність) у відсотковому
порівнянні років. Темп росту за 2005 рік рахується у відношенні до 2000
року. Результати розрахунків наведено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Індекс комунальних послуг

Проаналізуємо таблицю: найперше варто звернути увагу на скорочення
темпів росту індексу по рівненській області у 2007 році, тобто
збільшення індексу наявна, але воно становить менше ніж у попередньому
році. Також варто відзначити те,що темпи росту індексу по області за
2000-2005рр. становили менше ніж за 2005-2006рр, що свідчить про
ефективну політику у галузі комунальних послуг. Найбільший ріст індексу
спостерігається в місті Дубно у 2007 році, приріст індексу порівняно з
2006 роком склав майже 6%. Погана ситуація у Острозі, там починаючи з
2006 року індекс зменшується, хоча наприкінці 2007 року темпи зменшення
індексу становили менше ніж у попередньому році. Більш наочно результати
розрахунків темпів росту можна побачити у діаграмі 1.

Також, на нашу думку, у дослідженні питання комфортності житла у області
буде доцільно порівняти показники комунальних послуг із показниками
інших областей західного регіону в таблиці 2.4.

Водопро

водом Каналі зацією Центра- льним опаленням Ваннами

(душовими) Газом Гарячим

водопос тачанням Підлоговими електроплитами

Україна 57,0 54,7 57,5 51,4 83,0 40,2 3,5

Волинська 47,2 44,3 46,6 40,3 80,6 28,7 1,8

Житомирська 35,1 34,5 39,6 31,9 83,6 24,5 0,9

Закарпатська 58,3 57,4 43,2 52,6 77,5 22,9 …

Івано-

Франківська 28,4 27,8 35,5 26,0 84,7 23,4 0,6

Львівська 52,2 50,7 43,0 46,5 87,2 39,2 …

Рівненська 41,2 39,7 46,6 37,0 72,5 26,3 3,9

Тернопільська 42,0 37,2 39,2 34,7 90,5 11,1 0,4

Хмельницька 35,2 33,4 45,3 32,1 90,2 24,9 2,7

Таблиця 2.4.

дані з статистичного щорічника [4]

&

(

D

F

R

$

&

(

*

,

.

0

2

4

6

8

:

@

B

D

??*

??C

??*?D

R

&

&

&

&

h

h

k

l

Ff¤

$

g

g

gd}MP

gd}MP

gd}MP

gd}MP

gd}MP

gd}MP

Oe0oy

»

oy

»

oy

»

oy

»

oy

»

oy

»

gd?

gd?

h?

h?

h?

…$ h?

h?

h?

h?

h?

h?

gd?

gd?

gd?

j

o

„“

„“

„“

„“

o

o

o

o

„“

„“

„“

„“

„“

„“

„“

o

o

„“

„“

„“

„“

o

o

o

„O

^„O

начну кількість жителів у населених пунктах недоцільно встановлювати
інженерні мережі. Більшість будинків у сільській місцевості є
одноповерховими, з пічним опаленням. Для більш наочного порівняння
нашої області з іншими ми визначимо індекс комунальних послуг для кожної
області в таблиці.

Враховуючи те, що комфортність є доволі суб’єктивним показником ми
вирішили провести опитування мешканців Рівного стосовно умов їхнього
житла. Оскільки обладнання житла фонду усіма видами інженерних мереж не
є запорукою якісного їх надання, ми запропонували респондентам оцінити
якість надання тих чи інших послуг. Зразок анкети наведений у додатку 2.

Результати анкетування представлені у таблиці 2.5. В другій частина
таблиці 2.5 подані результати оцінки респондентами критеріїв
комфортності свого житла за п’ятибальною шкалою. Колонка «Немає
відповіді» відповідає прочеркам, які ставили респонденти у анкетах, а у
питанні 2 відповідає варіанту «Немає ліфту».

Таблиця 2.5.

Ваш вік

до 20 20-30 30-40 40-50 50-60 більше 60

19 16 4 6 6 4

Скільки років вашому будинку ?

до 5 5-10 10-20 20-30 30-40 більше 40

2 3 21 24 2 3

Тип вашого будинку

цегляний хрущовка сталінка панельний

22 7   26

* деякі респонденти були настільки незадоволені якістю послуг що ставили
0 балів, і хоча оцінка проводилась за п’ятибальною шкалою ми вирішили
доцільним навести ці дані

** «задоволеність» розраховувалась як відношення суми балів набраної за
питанням до максимально можливої суми балів за ним

Отже, згідно таблиці, можна сказати що загалом опитані мешканці міста
задоволені житловими умовами і оцінюють його майже на оцінку «добре».

Також ми вирішили провести окрему статистику за найчисельнішим віковими
групами респондентів, тобто за групами «менше 20 років» і «20-30 років».
Аналогічні таблиці наведені у додатку 3. Найбільше «п’ятірок» виставили
якраз студенти, тобто вікова група «менше 20 років», а найбільшу
кількість «одиниць» виставили респонденти віком 20-30 років (це
переважно студенти-заочники, які вже працюють); 11 з 19 опитаних
респондентів віком до 20 років проживають у цегляних будинках, можливо
цим і спричинені доволі високі оцінки які вони виставили.

Найбільше нарікань викликає рівень звукоізоляції в квартирі:
задоволеність складає 55,9%, а найбільш задоволені респонденти якістю
водопостачання і водовідведення(74,5%). Наочне зображення задоволеності
можна побачити в діаграмі 2.

Діаграма 2

Оцінка комфортності житлових умов

(Чорним кольором позначено загальний рівень задоволеності)

3. Доступність житла у Рівному

У Рівненській області сектор житлового будівництва протягом 2001-2004
років демонстрував тенденцію до зростання: у 2004 році в області було
здано в експлуатацію 193,9 тис.м2 житла, що на 22% більше, ніж 2003 року
та на 60% – 2002 року, проте вже наступного року в області було введено
в 144,7 тис.м2 житла – а це на 25% менше, ніж 2004 року. Протягом
січня-вересня 2006 року було зведено 110,4 тис.м2 житла (613 будівель),
що на 37% перевищує аналогічний показник минулого року.

Загалом, питома вага введеного у Рівненській області житла у
загальноукраїнському обсязі складає в середньому 2,2%.

На сьогодні ринок нерухомості м. Рівного перебуває на початковій стадії
формування, за якої більшість угод відбуваються на вторинному ринку
нерухомості. Вартість 1 м2 житла у новобудовах становить 600-750 дол.
Більшість жителів міста надали б перевагу новому житлу, але його вибір
поки що невеликий. До того ж, клієнтів відлякує та обставина, що вони
повинні внести гроші на етапі будівництва, а побачити свої апартаменти
тільки після завершення. На ринку нерухомості Рівного не всі упевнені,
що їх гроші не пропадуть.[6]

Декілька років тому житлову нерухомість переважно купували в центральній
частині міста та в районі автовокзалу. Сьогодні у Рівному майже не
залишилось вільних квартир, а ціни зросли до 800-1 500 дол. за 1 м2 . Це
призвело до того, що жителі почали шукати житло в інших районах міста.
Окрім центру, популярністю користуються такі райони: район Мототрека та
Набережної, бул. Б. Хмельницького, пр. Миру. Не так активно купується
нерухомість у житлових масивах Північний та Ювілейний, Боярці, по вул.
Вербовій поряд з військовим шпиталем.

Основними фактори, які впливають на ціни на нерухомість у місті, є:

• місцезнаходження об’єкта;

• характеристики будинку (панель, цегла);

• технічна оснащеність;

• площа;

• цінність архітектури.

Протягом останнього часу на ринку нерухомості м. Рівного
спостерігаються дві тенденції: більш забезпеченні верстви населення
вкладають кошти в елітну нерухомість (елітні квартири та дорогі
будинки), а молоді та малозабезпечені сім’ї зорієнтовані на житло
економ-класу.

За твердженням експертів, з 2004 до 2006 року ціни на житлову
нерухомість зросли в 1,8 рази. Так, якщо в 2004 р. вартість
однокімнатної квартири складала в середньому близько 12-13 тис. дол., то
у 2005 р. вона зросла майже вдвічі та досягла 23-26 тис. дол. У 2006 р.
ціни майже не змінились.

Отже, динаміка розвитку будівництва Рівного відповідає
загальноукраїнській динаміці розвитку ринку нерухомості, за якої
спостерігається збільшення обсягів будівництва, попиту та цін. Ринок
будівництва в нашому місті перебуває на стадії становлення.

У Рівненській області в 2007 р. обсяги житлового будівництва
збільшилися на 8,4% до 254,2 тис. кв. м. За даними прес-служби
Рівненської облдержадміністрації, 68,2%, або 173,36 тис. кв. м житла
введено в експлуатацію в міських населених пунктах області, 31,8% або
80,84 тис. кв. м – у сільських населених пунктах.

Індивідуальні забудовники ввели в експлуатацію 68,3%, або 173,7 тис. кв.
м від загальної кількості зданого в області житла, будівельні
організації – 31,7%, або 80,5 тис. кв. м.

Ціни на нерухомість у Рівному сягнули рівня польської столиці.
Однокімнатну квартиру, розташовану в центральній частині Варшави, нині
можна придбати за 21-23 тисячі доларів; у Рівному ж вартість
однокімнатної квартири в панельному будинку, розташованому в мікрорайоні
Північному, сягає 23-25 тисяч доларів, а подібну квартиру в районі
колишнього магазину «Малятко» продають щонайменше за 27-30 тисяч. За
двокімнатну просять 33-37 тис. у.о., за трикімнатну— від 36 тис. у.о.
Раніше постійне підвищення цін на житло пояснювали підвищеним попитом на
нього з боку заробітчан, котрі поверталися додому і на зароблені за
кордоном гроші купували квартири. Однак нині, на думку пана Андрущенка,
зростання цін провокує передовсім доступність і привабливість
банківських кредитів на придбання житла: більшість банків наразі надає
подібні кредити під 11-12% річних у валюті, до того ж існує програма
пільгового молодіжного кредитування.

Щодо попиту, то бажаючих придбати одно- та двокімнатні квартири на ринку
найбільше, через що такі пропозиції довго не затримуються. Високим
попитом користуються і квартири у новобудовах. Такі квартири коштують
дещо дешевше. Так, якщо вартість одного квадратного метра квартири,
придбаної на вторинному ринку, становить у середньому 650-700 доларів,
то на первинному— 550-650 доларів. Нижча ціна нових квартир пояснюється
необхідністю робити в них ремонт, встановлювати міжкімнатну столярку та
сантехніку тощо,— виявляється, нині забезпечення зазначених благ вже не
входить у обов’язки будівельних компаній. Однак придбати таке житло все
одно не надто реально, оскільки більшість нових будинків нині зводиться
за рахунок пайової участі майбутніх власників квартир, які, втім, можуть
продати їх потім уже за цінами вторинного ринку.

Доречним підсумком до розділу буде розрахунок показника доступності
житла для молодої сім’ї (працюючі чоловік і жінка). Для цього нам
потрібно визначити приблизний річний дохід сім’ї: згідно даних
статистики за січень-червень 2008 року середньомісячна номінальна
заробітна плата складає 1434 гривні [7]. Для розрахунків підвищимо цей
показник до 1500 грн. Відповідно річний дохід сім’ї складе:
12*1500*2=36000 грн. Згідно «Житлового кодексу»[8] норма площі на 1
людину складає 21м2 + 10м2 на сім’ю. Тобто в сумі: 21*2+10=52м2. Середню
вартість м2 житла у місті приймемо за 7500грн. Вартість житла для цієї
сім’ї складе: 7500*52=390 тис.грн. Нормативне значення показника
доступності складає 2,5. Визначимо значення показника для сім’ї:
390000/36000=10,83. Перевищує норматив у 4 рази. Тобто цифри говорять
самі за себе.

ВИСНОВКИ

Питання комфортності житла не може і не повинно бути чітко визначеним,
оскільки у кожної людини свої вимоги до комфортності, своє поняття
комфорту. Потрібно також зважати на те, що у різних містах критерії
комфортності будуть відрізнятись, значно будуть відрізнятись фактори
комфортності проживання у місті і у сільській місцевості. Метою
дослідження було визначення факторів комфортності міського житла, отже
можна окреслити ті фактори, які формують загальне відчуття комфорту
проживання:

Обладнання інженерними мережами ( гаряча вода, водовідведення і
водопостачання, опалення, електромережі, сміттєпровід, ліфт,
газопостачання)

Наявність розвинутої транспортної мережі

Наявність вільної від забудови прилеглої території до будинку,
обладнаний дитячий майданчик

Певний рівень звукоізоляції квартири

Наявність торгівельної інфраструктури

Крім того варто нагадати, що питання комфортності є досить суб’єктивним,
і залежить від вподобань мешканців житла. Але воно напряму пов’язане з
якістю житла, адже неякісне житло не може бути комфортним. В сфері
управління якістю житла є поки що єдиний узагальнений документ стосовно
якості житла – це класифікатор будинків. Негативним є те, що немає
єдиного документу який би визначав якість надання комунальних послуг.
Існуюча система санітарних норм є застарілою і потребує оновлення згідно
до сьогоднішніх умов. Ці проблеми посилюються загальною кризою
житлово-комунальної галузі.

На рахунок вирішення цієї проблеми можна сказати те, що воно тісно
пов’язане із реформуванням галузі в цілому. Потрібно створити умови, за
яких комунальні послуги будуть надаватись не для протоколу, а для
забезпечення комфортності проживання. Будівництво ж приватними
підприємствами нових будинків вже враховує фактори комфортності
(розташування будинку, наявність інфраструктури, дитячий майданчик),
оскільки це впливає на кількість проданих квартир, а отже і на прибутки
підприємств. Відповідні умови потрібно створити і для надання основних
послуг.

Існування ряду проблем у галузі проектування, будівництва житла,
експлуатації та оновлення існуючого житлового фонду, які виходять за
межі житлових норм (питання ціноутворення, конкуренції на житловому
ринку, а також ефективності житлового будівництва), вимагає розвитку
систем оцінки якості і комфортності житла і впровадження їх у практику
проектування житла.

На рахунок доступності житла то тут очевидно що перевищення показника
доступності житла у 4 рази свідчить про неможливість придбання житла
молодою сім’єю. На нашу думку така ситуація обумовлена тим, що попит на
квартири, навіть за таких цін, все одно тримається на достатньо
стабільному рівні. Ціни почнуть падати лише тоді, коли всі громадяни які
можуть дозволити собі купити житло за такою ціною його придбають.

Додаток до наказу Держбуду від 30.09.98 N 215

Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та
наявного обладнання

( номер у списку відповідає класу будинку)

1. Особливо капітальні будинки (термін служби 150 років) з
кам’яними або цегляними стінами (товщина в 2,5 – 3,5 цеглини), з
залізобетонним чи металевим каркасом, з залізобетонним перекриттям,
висотою приміщень від полу до стелі 3,0 метра і вище, з повним складом
інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не перевищує 50%
терміну служби або виконано капітальний ремонт

2. Капітальні будинки (термін служби 125 років) з
цегляними стінами (товщина в 1,5 – 2,5 цеглини), з залізобетонним
перекриттям висотою приміщень від полу до стелі 2,7 – 3,0 метра, з
повним складом інженерного обладнання, в яких строк експлуатації не
перевищує 50% терміну служби або виконано капітальний ремонт

3. Будинки великопанельні, великоблочні та із місцевих
будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки із природного чи
штучного каменю тощо) (термін служби 100), з залізобетонним
перекриттям (збірне чи монолітне), висотою приміщень від полу до
стелі 2,5 2,7 метра, з повним складом інженерного обладнання, в яких
строк експлуатації не перевищує 50% терміну служби

4. Будинки великопанельні, великоблочні та із місцевих
дрібноштучних будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки із
природного та штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), з
залізобетонним або дерев’яним перекриттям, висотою приміщень від полу
до стелі 2,5 метра, в яких строк експлуатації перевищує 50% терміну
служби

5. Будинки з стінами із монолітного шлакобетону,
шлакоблоків, черепашника та інших дрібноштучних виробів із місцевої
сировини (термін служби 70 років), з |залізобетонним чи
дерев’яним перекриттям, висотою приміщень від полу до стелі 2,5 метра

6. Будинки з стінами полегшеної конструкції
збірнощитові, каркасно-засипні, каркасно-камишитові, глинобитні,
дерев’яні (рублені чи брусчаті) та інші, термін служби яких 30 – 50
років

овіді респондентів віком до 20 років

Скільки років вашому будинку ?

-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40+

1 3 9 5

1

Тип вашого будинку

цегляний хрущовка сталінка панельний

11 2

6

Номер питання Кількість балів Немає відповіді 0 Задово леність (%)

1 2 3 4 5

1   1 3 7 8     83,2

2     3 3 3 10   80,0

3 1 2 6 4 5   1 67,4

4 2 1 6 4 4 1 1 64,4

5   1 7 8 2   1 68,4

6 1 3 7 6 2     65,3

7   1 6 6 6     77,9

8     5 7 6   1 76,8

9   1 3 11 4     78,9

Сума 4 12 49 60 45     73,3

Відповіді респондентів віком 20-30 років

Номер питання Кількість балів Немає відповіді 0 Задово леність (%)

1 2 3 4 5

1   4 5 7       63,8

2 2 2 6 1 1 4   55,0

3   2 8 3 2   1 62,5

4   7 5 4       56,3

5   2 7 5 2     68,8

6 5 3 7 1       45,0

7 2 1 2 7 3 1   70,7

8 2 2 6 3 2   1 57,5

9 2 3 1 5 4   1 63,8

Сума 13 28 50 40 19     60,4

Скільки років вашому будинку ?

-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40+

1   5 8 1 1

Тип вашого будинку

цегляний хрущовка сталінка панельний

4 2   10

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Літошенко А.Г. Стандартизація і оцінка комфортності житла: Автореф. дис.
… кандидата архітектури / КНУБА. – К., 2004.-24с.

Доступное и комфортное жилье – гражданам России (бібліотека статей і
документів) [електронний ресурс] “Строительство” 2007. – №1 – с.50. –
режим доступу до статті: HYPERLINK
“http://www.stroi.ru/d3244dr416657m0.html”
http://www.stroi.ru/d3244dr416657m0.html

Збірник Житлові умови Рівного 2007/ Головне управління статистики у
рівненській області. – Рівне 2007. – 80с

Статистичний щорічник Рівненщина 2007/ Державний комітет статистики
України; Ред. О.Г. Осауленко. – Рівне 2007. – 502с.

Огляд ринку житлової нерухомості м. Рівного і Рівненської
області[електронний ресурс] Credit Rating, рейтингове агенство. – режим
доступу HYPERLINK “http://www.credit-rating.com.ua/”
http://www.credit-rating.com.ua/

Житловий кодекс Української РСР

Огляд ринку праці [електронний ресурс]: Обласне управління статистики:
HYPERLINK “http://www.oblstat.rivne.com/”
http://www.oblstat.rivne.com/

PAGE

PAGE 22

Результати анкетування

Діаграма 1

Питома вага загальної площі житлового фонду обладнаної (відсотків)

Кількість відповідей

Кількість відповідей

Кількість відповідей

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020