.

Формування етичних норм і культури підприємства в організаціях. Роль медичних представників у просуванні лікарських препаратів на ринок (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
19 2926
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

з етики та деонології на тему:

“Формування етичних норм і культури підприємства

в організаціях. Роль медичних представників у просуванні лікарських
препаратів на ринок”

ПЛАН

Вступ

1. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях

2. Вплив етичних норм на розвиток підприємництва

3. Роль медичних представників по просуванню лікарських препаратів на
ринок

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

ВООЗ у 1985 р. було переглянуто стратегію щодо лікарських засобів, яка
включала поряд з іншими аспектами встановлення етичних критеріїв
просування лікарських засобів на ринок. Останні були ухвалені в 1988 р.
Сорок першою сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Головною метою етичних критеріїв просування лікарських засобів на ринок
є здійснення підтримки та сприяння поліпшенню медико-санітарної допомоги
шляхом раціонального використання ліків.

Етичні критерії просування лікарських засобів на ринок покликані
закласти підвалини правильного підходу до рекламування медикаментів,
який будується на принципах чесності і добросовісності. Вони стосуються
ліків, які відпускаються за рецептом і без рецепта лікаря; можуть бути
застосовані до засобів народної медицини, використовуватись
фармацевтичною промисловістю (фірмами-виробниками та оптовими фірмами),
інформаційно-рекламними установами, працівниками охорони здоров’я,
пов’язаними з призначенням, відпуском, поставкою і розподілом лікарських
засобів, навчальними закладами, професійними асоціаціями, групами
пацієнтів і споживачів, засобами спеціальної і загальної інформації.

1. Формування етичних норм і культури підприємництва

в організаціях

Прагнення до успішного бізнесу спонукає організації вживати різним
заходам в цілях підвищення характеристик етичності поведінки службовців
і адміністрації. До таких заходів відносяться: розробка етичних
нормативів, створення комітетів з етики, проведення соціальних ревізій і
навчання етичній поведінці.

Етичні нормативи описують систему загальних цінностей і правила етики,
яких, на думку організації, повинні дотримуватися її працівники. Етичні
нормативи відображають цілі організації і сприяють створенню нормальної
етичної атмосфери як усередині організації, так і у відношенні із
зовнішнім оточенням.

Багато фірм і компанії зводять розроблені нормативи до етичних кодексів
для своїх службовців. При цьому вони виходять з того, що високі етичні
стандарти забезпечать високі прибутки для бізнесу; чесне і справедливе
відношення до службовців, постачальникам, клієнтам, партнерам веде до
стабільнішої, довгострокової і більш прибуткової діяльності.

З другого боку забороненими етичними нормами вважаються: хабарі,
здирство, подарунки зацікавленим особам, шахрайство, використання
інформації отриманої в довірливій бесіді, протизаконні дії в інтересах
фірми і ін.

Велике значення для збереження етичної атмосфери в колективі надається
розбору конфліктів, які виникли через порушення етики і дозвіл яких
вимагає дотримання етичних норм. Найчастіше це торкається проблем
протекціонізму, дискримінація, фавор итивізму в несправедливого
відношення до службовців

Комітети з етики створюються для оцінки повсякденної діяльності з
погляду етики. Як правило, членами комітету є керівники вищої ланки.
Іноді комітети замінюють на фахівця з етики бізнесу, у функції якого
входить вироблення думки з етичних питань, пов`язаних з діяльністю
організації.

Соціальні ревізії проводяться з метою оцінки і складання звітів про
соціальну віддачу дій і програм організації, тобто рівня соціальної
відповідальності.

Навчання етичній поведінці керівників і рядових співробітників припускає
знайомство з етикою бізнесу, підвищення сприйнятливості до можливих
етичних проблем організації і т.д. В західних країнах з кінця 1970 років
бурхливо розвивається підприємницька освіта. Ділова етика включена в
програми шкіл бізнесу, коледжів, інститутів і університетів.

Вивчення етики підприємництва має особливе значення і актуальність.
Хороша орієнтація в цих питаннях забезпечить ефективність і надійність
здійснення комерційних намірів у всіх сферах підприємницької діяльності
і захистить від можливих проблем.

2. Вплив етичних норм на розвиток підприємництва

Будь-яка діяльність людини, включаючи підприємництво, має етичні і
правові критерії і рамки. Закони, що розробляються державою, дають
можливість суспільству проводити в життя свою волю, яка торкається і
морально-етичних параметрів бізнесу. Проте, просто слідуючи законам не
завжди можна одночасно виконувати всі прийняті в суспільстві етичні
норми.

У зарубіжній і вітчизняній пресі, спеціальних ділових виданнях регулярно
наводяться приклади неетичного підприємництва конкретних фірм і
компаній, діяльність яких, не будучи порушенням законів, проте
кваліфікується як неетична, оскільки входить в суперечність з моральними
і етичними нормами даного суспільства.

Найчастіше проблеми етичного характеру виникають в підприємницькій
діяльності у відносинах із споживачами, конкурентами, партнерами.

Етична сторона взаємостосунків підприємця із споживачами полягає в
адекватності рекламних повідомлень, упаковки, ярликів, торгових знаків,
цін істинним характеристикам товарів і послуг.

У зв`язку з цим підприємці повинні перш за все підкорятися вимогам
гласності (відвертості) інформації, що стосується їх діяльності . Вони
зобов`язані публікувати свої засновницькі документи, адресу, назву свого
підприємства, торгову марку (фірмовий знак, товарний знак). Таким чином,
споживачі і інші учасники ринку взнають “хто” є ” хто” на товарному
ринку. Крім того це скорочує ризик придбання анонімного товару сумнівної
якості.

Відсутність подібної інформації, а також суперечність між предметом
діяльності і опублікованими документами вважається достатньою підставою
для того, щоб визнати діяльність економічного суб`єкта неетичної, а його
самого недієздатним.

Строгі правила існують відносно конкуренції між підприємцями .
Конкурентна політика є однією з основних умов етики підприємництва.
Головна її мета – забезпечення рівних умов конкуренції, що не допускають
нечесних методів конкурентної боротьби. До таких відносяться: промислове
шпигунство, підкуп і переманювання співробітників конкуруючої фірми,
помилкові переговори з метою отримання секретної інформації та ін.

Етичні норми у відношеннях конкурентів забороняють зловживання пануючим
положенням на ринку і вкладання угод, спрямованих на встановлення
монопольних цін, введення демпінгових цін, розділ ринків і дискримінацію
конкурентів.

Існує немало етичних критеріїв цивілізованого підприємництва, але
особливе місце займають чесність і порядність ділових відносин. Ринкові
зв`язки засновані на довір`ї між партнерами, підвищеної вибагливості до
себе і інших, почутті обов`язку. Для підприємця дане їм слово – закон. В
США і Японії багатомільйонні операції укладають по телефону і ніхто не
сумнівається в їх надійності. Найважливішим критерієм оцінки ділової
етики є обопільне бажання партнерів продовжувати контакти.

L

ae

oe

???????¤?¤?$??????Що формуються в даний час в Україні і інших країнах
Співдружності підприємництво значно поступається по своїх економічних,
соціально-правових і етичних характеристиках країнам з розвиненою
ринковою економікою, де вже встояли норми і правила цивілізованого
ринку. Це пояснюється існуванням таких елементів як:

психологічні бар`єри, що полягають в тому, що перебіг багатьох років
насаджувався заперечення необхідності підприємництва, а також в
антиринковій спрямованості норм трудової поведінки, що склалися;

дефіцит споживацьких товарів;

юридична невизначеність, невиконання законів, непередбачувано змінні
правові умови комерційної діяльності;

адміністративні перешкоди, зокрема хабарництво і корупція;

зростання націоналізму;

прагнення до автократії;

економічна нестійкість підприємництва.

За стандартами, що склалися в західному світі, критеріями цивілізованого
підприємництва є:

чесність і порядність в ділових відносинах;

стійкість до спокуси, що сприяє зміцненню моралі і моральності ділових
людей, запобігає шахрайству, шахрайство і др.;

задоволення потреб, а не гонитва за максимальним прибутком будь-якими
засобами і ведення справи так, щоб одержувати несправедливий виграш за
рахунок когось іншого;

прагнення робити людям добро і в той же час не давати їм мотиву
користуватися цим собі в шкоду;

справедливе відношення до службовців, клієнтів, партнерів, конкурентів.

Успішному, з погляду етичних норм, бізнесу сприяє дотримання деяких
рекомендацій вітчизняних і зарубіжних фахівців:

• виробіть звичку: все з чим ви стикаєтеся, розглядати не тільки з
погляду користі для вашої справи, але і дотримання етичних норм;

• виконуйте обіцянки в строк, якщо ви не змогли зробити це, визначте
новий термін і стримайте слово;

• будьте уважні і об`єктивні до пропонованих ідей, сумнівні

пропозиції ввічливо відхиліть;

• уникайте бути самовпевненими;

• більш за все компрометує підприємця його розгубленість

• не забувайте, що ваша позиція не завжди оптимальна, враховуйте і інші
думки;

• не залишайте без аналізу жоден випадок збою, промаху, етичного збитку;

• у спілкуванні з людьми прагнете розуміти те, що не виказане;

• керуйтеся в бізнесі трьома “не”: не гарячіться, не втрачайтеся, не
розкидайтеся;

• будьте терплячі до недоліків людей;

• пам`ятайте, що людину можна образити, навіть не бажаючи цього;

• уникайте зарозумілого, самовпевненого, категоричного тону в розмові,
що свідчить про зневагу до оточуючих;

• немає нічого бол ючішого для людини, ніження; не скоюйте
несправедливості.

3. Роль медичних представників по просуванню лікарських препаратів на
ринок

Успішна робота по просуванню лікарських засобів на ринок багато в чому
залежить від професіоналізму медичних представників. Для того, щоб на
високому рівні представити фармацевтичну продукцію, медичні представники
повинні мати медичну освіту і пройти відповідну підготовку,
відповідальність за яку несуть наймачі.

Така підготовка повинна включати інструктаж про відповідні етичні
аспекти поведінки з урахуванням критеріїв ВОЗ. Медичні представники
зобов`язані надавати особам, що призначають лікарські засоби, і
фармацевтичним працівникам повні і об`єктивні дані про кожний
обговорюваний продукт на основі офіційних джерел інформації.

Медичні представники не повинні пропонувати “стимули” лікарям,
працівникам аптек з метою дії на їх рішення щодо препаратів фірми.

У свою чергу особи, призначаючі лікарські препарати, а також
фармацевтичні працівники не повинні висувати такі умови і прагнути
одержувати матеріальну або іншу винагороду.

Щоб уникнути несумлінності при просуванні лікарських препаратів на ринок
основна частина заробітної платні медичних представників не повинна бути
безпосередньо пов`язаною з об`ємом продажів препаратів, яким вони
сприяли.

Медичні представники можуть надавати в невеликій кількості безкоштовні
зразки зареєстрованих рецептурних лікарських препаратів, призначаючим їх
особам, як правило по їх проханню, але з етичної точки зору це
неприпустимо.

У різних країнах практика розповсюдження безрецептурних препаратів серед
населення різна. В деяких країнах вона дозволена, але торкається тільки
вітамінних і деяких загальнозміцнюючих лікарських препаратів, в інших
ні.

Разом з тим слід розрізняти практику надання безкоштовних зразків
безрецептурних лікарських препаратів медичним установам для лікування
певних груп населення від практики розповсюдження їх серед населення для
просування лікарських препаратів на ринок. Остання повинна бути
максимально обмежена.

Висновки

Отже, будь-яка діяльність людини, включаючи підприємництво, має етичні і
правові критерії і рамки. Закони, що розробляються державою, дають
можливість суспільству проводити в життя свою волю, яка торкається і
морально-етичних параметрів бізнесу. Проте, просто слідуючи законам не
завжди можна одночасно виконувати всі прийняті в суспільстві етичні
норми.

У зарубіжній і вітчизняній пресі, спеціальних ділових виданнях регулярно
наводяться приклади неетичного підприємництва конкретних фірм і
компаній, діяльність яких, не будучи порушенням законів, проте
кваліфікується як неетична, оскільки входить в суперечність з моральними
і етичними нормами даного суспільства.

Строгі правила існують відносно конкуренції між підприємцями .
Конкурентна політика є однією з основних умов етики підприємництва.
Головна її мета – забезпечення рівних умов конкуренції, що не допускають
нечесних методів конкурентної боротьби. До таких відносяться: промислове
шпигунство, підкуп і переманювання співробітників конкуруючої фірми,
помилкові переговори з метою отримання секретної інформації та ін.

Успішна робота по просуванню лікарських засобів на ринок багато в чому
залежить від професіоналізму медичних представників. Для того, щоб на
високому рівні представити фармацевтичну продукцію, медичні представники
повинні мати медичну освіту і пройти відповідну підготовку,
відповідальність за яку несуть наймачі.

Медичні представники не повинні пропонувати “стимули” лікарям,
працівникам аптек з метою дії на їх рішення щодо препаратів фірми.

У свою чергу особи, призначаючи лікарські препарати, а також
фармацевтичні працівники не повинні висувати такі умови і прагнути
одержувати матеріальну або іншу винагороду.

Щоб уникнути несумлінності при просуванні лікарських препаратів на ринок
основна частина заробітної платні медичних представників не повинна бути
безпосередньо пов`язаною з об`ємом продажів препаратів, яким вони
сприяли.

Список використаної літератури

Верхан П.Х. Сучасне підприємництво: етика і успіх // Людина і
труд.-1994.-№ 5.-С.119-124.

Вогел Д. Деловая етика // Америка.-1992.- № 430.- С.3-8.

Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтология .- 2-е видавництво,
перераб . і доп .-К.: Віща шк ., 1988, – 192с.

Губський І.М. Деонтологія у фармації // Фармац. журнал. – 1978.— №2.

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Етика. -М . :Гардарики, 1999.-470с .

Дорофеева Т.А. , Смирнова О.Е., Эльящевич Е.Г. Етичний аспект роботи
провізорів і фармацевтів // Фармація, – 1991. – № 1. – З. 52 -53.

Журавель В., Журавель В, Ділова етика і етикет лікаря-менеджера і

PAGE

PAGE 4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020