.

Біофармація – теоретична основа виробництва і раціонального застосування лікарських препаратів

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
25 3962
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

“Біофармація – теоретична основа виробництва і раціонального
застосування лікарських препаратів”

ПЛАН

Вступ

1. Біофармація як самостійна наука

2. Головні завдання біофармації

3. Фармацевтичні фактори як напрямок дослідження біофармації

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Біофармація як самостійний напрям фармацевтичної науки склався на
початку 60-х років.

Поштовхом до виникнення біофармації послужили отримані в експерименті на
тварин дані про значну відмінність в біологічній активності лікарських
препаратів залежно від вживаної технології, використовуваних допоміжних
речовин, їх фізичного стану.

При призначенні в одній з клінік США пігулок одного лікарського
препарату, що діє специфічно на процеси згортання крові, придбаного від
двох різних фармацевтичних фірм, що містять однакові дози, несподівано
було виявлено, що пігулки однієї фірми опинилися в 2 рази активніше за
пігулки з іншої фірми. 

Хімічним аналізом не виявлено ніякі відхилення у вмісті лікарської
речовини в пігулках обох фірм.

Це був перший випадок (що отримав широкий розголос) точно встановленої
терапевтичної неадекватності, нееквівалентності препаратів, що містять
однакові дози однієї і тієї ж речовини, що діє, але виготовлених різними
підприємствами.

Подібне явище виявлене у багатьох антибіотиків (тетрацикліну,
левоміцетину, еритроміцину), стероїдних гормонів, сульфаниламиднов і ін.

Для фахівців, що займаються виробництвом і аналізом лікарських
препаратів, це явище було несподіваним.

Всі препарати відповідали вимогою фармакопеї, і тому, згідно
загальноприйнятої концепції, повинні були бути повністю рівноцінними.

Пояснення цьому феномену терапевтичної неадекватності дала нова галузь
фармації, медицина, біології – біофармація, що знаменує народження
біологічного етапу фармації.

1. Біофармація як самостійна наука

Біофармацію можна визначити як науку, що вивчає біологічну дію
лікарських препаратів залежно від їх физико-хімічних властивостей,
лікарські форми, технології приготування.

Вперше основні положення біофармації сформульовані в роботах Вагнера. У
наший країні перші роботи по біофармації опубліковані професором П.Л.
Сеновим, А. І. Тенцової, І.С. Ажгихиним.

Біофармація жодною мірою не підміняє собою фармакологію.

Вона не вивчає механізм дії біологічно активної речовини, точки його
застосування. Біофармація як би приймає від фармакології лікарської
речовини зі встановленим спектром дії, точками їх застосування.

Але це біологічно активна речовина ще не придатна для застосування.

А ось створювати лікарський препарат в певній лікарській формі, зручній
для прийому, зберігання, транспортування покликана фармація.

Для цього лікарські речовини подрібнюють, розчиняють, змішують.

Додають їм різні лікарські форми, використовуючи різноманітні допоміжні
речовини, застосовуючи численні механічні прийоми, машини, апарати і так
далі

При цьому одні сторони біологічної дії можуть бути посилені, інші
ослаблені мул взагалі активність препарату зведена нанівець.

Вивчення цих змін, процесів, чинників, що впливають на терапевтичну
ефективність лікарських препаратів і складає, головне завдання
біофармації.

Особливий вплив на терапевтичну ефективність лікарських препаратів
роблять наступні чинники, які названі фармацевтичними.

2. Головні завдання біофармації

Основним завданням біофармації є максимальне підвищення ефективності
лікарських речовин і зниження до мінімуму можливої небажаної дії їх на
організм. Процеси отримання лікарських речовин, способи їх очищення,
сушки, подрібнення, методи введення в організм і інше – все це може
істотним чином вплинути на лікувальну дію. Тому вибір вказаних чинників
повинен бути науково обгрунтований. Біофармацію можна визначити як
науку, що займається вивченням впливу фармацевтичних чинників на
ефективність дії ліків.

Біофармацію можна оприділити як науку, яка вивчає біологічну дію
лікарських препаратів в залежності від їх фізико-хімічних властивостей,
лікарської форми, технології виготовлення.

На даний час можна виділити декілька напрямів біофармацевтичних
досліджень: вивчення ролі фармацевтичних факторів, умов всмоктування,
транспортну, розробка методів опре ділення лікарських речовин в
біологічних рідинах та інші.

3. Фармацевтичні фактори як напрямок дослідження біофармації

Особливе значення для біофармації представляє вивчення фармацевтичних
факторів. Поняття „фармацевтичні фактори” розповсюджується не на всі
процеси, що мають місце при виготовленні лікарських препаратів, а тільки
на ті, для яких встановлення певний їх вплив на терапевтичну активність
лікарських речовин.

Розрізняють п’ять основних груп фармацевтичних чинників.

Проста хімічна модифікація лікарських речовин.

Фізичний стан лікарських речовин.

Природа і кількість допоміжних речовин.

Вид лікарської форми і шляху введення препарату в організм.

Технологічні операції, що мають місце при отриманні ліків.

Перша група чинників має місце у випадках використання препаратів,
різних металів, що є солями (наприклад, натрієва або кальцієва сіль
антибіотиків). Заміна катіона Na+ на Ca2+ (або навпаки) або взагалі
заміна соли на підставу або кислоту виключають тотожність терапевтичної
дії. Практично це означає, що при збереженні незмінної основної хімічної
структури препарату, введення в його молекулу додаткового катіона або
заміна одного катіона іншим може змінити фармакотерапевтічеськоє дію
препарату.

Так, при заміні іона водню (Н) в аскорбіновій кислоті іоном натрію (Na)
препарат при збереженні основної функції вітаміну С набуває нових, не
властивих аскорбіновій кислоті властивості (здатність змінювати
електролітний баланс організму більшою мірою, пригноблювати функцію
інсулярного апарату хворих цукровим діабетом).

Звідси, таким чином, слідує висновок про неприпустимість довільної
заміни будь-якого іона в молекулі лікарської речовини.

З складного комплексу чинників другої групи (фізичний стан лікарських
речовин) найбільш істотними є ступінь подрібнення і поліморфізм
лікарських форм. Подрібнення лікарських речовин є найбільш простій і в
той же час однієї з найбільш важливих технологічних операцій, що
виконуються фармацевтом при виготовленні ліків. Дисперсність частинок
лікарської речовини має не тільки технологічне значення (впливає на
сипучість порошкоподібних матеріалів, насипну вагу, однорідність
змішення, точність дозування і т.д. ).

Від розміру частинок у великій мірі залежать швидкість і повнота
всмоктування лікарської речовини при будь-яких способах призначення, а
також його концентрація в біологічних рідинах (головним чином в крові).
Таким чином, виявляється, що така звичайна технологічна операція, як
подрібнення, має безпосереднє відношення до фармакотерапевтічеському
ефекту від дії ліків. Це вперше було доведено для препаратів
сульфаніламідов, антибіотиків, потім стероїдов, похідних саліцилової
кислоти, протисудомних, знеболюючих, сечогінних, антидіабетичних,
кардіотонічних, протитуберкульозних і інших засобів.

Так, наприклад, встановлено, що при призначенні антибіотиків максимальна
концентрація їх в крові людей досягається на 2 ч раніше в тому випадку,
якщо препарат мікронізірован (мікроїзмельчен). При цьому максимальні
концентрації препарату виявляються на 40 % вище, а загальна кількість
антибіотика, що всмоктався, на 20 % більше, ніж при призначенні
препарату у вигляді порошку звичайного ступеня подрібнення.

Наприклад, препарат кальциферол здатний всмоктуватися і надавати
лікувальну дію тільки тоді, коли розмір його частинок менше 10 мкм
(мікромиліметрів). Збільшення ступеня дисперсності сечогінного препарату
альдактона відповідно збільшує швидкість всмоктування і кількість
лікарської речовини, що поступає в кров.

Z

h

???????¤?¤?$??????Ці дані дозволяють також зробити висновок про те, що
величина частинок пігулки, що розпалася в шлунку, значно перевершує
величину частинок порошку, унаслідок чого концентрація речовини, що діє,
в сироватці після прийому пігулки значно нижче, ніж після прийому
порошку. Проте вибір ступеня подрібнення препарату у кожному конкретному
випадку повинен бути науково обгрунтований.

не Можна вважати за правильне прагнення до отримання в кожному випадку
мікронізірованного порошку, оскільки нерідко різке зменшення розмірів
частинок лікарської речовини викликає або швидку інактівацию препарату,
або швидке виведення препарату з організму або підсилює його небажану
(побічне) дію на організм.

Так, наприклад, різке зменшення розмірів частинок еритроміцину викликає
значне зниження його протимікробної активності, а у разі призначення
препаратів сульфаніламідной групи у вигляді надтонкого порошку помітно
збільшується токсична дія препаратів на організм (нефротоксична дія).

Докладніше про подрібнення, просіювання і змішування твердих лікарських
форм буде розказано нижче.

Слід також звернути увагу на таке явище, як поліморфізм, тобто здатність
однієї і тієї ж речовини утворювати разниє формою кристали.

Поліморфні модифікації утворюють багато хімічних, у тому числі і
лікарські, речовини.

У разі утворення поліморфних модифікацій одне і те ж в хімічному
відношенні речовина володіє різними хімічними властивостями. Найбільш
простим прикладом поліморфних модифікацій є графіт, алмаз, вугілля (все
це вуглець). Утворення різних поліморфних модифікацій однієї і тієї ж
лікарської речовини зазвичай відбувається при заміні розчинників, при
введенні в рідкі або м’які лікарські форми різних допоміжних речовин,
при сушці і т.д. Облік і раціональне використання явища поліморфізму
препаратів мають велике значення для медичної практики.

Практично від того, яка кристалічна модифікація препарату міститься в
лікарській формі, залежить стабільність і ефективність ліків. Яскравим
прикладом, що показує терапевтичне значення факту поліморфізму
лікарських речовин, може служити інсулін. Обложений інсулін є після
реакції з хлоридом цинку нерозчинним комплексом, який залежно від рн
може бути аморфним або кристалічним. При необхідності швидкої,
нетривалої дії використовують аморфний цинк-інсулін, що легко
всмоктується. Кристалічний цинк-інсулін всмоктується поволі і забезпечує
пролонговану (тривале) дію гормону.

Проте жоден фармацевтичний чинник не робить такого значного і складного
впливу на дію препарату, як допоміжні речовини. Під допоміжними
речовинами розуміється величезна група речовин природного і синтетичного
походження, застосування яких засноване на їх формоутворювальній
здатності і хімічній індиферентності.

До них належать крохмаль, глюкоза, вода, етанол, вазелін, масло какао,
тальк, двоокис вуглецю, парафін, мука, камедь, різна похідна целюлоза і
т.д. Раніше допоміжні речовини розглядалися тільки як індиферентні
наповнювачі, формоутворювачі, не більш. Робилися навіть пошуки
універсальної основи для мазей і свічок, універсального розчинника для
ін’єкцій, універсального екстрагента для витягань з рослинної і
тваринної сировини, універсального розбавлювача для приготування пігулок
і т.д. Сучасна біофармація відмовилася від колишнього розуміння
допоміжних речовин як індиферентних формоутворювачів.

Допоміжні речовини, будучи своєрідною матрицею речовин, що діють, самі
володіють певними физико-хімічними властивостями. Вони здатні вступати в
більш менш складні взаємодії як з препаратами, так і з чинниками
зовнішнього середовища. Будь-які допоміжні речовини так чи інакше
впливають на систему “лікарська речовина – макроорганізм”. Біофармація
вимагає при використанні будь-яких допоміжних речовин з’ясування і
обліку їх можливого впливу і на физико-хімічні властивості ліків, і на
терапевтичну ефективність препаратів.

Необгрунтоване застосування допоміжних речовин може привести до
зниження, збочення або повної втрати лікувальної дії лікарської
речовини. Вельми поширена допоміжна речовина лактоза так само, як і всі
інші, зовсім не індиферентно. Так, у присутності лактози росте швидкість
всмоктування тестостерона, зменшується швидкість всмоктування
барбітуратів, знижується активність ізоніазіда. Велика група лікарських
речовин в композиції з лактозою втрачає свою стабільність.
Необгрунтоване використання ряду допоміжних речовин є вельми частою
причиною інактівациі препаратів в процесі зберігання лікарських форм.

Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) навіть у присутності слідів
стеаринової кислоти розкладається. Таким чином, застосування допоміжних
речовин представляє досить складну і актуальну проблему.

Остання група фармацевтичних чинників охоплює стадії і процеси отримання
(виділення) лікарських речовин, їх очищення, подрібнення, сушки,
змішення, просіювання, розчинення і інше, а також різноманітні випадки
застосування спеціальних технологічних операцій при виготовленні
приватних лікарських форм (наприклад, грануляції і пресування (при
приготуванні пігулок), виливання і охолоджування (при приготуванні
суппозіторієв), фільтрації і стерилізації (при приготуванні ін’єкцій) і
т.д. ).

В даний час доведено, що спосіб отримання лікарських форм багато в чому
визначає стабільність препарату, швидкість його вивільнення з лікарської
форми, інтенсивність всмоктування і зрештою його терапевтичну
ефективність. До основних способів отримання лікарських форм, тобто
основним технологічним операціям, що найчастіше зустрічається у
фармацевтичній практиці, відносяться подрібнення, просіювання,
розчинення, проціджування і фільтрування, витягання (екстрагування).

.

Висновки

Отже, біофармація – це сучасна галузь фармакологічної науки, предметом
дослідження якої є обширна область взаємин між физико-хімічними
властивостями лікарських речовин, самих лікарських форм і терапевтичною
дією, яку вони надають. У зв’язку з тим, що фармакотерапевтічеськая
ефективність препаратів визначається процесами їх абсорбції
(всмоктування), розподілу і елімінації (виведення) їх з організму,
біофармація приділяє особливу увагу вивченню цих процесів, так само як і
впливу на них физико-хімічних властивостей лікарських форм.

Список використаної літератури

Атлас лекарственных средств: Справочник.- М.: “Мир”-Оникс 21 век, 2001.-
943 с.

Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология. – М., 2006.

Белоусов Ю.Е., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и
фармакотерапия (издание 2-е).- М.: “Универсум Паблишинг”, 1997.- 530с.

Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии: Справочное
пособие для врачей и фармацевтов / Деримедведь Л.В., Перцев И.М.,
Шуванова Е.В., Зупанец И.А., Хоменко В.Н; под ред. проф. И.М. Перцева. –
Х.: Мегаполис. – 2001. – 784 с.

Каркищенко Н.Н. Фармакологические основы терапии (руководство и
справочник для врачей и студентов).- М.: “ІМР-Медицина”, 1996.- 560 с.

Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. выпуск
серии “Рациональная фармакотерапия”/ Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич. – М.:
Литтерра, 2005. – 288 с.

Клиническая фармакология и фармакопея / Кукес В.Г., Стародубцев В.К. –
М., 2006

Клиническая фармакология: Учеб./Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд.,
перераб и доп. – М.: “Гэотар-Медиа”, 2006.- 944 с.

Машковский М.Д. Лекарства XX века. – М., 2002.

Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М., 2002.

Методичні розробки до практичних занять з клінічної біофармації для
студентів.

Справочник “Видаль” 2008. Лекарственные препараты в России: Справочник /
Изд. восьмое.- М.: “АстраФармСервис”, 2008.- 1507 с.

Справочник “Компендиум” 2005/2006. Лекарственные препараты / Под
редакцией проф. В.Н. Коваленко и проф. А.П. Викторова.- К.: “Морион”,
2006.- 1200 с.

Тихонов А.И. Биофармация. – М., 2006.

Харкевич Д.А. Фармакология – М., 2003.

PAGE

PAGE 11

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020