.

Базові поняття етики і бізнесу. Упакування і маркетування препаратів, етичні засади при цьому (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
83 1949
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

з етики та деонології на тему:

“Базові поняття етики і бізнесу.

Упакування і маркетування препаратів,

етичні засади при цьому”

ПЛАН

Вступ

1. Базові поняття етики бізнесу

2. Вимоги до інформації, що поміщається в анотаціях, вкладишах і
брошурах. Упаковка і маркіровка

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Проблеми етики бізнесу мають стародавню історію, як і підприємництво.
Проте, особливу гостроту вони набули у наш час, коли ринок сильно
трансформувався, значно загострилася конкуренція, різко зросла критика
неетичної поведінки представників ділових кіл.

Зараз у всьому світі питання етики ділових відносин широко
досліджуються, служать темою наукових дискусій і форумів, вивчаються в
багатьох вищих і середніх навчальних закладах, які забезпечують
підготовку кадрів для ринку.

В Україні останнім часом етика бізнесу також виходить на передній план,
є обов`язковим предметом вивчення і важливою складовою частиною
навчальних планів вищих навчальних закладів, тому що входження в
цивілізований ринок без серйозної етичної основи сьогодні неможливе.

Етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності, відкритості ,
вірності даному слову, здібності ефективно функціонувати на ринку
відповідно до чинного законодавства, встановлених правил і традицій.

Крім того, дотримання етики бізнесу робить його ефективнішим і
прибутковим, вона допомагає зберегти відданість клієнтів. За
підрахунками фахівців, утримати старих партнерів в 5 разів дешевше, ніж
завоювати прихильність нових.

В бізнесі існує правило: постійно піклуйся про своїх клієнтів і
співробітників, а ринок поклопочеться про тебе. Тому більшість ділових
людей не жаліє грошей, часу і сил на формування етики і культури фірми,
відповідну підготовку її працівників.

В даній роботі будуть розглянуті такі питання як:

– базові поняття етики бізнесу

– вимоги до інформації, що поміщається в анотаціях, вкладишах і
брошурах; упаковка і маркіровка.

1. Базові поняття етики бізнесу

Етика підприємництва служила об`єктом вивчення віддавна. Бізнес
трактувався як одна із сфер людської діяльності. У всі часи особлива
увага надавалася ключовому елементу підприємництва — бізнесмену, тим
етичним засадам, на яких він будує свою справу.

Достатньо сказати, що сучасні етичні стандарти розвинених ринкових
відносин:

рівність умов для всіх учасників господарського процесу;

не порушуюча вимоги справедливості конкуренція;

залежність економічного успіху винятково від таланту, підприємництва ,
прозорості, знань, а не від обману, насильства, хитрості, йдуть своїм
корінням в традиції римського права.

Мета бізнесу в Україні сьогодні — не тільки отримання прибутку і
зростання господарських оборотів, але і здатність вижити в умовах
перманентної (лат. реrmanents – постійний і безперервний) кризи.

Дуже важлива професійна репутація підприємця. Таку репутацію важко
придбати. Втратити ж її можна миттєво, часто через дрібницю: не
відповісти вчасно на дзвінок або лист, не послати факс, якого чекають,
проявити невихованість. Для репутації важливі і культура мови, і манери,
і одяг, і інтер`єр офісу, і багато що інше.

Бізнесмени, як відомо, в першу чергу — керівники. Та обставина, що
результати підприємницької діяльності в умовах ринку залежать перш за
все від якості роботи бізнесмена з людським матеріалом тим, що
знаходиться в його розпорядженні, зумовлює особливу значущість етичних
чинників.

Сьогодні найбільш ефективне таке управління, яке направлене на
підвищення ролі трудового колективу і окремого працівника. Воно
вважається етичним, оскільки базується на етичних основах, на сукупності
інтересів, орієнтовано на розвиток людських відносин, у фундаменті яких
закладені культура, свобода і ініціатива.

У кожній компанії формується своя “філософія” управління, що відображає
рівень управлінської етики і культури. Якщо сьогодні в центрі уваги
знаходиться людина, його особиста гідність, визнання заслуг, максимальн
е використання його потенціалу, те таке управління — найсучасніше,
етичне, етично коректне.

У ринкових умовах, що склалися, бізнесмен, прагнучий ефективно керувати
людьми, повинен дотримувати етичних вимог, грунтуючись на наступних 10
чинниках:

1) здатність керувати собою;

2) чіткі особисті цілі;

3)натиск на постійне особисте зростання;

4) вміння вирішувати проблеми;

5) винахідливість і здібність до інновацій;

6) висока здатність дії на оточуючих;

7) знання сучасних управлінських підходів;

8) здатність керувати персоналом;

9) вміння навчати і розвивати підлеглих;

10) формувати і розвивати ефективні робочі групи.

Ці чинники забезпечують основу для оцінки менеджером своїх можливостей.

Етичне і моральне здоров`я будь-якого трудового колективу, як правило,
забезпечуються етичними канонами менеджменту.

Останнім часом проблемам адміністративної етики, принципам і нормам
етичної поведінки осіб, що беруть участь в управлінні, надається
особлива увага, у зв`язку з чим виділився такий вид професійної етики,
як управлінська етика.

Z

h

??J?H?H?????h

f

???????¤?¤?$??????2. Вимоги до інформації, що поміщається в анотаціях,

вкладишах і брошурах. Упаковка і маркіровка

Пацієнти, як вже мовилося, повинні одержувати належну інформацію про
використовування лікарських препаратів від лікарів і провізров. Але якщо
урядові органи вимагають, щоб лікарський препарат супроводжувався
анотацією-вкладишем, то фірма-виготівник і підприємство з оптового
продажу повинні забезпечити наявність такої інформації, затвердженої
органами контролю цієї країни.

Якщо анотації-вкладиші використовуються для просування препаратів на
ринок, то вони повинні відповідати етичним критеріям, сформульованим в
резолюції ВООЗ.

Якщо ж анотації передбачені для використовування пацієнтами – повинні
бути висловлені на непрофесійній мові за умови відповідності правильному
медичному і науковому змісту.

Весь пакувальний матеріал і етикетки повинні містити відомості,
відповідні даним, затвердженим органом контролю про лікарські засоби
конкретної країни. Якщо такого в країні немає, то –органом контролю
країни-експортера або іншим надійним джерелом.

Будь-яке формулювання, ілюстрація на упаковці і етикетці повинні
відповідати етичним критеріям, сформульованим в резолюції ВОЗ.

Споживач має право на те, щоб товари були безпечними для його життя,
здоров`я, оточуючої середовища. У разі відсутності нормативних
документів, що містять ці вимоги до товару (роботі, послузі) відповідні
органи державної виконавчої влади зобов`язані негайно заборонити випуск
і реалізацію таких товарів, забезпечуючи таким чином захист споживача як
від фізичного, так імморального збитку.

Особливої уваги з боку виробників заслуговує необхідність дотримання
етичних принципів при створенні нового товару. Забезпечується це,
зокрема, наданням технічної документації відповідному органу для
проведення державної експертизи на відповідність вимогам по безпеці
життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього середовища.

Дотримання етичних норм, що забезпечують права споживачів, передбачає
надання необхідної, доступної і достовірної інформації про товар,
послугу. Зміст цієї інформації затверджується відповідними органами.

Враховуючи складність і різносторонність правової і етичної бази у сфері
торгового і інших видів обслуговування, держава створює умови для
отримання споживачами необхідних знань з питань реалізації своїх прав.

Висновки

Таким чином, етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності,
відкритості , вірності даному слову, здібності ефективно функціонувати
на ринку відповідно до чинного законодавства, встановлених правил і
традицій.

Мета бізнесу в Україні сьогодні — не тільки отримання прибутку і
зростання господарських оборотів, але і здатність вижити в умовах
перманентної (лат. реrmanents – постійний і безперервний) кризи.

У кожній компанії формується своя “філософія” управління, що відображає
рівень управлінської етики і культури. Якщо сьогодні в центрі уваги
знаходиться людина, його особиста гідність, визнання заслуг, максимальн
е використання його потенціалу, те таке управління — найсучасніше,
етичне, етично коректне.

Етичне і моральне здоров`я будь-якого трудового колективу, як правило,
забезпечуються етичними канонами менеджменту.

Останнім часом проблемам адміністративної етики, принципам і нормам
етичної поведінки осіб, що беруть участь в управлінні, надається
особлива увага, у зв`язку з чим виділився такий вид професійної етики,
як управлінська етика.

Пацієнти, як вже мовилося, повинні одержувати належну інформацію про
використовування лікарських препаратів від лікарів і провізорів. Але
якщо урядові органи вимагають, щоб лікарський препарат супроводжувався
анотацією-вкладишем, то фірма-виготовник і підприємство з оптового
продажу повинні забезпечити наявність такої інформації, затвердженої
органами контролю цієї країни.

Якщо анотації-вкладиші використовуються для просування препаратів на
ринок, то вони повинні відповідати етичним критеріям, сформульованим в
резолюції ВООЗ.

Якщо ж анотації передбачені для використовування пацієнтами – повинні
бути висловлені на непрофесійній мові за умови відповідності правильному
медичному і науковому змісту.

Список використаної літератури

Україна. Закони. Про лікарські засоби: Закон // Голос України. — 1996.
—7 травня.

Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного
фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.

Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац.
журн.-1993.-М5.-С.25-27.

Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти аналізу світового
фармацевтичного ринку // Фармац. журн.-1996.-№2.-С.47-53.

Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.;
Под ред. А.Н.Романова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.

Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по
прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції- X.: УкрФА, 1997.-20с.

Створення фармацевтичної маркетингової системи / З.М.Мнушко, В.П.
Польщикова, І.А.Шевченко та ін. // Вісник фармації. -1996. -№1-2. – С.
96-101.

PAGE

PAGE 4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020