.

Реклама її характеристика функції і види (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 6089
Скачать документ

Реферат з реклами на тему:

Реклама її характеристика функції і види

Привабливість товару не дає достатніх гарантій щодо його продажу. Для
цього потрібно поінформувати споживачів про його існування, переконати
про його добру якість і схилити їх до закупівлі товару. Тому однією з
важливих складових частин маркетингової стратегії є комунікаційна
політика, чи комунікація фірми з ринком, яку часто ще називають
промоцією.

Промоція – це сукупність дій і засобів, з допомогою яких фірма передає
інформацію на ринок стосовну товару чи фірми, вивчає потреби споживачів,
провокує їх до закупівлі і скеровує попит. Промоція повинна скоротити
дистанцію між товаром, який пропонується і потенціальним споживачем,
розширити знання споживачів про переваги товару, можливості його
використання, місце закупівлі, цінностей, пов’язаних з його купівлею,
порівняно з конкурентним товарами.

Розвиток реклами має давню історію, починаючи з інформації про
гладіаторські бої та торгівлю товарами. Наступний етап розвитку реклами
був етап торгівлею рабами, тваринами. Ще однією різновидністю реклами
було виникнення тавра, яке ремісники проставляли на своїх товарах
гончарства. В міру розголошення якості роботи ремісника, покупці
намагались розшукати товар з його тавром.

Особливо стрімкого розвитку рекламна справа набула у США, що було
зумовлено сукупністю чинників. По-перше, американська промисловість
лідирувала у питаннях механізації виробничих галузей. По-друге, надлишок
продукції та створення хороших шляхів переміщення товарів створили всі
можливості доставки товарів і реклами у сільські райони. По-третє,
введення у 1813 році обов’язкового початкового навчання підвищило
рівень освіти громадян і сприяло зростанню кількості газет і журналів.
Появу радіо та телебачення означала появу двох важливих засобів
розповсюдження рекламних звернень.

Сьогодні рекламні агентства володіють сучасними засобами розповсюдження,
такими як електронна пошта, Інтернет, аудіовізуальна, відео-телефонна
система передачі рекламної інформації.

Реклама – це цілеспрямована передача інформації не особистого характеру,
спрямована на покупця з метою просування інформації на ринку за
відповідну плату.

Реклама – це дійовий інструмент у спробах підприємства модифікувати
поведінку покупця, привернути їх увагу до товарів, створити позитивний
образ фірми-виробника, показати значимість та корисність товару.

Реклама – це переконуючий засіб інформації про товар, фірму, комерційна
пропаганда споживачів властивостей товарів і переваг властивостей
товарів і переваг властивості фірми.

Здійснювати повне управління процесом впливу на споживача з боку фірми
неможливо. Однак споживача потрібно пред’явити інформацію, щоб
переконати їх у перевагах товару фірми, позбавити недовір’я, сформувати
і активізувати попит і створити психологічну підготовленість до
проведення комерційних переговорів з купівлі продажу і придбання
товарів.

Саме з цієї точки зору і розглядається реклама як один із головних
компонентів комплексу маркетингових комунікацій.

Реклама сприяє реалізації товарів, процесу перетворення товару у гроші,
породжує попит і ринок, управляє ринковим продажем.

В залежності від об’єкту рекламування відомими є два види реклами:

Реклама товару (товарна реклама);

Реклама з митою створення іміджу, престижу фірми (престижна реклама)

Головним завданням товарної реклами є формування і стимулювання збуту
товарів. Товарна реклама здійснює пропаганду товару, інформує покупця
про переваги якості, збуджує зацікавленість до товарів.

Головним завданням престижної реклами є представлення переваг фірми, її
привабливих рис,

здоров’я до неї. Престижна реклама підкреслює турботу фірми-виробника
про споживачів, навколишніх середовищ, підвищення благополуччя та
добробуту населення, виготовлення якісних та унікальних товарів,
формування у споживачів позитивної думки як про надійного партнера,
солідного, високо професійного постачальника, намагається створити
приємний образ фірми.

Розрізняють також рекламу пряму і приховану.

Пряма реклами здійснюється на комерційних умовах і указує рекламодавця,
виконуючи без посередньо рекламну функцію щодо конкурентного товару або
фірми.

Прихована реклама виконує функцію рекламування не прямо лінійно, а у
приховані фірмі, не використовуючи прямих каналів розповсюдження
рекламних засобів і не вказує рекламодавця наприклад, показ

Реклама вирішує такі завдання:

розповсюдження інформації про товар та фірму;

зворотній зв’язок з потенційними покупцями для повного інформування їх
про товар;

активний вплив на прийняття рішень що до купівлі;

допомога працівникам служби збуту підчас переговорів з клієнтами;

переборювання недовір’я до товару і фірми збоку покупців;

підтримка позитивних емоцій у споживачів розповсюдження інформації про
сервіс;

наглядний показ солідності фірми, виконуваних нею обов’язків;

розповідь про дослідження товарів у екстремальних умовах;

формування позитивного відношення громадськості до фірми її товарного
виробництва.

Мета рекламної діяльності визначається загальною стратегією маркетингу
і комунікації, взятих на озброєння підприємства у ринковому середовищі.

Загальна мета підприємства поділяється на окремі цільові спрямування:
цілі у сфері збуту (отримання приросту обсягів продажу) та цілі
комунікативного зв’язку (передавання ідей, формування іміджу, зміна
споживацьких навиків, переваг тощо) реклама у сфері збуту направлена, як
правило, на переконання, повідомлення про суб’єкта рекламування. Реклама
у сфері комунікації виконує інформативну і пригадувальну функцію.

Залежно від об’єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (
послуг, ідей ) та рекламу організацій. Кожна із цих видів реклами
переслідує свої цілі.

Цілі реклами визначають специфіку підходів до розробки рекламних
звернень.

В наш час використовують різноманітні види (канали) розповсюдження
реклами, але єдиної загальноприйнятої методики класифікації не існує. Це
дуже часто перешкоджає здійснити вибір оптимального інструменту у
процесі проведення рекламних заходів.

Най більш прийнятою є класифікація видів засобів рекламування, її
негативних та позитивних сторін, яка показана в таблиці.

Одним із найбільш поширених видів реклами є реклама у процесі. Її
поділяють на дві основні групи: рекламні оголошення і опублікування
оглядово – рекламного характеру. Останні являють собою різноманітні
статті, репортажі, огляди, які мають у собі пряму та другорядну рекламу.

На відміну від рекламу в пресі, розміщення відповідної інформації у
друкованих виданнях не зв’язане з такими обмеженнями з точки зору місця
розташування.

Метою друкованої реклами є детальне ознайомлення потенційних клієнтів з
товарами, які вони можуть придбати у фірмі. Оформляючи друковані видання
слід подбати про професійний дизайн, високоякісне відтворення
ілюстрацій, високо якість друку та матеріалів (папір, фарба) все це
викликає у потенційного клієнта зворотну реакцію – накопувати, навпаки
відмовитися від купівлі друкована реклама є своєрідною візитною карткою,
за якою сприймають фірму. Особливо це стосується

каталогів, буклетів і проспектів. Друкована реклама розповсюджується
різноманітними шляхами. Це може бути розсилання через пошту, доставка
без посередньо на підприємства, виставки та ярмарки.

Ефективним засобом для пред’явлення споживацьких товарів є зовнішня
реклама. Вона розрахована на прийняття її широкими верствами населення.

До зовнішньої реклами відносяться рекламні афіші, плакати, полотна,
елементи внутрішньо магазинної реклами ( вказівки, цінники і т. д.),
спеціальний одяг обслуговуючого персоналу, рекламу на транспорті,
електронні табло. Важливу функцією зовнішньої реклами є підкріплення і
доповнення реклами, яка розповсюджується через інші засоби рекламування
основними вимогами для цього виду реклами є такі:

зовнішня реклама повинна часто впадати у вічі;

вона має привертати увагу;

вона повинна бути лаконічною;

вона має легко читатися;

вона повинна бути зрозумілою.

Комп’ютерна реклама – це реклама майбутнього. Прикладом цього виду є
Інтернет, популярність якого швидко зростає, особливо в останні роки.
Інтерес до нього почали проявляти не лише рекламні агентства, які
напряму пов’язані з електронним бізнесом, але й виробники масових
товарів. Про суттєвий стрибок у розвитку Інтернет – реклами свідчить все
зростаючий обсяг ринку сітьової реклами, який на кінець 2000 року в
Україні оцінується в 300 тис. дол., а за останній рік його зростання
склало 600 відсотків.

Основним недоліком реклами в Інтернеті є невелика аудиторія
користувачів, особливо на вітчизняному ринку.

В світі постійно відбувається вдосконалення агентного обслуговування,
утворилась мережа рекламних агентств.

Великі рекламні агентства обслуговують клієнтів загальнонаціонального та
міжнародного масштабів, мають у своїх штатних розписах сотні
спеціалістів з різних галузей рекламної діяльності: купівля засобів
реклами, послуг для друку, художнього оформлення, підготовки рекламних
текстів, виробництва друкованої реклами, реклами у пресі, виробництва
теле-, радіо-, аудіо-, відео реклами, зовнішньої реклами зв’язок з
громадськістю публік.

Великі рекламні агентства зорганізовані і будують свою діяльність
по-різному в залежності від особливостей клієнтів і переваг власного
керівництва. Здебільшого-це два основних відділи: відділ замовлень та
відділ творчих працівників.

Творча група складається з: розробника ідей глядацького втілення
рекламного задуму (візуалізатор), спеціаліста-текстовика і копірайтерів
(помічників-текстовиків), які працюють з цільовим сегментом рекламних
споживачів.

Результативною рекламу вважають тоді, коли її запам’ятала половина осіб,
які з нею ознайомлювалися. Достатнім економічний ефект реклами вважають,
якщо більше 7% осіб, які запам’ятали рекламу, стали споживачами
рекламованого товару.

Реклама була і надалі залишається основним носієм розповсюдження
інформації про товар, фірму, ринкові можливості суб’єктів ринкової
конкуренції та головним чинником налагодження комунікативних зв’язків
виробників, продавців та споживачів у системі маркетингу…

Література:

Азарян Е. М. Международный маркетинг. – К Иси МО Украины; НВФ
”Студцентр”, 1998.

Амблер Т. Практичеський маркетинг: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.

Балабанов Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и комерцыия. – М.:
Экономика, 1990.

Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник для студ. Вузів. – Донецьк,2002.

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997.

Гаркавенко С. С. Маркетинг. – Київ: Лібра,1998.

Тринько Р. І. Методика економічних досліджень. – Львів: Українські
технології, 1999.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020