.

Планування рекламної діяльності торгового підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4645
Скачать документ

Реферат на тему:

ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рекламна діяльність складається з таких етапів:

— вивчення споживачів та покупців, товарів та ринків продажу цих
товарів;

— стратегічне планування;

— прийняття тактичних рішень;

— оперативне планування;

— контроль ефективності прийнятих з питань реклами рішень.

Рекламна політика торгових підприємств тісно пов’язана з їхньою торговою
політикою.

Стратегія торгового підприємства зумовлює рекламну стратегію: Імідж
торгового підприємства в рекламній кампанії, можливість та необхідність
використання тих чи тих засобів та носіїв реклами. До рекламної
стратегії входить і створення належного Іміджу торгового закладу.

Що саме рекламувати, як і скільки давати рекламних звернень, якого
обсягу, в якому оформленні, як часто оновлювати рекламний інтер’єр
торгового закладу, скільки грошей використати на рекламу — все це
становить рекламну тактику торгового закладу.

До оперативного (поточного) планування належить розробка конкретного
рекламного звернення та плану його показу.

Вибір конкретних засобів та носіїв реклами залежить від фінансових
можливостей торгового підприємства, його цілей, а також від номенклатури
товарів, які воно реалізує, форми організації торгівлі, регіону тощо. У
деяких регіонах споживачі більше довіряють телебаченню, в інших — пресі.

Більшому або меншому впливу тих чи тих засобів масової інформації
підлягають різні прошарки суспільства. Цікаво, що більш забезпечені
громадяни орієнтуються на пресу, бідніші — на телебачення.

Рекламний бюджет торгового закладу можна поділити за такими напрямками:

• витрати на обладнання тривалого користування (обладнання торгової
зали, оформлення приміщень),

• періодичні витрати (переоформлювання вітрин, інтер’єрів, оновлення
фірмового одягу, виготовлення фірмового паперу тощо),

• короткострокові витрати (реклама в засобах масової інформації).

Планування рекламної діяльності уможливлює складання переліку завдань,
які торговий заклад має розв’язати за допомогою реклами, та визначення
строків їхнього виконання. Воно дає змогу заздалегідь підготувати
заходити рекламного характеру, узгодити їх між собою, своєчасно
підготуватися до роботи за умов широкої рекламної кампанії.

Плануючи рекламу, необхідно зважати на діяльність конкурентів. Навіть
незначне відставання від них може спричинити значне спадання товарного
попиту. Відтак план рекламної діяльності має бути достатньо гнучким,
допускати можливість негайної заміни одних заходів іншими, «перекидання»
коштів з одних напрямків на інші. Ці проблеми розв’язуються за допомогою
систематичного контролювання реальної торгової ситуації та аналізу
фактичної економічної ефективності рекламної кампанії.

Рекламна кампанія — це комплекс усіх заходів торгового підприємства зі
створення й розміщення рекламних звернень та інших заходів
внутрішньомагазинної реклами.

Зрозуміло, що далеко не кожному торговому підприємству по кишені всі
заходи та засоби рекламування, але майже кожному ( крім найдрібніших
крамничок, яток, кіосків) потрібна іміджева реклама Якщо кошти
підприємства обмежені, то боротьбу за власний імідж в очах покупців воно
може провадити іншими засобами: за допомогою сучасного оформлення, добре
підібраного якісного асортименту товарів, кваліфікованого
обслуговування тощо. Але ці проблеми вже виходять за межі нашої теми.

Плануючи рекламну кампанію торгового підприємства, необхідно
дотримуватися однієї ідеї, одного образу торгового підприємства в усіх
рекламних засобах. Це дає змогу не починати рекламу торгового
підприємства щоразу з чистого аркуша. Кожна нова рекламна кампанія буде
ніби сходинкою до наступної. На єдиний образ працює постійне нагадування
назви торгового закладу, його логотипу, знака обслуговування (товарного
або фірмового). Щоб зробити рекламу такою, що легко запам’ятовується,
бажано розробити загальну схему верстки рекламних звернень, так щоб
більшу частину друкарського оформлення використовувати якомога довше,
періодично міняючи тільки текст.

Іміджеву рекламу фахівці радять давати в нових, іще не охоплених товаром
регіонах. Там, де ринок повністю насичений не тільки товарами даної
фірми, а й товарами конкурентів, рекомендується суто товарна реклама.
Проте вміле поєднання іміджевої реклами та реклами товару значно
ефективніше впливає на покупця. Останній дуже часто не знає, куди треба
звернутися по ту чи ту покупку, а своєчасна й уміла підказка може
зробити його постійним клієнтом закладу.

Ще раз нагадаємо: вибираючи засоби масової інформації для розміщення
реклами, необхідно визначити категорію споживачів реклами (читачів,
глядачів, слухачів).

Найчастіше споживачів реклами на місці продажу товару підрозділяють на
такі категорії:

• споживачі, які намагаються зробити вигідну покупку за невисоку ціну.
Ці люди читають, головне, видання, розраховані на сімейне читання, а
також безкоштовні чи дешеві видання рекламно-інформативного характеру,
які містять велику кількість різнопланових рекламних звернень;

• споживачі, котрі намагаються купити тільки такий товар, який
відповідатиме всім їхнім вимогам. Ці потенційні покупці багато часу й
коштів витрачають на пошуки необхідної реклами, купуючи ті газети, які,
на їхню думку, можуть містити відомості ПРО «їхній» товар, а також
спеціалізовані видання. Якщо товар сезонний, то кількість покупців цієї
категорії значно збільшується Із настанням відповідного сезону;

• випадкові споживачі. Ця категорія споживачів реклами знайомиться з
рекламою побіжно, просто читаючи пресу. Вони, як правило, не шукають
конкретного товару, але коли реклама їх зацікавить, вони можуть
відвідати торговий заклад принаймні для того, щоб поглянути на товар. У
такий спосіб, між іншим, уміла реклама формує нові потреби в покупців;

• постійні споживачі реклами, які свято вірять у правдивість того, що
повідомляється в рекламному зверненні. Вони схильні купити саме той
товар, що рекламується, і саме там, де вказано в рекламі;

• престижні користувачі реклами. Це категорія забезпечених людей, яка
схильна купувати тільки престижні речі відомих фірм та у відомих
торгових закладах. Люди, які належать до цієї категорії, довіряють
тільки рекламі в престижних засобах інформації;

• споживачі, які взагалі не звертають уваги на рекламу. Ця категорія
вважає всю рекламу брехнею і навіть схильна діяти всупереч їй.

Реклама товарів дає результати майже відразу, тому для багатьох торгових
закладів вона є значно привабливішою, ніж рекламування іміджу. Проте
найліпші результати можна одержати оптимальним поєднанням обох типів
реклами. Якщо в оглядовій статті, присвяченій популярному торговому
закладу, значне місце займає опис асортименту товарів, товарів-новинок,
що мають незабаром надійти в продаж, така реклама дає змогу і
запам’ятати торговий заклад як такий, і отримати корисну інформацію про
товари, котрі там реалізуються.

Найбільш відповідальними моментами планування рекламної діяльності є
визначення товарів, які підлягають рекламуванню, та рекламного бюджету.

Ч. Едвардс та Р. Браун рекомендують використовувати такі методи
визначення товарів, які необхідно рекламувати:

• аналіз задоволеного попиту (кількісний та сумарний аналіз продажу
товарів, звіти про товари підвищеного попиту, аналіз індивідуальних
покупок, аналіз претензій покупців);

• аналіз незадоволеного попиту (аналіз товарних запасів; відомості про
товари, які мають слабкий попит; реєстрація в книгах незадоволеного
попиту тих товарів, яких не було в продажу);

• аналіз потенційних можливостей (підрахунки співвідношення відвідувачів
та покупців, причин відмови відвідувачів від купівлі товару, яким вони
раніше цікавилися);

• попередні розрахунки можливого продажу товарів (аналіз попиту на нові
товари, аналіз ефективності рекламних повідомлень попередній продаж
найновіших товарів невеликій постійних покупців за спеціальними
запрошеннями);

• вивчення досвіду конкурентів (аналіз організації продажу

• вивчення наявної Інформації з цього питання (дані виробничих
досвідчених фахівців, інформаційних агенцій, пресових публікацій з
аналізом досвіду і тенденцій розвитку реклами);

• безпосереднє вивчення фактичних та потенційних покупців ( наліз даних
анкет або опитних листків, інтерв’ю тощо);

• спостереження за змінами попиту (аналіз стилю й напрямків моди,
виявляння тенденцій зростання привабливості нових товарів прогнозування
можливих змін тощо).

Неформальне використання цих методів дає змогу торговому підприємству:

• своєчасно помітити тенденцію зниження попиту, що уможливлює своєчасно
розпочати рекламну кампанію, аби забезпечити якщо не збільшення продажу,
то хоча б його стабілізацію протягом року, і збільшує шанси торгового
підприємства на збереження постійної клієнтури;

• розробити різні заходи для збільшення продажу за рахунок зростання
обсягів та кількості покупок на одного відвідувача (покупця);

• виявити те, що не подобається покупцю, з’ясувати недоліки в
асортименті або в обслуговуванні; заходи, ужиті для виправлення
недоліків, мають бути широко розрекламовані;

• проаналізувати стан товарних запасів і визначити, який товар не
реалізується через недостатнє рекламування або через неефективний показ
у торговій залі, і зробити ділові висновки. Цінним джерелом інформації
про потенційні можливості торгового закладу є також книги вивчення
незадоволеного попиту і підрахунки співвідношення відвідувачів та
покупців. Останнє сприяє вивченню повноти асортименту, ефективності
організації продажу і проведення рекламних заходів, а також дає
можливість встановити тенденції збільшення або зменшення кількості
покупок не тільки взагалі, а й конкретно — за сезонами, місяцями,
тижнями, Днями та навіть годинами. Зниження кількості покупок на одного
відвідувача може означати або те, що асортимент товарів та рівень
обслуговування не задовольняють запити тих, хто був приваблений до
даного торгового закладу рекламою, або те, що рекламне звернення є
занадто ефективним і приваблює до торгового кладу забагато відвідувачів,
запити яких торговий заклад не може задовольнити. Збільшення кількості
покупок на кожного відвідувача одночасно із загальним скороченням
кількості покупців може означати, що рекламна діяльність є недостатньо
ефективною і не забезпечує залучення такої кількості людей, запити яких
торгове підприємство може задовольнити;

• з допомогою попереднього продажу товарів проаналізувати можливості
реалізації нових товарів, нових фасонів і моделей і лише після цього
приступити до завезення цих товарів у значній кількості;

• аналізуючи досвід конкурентів, виявити позитивні або негативні сторони
рекламної діяльності власного закладу;

• вивчення різних матеріалів та досліджень може запобігти зайвим
витратам грошей і часу;

• систематичне вивчення фактичних та потенційних покупців дає змогу
своєчасно з’ясувати реакцію покупців або відвідувачів на асортимент
товарів та якість обслуговування в даному торговому закладі.

Такі дослідження в економічно розвинутих країнах з ринковою економікою
провадяться вже давно, хоча нині їх трохи видозмінено через появу нових
технічних засобів зв’язку. Ч. Едвардс та Р. Браун у книжці «Реклама в
роздрібній торгівлі США» наводять такі результати опитування 1950
покупців, яких було вибрано навмання, тоді, коли вони виходили з
магазину готового одягу (спробуйте пригадати, чи брали ви колись участь
у такому заході?—Г. Я.).

З усієї кількості опитаних покупців 74% мали намір придбати певні товари
перед тим, як увійшли до магазину; 26% — не мали такого наміру; 62% —
придбали бажані або інші товари; 31% — не зробили покупок.

З тих 31% покупців, які не купили нічого: 14% пояснили свої дії браком
необхідних товарів в магазині, 6% — браком необхідного розміру, 4% —
фасону, 3% — кольору, 2% — невідповідною якістю одягу, 1% — високою
ціною, 1% — незадовільною якістю матеріалу, з якого пошито одяг. \

12% усіх опитаних відвідувачів магазину були незадоволені
обслуговуванням. З них скаржилися на нечемність, недбалість, низьку
кваліфікацію продавців — 41%, на забарливість та неуважність— 43%,
висловлювали інші претензії— 16%.

Варто назвати ще один фактор, котрий має неабияке значення для
планування рекламної діяльності торгового підприємства, — це
використання специфічних методів планування асигнувань на рекламу, які
застосовуються тільки в торгівлі: за товарними групами заходів, які
сприяють розвитку торгівлі, за рівнем цін за окремими товарами..

Планування асигнувань на рекламу за товарними групами базується на
постулаті, що той самий товар у різні сезони (місяці) по-різному
рекламувати. Ці кошти мають бути при-й но пропорційними обсягу торгівлі
цим товаром протягом запланованого періоду.

Використання стратегії товаропросування з урахуванням життєвого циклу
товару є аналогічним методу планування асигнувань на рекламу за типом
заходів, які сприяють розвиткові торгівлі. Оскільки товари різних груп
проходять кілька етапів Товаропродажу або кілька етапів інтенсивності
споживчого попиту, вони потребують застосування таких рекламних заходів,
які відповідали б цим етапам: на першому етапі — реклама престижності та
новизни, на другому — суто цінова реклама (відомі слогани: «висока
якість за помірну ціну» або «чистить усе, крім ваших кишень»), на
третьому — реклама спеціальних заходів, які стимулюють продаж (знижки,
лотереї, ігри тощо) і на четвертому — реклама розпродажу за зниженими
цінами.

Рекомендовано шість способів вирішення питань планування асигнувань на
цінову рекламу:

• пропорційно обсягу продажу для кожного рівня цін;

• пропорційно частці товару в загальному обсязі товарообороту;

• концентровано на трьох найвигідніших для торгівлі рівнях цін;

• концентровано на найнижчих рівнях цін.

Використання цих методів залежить від тих завдань, які стоять перед
торговим закладом та його службою маркетингу. Якщо це торговий заклад,
де можна купити престижні товари, тоді використовують рекламу престижу
високих цін та бездоганного обслуговування. Якщо це торговий заклад, де
можна купити товари за низькими цінами, тоді користуються методом
концентрації уваги саме на низьких цінах тощо.

Після того, як асигнування на рекламу розподілено (а це можна робити для
кожного варіанта кількома способами), необхідно визначити конкретні
товари для рекламування.

Фахівці рекомендують спрямувати основну рекламу на пос-Т1йних покупців,
а додаткові асигнування використати для залучення нових клієнтів.
Рекламні засоби, на їхню думку, ліпше застосовувати тільки до моменту
досягнення ними максимального впливу на зростання продажу. Як тільки
починається спад реалізації, додаткові асигнування щодо даного носія
реклами стають уже недоцільними. Необхідно шукати нові рекламні засоби.
Відтак ліпше використати кілька різних носіїв по декілька разів (не
менше трьох), ніж багаторазово вміщувати рекламу в тому самому носії.
Але незаперечним доказом ефективності будь-якого носія або засобу
реклами є тільки обсяг реалізації товарів, що рекламуються.

Відомо, що покупець здебільшого починає звертати увагу на рекламне
звернення тільки після третього показу. Після другого показу, знаючи
приблизну кількість потенційних покупців на день, можна підрахувати
потребу в додатковому показі. Одне звернення найчастіше просто не
запам’ятовується, їх має бути не менше восьми, щоб сформувати
інформованість про товар у цільової аудиторії. Найбільш інтенсивна
реакція відбувається одразу після доведення рекламного звернення до
покупця. Потім вона помітно слабшає, але залишається комунікативний
ефект показу, коли потенційний покупець за необхідності може згадати
рекламне звернення та звернутись до торгового закладу, що рекламував
товар, за покупкою. Тобто зростання продажу не починається одночасно з
початком показу реклами споживачам і не закінчується з його припиненням.

Тому, плануючи строки пред’явлення рекламного звернення цільовій
аудиторії, необхідно врахувати кілька факторів одночасно: період
найбільшого впливу реклами на майбутнього покупця, коли він готовий
відвідати магазин; можливість таких відвідин, тобто розклад роботи
магазину (треба враховувати й тих покупців, які вільні тільки ввечері
або у вихідні дні). Так, середній період дії реклами в газетах, за
даними спеціалістів, близько трьох днів за умови, що торговий заклад є
доступним не тільки для покупців, які живуть поблизу нього, а й для
ширшого кола покупців. Можливо, доведеться змінити режим роботи
торгового закладу (організувати роботу у вечірні години, у вихідні та
святкові дні і т.п.), про що необхідно сповістити покупців за допомогою
рекламного звернення.

Користуючись рекламою в пресі, необхідно враховувати час, коли майбутні
покупці можуть побачити свіжий номер газети: передплатники одержують
пресу здебільшого ввечері, а ті, хто купує її в кіосках, — у першій
половині дня.

Якщо торговий заклад продає оптові та дрібнооптові партії товарів
широкого вжитку, то рекламні звернення рекомендують давати на початку
тижня, а не в кінці, оскільки можливі покупці такого закладу у вихідні
дні навряд чи займатимуться пошуками товарів.

Термін дії рекламних звернень в журналах триваліший — 1,5— 2 місяці
після виходу журналу. Проте слід мати на увазі, що журнали придатніші
для престижної, іміджевої реклами, до якої обов’язково треба додати
рекламу у масовій пресі та на телебаченні. Планування реклами на місці
продажу є важливим важелем зниження витрат на товаропросування та
встановлення маркетингових комунікацій. Вона є логічним завершенням
інформаційного спілкування з потенційним покупцем.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019