Тема: Уява

Функція уяви: створення нових образів – випереджуючі відображення
реальності.

Механізми уяви: дисоціація вражень і елементів у новій комбінації.

Уява

Види уяви Прийоми створення

образів

Репродуктивна — аглютинація

(довільна, мимовільна) — схематизація

— творча (довільна) — гіперболізація

— мрія (довільна) — акцентування

— типизація

Похожие записи