.

Увага як вища психічна функція (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 679
Скачать документ

Реферат на тему:

Увага як вища психічна функція

Київ 2016

Загальна характеристика мнемічних процесів (пам’яті):

Як відомо, предмети і явища навколишнього світу, які ми сприймаємо, не
зникають з нашої свідомості безслідно. Їхні образи ми можемо подумки
відтворювати, хоча самих предметів вже немає перед нами. Образи ці
зберігаються нашою пам’яттю. Якщо сприйняття – відображення реальності,
що діє на наші органи чуття в даний час, то пам’ять також відображення
об’єктивної реальності, але діяла в минулому.

У психології пам’ять часто також називають мнемічної діяльністю ..
Пам’ять пов’язує минуле людини з його сьогоденням і майбутнім і є
важливим пізнавальним процесом, що лежить в основі розвитку особистості,
навчання. Всі інші психічні процеси не можуть здійснюватися без участі
пам’яті, тобто кожна психічна функція як би має свій мнемічної аспект.

Пам’ять – це психічний процес відображення, що полягає в фіксації і
збереженні з подальшими відтворенням і впізнавання слідів минулого
досвіду, що роблять можливим його повторне використання в діяльності або
повернення в сферу свідомості.

Формами, в яких здійснюється запам’ятовування, збереження та
відтворення, є образи і слова. У слові можна зберігати узагальнений
образ (подання) про те, чого у готівковій ситуації немає.

Загальне поняття про подання:

Уявлення – це суб’єктивний чуттєвий образ спогадів попередніх
сприйнять, що зберігається в пам’яті.

Три різновиди образів привернули увагу дослідників: послідовні,
ейдетичних і уявні.

Послідовні образи формуються на рівні рецепторів (якщо подивитися на
джерело світла і закрити очі, то можна “бачити” кілька хвилин світляні
плями).

Ейдетично образи є свого роду фотографічною пам’яттю. Деякі люди з
винятковою точністю зберігають один раз побачене досить тривалий час
(від декількох хвилин і навіть іноді до декількох років).

Уявні образи – продукти довгострокової пам’яті. Ці внутрішні образи
служать базою пам’яті і опорою розумових дій. Перші внутрішні образи
формуються у дитини у віці від півтора років. Однак тільки до 7-8 років
вони стають доступними для трансформацій.

Фізіологічною основою уявлень є пожвавлення в корі великих півкуль
“слідів” збуджень, які утворилися при сприйнятті предметів чи явищ. Ці
сліди (енграми) створюються в процесі роботи аналізаторів.

Уявлення блідіший і біднішими образів сприйняття. Це пояснюється тим, що
сприйняття завжди підтримується силою впливу на органи почуттів
безпосередньо сприймаються об’єктів, а подання такої підтримки не мають,
тому що вони будуються на образах минулих сприймань. Тому в уявленнях
багато деталей сприймалися раніше предметів і явищ нерідко зливаються,
опускаються. Уявлення відрізняються від сприйнять так само своєї
мінливістю, непостійністю, можливістю їх “реконструкції” – перетворенню
механізмами уяви.

Подання пам’яті за змістом є більш мул менш точною енграми предметів і
явищ, колись воздействовавших на органи почуттів.

У поодиноких уявленнях пам’яті відбиваються конкретні предмети і явища в
конкретній обстановці. У них відображено риси, які характерні саме для
даного об’єкта. Загалом поданні пам’яті відображаються узагальнені риси
предметів даної групи. Загальне уявлення виникає на основі багатьох
одиничних уявлень. Найбільш узагальнено схематичні уявлення пам’яті, що
є сходинкою переходу від чуттєвого пізнання на новий рівень –
абстрактно-логічний. Запаси уявлень в пам’яті людини необхідні для
нормального протікання процесів мислення.

Уявлення уяви також грунтуються на минулих сприйняттях, але вони
піддаються більш істотним змінам (реконструкції), і нове уявлення про
предмети або явища в такому вигляді або в таких поєднаннях ніколи раніше
людиною не сприймалися. Минулі сприйняття в даному випадку є лише
“матеріалом”, з якого уяву “конструює” »нові образи-уявлення.

Асоціації:

Всі вистави, що містяться в пам’яті, існують зазвичай не самі по собі,
а групуються у визначені сукупності – асоціації. Асоціація – це зв’язок,
поєднання певних уявлень між собою. Асоціація між уявленнями або
будь-якими іншими психічними змістами утворюється завжди, коли вони
виникають в свідомості одночасно або безпосередньо один за одним.
Повторне поява будь-якого з елементів цієї зв’язку приводить до
виникнення (згадуванню) всіх інших елементів асоціативної групи.

З фізіологічної точки зору асоціація представляє собою тимчасову нервову
зв’язок. Можливість збереження і подальшого пожвавлення тимчасових
зв’язків становить необхідну фізіологічну основу психічної діяльності в
цілому, в тому числі і пам’яті.

У XVII столітті принцип асоціації був поширений на всю область
психічного і асоціативна психологія стала одним з головних напрямів
світової психологічної думки. Психіка, яку ототожнюють із інтроспективно
розуміється свідомістю, полягає тут з елементарних відчуттів, які за
допомогою асоціації утворюють всі вторинні більш складні елементи
свідомості – уявлення, думки, почуття. Г. Гельмгольц використовував
асоціацію в своїх дослідженнях органів почуттів, Ч. Дарвін-при поясненні
емоцій, а І.М. Сєченов-у вченні про рефлекси. Пізніше була показана
обмеженість механістичних трактувань ассоцианизма, але детерміністичні
елементи асоціації були використані у трансформованому вигляді в
навчанні І.П. Павлова про умовні рефлекси, а також в біхевіоризмі.
Вивчення асоціацій для виявлення особливостей різних психічних процесів
використовується і в сучасній психології.

З часів Аристотеля розрізняють три типи основних, простих (механічних)
асоціацій, що відповідають трьом типам зовнішніх умов дійсності,
необхідних для “одночасності” виникнення у свідомості вражень про
об’єкти:

а) асоціації за суміжністю – в основі освіти лежить просторово-тимчасова
суміжність спостережуваних предметів і явищ;

б) асоціації за подібністю – в їх основі лежить подібність, схожість
спостережуваних різних предметів і явищ;

г) асоціації за контрастом – в їх основі відмінності, контрастна
протилежність спостережуваних предметів і явищ.

Перераховані вище три принципи “зчеплення” уявлень першого користувача і
на причинно-наслідкові зв’язки, тому що “Причина” і “слідство” завжди
пов’язані певним тимчасовим відношенням (суміжність). Однак пізніше
асоціації причинно-наслідкових відносин стали розглядатися окремо від
простих, механічних асоціацій. Їх утворення у людини відбувається не на
основі суміжності причини і наслідки в часі, а через інші
регулятори-роздум і логіку. Ці асоціації є основою знань і утворюються
за умови обов’язкового розуміння людиною суті входять в асоціацію
уявлень.

Психологічні теорії пам’яті:

Вчення про асоціацію отримало широке поширення в психології, особливо у
так званої асоціативної психології, що поширила принцип асоціації на всі
психічні явища (Д. Юм, У. Джемс, Г. Спенсер). Представники даного
наукового напрямку переоцінювали значення асоціацій, що призводило до
дещо спотвореного уявлення про багатьох психічних явищах, в тому числі
пам’яті. Так, запам’ятовування розглядалося як освіта асоціацій, а
відтворення як використання вже наявних асоціацій. Особлива умова для
утворення асоціацій – багаторазове повторення одних і тих же процесів в
часі.

На жаль, в більшості випадків теорії асоціативної психології
представляють собою варіант механістичної трактування психічних явищ. У
розумінні ассоціоністов психічні процеси пов’язуються, поєднуються один
з одним самі, незалежно від усвідомлення нами істотних внутрішніх
зв’язків самих предметів і явищ, відображенням яких ці психічні процеси
є.

Разом з тим заперечувати існування асоціативних зв’язків не можна. Проте
справді наукове обгрунтування принципу асоціацій і розкриття їх
закономірностей дали І. М. Сєченовим і І. П. Павловим. За Павлову,
асоціації – не що інше, як тимчасовий зв’язок, що виникає в результаті
одночасного або послідовного дії двох або декількох подразників. Слід
зазначити, що в даний час більшість дослідників розглядає асоціації лише
як один із феноменів пам’яті, а не як основний, а тим більше єдиний її
механізм.

Вивчення пам’яті стало одним з перших розділів психологічної науки, де
був застосований експериментальний метод. Ще в 80-х рр.. XIX ст.
німецький психолог Г. Еббінгауз запропонував прийом, за допомогою якого,
як він вважав, було можливо вивчити закони «чистої» пам’яті, незалежні
від діяльності мислення. Цей прийом – заучування безглуздих складів. У
результаті він вивів основні криві заучування (запам’ятовування)
матеріалу і виявив ряд особливостей прояву механізмів асоціацій. Так,
наприклад, він встановив, що порівняно прості, але произведшие на людину
сильне враження події можуть запам’ятовуватися відразу, міцно і надовго.
У той же час більш складні, але менш цікаві події людина може переживати
десятки разів, але в пам’яті вони надовго не залишаються. Г. Еббінгауз
також встановив, що при пильній увазі до події буває достатньо його
одноразового переживання, щоб надалі точно його відтворити. Інший
висновок полягав у тому, що при запам’ятовуванні довгого ряду краще
відтворюється матеріал, що знаходиться на кінцях («ефект краю»). Одним з
найважливіших досягнень Г. Еббінгаузом було відкриття закону забування.
Даний закон був ним виведений на основі дослідів із запам’ятовуванням
безглуздих трибуквених складів. У ході дослідів було встановлено, що
після першого безпомилкового повторення серії таких складів забування
йде спочатку дуже швидко. Вже протягом першої години забувається до 60%
всієї отриманої інформації, а через шість днів у пам’яті залишається
менше 20% від загального числа спочатку вивчених складів.

Паралельно з дослідженнями Г. Еббінгаузом проводилися дослідження й
інших вчених. Зокрема, відомий німецький психіатр Е. Крепелін вивчав, як
протікає запам’ятовування у психічно хворих. Інший відомий німецький
учений – психолог Г. Е. Мюллер – здійснив фундаментальне дослідження
основних законів закріплення і відтворення слідів пам’яті в людини. Слід
зазначити, що на перших порах дослідження процесів пам’яті у людини в
основному зводилося до вивчення спеціальної свідомої мнемічної
діяльності (процесу умисного заучування і відтворення матеріалу) і
значно менше уваги приділялося аналізу природних механізмів фіксації
слідів, однаковою мірою виявляються як у людини, так і у тварини. Це
було пов’язано з широким розповсюдженням в психології інтроспективного
методу. Однак з розвитком об’єктивного дослідження поведінки тварин
область вивчення пам’яті була істотно розширена. Так, в кінці XIX –
початку XX ст. з’явилися дослідження американського психолога Е.
Торндайка, який вперше зробив предметом вивчення формування навичок у
тварини.

Крім теорії асоціацій існували й інші теорії, що розглядають проблему
пам’яті. Так, на зміну асоціативної теорії прийшла гештал’ттеорія.
Вихідним поняттям у цій теорії була не асоціація предметів чи явищ, а їх
початкова, цілісна організація – гештальт. На думку прихильників цієї
теорії, процеси пам’яті визначаються формуванням гештальта.

Мабуть, варто пояснити, що «гештальт» у перекладі на російську мову
означає «ціле», «структура», «система». Цей термін був запропонований
представниками напряму, який виник в Німеччині в першій третині XX ст. У
рамках цього напряму була висунута програма вивчення психіки з точки
зору цілісних структур (гештальтів), тому даний напрямок у психологічній
науці стало називатися гештальтпсихологией. Основний постулат даного
напрямку психології пише, що системна організація цілого визначає
властивості і функції утворюють його частин. Тому, досліджуючи пам’ять,
прихильники даної теорії виходили з того, що і при запам’ятовуванні і
при відтворенні матеріал, з яким ми маємо справу, виступає у вигляді
цілісної структури, а не сформованого на асоціативної основі випадкового
набору елементів, як це трактує структурна психологія (В . Вундт, Е. Б.
Тітченер). Динаміка запам’ятовування і відтворення з позиції
гештальтпсихології мислилася наступним чином. Деякий, актуальне в даний
момент часу, стан створює у людини певну установку на запам’ятовування
або відтворення. Відповідна установка оживляє в свідомості деякі цілісні
структури, на базі яких, у свою чергу, запам’ятовується або
відтворюється матеріал. Ця установка контролює хід запам’ятовування і
відтворення, визначає відбір потрібних відомостей.

Однак слід зазначити, що, незважаючи на певні успіхи і досягнення,
гештальтпсихологія не змогла дати обгрунтовану відповідь на найважливіші
питання дослідження пам’яті, а саме на питання про її походження. Не
змогли відповісти на це питання і представники двох інших напрямків:
біхевіоризм а і психоаналізу.

Представники біхевіоризму за своїми поглядами виявилися дуже близькі до
ассоціоністам. Єдина відмінність полягала в тому, що біхевіористи
підкреслювали роль підкріплення в запам’ятовуванні матеріалу. Вони
виходили з твердження, що для успішного запам’ятовування необхідно
підкріпити процес запам’ятовування яких-небудь стимулом.

У свою чергу, заслугою представників психоаналізу є те, що вони виявили
роль емоцій, мотивів і потреб у запам’ятовуванні і забуванні. Так, ними
було встановлено, що найбільш легко в нашій пам’яті відтворюються події,
що мають позитивну емоційне забарвлення, і навпаки, негативні події
швидко забуваються.

Приблизно в цей же час, тобто на початку XX ст., Виникає смислова теорія
пам’яті. Представники цієї теорії стверджували, що робота відповідних
процесів перебуває в прямій залежності від наявності або відсутності
смислових зв’язків, які об’єднують запам’ятовується в більш-менш великі
смислові структури. Найбільш яскравими представниками даного напрямку
були А. Біне і К. Бюлер, які довели, що на перший план при
запам’ятовуванні і відтворенні висувається смисловий зміст матеріалу.

Особливе місце в дослідженнях пам’яті займає проблема вивчення вищих
довільних і свідомих форм пам’яті, що дозволяють людині усвідомлено
застосовувати прийоми мнемічної діяльності і довільно звертатися до
будь-яких відрізкам свого минулого.

Вперше систематичне вивчення вищих форм пам’яті у дітей провів видатний
вітчизняний психолог Л. С. Виготський, який наприкінці 1920-х рр..
приступив до дослідження питання про розвиток вищих форм пам’яті й разом
зі своїми учнями показав, що вищі форми пам’яті є складною формою
психічної діяльності, соціальної за своїм походженням. У рамках
запропонованої Виготським теорії походження вищих психічних функцій були
виділені етапи філо-і онтогенетичного розвитку пам’яті, включаючи
довільну і мимовільну, а також безпосередню і опосередковану пам’ять.

Слід зазначити, що роботи Виготського з’явилися подальшим розвитком
досліджень французького вченого П. Жане, який одним з перших став
трактувати пам’ять як систему дій, орієнтованих на запам’ятовування,
переробку та зберігання матеріалу. Саме французької психологічної школою
була доведена соціальна обумовленість всіх процесів пам’яті, її пряма
залежність від практичної діяльності людини.

Вітчизняні психологи продовжили вивчення складних форм довільної
мнемічної діяльності, в яких процеси пам’яті зв’язувалися з процесами
мислення. Так, дослідження А. А. Смирнова та П. І. Зінченко, що
проводяться з позиції психологічної теорії діяльності, дозволили
розкрити закони пам’яті як осмисленої людської діяльності, встановили
залежність запам’ятовування від поставленого завдання і виділили основні
прийоми запам’ятовування складного матеріалу.

Фізіологічні механізми пам’яті:

Фізіологічний механізм фіксації слідів і природа самої пам’яті повністю
не вивчені. Філософи і психологи кінця XIX – початку XX ст. обмежувалися
лише вказівкою на те, що пам’ять є «загальним властивістю матерії». До
40-х рр.. XX ст. у вітчизняній психології вже склалася думка про те, що
пам’ять – це функція мозку, а фізіологічною основою пам’яті є
пластичність нервової системи. Пластичність нервової системи виражається
в тому, що кожен нервово-мозкової процес залишає після себе слід, змінює
характер подальших процесів і що обумовлює можливість їх повторного
виникнення, коли подразник, що діяв на органи почуттів, відсутня.
Пластичність нервової системи виявляється у відношенні психічних
процесів, що виражається у виникненні зв’язків між процесами. У
результаті один психічний процес може викликати інший.

В останні 30 років були проведені дослідження, які показали, що
відкладення, збереження та відтворення слідів пов’язані з глибокими
біохімічними процесами, зокрема з модифікацією РНК, і що сліди пам’яті
можна переносити гуморальним, біохімічним шляхом. Почалися інтенсивні
дослідження так званих процесів «реверберації збудження», які стали
розглядатися як фізіологічний субстрат пам’яті. З’явилася ціла система
досліджень, у якій уважно вивчався процес поступового закріплення
(консолідації) слідів. Крім того, з’явилися дослідження, в яких була
зроблена спроба виділити області мозку, необхідні для збереження слідів,
і неврологічні механізми, що лежать в основі запам’ятовування і
забування.

Для розуміння цієї проблеми необхідно розглянути нейронні та біохімічні
теорії пам’яті.

Постійне зберігання інформації пов’язане з хімічними або структурними
змінами в мозку. Запам’ятовування здійснюється за допомогою електричної
активності, тобто хімічні або структурні зміни в мозку впливають на
електричну активність і навпаки. Якщо припустити, що системи пам’яті є
результатом електричної активності, то, отже, ми маємо справу з
нервовими ланцюгами, що реалізовують сліди памяті.Електріческій імпульс
від активованого нейрона проходить від тіла клітини через аксон до тіла
наступного клітини. Місце, де аксон стикається з наступного клітиною,
називається синапсом. На окремому клітинному тілі можуть перебувати
тисячі синапсів, і всі вони діляться на два основних види: збудливі і
гальмівні.

На рівні возбудительного синапсу відбувається передача збудження до
наступного нейрона, а на рівні гальмівного – вона блокується.

Нервовий імпульс, що надійшов на збудливий синапс і викликав відповідь
клітини, повертається до того нейрону, імпульсом якого була активована
нова клітина. Таким чином найпростіша ланцюг, що забезпечує пам’ять,
являє собою замкнуту петлю. Порушення послідовно обходить весь коло і
починає новий. Такий процес називається реверберацией.

Отже, вступник сенсорний сигнал (сигнал від рецепторів) викликає
послідовність електричних імпульсів, яка зберігається невизначено довгий
час після того, як сигнал припиниться .

Однак, по-перше, справжня реверберірующая ланцюг набагато складніше.
Групи клітин організовані більш складним чином, ніж зв’язок між двома
нервовими клітинами. Фонова активність цих нейронів, а також впливу з
боку численних, зовнішніх по відношенню до даної петлі входів в
кінцевому підсумку порушують характер циркуляції імпульсів. По-друге, ще
один можливий механізм припинення реверберації – це поява нових
сигналів, які можуть активно загальмувати попередню реверберірующую
активність. По-третє, не виключається можливість деякою ненадійності
самих нейронних ланцюгів: імпульс, що надходить в одну ланку ланцюга,
який завжди здатний викликати активність в наступному ланці, і
врешті-решт потік імпульсів згасає. По-четверте, реверберація може
припинитися внаслідок якого-небудь «хімічного» стомлення в нейронах і
синапсах.

З іншого боку, ми володіємо інформацією, яка зберігається протягом
всього нашого життя. Отже, повинні існувати механізми, що забезпечують
збереження цієї інформації. Згідно з однією з популярних теорій
багаторазова електрична активність в нейронних ланцюгах викликає хімічні
або структурні зміни в самих нейронах, що призводить до виникнення нових
нейронних ланцюгів. Це зміна ланцюга називається консолідацією.
Консолідація сліду відбувається протягом тривалого часу. Таким чином, в
основі довготривалої пам’яті лежить сталість структури нейронних
ланцюгів.

Однак слід зазначити, що, незважаючи на багаторічні дослідження, повної
картини про фізіологічні механізми пам’яті поки не існує.

Основні характеристики і процеси пам’яті:

Запам’ятовування. Пам’ять, як і будь-який інший пізнавальний психічний
процес, володіє певними характеристиками. Основними характеристиками
пам’яті є: об’єм, швидкість зйомки, точність відтворення, тривалість
збереження, готовність до використання збереженої інформації.

Об’єм пам’яті – це найважливіша інтегральна характеристика пам’яті, яка
характеризує можливості запам’ятовування і збереження інформації.
Говорячи про обсяг пам’яті, в якості показника використовують кількість
запомненних одиниць інформації.

uuuuuuuuuuuuuuuuuiiuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiaaa

oco¦I?81/2aeAE Ennnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaa

sXgdO7?

1 характеризує здатність людини використовувати в практичній діяльності
наявну у нього інформацію.

Інша характеристика пам’яті – точність відтворення, відображає здатність
людини точно зберігати, а найголовніше, точно відтворювати відбиту в
пам’яті інформацію. У процесі збереження в пам’яті частина інформації
втрачається, а частина – спотворюється, і при відтворенні цієї
інформації людина може допускати помилки. Тому точність відтворення є
досить значимою характеристикою пам’яті.

Ще одна важлива характеристика пам’яті – тривалість, відображає
здатність людини утримувати певний час необхідну інформацію. З нею
безпосередньо пов’язана готовність відтворити відбиту в пам’яті
інформацію.

Запам’ятовування – це процес зйомки і подальшого збереження сприйнятої
інформації. За ступенем активності перебігу цього процесу прийнято
виділяти два види запам’ятовування: ненавмисне (або мимовільне) і
навмисне (або довільна).

Ненавмисне запам’ятовування – це запам’ятовування без заздалегідь
поставленої мети, без використання яких-небудь прийомів і прояву
вольових зусиль. Це просте запечатление того, що впливало на нас і
зберегло певний слід від збудження в корі головного мозку.

На відміну від мимовільного запам’ятовування довільне (Або умисне)
запам’ятовування характеризується тим, що людина ставить перед собою
певну мету – запам’ятати якусь інформацію – і використовує спеціальні
прийоми запам’ятовування. Довільне запам’ятовування являє собою особливу
і складну розумову діяльність, підпорядковану завданню запам’ятати. Крім
того, довільне запам’ятовування включає в себе різноманітні дії, що
виконуються для того, щоб краще досягти поставленої мети. До таких дій,
або способам запам’ятовування матеріалу, відноситься заучування, суть
якого полягає в багаторазовому повторенні навчального матеріалу до
повного і безпомилкового його запам’ятовування. Головна особливість
навмисного запам’ятовування – це прояв вольових зусиль у вигляді
постановки завдання на запам’ятовування.

Слід зазначити, що велике значення при заучуванні має не тільки
постановка загальної задачі (запам’ятати те, що сприймається), але й
постановка приватних, спеціальних завдань.

Дослідження відомого вітчизняного психолога П. І. Зінченко довели, що
установка на запам’ятовування, що робить його прямою метою дії суб’єкта,
не є сама по собі вирішальною для ефективності процесу запам’ятовування.
У певних випадках мимовільне запам’ятовування може виявитися ефективніше
довільного. Зокрема, запам’ятовування, включене в яку-небудь діяльність,
виявляється найбільш ефективним, оскільки виявляється в залежності від
діяльності, в ході якої вона відбувається.

Вже на етапі запам’ятовування відбувається утворення асоціацій. У
випадку механічного запам’ятовування (механічна пам’ять) між частинами
нового матеріалу і наявними знаннями встановлюються прості (механічні)
асоціації шляхом багаторазового повторення. Основою механічного
запам’ятовування є асоціації по суміжності. Осмислене запам’ятовування
(логічна пам’ять) завжди вимагає встановлення смислових зв’язків нового
з уже відомим матеріалом і між окремими частинами нової інформації.
Ефективність логічної пам’яті майже в 20 разів вище, ніж при механічному
заучуванні.

Відтворення – це процес відтворення образу предмета, сприймається нами
раніше, але не сприймається в даний момент. Відтворення відрізняється
від сприйняття тим, що воно здійснюється після нього і поза ним. Таким
чином, фізіологічною основою відтворення є відновлення нервових
зв’язків, що утворилися раніше при сприйнятті предметів і явищ.

Як і запам’ятовування, відтворення може бути ненавмисним (мимовільним) і
навмисним (довільним). При мимовільному відтворенні людина не має наміру
згадати раніше сприйняті події, вони спливають самі собою. При цьому
одна з випадково жвавих асоціацій як би тягне за собою мережу пов’язаних
з нею інших зв’язків.

Довільне відтворення – цілеспрямований процес відновлення в свідомості
минулих думок, почуттів, дій.

Свідоме відтворення, яка потребує вольових зусиль, що з подоланням
відомих труднощів при відтворенні, називається пригадування.

Пізнавання-специфічний процес пам’яті, який проявляється при повторному
сприйнятті об’єкта або при згадуванні. Цей процес пов’язаний з
об’єднанням з тими чи іншими ознаками безпосередньо сприймається з
сприйнятим раніше. Велику роль при цьому відіграє точність виділення
специфічного в об’єкті. У впізнаванні слід виділяти почуття знакоместа з
сприйнятим і віднесення цього образу до певного місця, часу, ситуації. У
ряді випадків, побачивши щось, людина не може відразу встановити
ідентичність з баченим раніше, і для цього потрібні свідомі вольові
зусилля. При хорошому знайомстві з предметом або явищем процес
ідентифікації проходить як би автоматично, без виділення свідомістю
моментів самого спогади або пригадування.

Збереження (Ретенція) як психічний процес пам’яті здійснюється
механізмами короткочасної, довготривалої та оперативної пам’яті.
Встановлено, що збереження може бути динамічним і статичним. Динамічне
збереження проявляється в оперативній пам’яті, а статичний – у
довготривалою.

Збереження заученого в пам’яті залежить від багатьох факторів: глибини
розуміння матеріалу, установки особистості, від подальшого застосування
засвоєних знань, від повторень, від настрою людини і емоційної
значущості матеріалу.

Забування виражається в неможливості відновити раніше сприйняту
інформацію. Фізіологічною основою забування є деякі види коркового
гальмування, що заважає актуалізації тимчасових нервових зв’язків.
Найчастіше це так зване угасательное гальмування, яке розвивається при
відсутності підкріплення.

Забування виявляється в двох основних формах:

неможливість пригадати;

неправильне пригадування або впізнавання.

Подібно збереженню і запам’ятовування, також має вибірковий характер.

Забувається насамперед те, що не має для людини життєво важливого
значення, не викликає інтересу. Вибірковість забування проявляється і в
тому, що деталі забуваються швидше, зазвичай довше зберігаються в
пам’яті загальні положення та висновки. Більше швидкому забування
підлягає матеріал, який заучували механічно, без достатнього розуміння.

Відомо, що найбільш повне і точне відтворення складного і великого
матеріалу зазвичай буває не відразу після заучування, а через 2-3 дні.
Таке поліпшене, відстрочене відтворення збереженого в пам’яті матеріалу
в порівнянні зі спочатку завченим в психології називають ремінісценцією.
Воно обумовлене зняттям охоронного гальмування, викликаного стомленням
нервових клітин в процесі заучування.

Однією з причин забування є негативний вплив діяльності, наступної за
заучування. Це явище отримало назву ретроактивного (чинного тому)
гальмування. Воно особливо яскраво проявляється в тих випадках, коли
слідом за завчанням виконується подібна до ним діяльність або
діяльність, яка вимагає значних зусиль. Негативний вплив попередньої
запам’ятовування діяльності одержав назву проактивного гальмування.

Типи пам’яті:

В даний час все більше вважається, що пам’ять не є єдиним психічним
утворенням, як вважають прихильники концепції єдиної “активної пам’яті”.
Більш того, в залежності від послідовності в часі від початку
надходження інформації на чутливі входи до переведення її на тривале
зберігання, існує принаймні три зовсім різних типи пам’яті: сенсорна,
короткочасна і довготривала. Можливо, що на шляху перекладу інформації з
короткочасної пам’яті в довготривалу існує і проміжна (буферна) пам’ять,
але її властивості поки ще мало вивчені.

Сенсорна (миттєва) пам’ять здійснює збереження інформації на рівні
рецепторів. Вона має дуже коротким часом зберігання “відбитка” (0,3-1,0
сек), впливає об’єкта. Деякі її форми отримали спеціальні назви:
«конічна (зорова) і ехоіческая (слухова) сенсорна пам’ять. Якщо
інформація з рецепторного сховища не переводиться в іншу форму
зберігання, то вона необоротно втрачається.

У деяких людей повне збереження зорової картини в іконічної пам’яті
обмежується не частками секунди, а набагато довше-до 10 хвилин. Ці
особливості багато в чому пояснюють явища ейдетизму у деяких людей. При
цьому вони мають здатність “бачити” картину або предмет, який знаходився
перед їх очима, але вже не експонується. Ця інерційність інформаційних
входів, що продовжує для нас вплив сигналів, забезпечує безперервність
сприйняття і для звичайних людей (при моргання, русі очей або перегляді
кінофільмів). Ейдетично здатності більш виражені в дитинстві і
знижуються у дорослих.

Короткочасна пам’ять забезпечує утримання на короткий час одноразово
пред’явленої інформації, що надходить від сенсорних входів або з
довготривалої пам’яті. Раніше короткочасну (робочу) пам’ять називали
обсягом свідомості.

Єдине сховище короткочасної пам’яті має обмежені обсяг і час
зберігання. Пріоритет надходження інформації визначається спрямованістю
уваги в даний момент. Час зберігання інформації в короткочасній пам’яті
становить приблизно 20 секунд, а її обсяг становить 5-9 структурних
одиниць інформації – в середньому 7 одиниць (правило Д. Міллера, 1956).

Оперативні одиниці інформації залежать від здатності людини
організовувати сприйняття інформації. Встановлено, що окрема літера
відтворюється краще, ніж дві, а дві – краще, ніж три. Якщо ж поєднання
букв утворює знайоме слово, то воно відтворюється так само добре, як і
одна буква, незалежно від числа входять до нього букв.

Таким чином, короткочасна пам’ять є підсистемою пам’яті, що забезпечує
оперативне утримання і перетворення даних, що надходять від органів
почуттів і з довготривалої пам’яті.

Всі форми організації матеріалу вимагають для поліпшення
запам’ятовування стиснення інформації в менше число структурних
(оперативних) одиниць.

У короткочасної пам’яті триває процес консолідації, зміцнення змін в
нейронах, забезпечують подальше збереження інформації, а для цього
потрібен якийсь час. У першій фазі після надходження інформації слід її
зберігається у динамічній формі, і будь-яке раптове відволікання людини
в перші секунди після надходження інформації порушує запам’ятовування.

З обмеженістю обсягу короткочасної пам’яті пов’язано і така її
властивість, як заміщення. Воно проявляється в тому, що при переповненні
індивідуально обмеженого обсягу пам’яті знову надходить інформація
частково витісняє вже наявну і остання безповоротно втрачається. При
перекладі інформації з короткочасної пам’яті в довготривалу відбувається
перекодування її переважно в акустичну форму.

Буферна (проміжна) пам’ять забезпечує збереження інформації протягом
декількох годин, є проміжною ланкою на шляху перекладу інформації з
короткочасної пам’яті в довготривалу.

Довготривала пам’ять забезпечує тривале (дні, місяці, роки) збереження
інформації. Вона буває двох типів: довготривала пам’ять з свідомим,
довільним доступом і довготривала пам’ять “закрита” (у звичайних умовах
до неї немає довільного доступу).

У довгострокову пам’ять з довільним доступом інформація надходить з
буферної пам’яті через перетворення її в короткочасній пам’яті. У цьому
процесі важлива роль мислення: інформація при перетворенні
узагальнюється, групується, класифікується. Довготривала пам’ять
практично не обмежена в обсязі і часу зберігання.

Відомо, що однією з систем мозку, необхідних для здійснення переносу
інформації з короткочасної пам’яті в довготривалу є гіппокамп. Його
структури і вся медіальна частина скроневої частки грають важливу роль у
процесі закріплення (консолідації) слідів пам’яті. Ці відділи входять в
лімбічну систему, що характеризується дуже складними функціями і яка є
складовою частиною першого енергетичного блоку.

Структури гіпокампу, як і вся медіальна частина скроневої частки і
таламус, є важливими для організації декларативної пам’яті, яка
забезпечує ясний і свідомий звіт про минуле індивідуальному досвіді (її
зміст може бути задекларовано). Однак набагато раніше в еволюції
розвинулася процедурна пам’ять, тобто знання того, як потрібно діяти.
Звикання і класичне зумовлювання-це приклади придбання процедурної
пам’яті. Процедурна пам’ять полягає в біохімічних і біофізичних змінах,
які відбуваються тільки в тих нервових ланцюгах, які безпосередньо
беруть участь у засвоєних діях, а не у віддалених ділянках мозку, як це
має місце при декларативній пам’яті.

Довготривала пам’ять “закритого” типу носить інший характер організації
зберігання в ній інформації. До її сховищу довільного доступу немає, але
інформація зберігається там у початковому вигляді, без перетворення.

Термін “оперативна пам’ять” характеризує вид пам’яті, яка у ході
виконання певної діяльності і обслуговує цю діяльність, завдяки
збереженню інформації, що надходить як з короткочасної, так і з
довготривалої пам’яті.

Види пам’яті:

Розрізняють два основних види пам’яті: генетичну (спадкову) і
прижиттєву. Спадкова пам’ять зберігає інформацію, яка визначає не тільки
анатомічне та фізіологічне побудова організму в процесі розвитку, але і
вроджені форми видового поведінки (інстинкти).

Прижиттєва пам’ять – це сховище інформації, отриманої з моменту
народження до смерті. Виділяють такі її види: імпринтинг
(запечатлевание), а також рухову, емоційну, образну та символічну
пам’ять.

Імпрінтінг-вид пам’яті, що спостерігається тільки в ранній період
розвитку, відразу після народження. Імпрінтінг полягає в одномоментному
встановлення дуже стійкою специфічною зв’язку людини або тварини з
конкретним об’єктом зовнішнього середовища. Цей зв’язок зберігається
тривалий час, що розглядається як приклад навчання і довготривалого
запам’ятовування з одного пред’явлення.

Вважається, що у людини імпринтинг спостерігається до 6-місячного віку
(Понугаева А.Г., 1973), проте є підстави вважати, що цей період у дитини
набагато триваліше.

Рухова пам’ять-це пам’ять на рухи. Вона складає основу оволодіння
руховими діями в будь-якому виді діяльності людини. Досягаючи повного
розвитку раніше інших форм, рухова пам’ять у деяких людей залишається
провідною на все життя. Особливо велике значення вона має в артистів
балету, а також у технічно складних видах спорту. При розучуванні вправ
відмічено, що легше запам’ятовується напрямок і амплітуда рухів і значно
важче – інтенсивність.

Емоційна пам’ять-це пам’ять на почуття. Вона визначає відтворення
певного чуттєвого стану при повторному впливі тієї ситуації, в якій
даний емоційний стан виник. Чуттєва пам’ять є вже у 6-місячної дитини і
досягає свого розквіту до 3-5 років. Механізми емоційної пам’яті лежать
в основі первинного почуття впізнавання (знайоме, чуже), наших симпатій
і антипатій, обережності. Емоційна пам’ять відрізняється також тим, що
майже ніколи не супроводжується ставленням до ожилому почуттю як до
спогаду раніше пережитого почуття. Довільне відтворення почуттів у цьому
аспекті майже неможливо.

Образна пам’ять-це пам’ять на образний матеріал. Розрізняють такі її
підвиди: зорова, слухова, дотикальна, нюхова і смакова. Найбільш виразно
у всіх людей проявляється зорова і слухова пам’ять, а розвиток інших
підвидів (дотикальна, нюхова, смакова) пов’язане з відмінностями
професійної діяльності, наприклад у дегустаторів. Образна пам’ять
звичайно яскравіше у дітей та підлітків. У дорослих людей ведуча
пам’ять, як правило, не образна, а логічна .

Символічна пам’ять-це пам’ять на абстрактний, абстрактно-символічний
матеріал. Вона підрозділяється на словесну і логічну пам’ять. Словесна
пам’ять в онтогенезі формується слідом за образною пам’яттю і досягає
свого розквіту до 10-13 років. Від образної пам’яті вона відрізняється
більшою точністю відтворення. Особливості логічної пам’яті виявляються у
запам’ятовуванні лише смислу тексту, тобто відбувається переробка тексту
в узагальнених поняттях. Логічна пам’ять найтіснішим чином пов’язана з
мисленням людини.

Формування і розвиток пам’яті:

П.П. Блонський (1935) сформульована генетична (стадиальная) теорія
розвитку пам’яті. На його думку, різні види пам’яті, представлені у
дорослої людини, є різними ступенями її розвитку у філогенезі: рухова,
емоційна (афективна), образна і вербальна (логічна). В історії розвитку
людства ці види пам’яті послідовно з’являлися один за іншим.

Л.С. Виготський (1931) розглядав розвиток пам’яті у філогенезі у тісному
взаємозв’язку з розвитком мислення та іншими психічними процесами.
Історично розвиваючись, людина виробляючи все більш досконалі засоби
запам’ятовування (лист, рахунок та інші). Саме розвиток стимулів-засобів
для запам’ятовування підпорядковується наступній закономірності:
спочатку вони виступають як зовнішні дії (наприклад, “зав’язування
вузликів на пам’ять”, використання для запам’ятовування різних
предметів, зарубок), а потім стають внутрішніми, мнемическими діями
(почуття, образ, думка, асоціація). Мнемотехніческіе кошти, на думку
О.М. Леонтьєва (1931), змінили принципову структуру акту
запам’ятовування: з прямого, безпосереднього воно стає опосередкованим.
Провідна роль у формуванні внутрішніх засобів запам’ятовування належить
мови, її перетворення зі чисто зовнішньої функції у функцію внутрішню.

У онтогенезі всі види пам’яті формуються у дитини досить рано і також в
певній послідовності. Найпершими за часом виникнення є рухова (моторна)
афективна види пам’яті (6 міс.). Початок образної пам’яті зв’язується з
другим роком життя, а логічна пам’ять починає формуватися у дитини з
3-4-річного віку. Їх повний розвиток досягається лише до підліткового і
юнацького віку.

Первісним проявом пам’яті можна вважати умовні рефлекси, які
спостерігаються вже в перші місяці життя дитини, наприклад припинення
плачу, коли до кімнати входить мама. Більш чітко прояв пам’яті
виявляється тоді, коли дитина починає пізнавати предмети. Вперше це
спостерігається в кінці першого півріччя життя, і спочатку впізнавання
обмежується вузьким колом об’єктів: дитина дізнається мати, інших людей,
які його постійно оточують, речі, з якими він часто має справу. Причому
все це впізнається, якщо не відбувається тривалої перерви у сприйнятті
предмета. Якщо проміжок часу між впізнаванням і сприйняттям предмета
(так званий «прихований період») був досить великим, то дитина може не
впізнати пред’являється йому предмет.

Поступово коло предметів, які дитина дізнається, збільшується. До кінця
другого року життя дитина може дізнатися те, що бачив за кілька тижнів
до цього. До кінця третього року – те, що сприймалося кілька місяців
тому, а до кінця четвертого – те, що було приблизно рік тому.

Перш за все у дитини проявляється впізнавання, відтворення же
виявляється значно пізніше. Перші ознаки відтворення спостерігаються
лише на другому році життя.

Спочатку пам’ять носить мимовільний характер. У преддошкольном і
дошкільному віці діти зазвичай не ставлять перед собою завдання щось
запам’ятати. Розвиток довільної пам’яті в дошкільному віці відбувається
в іграх і в процесі виховання. Причому прояв запам’ятовування пов’язане
з інтересами дитини. Діти краще запам’ятовують те, що у них викликає
інтерес. Також слід підкреслити, що в дошкільному віці діти починають
запам’ятовувати осмислено, тобто вони розуміють те, що запам’ятовують.
При цьому діти переважно спираються на наочно сприймаються зв’язку
предметів, явищ, а не на абстрактно-логічні відносини між поняттями.

Бурхливий розвиток характеристик пам’яті відбувається в шкільні роки. Це
пов’язано з процесом навчання. Процес засвоєння нових знань зумовлює
розвиток насамперед довільній пам’яті. Під впливом вимог школи
запам’ятовування і відтворення набувають все більш довільний характер і
стають набагато більш активними.

Підводячи підсумки даної роботи, присвяченої проблемі пам’яті, слід
відзначити наступні важливі моменти:

1) Пам’ять – це складний психічний процес, що включає запечатление,
збереження, подальше впізнавання і відтворення слідів минулого досвіду.

2) Пам’ять дозволяє накопичувати, зберігати і згодом використовувати
особистий життєвий досвід, в ній зберігаються наші знання, вміння і
навички.

3) Усі психічні процеси здійснюються з безпосередньою участю пам’яті,
тобто кожна психічна функція має свій мнемічної аспект.

У психологічній науці існує безліч теорій, що пояснюють природу,
механізми та функціональне значення мнемічної функції. Однак багато
питань до цих пір залишаються спірними та актуальними і потребують
подальшого вивчення як в області психологічних знань, так і в галузі
інших наук.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019