.

Свідомість (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4781
Скачать документ

Реферат з психології

СВІДОМІСТЬ

Вищим рівнем психічного відображення, властивого тільки людині як
суспільно-історичній істоті, с свідомість. Свідомість — це відображення
у психіці людини ідеальних образів дійсності, своєї діяльності, самої
себе.

Свідомість не слід ототожнювати з усією психікою. Це особливий психічний
процес або їх сукупність. Свідомість — особливе утворення, що
сформувалось у ході суспільно-історичного розвитку на основі праці як
специфічного виду людської діяльності, специфічна форма цілеспрямованого
психічного відображення. Вона являє собою таку функцію людської психіки,
сутність якої полягає в адекватному, узагальненому, цілеспрямованому
активному відображенні, що здійснюється в символічній формі, й творчому
перетворенні зовнішнього світу, у зв’язку вражень, що постійно
надходять, із попереднім досвідом, у виділенні людиною себе з
навколишнього середовища і протиставленні йому як суб’єкт об’єкту.
Свідомість полягає в емоційній оцінці дійсності, забезпеченні діяльності
цілеполягання —у попередній побудові дій та передбаченні їхніх
наслідків, у контролюванні поведінки і керуванні нею, у здатності
особистості давати собі раду в оточуючому матеріальному світі, у
власному духовному житті.

Отже, свідомість – не просто образ дійсності, а особлива форма психічної
діяльності, орієнтована на відображення і перетворення дійсності.

Необхідною складовою свідомості є знання. Поза знанням нема свідомості.
Усвідомити який-небудь об’єкт — значить включити його в систему своїх
знань і віднести до певного класу предметів, явищ. Свідомість постає як
знання про зовнішній і внутрішній світ, про самого себе. Однак
свідомість не зводиться тільки до знання, не тотожна йому. Свідомість
проявляється не лише в узагальненому знанні навколишньої дійсності, а й
у певному спілковому, теоретичному і практичному ставленні до неї Тому
іншою необхідною складеною свідомості є переживання людиною того, що
для неї в навколишній дійсності є значущим. Якщо призначення
пізнавальної діяльності свідомості — це якомога більш адекватне пізнання
об’єкта, то, відображаючи світ у формі переживань, людина оцінює його,
виявляє своє ставлення до обставин, що вже існують або передбачаються
нею, до власної діяльності та її результатів, до інших людей, до того,
що задовольняє або не задовольняє її потреби, відповідає чи не
відповідає й* інтересам, уявленням і поняттям. Людина усвідомлює не
тільки об’єкти, їхні властивості та зв’язки, а й їхню значущість для
себе, суспільства, що й створює умови для актуалізації механізмів, які
забезпечують розгортання цілеспрямованої діяльності.

Свідомість не дана людині від народження Вона формується не природою, а
суспільством. З’явившись на світ, дитина ще не здатна відразу
суб’єктивно відокремити себе від зовнішньою світу, вона немовби
«розчинена» в ньому, її свідомість складається поступово через
оволодіння в процесі життєдіяльності багатствами суспільної свідомості.

Свідомість — це продукт суспільно-історичною розвитку людства.

Основою якісної зміни в розвитку психіки — переходу до свідомості — с
специфічна людська діяльність, праця, що являє собою спільну
перетворювальну діяльність, спрямовану на загальну ціль (при відмінності
й функцій, що виконуються окремими людьми і суттєво відрізняються від
будь-яких дні тварин).

Крім свідомих форм відображення дійсності, для людини характерні й такі,
що перебувають немовби за “порогом” свідомості, не досягають) належного
ступеня інтенсивності або напруженості, щоб звернути на себе увагу.
Терміни “несвідоме”, “підсвідоме” часто трапляються в науковій і
художній літературі, а також у повсякденному житті. Інколи про людину
говорять: “Вона зробила це несвідомо”, “Вона не хотіла цього, але так
сталося” тощо. Часто ми звергаємо увагу на те, що ті або інші думки
виникають у нас в голові мовби “самі по собі”, в готовому вигляді,
невідомо як і звідки.

Явища людської психіки дуже різноманітні. І далеко не всі з них
охоплюються сферою свідомості. Психічна діяльність може не перебувати у
фокусі свідомості, не досягати рівня свідомості (досвідомий чи
передсвідомий стан) або опускатися нижче порога свідомості (підсвідоме).
Сукупність психічних явищ, в стані дій, відсутніх у свідомості людини,
що лежать поза сферою розуму, непідзвітні їй і принаймні в даний момент
не піддаються контролю, належить до несвідомого.

Зона максимально ясної свідомості у психічній діяльності порівняно
невелика. За нею починається смуга просто ясної свідомості, а потім
мінімальної свідомості, за якою вже йде неусвідомлене. Останнє виступає
то як потяг, то як відчуття, сприймання, уявлення і мислення, то як
сомнамбулізм, то як здогадка, інтуїція, то як гіпнотичний стан або
сновидіння, стан афекту чи несамовитості.

До несвідомих явищ відносять і наслідування, і творче натхнення, що
супроводжується раптовим “осяянням” новою ідеєю, яка народжується
немовби від якогось поштовху зсередини, і випадки миттєвого вирішення
задач, які тривалий час не піддавалися свідомим зусиллям, і мимовільне
згадування того, що здавалося назавжди забутим, та ін.

Несвідоме не є чимось містичним, його не варто уявляти як ірраціональну,
«темну» силу, що затаїлася в глибинах психіки людини. Це цілком
нормальна сторона психіки, особливий рівень психічної діяльності.
Несвідомі процеси і явища реалізують специфічну функцію людської
психіки, сутність якої полягає в адекватному відображенні людиною
дійсності й ефективному регулюванні її стосунків з цією дійсністю, що
відбуваються за порогом свідомості.

На відміну від свідомості несвідоме не передбачає попередньої уявної
побудови дій, проектування їхніх результатів і постановки мети. Кінцевим
результатом несвідомого відображення та пізнання є пристосування до
дійсності, засноване на неосмисленому врахуванні інформації про
властивості та відношення предметів зовнішнього світу.

Несвідомі процеси виконують певну охоронну функцію: позбавляють психіку
від постійного напруження свідомості там, де в цьому немає потреби.
Розум людини ніс би, мабуть, непомірно великий тягар, якби був змушений
контролювати кожний психічний акт, кожний рух і дію. Людина не могла б
ані результативно думати, ані розумно діяти, якби всі елементи її
життєдіяльності одночасно погребували усвідомлення.

Несвідоме як психічне явище характеризується не лише негативно — в
розумінні чогось неусвідомленого (прихованого у даний момент, але
здатного за певних умив виявитись у свідомості або приреченого назавжди
залишатися невиявленим). Воно має позитивну особливість: це специфічне
відображення, що має свою структуру, елементи якої пов’язані як між
собою, так і з свідомістю та дією, впливаючи на них і відчуваючи їхній
вплив на собі.

Діяльність людини у звичайних умовах е свідомою. Разом із тим окремі Н
елементи здійснюються несвідомо або напівсвідомо, автоматизовано В житті
людини формуються складні звички, вміння і навички, в яких свідомість
одночасно і присутня, і відсутня. Будь-яка автоматизована дія мас
неусвідомлений характер, хоча, зрозуміло, не кожна неусвідомлена дія є
автоматизованою.

Свідома діяльність людини можлива лише за умови автоматичного здійснення
максимальної кількості ii елементів. Так, для того, щоб майстерно
виконати музичний твір, треба мати хорошу навичку гри на музичному
інструменті. А повністю зосередити свою увагу па змісті усного виступу
може лите той, у кого сформований певний автоматизм самого процесу
виголошення промови.

Автоматизація функцій с суттєвою і необхідною особливістю багатьох
психічних процесів (мислення, сприймання, мовлення, запам’ятовування та
ін.). її порушення може паралізувати нормальний перебіг психічних
процесів. Автоматизм відточує і полегшує різні види діяльності, в ряді
розумових і практичних дій обслуговує вищі форми свідомої діяльності.
Механізми психічної автоматизації позбавляють свідомість від постійного
спостереження і непотрібного контролю за кожним фрагментом дії.

Несвідоме проявляється і в так званих імпульсивних діях, коли людина не
дає собі ради в наслідках своїх учинків. Наші наміри далеко не завжди
виражаються в наслідках наших дій адекватно, так, як нам би цього
хотілося. Іноді, здійснивши той або інший вчинок, людина сама не може
зрозуміти, чому вона вчинила саме так. І досить часто саме про такі
імпульсивні вчинки, коли їхні наслідки не прогнозувалися усвідомлено,
нам і доводиться шкодувати.

Несвідоме проявляється в тій інформації, що накопичується протягом
усього життя й осідає у пам’яті як досвід. З усієї суми наявних у нас
знань у кожний даний момент у центрі свідомості осідає лише невелика їх
частка. Про деякі знання, що зберігаються в нам’яті, люди навіть не
підозрюють. Проте спеціальні дослідження показали, що в регулюванні
поведінки людини значну роль відіграють враження, отримані в ранньому
дитинстві і закладені в глибинах несвідомої психіки.

Формою прояву несвідомого с й так звана психологічна установка. Цей
психічний феномен являє собою цілісний стан людини, який виражає
динамічну визначеність її психічного життя, спрямованість особистості на
активність у якомусь виді діяльності, загальний нахил до дії, стінку
орієнтацію на певні об’єкти, що зберігається доти, доки очікування
людини виправдовуються.

Проявляється несвідоме і в інших психічних процесах. Навіть мислення
людини може протікати на несвідомому рівні. Що ж до уявлення або таких
явищ, як інтуїція і творчість, то їх без участі несвідомих компонентів
навіть важко собі уявити.

ПЕРША її характеристика полягає в здатності ядумулюедп:м знання про
навколишній світ. Це явище відбувається на основі пізнавальних процесів:
відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви.

ДРУГА характеристика свідомості – чітко закріплене в ній розрізнення
суб’єкта і об’єкта тобто розрізнення «Я» і «Не-Я» людини. Людина є
єдиною з живих істот, яка здатна здійснювати самопізнання, вивчати й
досліджувати саму себе.

ТРЕТЯ характеристика свідомості – забезпечення цілеспрямованої
діяльності людини. До функцій свідомості належить формування мети
діяльності. При цьому зважуються її мотиви, приймаються вольові рішення,
береться до уваги перебіг дій, вносяться корективи тощо.

ЧЕТВЕРТА характеристика свідомості – наявність у її складі певного
ставлення до когось чи чогось. Ставлення проявляється в почуттях, що їх
можна назвати індикаторами міжособистісних стосунків. Наприклад, під час
захворювань із порушенням свідомості відбувається розлад саме у сфері
почуттів і ставлення: хворий може ненавидіти свою матір, яку доти гаряче
любив.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020