.

Структура самосвідомості у підлітків з поведінковими розладами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1870
Скачать документ

Реферат на тему:

Структура самосвідомості у підлітків з поведінковими розладами

Згідно з Десятою міжнародною класифікацією психічних і поведінкових
розладів, у підлітковому віці до них відносять розлади соціальної
поведінки, обмежені рамками родини, розлади соціальної поведінки поза
соціальними зв’язками, а також змішані розлади соціальної поведінки та
емоцій.

Як засівдчують наші дослідження, таким підліткам властиві невміння
працювати у внутрішньому плані свідомості, невміння контролювати власну
поведінку і співвідносити її з усталеними в суспільстві нормами і
правилами [1; 2]. Відомо також, що рівень розвитку самосвідомості у
підлітків з поведінковими розладами є прогнозуючим фактором при таких
розладах. Саме тому в нашому дослідженні особлива увага звертається на
вивчення самосвідомості та її структури у підлітків з поведінковими
розладами.

Постановка проблеми

Самосвідомість особистості вивчали такі відомі психологи, як В. Столін,
І. Кон, Л. Виготський, В. Аверін та інші [3; 4; 5]. Становлення
самосвідомості є складовою процесу становлення особистості – це
необхідна умова її існування. У цьому зв’язку зрозуміти структуру
самосвідомості, етапи її формування можна в ході становлення і розвитку
самої особистості, починаючи з перших років її життя.

Однак численні емпіричні дослідження у сфері самосвідомості проводяться
нескоординовано, відтак їх методологія не завжди досить чітка,
понятійний апарат неоднозначний, а альтернативні емпіричні й теоретичні
концепції не вдається звести до спільного знаменника. Самосвідомість
часто-густо розглядається як пізнання індивідом власних якостей. Так,
автори одних досліджень описують самосвідомість як „Я-концепцію”, інші –
як „Я-образ”, треті ототожнюють самосвідомість із самооцінкою [3; 4; 5].

У зв’язку з цим пропонуємо свій погляд на проблему, грунтуючись, у першу
чергу, на вікових етапах формування самосвідомості особистості та її
становлення в соціумі. Етапи формування самосвідомості будемо розглядати
відповідно до етапів психічного розвитку дитини, тобто становлення її
інтелектуальної та особистісної сфер, що розгортаються від народження до
підліткового віку включно.

Крім вікових етапів самосвідомості виокремлюємо три рівні формування
самосвідомості в соціальному середовищі. Перший рівень – тілесний,
пов’язаний зі змінами схеми тіла; другий – особистісний, що включає
зміни, які стосуються тільки особистості самої дитини та її внутрішнього
світу; третій рівень – психосоціальний, що описує взаємини з однолітками
й дорослими, а також особливості поведінки підлітка в соціумі та її
регуляцію.

У межах дослідження будемо розглядати структуру самосвідомості як певну
систему, що складається з певних рівнів і, відповідно, з їх елементів,
що виникають на кожному віковому етапі і змінюються один за одним.

Так, у дитинстві формування самосвідомості пов’язане зі схемою тіла –
суб’єктивного образу взаємного положення, стану рухів частин тіла в
просторі. Відчуття, що виникають у дитини на основі пропріоцептивної та
кінестетичної інформації, створюють у неї емоційно забарвлене враження
комфорту чи дискомфорту, тобто те, що можна назвати самопочуттям
організму. Отже, схема тіла – це перший елемент самосвідомості, що
виникає на тілесному рівні в дитинстві.

У раннім дитинстві дитина може вже оцінити своє тіло, починає
усвідомлювати світ за допомогою ходьби. Вона спостерігає своє
відображення в дзеркалі, розуміє, що вже відокремлена від навколишнього
світу. На цьому віковому етапі чітко формуються уявлення про себе як про
когось, хто відрізняється від іншого. В цей період мають місце такі
рівні становлення самосвідомості, як тілесний та психосоціальний.

У дошкільному віці переважають особистісний та психосоціальний рівні. На
особистісному рівні у дитини формується основна потреба бути визнаною й
оціненою позитивно, а на психосоціальному основним механізмом формування
самосвідомості є рольова гра (за її допомогою дитина прагне
самоствердитися, зрозуміти, що вона значима для оточення і самої себе).
Гра дуже впливає на формування адекватної самооцінки.

У молодшому шкільному віці основними компонентами самосвідомості є
формування рефлексії, тобто здатності до самоаналізу, внутрішнього плану
дій і адекватної самооцінки – усе це відбувається на особистісному
рівні, а на психосоціальному – це адаптація до школи, уміння увійти в
групу і бути нею визнаною.

І, нарешті, у підлітковому віці, який нас цікавить особливо, має місце,
у першу чергу, рівень тілесний, що включає в себе ріст тіла і зміну його
параметрів. Багато важливих перетворень зазнає і особистісний рівень.
Це, по-перше, формування адекватної самооцінки та рівня домагань, що
були виражені ще на попередньому віковому етапі, однак не мали такої
значимості, як у підлітковому віці.

Формування адекватної самооцінки і рівня домагань залежить від уміння
підлітків адекватно оцінювати себе, свої дії і можливості, від уміння
створювати внутрішній план дій, від здатності прогнозувати і передбачати
результати власної діяльності, а також від того, як сприймають і
оцінюють підлітка в групі. На цьому ж рівні варто згадати і про такий
компонент самосвідомості, як суб’єктивний час, тобто можливість
оцінювати себе в різні часові періоди – у минулому, сьогоденні і
майбутньому. На психосоціальному рівні в підлітковому віці основними
компонентами самосвідомості є формування образу „Я” в групі, тобто: яке
місце підліток посідає в групі, чи адекватно оцінюють його, його дії та
поведінку в цілому.

Таким чином, ми репрезентували й описали структуру самосвідомості у
здорових підлітків. Який же вигляд має структура самосвідомості у
підлітків з поведінковими розладами і які його компоненти зазнають змін
на вікових етапах?

Методи і методики дослідження

В процесі дослідження застосовувались такі методи:

· спостереження;

· аналіз історії захворювання;

· клінічна бесіда;

· патопсихологічний експеримент;

· статистичні методи опрацювання даних.

Методики:

· спрямовані на вивчення особливостей організації свідомості і
самосвідомості (малюнкова методика „Минуле. Сьогодення. Майбутнє”);

· спрямовані на дослідження суб’єктивного часу (малюнкова методика „Я в
10 років. Я зараз. Я через 2 роки”);

· спрямовані на вивчення образу „Я”, самооцінки і самосвідомості
(семантичний диференціал Фельдеса)

· методики, що дозволяють визначити рівень домагань (таблиці Шульте).

Висновки

1. Образ „Я” у підлітків з поведінковими розладами суперечливий: він
містить як позитивні, так і негативні оцінки, що виявляється на рівні
самооцінки.

2. Суб’єктивний час підлітків з поведінковими розладами спотворений: у
свідомості чітко представлені лише образи сьогодення; образи минулого і
майбутнього представлені недостатньо.

3. Структура самосвідомості у підлітків з поведінковим розладами має
інший вигляд, ніж структура самосвідомості здорових підлітків, а саме:
основні зміни відбуваються на особистісному і психосоціальному рівнях,
що спричиняє труднощі формування адекватної самооцінки і рівня домагань,
внутрішнього плану дій та уміння прогнозувати. Усе це впливає на
соціальний стан підлітка в групі та на його оцінку однолітками.

4. Виявлені особливості в структурі самосвідомості й образу „Я” можуть
бути використані в діагностиці, профілактиці та корекції поведінкових
розладів. Корекційна робота з такими підлітками має спрямовуватися на
поліпшення усвідомлення себе, своїх можливостей, формування адекватної
самооцінки та рівня домагань, а також особистого ставлення до свого
минулого і планів на майбутнє.

Література:

1. Гребенюк А. А. Психологическая зависимость от наркогенных веществ.
Симферополь: „Таврия”, 1999. 185 с.

2. Журжу Т. С. Якщо поведінка підлітка відхиляється від норми //
Соціальна психологія, 2004, №1 (3). С. 120 – 125.

3. Психология самосознания. Хрестоматия.- Самара: Издательский Дом
„Бахрах – М”, 2000.

4. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. – Cамара:
Издательский Дом „Бахрах – М”, 2003.

5. Столин В. В. Самосознание личности. – М., 1983.

6. www.politik.org.ua

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020