.

Соматоформні розлади (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2253
Скачать документ

Реферат на тему:

Соматоформні розлади

Передумови. Соматоформні розлади виділяються серед інших захворювань
відносно їх значущості для особи і витрат на медичне обслуговування, в
той же час підготовка психіатрів в багатьох школах не припускає
придбання знань і досвіду роботи в цій сфері.

Мета. Проаналізувати дані про поширеність, зниженні рівня
життєдіяльності і про матеріальні витрати, пов’язані з лікуванням
соматоформных розладів, і з’ясувати, чому психіатри не надають їм
значення. Метод. Вибірковий огляд основних літературних джерел.

Результати. Зосередженість уваги психіатрів на так званих важких
психічних захворюваннях приводить до низької пріоритетності
соматоформных розладів. Деякі фахівці по плануванню охорони здоров’я
помилково зв’язують тяжкість розладів з діагнозом, а не з рівнем потреб
і обмеженням рівня життєдіяльності. Внаслідок цього виникають недоліки в
організації психіатричної служби.

Висновки. Соматоформним розладам надаватиметься більше значення в тому
випадку, якщо підвищиться пріоритетність досліджень, що проводяться на
високому науковому рівні, і адекватної підготовки фахівців, а
Королівські коледжі Великобританії будуть і далі інформувати населення
про серйозність цієї патології. При наданні допомоги фахівці повинні
виходити не зі встановленого діагнозу, а більшою мірою керуватися
необхідністю задоволення потреб, пов’язаних з розладом. У багатьох
пацієнтів, що направляються до терапевтів і хірургів, наголошуються
хронічні соматичні скарги, які неможливо зрозуміти або пояснити наявною
органічною патологією. Наприклад, не менше ніж у половини хворих, що
звертаються у відділення гастроентерології територіальної лікарні
загального профілю, не знаходять соматичного захворювання, відповідного
їх скаргам (Hamilton et al., 1996). Часто після виписування вони
повертаються до своїх лікарів загальної практики, сподіваючись на
можливість редукування симптоматики, але катамнестические дослідження
показують, що в більшості випадків у них залишаються соматичні симптоми
і наголошується зниження рівня життєдіяльності (Mayou et al., 1994).
Якщо у таких хворих з’являються скарги, що зберігаються протягом більше
шести місяців, їм вже важко допомогти, а при зниженні працездатності
вони можуть потребувати пенсійному забезпеченні (Sharp et al., 1994). У
більшості з них симптоматика відповідає діагностичним критеріям
соматоформных розладів.

У зв’язку з тим, що такі розлади є поширеними і важкими порушеннями, до
їх лікування частіше повинні притягуватися психіатри або медичні
психологи. В справжній роботі ми обговорюємо причини, чому цього не
відбувається, і розглядаємо можливості усунення цього недоліку.
Поширеність соматоформных розладів. Епідеміологічні дослідження
хронічних соматоформных больових розладів і синдрому хронічної
утомленості, проведені в системі первинної медичної допомоги, виявили
надзвичайно широку поширеність цієї патології. Наприклад, в дослідженні
Всесвітньої Організації Охорони здоров’я Gureje і його колеги (1998)
знайшли, що 22% користувачів первинної ланки медичної допомоги
скаржилися на постійні болі і що у осіб, страждаючих болями, частіше,
ніж у пацієнтів, їх не випробовуючих, наголошувалися тривожні або
депресивні розлади, а також значне зниження рівня функціонування. Такий
же високий показник поширеності синдрому хронічної утомленості був
виявлений в ході недавнього британського дослідження: показник
поширеності в загальній популяції на момент дослідження склав 2,6%
(Wessely et al., 1997). Ці дані свідчать про те, що синдром хронічної
утомленості зустрічається майже так само часто, як і цукровий діабет, і
значно частіше, ніж нервова анорексія.

Іншим розладом, що має велике значення і що зустрічається майже виключно
в соматичних лікарнях і в системі первинної медичної допомоги, є
соматизированное розлад. Хоча його поширеність оцінюється в межах 0,5%
істинна поширеність, ймовірно, вище, ближче до 1%, тобто воно
зустрічається майже так само часто, як і шизофренія (Bhui & Hotopf,
1997). А пом’якшена форма соматизации, яка характеризується трьома або
більш симптомами нез’ясовними з погляду соматичних порушень, але
постійно турбуючими пацієнта в течію не менше два роки, зустрічається
навіть частіше – 8,2% в системі первинної медичної допомоги (Kroenke et
al., 1997).

Багато психіатрів вважають, що з часів Фрейда конверсійні прояви істерії
майже не зустрічаються як клінічний феномен (Anonymous, 1976). Це
переконання, підтримуване опублікованій близько 40 років тому назад
авторитетної але що вводить в оману статтею Slater (1965), привело до
значного зниження (аж до недавнього часу) кількості наукових розробок
цієї проблеми (Crimlisk, 1998). Поширеність цих розладів в загальній
популяції вивчається рідко; найнижчий з опублікованих показників склав
близько 50 на 100 тис. з можливим подвоєнням кількості випадків через
1-2 роки (Akagi & House, 2001).

Обмеження рівня життєдіяльності і економічний тягар соматоформных
розладів. Пацієнтів з множинними соматичними скаргами не тільки важко
лікувати, у них наголошуються серйозні функціональні порушення, які
можуть перевищувати такі у хворих, страждаючих іншими – так званими
важкими психічними розладами наприклад шизофренією (Hiller et al.,
1997).

Було показано, що деякі соматоформные розлади, особливо пов’язані з
хронічними дифузними болями (фибромиалгия) і з синдромом хронічної
утомленості, супроводяться вираженими функціональними порушеннями
(Buchwald et al., 1996). Вплив соматоформных розладів на працездатність
заслуговує більш пильної уваги, особливо в той час, коли підвищуються
виплати по інвалідності (Economist, 22 травня 1999). Встановлено, що
більшість пацієнтів з хронічними болями відвідуючих місцеві лікувальні
установи, непрацездатні і залежать від допомоги і підтримки інших людей
(Benjamin et al., 1988). Проте лише невелика кількість цих хворих
обстежувалися медичними психологами або психіатрами як це рекомендується
в недавно опублікованій статті, що відстоює необхідність спільної роботи
психіатрів-консультантів і фахівців по проблемах болю (Dolin & Stevens,
1998).

Один з найсерйозніших соматоформных розладів (соматизированное розлад)
супроводиться важкими функціональними порушеннями.

У вибірці пацієнтів, обстежених у Великобританії, 10% були приковані до
інвалідної коляски (Bass & Murphy 1991). В дослідженні, проведеному в
США, самооцінка рівня фізичного функціонування подібних пацієнтів була
нижчою, ніж навіть у страждаючих хронічними соматичними захворюваннями
(Smith et al., 1986): пацієнти були приковані до ліжка в середньому 7
днів протягом кожного місяця.

У пацієнтів з конверсійними розладами також часто наголошується значне
обмеження рівня життєдіяльності, особливо якщо симптоматика придбала
хронічний характер. Останні дослідження показують що матеріальні витрати
у зв’язку з непрацездатністю, викликаною хронічними істеричними
розладами, набагато більше чим про це може підозрювати звичайний
практикуючий психіатр або чим це приводиться в традиційних підручниках
по психіатрії або медичній психології (Akagi & House 2001). Не
виключення і випадки коли пацієнт залишається прикованим до інвалідної
коляски (Davison et al., 1999).

Чому психіатри не надають значення соматоформным розладам?

Чому ж, не дивлячись на те, що соматоформные розлади досить поширені і
впливають на рівень життєдіяльності, психіатри і фахівці по плануванню
охорони здоров’я продовжують їх ігнорувати? Для цього є чотири основні
причини.

Перша з них – особливості психіатричної діагностики. Психіатричні
класифікації розподіляють соматоформные розлади між відносно гомогенними
групами, такими як іпохондричні розлади і конверсійні розлади відмінні
низьким рівнем поширеності. Більш часто зустрічаються прояви соматичних
синдромів дистресса, що характеризуються хронічним відчуттям
утомленості, болями в скелетних м’язах і шлунково-кишковими симптомами
відносяться до недостатньо певної групи “недиференційованих
соматоформных розладів”. Внаслідок цього вони не тільки залишаються в
стороні від подальшого клінічного і наукового вивчення, але і
недооцінюється їх істинна поширеність.

Епідеміологи також внесли внесок в цю проблему, не виділивши окрему
групу пацієнтів з психогенними соматичними симптомами

при проведенні великомасштабних епідеміологічних досліджень. Наприклад в
британському національному епідеміологічному дослідженні психіатричної
захворюваності не отримано достовірних даних про поширеність цих
розладів в основному тому що психіатри обстежували тільки пацієнтів
заздалегідь виявлених скринінговими методами (Jenkins et al., 1997).
Така ж ситуація відзначена в США, де в процесі дослідження
епідеміологічної зони обслуговування, що проводилося Національним
інститутом психічного здоров’я майже повністю ігнорувалися всі, окрім
найважчих (і рідше що зустрічаються) соматоформных розладів (Swartz et
al., 1991).

Друга причина полягає в тому, що повсякденною турботою психіатрів є
“важкі психічні захворювання”, звичайно ототожнювані з шизофренією або
біполярним розладом. Тому психіатри і фахівці по плануванню надають
менше уваги непсихотическим розладам. Такий підхід був схвалений в
недавно опублікованому рішенні ревізійної комісії (Audit Commission,
1996), яка рекомендувала, щоб особи у яких не виявлено психічних
захворювань психотического регістра, складали не більше 10% випадків,
спостережуваних психіатрами.

Більш того, в “Концепції охорони психічного здоров’я національної
системи охорони” здоров’я (Department Health, 1999) не міститься ніякій
інформації про пацієнтів, страждаючих соматоформными розладами.

Приємним виключенням – в порівнянні з таким обмеженим підходом – став
Національний план розвитку служби охорони психічного здоров’я, недавно
прийнятий Міністерством охорони здоров’я Австралії (1998). Цей документ
визнає що надмірно звужене розуміння терміну “серйозні психіатричні
проблеми і психічні розлади” веде до непередбачуваних наслідків.

Наприклад, “деякі служби охорони здоров’я відмовилися від обслуговування
людей стан яких оцінювався як недостатньо серйозне, і помилково
прирівнювали тяжкість розладу до діагнозу, а не до рівня потреб в
допомозі і ступені обмеження життєдіяльності” (курсив наш). В документі
робиться висновок що система фінансування охорони здоров’я повинна
гарантувати виключення яких-небудь економічних перешкод для діяльності
фахівців загальної практики, диспетчерських і консультативних служб і
інших фахівців сфери охорони здоров’я постійно що беруть участь в роботі
системи психіатричної допомоги.

Третя причина – більш прозаїчна: більшість психіатрів не працює в
лікарнях загального профілю і, отже, мають обмежений досвід
обслуговування пацієнтів з симптоматикою, яку не можна пояснити
соматичним розладом.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020