.

Психологія потреб людини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 3648
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Психологія

потреб людини”

Зрозуміти людей складніше, ніж атом

А.Ейнштейн

План роботи

Природа людських потреб.

Види людських потреб.

Людські потреби та мотивація людини.

Аномальні потреби

* * *

1. Природа людських потреб

Людина в системі суспільних відносин виступає і як суб’єкт і як активний
діяч. Відкіля ця активність? Різні психологічні теорії дають різні
відповіді. 1. Фрейдизм: активність особистості виростає з глибинних
інстинктивних потягів. Половий потяг – джерело енергії (кожна людина
заряджена нею з народження, згодом енергія вивільняється відповідно до
норм суспільства. Це називається сублімацією). 2. Абрахам Маслоу
(гуманістична теорія): джерело – визначені уроджені потреби. Вони носять
у людини ієрархічний характер у плані своєї появи в онтогенезі. Порядок
появи: 1. прості біологічні потреби (їжа, тепло); 2. потреба в безпеці
(safety); 3. потреба в приналежності і любові (родина, суспільство); 4.
потреба в оцінці з боку навколишніх; 5. потреба в самоактуалізації.
Кожна людина має з народження ці потреби, але вони виражені в різному
ступені. 3. Феноменологічні потреби активності особистості. Кожна людина
виявляє уроджену своєрідність у формуванні образів навколишнього світу
(феномен у філософії – образ формування навколишнього світу).
Своєрідність у формуванні навколишнього світу визначає активність
особистості (Приклад: вечірка – один говорить, що це гарна людина, іншої
говорить, він поганий, виходить, у кожного є своє сприйняття світу). Ці
теорії шукають джерело активності усередині людини, його біологічних
потребах. У сучасній психології такий підхід критикується, тому що на
основі такого набору потреб навряд чи можуть з’являтися такі різні
особистості. Існують теорії, що роблять упор на зовнішньому. 1.
Неофрейдисти : (Ерік Фромм, К. Хорні, Гаррі Стек-Саллімен) джерело
активності особистості криється в соціальному оточенні людини. Людина –
осередок великої соціальної мережі – суспільства. Отже, усі властивості
суспільства стають наявні якої-небудь особистості, тобто проектуються на
людину. 2. Диспозиційний підхід: (Герберт Мюррей, Гордон Олпорт)
особистість – це комбінація стабільних як набутих, так і уроджених рис,
що виступають як схильність до диспозиції (визначеному поводженню). У
цій теорії незрозуміло, як взаємодіють між собою диспозиції і ситуації.
3. Когнітивистсько-біхевіористський підхід: активність особистості – це
пучок поведінкових реакцій, що виникли в результаті научения завдяки
підкріпленню. Ми поводимося в житті, як нас учили. Погано те, що
особистість втрачає свою активність, тобто активність з’являється
ззовні. Висновок: Одні теорії наголошують на зовнішньому (соціальному),
інші на внутрішньому (біологічному). Мотиваціонно-потребна сфера
особистості як джерело її активності. Діяльний підхід: у вітчизняній
психології сформульована теорія активності особистості –
петребово-мотиваційна концепція. Джерело: потреби людини, що дуже
різноманітні (на відміну від Маслоу, що говорить, що потреб багато).
Потреба – це напружена активно-спонукальний стан індивіда, створюваний
випробовуваної їм нестатком в об’єктах, необхідних для його існування і
розвитку. Потреба виникає в силу нестатку. потреби різноманітні, тому що
людина живе і діє у світі людських відносин і об’єктів. З появою на
світло в людини в людини дуже обмежений фонд нестатків і інстинктів. Ці
нестатки й інстинкти починають задовольнятися предметами, винайденими
людьми. Його первинні інстинкти перетворяться (у тварини цього не
відбувається). Багатство потреб людини залежить від багатства окремого
світу, способів дії з предметом.Чим більше ми маємо, тим більше хочемо
мати. Біологічні потреби є продукт суспільний. Потреба – джерело
активності, але потенційної. Активність розвертається тоді, коли
з’являється предмет, що задовольняє потребу. Це – мотив (безпосередній
побудник у до активності). У людини формується потребово-мотиваційна
сфера – сукупність потреб і відповідних мотивів. Потреби – це не тільки
стану, що зв’язані з енергією, але вона зв’язана також з емоціями. При
задоволенні потреб виникають позитивні емоції, тобто вказівка на те, що
ми вибрали правильний предмет потреби. Ми це усвідомлюємо і повторюємо,
але не завжди це залежить від віку. (Приклад: дитина колупає
штукатурку,тому що йому не вистачає кальцію, він рад цьому, але не
усвідомлює). У діяльному підході джерелом активності є потреба –
можливість, потенціал особистості в активності (вона поєднує внутрішнє і
зовнішнє). Знаком є емоції: позитивні чи негативні.

2. Види людських потреб.

Американський дослідник,психолог Абрахам, Маслоу (Піраміда Маслоу чи
ієрархія потреб по Маслоу) виділив 5 структурних рівнів, у даний час –
більше

Самовираження

Поваги

Соціальні

Вторинні

Безпеці і захищеності

Фізіологічні

Первинні

Сучасна піраміда:

1 рівень – фізіологічний (потреба виживання – їжа, вода, повітря,
сексуальна потреба, сон, тобто уроджена мотивація закладена в генах
людини.  Поки ці потреби, у широкому змісті цього слова, не будуть
задовольнятися, навряд чи виникнуть інші, тобто не буде переходу на
інший рівень потреб. )

2 рівень – безпеки і захищеності (потреба в безпеці – самозахисту
(security). Повинний бути одяг і дах над головою. Людина прагне уникати
небезпечних місць. Усе, що він робить – робить для своєї безпеки – будує
будинку, шиє одяг, вирощує врожай, зберігає, страхує його і так усе це
зв’язано з безпекою людини. )

3 рівень – соціальні (потреби спілкування, приєднання до суспільства,
життя в суспільстві – безпека моральна), це поняття включає почуття
приналежності до чого чи кому або, почуття, що тебе приймають інші,
почуття соціального взаємодії, прихильності і підтримки)

4 рівень – поваги (вкл. особисті досягнення, повага з боку навколишніх,
потреба у визнанні (Recoguition). Достоїнство залежить від того, як
оцінять тебе в суспільстві. Людина хоче бути шановним у суспільстві. 
Ім’я людини – основа його життя і цінність. Достоїнство людини в
суспільстві багато в чому залежить від нього самого.)

5 рівень – пізнавальні

6 рівень – естетичні

7 рівень – самовираження, самоактуалізації (потреба в реалізації своїх
потенційних можливостей у росту як особистостіпотреба в самовираженні.
“What a man can be he must ber” Що може, те і повинний робити.  Ми
повинні робити те, що зможемо зробити, щоб процвітати.  Гарний актор
робить усе, що він може. Важка праця дозволяє досягати багато чого, яка
мета – така і робота).

Інші не погодилися з пірамідою Маслоу

Потреби не ввійшли в піраміду Маслоу:

відчуття власної значимості;

матеріальні;

влади (впливати на іних);

потреба досягнення успіху;

уникнення невдач;

впевненість у майбутньому;

любові;

релігійні потреби;

садистські і т.д.

3. Людські потреби та мотивація.

Знаючи головні потреби людини, можна легко впливати на поведінку людини,
спонукати її на ті чи інші дії. Тому вивчення головних потреб людини так
чи інакше може бути використано у цілях спонукання як окремих
індивідуумів, так і спонукання до тих чи інших дій групи людей, великих
колективів і навіть суспільства в цілому.

 Нагадаємо, що існують багато теорій спонукання людини. Одна з них
(Мотивація й особистість по Маслоу В.І. – 1970) підрозділяє мотивацію
людини в залежності від цілей на п’ять груп: фізіологічну, безпеки,
соціальну, визнання і самовираження. 

Власне потреба — це завжди потреба в чомусь, що на психологічному рівні
потреби опосередковані психічним відображенням, і притім подвійно. З
одного боку, предмети, що відповідають потребам суб’єкта, виступають
перед ним своїми об’єктивними сигнальними ознаками. З іншого боку —
сигналізуються, почуттєво відбиваються суб’єктом і самі потреби стану, у
найпростіших випадках — у результаті дії інтероцептивних подразників.
При цьому найважливіша зміна, що характеризує перехід на психологічний
рівень, складається у виникненні рухливих зв’язків потреб із предметами,
що відповідають їм.

Справа в тім, що в самому потребовому стані суб’єкта предмет, що здатний
задовольнити потребу, жорстко не записаний. До свого першого задоволення
потреба «не знає» свого предмета, він ще повинний бути виявлений. Тільки
в результаті такого виявлення потреба здобуває свою предметність, а
сприйманий ( щопредставляється, мислимий) предмет — свою спонукальну і
направляючу діяльність функції, тобто стає мотивом.

Подібне розуміння мотивів здається щонайменше однобічним, а потреби —
зникаючими з психології. Але це не так. З психології зникають не
потреби, а лише їхні абстракти — «голі», предметно не наповнені
потребовим станом суб’єкта. Абстракти ці з’являються на сцену в
результаті відокремлення потреб від предметної діяльності суб’єкта, у
якій вони єдино знаходять свою психологічну конкретність.

Саме собою зрозуміло, що суб’єкт як індивід народжується наділеним
потребами. Але, повторюю це ще раз, потреба як внутрішня сила може
реалізуватися тільки в діяльності. Інакше кажучи, потреба спочатку
виступає лише як умова, як передумова діяльності, але, як тільки суб’єкт
починає діяти, негайно відбувається її трансформація, і потреба перестає
бути тим, чим вона була віртуально, «у собі». Ніж далі йде розвиток
діяльності, тим більше ця її передумова перетворюється в її результат.

Трансформація потреб чітко виступає вже на рівні еволюції тварин: у
результаті зміни, що відбувається, і розширення кола предметів, що
відповідають потребам, і способів їхнього задоволення розвиваються і
самі потреби. Це відбувається тому, що потреби здатні конкретизуватися в
потенційно дуже широкому діапазоні об’єктів, що і стають побудниками
діяльності тварини, що додають їй визначену спрямованість. Наприклад, з
появою в середовищі нових видів їжі і зникненні колишніх харчова
потреба, продовжуючи задовольнятися, разом з тим усмоктує тепер у себе
новий зміст, тобто стає іншою. Таким чином, розвиток потреб тварин
відбувається шляхом розвитку їхньої діяльності стосовно усе більш
розростаючому колі предметів; зрозуміло, що зміна конкретно-предметного
змісту потреб приводить до зміни також і способів їхнього задоволення.

Звичайно, це загальне положення має потребу в багатьох застереженнях і
поясненнях, особливо в зв’язку з питанням про так званих функціональні
потреби. Але зараз мова йде не про це. Головне полягає у виділенні факту
трансформації потреб через предмети в процес їхнього споживання. А це
має ключове значення для розуміння природи потреб людини.

На відміну від розвитку потреб у тварин, що залежить від розширення кола
споживаних ними природних предметів, потреби людини породжуються
розвитком виробництва. Адже виробництво є безпосередньо також і
споживання, що створює потреба. Інакше кажучи, споживання
опосередковується потребою в предметі, його чи сприйняттям уявним його
представленням. У цій відбитій своїй формі предмет і виступає в якості
ідеального, що внутрішньо спонукує мотиву.

Однак у психології потреби найчастіше розглядаються у відволіканні від
головного — від їхньої роздвоєності, що породжує, споживчого
виробництва, що і веде до однобічного пояснення дій людей безпосередньо
з їхніх потреб. При це іноді спираються на висловлення Енгельса,
витягнуте з загального контексту його фрагмента, присвяченого саме ролі
праці у формуванні людини, у тому числі, зрозуміло, також і його потреб.
Марксистське розуміння далеке від того, щоб вбачати в потребах вихідний
і головний пункт. От що пише в цьому зв’язку Маркс: «ЯК нестаток, як
потребу, споживання саме є внутрішній момент продуктивної діяльності.
Але остання є вихідний пункт реалізації, а тому і її пануючий момент —
акт, у який знову перетворюється весь процес. Індивід робить предмет і
через його споживання повертається знову до самого себе…».

Отже, перед нами дві принципові схеми, що виражають зв’язок між потребою
і діяльністю. Перша відтворює ту ідею, що вихідним пунктом є потреба і
тому процес у цілому виражається циклом: потреба-> діяльність ->
потреба. У ній, як відзначає Л.Сев, реалізується «матеріалізм потреб»,
що відповідає домарксистському уявленню про сферу споживання як
основний. Інша, конфронтуюча їй схема є схема циклу: діяльність ->
потреба -> діяльність. Ця схема, що відповідає марксистському розумінню
потреб, є фундаментальної також і для психології, у якій «ніяка
концепція, заснована на ідеї «двигуна», принципово попередньої самої
діяльності, не може відігравати роль вихідної, здатний служити
достатньою підставою для наукової теорії людської особистості».

Те положення, що людські потреби виробляються, має, звичайно,
історико-матеріалістичний зміст. Разом з тим воно украй важливо для
психології. Це приходиться підкреслювати тому, що іноді специфічний для
психології підхід до проблеми саме і вбачається в поясненнях, що
виходять із самих потреб, точніше, з викликуваних ними емоційних
переживань, що нібито тільки і можуть пояснити, чому людину ставить
перед собою мети і створює нові предмети. Звичайно, у цьому є своя
правда і з цим можна було б погодитися, якби не одна обставина: адже як
визначники конкретної діяльності потреби можуть виступати тільки своїм
предметним змістом, а цей зміст пряме в них не закладено і, отже, не
може бути їх їх виведено.

Інші принципові труднощі виникають у результаті напівпризнання
суспільно-історичної природи людських потреб, що виражається в тім, що
частина потреб розглядаються як соціальні по своєму походженню, інші ж
відносяться до числа чисто біологічних, принципово загальних у людини і
тварин. Не потрібно, звичайно, особливої глибини думки, щоб відкрити
спільність деяких потреб у людини і тварин. Адже людина, як і тварини,
має шлунок і випробує голод — потреба, що він повинний задовольняти, щоб
підтримувати своє існування. Але людині властиві й інші потреби, що
детерміновані не біологічно, а соціально. Вони є «функціонально
автономними», чи «анастатичними». Сфера потреб людини виявляється, таким
чином, розколотої надвоє. Це неминучий результат розгляду «самих потреб»
у їхньому відволіканні від предметних умов і способів їхнього
задоволення, і відповідно, у відволіканні від діяльності, у якій
відбувається їхня трансформація. Але перетворення потреб на рівні людини
охоплює також (і насамперед) потреби, що є в людини гомологами потреб
тварин. «Голод, — зауважує Маркс, — є голод, однак голод, що
вгамовується вареним м’ясом, що поїдається за допомогою ножа і качани,
це інший голод, чим той, при якому проковтують сире м’ясо за допомогою
рук, нігтів і зубів».

Позитивістська думка, звичайно, бачить у цьому не більш ніж поверхнева
відмінність. Адже для того, щоб знайти «глибинну» спільність потреби в
їжі в людини і тварини, досить узяти зголоднілої людини. Але це не більш
ніж софізм. Для зголоднілого людини їжа дійсно перестає існувати у своїй
людській формі, і, відповідно, його потреба в їжі «розчоловічується»;
але якщо це що-небудь і доводить, те тільки те, що людини можна довести
голодуванням до тваринного стану, і рівно нічого не говорить про природу
його людських потреб.

Хоча потреби людини, задоволення яких складає необхідна умова підтримки
фізичного існування, відрізняються від його потреб, що не мають своїх
гомологів у тварин, розходження це не є абсолютним, і історичне
перетворення охоплює всю сферу потреб.

Разом зі зміною і збагаченням предметного змісту потреб людини
відбувається також зміна і форм їхнього психічного відображення, у
результаті чого вони здатні здобувати ідеаторний характер і завдяки
цьому ставати психологічно інваріантними; так, їжа залишається їжею і
для голодного, і для ситої людини. Разом з тим розвиток духовного
виробництва породжує такі потреби, що можуть існувати тільки при
наявності «плану свідомості». Нарешті, формується особливий тип потреб —
потреб функціональний -предметно-функціональних, таких, як потреба в
праці, художній творчості і т.д. Самої ж головне полягає в тому, що в
людини потреби вступають у нові відносини один з одним. Хоча задоволення
вітальних потреб залишається для людини «першою справою» і непереборною
умовою його життя, вищі, людський^-спеціально-людські потреби зовсім не
утворять лише нашаровуються на них поверхневі утворення. Тому і
відбувається так, що коли на одну чашу ваг лягають фундаментальніші
вітальні потреби людини, а на іншу — його вищі потреби, то переважити
можуть саме останні. Це загальновідомо і не вимагає доказу.

Вірно, звичайно, що загальний шлях, що проходить розвиток людських
потреб, починається з того, що людина діє для задоволення своїх
елементарних, вітальних потреб; але далі це відношення звертається, і
людина задовольняє свої вітальні потреби для того, щоб діяти. Це і є
принциповий шлях розвитку потреб людини. Шлях цей, однак, не може бути
безпосередньо виведений з руху самих потреб, тому що за ним ховається
розвиток їхнього предметного змісту, тобто конкретних мотивів діяльності
людини.

Таким чином, психологічний аналіз потреб неминуче перетвориться в аналіз
мотивів. Для цього, однак, необхідно перебороти традиційне
суб’єктивістське розуміння мотивів, що приводить до змішання зовсім
різнорідних явищ і зовсім різних рівнів регуляції діяльності. Тут ми
зустрічаємося з дійсним опором: хіба не очевидно, говорять нам, що
людина, діє тому, що він хоче. Але суб’єктивні переживання, бажання,
бажання і т.п. не є мотивами тому, що самі по собі вони не здатні
породити спрямовану діяльність, і, отже, головне психологічне питання
полягає в тому, щоб зрозуміти, у чому складається предмет даного
бажання, чи бажання пристрасті.

Ще менше, звичайно, основ називати мотивами діяльності такі фактори, як
тенденція до відтворення стереотипів поводження, тенденція до завершення
початої дії і т.д. У ході здійснення діяльності виникає, звичайно,
безліч «динамічних сил». Однак сили ці можуть бути віднесені до
категорії мотивів не з великою підставою, чим, наприклад, інерція руху
людського тіла, дія якої негайно виявляє себе, коли, наприклад, що
швидко біжить людина наштовхується на раптово виниклу перешкоду.

Особливе місце в теорії мотивів діяльності займають відкрито
гедоністичні концепції, суть яких полягає в тому, що всяка діяльність
людини нібито підкоряється принципу максимізації позитивних і
мінімізації негативних емоцій. Звідси досягнення задоволення і
звільнення від страждання і складають справжні мотиви, що рухають
людиною. Саме в гедоністичних концепціях, як у фокусі лінзи, зібрані всі
ідеологічно перекручені представлення про сенс існування людини, про
його особистість. Як і усяка велика неправда, концепції ці спираються на
фальсіфіковану ними правду. Правда ця полягає в тому, що людина дійсно
прагне бути щасливим. Але психологічний гедонізм саме і вступає в
протиріччя з цією дійсною великою правдою, розмінюючи її на дрібну
монету «підкріплень» і «самопідкріплень» у дусі скіннеровського
біхевіоризму.

Людська діяльність аж ніяк не спонукається і не керується так, як
поводження лабораторних пацюків із вживленними в мозкові «центри
задоволення» електродами, що, якщо навчити їх включенню струму,
нескінченно віддаються цьому заняттю. Можна, звичайно, послатися на
подібні явища й у людини, такі, як, наприклад, споживання чи наркотиків
гіперболізація сексу; однак явища ці анічогісінько не говорять про
дійсну природу мотивів, про стверджуючу себе людського життя. Вона ними,
навпаки, руйнується.

Неспроможність гедоністичних концепцій мотивації складається, зрозуміло,
не в тім, що вони перебільшують роль емоційних переживань у регулюванні
діяльності, а в тім, що вони ущільнюють і псують реальні відносини.
Емоції не підкоряють собі діяльність, а є її результатом і «механізмом»
її руху.

У свій час Дж. Ст. Мілль писав: «Я зрозумів, що для того, щоб бути
щасливим, людина повинна поставити перед собою яку-небудь мету; тоді,
прагнучи до неї, він буде випробувати щастя, не піклуючись про нього».
Така «хитра» стратегія щастя. Це, говорив він, психологічний закон.

Емоції виконують функцію внутрішніх сигналів, внутрішніх у тім змісті,
що вони не є психічним відображенням безпосередньо самої предметної
дійсності. Особливість емоцій полягає в тому, що вони відбивають
відносини між мотивами (потребами) і чи успіхом можливістю успішної
реалізації діяльності, що відповідає HYPERLINK
“http://infolio.asf.ru/Psih/Leontyev/” \l “_w9” . При цьому мова йде
не про рефлексію цих відносин, а про безпосередньо-почуттєве їхнє
відображення, про переживання. Таким чином, вони виникають слідом за
актуалізацією мотиву (потреби) і до раціональної оцінки суб’єктом своєї
діяльності.

Я не можу зупинятися тут на аналізі різних гіпотез, що так чи інакше
виражають факт залежності емоцій від співвідношення між «буттям і
повинністю». Замітаю тільки, що факт, що насамперед повинний бути
прийнятий в увагу, полягає в тім, що емоції релевантні діяльності, а не
реалізуючим її чи діям операціям. Тому-те ті самі процеси, що здійснюють
різні діяльності, можуть здобувати різну і навіть протилежне емоційне
фарбування. Інакше кажучи, роль позитивного чи негативно
«санкціонування» виконується емоціями стосовно ефектів, заданим мотивом.
Навіть успішне виконання тієї чи іншої дії зовсім не завжди веде до
позитивної емоції, воно може породити і різко негативне переживання, що
сигналізує про те, що з боку ведучого для особистості мотиву досягнутий
успіх психологічно є поразкою. Це відноситься і до рівня найпростіших
пристосувальних реакцій. Акт пчихання сам по собі, тобто виключений з
яких би то ні було відносин, викликає, говорять нам, задоволення; однак
зовсім інше почуття переживає герой розповіді Чехова, що пчихнув у
театрі: це викликає в нього емоцію жаху, і він робить ряд учинків, у
результаті яких гине…

Різноманіття і складність емоційних станів є результатом роздвоєння
первинної чуттєвості, у якій її пізнавальні й афективні моменти злиті.
Це роздвоєння не можна, звичайно, уявляти собі так, що емоційні стани
здобувають незалежне від предметного світу існування. Виникаючи в
предметних ситуаціях, вони як би «мітять» на своїй мові ці ситуації й
окремі об’єкти, що іноді навіть входять у них чи випадково побічно.
Досить послатися на звичайне явище приписування емоційного знака самим
чи речам окремим людям, на формування так званих «афективних комплексів»
і т.п. Мова йде про іншому, а саме про виникаючу диференціації в образі
його предметного змісту і його емоційного фарбування і про те, що в
умовах складних опосередкувань людської діяльності аффектогенність
об’єктів здатна мінятися (непередбачена зустріч з ведмедем звичайно
викликає страх, однак при наявності спеціального мотиву, наприклад у
ситуації полювання, зустріч з ним може радувати). Головне ж полягає в
тому, що емоційні процеси і стани мають у людини свій власний позитивний
розвиток. Це приходиться спеціально підкреслювати, тому що класичні
концепції людських емоцій як «рудиментів», що йдуть від Дарвіна,
розглядають їхню трансформацію в людини як їхню інволюцію, що і породжує
помилковий ідеал виховання, що зводиться до вимоги «підкоряти почуття
холодному розуму».

Протилежний підхід до проблеми полягає в тому, що емоційні стани мають у
людини свою історію, свій розвиток. При цьому відбувається зміна їхніх
функцій і їхня диференціація, так що вони утворять істотно різні рівні і
класи. Це афекти, що виникають раптово і мимоволі (ми говоримо: мене
охопив гнів, але я зрадів); далі, це власне емоції — стану переважно
ідеаторні і ситуаційні, з ними зв’язані предметні почуття, тобто стійкі,
«кристалізовані», по образному вираженню Стендаля, у предметі емоційні
переживання; нарешті, це настрою — дуже важливі по своїй «особистісній»
функції суб’єктивні явища. Не вдаючись в аналіз цих різних класів
емоційних станів, замітаю тільки, що вони вступають між собою в складні
відносини: молодший Ростов перед боєм боїться (і це емоція), що їм
опанує страх (афект); мати може не на жарт розсердитися на дитину, що
завинила, ні на хвилину не перестаючи його любити (почуття).

Різноманіття емоційних явищ, складність їхніх взаємозв’язків і наслідків
досить добре схоплюється суб’єктивно. Однак як тільки психологія залишає
площину феноменології, то виявляється, що їй доступне дослідження лише
самих грубих станів. Так це є в периферичних теоріях (Джемс прямо
говорив, що його теорія не стосується вищих емоцій); так само обстоїть
справу й у сучасних психофізіологічних концепціях.

Інший підхід до проблеми емоцій полягає в тому, щоб досліджувати
«межмотиваційні» відносини, що, складаючись, характеризують собою
будівля особистості, а разом з ним і сферу що відбивають і
опосередковують її функціонування емоційних переживань.

Генетически вихідним для людської діяльності є розбіжність мотивів і
цілей. Навпроти, їхній збіг є вторинне явище; або результат придбання
метою самостійної спонукальної сили, або результат усвідомлення мотивів,
що перетворює їх у мотиві-меті. На відміну від цілей, мотиви актуально
не зізнаються суб’єктом: коли ми робимо ті чи інші дії, то в цей момент
ми звичайно не віддаємо собі звіту в мотивах, що їх спонукують. Правда,
нам неважко привести їхнє мотивування, але мотивування зовсім не завжди
містить у собі вказівка на їхній дійсний мотив.

Мотиви, однак, не відділені від свідомості. Навіть коли мотиви не
зізнаються, тобто коли людина не віддає собі звіту в тім, що спонукує
його робити ті чи інші дії, вони все-таки знаходять своє психічне
відображення, але в особливій формі — у формі емоційного фарбування дій.
Це емоційне фарбування (її інтенсивність, її знак і її якісна
характеристика) виконує специфічну функцію, що і вимагає розрізняти
поняття емоції і поняття особистісного змісту. Їхня розбіжність не є,
однак, споконвічним: очевидно, на більш низьких рівнях предмети потреби
саме безпосередньо «мітяться» емоцією. Розбіжність це виникає лише в
результаті розвитку, що відбувається в ході, людської діяльності
роздвоєння функцій мотивів.

Таке роздвоєння виникає внаслідок того, що діяльність необхідно стає
полімотивованої, тобто одночасно відповідає двом чи декільком мотивам.
Адже дії людини об’єктивно завжди реалізують деяку сукупність відносин:
до предметного світу, до навколишнього людям, до суспільства, до самого
себе. Так, трудова діяльність суспільно мотивована, але вона керується
також такими мотивами, як, скажемо, матеріальна винагорода. Обоє ці
мотиву хоча і співіснують, але лежать як би в різних площинах. В умовах
соціалістичних відносин зміст праці породжується для робітника
суспільними мотивами; що ж стосується матеріальної винагороди, те цей
мотив, звичайно, теж виступає для нього, але лише у функції
стимулювання, хоча іон і спонукує, «динамізує» діяльність, але
позбавлений головної функції — функції змістоутворення.

Таким чином, одні мотиви, спонукуючи діяльність, разом з тим додають їй
особистісний зміст; ми будемо називати їхній змістоутворюючими мотивами.
Інші, співіснуючі з ними, виконуючи роль спонукальних факторів
(позитивних чи негативних) — часом гостро емоційних, афективних, —
позбавлені змістоутворюючі функції; ми будемо умовно називати такі
мотиви мотивами-стимулами. Характерна риса: коли важлива по своєму
особистісному змісті для людини діяльність зіштовхується в ході свого
здійснення з негативною стимуляцією, що викликає навіть сильне емоційне
переживання, те особистісний зміст її від цього не міняється; частіше
відбувається інше, а саме своєрідна, швидко наростаюча психологічна
дискредитація виниклої емоції. це добре відоме явище змушує ще раз
задуматися над питанням про відношення емоційного переживання до
особистісного змісту.

Розподіл функцій змістоутворення і тільки спонукання між мотивами однієї
і тієї ж діяльності дозволяє зрозуміти головні відносини, що
характеризують мотиваційну сферу особистості: відносини ієрархії
мотивів. Ієрархія ця аж ніяк не будується по шкалі їхньої близькості до
вітального (біологічним) потребам, подібно тому, як це уявляє собі,
наприклад, Маслоу: в основі ієрархії лежить необхідність підтримувати
фізіологічний гомеостазис; вище — мотиви самозбереження; далі —
упевненість, престижність; нарешті, на самій вершині ієрархії — мотиви
пізнавальні і естетичні. Головна проблема, що тут виникає, полягає не в
тім, наскільки правильна дана (чи інша, подібна їй) шкала, а в тім, чи
правомірний самий принцип такого шкалування мотивів. Справа в тім, що ні
ступінь близькості до біологічних потреб, ні ступінь спонукальності й
аффектогенності тих чи інших мотивів ще не визначають ієрархічних
відносин між ними. Ці відносини визначаються зв’язками діяльності, що
складаються, суб’єкта, їхніми опосередкуваннями і тому є релятивними. Це
відноситься і до головного співвідношення — до співвідношення
змістоутворюваних мотивів і мотивів-стимулів. У структурі однієї
діяльності даний мотив може виконувати функцію змістоутворення, в іншій
— функцію додаткової стимуляції. Однак змістоутворюючі мотиви завжди
займають більш високе ієрархічне місце, навіть якщо вони не володіють
прямої аффектогенністю. Будучи ведучими в житті особистості, для самого
суб’єкта вони можуть залишатися «за завісою» — і з боку свідомості, і з
боку своєї безпосередній аффективності.

Факт існування актуально неусвідомлюваних мотивів зовсім не виражає
собою особливого початку, що таїться в глибинах психіки. Неусвідомлювані
мотиви мають ту ж детермінацію, що і всяке психічне відображення:
реальне буття, діяльність людини в об’єктивному світі. Неусвідомлюване й
усвідомлюване не протистоять один одному; це лише різні форми і рівні
психічного відображення, що знаходиться в строгій співвіднесеності з тим
місцем, що займає відбиване в структурі діяльності, у русі її системи.
Якщо мети і дії, що відповідають їм, необхідно зізнаються, то інакше
обстоїть справа з усвідомленням їхнього мотиву — того, заради чого
ставляться і досягаються дані цілі. Предметний зміст мотивів завжди,
звичайно, так чи інакше сприймається, представляється. У цьому
відношенні об’єкт, що спонукує діяти, і об’єкт, що виступає як чи
знаряддя перешкоди, так сказати, рівноправні. Інша справа — усвідомлення
об’єкта як мотив. Парадокс полягає в тому, що мотиви відкриваються
свідомості тільки об’єктивно, шляхом аналізу діяльності, її динаміки.
Суб’єктивно ж вони виступають тільки у своєму непрямому вираженні — у
формі переживання бажання, бажання, прагнення до мети. Коли переді мною
виникає та чи інша мета, то я не тільки усвідомлю її, уявляю собі її
об’єктивну обумовленість, засоби її досягнення і більш віддалені
результати, до яких вона веде, разом з тим я хочу досягти її (чи,
навпаки, вона мене відвертає від себе). Ці безпосередні переживання і
виконують роль внутрішніх сигналів, за допомогою яких регулюються
процеси, що здійснюються. Суб’єктивно виражається ж у цих внутрішніх
сигналах мотив прямо в них не міститься. Це і створює враження, що вони
виникають ендогенно і що саме вони є силами, що рухають поводженням.

Усвідомлення мотивів є явище вторинне, виникаюче тільки на рівні
особистості і постійно відтворюється по ходу її розвитку. Для зовсім
маленьких дітей цієї задачі просто не існує. Навіть на етапі переходу до
шкільного віку, коли в дитини з’являється прагнення піти в школу,
справжній мотив, що лежить за цим прагненням, схований від нього, хоча
він і не утрудняється в мотивуваннях, що звичайно відтворюють знане ім.
З’ясувати цей справжній мотив можна тільки об’єктивно, «з боку»,
вивчаючи, наприклад, гри дітей «в учня», тому що в рольовій грі легко
оголюється особистісний зміст ігрових дій і, відповідно, їхній мотив.
Для усвідомлення дійсних мотивів своєї діяльності суб’єкт теж змушений
йти по «обхідному шляху», з тієї, однак, різницею, що на цьому шляху
його орієнтують сигналу-переживання, емоційні «мітки» подій.

День, наповнений безліччю дій, здавалося б, цілком успішних, проте може
зіпсувати людині настрій, залишити в нього деякий неприємний емоційний
осад. На тлі турбот для цей осад ледь помічається. Але от настає
хвилина, коли людин як би оглядається і думкою перебирає прожитий день,
у ц-те хвилину, коли в пам’яті спливає визначена подія, його настрій
здобуває предметну віднесеність: виникає аффективний сигнал, що вказує,
що саме ця подія і залишило в нього емоційний осад. Може статися,
наприклад, що це його негативна реакція на чийсь успіх у досягненні
загальної мети, єдино заради якої, як йому думалося, він діяв; і от
виявляється, що це не цілком так і що навряд чи не головним для нього
мотивом було досягнення успіху для себе. Він коштує перед «задачею на
особистісний зміст», але вона не зважується сама собою, тому що тепер
вона стала задачею на співвідношення мотивів, що характеризує його як
особистість.

Потрібна особлива внутрішня робота, щоб вирішити таку задачу і, може
бути, відштовхнуть від себе те, що оголилося. Адже лихо, говорив
Пирогов, якщо вчасно цього не помітиш і не зупинився. Про це писав і
Герцен, а все життя Толстого — великий приклад такої внутрішньої роботи.

Процес проникнення в особистість виступає тут з боку суб’єкта,
феноменально. Але навіть і в цьому феноменальному його прояві видно, що
він полягає в з’ясуванні ієрархічних зв’язків мотивів. Суб’єктивно вони
здаються виражаючими психологічні «валентності», властивим самим
мотивам. Однак науковий аналіз повинний йти далі, тому що утворення цих
зв’язків необхідно припускає трансформування самих мотивів, що відбуває
в русі всієї тієї системи діяльності суб’єкта, у якій формується його
особистість.

Якщо відбувається порушення у досягненні потреб, то виникають розлади. 

     Розлади виникають тоді, коли хто – або чи що – або впливають на
вас поза вашим бажанням (погода, влада і т.п.). 

Різні люди переносять вплив на них по – різному – різне розлад, різне
поводження (Критика на адресу директора заводу). 

Два чоловіки жадали пити, побачили флягу, підійшли до неї, а в ній не
виявилося води. Один розбудувався сильно, інший немає. 

     Різні люди, різні пороги розладу (Frustration). Один закотить
скандал, іншої знизає плечима. 

Пороги поводження розладу в різних людей на різних групах різні як при
виживанні, безпеці, соціальному захисті, визнанні і при самовиживанні. 

     Пороги поводження залежать від життєвого досвіду й інших
факторів. 

    

4. АНОМАЛЬНІ ПОТРЕБИ

Крім нормальних варто розглянути й аномальні потреби. Вони також можуть
бути представлені у виді шкали і складають систему. У силу того, що це
також потреби, хоча й аномальні, вони також реалізуються послідовно і
підкоряються тим же законам, що і нормальні потреби. У таблиці приведені
нормальні і відповідні їм аномальні потреби людини.

№ Нормальна потреба Аномальна потреба

1 Подих –

2 Вода –

3 Їжа Обжерливість

4 Здоров’я Бажання мучити фізично

5 Секс Сексуальні аномалії

6 Аффініти Пошук ворога і боротьба з ним

7 Матеріальні блага Спрага накопичення, швидкого збагачення

8 Фізична культура Лінь

9 Щиросердечні потреби Наркотики, алкоголь, залежність від комп’ютерних
ігор і телебачення

10 Інтелектуальні потреби Тютюн, плітки, порожня балаканина,
склочництво, Інтернет-залежність

11 Допомога Влада

12 Любов Ненависть, невдоволення всім

      Самі нижчі нормальні потреби не мають відповідних аномальних, тому
що така заміна приведе до загибелі людини. Якщо в людини не реалізуються
які-небудь потреби, то запускаються соціально-біологічні механізми,
спрямовані на задоволення цих не реалізованих потреб. Нижчі потреби
реалізуються в основному несвідомо і через біологічні механізми:
бажаючий пити – п’є, голодний – їсть, хворий – шукає способи лікування і
не тільки на свідомому рівні: втрата апетиту, відмовлення від одних
продуктів і заміна їхній іншими, індивідуальна реакція на ліка – усе це
відповідає, у кінцевому рахунку, видужанню. П’ята потреба
задовольняється вже під бо’льшим впливом соціуму. Звідси сексуальні
меншості. Вищі потреби реалізуються свідомо. Вихідним пунктом реалізації
є бажання. Однак бажання продукт розуму людини, що може і помилятися. У
цьому випадку бажання спрямоване не на реалізацію самої потреби, а на її
заміщення, витиснення (відомий у психології захисний механізм). Тому
реалізується не нормальна потреба, а заміщуюча її аномальна. Процес
заміщення відбувається поступово, через звикання, що має біологічну чи
соціальну основу. Поступовість заміщення дає деяку надію на те, що при
раннім виявленні аномальних потреб діяльність людини може бути
переорієнтована на нормальні потреби і людина буде врятований.
Сформулюємо основні принципи такої допомоги.

 

Раннє виявлення і безкомпромісне лікування – запорука успіху.

 

Необхідно доступно пояснити людині, що це захворювання, що веде до
руйнування психічного і фізичного здоров’я, і в остаточному підсумку до
передчасної смерті.

Оточення людини: родина, чи школа інший навчальний заклад, колеги по
роботі, сусіди, повинні зіграти вирішальну роль у ранній діагностиці й у
лікуванні захворювання.

Хворі обов’язково повинні пройти лікування в спеціалізованому центрі.

      Чому лікування обов’язкове? Тому, що, по-перше, глибину зміни
особистості може оцінити тільки фахівець, а по-друге, аномальні потреби
соціально заразні. Ідеї, що нав’язуються рекламою і що мають ходінням у
суспільстві, створюють помилкові моделі поводження й ілюзія рішення всіх
проблем для курящих “Мальборо”, “Кент” … чи питущих “Скроні” … Але
це верхівка айсберга, що спостерігається на рекламному обрії. Наркотики,
влада і гроші також ідеологічно дуже привабливі і вони руйнують людину і
суспільство в ще більшому ступені. Суспільству варто відмовитися від
помилкових цілей в ім’я самозбереження. І тут потрібна дуже розумна,
відповідальна і поступова державна політика. Шлях ряду західних
демократій і східних диктатур не прийнятний. При лікуванні, як складової
частини життєдіяльності, необхідно відновлювати ті нормальні потреби, що
витісняють аномальні. При цьому людини необхідно поставити в такі умови,
що б механізм заміщення не міг функціонувати і тим самим створювалася
реальна погроза існуванню людини, якщо він не здійснить перехід до
нормальних потреб від аномальних. Це фундаментальний принцип лікування.
Він не залежить від того чи є конкретна аномальна потреба соціально
обумовленої і чи має під собою біохімічну природу. Іншими словами для
успішного подолання аномальних потреб людини треба вирвати з обійм
цивілізації і поставити його в природні (природні) умови існування.
Погодитеся, у первісній громаді можливість появи людини з аномальними
потребами виключалася, тому що його одноплемінники ніколи не допустили
би існування індивіда, чия чи діяльність бездіяльність загрожувала б
існуванню самої громади. І така ситуація зберігалася практично до наших
днів. З останніх її форм слід зазначити селянську громаду дореволюційної
Росії, її історичних приймачів колгоспи і радгоспи, і трудовий колектив
– поняття, характерне для соціалізму, суспільного (общинного в масштабі
країни) способу виробництва. Однак цивілізації розвиваються за своїм
законами і нашою країною, повторюючи шлях Заходу, ввійшла у світ волі і
демократії. Однак чи вирішила західна цивілізація проблему аномальних
потреб – ні, вона їхній просто узаконила. І черговий крок на цьому шляху
– процес легалізації наркотиків. Зараз це якось сприймається, але кілька
десятиліть назад про це ніхто і не припускав. Може бути, років через 50
і тероризм узаконять як право особистості на волю в реалізації її
життєвих вимог, цілей чи принципів. Погодитеся – це нонсенс. Суспільство
підтримує те, що його руйнує. Чому Захід і Америка хочуть руйнування
Росії – їм потрібні ресурси для задоволення своїх, у тому числі й
аномальних, потреб. Захопивши Росію вони будуть битися і між собою. Але,
погодитеся, це шлях у нікуди – ресурси планети обмежені, а аномальні
потреби ростуть швидше ракової пухлини. Окремо відзначимо, що ряд
східних країн: Японія, Південна Корея, Китай, вступивши на шлях
демократії, проте, зберегли общинні виробничі відносини. Наприклад, у
Японії є фірми, що беруть людини на роботу як у родину – назавжди. Фірма
вирішує всі проблеми людини, але жадає від його повної самовіддачі.
Співробітник при цьому вужу не мислить себе поза фірмою. Природно ні про
які серйозні аномальні потреби не може бути і мови, тому що вони
загрожують існуванню фірми. Що це – прообраз нової цивілізації, рудимент
суспільства, нова чи релігія щось інше – сказати поки важко.

      Однак нам треба жити в цьому світі й у цій країні, тобто тут і
зараз і, погодитеся, хочеться вижити й індивідуально і як російська
нація. Утім, для людини будь-якої іншої національності задачі ті ж. Тому
підіб’ємо підсумок.

Аномальні потреби

заміщають нормальні

є продуктом цивілізації

мають соціальну і біохімічну природу

заразні, тобто спостерігається їхній ріст у суспільстві

привабливість аномальних потреб складається в можливості жити за рахунок
суспільства

для суспільства, тому що сприяють його руйнуванню

шкідливі для людини, тому що сприяють його деградації під тиском
суспільства, що захищається від таких своїх членів, а також під впливом
біохімічних механізмів

ще не усвідомлюються суспільством, що намагається від них захиститься,
однак шлях західної демократії безперспективний

маються глобальні проблеми, в основі яких лежать аномальні потреби,
наприклад, тероризм

можливо усунути шляхом зміни умов життя, причому необхідна як біохімічна
так і соціальна терапія

      Тепер власне про лікування – хоча цей термін дуже не точний.
Скоріше варто говорити про нові умови життя, у яких відсутні провокуючі
фактори і неможливий реалізація аномальних потреб з наступним переходом
до звичайної життєдіяльності на нових принципах, закріплених як у
свідомості, так і в підсвідомості. Таке закріплення забезпечує стійкість
до провокуючого факторам і неможливість повернення до старих звичок.

      Методи лікування від аномальних потреб можна розділити на
індивідуальні, групові і глобальні. Індивідуальні лікують однієї людини,
групові ставлять лікування на потік, глобальні лікують суспільство
(боюся, що тепер після катастрофи “залізної завіси”) планети Земля в
цілому. Вони озвучені в заявах світових релігій, державних і суспільних
діячів.

 Кожний з методів має 3 етапи:

1-ий етап – усвідомлення того, що аномальна потреба є, вона об’єктивна,
руйнує Вашу особистість і рятування можливо лише шляхом лікування.

2-ий етап – для індивідуального методу лікування складається в заміні і
повному розриві з тими елементами свого оточення (родина, робота,
відпочинок, друзі …), що підтримують дану аномальну потребу. Замість
них варто ввести у своє життя ті елементи, що перешкоджають реалізації
даної аномальної потреби. Підкреслюю, якщо Ви дійсно хочете вилікуватися
– підтримуючі аномальну потребу фактори повинні бути усунуті як у
фізичному плані, так і з області Ваших думок, бажань, фантазій – вони
повинні перестати для Вас існувати. Це дуже складно і боляче, але іншого
шляху немає. Якщо Ви курите, то даремно кидати, працюючи в бригаді
курців, не потрібно дивитися рекламу сигарет і навіть просто дивитися,
як люди курять. Якщо хочете кинути пити – розстаньтеся з чоловіком, що
не розділяє Вашого бажання, на роботі перейдіть у відділ, де працюють
непитущі і після роботи не виникає стихійного бажання згрупуватися і
відзначити, забудьте, а краще насваріться із сусідами – алкоголіками. Те
ж, загалом, відноситься і до наркотиків. Якщо Ви зазнаєте насолоди від
мучень інших – попрацюйте сестрою милосердя в лікарні. Якщо Ви ледачі –
попрацюйте на чи будівництві займіться іншою фізичною працею. Якщо ви
жадаєте грошей – улаштуйтеся на роботу, зарплати від який вистачає
тільки на їжу, і ви зрозумієте, що людині не так вуж багато і треба.
Якщо страждаєте обжерливістю – станьте на час вегетаріанцем. І так далі.
Загалом, поставте себе в такі умови, коли Ваше виживання і збереження
аномальної потреби речі несумісні. І я упевнений – Ви виберете
виживання. Однак у всіх випадках дуже бажана лікарська підтримка для
зняття гострих хворобливих станів. Термін лікування індивідуальний, але
не менш року. Такий час необхідно для повного витиснення аномальних і
закріплення нормальних потреб на підсвідомому рівні і відновлення
біохімії людини. За цей час бажано також провести повне оздоровлення
організму. Завершення лікування і перехід до звичайного життя
відбувається поступово у відповідність з результатами медичного і
психологічного тестування. Це буде зовсім інше життя, у якій змінилося
не тільки поводження людини і його мотиви, але і самі потреби. Почалося
нове життя, у якій стресогенні фактори, що провокують аномальні потреби,
не тільки не придушують особистість, але навпаки їхній тиск підсилює
його нову життєву позицію.

      Групове лікування відкриває більш широкі можливості: створення
лікувальних груп (колективів). Зміна людей у колективі забезпечує
наступність ідей і виховання старшими (за часом лікування) молодших.
Колектив може спостерігатися лікарем і психологом. Працюючи, людина може
одержати солідну суму грошей для початку нового життя й адаптації в ній.
Можливе наближення умов життя до природного й ізоляція колективу від
суспільства з його провокуючими факторами. В ідеалі це добре обладнане
стаціонарне селище зі штатними працівниками і перемінним складом, що
зайнятий фізичною роботою. Це може бути будівництво, видобуток корисних
копалин і інші роботи. Важливий елемент психологічний вплив персоналу і
“старожилів” на новачків і відсутність зв’язку з цивілізацією.
Повернення до звичайного життя повинне відбуватися плавно під
спостереженням фахівців і за підтримкою родини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020