.

Психологічні типи особистості (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
823 10208
Скачать документ

Реферат на тему:

ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ ОСОБИСТОСТІ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Психологічна теорія З.Фрейда.

1.1. Структура особистості

Захисні механізми особистості

РОЗДІЛ 2. Аналітична психологія К.Г.Юнга.

2.1. Архетип колективного несвідомого

2.2. Психологічні типи особистості

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Психологічне пізнання настільки ж древнє, як сама людина . Людина не
могла би існувати, не орієнтуючись у мотивах поводження і властивостях
характеру своїх ближніх.

Останнім часом росте інтерес до питань людської поведінки і пошукам
сенсу людського існування. Керівники вивчають як працювати з
підлеглими, батьки відвідують курси по вихованню дітей, люди учаться
спілкуватися один з одним і “грамотно сваритися“, викладачі вивчають як
допомогти справитися з емоційним хвилюванням і почуттям розгубленості
своїх студентів і учнів інших навчальних закладів.

Поряд з інтересом до матеріального добробуту і до бізнесу багато людей
прагнуть допомогти собі і зрозуміти, що значить бути людиною. Прагнуть
розібратися у своїй поведінці, розвити віру в себе, свої сили.
Усвідомити неусвідомлені сторони особистості, зосередитися насамперед на
тому, що відбувається з ними в даний час.

Коли психологи звертаються до вивчення особистості, що, мабуть, перше, з
чим вони зіштовхуються, це різноманіття властивостей і їхніх проявів у
її поводженні. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і
темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні й
інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого
(підсвідомого) і багато чого іншого – от далеко неповний перелік
характеристик, з якими приходиться мати справа, якщо ми намагаємося
намалювати психологічний портрет особистості.

Володіючи різноманіттям властивостей, особистість разом з тим являє
собою єдине ціле. Звідси випливають дві взаємозалежні задачі: по-перше,
зрозуміти всю безліч властивостей особистості як систему, виділивши в
ній те, що прийнято називати системоутворюючим фактором (чи
властивістю), і, по-друге, розкрити об’єктивні підстави цієї системи.

Розроблену З.Фрейдом психоаналітичну теорію особистості, дуже популярну
в країнах Заходу, можна віднести до типу психодинамічних,
неекспериментальних, що охоплюють усе життя людини і використовують для
опису його як особистості, внутрішні психологічні властивості індивіда,
у першу чергу його потреби і мотиви. Він вважав, що лише незначна
частина того, що насправді відбувається в душі людини і характеризує
його як особистість, актуально їм усвідомлюється.

Аналітична психологія Юнга допомагає нам краще зрозуміти поводження
особистості у взаємостосунках з навколишніми тобто соціальну сторону
його поводження. Це викликає наш особливий інтерес, як соціологів і
безсумнівно приносить користь у практичній діяльності офіцера –
вихователя військового колективу.

Інший підхід, що допомагає краще зрозуміти людей – це трансакційний
аналіз, розвитий Е.Берном. У цій роботі розглядається розуміння і
застосування трансакційного аналізу в повсякденному житті звичайної
людини.

РОЗДІЛ 1. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ

ПО ФРЕЙДУ

1.1. Структура особистості.

Жодне напрямок не придбав настільки популярності за межами психології,
як фрейдизм. Це порозумівається впливом його ідей у країнах Заходу на
мистецтво, літературу, медицину, антропологію й інші області науки,
зв’язані з людиною.

Фрейд виступав проти традиційної психології з її інтроспективним
аналізом свідомості. Основною проблемою психоаналізу була проблема
мотивації. Подібно тому як образ і дія суть реалії, що виконують
життєві функції в системі відносин індивіда і світу, а не усередині
замкнутого в самому собі рефлектуючої свідомості, однієї з головних
психологічних реалій є мотив.

Спочатку Фрейд представив психічне життя, що складається з трьох рівнів:
несвідомого, передсвідомого і свідомого. Джерелом інстинктивного
заряду, що додає мотиваційну силу людському поводженню (як у його
моторних, так і в розумових формах) є несвідоме. “Воно“ насичено
сексуальною енергією (Фрейд позначив її терміном “лібідо“). Ця сфера
закрита від свідомості в силу заборон, що накладаються суспільством.[6]

У 20-х роках у психологічних поглядах Фрейда відбулися деякі зміни на
структуру людської особистості. Надалі в роботах “По ту сторону
задоволення“ (1920 р.) і “Я и Воно“ (1923 р.) він пропонує іншу модель
що здійснила істотний вплив на психологічні навчання про особистість.

Поняття несвідомого ми, таким чином, вивчаємо з навчання про витиснення.
Витиснуте ми розглядаємо як типовий приклад несвідомого. Ми бачимо,
однак, що є два види: латентне, але здатне стати свідомим. Наше
знайомство з психічною динамікою не може вплинути на номенклатуру й
опис. Латентне несвідоме, тільки в остаточному, але не в динамічному
змісті, називається нами передсвідомим: термін “несвідоме“,
“передсвідоме“, “свідоме“ зміст якого вже тільки чисто описовий.
Передсвідоме передбачається майже коштує набагато ближче до свідомого,
чим несвідомому, а тому що несвідоме ми назвали психічним, ми тим більше
назвемо, тому що латентне передсвідоме.

Таким чином, ми з великим задоволенням можемо обходитися нашими трьома
термінами (свідоме, несвідоме, передсвідоме), якщо тільки не станемо
випустити з уваги, що в описовому змісті існують два види, несвідомого,
у динамічному ж тільки один. У деяких випадках, коли виклад переслідує
особливі цілі, цим розходженням можна зневажити, в інших же випадках
воно, звичайно, зовсім необхідно. Раніше я вже говорив, що дійсне
розходження між несвідомим і передсвідомим полягає в тім, що перше за
допомогою матеріалу що залишається невідомим (непізнаним) у той час, як
друге зв’язується з представленнями слів. Тут уперше зроблена спроба
дати для системи такі ознаки, що істотно відмінні від ознаки відносини
їхній до свідомості. Відчуття і почуття також стають однозначними лише
завдяки зіткненню із системою, якщо ж шлях до неї перепинений, вона не
здійснюється у виді відносин. Скорочено, але не зовсім правильно ми
говоримо тоді про несвідомі відчуття, дотримуючи біля несвідомими
представленнями, хоча ця аналогія і не досить виправдана. Різниця між
свідомим і передсвідомим для відчуттів не має змісту, тому що
передсвідоме тут виключається, відчуття або свідомі, або несвідомі.
Навіть у тому випадку, коли відчуття зв’язуються з представленнями слів,
їхнє усвідомлення не обумовлене останніми: вони стають свідомими
безпосередньо. Роз’яснити взаємини зовнішніх і внутрішніх сприйнять і
поверхневої системи, ми можемо приступити до побудови нашого
представлення про “Я“. Ми бачимо його вихідним із системи сприйняття
несвідомого, чи зі свого центра – ядра, і в першу чергу що охоплює
передсвідоме, що стикається зі слідами спогадів. І як ми вже бачили “Я“
теж буває несвідомим. Є припущення, що ціль було б дуже доцільно
досліджувати за пропозицією даного автора, що з особистих розумінь дарма
намагається побачити, що нічого загального з високою наукою не має.[1]
Я говорю про Г.Гродуне, що невпинно повторює, що те, що ми називаємо
своїм “Я“, у житті виявляється переважно пасивно, що нас, по його
вираженню “зживають“ невідомі і непідвласні нам сили. Усі ми
випробували такі враження, хоча б вони не опановували нами настільки,
щоб виключити все інше, і Фрейд заявляє, що поглядам Гроддена варто
відвести належне місце в науці.[1] Фрейд припустив, що системи
несвідомого перебувають в початку передсвідомого іменованого своїм “Я“,
а інші області психічного в який ця сутність проникає і які є
несвідомими, позначити за прикладом Гроддена, словом “Воно“. Ми
незабаром побачимо, чи можна витягти з такого розуміння яку – або
користь для опису і з’ясування. Відповідно до запропонованої теорії
індивідуум представляється нам як неоднозначне “Воно“, на поверхні якого
спочиває “Я“ , що виникає із системи несвідомого як ядра. При бажанні
дати графічне зображення можна додати, що “Я“ не цілком охоплює “Воно“,
а накриває його лише остільки, оскільки система несвідомого утворить
його поверхню, тобто розташоване стосовно нього, приблизно так, як
зародковий диск розташований у яйці. “Я“ і “Воно“ не розділено рівною
границею, і з останнім “Я“ зливаються внизу. Однак витиснуте також
зливається з “Воно“ . Витиснуте завдяки опорам витиснення різко
відособлено тільки від “Я“, за допомогою “Воно“ йому відкривається
можливість з’єднатися з “Я“. Отже, що майже всі розмежування, що ми
намагалися описати на підставі даних патології, відносяться тільки до
єдино відомого нам поверхневим шарам щиросердечного апарата. Для
зображення цих відносин накидаємо малюнок, контури якого служать лише
для наочності і не претендують на яке або тлумачення.

Випливає, мабуть додати, що “Я“ має “Слуховий канал” тільки на одній
стороні. Він надітий на нього як би набік.

Неважко переконатися в тім, що “Я“ є тільки мінливість під прямим
впливом зовнішнього часу і світу і за допомогою несвідомого і свідомого
частини шаруючи. “Я“ намагається також сприяти впливу зовнішнього світу
на “Воно“ і здійсненню тенденцій цього світу, воно прагне замінити
принципи задоволення, що безроздільно панують у “Воно“, принципам
реальності. Сприйняття має для “Я“ таке ж значення як потяг для “Воно“.
“Я“ уособлює те, що можна назвати розумом і розважливістю. На
противагу до “Воно“, що містить пристрасті. Усе це відповідає
суспільним і популярним розмежуванням, однак може вважатися вірним для
деякого середнього – чи у випадки правильного випадку. Велике
функціональне значення “Я“ виражається в тім, що в нормальних умовах
йому надається влада над спонуканням до руху. Стосовно “Воно“ “Я“
подібно вершнику, що повинний приборкати переважаючу силу коня, з тією
тільки різницею, що вершник намагається зробити це власними силами, “Я“
же силами взаимственними. Це порівняння може бути продовжено. До
вершника, якщо він не хоче розстатися з конем, часто залишається вести
її туди, куди їй хочеться, так і “Я“ перетворює звичайну волю “Воно“ у
дію, начебто б це було його власною волею.

Якби “Я“ було тільки частиною “Воно“, обумовленої впливом системи
сприйняття, тільки представленням реального зовнішнього світу в
щиросердечній області усі було б просто. Однак сюди ж приєднується ж
щось.

В інших місцях уже були роз’яснені мотиви, що спонукали нас припустити
існування деяких інстанцій у “Я“, диференціацію усередині “Я“, яку можна
назвати “Я“ – ідеальне чи “Поверх-Я”. Ці мотиви цілком правомірні. Те,
що ця частина “Я“ не так міцно зв’язане зі свідомістю, є несподіванкою,
що вимагає роз’яснення. Нам оведеться трохи здалеку почати. Удалося
освестить повчальне страждання меланхолії завдяки припущенню, що в “Я“
відновлений загублений об’єкт, тобто відбулася заміна прихильності до
об’єкта індефікації. У той же час, однак, ми ще не усвідомили собі
всього значення цього процесу і не знали наскільки він міцний і часто
повторюється. З тих пір ми говоримо: така заміна відіграє велику роль в
утворенні “Я“, а також має істотне значення у виробленні того, що ми
називаємо своїм характером.[1] Споконвічно в примітивної оральной фазі
індивіда важко відрізнити володіння об’єктом від індефікації. Пізніше
можна припустити, що бажання мати об’єкт виходить з “Воно“, що слухає
еротичне прагнення як потреба. На початку ледве живе “Я“ одержує від
прихильності до об’єкта знання, задовольняється їм чи намагається
усунути його шляхом усунення. Якщо ми маємо потребу в сексуальному чи
об’єкті нам приходиться відмовитися від нього, настає бажання змінити
“Я“, що, як і у випадку з меланхоліком варто описати як впровадження
об’єкта в “Я“; найближчі потреби цього заміщення нам ще не відомі. Може
бути за допомогою такої інтерпретації (висловлення) яка є як би
регресією до механізму оральної фази, то чи полегшує уможливлює
відмовлення від об’єкта. Може бути, це ототожнення є взагалі умова при
який “Воно“ відмовляється від своїх об’єктів. У всякому разі процес цей
особливо в ранніх стадіях розвитку, спостерігається дуже часто, але він
дає нам можливість припустити, що характер “Я” є осадом відкинутих
прихильностей до об’єкта, що він містить історію цих виборів об’єкта.
Оскільки характер особистості відкидає чи приймає ці впливи з історії
еротичних виборів об’єкта, природно наперед допустимо цілу систему
опірності. Ми думаємо, що в рисах характеру жінок, що мали великий
любовний досвід можна знайти відзвук їхніх прихильностей до об’єкта.
Необхідно також прийняти в розуміння випадки одночасної прихильності до
об’єкта й ідентифікації, тобто зміни характеру перш ніж відбулося
відмовлення від об’єкта. При цьому умова зміни характеру може виявитися
більш тривалим, чим відношення до об’єкта і навіть у відомому змісті
консервувати це відношення. Інший підхід до явища показує, що таке
перетворення вибору об’єкта в зміні “Я“ є також шляхом, яким “Я“ одержує
можливість володіти “Воно“ і поглибити свої відносини до нього,
щоправда, ціною значної поступливості і його переживання. Приймаючи
риси об’єкта, “Я“ як би називає “Воно“ самого себе як любовний об’єкт,
намагається відшкодувати його втрату, звертаючи до нього з такими
словами: “Дивися, ти адже можеш любити і мене – я схожа на об’єкт”.[1]

Перетворення, що відбувається в цьому випадку, об’єкт – лібідо в
нарцистичному лібідо, мабуть, спричиняє відмовлення від сексуальних
цілей, а стало бути, свого роду сублімацію. Більш того, отут виникає
питання, що заслуговує уважного розгляду, а саме, чи не є це звичайний
шлях до сублімації, чи не відбувається всяк сублімація за допомогою
втручання. “Я“ , що спершу перетворює сексуальний об’єкт – лібідо в
нарцистичному лібідо, для того, щоб надалі поставити, може бути, йому
зовсім нову, іншу мету?

Представлена вище структура особистості надає нам прекрасну можливість
більш детального вивчення поводження цієї особистості. Працюючи з
будь-яким колективом, у тому числі і з військовим, ми неодмінно
зіштовхуємося з окремими його членами, кожний з який окрема, несхожа на
іншу особистість.

Таким, виділеним Фрейдом поняття, як свідоме і несвідоме допомагають нам
впливати на поводження особистості. При умілому використанні знань про
несвідомий можна виявити, а згодом і впливати на особистість з
девіантним поводженням. Це є однієї з найважливіших задач у діяльності
офіцера – вихователя військового колективу.

1.2. Захисні механізми особистості.

Прагнучи позбутися від неприємних емоційних станів людин за допомогою
“Я“ виробляє в себе так називані захисні механізми.

1)Заперечення. Коли реальна дійсність для людини дуже неприємна, він
“закриває на неї ока”, прибігає до заперечення її існування, чи
намагається знизити серйозність виникаючої для його “Поверх-Я” погрози.
Одна з найбільш розповсюджених форм такого поводження неприйняття,
заперечення, критики у свою адресу з боку інших людей, твердження, що
те, що критикується, насправді не існує. У деяких випадках таке
заперечення грає визначену психологічну роль, наприклад, коли людин
дійсно серйозно хворий, але не приймає, заперечує цей факт: Тим самим,
він знаходить у собі сили продовжувати бороти за життя. Однак
найчастіше заперечення заважає людям жити і працювати, оскільки не
визнаючи критики у свою адресу, вони не прагнуть позбутися від наявних
недоліків, що піддаються справедливій критиці.

2)Придушення. На відміну від заперечення. яке здебільшого відноситься
до інформації, що надходить ззовні, придушення відноситься до блокування
з боку “Я” внутрішніх імпульсів і погроз, що йдуть від “Поверх-Я”. У
цьому випадку неприємні визнання самому собі і відповідні переживання як
би витісняються зі сфери свідомості, не впливають на реальне поводження.
Найчастіше придушуються ті думки і бажання, що суперечать прийнятим
самим собі людиною моральним цінностям і нормам. Відомі випадки зовні
непоясненого забування, що не супроводжуються вираженими психічними
розладами, є прикладами активної роботи несвідомого механізму
придушення.

3)Раціоналізація. Цей спосіб розумного виправдання будь-яких вчинків і
дій, що суперечать моральним нормам і викликають занепокоєнню.
Звертання до раціоналізації характерно тим, що виправдання вчинку
знаходиться звичайно вже після того, як він зроблений. Найбільш типові
прийоми раціоналізації наступні:

а)виправдання своєї нездатності що-небудь зробити;

б)виправдання досконале небажаної дії, об’єктивно сформованими
обставинами.

4) Формування реакції. Іноді люди можуть ховати від самих себе мотив
власного поводження за рахунок його придушення через особливо виражений
і свідомо підтримуваний мотив протилежного типу. Приміром, несвідома
ворожість до військовослужбовця може виражатися в навмисній увазі до
нього. Така тенденція й одержала назву “формування реакції”.

5)Проекція. Усі люди мають небажані властивості і риси особистості, що
вони неохоче визнають, а частіше зовсім не визнають. Механізм проекції
виявляє своя дія в тім, що власні негативні якості людин несвідомо
приписує іншому обличчю, причому, як правило, у перебільшеному виді.

6)Інтелектуалізація. Це своєрідна спроба піти з емоційно загрозливої
ситуації шляхом не як би відстороненого обговорення в абстрактних,
ынтелектуалізованих термінах.

7)Заміщення. Воно виражається в частковому, непрямому задоволенні
неприйнятного мотиву яким-небудь морально припустимим способом.

Якщо ці й інші захисні механізми не скидають, то незадоволені імпульси,
що виходять з “Воно”, дають про себе знати в закодованій, символічній
формі, наприклад, у сновидінні, описках, обмовках, жартах, дивинах
поводження людини, аж до появи патологічних відхилень.

Теорія особистості З.Фрейда і концепція неофрейдистів неодноразово
зазнали критики й у нашої й у закордонній літературі. Ця критика
стосувалася крайньої біологізації людини, ототожнення мотивів його
соціального поводження з біологічними потребами тварин і приниження ролі
свідомості в керуванні його діями.

Але безсумнівно викладена вище інформація про захисні механізми
особистості становить величезний інтерес для нас. Наприклад узяти такий
момент, як адаптація особистості до військового середовища і, що
випливає від сюди питання про формування військового колективу. Адже
неодмінно на цих етапах визначена частина колективу буде “ставити” свої
захисні механізми. В одних вони будуть слабко виражатися, але будуть і
яскраво виражені випадки заперечення, чи придушення наприклад
раціоналізації. Саме в цей момент особливо важливу роль для
офіцера-вихователя грає уміння простежити за тим, щоб ці захисні
механізми не звернулися негативною спрямованістю, як стосовно самої
особистості, так і стосовно навколишнього.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ К.Г.ЮНГА

2.1. Архетип колективного несвідомого

Як відомо, глибинна психологія має загальну назву для позначення
психологічних явищ, що висувають серед іншого ідею про незалежність
психіки від свідомості і прагнення обґрунтувати фактичне існування цієї
незалежної від свідомості психіки і виявити її зміст. Умовно глибинну
психологію розділяють на класичну і сучасну.

Класична глибинна психологія представлена уже вище описаною концепцією
Зиґмунда Фрейда, а так само концепціями Альфреда і Карла Юнга –
відповідно психоаналізом, індивідуальною психологією й аналітичною
психологією.

Аналітична психологія – одна зі шкіл глибинної психології, що базується
на поняттях і відкриттях людської психіки, зроблених швейцарським
психологом Карлом Густавом Юнгом.

Дослідницька кар’єра Юнга почалася в клініці для душевнохворих у
Буфгхельцле, неподалік від Цюріха, у той час Юнг знаходився під сильним
впливом Пьера Жані і Зиґмунда Фрейда. Вивчення в той період шизофренії
саме привело Юнга до створення іншого, чим у Фрейда, більш широкого
погляду на природу психічної енергії. Фрейд думав, що шизофренія на
ряді з іншими психічними розладами розвивалася через придушення
сексуальності і переміщення еротичного інтересу з об’єктів зовнішнього
світу у внутрішній світ хворого.

Юнг же вважав, що контакт із зовнішнім світом підтримувана й іншими
способами, крім сексуального, а втрату контакту з реальністю, характерну
для шизофренії, не можна зв’язувати лише із сексуальним переміщенням.
Так що принциповою лінією розмежування З.Фрейда і К.Юнга є тлумачення
“лібідо”, чи психічної енергії.

Теорія лібідо Юнга тісно пов’язана з такими поняттями, як прогресія і
регресія, а так само законом протилежностей (Прогресія – рух уперед,
регресія – повернення в колишній стан, до більш ранньої стадії
розвитку).

Юнг визначає прогресію як щоденний успіх процесу психологічної
адаптації. Відповідно адаптація здійснюється в два етапи:

1)Одержання установки;

2)Завершення адаптації засобами установки.

У процесі регресії несумісні і відкинуті пережитки повсякденного життя,
усякого роду негожі тваринні прояви виходять на поверхню. Регресія –
зовсім не обов’язковий ретроградний крок у житті суб’єкта, а скоріше
необхідна фаза його подальшого розвитку.

Юнг запропонував досить велику і вражаючу систему поглядів на природу
людської психіки. Його праці включають глибоко розроблену теорію
структури і динаміки психічно-свідомого і несвідомого, докладну теорію
психічних типів і, що ще важливіше, детальне опис універсальних і
психічних образів, що беруть свій початок у глибинних шарах несвідомої
психіки. Юнг називав ці споконвічні образи архетипами колективного
несвідомих.

Поняття архетипів колективного несвідомих додає аналітичної психології
додатковий вимір у порівнянні з іншими школами психології і
психотерапії, зв’язуючи її навчання з всією історією еволюції людської
психіки у всіх її культурних проявах. Аналітичну психологію варто
відрізняти від фізіологічної експериментальної психології, що прагнуть
звести цілісні психічні явища до їх складених елементів, так само як і
від поведінкової психології, інтерес якої зосереджений на поводженні
суб’єкта як сукупності реакцій організму на стимули зовнішнього
Середовища. Задача аналітичної психології – розкрити психічний світ
людини як природне ціле явище, не обмежується лише терапією чи неврозів
вивченням його чи інтелекту патологічних особливостей. Разом з тим, як
неодноразово підкреслював сам Юнг, аналітична психологія є практична
дисципліна в тім змісті, що поряд з пізнанням цілісної природи психіки
вона виявляється і технікою психічного розвитку, застосовної до
звичайних людей, є допоміжним засобом в області медичної і педагогічної,
релігійної і культурної діяльності.

Юнг розробив свою психотерапевтичну теорію, метод і техніку.
Центральним поняттям його психотерапії є “індивідуація”. Воно
використовується Юнгом у трохи іншім значенні, ніж у середньовічній
теології. Мова йде про рух від фрагментарності до цілісності душі, про
перехід від “Я“, центра свідомості, до “Самості” як центра всієї
психічної системи. Такий рух починається, як правило, у другій половині
життя.

2.2. Психологічні типи особистості.

Юнг вважав дослідження психіки наукою майбутнього. Для нього актуальна
проблема людства полягала не стільки в погрозі чи перенаселення атомній
катастрофі, скільки в небезпеці психічної епідемії. Таким чином, у долі
людства вирішальним фактором виявляється сама людина, його психіка. Для
Юнга цей “вирішальний фактор” сфальцьований у несвідомій психіці, що є
реальною погрозою; “світ висить на тонкій нитці і цій нитці – психіка
людини”.

Ідея психічної енергії, саморегуляції, компенсації тісно зв’язана в
аналітичній психології з класифікацією “психологічних типів”.
Розрізняються кілька таких типів. Вони відносяться до уродженої різниці
в темпераменті, інтегральному сполученні стійких психодинамічних
властивостей, що виявляються в діяльності, що змушують індивідів
сприймати і реагувати специфічним образом. Насамперед варто розрізняти
два стійких типи: екстраверт і інтроверт.

Екстраверт характеризується уродженою тенденцією направляти свою
психічну енергію, чи лібідо, зовні, зв’язуючи носія енергії з зовнішнім
світом. Даний тип природно і спонтанно виявляє інтерес і приділяє увагу
об’єкту – іншим людям, предметам, зовнішнім манерам і благоустрою.
Екстраверт відчуває себе щонайкраще – що називається “у своїй тарілці”,
– коли має справа з зовнішнім середовищем, взаємодіє з іншими людьми. І
робиться неспокійним і навіть хворим, виявляючись на самоті, монотонному
одноманітному середовищу. Підтримуючи слабкий зв’язок із суб’єктивним
внутрішнім світом, екстраверт буде остерігатися зустрічі з ним, буде
прагнути недооцінити, применшити і навіть опорочити будь-які суб’єктивні
запити як егоїстичні.

Інтроверт же характеризується тенденцією свого лібідо спрямовуватися
усередину, неодмінно зв’язуючи психічну енергію зі своїм внутрішнім
світом думки, чи фантазії почуття. Такий тип приділяє значний інтерес і
увага суб’єкту, а саме його внутрішнім реакціям і образам. Найбільше
успішно інтроверт взаємодіє сам із собою й у той час, коли він
звільнений від обов’язку пристосовуватися до зовнішніх обставин.
Інтроверт свою власну компанію, свій “тісний мирок” і негайно
замикається у великих групах.

Як екстраверт, так і інтроверт виявляють ті чи інші свої недоліки в
залежності від виразності типу, але кожен мимоволі прагне недооцінити
іншого. Екстраверту інтроверт здається самоцентричним, так сказати,
“зацикленим на собі”. Інтроверту екстраверт здається дрібним порожнім
чи пристосованцем лицеміром.

Любою реальна людина несе в собі обидві тенденції, але звичайно одна
розвита трохи більше, ніж інша. Як протилежна пара вони діють за
законом протилежностей. Тобто надмірний прояв однієї установки неминуче
веде до виникнення іншої, їй протилежної. Але протилежна в силу її
недифферинцированности, більш слабкого прояву, буде здійснюватися в
неадоптованої – грубої, не зрілій, негативній формі. Так наприклад,
виражений екстраверт може стати жертвою підлеглої зосередженості на
самому собі, що виявляється в негативній формі, у виді депресій.
Крайній інтроверт іноді переживає епізоди змушеної екстравертности,
тобто зосередженості на інші. Але ця зосередженість буде виглядати
грубої, неефективної і непристосований до зовнішньої реальності.

Екстраверсія і інтроверсія усього лише дві з багатьох особливостей
людського поводження. На додаток до них Юнг виділяв чотири
функціональних типи, чотири основні психологічні функції: мислення,
почуття, відчуття, інтуїція.

Мислення є раціональна здатність структурувати і синтезувати дискретні
дані шляхом концептуального узагальнення. У своїй найпростішій формі
мислення говорить суб’єкту, що є присутня річ. Воно дає ім’я речі і
вводить поняття.

Почуття – функція, що визначає цінність речей, що вимірює і визначає
людські взаємини. Мислення і почуття – функції раціональні, оскільки
мислення оцінює речі під кутом зору “істина – неправда”, а почуття –
“прийнятне – неприйнятно”. Ці функції утворять пари протилежностей, і
якщо людина більш досконала в мисленні, то йому явно не дістає
чуттєвості. Кожен член пари прагне замаскувати іншого і загальмувати.
Скажемо, ви бажаєте міркувати безпристрасним образом – чи науково
філософськи – що ж, необхідно відкинути всі почуття. Об’єкт,
розглянутий з почуттєвої позиції, буде відрізнятися в цілісному
відношенні від розгляду під кутом зору розумової установки. Вічна тема
боротьби між почуттям і розумом в історії людської культури – очевидне
тому підтвердження.

Відчуття – функція, що говорить людині, що щось є, вона не говорить, що
це, але лише свідчить, що це щось присутнє. У відчутті предмети
сприймаються так, як вони існують самі по собі в дійсності.

Інтуїція визначається як сприйняття через несвідоме, тобто зниження
картин і сюжетів дійсності, походження, яких неясно, смутно, погано
з’ясовно. Функції відчуття й інтуїції є ірраціональними – зовнішнім і
внутрішнім сприйняттям, незалежним від яких або оцінок.

У свою чергу, раціональні й ірраціональні функції діють взаємовиключним
образом. Усі чотири функції уявленні двома парами протилежностей:
мислення – почуття, відчуття – інтуїція.

Хоча кожен індивід потенційно має у своєму розпорядженні всіма чотирма
функції, на перевірку одна з них звичайно виявляється найбільш развитой,
ніж інші. Її називають ведучої. Функція ж, що розвита менше інших, як
правило, перебуває в несвідомому стані і виявляється підлеглою.

Найчастіше ще одна функція може бути досить розвита, наближаючи по
ступені активності до ведучого функції. Очевидно, що вона представлена
іншою парою протилежностей. Ця функція допоміжна. Відповідно до
ведучого функцією ми будемо мати чотири функціональних типи: розумовий,
почуттєвий, сенсорний, інтуїтивний.

Розумовий тип у більшому ступені відповідає чоловікам. Ментальне життя
даного типу зводиться до створення інтелектуальних формул і наступному
припасуванню наявного життєвого досвіду під ці формули. У тім ступені,
у який цей тип ідентифікує себе з розумовими процесами і не усвідомлює в
собі наявності інших функцій, а попросту придушує їх, його мислення
носить автократичний характер, інтелектуальні ж формули виявляються
свого роду прокрустовим ложем, що постійно сковує цілісний прояв життя.
У даному випадку почуття виявляється функцією підлеглої, отже, почуттєві
оцінки суб’єкта неминуче перебувають у зневажливому запустінні. Людські
взаємини зберігаються і підтримуються лише доти, поки вони служать і
випливають керуючим інтелектуальним формулам, у всіх інших випадках вони
легко приносяться в жертву.

Почуттєвий тип відповідно більше розповсюджений у жінок. Твердження і
розвиток міжособистісних взаємодій і відносин партнерства є тут головною
метою. Чутливість і чуйність до нестатків інших є показовою рисою,
основною якістю даного типу. Найбільше задоволення тут зустрічає
переживання емоційного контакту з іншими людьми. У своєму крайньому
прояві цей функціональний тип може викликати ворожість своїм надмірним
інтересом, нездоровою цікавістю з приводу особистих справ інших. Про
таких людей часто говорять: “Вічно він сунеться не у свої справи.”

Оскільки в даному випадку мислення виявляється функцією підлеглої, те і
здатність до абстрактного безособового судження в таких людей піддається
відомому сумніву. Мислення як таке приймається лише в тім ступені (чи
до тієї пори), у який (чи поки) воно обслуговує інтереси почуттєвих
взаємин. Носами взаємини, як правило, дуже хитливі, суперечливі, оцінки
постійно коливаються, займають крайні позиції. Мислення ж служить
стабілізуючим фактором.

Сенсорний (чуттєвий) – тип характеризується пристосованістю до звичайної
реальності, до “тут і зараз”. Він охоче задовольняється життям у її
найпростіших немудрих проявах, нехитрих формах, без яких-небудь
тонкостей, складного чи міркування мрячної уяви. Тип, що розглядається,
виглядає стійким і земним, реальним і сьогоденням у змісті готовності
“жити” у дану хвилину, але одночасно він виглядає досить дурним.
Глибинний зір і уява, здатне приглушати цей заземлений стан, – продукти
інтуїції, що виступає в нашому випадку як функція підлегла. Тип, що
розглядається, фактично придушує всі інтуїтивні прояви як нереалістичні
фантазії й у такий спосіб рятується від обтяжних дріжджів внутрішньої
незграбності, інертності.

Інтуїтивний тип мотивується головним чином постійним потоком нових
ведень і передчуттів, що виникають від його внутрішнього активного
сприйняття. Усе нове і можливе, незрозуміле й інше, відмінне є принадою
для даного типу. Інтуїція є деяке свідчення про минуле і майбутнє
речей. дана функція дозволяє бачити круглі кути: живучи в чотирьох
стінах і виконуючи рутинну роботу, до інтуїції прибігають рідко, але
вона дуже потрібна, скажемо, при полюванні в тайзі на ведмедя.
Інтуїтивний тип частіше вхоплює слабкі зв’язки між речами, що для інших
здаються незв’язаними і далекими. Його розум працює стрибкоподібно і
швидко, важко простежити його дію. Якщо попросити його діяти більш
повільно, він може дратуватися і порахувати своїх співрозмовників
тугодумами і тупицями. Відчуття як психічна властивість у нього
підлегло і подавленно. У реальному житті найчастіше така людина
залишається незрозумілим навколишніми, і його прозріння, якщо в
результаті вони виявляються конструктивними, повинні терпляче
розроблятися іншими людьми.

Звичайний розвиток допоміжної функції зм’якшує і модифікує гостроту
прояву описаних вище характеристик. Але і це ще не всі, оскільки
відповідно до встановленого типу кожна з функцій може бути орієнтована
або інтровертно, або екстравертно. У результаті ми маємо вісьмох
можливих типів. В ідеалі індивід повинний повноцінно володіти всіма
чотирма функціями (у розширеному виді вісьма) для того, щоб давати
відповідна адекватна відповідь на будь-які життєві запити. На жаль у
дійсності що недосяжно, хоча і залишається бажаною метою, ідеалом,
визначаючи в такий спосіб одну з головних задач аналітичної
психотерапії: привести до свідомості дане положення речей і допомогти в
розвитку підлеглих, гноблених, нерозвинених функцій для того щоб досягти
психічної цілісності.

Застосовно військового Середовища знання про психологічні типи
особистості виразно має своє місце і право на існування. І на мою
думку, я не даремно звернув вашу увагу на дану класифікацію типів.
К.Г.Юнг із найбільш можливою чіткістю вказав нам який з типів більше
обтяжує до того чи іншого роду діяльності. На мій погляд офіцер
повинний неодмінно керуватися даною інформацією у визначених випадках.
При розподілі спеціальностей, а так само в такий відповідальний момент,
як призначення сержантського складу. Адже призначивши молодшого
командира з необхідними для цього психологічними якостями офіцер
заздалегідь полегшує собі роботу з формування належного військового
колективу.

ВИСНОВОК

На підставі викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки:

Структура особистості, по Фрейдові, має три складові: “Воно“, “Я“ ,
“Поверх-Я“. “Воно“ – це власне несвідоме, що включає глибинні потяга,
мотиви і потреби. “Я“ – свідомість, а “Поверх-Я“ представлене як на
свідомому, так і на підсвідомому рівнях. “Воно“ діє відповідно до так
називаного принципу задоволення. “Я“ орієнтується на принцип
реальності, а “Поверх-Я“ керується ідеальними представленнями –
прийнятими в суспільстві нормами моралі і цінностями.

“Воно“ є продуктом успадкованого людиною від тварин біологічного
досвіду. “Я“ – це, як правило, самосвідомість людини, сприйняття й
оцінка їм самим власної особистості і поводження. “Поверх-Я“ – це
підсумок впливу суспільства на свідомість і підсвідомість людини,
прийняття їм норм і цінностей суспільної моралі. Основні джерела
формування “Поверх-Я“ особистості – це батьки, учителі, вихователі, інші
люди з який дана людина вступила в тривале спілкування й особисті
контакти протягом життя.

В основі всіх побудов аналітичної психології лежить твердження, що
цілісна психіка не може бути показана за допомогою одного лише елемента,
оскільки в психіці, крім раціонального свідомого початку присутні ще й
ірраціональний несвідомий аспект. Підтвердженням тому є численні
процеси і переживання в психологічному досвіді інших людей, не
відповідному нашому інтелектуальному чеканню. Як правило, наша
раціональна свідомість негайно ж спростовує ці процеси і переживання.

Відповідно кінцевою метою психологічної концепції Юнга виявляється
збагнення життя в її зовнішньому і внутрішньому прояві в психіці людини
як особливої цілісної реальності.

Лейтмотивом аналітико-психологічного підходу можна вважати постулат про
те, що психічний розлад характеризується роз’єднаністю особистості, тоді
як психологічне здоров’я є прояв особистісної єдності.

Головна мета, що переслідував Е.Берн, полягає в тім, щоб вивчити людини,
аналізувати характер свого спілкування, навчити використовувати слова,
думки, інтонації, вираження стосовно до цілям комунікації, допомогти
людині в його умінні аналізувати свої слова і вчинки, постійно
осмислюючи їхню щиру суть і їхнє сприйняття співрозмовником.

ТА, засновником якого був Е.Берн, являє собою систему групової
психотерапії, де взаємодія індивідів аналізується з погляду трьох
основних станів “Я“.

Е.Берн думав, що кожна людина має свій життєвий сценарій, модель якого
намічається в ранні дитячі роки. У відповідності зі своїм життєвим
сценарієм люди грають у різні ігри, якими заповнена в основному вся
життя людства.

Достоїнство концепції Е.Берна полягає також і в тім, що вона ставить
своєю метою формування щирої, чесної, доброзичливої особистості.

По Берну, структура особистості також трехкомпонентна як і у Фрейда.
Терміном “Я“ (“Его”) він позначає особистість. Кожне “Я“ може
виявлятися в кожен момент часу в одному з трьох станів, що Е.Берн
назвала: “Дитина”, “Дорослий”, “Батько”. “Дитина” – це джерело
спонтанних, архаїчних, неконтрольованих імпульсів. “Батько” – педант,
“голова”, що знає, як треба поводитися і схильний до повчань.
“Дорослий” – свого роду рахункова машина, що зважує баланс “хочу” і
“треба”. У кожній людині ці “троє” живуть одночасно, хоча і виявляються
в кожен момент поодинці.

Зв’язок із фрейдівською тріадою (“Я”, “Воно” і “Поверх-Я”) незаперечна.
Головне розходження полягає в тім, що “Дитина” у людській душі не
зводився в Берна до несвідомих потягів. Це не споконвічна, біологічна
по своїй природі сила (як “Воно“ у Фрейда). Дитина є результат безлічі
взаємодій, починаючи з раннього віку, тому він сам вже у визначеному
змісті є соціальним продуктом.

Змінювалася в Е.Берна (па порівнянню з фрейдівською) і трактування інших
компонентів структури “Я“. Однак наступність зберігалася, тому ідеї
Е.Берна можна безпомилково віднести до психоаналітичного, фрейдівської
традиції в психології.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020