.

Поняття особистості за Фраммом, динамічна концепція характеру, сенс існування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2524
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття особистості за Фраммом, динамічна концепція характеру, сенс
існування

План

Вступ

Поняття особистості за Фраммом

Динамічна концепція характеру(

рецептивна орієнтація(

експлуататорська орієнтація

накопичувальна орієнтація(

ринкова орієнтація(

продуктивна орієнтація.

Сенс існування в структурі характеру особистості.

Інші дослідження соціального характеру.

Висновки.

Список використаної літератури.

1 Поняття особистості за Фроммом

На тему людської особистості міркували десятки мислителів, на цю тему
написана не одна книга. Одним з тих, хто спробував розкрити суть
особистості, був Еріх Фромм, німецько-американський психолог і філософ.

Довгий час ім’я Еріх Фромм було відоме лише у вузькому колі читачів.
Еріх Фромм – видатний мислитель XX сторіччя. Його популярність в усьому
світі і вплив його ідей на сучасну свідомість значні. Не тільки
психоаналіз, але й інші філософські течії, у тому числі екзистенціалізм,
персоналізм, герменевтика, соціобіологія, увібрали в себе духовні
надбання і відкриття філософа. Він дав імпульс розвитку гуманістичного
мислення нашого століття. Значний його внесок у розвиток сучасної етики.
Нарешті, надзвичайно продуктивні ідеї одержала від Фромма політична
філософія нашого сторіччя.

Фрейд вважав, що людина є закритою системою, «річчю в собі». На його
думку, природа наділила людину визначеними, біологічно обумовленими
прагненнями, і розвиток особистості служить реакцією на задоволення або
фрустрацію цих прагнень. Фромм показав, що основний підхід до вивчення
людської особистості повинен складатися в розумінні відносин людини до
світу, до інших людей, до природи і до самого себе.

«Будь-яка людина є представником усього людства. Кожний окремий індивід
несе в собі характерні риси всього роду людського». «Його
індивідуальність обумовлена особливостями людського існування,
загальними для всіх людей. Тому розгляд загальної

характеристики людства повинний передувати вивченню властивостей
людської індивідуальності, вивченню особистості».

«Перша ознака, що відрізняє людське існування від тварини, має негативну
характеристику, а саме відносну недостатність інстинктивної регуляції в
процесах адаптації до навколишнього світу». «Тварина адаптується до
навколишнього світу шляхом зміни самого себе – аутопластично, а не
шляхом зміни навколишнього середовища – аллопластично». «Тварина або
пристосовується до світу, або гине». «Походження людини тоді можна
зв’язати з тим моментом у процесі еволюції, де адаптація за допомогою
інстинктів досягла мінімального рівня. Поява людини супроводжувалася
появою нових якостей, що відрізняють його від тварин. Це усвідомлення
себе як окремої, самостійної істоти, це здатність пам’ятати минуле і
передбачати, планувати майбутнє, позначати різні предмети і дії за
допомогою знаків і символів; це здатність розумного розуміння і
розуміння світу; це його здатність уяви, що дозволяє йому досягти більш
глибокого пізнання, чим це можливо на рівні тільки чуттєвого
сприйняття».

Отже, що ж Фромм розуміє під поняттям «особистість»? «Усі люди схожі
один на одного в силу спільності існування і внутрішньо властивих їм
дихотомій екзистенціального плану ; але кожна людина унікальна, тому що
кожний по-своєму, властивим тільки йому шляхом, вирішує виникаючі перед
ним проблеми. Сама ця розмаїтість особистостей уже є характеристикою
людського існування».

«Під особистістю я розумію сукупність як успадкованих, так і надбаних
психічних якостей, що є характерними для окремо узятого індивіда і які
роблять цього окремо узятого індивіда неповторним, унікальним».

2. Динамічна концепція характеру

Тут Фромм пропонує нам насамперед розібратися з традиційною плутаниною,
що зустрічається навколо розходжень між динамічною і біхевіористичною
концепціями характеру.

«Для біхевіористськи орієнтованих психологів риси характеру були і
залишаються синонімом типів поводження. З цього погляду характер
визначається як «тип поводження, характерний для даного індивіда», у той
час, як інші автори підкреслювали вольового і динамічноскладового
характеру.

Фрейд розвивав не тільки перший напрямок, але і найбільш послідовну і
глибоку теорію характеру як системи прагнень, що лежать в основі
поводження, але не ідентичних самому поводженню. Поведінкові риси
характеру описуються ‘ в термінах дії, що спостерігаються з боку».
«Однак, якщо ми досліджуємо мотивації, особливо несвідомі мотивації, ми
знайдемо, що риси поводження охоплюють і безліч інших, досконало,
здавалося б, невідповідних рис характеру. Наприклад, сміливе поводження
може мотивуватися амбіціями, так що людина у визначеній ситуації буде
ризикувати для того, щоб задовольнити свою спрагу бути об’єктом
загального замилування». Такі риси поводження як сміливість і скнарість
визначаються Фроммом неоднозначно. «Офіцер у бої буде поводитися
по-різному, у залежності від того, чи визначається його сміливість
вірністю ідеї перемоги або власною амбіцією». «Людина може бути
ощадливою у зв’язку з тим, що його грошові обставини роблять це
необхідним; але він може бути скупим у силу свого скупого

піонерів нового погляду, позначив психоаналіз як
«вивчення міжособистісних відносин».

Ця теорія багато в чому схожа на фрейдівську, «виходить з допущення, що
риси характеру лежать в основі поводження і можуть бути виведені з нього
і що вони утворять спонукальні сили, що, які б вони не були великі,
можуть зовсім не усвідомлюватися людиною. Вона випливає з Фрейда й у
тім, що приймає ще одне допущення, а саме що визначальної в характері є
не якась одна конкретна риса, але цілісна структура характеру, що
визначає його окремі риси. Усю сукупність рис характеру варто розглядати
як синдром, що є наслідком особливої організації, або, як я це називаю,
орієнтації характеру». «Риси характеру визначаються базисною орієнтацією
характеру або є результатом змішання основних, головних рис характеру з
ознаками темпераменту. Однак значна частина інших рис, що традиційно
вважаються рисами характеру, насправді виявляються не рисами характеру,
у нашім змісті, а відносяться винятково до області темпераменту або є
просто ознаками, властивостями поводження».

Головна відмінність цієї теорії характеру від теорії Фрейда полягає в
тому, що «принципова основа характеру бачиться не типах організації
лібідо, а в специфічних типах відносин людини до світу».

«Орієнтації, за допомогою яких людина співвідносить себе зі світом,
складають саму суть його характеру; звідси характер можна визначити як
(відносно постійну) форму, у якій каналізується енергія людини в
процесах асиміляції і соціалізації.»

«Оскільки дії людей не визначаються цілком і цілком вродженими зразками
інстинктивного поводження, то життя виявилося б хитливим, тендітним,
якби при кожній дії, при кожному

вчинку людині треба було б довго думати, перш ніж прийняти рішення.
Насправді багато дій повинні відбуватися набагато швидше, ніж це
дозволяє швидкість свідомого обмірковування». «З погляду біхевіоризму
людина навчається діяти напівавтоматично за допомогою придбання навичок
мислення і поводження, що розуміються як умовні рефлекси. Хоча такий
погляд і справедливий, він ігнорує ту обставину, що найбільше глибоко
укорінені звички й установки характерні для людини і не піддаються
значним змінам з боку загальної структури характеру: вони є вираженням
особливої форми, у якій енергія каналізується в структуру характеру.
Характер може розглядатися як заступник інстинктивного апарату тварин.
Раз

енергія каналізується визначеним способом, то учинки відбуваються
індивідом у «точній відповідності з характером».

«Більшості людей здається, що їхні ідеї не залежать від їхніх емоцій і
бажань, а являють собою результат логічного осмислення реальності; їм
здається, що їхнє відношення до світу підтверджується їх ідеями і
судженнями, тоді як у дійсності останні самі є результатом їхнього
характеру, як, утім, і всієї їхньої дії. Це «підтвердження», у свою
чергу, сприяє стабілізації структури характеру, оскільки створює для
останнього видимість правоти і розсудливості. Однак характер не тільки
забезпечує послідовне і «розумне» поводження індивіда; він одночасно є
основою пристосування людини до суспільства».

Рецептивна орієнтація

«Людина, що володіє рецептивною орієнтацією, думає, що «джерело
всіх благ» знаходиться в зовнішньому світі, і вважає, що єдиний шлях
знайти бажане – це щось матеріальне або якесь

Душевнохворий не в змозі бачити світ таким, який він є насправді; він
сприймає світ тільки як символ і відображення його внутрішнього світу.
Обоє хворі. Хвороба психотика, що втратили реальний контакт із зовнішнім
світом, приводить до того, що його дії стають соціальної неадекватними.
Хвороба “реаліста” збіднює його як людини. Хоча він здатний досить
успішно функціонувати в суспільстві, його бачення дійсності настільки
перекручено через відсутність здатності припадати всередину, що воно
змушує його помилятися в тих випадках, коли від нього потрібно щось
більше, ніж просто маніпулювання безпосереднє даним або досягнення
найближчих цілей. “Реалізм”, хоча і здається прямою протилежністю
психотизму, насправді доповнює його “.

Справжньою протилежністю “реалізму” і психопатизму є продуктивність.
Нормальна людина сприймає світ одночасно і як він є, і оживляючи і
збагачуючи його самотужки, здібностями. Якщо одна з цих двох здібностей
атрофована – людина хвора”.

” чи існує щось, що продуктивна особистість створює, і якщо так, то що?
Якщо вірно, що людська продуктивність може створювати матеріальні
цінності, то набагато більш важливим об’єктом продуктивності є сама
людина”.

На закінчення вивчення питання про особистості треба помітити, що Фромм
думає, що особистість сучасної людини не реалізована.

«Сучасна людина не придбала волі в змісті реалізації його особистості,
тобто реалізації його інтелектуальних, емоційних і почуттєвих
здібностей. Воля принесла людині незалежність і раціональність його
існування, але в той же час ізолювала його, розбудила в ньому почуття
безсилля і тривоги. Ця ізоляція нестерпна, і людина виявляється перед
вибором.

3. Сенс існування в структурі характеру особистості.

«Хоча кожна людська істота є носієм усіх людських можливостей, коротка
довжина життя людини не допускає повної їхньої реалізації навіть при
самих сприятливих обставинах. Тільки якби час життя людини було тотожно
часу життя людства, вона б міг брати участь у людському розвитку, що
відбувається в історичному процесі. Людське життя, починаючи і
закінчуючи якоюсь випадковою крапкою в процесі еволюції роду, вступає в
трагічний конфлікт з індивідуальною вимогою реалізації всіх можливостей
як метою людського існування. Людина має, м’яко кажучи, неясне уявлення
про протиріччя тим часом, що він міг би реалізувати і тим, що він дійсно
реалізує. Різні ідеології не прагнуть примиряти або заперечувати дане
протиріччя, уселяючи, що життя повинне продовжуватися і після смерті або
що даний історичний період і є остаточним і досягненням людства, що
вінчає. Є й ідеології, що стверджують, що сенс життя потрібно шукати не
в цілковитій її реалізації, а в соціальному служінні і соціальних
обов’язках; що розвиток, воля і щастя індивіда підлеглі або навіть не
йдуть у порівняння з благополуччям держави, спільності або як там ще
можна символізувати вічну владу, трансцендентну індивіду».

Фромм, безсумнівно, має свій погляд на питання про сенс існування і
неподільно зв’язує його із сучасністю.

«Життя ставить перед людиною парадоксальну задачу: з однієї сторони
реалізувати свою індивідуальність, а з іншого боку –

Таким чином, кожна зі складові особистості (Ло, Ля, Лс) складається з
компонентів потреб, що лежать на різних рівнях Д, Ф и Ю. Порядок
формування компонентів істотно відрізняється від рівня до рівня.

Інші дослідження соціального характеру.

Менш помітними зараз, але важливими в історичному плані є дослідження
соціального характеру інших дослідників, як попередників, так і
натупників Е. Фромма.

Дж. Бруно у своїй праці “Характер з точки зору тіла і генеалогії людини”
пише( “Існує два характера, які відрізняються один від одного (з третім
проміжним)( у одного типу тенденція і активність сильні, а тенденція до
рефлексії має перевагу тоді, як потяг до діяльності виявляється більш
слабким.”

Класифікація Ф.Полана виявила собою не тільки згуртованість важливих
характерів, а й перелік важливих якостей і особливостей відносин до
психічного життя і змісту відчуттів. Його праця “Психологія характеру”
вперше дала класифікацію характерів. На його думку, наше життя
складається із ряду прагнень які комбінуються одні з одним і діють один
на одного, та являють всю складність людської особистості. Ці прагнення
комбінуються між собою по строгих законах і визначають будову нашого
характеру. Цих законів є декілька. Закон систематичної затримки полягає
у здатності одних прагнень подолати інші. Закон систематичної асоціації
полягає в тому, що окремі елементи психічного життя володіють здатністю
викликати до діяльності інші елементи, які знаходяться з ними в
залежності.

Інший дослідник А.Ф.Мазурський пише: ”Найближчою метою систематичного
вивчення індивідуальних характерів є створення природної і
загальноприйнятої класифікації, яка з однієї сторони, давала б
можливість добавити будь-який вид до певної групи, а з іншої сторони
являла б собою вихідний пункт для подальшого вирішення людських
різновидів.

Класифікація Лоського близька до Палановської, але тут основною
властивістю психічної діяльності, Н. Лоський вважав волю, характерну
особливим типам активності, завдяки якій все пережите нами забарвлюється
почуттями нашого “Я”. Н. Лоський ділить людей на типи: чуттєвий,
егоцентричний і зверхособистісний. Зверхособистісний тип відрізняється
перевагою зверхособистісних прагнень. Ці прагнення являються даними, і
джерело їх знаходиться не у фізичних потребах організму, а факторах
вищого порядку; у вищих, наукових і естетичних запитаннях. Ці люди діють
якби не від себе, а від особи волі, яку вони признають керівником своїх
вчинків.

О. Штерн, вважав, що вся психологія індивідуальних відмінностей (так
називав характерологію) зводиться тільки до аналізу окремих сторін
особистості.

Заради справедливості необхідно сказати, що ще до А.Ф. Мазурського в
Росії була побудована типологія дитячих характерів. Тут ішла мова про
працю П. ?????? “Сімейне виховання дитини та її значення для вітчизняної
психології, вікової психології, пройде під кутом зору “Сім(я–дитина” і
виведе альтернативну точку зору “Дитина–Сім(я””.

Взагалі з “Проблемою характеру” вітчизняній психології не пощастило.
Єдина фундаментальна праця “Психологія характеру” Н.Д. Левітові мала
численних попередників, які в тій, чи іншій мірі займалися проблемою
характеру. Викладаючи концепцію книги, він пише; “В книзі профілює
психологія характеру особистості, концепцію характеру розкрито як
значущий компонент особистості”.

А. Кордінер вважав, що характер представляє варіант засвоєння кожною
людиною культурних норм, отриманих в базисній (основній) особистісній
структурі. Базис особистісна структура розділяється більшістю членів
суспільства. Воно слугує матрицею на основі якої, розвивається риса
характеру.

Особливий вплив на вітчизняну характерологію мала праця Д.Хонісмана
“Культура і особистість”. Основну рису своєї роботи, він вбачав у
вивчені того, як індивід діє, мислить, почуває сееб в умовах даного
соціального оточення. При цьому він виділяє два типи явищ, пов(язані з
культурою: перший “соціально-стандартизована поведінка” – явище,
мислення, почуття “визначеної групи”; інший “Матеріальні продукти”.

Д. Хсю запропонував перефразувати напрям “кульгтура і особистість” в
“психологічну антропологію”, яка має справу:

а) усвідомленими і неусвідомленими ідеями індивідів в даному
суспільстві,

б) з усвідомленими ідеалами.

Типологія соціальних характерів на пострадянському просторі вперше
з(явилася у Росії. Автор цієї типології – В.С.Братусь. його типологія
лежить у руслі психологічної антропології. У рамках єдиної типології
змальовано:

а) етнопсихологічний тип особистості у російській літературі;

б) соціально-психологічний тип особистості в культурі;

в) психосоціальний тип перебудов чого періоду.

Б.С. Братусь вважає, що дані і типологія об(єднуються на моральній
основі.

Таким чином, характер людини виявляється: по-перше, в тому, як вона
ставиться до інших людей; по-друге – у ставленні людини до себе,
по-третє, у ставленні людини до своєї справи; нарешті у ставленні людини
до речей.

Об(єкт дослідження – соціальний характер.

Предмет – психологічні особливості соціального характеру особистості; та
його типи.

Мета дослідження – розкрити зміст і особливості дослідження соціального
характеру особистості (за Е. Фроммом)

Список використаної літератури

Братусь В.С. Психология. Нравственность, культура.–М., 1998

Железнов Ю.Д. Человек в природе и обществе.– М.: МНЭПУ, 1998

Кречлер Э. Строение тела и характер. М., 1995

Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах. – М., 1995.

Левитов Н.Д. Психологія характера. – М., 1969.

Леонгард К. Акцентуированые личности. – М., 1989.

Марисова Л.Й. Галушко Ю.О. Вивчення характеру в сучасній психологічній
науці. 1981.

Райгородський Д.Я. Психология и психоаналіз характера. Хрестоматія по
психологи характеров. – Самара( Издательский Дом “БАХРАХ – М”. 2000.

Савчин М. Загальна психологія. Навчальний посібник. У двох частинах Ч.
І – Дрогобич ( Видавнича фірма “Відродження”, 1998 – 159с.

Теория личности западной Европы и Американской психологии. Хрестоматия
по теории личности. Самара, 1998.

Фромм Е. Душа человека. – М.( Республіка, 1992.

Фромм Е. Бегство от свободы. М.( Прогресс, 1989.

Фромм Е. Кредо. (Электронный вариант). Сайт современной психологии,
1999.

Фром Е. Бегство от свободі. М. Прогресс, 1989.

Фромм Е. Психоаналіз і етика. М.( АСТ ЛТД, 1998

Холл Келвин С., Линсдей Гарднер. Теория личности. – М.( ЗАО _ Изд-во
ЭКСМО – Пресс, 1999.

Шорни К. Невротическая Личность нашого времени. – М.., 1993.

Хьем М. Зиглер Д. Теории личности. С. – Петербург, 2000.

Шострам Э.Анти – Карнеги или человек – маніпулятор.– М.: 1994

Юнг К. Психологические типы.– М., 1995

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020