.

Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників як психолого-педагогічна проблема (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1721
Скачать документ

Реферат на тему:

Формування професійної спостережливості у майбутніх
офіцерів-прикордонників як психолого-педагогічна проблема

Однією з найважливіших якостей, необхідних офіцеру-прикордоннику для
успішного виконання завдань охорони державного кордону, є
спостережливість. Значимість цієї якості обумовлена установкою на
сприйняття інформації, що важлива при перевірці документів на пунктах
перепуску; специфічним концентруванням уваги на тих об’єктах і
властивостях, які можуть дати необхідну інформацію; тривалим збереженням
стійкої уваги, що забезпечує готовність до сприйняття в потрібний момент
необхідної вихідної інформації. Розвинена професійна спостережливість
дозволяє офіцерам-прикордонникам більш успішно (порівняно з ненавченими
співробітниками) сприймати звукові сигнали, часові відстані, відмітні
ознаки людини, обстановку місця незаконного перетину кордону; більш
успішно розпізнавати осіб та автомашин, що перебувають у розшуку; бути
більш спостережливими при перевірці документів у підозрілих осіб.

Рівень професійної спостережливості впливає на успішність виконання
службових завдань працівниками ДПСУ. Метою статті є узагальнення
теоретичного досвіду педагогів і психологів з проблеми розвитку
спостережливості, визначення шляхів її формування у процесі навчання
майбутніх офіцерів-прикордонників.

Результати дослідження. Проблема розвитку спостережливості привертала
увагу науковців-дослідників із самого початку становлення педагогіки та
психології. Педагоги шукали найкращих шляхів допомогти людям у
використанні можливостей, наданих їм природою, та формуванні нових
якостей.

Велике значення для дослідження спостережливості мають роботи
Я.А.Коменського. Учений дав початок методу спостереження, вказавши його
значення у навчальному процесі. Праця Я.А.Коменського. “Велика
дидактика” (1657) є першою в педагогіці спробою наукового осмислення
цього питання. У “Великій дидактиці” він підкреслював велике значення
спостереження предметів і явищ з метою засвоєння знань про оточуючу
людину дійсність і сформулював своє “золоте правило дидактики”. “Якщо ми
бажаємо прищепити учням справжні і міцні знання, – писав Я.А.Коменський,
– необхідно навчати всьому через особисте спостереження і чуттєве
доведення” [2, с.303].

На кінець ХХ століття спостережливість розглядають як якість
особистості, що важлива в усіх сферах життєдіяльності. Учені вважають,
що розвиток спостережливості є однією з необхідних умов оволодіння
школярами системою знань. Спостережливість є досить значимою і для
дорослої людини, адже спостережлива людина бачить більше, розуміє
глибше, тому що вловлює малопомітні, але істотні ознаки предметів, явищ,
подій. Така людина робить більш правильні висновки, тонше осмислює все
що відбувається. Спостережливість перебудовує структуру й змісти
психічних процесів людини. Отже, розвиток спостережливості є необхідною
умовою всебічного й гармонічного формування особистості [5, с.162].

?????????i?в (О.М. Столяренко). Учені зазначають, що співробітник ВС із
розвинутою професійною спостережливістю порівняно з іншими працівниками
правоохоронних органів, що не володіють цією якістю, може набагато краще
виявляти та збирати інформацію, необхідну для вирішення
оперативно-службових завдань. В.Л.Васильєв підкреслює, що слабке вміння
помічати явища, відсутність плану в спостереженні призводять до того, що
співробітники правоохоронних органів, які володіють слабко розвинутою
професійною спостережливістю, при вирішенні службових завдань допускають
істотні помилки [1, с. 223].

Що стосується ДПСУ необхідно зазначити, що публікацій з цієї теми ще
мало, а спеціальних дисертаційних досліджень щодо розвитку професійної
спостережливості слухачів і курсантів військових закладів України
взагалі немає. Є ряд робіт, у яких розкриваються окремі педагогічні
аспекти розвитку в майбутніх офіцерів-прикордонників професійних якостей
(до числа яких належить й професійна спостережливість). Це роботи В.О.
Балашова про формування професійних якостей у курсантів-прикордонників у
процесі професійного навчання, Д.В. Іщенка – про виховання слухачів
вищих військових закладів у процесі навчання, О.В. Діденка – про
педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів,
А.В. Катковського – про удосконалення професійного виховання
військовослужбовців за контрактом у Прикордонних військах України та ін.

Отже, протягом тривалого часу психологи та педагоги, досліджуючи
спостережливість, вказували на значимість розвитку спостережливості як
якості особистості, якості належними чином підготовленого професіонала.
З огляду на те, що для працівників ДПСУ рівень сформованості цієї
найважливішої професійно-психологічної якості відіграє особливу роль,
суттєвим чином впливаючи на успішність виконання ними
оперативно-службових завдань, нагальним є дослідження умов її розвитку в
майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах навчального закладу.

Напрямами подальших наукових розвідок у цьому напрямі може бути
з’ясування питання щодо поглядів відомих психологів та педагогів на
умови розвитку спостережливості як важливої якості особистості, на
специфіку прояву спостережливості у людей з різними особистісними
характеристиками, у представників різних професій.

Література:

Васильев В.Л.Юридическая психология. – СПб: Питер Ком, 1998. – 656 с.

Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1956.
– 651 с.

Макаренко А.С. Сочинения в 7-ми томах. – М.: Изд-во Академии
педагогических наук, 1958. – Т.5. – 558 с.

Максименко С.Д. Загальна психологія: навчальний посібник. – Вид. друге,
перероб. та доп. – Київ: ,,Центр навчальної літератури”, 2004. – 272 с.

Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения / Сост. А.Т.Губко. – М.:
Педагогика, 1991. – 240 с.

Сухомлинский В.А. Об умственном воспитании / Сост. и авт. вступ. ст.
М.И.Мухин. – К.: Рад. шк., 1983. – 224 с.

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Ред. коллегия
М.И.Кондаков и др. Вступ. сл. и примеч. С.Ф.Егорова. – М.: Педагогика,
1989. – Т.3. – 511 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020