.

Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
455 1630
Скачать документ

Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній
діяльності.

У запропонованому тесті “Який ваш творчий поиенціал?” оберіть один з
варіантів.

1. Чи вважаєте ви, що світ, який вас оточує, може бути поліпшений:

а) так;

б) ні, він і так досить гарний;

в) так, але лише де в чому;

2. Чи гадаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах
довколишнього світу:

а) так, у більшості випадків;

б) ні;

в) так, у деяких випадках.

3. Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей зумовили б значний прогрес у
тій сфері діяльності, в якій ви працюєте:

а) так;

б) так, за сприятливих обставин;

в) лише деякою мірою.

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому будете відігравати таку важливу
роль, що зможете щось принципово змінити:

а) так, напевно;

б) це малоймовірно;

в) можливо.

5. Коли ви вирішуєте розпочати якусь справу, чи думаєте, що здійсните
своє починання:

а) так;

б) часто думаєте, що не зумієте;

в) так. Часто.

6. Чи відчуваєте ви бажання зайнятися справою, яку абсолютно не знаєте:

а) так, невідоме вас приваблює;

б) не відоме не цікавить;

в) усе залежить від характеру цієї справи;

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте ви
бажання досягти в ній досконалості:

а) так;

б) будете вдоволені тим, чого встиги досягти;

в) так, але тільки якщо вам це подобається.

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви знати
про неї все:

а) так;

б) ні, ви хочете навчитися лише найголовнішого;

в) ні, ви бажаєте лише задовольнити свою допитливість.

9. Коли вас спіткає невдача, то:

а) певний часнаполягаєте на своєму, всупереч здоровому глузду;

б) облишите цю справу (розумієте, що вона не реальна);

в) продовжуєте робитисвою справу, навіть коли стає очевидним, що
перешкоди нездоланні.

10. На вашу думку, професію слід обирати, виходячи з:

а) своїх можливостей, подальших перспектив для себе;

б) стабільності, значущості, важливості професії, потреби в ній;

в) переваг, які вона забезпечує.

11. Чи могли б ви, мандруючи, легко орієнтуватися в маршруті, яким ви
вже пройшли:

а) так;

б) ні, боїтеся збитися з дороги;

в) так, але тільки там, де місцевість вам сподобалась і запамяталась.

12. Чи зможе е ви зразу після якоїсь бесіди пригадати все, про що
говорилося:

а) так, з легкістю;

б) усе пригадати не зможете;

в) запамятовується лише те, що вас цікавить.

13. Коли ви чуєте слово незнайомою вам мовою, то можете повторити його
за складами, без помилок, навіть не знаючи його значення:

а) так, без утруднень;

б) так, якщо це слово леко запамятати;

в) повторите, але не зовсім правильно.

14. У вільний час ви волієте:

а) залишитись наодинці, поміркувати;

б) перебувати в компанії;

в) вам байдуже, чи будете ви самі, чи в компанії.

15. Ви виконуєте якусь справу. Вирішуєте припинити це заняття лише
тоді, коли:

а) справу завершено вона здається відмінно виконаною;

б) ви більш-менш задоволені;

в) вам ще не все вдалося зробити;

16. Коли ви сам (а):

а) любите мріяти про якісь, навіть, можливо, абстрактні речі;

б) будь-якою ціною прагнете знайти собі конурктне завдання;

в) іноді любите помріяти, але про речі,повязані з вашою роботою.

17. Коли якась ідея захоплює вас, то ви починаєте думати про неї:

а) незалежно від того, де і з ким ви знаходитеся;

б) ви не можете робити цього лише на одинці;

в) лише такм, де буде не дуже галасно.

18. Коли ви обстоюєте якусь ідею:

а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи
опонентів;

б) залишитися при свої думці, хоч би які аргументи вислухали;

в) заміните свою думку, якщо опір виявиться надто сильним.

Після запису відповідей підрахуйте бали, які ви набрали:

за відповідь “а” – 3 бали, за “б” – 1, за відповідь “в” – 2 бали.

Питання 1, 6, 7, 8 визначають межі вашої допитливості; питання 2, 3, 4,
5 – віру в себе, питання 9, 15 – стабільність, питання 10 –
амбіційність; питання 12, 13 – слухову память, птнання 14 – ваше
прагнення бути незалежним, питання 16, 17 – здатність абстрагуватися,
питання 11 – 18 – міру зосередженості. Саме ці здібності і ставлять
головні якості творчого потенціалу.

Загальна сума набраних балів покаже рівень вашого творчого потенціалу.

49 і більше балів – ви маєте значний творчий потенціал, який надає вам
вибір творчих можливостей. Якщо ви зможете застосувати ваші здібності,
вам доступні різноманітні форми творчості.

20 – 48 балів – у вас нормальний потенціал. Ви наділені тими якостями,
які дають змогу вам творити, але у вас є і проблеми, котрі гальмують
процеси творчості. Принаймі ваш потенціал дозволить вам творчо виявити
себе, якщо ви, звичайно, цього бажаєте.

23 і менше балів. Вам творчий потенціал, на жаль, невеликий. Але,
можливо, ви просто недооцінюєте себе, свої здібності? Брак віри в свої
сили може викликати у вас думку, що ви взагалі не здатні до творчості.
Поздудьтеся цього і таким чином розвяжіть проблему.

Результати самообстеження дають змогу побачити, якою мірою студенти
психологічно готові до сприйняття передового досвіду, їхні установки на
професійне самовдосконалення.

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини.
Дати характеристику фаз економічного циклу.

Економічний цикл – це рух виробництва від початку однієї економічної
кризи до початку наступної економічної кризи.

Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість,
то розрізняють:

1. коротні цикли ділової активності 3-4 роки.

2. середнє коливання ділової активності 7-11 років.

3. великі коливання ділової активності 40-6- років.

4. вікові циклічні коливання

Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У
структурі економічних циклів це повязано з:

– впливом НТР;

– активне запровадження ресурсозберігаючих технологій;

– збільшення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного
споживання і сфери послуг;

– часткове монополістичне планування.

У загальному виді економічний цикл представляє собою результат
коливання різних показників економічної активності і темпів зростання
ВНП загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття.

Кожен економічний цикл складається з 4 фаз.

а) криза;

б) депресія;

в) пожвавлення;

г) піднесення.

а) Криза – це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є
початком наступного.

– вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається
затоварювання і підппр-ва на склад.

– скорочується обсяг виробництва;

– зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються
реальні доходи.

– з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між
виробниками;

– зростає попит на позичковий капітал і збільшуються процентні ставки за
кредит.

б) депресія – це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва.

Характерні риси:

– поступово реалізуються товарні запаси;

– поступово зростає сукупний попит;

– скорочується поопит на кредитні ресурси.

в) пожвавлення – це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів
виробництва.

Характерні риси:

– перехід до стійкого розширення виробництва;

– зростання попиту на сировину, паливо, енергію;

– зростання попиту на робочу силу;

зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.

Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни,
прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.

г) піднесення – це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень
попереднього циклу і зростає високими темпами.

Характерні риси:

– значний приріст виробницих інвестицій;

– зростання попиту на товари

– розширення комерційної діяльності;

– зростання ставки проценту.

Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для
наступної кризи. А отже і циклу.

Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення
макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало
іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.

2 питання. Предмет та функції політичної економії.

Політична економія – це наука, яка вивчає, як людина і суспільство
здійснюють кінцеви вибір рідкісних ресурсів, для виробництва різних
товарів і послуг, розподілу їх до споживання.

Предметом політичної економії – є економіка в цілому та 3-х її рівнях:

1. Мікрорівень – це вивчення економічного життя окремої фірми, банку,
сімї.

2. Макрорівень – це вивчення економічного життя окремої держави.

3. Глобальний або світовий рівень – це вивчення світового господарства.

В економіксі існує декілька визначень предмету економічної науки, по
перше:

– це є що виробляти – тобто яку продукцію виготовляти;

– з чого виготовляти – тобто з якої сировини, матеріалів, за допомогою
якого устаткування обладнання і якої кваліфікації робочу силу
використовувати;

– для кого виготовляти, тобто хто буде споживачем продукції.

Функції політичної еокономії.

1. Теоретико-пізнавальна – це розкриття суті економічних законів та
категорій: обгрунтування удосконалення форм власності та господарського
механізму.

2. Практична – це запровадження нових економічних відносин;
запровадження досвіду зарубіжних країн, але з врахуванням особливості
даної країни, розробка нових методів аналізу економічної науки.

3. Виховна – це формування економічного мислення, економічного
світогляду, вміння орієнтуватися по повсякденному політичному житті.

1 Поняття попиту і пропозмції. Закон попиту і пропоиції.

Попит – це платоспроможна потреба населення або сума грошей,яку покупці
можуть і мають намір заплатити за певний

Попит окремого споживача на товар називається індивідуальним попитом.

Ринковий попит – це сума всіх індивідуальних попитів при кожному
значенні ціни.

На зміну попиту мають вплив цінові і нецінові фактори.

Ціновий фактор – це вплив зростання чи зменшення цін на товари, на
величину попиту.

Неціновий фактор – це якість товару, доходи населення, смаи і уподобання
або дефіцит. Або пропонування великої кільксті товару;

очікування майбутніх економічних змін, доступність товару споживачам.

Закон попиту – це закон, який передбачає, що із зростанням ціни на товар
зменшується кількість товару, яку хоче придбати населення, а із
зменшенням ціни на товар. То кількість товару, що купується населенням,
зростає.

Пропозиція – це сукупність товарів за певною ціною, які готові
виготовляти і продавати виробники.

Розрізняють індивідуальну і ринкову пропозицію.

Індивідуальна – це товари одного виробниука, які пропонують для
реалізації.

Ринкова – це пропозиія, яка визначається як сума всіх індивідуальних
пропозицій.

На зміну пропозиції мають вплив:

– цінові;

– нецінові фактори.

Ціновий – це вплив ціни на обсяг продукції, які готові випустити
виробники.

Нецінові – це витрати виробництва, технічний прогрес, організація ринку.
Організція реалізації товарів, стабільність законодавства. Очікування
економічних змін.

Закон пропозиції – це закон, який стверджує, що із зростанням ціни
збільшується кількість товару, які готові виробити виробники, а із
зменшенням ціни на товар, кількість товару. Що виробляється виробником,
зменшується.

ІІ. 15 питання.

Види підприємств в Україні згідно чинного законодавства.

Згідно закону України “Про власність” і “Про підприємство” в Україні
можуть діяти підприємства таких видів:

1. індивідуальне, засноване на власності фізичної особи та виключно її
праці;

2. сімейне;

3. Приватне підприємство з праовм найму робочої сили;

4. колективне підприємство (товариства).

5. державне підприємство. Засноване на узагальнено-державній власності4

6. державні комунальні підприємства.

7. спільні підприємства, заснованиками яких є підприємці різних країн.

8. малі підприємства- основа малого бізнесу, до яких відносяться
підприємства з чисельністю працівників у промисловості і будівництві –
до 200 чол., в інших галузях виробничої сфери – до 50 чол., у науці – до
100 чол.. в галузях невиробничої сфери – до 25 чол., в торгівлі – до 15
чол.

Розрізняють номінальну і реальну з/п.

Номінальна з/п – це сума грошей, що її одержують в процесі праці за
годину, день, місяць.

Реальна з/п – це кількість товарів і послуг, які може придбати за свою
грошову з/п при існуючому рівні цін після відрахування податків.

Реальна з/п = W/P

W – грошовий вираз з/п

P – рівень цін.

Рух реальної з/п визначнється за формулою:

ІРПЗ = ІГЗП/Іцін

ІРПЗ – індекс реальної з/п

ІРЗП – індекс грошової з/п (номінальна)

І цін – індекс цін

Рівень реальної з/п залежить від:

1. номінальної з/п

2. рівня цін на торвари.

3. податків, які сплачують робітники до бюджету.

Мінімальна з/п – це законом встанвовлена ціна простої (некваліфікованої)
праці. Є обовязковою для роботодавця.

Сутність з/п. Форми і системи з/п. Номінальна і реальна з/п. Мінімальна
з/п.

Робоча сила – це чукупність фізичних і духовних властивостей людини, які
вона застосовує у процесі виробництва споживчих вартостей.

Заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни товару робочої сили.

Виробництво є прямою функцією кількості і використання факторів. Ця
залежність виражається формулою:

У= f(K, l) 1.1.

У – кількість випущеної продукції.

K – кількість затраченого матеріалу.

l – кількість робітників.

Гранична п/п – це кількість додаткової продукції за рахунок збільшення
зайнятих на підприємстві на одиницю продукції.

Використовуючи функцію 1.1. можна зробити алгебраїчний запис:

MPl = f(k,l+1)-f(k,l) 1.2

цей запис показує, що за рахунок залучення одного додаткового робочого,
додаткова кількість продукції збільшується, а величина капіталу
залишається незмінною.

Фірма буде продовжувати наймати робочих до тих пір, поки дохід, що
приносить робітник, не буде дорівнювати його з/п. тобто P=MPl=W

P – ціна продукції

W – з/п.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020