10 блок – схем по психології (увага, уява, здібності…)

Темперамент — зазначив І.П.Павлов, є найбільш загальна характеристика
кожної окремої людини, найбільш основна характеристика її нервової
системи, а ця остання так чи інакше позначається на всій діяльності
індивідуума.

ТЕМПЕРАМЕНТ

Загальна структура здібностей

Типи вищої нервової діяльності

Сильний

Слабкий

Врівноважений

Неврівноважений

Рухливий

Інертний

ФОРМИ УВАГИ

Зовнішня

Внутрішня

Регулює фізичну діяльність людини; має місце і у тваринному світі;
дослідницьке ставлення до світу не може бути сформоване без розвитку
перцептивних дій

Пов’язана з усвідомленням особистістю своєї діяльності, свого
внутрішнього світу, з самосвідомістю; має місце лише в людському світі;
об’єктами внутрішньої уваги є почуття, спогади, думки; є необхідною
умовою розвитку свідомості і самосвідомості; вміння думати і обдумано
діяти зв’язане з розвитком внутрішньої уваги.

Зовнішня і внутрішня увага гальмують одна одну.

Завжди існує взаємний перехід.

ФУНКЦІЇ УЯВИ

І

функція

ІІ

функція

ІІІ

функція

Полягає в тому, щоб уявляти дійсність в образах і мати можливість
користуватися ними при розв’язуванні задач. Ця функція уяви пов’язана з
мисленням.

Полягає в регулюванні емоційних станів. При допомозі уяви людина здатна
хоча б частково задовольняти потреби, знімати напругу.

Пов’язана з її участю в довільній регуляції пізнавальних процесів і
станів людини, зокрема сприймання, уваги, пам’яті, емоцій.

Полягає у формуванні внутрішнього плану дій – здатність виконувати їх в
умі, маніпулюючи образами.

Це планування і програмування діяльності.

ІV

функція

V

функція

Процеси пам’яті

Запам’ято-вування

Збереження

Забування

Відтворе-

ння

Тимчасове

Тривале

Впізнавання

Згадування

Пригадування

Спогади

Механічне

Смислова (логічне)

Мимовільне

Довільне

Оперативне

Довгочасне

Короткочасне

Чотири товариші з яскраво вираженими чотирма типами темпераменту
запізнилися в театр. Як вони ведуть себе в цій ситуації?

Холерик

Вступив в суперечку з білетером, намагаючись проникнути в партер на своє
місце. Він впевнений, що годинник в театрі спішить, що він нікому не
буде заважати, намагається відтіснити білетера й проникнути на своє
місце.

Сангвінік

Одразу ж зрозумів, що в партер не впустять, але на верхній ряд пройти
простіше, і побіг вверх по сходинках.

Флегматик

Побачив, що в зал не впускають, подумав: «перша картина завжди нецікава.
Схожу тим часом в буфет і почекаю антракту».

Меланхолік

Сказав: «Мені завжди не везе. Один раз вибрався в театр, і то невдало.»
І поїхав додому.

Темперамент – це індивідуально-психологічні особливості людини, які
визначають динаміку її психічної діяльності й поведінки.

Флегматик

Сангвінік

Холерик

Меланхолік

Дуже працездатний, повільно пристосовується емоції зовні проявляються
слабо.

Активний, енергійний, любить спілкуватися, чуйний.

Активний, дуже енергійний, наполегливий, характеризується підвищеною
збудливістю і емоційною реактивністю.

Пасивний, швидко стомлюється, дуже чутливий.

Властивості нервової системи за І.П.Павловим

Спокійний, сильний, врівноважений, малорухливий.

Живий, сильний, врівноважений, рухливий.

Легко збуджуваний, сильний, неврівноважений, рухливий.

Слабкий., неврівноважений,

стриманий, рухливий або малорухливий.

Рівні здібностей

Репродуктивний

Творчий

Високий рівень

засвоєння знань,

оволодіння дійсністю.

Створення нового,

оригінального.

Однак, необхідно мати на увазі, що будь-яка

Репродуктивна діяльність включає елементи творчості, а творча діяльність
включає й репродуктивну, без якої вона неможлива.

Активна взаємодія з оточуючим світом.

Загальні

Загальними називають здібності людини, що в тій чи іншій мірі
виявляються у всіх видах її діяльності.

Здібності, що виразно виявляються в окремих спеціальних галузях
діяльності.

Спеціальні

Навчання і виховання

Здібності

Талант

Геніальність

Найвищій ступінь розвитку здібностей, що виявляються в творчій
діяльності, результати якої мають історичне значення в житті
суспільства, розвитку літератури, науки і мистецтва, називають
геніальністю

Властивості людини, що виявляються в її навчальній, виробничій та іншій
діяльності і являють собою необхідну умову для її успіху.

Видатні здібності в якійсь одній чи кількох галузях діяльності називають
талановитими, а людей, яким властиві такі здібності, — талановитими.

Геніальність відрізняється від талановитості величчю і суспільною
значимістю тих завдань, які розв’язуються її носіями.

Особистий неуспіх

Сором

Поразка

Протест

Почуття ненависті

Почуття

Життєві позиції

Переконання

Інтереси

Творчі можливості

Допитливість

Загальний розвиток

Фактори, що гальмують розвиток уяви

Фактори, що забезпечують розвиток уяви

На останньому етапі ним перевіряється.

Вибирає із нього свої завдання

Спирається на життєвий психологічний досвід

По-третє

По-друге

По-перше

Наукова

психологія

Похожие записи