.

Звіт про практику (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 19224
Скачать документ

Звіт про практику в Міськвиконкомі

Керівник практики від міськвиконкому, Липчук Іван Васильович, перед тим,
як доручити нам виконання конкретного завдання, вважав за необхідне
ознайомити нас з структурою міської ради, яка є досить складною. Перш за
все, варто підкреслити, що є відділи, наприкклад, відділ архітектури,
які знаходяться поза приміщенням міської ради, але про них неможливо не
згадати. Ми зупинимося на структурі лише в загальних рисах, оскільки
більш складнішаструктура буде описана в індивідуальному завданні.

Служба 05 – це перше, що можна побачити в міській раді. Тут приймаються
всі дзвінки від громадян, що повідомляють про якісь події, а потім
перенаправляються у відповідні служби. Це можуть бути дзвінки стосовно
пожежі, які негайно направляються в пожежну допомогу. В даному кабінеті
находиться відповідальний секретар адміністративної комісії. Саме в
цьому кабінеті приймаються і реєструються скарги і заяви громадян з
приводу чого – небудь. Пізніше ці заяви відправляються у відповідні
підрозділи міської ради, наприклад в юридичний відділ тощо.

В відділі торгівлі і побутового обслуговування здійснюється нагляд за
дотриманням прав споживачів. Як нам відомо рдним із таких прав є право
на прдбання якісної продукції і для захисту цього права періодично
проводиться перевірка магазинів міста коломиї.

Економічною стуктурою діяльності міської ради займається відділ
економіки і промисловості. Саме цей відділ вживає всіх заходів для
реалізації економічної реформи в межах міста тощо.

Звичайно міська рада містить значно більше відділів ніж описано вище,
там є відділ культури, відділ надзвичайних ситуацій, відділ управління
комунальним майном, державний архів, відділ містобудування та
архітектури, відділ управління праці та соціального захисту населення,
відділ освіти, фінансове управління, організаційний відділ і інші з
виконавчої причини не будемо вдаватися в глибоку характеристику цих
відділів, а охарактеризуємо лише ті на яких я безпосередньо був під час
проходження практики.

Перш за все – це був юридичний відділ він розташований на другому
поверсі кабінет №24. Юристи Довганюк І.П і Сончак Л.Б. надали нам
матеріали для ознайомлення.Яознайомився з позовною заявою громадянина
Невеченко В.О., відповідачем в якій зазначалася Коломийська міська рада.
Суть заяви була в тому, що начебто на належній позивачу території, яка
була з різними насадженнями (овочі, фрукти, дерева) окремі особи почали
індивідуальне будівництво гаражу. Вказаний вище громадянин вимагав
матеріальної компенсації, а також компенсацію за завдану моральну шкоду.
Важливим аспектом є пропущення строку позовної давності, яку було
здійснено з певних причин. Причиною було від’їзд громадянина Невеченко
на роботу в Ізраіль, отже, він не знав і не міг знати про порушене свого
права.

В поясненні на позов було вказано, що міська рада раніше об’єднала землю
двох будинків в спільну власність, а отже, індивідуальне будівництво
було не на приватній власності, а на спільній території, що є цілком
законним.

Ще одним актом, який я розглянув є апеляційна скарга до Львівськог
апеляційного господарського суду на рішкння Івно – Франківського
обласного господарського суду. Суть скарги полягає в тому, що останній
виніс рішення , яким зобов’язав Коломийську міську раду виплатити ВАТ
«Коломийське АТП » належну суму за послуги по перевезенню пасажирів під
час гуцульського фестивалю, який проходив в місті Коломия.В апеляційній
скарзі було, вказано, що замовлення транспорту здійснював Клапчук Б –
голова райвідділу культури, а також обвинувачено останнього і ВАТ
«Коломийське АТП » в підробці документів, що подавалися, як докази.
Рішення додається до звіту, зазначивши лише, що у задоволенні цієї
скарги Коломийській міській раді було відмовлено.

Взагалі юридичний відділ – це чомусь найгірш оформлений відділ.
Відсутність комп’ютера, а разом і з ним нормативної бази, яка повинна
вносити корективи в роботу даного відділу, значно ускладнює роботу
юристів, які туту працюють. Таокож, побутові умови перебування останніх,
бажало бути кращим.Відсутність належного освітлення, орг – техніки, а
також всіх інших атребутів, які являються невід’ємною часткою кожного з
офісів, складають враження більше тюремної камери, аніж одного із
найголовніших кабінетів міської ради.

Варто відзначити, що всі ропорядження і рішення міської ради візуються
юридичним відділом.в даному випадку візування означає поставлення свого
підпису працівником вказаного відділу.Візування проходить таким чином:

……….. рішення (розпорядження) подається в юридичний відділ для
ознайомлення з ними юрист пересвідчується, що даний акт відповідає
вимогам законодавства.якщо рішення в чомусь порушує вимоги
законодавства, юрист повинен на окремому аркуші паперу написати
зауваження, в якому детально описується, що саме потрібно змінити. Цей
аркуш прикріплюється до проекту рішення.Звичайно зауваження носить не
обов’язковий характер – це скоріше, рекомендаційні зауваження.Але ця
процедура є необхідна, адже при поданні заяви на рішення, з юриста
знімається будь – яка відповідальність, оскільки він виконав всі свої
зобов’язання. Якщо ж проект рішення не суперечить вимогам закону, юрист
підписує його. Варто відзначити і той факт, що в більшості випадків цим
займається Довганюк І.П., а перевіркою рішень – Сончак Л.Б.

Слідуючим пунктом проходження практики було знайомство з відділом кадрів
і загальним відділом. Основним завданням відділу кадрів є риймання на
посаду чи звільнення з посади державног службовцявідповідних осіб, а
також контроль за проведенням атестацій, державних службовіців.
Завідуючий відділом кадрів Грицюк Василь Миколайович надав вичерпну
інформацію , яка була нам необхідна. Отже, на посади посадових осіб
органів місцевого самоврядування, приймаються особи, які мають вищу
освіту, стаж роботи не менше 5 років, по спеціальності, відповідають
діловим і моральним якостям, професійному рівню. Як відомо, така дія, як
прийняття на роботу вимагає загального волевиявлення сторін. Отже,
волевиявленням, з боку роботодавця, а саме міської ради в особі
завкадрами Грицюка В.М., є оголошення конкурсу для прийняття на роботу
або заміщення вакантної посади, опубліковується в засобах масової
інформації а саме в газеті «Коломийський вісник» і на протязі одного
місяця приймаються заяви від громадян, і на підставі яких проводиться
конкурс. Документи, які додаються до заяви:

– особова картка по формі П – 2ДС;

– декларація про доходи за послідній рік;

– копія документу про освіту;

– фотографії;

– паспорт;

– трудова книжка.

Перед прибуттям на роботу всі кандидати проходять співбесіду з
конкурсною комісією. Її очолює секретар міської ради. Варто зазначити,
що у випадку нез’явлення секрктаря з поважних причин на засідання
конкурсної комісі, слідуюча комісія збирається через місяць. Формує цю
комісію міський голова, він же приймає рішення про укладення трудового
договору з ним чи іншим претендентом за результатами співбесіди.
Співбесіда поки що проводиться на довільну тему, тобто питання
співбесіди не були передбачені чинним законодавством. Про те вже з 1
липня 2002р. вступає в силу постанова Кабінету Міністрів України де
міститься конкретний перелік питань. Під час нашого перебування на
практиці в міській раді було оголошено конкурс на займання вакантної
посади консультанта з питань економіки і промисловості до 31 травня
приймалися заяви громадян.

Досить багато інформації ми одержали про проведення в органах місцевого
самоврядування державної атестації, державних службовців. Атестація
називається перевірка знань і вміння працівника, відповідно до своєї
посади. Атестація проводиться 1 раз в чотири роки. Щоб проконтролювати
осіб, які працюють перший рік на певній займаній посаді, в міській раді,
атестація проводиться після першого року іхньої роботи.

Якщо зробити певні висновки з проведення даної атестації, можна
висунути твердження, що будь – який службовець, який знаходиться на
державній службі, а особлио керівники, повинні знати законодавство нашої
держави, незалежно від займаної посади. Це припущення базується на тому,
що ні один наказ, чи розпорядження не можливо видати без знання форми
їхнього написання, послідня знаходиться в нормативних актах. Крім цього
є ще ряд факторів, які доказують дане припущення, наприклад:

– порядок прийняття і звільнення з займаної посади;

– порядок застосування заохочень, а також стягнень,

– надання відпусток тощо.

Також, в відділі кадрів зберігається особові справи державних
службовців. Щоб дізнатися що саме міститься в них ми взяли справу
Грицана А.В. Там містилися такі відомості:

1) особова картка за формою П – 2ДС. В ній містяться всі відомості
стосовно цієїособи, а саме: дата народження, освіта, навчальний заклад,
який пан Грицан закінчив, місце народження, мова, якою він володіє,
сімейний стан, домашня адреса, паспортні дані, військовезвання тощо.як
додаток до особової картки додається автобіографія, де містяться
відомості про державного службовця, а також про його сім’ю і батьків.

2) Копія диплому. В даному випадку копія була надрукована на
стандартному аркуші паперу формату А – 4, засвідчена одним із завідуючих
відділів міської ради.

3) Рішення про затвердження на посаду.

4) Присяга підписана паном Грицаном. Ця присяга дається перед
приступанням державного службовця до виконання своїх обов’язків. Вона
містить відомості про те, що особа вірності служити Україні, її народу,
дотримуватися законодавства і Конституції України, охороняти права,
свободи і інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного
службовця, сумлінно виконувати свої обов’язки. Про це робиться запис у
трудовійкнижці. У випадку відмови державного службовця принести присягу,
він не приймається на роботу.

5) Розпорядження стосовно допущення державного службовця до роботи.

6) Декларація про доходи за формоюДО1 – ДС вона подається кожний рік і
додається до осбової справи. Для державрного службовця, коло діяльності
обмежено, необхідно, щоб його доходи походили лиш з дозволених джерел.

7) Документ, який попереджає про обмеження, встановлені Законами України
«Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», підписаний державним
службовцем.

8) Засвідчення про ознайомлення із Загальними правилами поведінки
державного службовця.

9) Атестаційний лист, де результати є вирішальними.

10) Службова характеристика, підписана міським головою і Грицаном А.В.

11) Перелік документів, які містяться в справі.

12) Звільнення за заявою Грицана А.В. у зв’язку із закінченням його
повноважень.

13) Виконавчий лист у зв’язку з цим рішенням.

14) Характеристика особи.

15) Довідка, що пан Грицан дійсно був державним службовцем, а також
доівдка про наявність допуску до державної таємниці.

Тепер перейдемо до загального відділу. Оскільки канцелярії в міській
радіне має, більшість її повноважень взяв на себе саме загальний відділ.
Відомо, що вся кореспонденція приймається загальним відділом, а будь –
яким іншим особам, це заборонено. Якщо це вхідна кориспонденція, то вона
реєструється і вскривається. Виняток складають ті листи, які позначені
відміткою «особисто». В загальному відділі перевіряються вхідні
документи і наявність додатків доних, після чого вони передаються у
відповідні відділи. Взагалі відомості про документи вносчться в
реєстраційну картку. За словами працівника з загального відділу Іванців
Дарії Йосипівни, реєстраційні картки знаходяться в комп’ютері і журнали
вхідної та вихідної кориспонденції, також. До компитенції загальног
відділу також входить завірення, рішень і розпоряджень міського голови
печеткою, вести їх облік.

Варто зазначити, що на кожному документі, який надійшов, керівництво
пише резолюцію, де зазначується конкретний виконавець, зміст дій щодо
виконання цього документу, дата і підпис керівника. Загальний відділ
здійснює нагляд за виконанням цих документів. Для виконання документів
надається термін, який в залежності від виду документу окливається від
10 до 30 робочих днів. Якщо особа, на яку покладено виконання документу
з об’єктивних причин не може в встановлений строк виконати документ, то
вона повинна звернутись до керівника з пропозицією продовжити цей термін
за 3 – 5 днів до закінчення цього терміну. Керівник, прийнявши рішення
повідомляє це в сектор конролю, тобто в загальний відділ в той же день.
Загальний відділ слідкує за виконанням документів в установлений термін.
Вихідна кориспонденція також проходить через хзагальний відділ, де вона
реєструється і направляється за адресо. Загальний відділ готує протоколи
засідання, виконавчого комітету. Пані Іванців Д.Й. відмовилась надати
будь – який протокол, який би я міг використати як зразок, мотивуючи це
конфіденційністю інформації, яка вцих документах міститься. За її
словами це звичайний протокол де спочатку вказується присутні особи, а
потім містяться відомості щодо питань, які вирішуються на засіданні.
Протоколи візуються і передаються на підпис голові, або його
заступникові та керуючому справами виконкому. Протокол оформлюється і не
пізніше, як через 15 днів після засідання надсилається Обласній
Державній Адміністрації. За цей час зберігання протоколів здійснює
завідуючий канцелярією загального відділу. Ще один досить цікавий факт
полягає в тому, що звільнення і прийняття на роботу технічних
працівників міської ради здійснюється саме цим відділом.

А взагалі, стосовно структури, загальний відділ формується сесією
міської ради за поданням керуючого справами виконкому. Завідуючий
загальним відділом призначається на посаду та звільнюється з посади
виконкомом за погодженням керуючого справами виконкому. Він знаходиться
в кабінетах № 16,17. Завідуючий загальним відділом в даний час є Васкул
Галина Миколаївна. Як я зрозумів, працівники загального відділу повинні
як виконувати обов’язки, так і використовувати свої права. В противному
разі до них будуть застосовуватися міри відповідальності, передбачені
законодавством.

Далі ми ознайомились відповідального секретаря адміністративної комісії
Іванців Любові Петрівни, як оформлюється адміністративні справи, а також
як працюють адміністративні комвїісії. Перш за все адміністативна
комісія обирається і затверджується на засіданнях виконкому у складі
голови комісії, яким може бути заступник виконкому, або його члени,
заступника голови , секретаря і членів комісії. Склад комісії повинен
бути 9 чоловік. Секретар комісії готує всі необхідні матеріали для
засідання комісії. Приводом для заведення адміністративної справи є
надходження від органів міліції, повідомлення про скоєння особою
адміністративного проступку. Адміністративна комісія розглядає документи
і надсилає даній особі – порушнику повідомлення – виклик, де містяться
відомості про те що особу запрошують на засідання даної комісії, місце
засідання, час і дата. Цей акт підписує відповідальний секретарокмісії і
він надсилається за адресою. При наявності свідків викликаються і вони.
В протоколі засідання комісії містяться відомості про справу,
правопорушника і свідків, пояснення осіб, які беруть участь у розгляді,
а також відомості про докази. Ще одним документом, який наявний в
адміністративній справі є постанова, де адміністративна комісія накладає
на порушника адміністративне стягнення і надає 15 днів для сплачення
штрафу.

В відділі малого підприємства ми провели порівняно мало часу, але все –
таки отримали досить інформації про його діяльність. Для початку варто
вказати, що відділ малого підприємсва розміщений у кабінетах №5,6.
Взагалі, основними функціями цього відділу є здійснення державнї
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, а також розробка та
реалізація заходів по підтримці підприємства м. Коломия.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється на
протязі 5 робочих днів після подання всіх необхідних документів. Таким
документами є для фізичних осіб:

– заява про державну реєстрацію,

– дві фотографії,

– паспорт (або його завірена копія, копія довідки з податкової,
квитанція про сплату 25 грн.50 коп. тощо).

Для юридичних осіб необхідно подати статут, а плата буде становити 119
грн., що є значно більше суми сплаченої фізичною особою.

Державна реєстрація здійснюється внесенням необхідних відомостей в
журнал реєстрації фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності,
чи юридичних осіб.Цим особам надається ідентифікаційний код в єдиному
державному реєстрі. Пілся цього він надсилається заповнене опвідомлення
про державну реєстрацію, зразки яких є в додатку, а також заповнюється в
реєстраційні картки, які надсилаються в податкову. Пинсійний фонд ,фонд
страхування, обласне статистичне управління. Відомості про юридичних
осіб надсилаються в податкову і в подальшому не рідше одного разу в
місяць. При зміні юридичної адреси, або форми власності особа повинна
повідомити про це відділ малого підприємництва на протязі 7 днів чи 30
днів відповідно. Як правило виконком не звертається в суд при порушенні
вказаного правила, в суд звертається податкова інспекція в інтересах
виконкому. Звернення в суд може потягнути за собою ліквідацію
підприємства.

Ми також були присутні на зборах фізичних осіб, що займаються торгівлею
на ринку і їх зустрічі з головою міської ради Юращуком Богданом
Іваноновичем і іншими посадовими особами. Приводом послужило те, що
вказаним особам заборонено здійснювати торгівлю на вулицях, прилеглих до
до ринку. Секрктар голови пан Оліградський повідомив, що половина цих
людей мають місце в комплексі водолій, на що прозвучали заперечення з
боку торгівців в яких місць, як таких не було. Також був висунутий докір
панові Юращуку, що взагалі-то «Водолій» було заплановано зробити
комплексом, де мала б іти торгівля хімічними товарами та парфумерією, а
а отже необхідно зробити, як заплановано. Аргументом, який висунув на це
пан Оліградський : «Ми що скажемо тим людям виходьте, бо «Водолій»
закривають? ». Пан Юращук, в свою чергу, зауважив, що дані торгівці
думають тільки про себе і не перймаються проблемами міста взагалі. Було
висуното пропозицію зі сторони місцевої влади, про перехід даних осіб ан
торговицю, для реалізації їхнього товару. Дискусія продовжувалась довго,
але конценцусу не було досягнуто, торгівля поза межами ринку категорично
заборонена.

Також в даній дискусії не обійшлося осторонь вирішення проблеми поганих
доріг нашого міста, на що пан Юращук відповів: «Ця проблема не
одноразово розглядалася і найблищим часом буде вирішена».

Також, не можливо обминути стороною і відділ внутрішньої політики.
Даний відділ знаходиться в 34 кабінеті міської ради, він складається з
двох консультантів Безпалової Лідії Романівни і Гриньківа Дмитра
Дмитровича, а також завідуючоі цим відділом Гаврилової Валентини
Іванівни. Важливо відмітити, що кожен з консультантів має свої функції,
які значно відрізняються своєю сутністю. Один із них займається
соціологічним дослідженням, прогнозування майбутніх ситуацій в місті,
організацію і проведення державних свят, підготовка проектів рішень
голови стосовно питань, якими займається відділ тощо. Що ж стосується
другого консультанта, то то до його функцій належить оцінка суспільно –
політичної ситуації в місті, аналіз діяльності політичних партій,
громадських організацій, діяльність, яка пов’язана з передвиборчою
агітацією,а також виборами, діяльність пов’язана стосовно призову на
строкову службу, допомога реабілітованим, а також ветеранам бойових дій
ОУН – УПА.

На питання, як саме реєструються політичні партії і організації пані
Гаврилова дала наступну інформацію. Раніше законом було встановлено, що
в даному відділі реєструються і політичні партії. Тепер Законом України
«Про політичні партії», від 2001 року визначено, що політичні партії
реєструються в відділах юстиції. При чому вони нагадують пірамідну
структуру, де вериною цього «айсберга» є політична організація, яка
знаходиться в м.Києві і реєструється безпосередньо в Міністерстві
Юстицій Україн, а далі вже виступають політичні партії областей,
районів, міст, тощо на відміну від політичних організацій, громадські
організації мають дещо інший характер, головна особливість полягає у
можливій відсутності так званої «верхівки» в місті Києві. Вони
безпосередньо реєструються в органах місцевого самоврядування, на
місцях. Для реєстрації необхідні такі документи:

– Протокол зборів,

– Статут,

– Відомості про керівний склад,

– Заяву,

– Відомості про засновників (тут мають міститися дата народження,
паспортні дані, місце проживання), сплачений збір у сумуі 75 гривень.
Збір повинен сплачуватися на рахунок в банку. Засновники в заяві
вказують відомості про себе, дату прийняття статуту, цілі діяльності
громадської організації, юридичну адресу, підписи засновників, прикласти
печатк.нотаріус перевіряє дійсність підписів, звіряючи їх із зразками
підписів, та перевіряючи дієздатність осіб, завіряє документ
печаткою.на протязі 2 місяців після подання документів міська рада
приймає рішення і ивдає реєстраційне свідоцтво і рішення про реєстрвцію.

На прикінці проходження практики в органах місцевого самоврядування, нам
надали для ознайомлення положення про юридичний відділ міської ради від
12 квітня 1998 року та посадову інструкцію завідуючого юридичним
відділом коломийської міської ради того жчисла. З них можна слідуючі
висновки. По – перше завідуючий юридичним відділом призначається на
посаду і звільнюється з неї головою міської ради, а у своїй діяльності
підпорядковується керуйочому справами виконкому. На мою думку це утворює
досить великий контраст, який можна загладити, виклавши статтю у такій
редакції: «Завідуючий юридичним відділом призначається на посаду і
звільнюється з неї головою міської ради за поданням керуючою справами
виконкому».

Що стосується обов’язків референта і завідуючого відділом, то вони
ідентичні.

Щодо другої сесії Коломийської міської ради, яка відбулася 29 травня
2002 року в залі засідань.

Перш за все пан Юращук оголосив відсутніх і запитав чи немає відомостей
про їх місце перебування. Далі було оголошено, проект порядку денного,
який складався з 16 пунктів і вислухано пропозиції, щодо його зміни чи
доповнення, а також відбулося голосування «За і «Проти», такогопорядку
денного. Далі було обрано лічильну комісію шляхом відкритого голосування
у складі 5 чоловік. Першою йшла доповідь про виконання міського б’юджету
за перший квартал 2002 року.було зазначено, що скоротили свою діяльність
11 підприємств. Дуже великі суми недосплати податків фізичними особами,
а також підприємствами, серед яких відмітились завод «Сільмаш», «КРП»,
Щитинно – щіткову фабрику. Що стосується видатків з місцевого б’юджету,
то це були переважно видатку у вигляді субвеній. Всього використано 2
млн. 633 тис. грн. Також було відмічено, що доходи від орендної плати є
резервами для виплати заборгованості по заробітній платі. Тут мався на
увазі коледж «комп’ютерних наук». Варто зазначити, що на сесії були
присутні працівники телебачення і представники громадськості. Що правда
не було прокурора, який був відсутній з об’эктивних причин. Після
обговорення вказаного питання оголосили проект рішення, за який було
проголосовано.

Слідуючим пунктом порядку денного було вирішення питання про надання
дозволу ДВП «Пролісок» щодо відчуження майна, а саме, пральної
автоматики. Аргументом була інформація, що ДВП не виконує свою
діяльність і вже досить давно. Також це підприємство має заборгованість
перед б’юджетом, отже, якщо вказане майно буде продане, то за рахунок
цих коштів можна погасити заборгованість. Варто зазначити, що всі
питання, які виносяться на порядок денний перед цим вивчаються
постійними комісіями. Дана комісія проголосувала «за» надання вказаного
дозволу, оскільки обладнання є старим і габаритним, що негатавно впливає
на сам процес його використання. Відмічалось, що після продажі
обладнання підприємсту залишається приміщення і статут, а це означає, що
при виникненні необхідності можна придбати нове устаткування, і надавати
населенню відповідні послуги. Зваживши всі факти слуханням було прийняти
рішення про надання такого дозволу.

Досить багато часу (біля 3 годин) зайняло питання про внесення змін до
регламенту змін міської ради. Виступав депутат Бойчук, який зачитував
пункти регламенту в новій редакції після чого депутати голосували за
кожний пункт окремо. В процесі вирішення цього завдання поставали окремі
питання. Першим з них була пропозиція про необхідність своєрідної»дошки
оголошень» тобто такої. Вітрини, де б вивішувалися всі акти прийняті
міською радою. Обговоривши це питання виирішили надати його підготувати
до слідуючої сесії депутату Романюку. Після цього зробив зауваження
депутат Григорович, який запропонував, щоб усі статті, написані народним
депутатом були допущені до друку без перешкод. Він зізнався, що зазнає
що зазнає таких перешкод і ні одна його стаття не була надрукована,
оскільки його точка зору не співпадається із загальнопрйнятою.

Досить великі дискусії велись стосовно такої пропозиції, щоб, усі
матеріали надавались депутатам у випадку скликання позачергових або
експертних сесій перед їх початком. Пан Оліградський виступив
категорично «проти». Оскільки ці обов’язки покладались на нього. Про те
незважаючи на це рішення було прийняте.

Було розглянуто багато питань, які неможливо описати детально.
Більшість з них стосувались землі, питання про надання землі біля
автостанції на будівництво церкви, було винесено на засідання земельного
комітету, яке відбулось через тиждень.

Наступний етап проходження практики відбувся з ЗАТ «Прикарпаття» ми перш
за все звернулися до юридичного відділу. На жаль, дана юридична особа,
як і більшість підприємств в нашій державі, перебуває в економічній
скруті, взагалі то на грані банкрутства. Юридичний відділ представлений
тільки однією особою Кончак В.В. він пояснив нам, що мета товариства
полягає у реалізації економічних, соціалльних, професійних і творчих
інтересів акціонерів і працівників товариства, а також в отриманні
прибутку від діяльності по задоволення соціальних потреб, напрямки і
форми , які визнаються законодавством а також статутом товариства.

Варто зазначити, що нормативна база є достатньою для, того щоб отримати
всю необхідну інформацію юридичного характеру. Крім різного роду
систематизації нормативних актів, тут є ще періодичні видання юридичної
преси, з яких можна дізнатися найновіші новини, про внесення змін чи
доповнень до діючогозаконодавства.

Взагалі, виходячи із статуту даногопідприємства, то воноздійснює
різного роду діяльність, починаючи від виготовлення різних виробів з
металу, здебільшого побутовогопризначення , та проведення прогнозів, що
до модернізації технологій з метою покращення якості продукції. На даний
момент вся торгівля, погашення боргів, а також інші операції
відбуваються, в ЗАТ «Прикарпаття», за рахунок бартеру, осекільки
коштів, як таких підриємство не має.

Тепер перейдемо безпосередньо до юридичного відділу вказаного
товариства. Він має досить широке коло повноважень, а саме:

1) забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист,
його правових інтересів. Це означає, що юрист повинен вести нагляд за
діяльністю підприємства і і слідкувати, щоб вона не виходила за межі
дозволеного Законодавством України.

2) Перевіряє на відповідність законодавству акти і документи. Сюди
входить візування наказів керівника підприємства, перевірка трудових
договорів тощо. В випадку не відповідності законодавству, тексту того
чи іншого акту, документу, юрист повинен звернути на це увагу керівника
підприємства. Звичайно останній діє на власний розсуд, але щобуникнути
багатьох неприємностей , які можуть виникнути через порушення вимог
закону, він може прислухатися до порад юриста.

3) Надає консультації, по факту правопорушень на виробництві. Туту
мається на увазі те, що юрист при виявленні правопорушень з боку
власника підприємства повинен надати прцівникові про всі права
останнього, а також захистити іх.

4) Здійснює представництво в державних органах влади. Сюди також входить
представництво, підприємсва, як в цілому так і окремих його підрозділів
в суді. Саме юрист є своєрідним обличчям підприємства в органах
державної влади.

5) При ймає участь у розробці і проведення заходів щодо зміцнення
договірної, фінансової та трудової дисципліни. Наприклад, проводяться
різного роду міроприємства, де де працівники зміцнюють трудову
дисципліну. Одним з заходів виховного характеру є притягнення винного
працівника до відповідальності.

6) Приймає участь у підготовці умов господарських договорів і здійснює
контроль за їх виконанням. Варто зазначити, що процедура укладення
господарських договорів є сама по собі досить складною. Особи по черзі
надсилають, одна одній свої пропозиції щодо укладення договорів, а також
самі проекти договорів і дуже важливим є детальне вивчення проекту і
розрахунок випадків, коли умови проекту можуть бути використані проти
проти самого підприємства і недопустити цього. Якщо юрист буде неуважним
, це є передумова для того що можуть бути великі збитки на підприємстві.

7) Контролює своєчасність подання документів, видання довідок,
розрахунків, пояснень та інших матеріалів, необхідних для пред’явлення
притензій та позовів, відзив на них. Відомо, що у випадку невиконання
однією із сторін умов господарського договору, слідуюча сторона
керуючись господарсько – процесуальним кодексом україни, повинна зробити
спробу позасудового врегулювання спору шляхом пред’явлення другій
стороні притензій. Звісно, її повинні супроводжувати і інші документи,
які оформляються в якості додатків. Це може бути наприклад довідка з
банку про, те що друга сторона не оплатила надані їй послуги тощо.

8) Облік і збереження справ, що перебувають в провадженні, а також
завершиних провадженням судових та господарських справ.

Звичайно, тут відділ має значно більше повновпажень, але я звернув
увагу, на найголовніші, на мій погляд.

Пізніше юрист надавав нам деякі справи для ознайомлення. Всі ці
справи,як правило стосувалися відшкодування збитків з боку ЗАТ
«Прикарпаття», різним фізичним і юридичним особам.

Взагалі, на мій погляд оцінка діяльності даного підприємства є
незадовільною, а отже і діяльність його зводиться до покривання своїх
боргів, не одержуючи при цьому жодних прибутків. Якщо, умова виробництва
не покращатся, то вонозазнає повного краху, тобто стане банкрутом. А це
тягне за собою, як втрату робочих місць, так і масу інших проблем
пов’язаних з цим тощо.

Наступний тиждень після проходження практики в ЗАТ»Прикарпаття» ,
відбувався в міському суді Коломиї. Даний суд розглядає кримінальні
справи, порушені за скоєні злочини на території Коломиї, або її
мешканцями, спори за адміністративними позовами, та цивільними позовами.
Перші ж дні нашого перебування в суді, ми були присутні при розгляді
кримінальної справи. Варто зазначити, що в коломийському міському суді є
3 судді, які розглядають наприклад, цивільні спори залежно івд вулиць де
проживають сторони. Те ж саме стосується, кримінальних справ. В даному
випадку головував на засіданні, суддя Васильківський Володимир
Методійович. Якщо порівняти даний процес із вказівками процесуального
законодавства, то можна зрозуміти, що тут вони досить непогано
реалізуються. На початку судового засідання суддя Васильківський В.М.
перевірив наявність всіх учасників процесу і виявив, що близько 7 осіб
відсутні. Не змігши вияснити причини їх відсутності суддя вирішив
розпочати роботу. Перш за все було викликано свідка з зали засідання,
потім замісника прокурора, прочитав протокол останнього допиту,
складений слідчим і підписаний підсудними. Копії цього протоколу були
вислані підсуднім, ще до судовогозасідання для ознайомлення. Підсудніх
було троє, один з яких знаходився під вартою. Суддя по черзі звертався
до кожногоз підсудніх з питанням про освіту, сім’ю, вік, наявність
роботи, дітей тощо. Прицьому виявлялось, що підсудній Гордій, якого
тримали під вартою, вже тричі, був судимий і відбував покарання у
вигляді ув’язнення, в загальній кількості 7 років. Двоє других підсудніх
– Лаврук і Рябих – ніколи раніше не притягалися до кримінальної
відповідальності і мали досить позитивні характеристики. Після того, як
з’ясувались їхні дані, суддя роз’яснив їм їх права та оголосив склад
суду, запитавши у інших учасників процесу чи викликає даний склад довіру
чи ні. Отримавши позитивну відповідь, суддя поцікавився у підсудніх про
те чи їх захищатиме адвокат, на що підсудні відповіли, що захищатимуть
себе самі.

Підсудніх було звинувачено в тому, що вони викрали таксофон фірми
«Укртелеком», продавши його невідомій особі за 15 гривень; прооникнули
незаконно в один із ларків, який знаходиться біля автостанції;продукти
харчування, зробили спробу зломати двері іншого кіоску, а аткож магазину
в іншій частині міста, зробили розбійний напад на громадянина, в
наслідок чого він одержав легкі тілесні ушкодження, а також поніс
моральну та матеріальну шкоду; здійснили пограбування квартири,
господарка, якої поїхала на Різдво до батьків.

Далі суддя спитав, чи визнають підсудні свою вину повністю чи
частково. Ніхто повністю не визнав своєї вини в повному обсязі: Гордій
не визнав епізода з таксофоном, Лаврук – розбійного нападу і
пограбування квартири, рябих – повністю всіх крадіжок.

Після цього суддя разом із зам прокурора почали допитувати підсудніх
про подробиці їх дій. При чому підсудній Гордій вперто говорив, що не
крав таксофон і лише після перерви визнав це. Звертає увагу, по цій
справі і те, що Гордій, з його слів, ознайомлений не був, а просто
підписав; хоча з другого боку не знайшов,що сказати на питання судді, як
же він написав своєю рукою , що з протоколом ознайомлений. Кидалось в
очі і те що Гордій старався вигородити своїх співучасників беручи всю
вину на себе. Так на початку допиту він стверджував, що підсудні Лаврук
і Рябих нічого не знали про вчинені ним крадіжки, а також Лаврук нічого
не знала про розбійний напад і пограбування квартири. Як, виявилось
пізніше, Рябих знав про всі задумані злочини, але був відсутній оскільки
їздив в село. Він не виконав свого обов’язку, адже він не перешкодив
вчиненню злочинів, і не повідомив цю інформацію в правоохоронні органи,
як повинен був це зробити.

На питання судді чи була це спеціально організована злочинна група,
Гордій заперечив. Він сказав спочатку, що ніякої змови не було, а а всі
злочини вчинялися без попереднього обговорення і планування цього;
пізніше ж розібравшись, в злочині, підсудний Гордій вимушений був
признатися , що все ж таки це була злочинна організована група, і що всі
розмови про майбутнє вчинення злочину були нічим іншим, як пануванням
злочину.

Всі троє підсудніх заявили, що каються в скоєнні злочинів і більше
такого не повториться. Що стосується Гордія, то тут виникають сумніви
стосовно його правдивості, але двоє інших були досить налякані. Далі
суддя з прокурором допитували потерпілих. Найбільше мені запам’яталося
опитування представника цивільного позивача «Укртелекому». Зайнявши своє
місце за трибуною, дана особа пред’явила документ, який засвідчував, що
він є представником в суді для ознайомлення. Після цього він дав
свідчення, за якими викрадення таксофону є повним безгуздям. Діло в
тому, що даний предмет не можливо просто так підключити до телефонної
мережі, крім цього він не складає ніякої матеріальної цінності для
простих осіб, крім цього вартість даного апарату складає 1674 грн.

Після допиту потерпілих почали допит свідка.

Далі, суддя, вислухавши думку замісника прокурора вирішив відкласти
судове засідання до 18 червня, оскільки був відсутній потерпілий від
розбійного нападу громадянин Михайлюк. Було вирішено здійснити його
примусовий привід.

В усі інші дні ми заповнювали протоколи з адміністративних справ. З
прийняттям і вступленням в силу нового законодавства про судоустрій
одією із фунуцій, суддів став розгляд адміністративних справ і винесення
по них постанов. Ті, з якими ми практикувалися стосувалися перевищення
швидкості прикеруванні транспортним засобом. На місці події працівники
міліції складають протокол, який разом із направленням надсилаються у
відповідний суд за територіальною підсудністю, передбаченою статтею 125
цпк України. З цього протоколу суддя виписує, в постанову дані порушника
і визнає його винним, зобов’язавши сплатити штраф, який коливається
приблизно від 0,5 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ще одним документом, який ми заповнювали, були судові повістки. Вони
заповняються за спеціальними правилами, як і інші документи.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020