.

Звернення до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1600
Скачать документ

Реферат на тему:

ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ, РІШЕНЬ, УХВАЛ, ПОСТАНОВ.

План

Звернення до виконання рішень в цивільних справах.

Виконання постанови про адміністративне стягнення.

1. Для виконання рішення суду в цивільній справі, що набрало законної
сили, як правило, стягувачеві на його вимогу видається виконавчий лист.

По справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, справах
окремого провадження, замість виконавчого листа видається копія рішення
суду.

По справах про розірвання шлюбу видається копія судового рішення або
резолютивна частина рішення суду.

Виконавчі листи виписуються не пізніше другого дня після набрання
рішенням суду законної сили, а по справах, по яких рішення підлягає
негайному виконанню — в день винесення рішення.

Виконавчі листи повинні заповнюватись чітко і грамотно. Ніякі помарки і
виправлення у виконавчих листах не допускаються.

При заповненні виконавчих листів про стягнення грошових сум на користь
організацій, вказуються відомості про їх поточний рахунок на підставі
даних, що є в матеріалах судової справи.

Виконавчі листи надсилаються рекомендованим відправленням стягувачеві з
супровідним листом.

У разі особистої явки стягувача виконавчий лист видається йому на руки
під розписку.

На прохання стягувача виконавчий лист надсилається безпосередньо судом
для виконання.

Відповідно до cт. 403 ЦПК України виконавчі документи про стягнення з
громадян на користь державних установ, підприємств, кооперативних і
громадських організацій грошових сум, що не перевищують тієї частини
місячної заробітної плати або іншого заробітку, пенсії чи стипендії
боржника, на яку за законом може бути звернено стягнення, надсилаються
стягувачами на виконання безпосередньо до установи, підприємства,
організації за місцем роботи боржника або за місцем одержання ним пенсії
чи стипендії.

По справах про стягнення аліментів, про відшкодування збитків, завданих
злочином, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим
ушкодженням здоров’я або втратою годувальника, про стягнення грошових
сум з службових осіб, винних у незаконному звільненні чи переведенні
працівників або в невиконанні рішення суду про поновлення на роботі, про
конфіскацію майна, а також про стягнення сум до державного бюджету,
виконавчий лист передається судом безпосередньо судовому виконавцеві для
виконання, про що повідомляється відповідно фінансовий орган чи
стягувач.

Якщо стягнення аліментів здійснюється не тільки з заробітної плати, а й
з інших доходів — пенсії, майна боржника, виписується кілька виконавчих
листів з точним зазначенням місця виконання.

У випадку виплати грошової допомоги на дітей на період розшуку їх
батьків, з боржника стягується ця сума з нарахуванням 10% на суму
допомоги за виконавчим листом.

Про передачу чи надіслання виконавчого листа повідомляється стягувач з
точним зазначенням часу передачі чи надіслання листа, найменування і
адреси суду або місця роботи боржника, куди надіслано виконавчий лист.

Судовому виконавцеві передаються лише ті виконавчі документи, за якими
повинно бути проведено примусове виконання на території району (міста),
що обслуговується даним судом.

Виконавчі документи, за якими виконання повинно бути проведено на
території суду іншого району (міста), направляються канцелярією до
відповідного суду.

Всі виконавчі документи, за якими повинно бути проведено стягнення
судовим виконавцем даного суду, реєструються секретарем суду в книзі
обліку виконавчих документів, переданих судовому виконавцеві (форма №
42).

У цій книзі реєструються всі перераховані в cт. 349 ЦПК України
виконавчі документи, передані для виконання безпосередньо даним судом,
пред’явлені особисто стагувачами, одержані поштою, а також повернуті
установами, підприємствами і організаціями, адміністрацією місць
позбавлення волі для подальшого виконання.

Якщо в суді є декілька судових виконавців, то книги обліку виконавчих
документів заводяться на кожного з них.

На кожному виконавчому провадженні, на обліково-статистичній картці і в
книзі, крім порядкового номера, проставляється відповідний індекс,
встановлений для кожного судового виконавця.

Книга зберігається у завідувача канцелярією суду. Книга повинна бути
прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом голови суду та
скріплена печаткою суду.

Секретар проставляє на кожному виконавчому документі дату його
надходження до суду і порядковий номер по книзі обліку і передає
судовому виконавцеві під розписку в книзі.

На кожний переданий судовому виконавцеві виконавчий документ секретарем
заводиться виконавче провадження та заповнюється обліково-статистична
картка на виконавче провадження за формами, встановленими інструкцією
про виконавче провадження.

Крім того, всі виконавчі документи заносяться до алфавітного покажчика,
що зберігається в канцелярії суду (форма № 44).

Виконавчі документи для надіслання за призначенням передаються судовим
виконавцем секретарю під розписку у виконавчому провадженні і з
обов’язковим записом про передачу в книзі обліку виконавчих документів
(форма № 42).

Секретар, який одержав від судового виконавця виконавчий документ для
надіслання адресату, зазначає в книзі обліку виконавчих документів дату
одержання документа від судового виконавця і місце знаходження адресата,
якому він надсилається.

Після виконання рішення виконавчий лист, виданий судом, при якому
знаходиться судовий виконавець, додається до відповідної справи, про що
зазначається у виконавчому провадженні і в книзі обліку виконавчих
документів із зазначенням номера справи, до якої додається виконавчий
лист. У виконавчому листі вказуються номери квитанцій про сплату
стягнених грошей в банк. Ці дані засвічуються суддею та скріплюються
печаткою суду. Інші закінчені провадженням виконавчі листи повертаються
судам, що їх видали.

На кожному виконавчому провадженні, що закінчене і передане на
зберігання до архіву, повинна бути резолюція судді про передачу справи
до архіву, яку він вчиняє після ретельної перевірки всіх документів у
виконавчому провадженні.

Без такої резолюції секретар не може прийняти виконавче провадження від
судового виконавця.

Закінчені виконавчі провадження зберігаються в архіві суду відповідно до
хронології у пачках по сотнях, при цьому обов’язково має бути зроблений
опис переданих до архіву проваджень (форма № 47).

Як правило, звернення до виконання ухвал та рішень по цивільних справах
проводиться шляхом видачі копії судового рішення заявникові, органу або
службовій особі, зокрема, по справах, що виникають з
адміністративно-правових відносин, справах окремого провадження,
оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні, скарги на
рішення, прийняті щодо релігійних організацій тощо.

Цивільна справа, що вирішена з задоволенням позову, вважається
закінченою і підлягає передачі до архіву після вручення виконавчих
листів позивачам або передачі їх судовому виконавцеві.

У справах, вирішених із задоволенням позову про стягнення грошових сум
на корисгь фізичних чи юридичних осіб, закінченою може вважатися та
справа, по якій є запис про сплату зазначеної суми.

У справі повинно бути зазначено про надходження такої суми стягувачеві,
запис судового виконавця повинен бути скріплений підписом судді і
печаткою суду на виконавчому документі, а також підписами керівника і
бухгалтера та печаткою підприємства, установи, організації.

Цивільна справа, у якій в позові було відмовлено, вважається закінченою
після набрання рішенням законної сили.

2. Копії постанов суддів про заходи адміністративного стягнення
надсилаються для виконання до відповідних органів, а також за місцем
роботи, навчання або проживання порушника для відома.

Виконавчий лист по цих справах не виписується.

Справа про адміністративне правопорушення вважається закінченою за
наявності даних про отримання відповідним органом копії постанови для
виконання та надходження документа про виконання постанови, що додається
до справи.

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню
з моменту її винесення. Постанова передається до виконання органом, який
виніс постанову, він же здійснює контроль за правильним, своєчасним її
виконанням.

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного
стягнення, якщо її не було передано до виконання протягом трьох місяців
з дня винесення.

У разі відстрочки виконання постанови перебіг строку давності може бути
зупинено на строк до 1 місяця.

Звернення до виконання постанови, що передбачає застосування
адміністративного арешту, полягає в надісланні копії постанови органу
внутрішніх справ за місцем скоєння правопорушення для виконання, друга
копія постанови надсилається колективу за місцем роботи, навчання,
проживання особи для відома (останнє може мати місце при застосуванні
інших видів адміністративного стягнення).

У випадку застосування виправних робіт копія постанови надсилається
інспекції виправних робіт за місцем роботи чи проживання правопорушника.

Звернення до виконання постанови про накладення штрафу передбачає
пропозицію правопорушникові сплатити штраф добровільно в 15-денний
строк, у випадку несплати копія постанови надсилається за місцем його
роботи або судовому виконавцеві за місцем проживання.

Попередження як адміністративне стягнення вважається виконаним, якщо
порушнику вручено копію постанови або проголошено її зміст.

Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об’єктом правопорушення може бути як основним, так і додатковим
адміністративним стягненням.

Конфісковуватися можуть лише предмети, які є особистою власністю
порушника (ст. 313 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Конфіскація — це стягнення, яке не пов’язане з відшкодуванням
матеріальних збитків, це примусове, безоплатне звернення конфіскованого
предмета у власність держави.

Дві копії постанови надсилаються на виконання судовому виконавцеві або
органу, на те уповноваженому.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, також може бути
застосовано як основне, так і як додаткове адміністративне стягнення. Це
специфічний вид матеріального стягнення, це примусове позбавлення
правопорушника володіння предметом, забороненим до використання, або
такого, що використовується з порушенням загальнообов’язкових правил,
встановлених уповноваженими на те органами.

Копія постанови надсилається на виконання судовому виконавцеві.

Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, як
адміністративне стягнення, не може застосовуватись відносно всіх
категорій осіб.

У порядку виконання постанови дві її копії надсилаються на виконання
органові, якому було надано спеціальне право.

Вилучення речей та документів, що є знаряддям або безпосереднім
об’єктом правопорушення, здійснюється службовими особами органів,
зазначених у статтях 262, 264 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Залежно від результатів розгляду справи, речі і
документи у встановленому порядку конфіскують, повертають володільцеві,
знищують, при оплатному вилученні — реалізують.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019