Реферат на тему:

Жорстоке поводження з тваринами. Ввезення, виготовлення, збут і
розповсюдження порнографічних предметів. Ввезення, виготовлення або
розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості

1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із
застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також
нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи
корисливих мотивів,—

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього,— караються штрафом
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням
волі на строк до двох років.

1. Об’єкт злочину — моральні засади суспільства в частині ставлення до
тварин. Небезпека цього злочину полягає у тому, що жорстокість,
проявлена щодо тварин, стає нормою поведінки, поширюється і на взаємини
з людьми, відіграє негативну роль у вихованні молоді.

2. Предметом злочину є тварини, що належать до хребетних. Хребетні — це
здатні рухатися і відчувати живі організми, які мають спинний хребет,
утворений ланцюгом кісток або хрящів, що йде вздовж спини і містить у
собі спинний мозок. До них належать риби, птахи, сухопутні істоти.
Предметом аналізованого злочину можуть бути як дорослі особини, так і
молодняк, домашні (кіт, собака), дикі (вовк, лисиця, орел),
сільськогосподарські (корова, кінь) тварини. Не мають
кримінально-правового значення наявність чи відсутність у таких тварин
господарів, їх перебування в стані природної свободи чи в неволі,
господарське призначення, стан організму тощо. Злочин може вчинятися як
стосовно тварин, які перебувають у власності винного, так і будь-яких
інших (належних іншим власникам, безгосподарних, диких).

3. Об’єктивна сторона злочину може виражатися удвох формах: 1) знущання
над тваринами; 2) нацькування тварин одна на одну.

Обов’язковою ознакою складу злочину у першій із його форм,
альтернативне, є ознака об’єктивної сторони — спосіб (застосування
жорстоких методів), або ознака суб’єктивної сторони — хуліганський
мотив. Проте ці дві ознаки можуть проявлятися одночасно.

Знущання, вчинене із застосуванням жорстоких методів, означає завдання
тварині болю, страждань шляхом нанесення ударів, заподіяння ушкоджень,
позбавлення їжі або води, впливу термічних факторів, хімічних речовин
тощо. Жорстокі методи полягають в безжальному поводженні з твариною,
тривалому впливі на неї з метою отримання хворобливого самозадоволення
від спостерігання за стражданнями тварини.

Нацькування тварин одна на одну — це дії, спрямовані на те, щоб
примусити битися, кусатися, іншим чином змагатися тваринам між собою.

4. Суб’єкт злочину загальний.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом. Хуліганський
мотив є однією з альтернативних ознак складу злочину. Поняття
хуліганського мотиву відповідає поняттю мотиву явної неповаги до
суспільства (див. коментар до ст. 303).

6. Кваліфікований вид жорстокого поводження з тваринами має місце, коли
такі дії вчинено у присутності малолітнього, тобто особи, яка не досягла
14-річного віку. При цьому потрібно, щоб винний усвідомлював факт
присутності малолітнього, знав, що малолітній розуміє факт жорстокого
поводження з тваринами.

Закон України “Про тваринний світ” від 3 березня 1993 р.

Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості

1. Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення,
зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою або їх
збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні —

караються штрафом до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, з конфіскацією творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.

2. Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ
насильства і жорстокості, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження
серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості,—

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з
конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і
жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони
вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також
примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують
культ насильства і жорстокості,—

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією творів, кіно- та
відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх
виготовлення і демонстрування.

1. Об’єкт злочину — моральні засади суспільства в частині розповсюдження
інформації про прийнятні способи поведінки людей, засоби вирішення
конфліктів. Інтересам суспільства відповідає обмеження в поширенні серед
населення чи навіть повна відсутність ї-ворів, в яких вихваляються,
видається за норму поведінки застосування грубої фізичної сили, розправа
над потерпілим, катування і навіть заподіяння смерті. Такі твори
деформують психіку людей, особливо молоді, сприяють росту злочинності.

2. Предметом злочину є твори, що пропагують культ насильства і
жорстокості. Ці твори характеризуються такими ознаками: а) становлять
собою матеріальний предмет, тобто матеріалізовані у формі писаних чи
відповідно розмножених (надрукованих) текстів, фільмів, магнітофонних
записів, комп’ютерних програм на носіях інформації; б) їхній зміст
полягає у демонстрації актів насильства і жорстокості (сцени та епізоди
з проявами садизму, тортур, катування, смакуванням страждань жертви,
безжальності тощо в таких творах становлять головну частину сюжету); в)
призначаються для пропаганди культу насильства і жорстокості. Це
означає, що відповідні прояви не засуджуються, а видаються за поведінку
правильну і таку, яка заслуговує на наслідування, поширення. Оскільки
пропаганда передбачає поширення і роз’яснення певних положень серед
широких верств, то предметом даного злочину є лише твори, призначені для
збуту або розповсюдження, а не для власного використання; г) не мають
іншого призначення — наукового, історичного тощо. Не можуть, наприклад,
визнаватися предметом виготовлення творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості, дані оперативних зйомок, які провадяться
працівниками правоохоронних органів. Про поняття твору див. коментар до
ст. 176.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає в таких діях щодо творів, які
пропагують культ насильства і жврстокості: 1) ввезення в Україну; 2)
виготовлення; 3) зберігання; 4) перевезення; 5) інше переміщення; 6)
збут; 7) розповсюдження; 8) примушування до участі в їх створенні.

Ввезення в Україну — це дії, в ході яких вказані твори переміщуються
через державний або митний кордон на територію України, їх виготовлення
включає як авторство (створення заново чи внесення змін у вже існуючий
твір), так і відтворення, розмноження таких творів — друкування, зняття
копій, монтаж. Про поняття зберігання див. коментар до ст. 263.
Перевезення чи інше переміщення — це зміна місця знаходження,
доставляння з одного місця в інше транспортними засобами, шляхом
здавання для пересилання поштою, кур’єрським зв’язком, перенесення
пішки. Під збутом розуміється сплатна передача іншій особі, включаючи
продаж, обмі«, як плату за виконану роботу чи надані послуги, а під
розповсюдженням — безоплатна передача іншим особам, включаючи дарування,
передачу у спадок, надання в тимчасове користування.

Примушування до участі у створенні творів, що пропагують культ
насильства і жорстокості, означає вплив на інших осіб шляхом
застосування фізичного або психічного впливу з метою добитися того, щоб
вони виступили авторами (заново написали книгу, сценарій, внесли
відповідні зміни до існуючих), іншим чином взяли участь у виникненні
твору (виступили акторами, режисерами, операторами фільму тощо).

Момент закінчення цього злочину визначається з урахуванням характеру
виконуваної дії. Закінченим злочин є відтоді, коли дію виконано
повністю.

4. Суб’єкт злочину загальний. Відповідальність за збут неповнолітнім чи
розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості (ч. 2 ст. 300), несуть особи, які досягли повноліття.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною виною та метою
збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та
жорстокості. Така мета має місце, коли вказані твори призначені для
оплатної або безоплатної передачі іншим особам. Для примушування до
участі у створенні вказаних творів вказана мета не є обов’язковою
ознакою суб’єктивної сторони.

6. Кваліфікований вид злочину має місце у разі, якщо: 1) предметом
злочину була кіно- та відеопродукція, що пропагує культ насильства і
жорстокості; 2) твори, що пропагують культ насильства і жорстокості,
збуто неповнолітнім чи розповсюджено серед них (ч. 2 ст. 300), а
кваліфікованим видом примушування до участі у створенні творів, що
пропагують культ насильства і жорстокості, є таке примушування, якщо
воно вчинене щодо неповнолітніх (ч. З ст. 300).

Під такою, що пропагує культ насильства і жорстокості, кіно-та
відеопродукцією розуміються кіно- та відеоплівки, комп’ютерні дискети та
цифрові носії інформації, на яких містяться цілі фільми чи окремі
фрагменти фільмів відповідного змісту і призначення. Неповнолітніми є
особи, які не досягли 18-річного віку.

Особливо кваліфікований вид злочину наявний, якщо відповідні дії,
передбачені ч. ч. 1 або 2 ст. 300, вчинено: 1) повторно; 2) за
попередньою змовою групою осіб.

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, а про поняття
вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб ,— ст. 28 і коментар
до неї.

Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р.

Закон України “Про інформацію”від 2 жовтня 1992р.

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні
від 16 листопада 1992р.

Закон України “ Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1998 р.

Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи від 24
грудня 1993р.

Закон України “Про реклам”у від 3 липня 1996р.

Закон України “Про видавничу справу” від 5 червня 1997 р.

Закон України “Про кінематографію від 13 січня 1998 р.

Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування
здорового способу життя громадян. Указ Президента України №456/99 від 27
квітня 1999р.

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів
порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх
виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх
збут чи розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні —

караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням
волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та
засобів їх виготовлення і розповсюдження.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції, комп’ютерних
програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи
розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів
порнографічного характеру,—

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або
позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної
кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також
примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або
кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного
характеру,—

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів,
кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення,
розповсюдження і демонстрування.

1. Об’єкт злочину — моральні засади суспільства в частині розповсюдження
інформації про статеве життя.

2. Предметом аналізованого злочину є твори, предмети або інші зображення
порнографічного характеру, які у назві ст. ЗО1 скорочено визначені як
порнографічні предмети.

Порнографічними предметами є предмети, які: а) становлять матеріальний
предмет — річ (книги, фільми, фотопредукція, картини, скульптурні
зображення тощо); б) у грубо натуралістичній, вульгарній формі
зображають статеве життя людей — статеві органи, сексуальні відносини.
Форма зображення цієї сфери життя людей є неприйнятною з погляду
суспільної моралі, загальновизнаних правил сором’язливості, прихованості
відповідних стосунків від сторонніх осіб; в) призначені для збудження
статевої пристрасті інших осіб, провокування їх статевої агресії. Тому
предметом злочину, передбаченого ст. ЗОЇ, є лише твори, інші предмети,
призначені для збуту чи розповсюдження, а не для власного користування;
г) не мають іншого призначення — мистецького, наукового, просвітницького
тощо. Тому не можуть визнаватися предметом даного злочину відповідні
ілюстрації в медичній чи юридичній літературі тощо; д) іншими особами
(яким вони демонструються чи мають демонструватися) сприймаються саме як
порнографічні і збуджують статеву пристрасть.

3. Об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона, кваліфікований та
особливо кваліфікований види злочину, передбаченого ст. ЗО1, у цілому
збігаються з відповідними ознаками посягання, предметом якого є твори,
що пропагують культ насильства і жорстокості (див. коментар до ст. 300).

Кіно- та відеопродукція, комп’ютерні програми порнографічного характеру
є різновидом предмета аналізованого злочину, за наявності якого дії з
ними оцінюються як кваліфікований вид злочину (ч. 2 ст. ЗО1). Це
кіноплівки, відеоплівки, комп’ютерні дискети та цифрові носії
інформації, на яких містяться фільми чи їхні окремі фрагменти
відповідного змісту і призначення, або ж порнографічні відеоігри.

Похожие записи