.

Земельні та майнові правовідносини у фермерському господарстві (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1573
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Земельні та майнові правовідносини у фермерському господарстві

Відповідно до ст. 31 ЗК та ч. 1 ст. 12 Закону України “Про фермерське
господарство” землі фермерського господарства можуть складатися із:

— земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському
господарству як юридичній особі;

— земельних ділянок, що належать громадянам — членам фермерського
господарства на праві приватної власності;

— земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на
умовах оренди.

Права володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у
власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське
господарство.

Чинне законодавство не обмежує кількості земель, що їх може придбати
фермерське господарство та його члени у власність та брати в
користування на умовах оренди. Однак слід зауважити, що відповідно до
частин 13 та 15 Перехідних положень ЗК було запроваджено мораторії на:
відчуження земельних ділянок (крім міни, передачі їх у спадщину та при
вилученні для суспільних потреб) для ведення фермерського господарства
та іншого товарного сільськогосподарського виробництва на термін до 1
січня 2005 р.; набуття права власності на землі сільськогосподарського
призначення загальною площею понад 100 га — до 1 січня 2010 р.

Відповідно до ст. 92 ЗК в постійне користування для ведення фермерського
господарства земельні ділянки передаватися не можуть. Фермерські
господарства, які мають в постійному користуванні земельні ділянки,
повинні до 1 січня 2005 р. переоформити в установленому порядку право
власності або право на їх оренду. Якщо право на постійне користування
земельними ділянками, наданими для ведення фермерського господарства
переоформлюють на довгострокову оренду (не більше 50 років — ст. 93 ЗК),
термін оренди визначається самим господарством відповідно до чинного
законодавства. При цьому, згідно з ч. 6 Перехідних положень ЗК, розмір
орендної плати за земельні ділянки не повинен перевищувати розміру
земельного податку.

Фермерське господарство може користуватися земельними ділянками на
умовах короткострокової або довгострокової оренди. Еродовані й
дефляційно-небезпечні (від пізньолат. депаїіо — здування, розвіювання,
руйнування ґрунтів під дією вітру) землі можуть надаватися фермерському
господарству без зміни їх цільового призначення і за умови дотримання
вимог ґрунтозахисного землеробства.

Члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у
власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок
у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського
підприємства, розташованого на території відповідної ради, або в такому
самому розмірі із земельних ділянок, раніше наданих їм у користування1.
Земельні ділянки, на яких розташовані житлові будинки, господарські
будівлі та споруди фермерського господарства, передаються безоплатно у
приватну власність у рахунок земельної частки (паю).

Члени фермерських господарств, які до 1 січня 2002 р. (до моменту
набрання чинності ЗК) отримали в постійне користування або в оренду
земельні ділянки для ведення фермерського господарства, мають переважне
право на придбання (викуп) цих земельних ділянок розміром до 100 га
сільськогосподарських угідь, у тому числі до 50 га ріллі, у власність з
розстрочкою платежу до 20 років.

З метою забезпечення цілісності фермерського господарства встановлено:
якщо фермерське господарство успадковується двома або більше
спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо внаслідок її
поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка, менша мінімального
розміру, встановленого для даного регіону. Науково обґрунтовані
регіональні мінімальні розміри земельних ділянок визначаються
Міністерством аграрної політики України та Українською академією
аграрних наук і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Фермерське господарство та його члени мають право: продавати або іншим
способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу,
спадщину; самостійно господарювати на землі; право власності на посіви й
насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену
сільськогосподарську продукцію; на відшкодування збитків; споруджувати
житлові будинки, господарські будівлі та споруди; реалізовувати
вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і
поставляти на експорт; інші права.

Обов’язками фермерського господарства та його членів є: забезпечення
використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням; додержання
вимог законодавства про охорону довкілля; сплата податків та зборів;
непорушення прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів; недопущення зниження родючості ґрунтів та зберігання
інших корисних властивостей землі; надання відповідним органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформації про стан
і використання земель та інших природних ресурсів; дотримання
санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції; дотримання
правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і
земельних сервітутів; збереження геодезичних знаків, протиерозійних
споруд, мереж зрошувальних і осушувальних систем.

Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати
постійне місце проживання в тій частині наданої їм для ведення
фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується
зручний доступ до всіх виробничих об’єктів господарства. Якщо постійне
місце проживання членів фермерського господарства розташоване за межами
населених пунктів, ці громадяни мають право на створення відокремленої
фермерської садиби, якій надається поштова адреса.

На землях фермерських господарств особи мають право вільно проходити,
проїжджати всіма видами транспорту по дорогах, пересуватися на човнах,
купатися у водоймах на належних фермерським господарствам на праві
власності або на праві оренди земельних ділянках, розміщувати намети і
проживати в них, розводити багаття та вчиняти інші дії, що дозволяються
за згодою їх власників, крім випадків встановлення за рішенням суду
земельних сервітутів, за умови збереження природних компонентів в
екологічно чистому вигляді.

Юридичні особи — власники об’єктів (газо-, нафтопроводів, ліній
електропередач, зв’язку та ін.), що проходять через земельні ділянки
фермерських господарств, мають право доступу до таких об’єктів на
підставі угоди, укладеної з відповідним фермерським господарством,
відповідно до затвердженої документації із землеустрою або встановленого
земельного сервітуту.

Фермерське господарство, відповідно до вимог чинного природноресурсового
законодавства, має право використовувати для потреб господарства
загальнопоширені корисні копалини (пісок, глина, гравій, торф тощо),
лісові угіддя, водні об’єкти та прісні підземні води, що знаходяться на
земельній ділянці.

Майнові правовідносини у фермерському господарстві

До майна фермерського господарства (складеного капіталу) можуть
належати: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні
папери, продукція, вироблена господарством внаслідок господарської
діяльності, одержані доходи, інше майно, право користуватися землею,
водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням,
а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність),
грошові кошти, які члени господарства передають до його складеного
капіталу.

Майно фермерського господарства належить йому на праві власності.
Водночас, як зауважує Н. І. Титова, це майно належить на праві спільної
сумісної власності всім членам господарства, якщо інше не передбачено
угодою між ними. Спільна сумісна власність є переважним різновидом
власності у таких господарствах. Майнові права, що входять до складеного
капіталу фермерського господарства, передаються йому на визначений у
Статуті термін.

У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно,
зокрема земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі й
споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не
заборонене законом.

Фермерське господарство має право здійснювати відчуження та набуття
майна на підставі цивільно-правових угод. Порядок володіння,
користування і розпорядження майном фермерського господарства
здійснюється відповідно до його Статуту, якщо інше не передбачене угодою
між членами господарства та законом.

Член фермерського господарства має право на отримання частки майна
фермерського господарства в разі ліквідації або припинення членства в
господарстві. Розмір частки та порядок її отримання визначається
Статутом господарства.

Майнові спори між фермерським господарством та його членами вирішуються
судом.

Фермерське господарство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах майна, яке є власністю фермерського господарства. Голова
фермерського господарства відповідає за порушення господарством
кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, санітарних і
ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших
нормативно-правових актів, котрі регулюють здійснення господарської
діяльності.

Фермерському господарству як цілісному майновому комплексу належать
майно, передане до складеного капіталу, не розподілений прибуток,
майнові та інші зобов’язання. За рішенням членів господарства відповідно
до закону фермерське господарство як цілісний майновий комплекс може
бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України,
які мають право на створення фермерського господарства, або юридичним
особам України для здійснення товарного сільськогосподарського
виробництва. Громадяни, які придбали майно фермерського господарства як
цілісного майнового комплексу на підставі цивільно-правової угоди,
подають у встановленому порядку Статут фермерського господарства на
державну реєстрацію.

Успадкування фермерського господарства (цілісного майнового комплексу
або його частини) здійснюється відповідно до вимог Книги VI Цивільного
кодексу України.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020