.

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1175
Скачать документ

Реферат на тему

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення
в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних
паперів чи білетів державної лотереї

Стаття ККУ 199:

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,
ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної
валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти,
державних цінних паперів чи. білетів державної лотереї —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб
чи у великому розмірі,—караються позбавленням волі на строк від п’яти до
десяти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
організованою групою чи в особливо великому розмірі,—

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з
конфіскацією майна.

Примітха. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому
розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі
– якщо сума підробки у чотириста І більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

1. Об’єктом злочину є встановлений законом порядок формування і
функціонування грошової системи України як частини економічної системи
нашої держави.

Деякі різновиди коментованого злочину мають транснаціональний характер.
Кримінальне переслідування за фальшивомонетниц-тво незалежно від
національної належності підроблених грошових знаків та країни, в якій
вчинено відповідний злочин, передбачене міжнародно-правовими договорами,
учасницею яких (як правонаступниця СРСР) є Україна. Тому особа, винна у
виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні з метою
збуту та збуті підроблених грошей, у разі притягнення її до кримінальної
відповідальності в Україні нестиме відповідальність за ст. 199 незалежно

від місця вчинення зазначених діянь (вони можуть бути вчинені і за
межами України) та від того, чи є вона громадянином України і чи
проживає постійно на її території,

2. Предметом злочину є: 1) гроші; 2) державні цінні папери; 3) білети
державної лотереї.

Поняттям гроші у ст. 199 охоплюються: а) національна валюта України —
грошові знаки у вигляді випущених НБ паперових грошових знаків (банкнот)
та розмінної металевої монети, що перебуває в обігу і є законним
платіжним засобом на території України; б) іноземна валюта — іноземні
грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, металевої
монети, що перебуває в обігу і є законним платіжним засобом на території
відповідної іноземної держави. Предметом даного злочину вважаються також
грошові знаки України чи іноземної держави, які вилучені чи вилучаються
з обігу, але підлягають обміну на ті грошові знаки, які перебувають в
обігу.

Державними цінними паперами є папери, що випускаються і забезпечуються
державою — облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації
місцевих позик, казначейські зобов’язання республіки, приватизаційні
папери, у деяких випадках — векселі.

Компенсаційні сертифікати, які видавались громадянам з метою компенсації
знецінених заощаджень, за своїми ознаками мають схожість з державними
цінними паперами, однак законом вони не віднесені до цінних паперів, а
тому не є предметом злочину, передбаченого ст. 199. Не є предметом
даного злочину недержавні цінні папери. Виготовлення з метою збуту, збут
чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів слід
кваліфікувати за ст. 224. Предметом цього злочину не визнаються також
жетони чи інші замінники грошових знаків, що використовуються у гральних
закладах, телефонах-автоматах, метро тощо.

Не може кваліфікуватись як злочин, передбачений ст. 199, зазначені у ній
операції з підробленими засобами доступу до банківських рахунків
(зокрема, електронними чи іншими платіжними картками, документами на
переказ грошових коштів). Ці дії за наявності підстав слід кваліфікувати
за ст. 200.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у: 1) виготовленні; 2) зберіганні;
3) придбанні; 4) перевезенні; 5) пересиланні; 6) ввезенні в Україну або
7) збуті зазначених вище предметів.

Під виготовленням розуміються дії, внаслідок яких створюються підроблені
валюта, державні цінні папери чи білети державних лотерей. Способи
такого виготовлення можуть бути різними (друкування типографським
способом, малювання, ксерокопіювання тощо) і значення для кваліфікації
злочину за ст. 199 не мають.

Виготовленням вважатиметься як повна імітація грошового знака,
державного цінного папера чи білета державної лотереї, так і істотна
фальсифікація тим чи іншим способом відповідних справжніх предметів
(наприклад, “переробка” грошових знаків для надання їм вигляду таких, що
мають більшу вартість; зміна зовнішнього вигляду вилучених з обігу
грошей з метою надати їм подібність до тих, які знаходяться в обігу),
яка робить можливим досягнення мети їх збуту і, на думку винного, у
звичайних умовах ускладнює або зовсім виключає виявлення підробки.

Як виготовлення вказаних предметів слід кваліфікувати і дії особи, яка
свідомо придбала підроблені гроші, державні цінні папери чи білети
державних лотерей з метою їх наступного збуту і для надання їм більшої
подібності до справжніх внесла .до них додаткові підробки, які
створювали можливість перебування їх в обігу.

Виготовлення знарядь, за допомогою яких передбачається в майбутньому
виготовляти фальшиві гроші, державні цінні папери чи білети державних
лотерей, слід кваліфікувати як готування до вчинення даного злочину.

Виготовлення підроблених грошових знаків, які на даний час не є засобом
платежу, не може розглядатись як злочин, передбачений ст. 199. Якщо за
допомогою таких підроблених грошових знаків (наприклад, підроблених
срібних чи золотих монет, інших грошових знаків, що мають колекційну
цінність) винний намагається шляхом обману заволодіти чужим майном, такі
дії слід визнавати шахрайством і кваліфікувати за ст. 190.

Таку само правову оцінку мають отримувати випадки, коли підробки взагалі
не мають подібності до справжніх (у т.ч. таких, що не знаходяться в
обігу) грошових знаків, цінних паперів чи лотерейних білетів, а тому не
можуть реально бути запущені в обіг, але за допомогою їх винний вводить
в оману окремих громадян і заволодіває в обмін на ці предмети іх майном.
У той же час виготовлення предметів, які зовнішньо не мають подібності
до справжніх грошей, цінних паперів чи лотерейних білетів і які з цієї
причини неможливо збути, не є злочинним діянням.

Під зберіганням підробленої валюти, державних цінних паперів чи білетів
державної лотереї слід розуміти знаходження цих предметів безпосередньо
у винного або в будь-якому іншому місці, де вони перебувають у
розпорядженні та під контролем винного. Придбанням предметів цього
злочину вважається їх сплатне або безоплатне отримання винним від іншої
особи. Перевезенням цих предметів є переміщення їх винним із
використанням будь-яких транспортних засобів. Пересиланням, підробленої
валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї слід
вважати передачу чи спробу передачі їх іншій особі з використанням
засобів поштового зв’язку (у листах, посилках, бандеролях, інших
поштових відправленнях). Ввезенням б Україну предметів розглядуваного
злочину слід вважати їх переміщення винною особою із-за кордону на
територію України.

Збутом підробленої валюти, державних цінних паперів чи білетів державної
лотереї є їх умисне відчуження як оплатне, так і безоплатне
(використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, дарування,
передача в борг або в рахунок покриття боргу, програш в азартних іграх
тощо).

Дії особи, що збула іноземну валюту, в якій підроблено лише цифровий
номінал купюри, слід кваліфікувати як шахрайство У той же час
виготовлення такої купюри, як зазначено вище, слід вважати злочином,
передбаченим ст. 199.

Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначє-них у ч. 1
ст. 199 дій. 4. Суб’єкт злочину загальний. 5. Його суб’єктивна
сторона характеризується прямим умислом.

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення
в Україну підробленої національної валюти, іноземної валюти, державних
цінних паперів чи білетів державної лотереї є злочинним лише тоді, коли
ці дії вчинені з метою їх подальшого збуту.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину {ч. 2 ст. 199) є вчинення його: 1)
повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) у великому розмірі.

Про поняття повторності та вчинення злочину групою осіб за попередньою
змовою див., відповідно, ст. ст. 32 і 28 та коментар до них.

Злочин може кваліфікуватись за ч. 2 ст. 199 як вчинений у великому
розмірі, якщо сума підробки у двісті і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо предметом злочину є
підроблені іноземні грошові знаки або державні цінні їПапери, номіновані
в іноземній валюті, для визначення розміру має бути здійснене їх
перерахування у національну валюту України за курсом НБ, що діяв на
момент вчинення злочину.

7. Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1)
організованою групою; 2) в особливо великому розмірі.

Про поняття організованої групи див. ст. 28 та коментар до неї. Вчинення
цього злочину в особливо великому розмірі має місце тоді, коли сума
підробки який становить чотириста і більше неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Встановлення наявності великого чи особливо великого розміру як
кваліфікуючих ознак даного злочину має здійснюватись виходячи із розміру
(грошового значення) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який
відповідно до законодавства діяв на момент вчинення злочину. Зміна
розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян після вчинення
відповідного злочину не є підставою для перегляду питання про наявність
у діях винного відповідної кваліфікуючої ознаки.

Женевська конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків від 20
квітня 1929р. Ратифікована СРСР 3 травня 1931 р.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р.

Закон України “Про оподапщ’вання’прйвугпку підприємств” в редакції від
22 травня 1997р. (п. 1.33 ст. -1).

Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5
квітня 2001 р, (ст. 3)

Рішення КС у справі про зворотну дію кримінального закону в часі №
6-рп/2000 аід 19 квітня 2000 р.

Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні “від 25 серпня
1996р. № 762 (п. 2)

Постанова ПВС від 12 квітня І996р №6 “Про практику розгляду судами
кримінальних справ про виготовлення або збут я ідроблених грошей чи
ціпких паперів

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020