.

Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2272
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та
релігійні організації

Відповідно до Закону України “Про свободу совісті та релігійні
організації” посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства
про свободу совісті та релігійні організації, несуть відповідальність,
встановлену законодавством України. До таких осіб застосовуються заходи
цивільно-правового, адміністративного та кримінального характеру.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про свободу
совісті та релігійні організації прямо не встановлена, але її
використання витікає з положень Закону України “Про свободу совісті та
релігійні організації”. Так, відповідно до ч. 1 ст. 21 зазначеного
Закону публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процедури
проводяться щоразу з дозволу виконавчого комітету відповідної місцевої
Ради. При проведенні таких заходів повинні суворо дотримуватись вимоги
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, життя,
здоров’я і моралі, а також прав і свобод інших громадян. Режим
законності та правопорядку під час проведення релігійних обрядів та
церемоній підтримується як їх учасниками, так і органами внутрішніх
справ (міліції). Органи внутрішніх справ, виконуючи покладені на них
завдання, забезпечують особисту безпеку громадян, захист їх прав і
законних інтересів. Згідно з Законом України “Про міліцію” міліція
виконує свої завдання відповідно до законів, поважає гідність особи,
виявляє до неї гуманне відношення, захищає права особи незалежно від
соціального походження, расової та національної приналежності,
громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі,
політичних та інших переконань.

Разом з тим на міліцію покладено право вимагати від громадян та
посадових осіб, які порушують громадський порядок, припинення
правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції,
виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні
адміністративні правопорушення, а у випадках невиконання зазначених
вимог застосовувати передбачені Законом України “Про міліцію” заходи
примусу.

Забезпечення конституційного права громадян на свободу зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій здійснюється шляхом надання громадянам,
що їх проводять, та їх об’єднанням громадських будинків, вулиць, площ та
інших місць. Проведення зборів, мітингів, вуличних походів або
демонстрацій регулюються чинним законодавством України. Про проведення
зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій подається письмова
заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради не пізніше як за
десять днів до намічуваної дати проведення. У заяві зазначається мета,
форма, місце проведення заходу або маршрут руху, час його початку і
закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена та по
батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання, дата подачі
заяви. Заява подається уповноваженими особами, які досягли 18-річного
віку.

Місцевий орган влади повідомляє уповноважених про прийняте рішення не
пізніше як за п’ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві.
В разі видачі дозволу на проведення заходу місцевий орган влади
забезпечує необхідні умови для проведення зборів, мітингу, вуличного
походу або демонстрації. При цьому інші учасники зобов’язані
дотримуватись законів, громадського порядку. Учасникам забороняється
мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або пристосовані
предмети, які можуть бути використані проти життя І здоров’я людей, для
заподіяння матеріальної шкоди державі, громадським організаціям,
громадянам.

Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації повинні бути припинені на
вимогу представників влади, якщо не було подано заяву, відбулося рішення
про заборону, а також якщо вони проводяться не у відповідності з метою,
зазначеною в заяві, не у визначені строки, і не в обумовленому місці,
при інших порушеннях, що ведуть до виникнення небезпеки для життя і
здоров’я громадян, порушення громадського порядку. Особи, що порушили
встановлений порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій, несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України.

Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій їх учасниками, державі, кооперативним,
іншим організаціям або громадянам підлягає відшкодуванню у встановленому
законодавством порядку.

Місцеві органи влади можуть додатково регламентувати порядок проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій з урахуванням місцевих
умов.

Органи внутрішніх справ у разі виявлення порушень правил організації та
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій зобов’язані
вжити всіх необхідних заходів для їх припинення. У випадках, коли
порушення містить склад того чи іншого правопорушення, винні
притягаються до передбаченої законодавством відповідальності, яка
встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення та
Кримінальним кодексом України.

Законодавством встановлено, що порушення порядку організації або
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій тягне за
собою адміністративну відповідальність у вигляді попередження, штрафу, а
у виняткових випадках, якщо за обставинами справи з урахуванням особи
порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім –
адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб (ст. 185 КпАП
України).

Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів
адміністративного стягнення або організатором зборів, мітингу, вуличного
походу, демонстрації, тягнуть за собою підвищену відповідальність згідно
з ч.ІІ ст. 185 КпАП України.

Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185′ КпАП
України відповідно до ст. 255 складається уповноваженими на те
посадовими особами органів внутрішніх справ (міліції). В протоколі про
адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 256 КпАП України,
повинні бути зазначені відомості про правопорушника та його проступок.
Протокол потім надсилається до суду. Суддя розглядає справи про такі
порушення протягом трьох діб одноособово. Разом з протоколом до суду
доставляється і правопорушник. Особи, затримані за порушення порядку
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
демонстрацій, затримуються до розгляду справи суддею.

Близькими до цього правопорушення за своїм складом, оскільки пов’язані з
порушенням громадського порядку, громадської безпеки та встановленого
порядку управління, є правопорушення, передбачені ст.ст. 173 (дрібне
хуліганство), 187 (поширення неправдивих чуток), 185 (створення умов для
організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів,
мітингів, вуличних походів або демонстрацій), 185 (публічні заклики до
невиконання вимог міліції) КпАП України. Такі правопорушення можуть бути
вчинені і при проведенні зборів, мітингів, вуличних походів чи
демонстрацій. Протоколи про них складаються посадовими особами органів
внутрішніх справ. Зазначені вище справи ж розглядаються суддею
одноособово.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію” //Відомості Верховної Ради УРСР.
1991. №4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020