.

Відповідальність платників податків і зборів за порушення податкового законодавства. (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3443
Скачать документ

Курсова робота на тему:

Відповідальність платників податків

і зборів (обов’язкових платежів)

за порушення податкового законодавства.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати
податків i зборів i додержання законів про оподаткування несуть платники
податків i зборів відповідно до законів України.

За порушення правильності обчислення та своєчасності сплати до бюджету
податків, зборів й інших обов’язкових платежів законодавством
передбачено фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність (штрафи), що застосовується податковими
органами, має деякі особливості: підставою для її застосування є
вчинення адміністративного правопорушення (ст. 9 Кодексу України про
адміністративне правопорушення, далі — КпАП); адміністративні штрафи
накладаються лише на фізичних осіб (громадян) — окремих платників
податків, керівників i бухгалтерів платників податків — юридичних осіб,
інших громадян, винних у порушенні податкового законодавства; розмір
штрафу залежить від сукупності обставин, що пом’якшують або обтяжують
відповідальність порушника (статті 34, 35), а також від його особи,
ступеня вини, майнового стану (ст. 33).

Закон України від 24.12.93 р. № 3813-XII «Про державну податкову службу
в Україні» (із змінами i доповненнями) передбачає притягнення
безпосередньо начальниками державних податкових інспекцій та їх
заступниками до адміністративної відповідальності керівників й інших
службових осіб підприємств, установ i організацій чи громадян, винних у
порушенні законодавства про оподаткування або порушенні порядку зайняття
підприємницькою діяльністю, чи таких, що не виконують законних вимог
державних податкових інспекцій.

PRIVATE №з/п Особи, які притягаються до відповідальності, і види
правопорушень Розмір адміністративного штрафу Підстава застосування

1 Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій,
винні у заниженні суми податку, іншого платежу, приховуванні (заниженні)
об’єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку
об’єктів оподаткування або веденні його з порушеннями встановленого
порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за
невстановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, податкових
декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень й
інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших
платежів Від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян Ст. 11 Закону України від 24.12.93 р. № 3813-XII “Про державну
податкову службу в Україні” (із змінами і доповненнями)

2 За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень Від
десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст.
11 Закону № 3813-XII

3 Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій,
включаючи установи Нацбанку України, комерційні банки та інші
фінансово-кредитні установи, які не виконують перелічених у пунктах 2 –
5 статті 11 Закону № 3813-XII вимог посадових осіб органів державної
податкової служби Від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII

4 Посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни –
суб’єкти підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винні у
неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних
осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і
організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено
законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні
державним податковим інспекціям відомостей про доходи громадян за
встановленою формою Три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
Ст. 11 Закону № 3813-XII

5 За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень П’ять
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII

6 Громадяни, винні у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про
доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності
або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено
обов’язкову форму обліку Від одного до п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII

7 Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, винні у
протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема
у недопущенні їх до приміщень, що використовуються для здійснення
підприємницької діяльності та одержання доходів Від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII

8 Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без державної
реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання
передбачено законодавством Від трьох до восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII

9 Громадяни, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових
патентів або з порушенням терміну їх дії чи продаж товарів, не
зазначених у деклараціях Від одного до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян Ст. 11 Закону № 3813-XII

10 За ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень Від
десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 11
Закону № 3813-XII

Порушення порядку проведення розрахунків із споживачами

11 Проведення розрахунків із споживачами працівниками підприємств,
установ і організацій торгівлі, громадського харчування і сфери послуг
усіх форм власності та громадянами – суб’єктами підприємницької
діяльності, які здійснюють її у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг, у тому числі з обміну валюти, за готівку без застосування
електронного контрольно-касового апарата (ЕККА) (комп’ютерної системи),
з використанням не зареєстрованого належним чином ЕККА (комп’ютерної
системи), із застосуванням зіпсованого ЕККА (комп’ютерної системи) або з
порушенням встановленого порядку застосування ЕККА (комп’ютерної
системи) чи товарно-касової книги, та порушенням встановленого порядку
проведення розрахунків у касах на підприємствах, в установах і
організаціях всіх форм власності, де ці операції провадяться з
оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів з видачею
відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому
порядку На посадових осіб – десять неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – три
неоподатковувані мінімуми доходів громадян Ст. 155 КпАП

12 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж
порушення На посадових осіб – двадцять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності –
шість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155 КпАП

12 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж
порушення На посадових осіб – двадцять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності –
шість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155 КпАП

13 Невидача працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери
послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, що
здійснюють розрахунки із споживачами за реалізацію товарів, виконання
робіт, надання послуг, у тому числі з обміну валюти,
громадянам-споживачам касового чи товарного чека, квитанції або іншого
письмового документа, що засвідчує факт купівлі товару, виконання
роботи, надання послуги, а також порушення порядку ведення
товарно-касової книги або неведення чи ведення з порушенням журналу
використання ЕККА та порушення правил його зберігання П’ять
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155 КпАП

14 Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж
порушення Десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 155
КпАП

15 Неподання, несвоєчасне подання або подання за невстановленою формою
державним податковим органам звітності, пов’язаної із застосуванням
ЕККА, незбереження документів, визначених порядком застосування ЕККА На
посадових осіб – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – один неоподатковуваний
мінімум доходів громадян Ст. 155 КпАП

Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

16 Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом
етиловим, коньячним чи плодовим або роздрібна торгівля алкогольними
напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок
акцизного збору чи з підробленими марками Від двадцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів
торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі Ст. 156
КпАП

17 Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або
громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або
тютюновими виробами в не пристосованих для цього приміщеннях чи в інших
місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де
роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами
заборонена Від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян Ст. 156 КпАП

18 Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з
рук, чи в не пристосованих для цього приміщеннях, або в інших місцях,
визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна
торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена Від
одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією предметів торгівлі Ст. 156 КпАП

Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання,
транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи
тютюнових виробів

19 Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання,
транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного
та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів На посадових осіб
– від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян Ст. 156 КпАП

Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних
матеріалів

20 Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних
матеріалів, що належать державним або громадським підприємствам,
установам і організаціям, при відсутності ознак розкрадання Від чотирьох
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 161 КпАП

Порушення правил про валютні операції

21 Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних
цінностей як засобу платежу або як застави Від тридцяти до сорока
чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
валютних цінностей Ст. 162 КпАП

Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю

22 Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без
спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено
законодавством Від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і
сировини чи без такої Ст. 164 КпАП

Ухилення від подання декларації про доходи

23 Ухилення від подання декларації про доходи від заняття
кустарно-ремісничим промислом, іншою індивідуальною трудовою діяльністю
чи про інші доходи, що обкладаються прибутковим податком, та в інших
випадках, коли подання декларації передбачено законодавством, або
несвоєчасне подання декларації чи включення до неї завідомо перекручених
даних Попередження або штраф від шести до восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП

Порушення законодавства з фінансових питань

24 Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних
витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з
порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до
фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності,
несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і
матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій,
перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у
проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по відшкодуванню
збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності з винних осіб
Від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Ст. 164 КпАП

25 Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті Від десяти до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП

Несвоєчасне здавання виторгу

26 Здавання виторгу торговельними підприємствами усіх форм власності, що
здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів,
установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій На осіб,
відповідальних за здавання виторгу, – від сімнадцяти до вісімдесяти
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП

27 Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою
цієї статті Від сорока трьох до ста сімдесяти п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян Ст. 164 КпАП

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів,
на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

28 Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових
виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного збору,
або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного збору
посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих
товарів Від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів Ст. 164
КпАП

29 Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню
за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або
вчинені у великих розмірах Від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи
тютюнових виробів Ст. 164 КпАП

30 Незаконне зберігання марок акцизного збору Від трьох до п’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок
акцизного збору Ст. 164 КпАП

Прибутковий податок з громадян

31 Особи, винні у несвоєчасному поданні декларації про доходи чи у
включенні до декларації перекручених даних, у відсутності або
неналежному веденні обліку доходів i витрат, для яких встановлена
обов’язкова форма обліку У розмірі мінімальної місячної заробітної плати
П. 1 ст. 21 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92
“Про прибутковий податок з громадян” (із змінами і доповненнями)

32 Ті самі дії, вчинені повторно особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за зазначені правопорушення У розмірі двох
мінімальних місячних заробітних плат П. 1 ст. 21 Декрету № 13-92

33 Особи, які займаються підприємницькою діяльністю без державної
реєстрації або спеціального дозволу (ліцензії) без придбання патенту у
разі сплати фіксованого податку, чи діяльністю, щодо якої є спеціальна
заборона, винні у протидіях службовим особам податкових органів, у тому
числі в недопущенні їх у приміщення, що використовуються для здійснення
підприємницької діяльності i одержання доходів У розмірі десяти
мінімальних місячних заробітних плат П. 4 ст. 21 Декрету № 13-92

34 Ті самі дії, вчинені повторно особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за зазначені правопорушення У розмірі
двадцяти мінімальних місячних заробітних плат П. 4 ст. 21 Декрету №
13-92

35 Службові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні
особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які виплачували доходи,
винні в неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум прибуткового
податку, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ i
організацій, у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні податкових
органів за встановленою формою відомостей про доходи громадян, про
відкриття їм розрахункових рахунків в установах банків У розмірі трьох
мінімальних місячних заробітних плат П. 5 ст. 21 Декрету № 13-92

36 Ті самі дії, вчинені повторно протягом року У розмірі п’яти
мінімальних місячних заробітних плат П. 5 ст. 21 Декрету № 13-92

37 Приховування (заниження) особами доходів Двократний розмір додатково
обчисленої суми прибуткового податку внаслідок збільшення
оподатковуваного доходу П. 3 ст. 21 Декрету № 13-92

38 Те саме порушення, вчинене повторно протягом року П’ятикратний
розмір додатково нарахованої суми податку, що сплачується в 15-денний
термін від дня прийняття податковим органом відповідного рішення П. 3
ст. 21 Декрету № 13-92

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв
або тютюнових виробів, яка у сто разів чи більше перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Факт здійснення адміністративного правопорушення — порушення
законодавства про оподаткування чи порушення здійснення підприємницької
діяльності — встановлюється в процесі або за наслідками перевірки
підприємства, установи, організації чи громадянина. Службові особи
державних податкових інспекцій при встановленні фактів порушень, за які
винні особи підлягають притягненню інспекціями до адміністративної
відповідальності, крім відображення цих фактів у актах перевірок,
складають протокол про адміністративне правопорушення — порушення
податкового законодавства у двох примірниках. Його зміст повинен
відповідати вимогам ст. 256 КпАП.

Протокол підписується службовою особою ДПІ, яка його склала, i особою,
яка вчинила порушення. Протокол може бути також підписаний свідками. У
разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу
в ньому робиться запис про це i така відмова не є підставою для
припинення розгляду справи. Особа, яка вчинила правопорушення, має право
надати пояснення i зробити зауваження щодо змісту протоколу, які
додаються до нього, а також викласти мотиви своєї відмови від його
підписання.

При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права i
обов’язки, передбачені ст. 268 КпАП, про що робиться відмітка у
протоколі. Один примірник протоколу разом з актом перевірки i додатками
до акта передається відповідно керівнику перевіреного підприємства,
установи, організації або громадянину, про що на акті вчиняється запис.
Другий примірник протоколу не пізніше наступного після його складання
дня реєструється у спеціальній книзі i разом з поясненням порушника
(якщо такі наявні) i матеріалами перевірки подається для розгляду
начальнику ДПІ чи його заступнику. Керівник ДПІ, якому передано протокол
для розгляду, повинен на корінці протоколу вчинити підпис i поставити
дату отримання протоколу.

Справа про адміністративне правопорушення — порушення податкового
законодавства розглядається начальником ДПІ чи його заступником за
місцем вчинення правопорушення (ст. 276 КпАП) у 15-денний термін від дня
одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших
матеріалів справи (ст. 277 КпАП).

Відповідно до ст. 268 КпАП справа про адміністративне правопорушення
повинна розглядатися у присутності особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності. У разі її відсутності справу може
бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне повідомлення
цієї особи про місце i час розгляду справи i якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два
місяці від дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні
— два місяці від дня його виявлення. До перших належать правопорушення,
які мають разовий характер (наприклад, несвоєчасне подання декларацій,
розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень на внесення
платежів до бюджетів i державних цільових фондів тощо), а до триваючих
правопорушень податкового законодавства — ті, які здійснюються протягом
певного періоду (відсутність бухгалтерського обліку об’єктів
оподаткування, ведення його з порушенням встановленого порядку, інші
правопорушення, пов’язані з обчисленням податків, платежів i внесків,
встановити які можна лише під час документальної перевірки на підставі
первинних бухгалтерських документів).

Відповідно до ст. 253 КпАП, якщо при розгляді справи начальник ДПІ чи
його заступник дійде висновку, що в порушенні податкового законодавства
чи в порушенні громадянами порядку зайняття підприємницькою діяльністю є
ознаки злочину, тобто за ці порушення законодавством передбачено
кримінальну відповідальність, то матеріали за такими порушеннями
передаються прокурору чи органу попереднього слідства або дізнання.

Кримінальна відповідальність.

Кримінальній відповідальності i покаранню підлягає особа, винна у
вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила
передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння.

Тяжким злочином визнається ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів при обтяжуючих обставинах, а також шахрайство з
фінансовими ресурсами.

Статтями 8 i 10 Закону України від 24.12.93 р. № 3813-ХІІ «Про державну
податкову службу в Україні» державні податкові органи уповноважені
передавати відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами
правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх
розслідування не належить до компетенції податкової міліції, а також
направляти матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по
боротьбі з організованою злочинністю при виявленні порушень, що свідчать
про організовану злочинну діяльність, або дій, які створюють умови для
такої діяльності.

За злочинні правопорушення при здійсненні підприємницької діяльності,
ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів
Кримінальним кодексом України передбачено такі види кримінальної
відповідальності.

PRIVATE №з/п Особи, які притягаються до відповідальності, і види
правопорушень Санкції Підстава застосування

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

1 Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації
незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння
призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів
коштів у значних розмірах Виправні роботи на строк до двох років, або
позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років, або штраф у розмірі до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян Ст. 148 Кримінального кодексу

2 Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони
призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів
коштів у великих розмірах Позбавлення волі на строк до п’яти років з
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправні
роботи на строк до двох років, або штраф до однієї тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 148 Кримінального
кодексу

3 Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах
Позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна
та позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років Ст. 148 Кримінального кодексу

Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними

4 Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших міцних
спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення з цією метою
апаратів для їх вироблення, а також торгівля зазначеними спиртними
напоями чи апаратами Позбавлення волі на строк від одного до трьох років
з конфіскацією майна чи без такої, або виправні роботи на строк до двох
років з конфіскацією майна чи без такої, або штраф від п’яти до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати Ст. 149 Кримінального кодексу

Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно
виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору

5 Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно
виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору
Позбавлення волі на строк до трьох років або штраф від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 153 Кримінального
кодексу

6 Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб
Позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна
або штраф від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією майна Ст. 153 Кримінального кодексу

Порушення встановленого порядку промислової переробки або знищення
конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

7 Умисне порушення встановленого порядку промислової переробки або
знищення конфіскованого спирту етилового, коньячного чи плодового або
знищення конфіскованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, вчинене
протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж
порушення Штраф від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого Ст. 155
Кримінального кодексу

8 Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією
статтею, або організованою групою, або у великих розмірах Позбавлення
волі на строк від одного до трьох років або штрафвід однієї до п’яти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти
років з конфіскацією майна або без такої Ст. 155 Кримінального кодексу

Крім зазначеної вище відповідальності за скоєні злочини, Кримінальним
кодексом України встановлено й інші міри покарання.

За заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна
заборона, передбачено покарання штрафом від ста до трьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією
майна чи без такої (ст. 148).

Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави, інших
юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені особою, раніше
судимою за заняття забороненими видами підприємницької діяльності,
караються позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права
займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’яти
років, з конфіскацією майна.

Караються штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю
на строк до трьох років особи за заняття підприємницькою діяльністю без
державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання
якого передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року
після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення (ст.
148).

Здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання
суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру
здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної шкоди
державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам або
громадянам, карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної
шкоди державі, банку, кредитним установам, іншим юридичним особам або
громадянам, караються позбавленням волі на строк до трьох років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років, з конфіскацією майна чи без такої (ст. 148).

Статтею 148 Кримінального кодексу України передбачено міру покарання за
шахрайство з фінансовими ресурсами.

Надання громадянином — підприємцем або засновником чи власником суб’єкта
підприємницької діяльності, а також посадовою особою суб’єкта
підприємницької діяльності свідомо неправдивої інформації державним
органам, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій,
субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг по податках за відсутності ознак
розкрадання карається позбавленням волі на строк до трьох років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної
шкоди державі чи кредитору, караються позбавленням волі на строк від
трьох до десяти років з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п’яти років з конфіскацією
майна.

Статтею 148 Кримінального кодексу України встановлено відповідальність
за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів,
якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів у значних розмірах. При цьому під значним
розміром коштів розуміються суми податку, збору чи іншого обов’язкового
платежу, які у сто разів i більше перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим
розміром коштів — суми податку, збору чи іншого обов’язкового платежу,
які у двісті п’ятдесят разів i більше перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо
великим розміром коштів — суми податку, збору чи іншого обов’язкового
платежу, які в тисячу разів i більше перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п’ятдесят разів i
більше перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум
доходів громадян на місяць.

Фінансова відповідальність

Несплата або неповна сплата суб’єктами підприємницької діяльності або
громадянами податків, зборів, інших обов’язкових платежів тягне за собою
відповідальність за порушення податкового законодавства, навіть у тому
разі, якщо порушення сталося через помилкове застосування законодавства,
недбалість, недосвідченість чи розрахункову помилку.

Порядок накладання фінансових санкцій регулюється законами України та
Указами Президента України, а також Інструкцією про порядок застосування
та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби,
затвердженою наказом ГДПІ України від 20.04.95 р. № 28 та зареєстрованою
в Мін’юсті України 06.05.95 р. за № 127/663.

PRIVATE № з/п Склад і види правопорушень Розмір фінансових санкцій
Підстава застосування

1 Заниження суми податку або іншого платежу Однократний розмір
донарахованої за результатами перевірки суми податку або іншого платежу
П. 7 ст. 11 Закону № 3813-ХІІ

2 У разі повторного порушення протягом року після порушення,
встановленого попередньою перевіркою Двократний розмір донарахованої за
результатами перевірки суми податку, іншого платежу П. 7 ст. 11 Закону №
3813-ХІІ

3 Неподання або несвоєчасне подання органам державної податкової служби
податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших
документів, необхідних для обчислення податків, інших платежів, а також
неподання або несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на
сплату податків, інших платежів Десять відсотків належних до сплати сум
податків, інших платежів П. 7 ст. 11 Закону № 3813-ХІІ

4 Неповідомлення у встановлений законом термін про відкриття або
закриття рахунків у банках установами банків або юридичними особами,
фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності Від двадцяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян П. 7 ст. 11 Закону №
3813-ХІІ

Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну
діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями,
операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг,
у разі порушення вимог Закону України від 23.03.96 р. № 98/96-ВР “Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності” несуть таку
відповідальність:

5 За порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого
частиною першою ст. 7 цього Закону, тобто порядку розміщення торгового
патенту Штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний
місяць Ст. 8 Закону № 98/96-ВР

6 За здійснення операцій, передбачених цим Законом, без одержання
відповідних торгових патентів Штраф у подвійному розмірі вартості
торгового патенту за повний термін діяльності суб’єктів підприємницької
діяльності із зазначеним порушенням Ст. 8 Закону № 98/96-ВР

7 За порушення порядку використання торгового патенту, передбаченого
частиною другою ст. 7 цього Закону, тобто за порушення місця торгівлі,
передачу торгового патенту іншому суб’єкту підприємницької діяльності
або іншому структурному (відокремленому) підрозділу Штраф у подвійному
розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності із зазначеним порушенням Ст. 8 Закону №
98/96-ВР

8 За здійснення операцій з реалізації товарів без одержання пільгового
торгового патенту або з порушенням порядку одержання та використання
пільгового торгового патенту Штраф у п’ятикратному розмірі вартості
пільгового торгового патенту Ст. 8 Закону № 98/96-ВР

9 За здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового
патенту Штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту
за повний термін діяльності суб’єктів підприємницької діяльності із
зазначеним порушенням Ст. 8 Закону № 98/96-ВР

У разі продажу (інших видів відчуження) податковими агентами підакцизних
товарів (продукції) без стягнення акцизного збору з покупців
(одержувачів) або із порушенням правил такого продажу (відчуження)
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18-92
“Про акцизний збір” застосовуються такі санкції:

10 При продажу (відчуженні) підакцизних товарів без надання письмового
повідомлення покупцю (одержувачу) таких підакцизних товарів (продукції)
про його обов’язки щодо сплати акцизного збору або без визначення його
суми окремим рядком Подвійний розмір такого акцизного збору Ст. 7
Декрету № 18-92

11 При продажу (відчуженні) підакцизних товарів без включення суми
акцизного збору до їх ціни Подвійний розмір такого акцизного збору, що
не звільняє його від адміністративної або кримінальної відповідальності
відповідно до закону Ст. 7 Декрету № 18-92

За порушення норм Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР “Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним
і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” посадові особи
і громадяни притягаються до зазначеної відповідальності:

12 Сплата сум акцизного збору шляхом взаємних заліків, зустрічних
зобов’язань, векселями, в тому числі казначейськими, та в інших формах,
які не передбачають сплату акцизного збору коштами У розмірі вартості
відвантаженої продукції Ст. 17 Закону № 481/95-ВР

13 Несвоєчасна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності як
платника акцизного збору Сто неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян Ст. 17 Закону № 481/95-ВР

14 Виробництво спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів без наявності ліцензії Двісті відсотків
вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не
менше п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 17
Закону № 481/95-ВР

15 Виробництво алкогольних напоїв із використанням інших видів спирту
(крім етилового, коньячного і плодового) Двісті відсотків вартості
виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 17 Закону №
481/95-ВР

16 Оптова (включаючи імпорт та експорт) і роздрібна торгівля спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами без наявності ліцензій (патентів) або з порушенням установлених
правил торгівлі ними Двісті відсотків вартості отриманої партії товару,
але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 17
Закону № 481/95-ВР

17 Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами без
наявності сертифіката відповідності або сертифіката про визнання Двісті
відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Ст. 17 Закону №
481/95-ВР

Прибутковий податок з громадян

18 Приховування (заниження) громадянами доходів У розмірі суми
прибуткового податку, обчисленої з фактично одержаного доходу (з
урахуванням заниженого i прихованого доходу) П. 6 ст. 21 Декрету № 13-92

19 Прострочення встановлених термінів сплати (перерахування)
прибуткового податку, в тому числі не утриманого у джерела виплати або
утриманого неповністю Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку
України від суми недоплати П. 6 ст. 21 Декрету № 13-92

Плата за землю

20 Несвоєчасна сплата земельного податку Пеня у розмірі 0,3 відсотка
суми недоїмки за кожний день прострочення; розмір пені за несвоєчасне
внесення орендної плати передбачається у договорі оренди, проте він не
може перевищувати ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку
Ст. 25 Закону України від 03.07.92 р. № 2535-XII “Про плату за землю”

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

21 Несвоєчасне перерахування збору Штраф у розмірі 0,5 відсотка за
кожний день прострочки платежу Ст. 4 Закону України від 09.04.99 р.№
587-XIV “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”

Податок з власників транспортних засобів

22 Відсутність обліку об’єктів оподаткування або ведення цього обліку з
порушенням встановленого порядку, а також неподання, несвоєчасне подання
податковим органам розрахунків й інших документів, необхідних для
нарахування та сплати податку Додатково десять відсотків належних сум
податку до відповідного бюджету з юридичних осіб Ст. 7 Закону України
від 11.12.91 р. № 1963-XII “Про податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів”

23 Несвоєчасна сплата податку з власників транспортних засобів Пеня у
розмірі ста двадцати відсотків річних від облікової ставки Нацбанку
України, що діє на день складання акта (довідки) документальної
перевірки платника податку, від суми недоплати за кожний день
прострочення платежу, включаючи день сплати Ст. 7 Закону № 1963-XII

Ринковий збір

24 Торгівля без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору,
виявлена на ринку під час проведення контрольної перевірки працівниками
органів державної податкової служби З торгівців – штраф у сумі,
еквівалентній п’яти розмірам ринкового збору, з адміністрації ринку – у
розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян П. 5 Указу
Президента від 28.06.99 р.№ 761/99 “Про впорядкування механізму сплати
ринкового збору”

25 Неналежним чином оформлені з вини адміністрації ринку касові чеки у
торгівців Адміністрація ринку за кожний випадок сплачує штраф у сумі,
еквівалентній двадцяти неоподатковуваним мінімумам доходів громадян П. 5
Указу Президента № 761/99

Примітка. До дня сплати визначених штрафів, а також до придбання
торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту діяльність
відповідних суб’єктів підприємницької діяльності зупиняється.
Передбачені штрафи підлягають сплаті порушником у п’ятиденний термін
відповідно до законодавства. Посадові особи та громадяни – суб’єкти
підприємницької діяльності у разі порушення вимог цього Закону
притягаються до адміністративної відповідальності згідно із
законодавством.

Застосування фінансових санкцій передбачено i Указом Президента України
від 07.08.98 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні».

У разі коли особа, зобов’язана зареєструватися як платник податку, не
здійснює таку реєстрацію протягом термінів, визначених законодавством,
орган державної податкової служби застосовує такі санкції:

якщо така особа не здійснила оподатковуваних операцій після закінчення
граничного терміну, встановленого для реєстрації особи як платника ПДВ,
— штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі здійснення такою особою після закінчення граничного строку,
встановленого для реєстрації її як платника ПДВ, оподатковуваних
операцій з продажу товарів (робіт, послуг) без нарахування ПДВ, — штраф
у розмірі ПДВ, нарахованого на загальну суму такого продажу, але не менш
як двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, без права
включення до податкового кредиту ПДВ, сплаченого у зв’язку з придбанням
товарів (робіт, послуг), вартість яких включається до складу валових
витрат такого платника податку або підлягає амортизації, а в разі
здійснення продажу таких товарів (робіт, послуг) з оплатою готівкою або
кредитними дебетовими картками — додатково фінансові санкції,
передбачені законодавством за порушення правил здійснення та обліку
результатів такого готівкового продажу;

у разі здійснення такою особою після закінчення граничного терміну,
встановленого для реєстрації особи як платника ПДВ, оподатковуваних
операцій з продажу товарів (робіт, послуг) з нарахуванням ПДВ з видачею
фіктивної податкової накладної, чека або іншого товаросупроводжувального
документа, в якому виділяється сума ПДВ, або без такої видачі, без
внесення суми податку до бюджету — штраф у розмірі подвійної суми
отриманого ПДВ, але не менш як одна тисяча неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, без права включення до податкового кредиту ПДВ,
сплаченого у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких
включається до складу валових витрат такого платника податку або
підлягає амортизації. Крім того, орган державної податкової служби
зобов’язаний звернутися до прокурора з поданням про порушення
кримінальної справи стосовно посадових осіб такого платника податку у
зв’язку з їх ухиленням від оподаткування.

Факти порушень податкового законодавства службова особа органу державної
податкової служби оформляє актом документальної перевірки, в якому чітко
викладається зміст порушення з обгрунтуванням порушених норм
законодавчими актами й зазначенням конкретних їх пунктів i статей.

Керівники й відповідні службові особи підприємств, установ, організацій
i громадяни під час перевірки, що провадиться органами державної
податкової служби, зобов’язані надати письмові пояснення з усіх питань,
що виникають, підписати акт про проведення перевірки i виконувати вимоги
органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень
законодавства про податки та інші обов’язкові платежі до бюджетів i
внески до державних цільових фондів.

Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за наслідками
розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу державної
податкової служби або його заступник (керівник, який розглядав матеріали
перевірки) за встановленою формою у двох примірниках не пізніше ніж
через десять днів з дня складання акта перевірки.

Оскарження рішень органів державної податкової служби здійснюються у
встановленому законом порядку.

Джерела:

Закон України від 24.12.93 р. № 3813-XII “Про державну податкову службу
в Україні” (із змінами і доповненнями).

Ольга НІДЗЕЛЬСЬКА, Наталія КИРІЄНКО. HYPERLINK “l24702_1.html”
Відповідальність платників податків за порушення податкового
законодавства . // Вісник ПСУ №3, 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020