.

Умови цивільно-правової відповідальності(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1541
Скачать документ

Реферат на тему:

Умови цивільно-правової відповідальності

Цивільно-правова відповідальність може мати місце при наявності складу
правопорушення. Саме склад цивільного правопорушення є тим юридичним
фактом, який породжує правовідносини між правопорушником і потерпілим .й
створює певні претензії потерпілого та обов’язки порушника відшкодувати
шкоду, заподіяну протиправними діями.

Окремі частини цивільно-правового порушення прийнято називати умовами
цивільно-правової відповідальності. За різних умов настають різні форми
цивільно-правової відповідальності. Як зазначалося, загальною формою
такої відповідальності є відшкодування збитків. Сукупність умов, за яких
може наставати відповідальність у вигляді відшкодування збитків,
називають загальним складом цивільно-правової відповідальності. До таких
умов належать: а) наявність реальних збитків; б) протиправність
поведінки боржника; в) причинний зв’язок між протиправною дією і
збитками; г) вина боржника. Зупинимось на кожній із зазначених умов.

Збитки як умова цивільно-правової відповідальності.

Під збитками розуміють витрати, що понесеш кредитором, втрату або
пошкодження майна кредитора, а також не одержані кредитором доходи, які
він одержав би, якби боржник виконав своє зобов’язання належним чином.
Як видно, збитки складаються з негативних наслідків, які виникли у
майновій сфері потерпілого у зв’язку з порушенням його майнових прав.
Збитки поділяються на два види. Перший вид — дійсні збитки — це сума, на
яку зменшилась вартість майна кредитора внаслідок неправомірних дій
боржника. Вони складаються з витрат, які кредитор зробив або повинен був
зробити для відновлення порушеного права, а також вартості втраченого
кредитором майна.

Другий вид збитків – це та сума, на яку не збільшилось майно кредитора
через правопорушення. Його ще називають “упущена користь” 1. Прикладом
упущеної користі може бути випадок, коли наймач пошкодив найнятий
автомобіль, внаслідок чого наймодавець не тільки був змушений затратити
кошти на ремонт автомобіля, а й не отримав прибутку, який він мав би від
перевезення пасажирів, якби не було правопорушення.

Цивільне законодавство закріплює принцип повного відшкодування збитків,
а це означає, що відшкодуванню підлягають як дійсні збитки, так і
.упущена користь. Але в деяких установлених законом випадках
допускається відхилення від цього принципу. Так, ст. 206 ЦК України
передбачає можливість обмеження розміру відповідальності по
зобов’язаннях. А ст. 17 Закону “Про захист прав споживачів” передбачає
відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю або майну споживача
товарами (роботами, послугами), що містять конструктивні, виробничі,
рецептурні або інші недоліки, в повному обсязі, якщо законодавством не
передбачено більш високої міри відповідальності.

В період інфляції має практичне значення визначення суми збитків. За
загальними правилами така сума визначається за цінами, що діяли на
момент винесення судового рішення про стягнення збитків.

Протиправність поведінки боржника. Протиправною визнається така
поведінка, яка порушує норму права, незалежно від того, знав чи не знав
правопорушник про протиправність своєї поведінки. За порушенням норми
цивільного права завжди стоїть порушення суб’єктивного права потерпілої
особи. Як зазначалось, правомірними діями особа здійснює своє право,
протиправними — порушує право інших осіб.

Роль критеріїв визначення протиправності можуть виконувати підстави
виникнення зобов’язань. Так, протиправними є заподіяна шкода, порушення
договору або умов адміністративного акта чи односторонньої угоди.

Протиправна поведінка знаходить вираження у вигляді протиправної
активної або пасивної дії. Активна дія боржника буде протиправною, якщо
вона або прямо заборонена законодавчим актом, або суперечить певному
правовому актові, договорові або умовам односторонньої угоди. Наприклад,
ст. 162 ЦК України не допускає односторонньої відмови від виконання
зобов’язання, ст. 12 Закону “Про захист прав споживачів” зобов’язує
продавця після оплати передати споживачеві товар належної якості.

Пасивна дія буде протиправною лише за умови, коли на особу покладено
обов’язок діяти за певних обставин. Так, ст. 10 Закону “Про міліцію”
встановила основні обов’язки міліції, невиконання хоча б одного з цих
обов’язків, що призвело до порушення прав особи, треба розцінювати як
протиправну пасивну дію (бездіяльність). Протиправною пасивною дією буде
поведінка громадянина, який знайшов загублену кимось річ і не повідомив
про це особу, що її загубила (ст. 138 ЦК України).

Причинний зв’язок між протиправною поведінкою і збитками чи іншими
негативними наслідками, що настали для потерпілої сторони. На причинний
зв’язок як на одну з необхідних умов відповідальності звертається увага
в ч. 1 ст 203 ЦК України. У цій статті сказано, що “у разі невиконання
або неналежного виконання зобов’язання боржником він зобов’язаний
відшкодувати кредиторові завдані цим збитки”. Причинний зв’язок —
об’єктивно існуючий зв’язок між поведінкою боржника і наслідком, який
настав.

У тих випадках, коли наслідок є проявом випадкового, незакономірного
збігу певних обставин, серед яких поведінка боржника не є істотною,
причинний зв’язок, в розумінні законодавця, відсутній.

Вина боржника. Вина — це певне психічне ставлення особи до своєї
неправомірної поведінки та її наслідків. Вина є суб’єктивною умовою
відповідальності. Застосовування цього поняття в цивільному праві має
свої особливості.

У кримінальному праві діє презумпція невинності, а у цивільному діє
презумпція винності боржника. Відсутність власної вини в цивільному
праві доводиться особою, яка порушила зобов’язання. Боржник буде
вважатися винним доти, доки не доведе свою невинність.

Кримінальне право надає великого значення розрізненню форм вини — з
умислу чи необережності. В цивільному праві форма вини, як правило, не
впливає на розмір відповідальності. Істотного значення встановлення
форми вини набуває лише у разі невиконання зобов’язання обома сторонами.
Згідно з п. 2 ст. 211 ЦК України, суд вправі зменшити розмір
відповідальності боржника, якщо кредитор навмисно або з необережності
сприяв збільшенню своїх збитків, завданих невиконанням або неналежним
виконанням зобов’язання, або не вжив заходів щодо їх зменшення.

Кримінальна відповідальність не може настати у разі відсутності вини
особи, яка притягується до відповідальності. В цивільному праві мають
місце випадки, коли відповідальність боржника настає за відсутністю з
його боку вини (ст. ст. 417, 450 ЦК України). Це можна пояснити
специфікою деяких договорів та особливостями позадоговірних відносин.

Цивільно-правова відповідальність не настає при відсутності складу
правопорушення крім випадків, коли боржник не звільняється від
відповідальності при відсутності вини.

Підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності є випадок і
непереборна сила.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019