.

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочин

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1567
Скачать документ

Реферат на тему:

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для
затримання злочинця

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення
меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для
затримання злочинця,—карається громадськими роботами на строк від ста
п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі
на строк до двох років.

1. Об’єктом злочину виступає здоров’я особи .

2. Об’єктивна сторона злочину характеризується: 1) діями; 2) наслідками
у вигляді тяжких тілесних ушкоджень; 3) причинним зв’язком між
зазначеними діями та наслідками, а також 4) певною обстановкою.

Ст. 124 містить склад привілейованого умисного заподіяння тяжких
тілесних ушкоджень (про їх поняття див. ст. 121 та коментар до неї).
Заподіяння таких ушкоджень підлягає кваліфікації за цією статтею у трьох
випадках, а саме, у разі його вчинення при перевищенні:

1) меж необхідної оборони. У цьому випадку діяння характеризується
заподіянням шкоди у вигляді тяжких тілесних ушкоджень тому, хто посягає,
при захисті від суспільне небезпечного посягання, але з перевищенням меж
необхідної оборони, тобто при явній невідповідності зазначеної шкоди
небезпечності посягання або обстановці захисту. Про умови правомірності
необхідної оборони та поняття перевищення такої оборони див. ст. 36 та
коментар до неї;

2) меж захисту в обстановці уявної оборони. Тяжкі тілесні ушкодження
заподіюються за обставин, коли реального суспільне небезпечного
посягання з боку потерпілого не було і винна особа, неправильно оцінюючи
дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.
Про умови правомірності уявної оборони та поняття перевищення такої
оборони див. ст. 37 та коментар до неї;

3) заходів, необхідних для затримання злочинця. Діяння полягає у
заподіянні тяжкої шкоди у вигляді тяжких тілесних ушкоджень особі, яка
вчинила злочин, при її затриманні, але з перевищенням заходів,
необхідних для затримання злочинця, тобто при явній невідповідності
зазначеної шкоди небезпечності посягання або обстановці затримання
злочинця. Про умови правомірності затримання особи, яка вчинила злочин,
та поняття перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, див.
ст. 38 та коментар до неї.

Обов’язковою умовою кваліфікації заподіяння умисного тяжкого тілесного
ушкодження за ст. 124 є перебування винного при вчиненні цього діяння у
стані .необхідної оборони, уявної оборони або в умовах необхідності
затримання злочинця. Якщо буде встановлено, що винний не перебував у
такій обстановці, вчинене ним за наявності підстав слід кваліфікувати за
ст. 121.

Якщо при перевищенні меж необхідної оборони або заходів, необхідних для
затримання злочинця, потерпілому умисно заподіяно тяжке тілесне
ушкодження, від якого настала смерть, за відсутності умислу на
позбавлення життя дії винного слід кваліфікувати за ст. 124.

Злочин вважається закінченим з моменту заподіяння потерпілому тяжкого
тілесного ушкодження.

3. Ознаки, що стосуються потерпілого, а також суб’єкта і суб’єктивної
сторони цього злочину, повністю збігаються з аналогічними ознаками
злочину, передбаченого ст. 118.

Заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної,
уявної оборони або перевищені заходів, необхідних для затримання
злочинця, через необережність не є злочином, а тому воно не може бути
кваліфіковано ні за ст. 124, ні за ст. 128.

Постанова ПВС “Про практику застосування судами законодавства, яке
забезпечує право на необхідну оборону від суспільна небезпечних
посягань” № 4 від 28 червня 1991 р. (п. 10).

Умисне легке тілесне ушкодження

1. Умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами
на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного
року.

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад
здоров’я або незначну втрату працездатності,—карається громадськими
роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або
виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до
шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

1. Об’єктом злочину є здоров’я особи.

2. З об’єктивної сторони злочин характеризується вчиненням тілесних
ушкоджень двох видів: 1) легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125); 2)
легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад
здоров’я або незначну втрату працездатності (ч. 2 ст. 125).

У першому випадку йдеться про легке тілесне ушкодження, що не спричинило
таких наслідків, як короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату
працездатності. Таким тілесним ушкодженням

є ушкодження, що має незначні скороминущі наслідки, тривалістю не більш
як шість днів (синець, подряпина тощо).

Легке тілесне ушкодження другого виду характеризується тим, що при його
заподіянні потерпілому спричиняються короткочасний розлад здоров’я або
незначна стійка втрата працездатності. Короткочасним слід вважати розлад
здоров’я тривалістю понад шість днів,- але не більш як три тижні (21
день). Під незначною стійкою втратою працездатності слід розуміти втрату
загальної працездатності до 10%.

Якщо умисне Легке тілесне ушкодження КК передбачено як ознаку іншого
злочину, його заподіяння слід кваліфікувати за статтею, що передбачає
відповідальність за цей злочин (наприклад, ч. 2 ст. 377, ч. 2 ст. 398 ).

Злочин вважається закінченим з моменту заподіяння фізичної шкоди у
вигляді наслідків, зазначених у ч. ч. 1 або 2 ст. 125.

3. Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим або непрямим
умислом. Якщо умисел винного було спрямовано на заподіяння тяжких
тілесних чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а в результаті його
дій потерпілому було заподіяно лише легкі тілесні ушкодження, вчинене
слід кваліфікувати за спрямованістю умислу — за відповідними частинами
ст. ст. 15 і 121 або 122.

Правила судово-медичного визначеная ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Затверджені наказом МОЗ /* 6 від 17 січня 1995 р.

Побої і мордування

1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій,
які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень,—карається
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами
на строк до одного року.

2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб,
або з метою залякування потерпілого чи його близьких,—караються
обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той
самий строк.

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є здоров’я особи Додатковим
факультативним його об’єктом можуть виступати воля, честь і гідність
особи, її психічна недоторканність.

2. Об’єктивна сторона злочину полягає: 1) в завданні удару, побоїв або
2) вчиненні інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не
спричинили тілесних ушкоджень.

Під ударом, слід розуміти одноразовий різкий вплив на тіло людини за
допомогою певного предмета або частини тіла (руки, ноги, голови), що
завдає фізичного болю. Побої — це багаторазове (два і більше) завдання
ударів по тілу потерпілого, яке не спричинило тілесних ушкоджень. Інші
насильницькі дії — це інші, крім удару та побоїв, насильницькі дії, які
можуть полягати, зокрема, у: щипанні, викручуванні кінцівок, защемленні
тієї чи іншої частини тіла

за допомогою будь-яких пристроїв, здушуванні шиї, вириванні волосся, дії
на тіло термічними факторами тощо.

Завдання удару, побоїв, вчинення інших насильницьких дій утворюють склад
злочину, передбаченого ст. 126, за двох умов, а саме тоді, коли вони: а)
завдали потерпілому фізичного болю; б) не спричинили тілесних ушкоджень.

Під фгзичніїм болем розуміється такий психічний стан особи, який
характеризується стражданнями, спричиненими фізичним впливом на його
тіло.

Удари, побої та інші насильницькі дії не становлять особливого виду
ушкоджень, тому не спричинення тілесних ушкоджень є другою умовою їх
кваліфікації за ст. 126. Якщо ж після них на тілі по-І ерпілого
залишились ушкодження, зафіксовані в установленому законом порядку, їх
слід оцінювати за ступенем тяжкості, виходячи із звичайних ознак, і
залежно від ступеня тяжкості кваліфікувати, відповідно, за ст. ст. 121,
122, 125. Додатково кваліфікувати завдання удару, побоїв чи вчинення
інших насильницьких дій за ст, 126 не потрібно.

Якщо удар, побої або інші насильницькі дії не завдали потерпілому
фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, вони не визнаються
злочином.

У разі, коли побої або інші насильницькі дії є ознакою об’єктивної
сторони іншого злочину, їх вчинення слід кваліфікувати за статтею
(частиною статті), яка передбачає відповідальність за цей злочин
(наприклад, частинами другими ст. ст. 345, 346, 350, 377, 405, ч. 1 ст.
406).

Закінченим злочин вважається з моменту завдання удару, побоїв, вчинення
інших насильницьких дій.

3. Суб’єкт злочину загальний.

4. Суб’єктивна сторона характеризується умислом.

Мотив і мета не мають значення для кваліфікації вчиненого за ст. 126.
Однак у разі завдання удару, побоїв тощо, які завдали фізичного болю з
метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, що суперечать
їхній волі, за наявності інших необхідних ознак вчинене утворює склад
катування і потребує кваліфікації за ст. 127. Нанесення побоїв
працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам з помсти за
його службову діяльність слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 345.

5. Кваліфікованими видами злочину (ч. 2 ст. 126) є вчинення описаних у
ч. 1 цієї статті діянь: 1) що мають характер мордування; 2) групою осіб;
3) з метою залякування потерпілого чи його близьких.

Характеру мордування удари, побої або інші насильницькі дії набувають
тоді, коли вони полягають в багаторазовому або тривалому спричиненні
болю (щипання, шмагання, завдання численних, але невеликих ушкоджень
тупими чи гостроколючими предметами, дія термічних факторів та інші
аналогічні дії). Вирішення питання про те, чи мали зазначені дії
характер мордування, входить до компетенції органу дізнання, слідчого,
прокурора, суду. Судово-медичний експерт повинен у таких випадках
встановити наявність, характер, локалізацію, кількість ушкоджень,
одночасність чи різно-

часність їх утворення, особливості ушкоджуючих предметів, механізм
їхньої дії.

Про поняття групи осіб див. ст. 28 та коментар до неї. Залякування у
складі цього злочину за своїм змістом є близьким до залякування у складі
умисного тяжкого та середньої тяжкості тілесного ушкодження,
передбаченого частинами другими ст. ст. 121 і 122 (про його поняття див.
коментар до цих статей). Єдиною його особливістю у ч. 2 ст. 126 є те,
що, крім потерпілого, воно спрямовується проти його близьких, у той час,
як у складі зазначених злочинів залякування, крім потерпілого,
спрямовується проти інших осіб (ч. 2 ст. 121) та його близьких родичів
(ч. 2 ст. 122).

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Затверджені наказом МОЗ№ 6від 17 січня 1995р.

Постанова ПВС “Про судову практику в справах про злочини проти життя і
здоров’я людини”№ І від 1 квітня 1994 р. (п. 27).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020