.

Удосконалення криміналістичних обліків для успішної роботи органів дізнання та досудового слідства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2224
Скачать документ

Реферат на тему:

Удосконалення криміналістичних обліків для успішної роботи органів
дізнання та досудового слідства

Ефективність розслідування злочинів залежить від якості та кількості
криміналістичної інформації, її доступності для слідчих та осіб, які
провадять дізнання. До цієї інформації в першу чергу належать фактичні
дані, які знаходяться у причинному зв’язку з подією злочину і
характеризують спосіб його скоєння, предмети злочинного посягання,
знаряддя злочину, про особу злочинця та інші криміналістично значимі
обставини. Для отримання такої інформації в багатьох випадках
першочергове значення має криміналістична реєстрація, куди входять
різноманітні види криміналістичних обліків, які відрізняються даними, що
фіксуються засобами і формами їх фіксації та систематизації. Методи
реєстрації в боротьбі зі злочинністю використовувались досить давно,
проте спочатку це були такі міри, як таврування та калічення. Наукове
формування криміналістичної реєстрації було розпочато в кінці ХІХ ст.
французьким криміналістом А. Бертильоном, який розробив антропологічний
метод реєстрації злочинів. У подальшому була доказана можливість
використання дактилоскопічної реєстрації (В. Гершель, Г. Фолдс,
Ф. Гамільтон). У Росії дактилоскопічна форма обліку була введена у 1905
р.

Сьогодні в рамках криміналістичної реєстрації використовується близько
трьох десятків обліків, які можна класифікувати за трьома основними
напрямами: оперативно-довідкові, криміналістичні та довідково-допоміжні.
У сучасних умовах необхідно розробити, на нашу думку, такі системи
обліку, в яких би поєднувались дані дактилоскопічних обліків з іншими
даними реєстрації. Питанням автоматизації дактилоскопічних обліків та
шляхам їх вдосконалення був присвячений міжнародний науково-практичний
семінар, проведений Державним науково-дослідним
експертно-криміналістичним центром МВС України в кінці 2001 року. У
роботі семінару брали участь учені та практичні працівники України,
Росії, Білорусії, Німеччини, зокрема провідні вчені Національної
академії та інститутів МВС України, Академії ДПС України, експертних
закладів.

У рамках криміналістичних обліків використовується інформація, яка
характеризує спосіб скоєння злочинів, осіб, зниклих безвісти, невпізнані
трупи, сліди рук та сліди знарядь зламування та інструментів із місця
події, підроблені гроші та документи, виготовлені поліграфічними
засобами та інші дані. Облік слідів пальців рук, вилучених із місць
нерозкритих злочинів та осіб, взятих міліцією на облік, ведеться в
експертно-криміналістичних підрозділах МВС і відділах криміналістичного
розшуку та об’єднує карточки з фотознімками слідів пальців рук і їх
фрагментів, вилучених із місць нерозкритих злочинів, а також
дактилоскопічні карти осіб, взятих міліцією на облік. З його допомогою
можна встановити факт залишення слідів одною особою в різних місцях
подій, що може бути підставою для об’єднання кримінальних справ у
загальне провадження. Такі сліди перевіряються за дактилоскопічною
картотекою. Облік підроблених грошей та документів, виготовлених
поліграфічними засобами, ведеться у формі колекцій зразків підроблених
об’єктів, їх фотокопій разом з негативами, бланків, виготовлених з
допомогою типографських літер, кліше, поліграфічних засобів та іншої
техніки. Алфавітно-дактилоскопічний облік використовується у формі
взаємозв’язаних алфавітних та дактилоскопічних картотек, на осіб, які
скоїли злочин або які знаходяться в розшуку. В алфавітній карточці
вказуються демографічні дані, відомості про судимість, арешти,
затримання, дактилоскопічна формула та відбиток вказівного пальця правої
руки.

На семінарі ряд доповідей було присвячено проблемам та перспективам
використання автоматизованих дактилоскопічних систем у боротьбі зі
злочинністю шляхом їх удосконалення, правовому регулюванню та
ефективності криміналістичних обліків.

Для розробки раціональних рекомендацій з найбільш повного використання
можливостей криміналістичних обліків повинні бути вивчені різноманітні
системи, скоординовані розробки, які впроваджуються в правоохоронних
органах та закладах експертизи, налагоджений обмін інформацією, зокрема
з податковими органами. Криміналістичні обліки мають практичне значення
не тільки для пошуку злочинців, зниклих безвести осіб, впізнання трупів,
але й для вдосконалення доказової бази при вирішенні органами
розслідування всіх завдань, в тому числі про відшкодування завданої
шкоди і встановлення умов, які полегшували скоєння злочину.

Оцінюючи сьогоднішній стан економічної злочинності, Координаційний
комітет боротьби з корупцією і організованою злочинністю відмічав її
зростання в кредитно-фінансовій сфері, зокрема у банківській діяльності.
За оцінкою фахівців, поза банківським контролем знаходиться майже
половина грошової маси, а неофіційний внутрішній валютний обіг (поза
банківською системою) становить близько 10 млрд. доларів.
Правоохоронними органами з 1 вересня 2001 року порушено понад 200
кримінальних справ за ст. 209 та 306 КК України. За результатами
здійснення контрольно-перевірочних та оперативних заходів щодо суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності за незаконне відкриття або використання
за межами України валютних рахунків та ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті порушено 387 кримінальних справ, забезпечено повернення
в Україну 110 млн. доларів США. На колегії Координаційного комітету
особливу увагу було приділено необхідності посилення протидії
“відмиванню” грошей, одержаних злочинним шляхом, боротьбі зі злочинністю
в сфері економічних відносин. Потрібно налагодити обмін інформацією між
органами, які причетні до боротьби зі злочинами та іншими
правопорушеннями у сфері економіки. У зв’язку з цим потрібно звернути
увагу на наказ “Про затвердження порядку взаємного інформування органів
державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної
податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи”
№ 143/514 від 22 грудня 2001 року. Наказ передбачає обов’язок органів
державної ревізійної служби при виявленні за результатами ревізії
(перевірки) порушень фінансової дисципліни протягом 15 днів направляти
матеріали до органу податкової служби.

При обговоренні шляхів удосконалення систем обліку поряд з їх
автоматизацією потрібно звернути увагу на більш широкий обсяг ознак, які
при цьому фіксуються. Необхідно, наприклад, приділити увагу розробленій
у Києві інформаційно-пошуковій системі “Atlas”, яка дає можливості
вносити текстову та графічну інформацію про суб’єкта (анкетні дані,
графічні зображення в 3-х положеннях, словесний портрет, опис особливих
прикмет, дактилокарта та інші матеріали). При цьому використовується
система взаємозв’язаних обліків територіальних органів внутрішніх справ,
органів транспортної міліції та оперативних частин виправно-трудових
установ. Вона основана на єдиній методології, інформаційній базі,
математичному забезпеченні та комплексі технічних засобів і припускає
автоматизацію та централізацію діючих обліків осіб, які представляють
оперативний інтерес.

Можливість використання криміналістичних обліків суттєво підвищуються в
зв’язку із застосуванням засобів автоматизації. Накопичування інформації
проводиться так як і в усіх інших подібних системах із використанням
інформаційно-пошукової мови.

Відомо, що до порушення кримінальної справи може бути проведена єдина
слідча дія – огляд місця події. Експертизу органи дізнання і досудового
слідства призначати не можуть, хоча в ряді випадків виникає необхідність
у використанні спеціальних знань. Це буває при дослідженні характеру
порушень у сфері оподаткування, вилученні речовин, схожих на наркотики,
необхідності визначити, чи належать об’єкти до холодної або вогнепальної
зброї. У таких випадках доцільно звертатись до експертного закладу, щоб
отримати відповідну консультацію спеціаліста. Кваліфікований
криміналістичний облік значно полегшить діяльність правоохоронних
органів, можливості отримати кваліфіковану консультацію спеціаліста.

Використати необхідно також можливості партнерського співробітництва.
Так, більшість країн колишнього Радянського Союзу успішно співпрацюють
із фірмою “Сіменс Бізнес Сервіс”.

Вирішуючи питання про вдосконалення систем криміналістичних обліків,
необхідно зважити на їх значення не тільки для розслідування, а і
попередження злочинів. Це важливо тому, що правоохоронні органи та
експертні заклади не мають достатнього досвіду проведення цієї роботи в
нових економічних умовах розвитку самостійної України. Не зважаючи на
ряд пропозицій, не вдосконалена також і законодавча регламентація
профілактичної діяльності. Стаття 23 КПК України зобов’язує органи
дізнання, слідчого, прокурора виявляти причини та умови, які сприяли
вчиненню злочину. Стаття 64 КПК України, перераховуючи обставини, що
підлягають доказуванню при провадженні досудового слідства, дізнання і
розгляді кримінальної справи в суді, не вказує на ці обставини. У
науково-практичному коментарі до КПК України (1995 р., с. 109) при
характеристиці обставин, які входять до предмета доказування, вказується
на обставини, встановлення яких необхідно для вжиття процесуальних
профілактичних заходів. Така ж думка висловлена і в підручнику
“Кримінальний процес України” (М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко,
1992 р., с. 134). Знайшла вона відображення і в одному з офіційних
проектів КПК України (Право. – Київ, 1995. – С. 37–38), автори якого
вважали за необхідне вказати, що при проведенні попереднього
розслідування чи розгляді справи в суді підлягають доказуванню “е.
Безпосередні причини злочину та умови, які сприяли його вчиненню”.

Суттєву допомогу правоохоронним органам у проведенні профілактичної
роботи можуть надати експерти. У літературі було висловлено ряд
пропозицій про законодавче врегулювання цієї діяльності, однак ніяких
змін не сталося. Україна, яка займала провідне місце серед експертних
закладів колишнього Радянського Союзу, сьогодні має на своєму рахунку
лічені рекомендації. Дійових мір для активізації цієї роботи не приймає
ні Міністерство юстиції, ні керівники експертних закладів.

Зважаючи на важливість дактилоскопічної реєстрації в боротьбі зі
злочинністю, висловлюється пропозиція про доцільність дактилоскопічної
реєстрації всіх громадян України. З давніх часів відбитки пальців
використовувались як засіб захисту документів від підробки. Це мало
місце у ассірійців, вавілонян, древніх китайців, японців. У древній Русі
у неграмотних відбитки пальців замінили на підпис. В Індії в середині
XIX ст. було введено обов’язкове нанесення відбитків пальців при виплаті
пенсій. В Аргентині декретом 1896 року відбитки пальців наносились на
документи певних категорій працівників. У Румунії наказ від 18 серпня
1903 року вимагав, щоб відбитки пальців були на всіх офіційних
документах про цивільний стан. Відповідні міри були введені в 1912 р. у
Португалії, в 1916 р. – у Саксонії, Баварії, Аргентині.

Рекомендації з цього приводу були і в працях криміналістів. Так,
Р. Гейндль вважав за доцільне використовувати дактилоскопування для
паспортів, Р. Рейсс пропонував мати на паспортах два відбитки пальців
(на другому підпис). На думку В. Жеребцова, відбитки пальців потрібно
використовувати для пенсійних та нотаріальних документів, посвідчень
неграмотних селян. Німецький криміналіст В. Гай вважав, що
“дактилоскопування повинно провадитись відносно кожної людини”.

Автори, пропонуючи дактилоскопування всіх громадян посилаються на
проведення таких мір у ряді країн. Не можна однак забувати і про те, що
це певним чином порушує права людини, переводить усіх громадян у
категорію підозрюваних. Крім цього, необхідно вивчити різноманітні
системи дактилоскопічних обліків, їх ефективність. Для ефективної
боротьби зі злочинністю доцільним є проведення більш широкої
дактилоскопічної реєстрації. Але перш ніж входити до відповідних органів
із конкретними пропозиціями, потрібно всебічно вивчити цю проблему, всі
аргументи “за” і “проти”, зважаючи на нові економічні умови, в яких
сьогодні проходить життя на Україні. На нашу думку, таку міру в першу
чергу необхідно реалізувати відносно певної категорії осіб, які за родом
своєї діяльності пов’язані з кредитно-фінансовою сферою, роботою банків,
сплатою податків. Щодо цього питання, то вже є певний досвід проведення
дактилоскопічної реєстрації для даної категорії осіб у Росії та
Сполучених Штатах.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020