.

Цивільна правосуб\’єктність юридичної особи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2048
Скачать документ

Цивільна правосуб’єктність юридичної особи

Цивільна правосуб’єктність юридичної особи, тобто її здатність бути
суб’єктом цивільних відносин, складається з цивільної правоздатності та
цивільної дієздатності цієї особи.

Цивільна правоздатність юридичної особи — це її здатність мати цивільні
права і обов’язки, яка виникає з моменту створення юридичної особи і
припиняється з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб запису про припинення її діяльності.

Згідно зі ст.91 ЦК юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та
обов’язки, як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть
належати лише людині.

Таким чином, на зміну спеціальній правоздатності юридичної особи, яка
передбачалася радянським цивільним законодавством, з’явився принцип
універсальної правоздатності, що є відображенням сучасної тенденції
розвитку концепції цивільного права України як права приватного.

Слід зазначити, що правоздатність юридичної особи розширилася не тільки
за рахунок надання їй ознак універсальності, а й завдяки зміні підходу
до вирішення питання стосовно того, які права може мати така особа. Якщо
раніше традиційно наголошувалося на майнових правах юридичної особи, то
тепер нарівні з ними у ЦК закріплені також її особисті немайнові права.
Зокрема ст.94 ЦК встановлює, що юридична особа має право на
недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на
Інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.

При цьому особисті немайнові права юридичної особи захищаються на
загальних засадах відповідно до гл.3 ЦК.

Відповідно до роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, даних у
постанові “Про застосування судами законодавства, що регулює захист
честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій” у випадках
поширення відомостей, що принижують репутацію організації, остання, якщо
вона є юридичною особою, має право звернутися до суду з вимогами про їх
спростування, незалежно від того, якою особою (фізичною чи юридичною)
поширено ці відомості (п.5).

Водночас обсяг цивільної правоздатності юридичної особи не є безмежним,
оскільки визначається її установчими документами. Це означає, що
комерційні організації, якщо у їх установчих документах не міститься
вичерпний перелік видів діяльності, яку вони можуть здійснювати, можуть
займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, не забороненою законом.
Реалізуючи власну правоздатність, юридична особа може укладати будь-які
угоди. Проте якщо, наприклад, статутом юридичної особи визначений
вичерпний перелік можливих видів її діяльності — вона наділена
спеціальною правоздатністю, виходити за межі якої не має права. Укладені
такою юридичною особою за межами її правоздатності правочини є
недійсними.

Обмеження цивільної правоздатності юридичних осіб може мати місце за
рішенням суду у випадках, спеціально передбачених законом.

Крім того, обмеженням правоздатності юридичної особи можна вважати
правило ч.3 ст.91 ЦК, відповідно до якого здійснення нею

окремих видів діяльності, перелік яких встановлюється законом, можливе
лише після одержання спеціального дозволу (ліцензії). Це правило
поширюється на юридичних осіб, наділених як спеціальною, так і
універсальною правоздатністю. Вказана вимога поширюється як на
підприємницькі, так і непідприємницькі організації. Наприклад, таке
ліцензування передбачено Законом України від 22 квітня 1993 р. “Про
аудиторську діяльність”, Законом України від 16 вересня 1997 р. “Про
благодійництво та благодійні організації”.

Органи, які здійснюють ліцензування, і порядок здійснення ліцензування
передбачені законом. Відмова у наданні ліцензії може бути оскаржена до
суду.

Цивільна дієздатність юридичної особи — це її здатність набувати
власними діями цивільні права і брати на себе цивільні обов’язки.

Цивільну дієздатність юридична особа реалізує через свої органи, які
діють відповідно до закону, інших правових актів і установчих
документів.

Склад і перелік органів юридичної особи, компетенція кожного з них,
порядок їх утворення визначаються для різних видів юридичних осіб,
регулюються ЦК та відповідним цивільним законодавством.

Органи юридичної особи формують і виражають її волю Тому саме через
останні, за їх допомогою, їх діями юридична особа набуває цивільних прав
і бере цивільні обов’язки. Водночас як особи, які реалізують
дієздатність юридичної особи, можуть бути відповідно до ч.2 ст.92 ЦК
інші суб’єкти, які є її учасниками. Юридична особа бере участь у
цивільному обігу через своїх працівників, завдяки діям яких вона не
тільки здійснює свої права і виконує обов’язки, а й набуває і припиняє
їх. Дії цих працівників вважаються згідно із законом діями самої
юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.92 ЦК той, хто веде справи юридичної особи і
виступає від її імені на підставі закону або установчих документів,
повинен діяти добросовісно і розумно, забезпечувати усіма можливими
законними засобами охорону інтересів юридичної особи, яку він
представляє. При цьому орган юридичної особи або Інший суб’єкт, який діє
від її імені, не можуть виходити за межі наданих ним повноважень.

Для реалізації правосуб’єктності юридичної особи важливе значення має її
місцезнаходження (зокрема при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням
зобов’язань, у яких вона бере участь, визначенням підсудності спорів
тощо).

У ЦК 1963 р. місцем знаходження юридичної особи визнавалось
місцезнаходження її постійно діючого органу. А місцезнаходженням
останнього визнавалось те місце, де розташоване приміщення, в якому
працює її виконавчий орган, — дирекція, правління на чолі з директором,
начальником, головою тощо.

У ЦК 2003 р. зазначається, що місцезнаходження юридичної особи
визначається місцем її державної реєстрації, якщо інше не

встановлене законом. Місцезнаходження юридичної особи вказується в її
установчих документах (ст.93 ЦК).

Місцезнаходженням суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи)
на день державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце
проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою,
що підтверджується договором оренди чи іншим відповідним договором.

У випадку зміни місцезнаходження суб’єкт підприємницької діяльності
зобов’язаний у семиденний термін з моменту настання таких змін
сповістити про це органи державної реєстрації, подавши необхідні
документи. Невиконання зазначеної вимоги у встановлений термін є
підставою для звернення органу державної реєстрації до суду
(господарського суду) із заявою про скасування державної реєстрації
суб’єкта підприємницької діяльності

Для реалізації правосуб’єктності юридичної особи нею можуть створюватися
філії та представництва (ст.95 ЦК).

Філією є такий відокремлений підрозділ, який виконує всі або частину
функцій юридичної особи від її імені. Філії створюються для здійснення
діяльності юридичної особи поза Ті місцезнаходженням. Найчастіше вони
створюються навчальними і науковими закладами, проте можуть створюватися
і підприємствами з виробництва товарів, надання послуг, здійснення іншої
підприємницької діяльності.

Представництва створюються для представництва і захисту інтересів
юридичної особи поза місцем її знаходження. Найчастіше представництва
створюються великими підприємствами у місцях знаходження постачальників,
покупців, споживачів.

Філії І представництва не визнаються суб’єктами цивільного права, а їх
посадові особи можуть діяти від імені юридичної особи, частиною якої є
філія або представництво. Посадовим особам на їх ім’я (а не на Ім’я
філії або представництва) видається довіреність, якою визначається коло
повноважень. Відповідальність за дії філій, представництв та їх
посадових осіб несе юридична особа, яка утворила ці філії і
представництва

Таким чином, філії і представництва, хоча і є відокремленими
підрозділами юридичної особи, проте продовжують залишатися її
складовими. Власною юридичною правосуб’єктністю І правоздатністю вони не
наділені.

Відомості про відкриття філій і представництв заносяться до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб. Обов’язкова реєстрація встановлена
для представників іноземних суб’єктів господарської діяльності, що
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України (ст.5
Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність”).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020