.

Тлумачення кримінально-правових норм та його види. Чинність кримінальних законів у просторі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 925
Скачать документ

§ 8. Тлумачення кримінально-правових норм та його види.

Тлумачення закону, в т.ч. кримінального, – це з‘ясування та визначення
змісту правової норми, тобто волі законодавця, відображеної у прийнятому
ним законі. Тлумачення кримінального закону поділяється на види залежно
від суб‘єкта, способів та обсягів тлумачення. За суб‘єктом тлумачення
поділяють на: 1) офіційне; 2) судове; 3) доктринальне. До прийняття КУ
1996р. ВР України мала права тлумачення чинних законів та їх окремих
положень. Таке тлумачення мало назву – аутентичне. Тепер ВР при
прийнятті законів за необхідності дає визначення окремих понять та
термінів у примітці до самого закону (окремих його частин). У зв‘язку із
цим аутентичне тлумачення, під яким прийнято розуміти роз‘яснення закону
самим законодавцем – ВР України, не застосовується. Офіційне тлумачення
(іноді його називають легальним) – це тлумачення чинних законів або їх
окремих положень Конституційним Судом України. Згідно зі ст.147 КУ
“Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та
інших правових актів КУ і дає офіційне тлумачення КУ та законів
України”.

Судове тлумачення кримінального закону відбувається у процесі судового
розгляду кримінальних справ. Коли суд будь-якого рівня застосовує по
кожній справі певні кримінально-правові норми, з‘ясувавши їх зміст та
відповідність КУ. У разі невідповідності кримінального закону КУ суд
повинен застосувати норму КУ як норму прямої дії. У разі невизначеності
питання про те, чи відповідає КУ застосовуваний закон або закон, який
підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників
процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається
з мотивованою ухвалою (постановою) до ВС України, який відповідно до
ст.150 КУ, може порушувати перед КС України питання про відповідність КУ
законів та інших нормативно-правових актів. Судове тлумачення
кримінального закону може здійснюватись і Пленумом ВС України у вигляді
його постанов щодо певної категорії кримінальних справ. При цьому таке
тлумачення не повинно підміняти собою закон, звужувати або розширювати
його зміст. Положення, які містяться в таких постановах Пленуму, є
обов‘язковими для судів.

Доктринальне тлумачення кримінального закону – це наукове тлумачення,
яке даються фахівці в галузі права – вчені та практичні працівники – в
монографічних роботах, наукових статтях, коментарях тощо. Доктринальне
тлумачення не має обов‘язкової сили, евентуально впливає на формування
законодавства та кримінально-правової політики в державі, а також і на
свідомість правозастосовувачів та ін.

За способами тлумачення поділяються на: 1) філологічне (аналіз самого
тексту); 2) логічне (з‘ясування змісту закону та обсягу його правової
регламентації, визначення моменту закінчення злочину тощо); 3) системне
(співставлення змісту відповідного кримінального закону з іншими
положеннями даного чи будь-якого іншого закону, визначення юридичної
природи цього положення в системі кримінального права, національній
правовій системі); 4) історичне (з‘ясування змісту закону в різних
аспектах).

Тлумачення кримінального закону за обсягом кола суспільно небезпечних
діянь, що охоплюються певною кримінально-правовою нормою, поділяються
на: 1) буквальне (з‘ясування змісту кримінально-правової норми у точній
відповідності до тексту закону); 2) поширювальне (надання дії закону
ширших меж, ніж це безпосереднє випливає з буквального тлумачення
кримінально-правової норми, оскільки певні аспекти цього діяння
розуміються контекстуально); 3) обмежене (надання дії закону вужчих меж,
ніж це передбачає буквальний зміст певної кримінально-правової норми).

§ 8. Чинність кримінальних законів у просторі.

КК України передбачає просторову та часову юрисдикцію кримінального
закону (ст.4-6). Просторова юрисдикція означає поширення кримінального
закону України в межах певної території та щодо певного кола осіб.
Просторова юрисдикція (ст.4,5) кримінального закону ґрунтується на 3
основних принципах: територіальному, національному та універсальному.
Територіальний принцип (ч.1 ст.4) регламентує чинність кримінального
закону на території України. Винятком із територіального принципу є
принцип дипломатичного імунітету (ч.2 ст.4). Він передбачає, що
кримінально-правова юрисдикція України не поширюється на осіб, що мають
дипломатичний імунітет, але зберігається щодо вчинених ними в Україні
злочинів. Тому до відповідальності за ці злочини вони притягаються в
державі, яка є акредитуючою. Національний принцип (принцип
громадянства), який передбачено ч.1 ст.5, регламентує чинність
кримінального закону щодо діянь, вчинених за межами України її
громадянами та особами без громадянства, що постійно проживають в
Україні. Універсальний принцип (ч.4 ст.5) передбачає поширення чинності
кримінального закону України щодо діянь, вчинених за межами України
іноземними громадянами, у випадках, передбачених міжнародними
договорами. Просторові принципи, в основному, визначаються нормами
кримінального закону України. Однак за сучасної мирової спільності
просторові принципи все більш корелюються міжнародними угодами. Це
стосується ч.2 ст.4 – про коло осіб, які не підлягають юрисдикції
кримінального закону України, та ч.4 ст.5 – щодо кола іноземних
громадян, які вчинили злочини за межами України і не проти інтересів
України, боротьба з якими ведеться на основі міжнародних договорів.
Однак найбільш яскравим прикладом є приєднання України до Європейської
конвенції та укладення країнами СНД Мінської конвенції 1993р. Ці
конвенції суттєво корелюють зміст територіального та національного
принципів просторової чинності кримінального закону України.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019