.

Технологія використання інформації для корегування управлінських рішень (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 747
Скачать документ

Реферат

на тему:

Технологія використання інформації для корегування управлінських рішень

Діяльність органів внутрішніх справ у протидії організованій
злочинності в сучасних умовах потребує швидкого та дієвого реагування на
зміну оперативної обстановки. Раціональне використання сил та засобів
для адекватного реагування на зміни оперативної обстановки, приведення
її до повсякденного нормального стану залежить від чіткого управління
органами внутрішніх справ, прийняття керівниками виважених управлінських
рішень, організації їх виконання.

Проблематику вдосконалення і технологізації підготовки, прийняття та
організації виконання управлінських рішень (управлінського циклу)
розглядали такі провідні вчені, як В.Д. Сущенко [1], В.І. Барко [2],
В.М. Плішкін [3], В.І. Махінін [4], В.Б. Коробов [5]. Вони досліджували
управлінський цикл у загальному значенні. Наша увага буде більше
акцентована на технології використання інформації як для прийняття
управлінського рішення, так і корегування вже прийнятого.

Що представляє собою управлінське рішення? Це свідомий акт організуючої
діяльності суб’єкта управління, пов’язаний з вибором мети дії, а також –
шляхів, способів та засобів її досягнення. Воно повинно відповідати
таким вимогам: бути науково обґрунтованим, законним, актуальним,
реальним, конкретним, несуперечливим, своєчасним, інформативним.

Розглянемо стадії підготовки, прийняття та організації виконання
управлінських рішень (управлінського циклу).

В.І. Махінін у своїй монографії дає три етапи управлінського циклу [4,
с. 64]:

1) формування нових управлінських рішень (виявлення управлінських
проблем і визначення причин їх виникнення в тих чи інших організаційних
ланках; розробка варіантів майбутніх дій керівника; вибір найкращих
варіантів майбутніх дій керівника);

2) застосування управлінських рішень (доведення управлінських рішень до
відома відповідних виконавців, інструктаж виконавців, деталізація та
корегування управлінських рішень у ході їх реалізації);

3) оцінка управлінських рішень (співвідношення цілей, передбачених
управлінськими рішеннями, з результатами завершеної діяльності;
співвідношення компонентів, передбачених управлінським рішенням, з
відповідними компонентами реально завершеної діяльності; вивчення причин
формування виправданих та хибних управлінських рішень, підготовка
рекомендацій про можливе використання тих чи інших управлінських рішень
у майбутній управлінській діяльності).

Але попередню оцінку управлінського рішення, що приймається, на наш
погляд, необхідно здійснити до його реалізації, аналізуючи проекти
рішень і обираючи найбільш досконалий і виважений варіант, а вже потім
організовувати його виконання і робити остаточний висновок про його
ефективність за наслідками реалізації.

Декілька іншої точки зору дотримувався В.М. Плішкін. Він поділяв
управлінський цикл на два етапи [3, с. 229].

1. Підготовка та прийняття управлінського рішення.

2. Організація виконання (реалізація) управлінського рішення. Стадіями
першого етапу є:

1) діагностування стану системи та керованого об’єкту, виявлення,
усвідомлення та формулювання проблеми, постановка мети;

2) висунення управлінських гіпотез;

3) оперування інформацією;

4) підготовка варіантів рішення, їх оцінка та вибір оптимального
варіанту;

5) оформлення проекту рішення, його погодження та обговорення;

6) прийняття рішення та доведення його до виконавців.

Однією з основних стадій підготовки та прийняття управлінського рішення,
як сказано вище, є оперування інформацією, тобто збирання, обробка та її
аналіз відповідно до об’єкта, відносно якого приймається рішення. Від
якості, достовірності та повноти наявної інформації залежить й
ефективність прийнятого управлінського рішення та наслідки його
виконання.

Але специфіка діяльності органів внутрішніх справ, те нестабільне
зовнішнє середовище (оперативна обстановка на території обслуговування),
в якому вони діють, потребує прийняття оперативних рішень в умовах
дефіциту часу та й не завжди при наявності об’ємної, достовірної, а
іноді й зовсім мізерної інформації. Тому управлінське рішення, прийняте
в умовах дефіциту часу й при відсутності достатньої інформації, не
завжди буде самим оптимальним та досконалим. Тому по мірі надходження
додаткової інформації управлінське рішення корегується, або, навпаки,
відміняється.

Поділимо інформацію відносно порядку її отримання:

– первинна (або попередня) – інформація, що отримана відповідно до
об’єкта управління (вона, можливо, буде не дуже об’ємною та достовірною,
але дозволяє прийняти управлінське рішення, хоча, ймовірно, воно
виявиться не дуже ефективним);

– вторинна (або додаткова) – інформація, що доповнює первинну, має
значно більший обсяг відносно первинної інформації і дозволяє
скорегувати прийняте управлінське рішення у бік більшої ефективності.

Застосування вторинної інформації для корегування управлінських рішень
дозволяє підвищити їх ефективність і полягає у внесенні тих чи інших
доповнень, уточнень і змін. Такі дії відповідно до управлінських рішень
керівники виконують доволі часто, тому що сформувати бездоганні рішення,
в яких було б передбачено усі деталі майбутньої діяльності, практично
неможливо.

Наприклад, до чергової частини органу внутрішніх справ надходить
повідомлення (інформація) про вчинення злочину. Оперативний черговий
приймає рішення про направлення до місця вчинення злочину патрульного
автомобіля. Прибувши на місце, наряд уточнює обставини пригоди й
доповідає черговому (додаткова інформація). Отримавши більш об’ємну та
достовірну інформацію, черговий приймає додаткові заходи (направляє
слідчо-оперативну групу, додаткові наряди тощо), тобто корегує прийняте
раніше рішення залежно від отриманої інформації. У разі, якщо первинна
інформація виявилася хибною, прийняте рішення повністю скасовується.

Керівник органу внутрішніх справ, приймаючи управлінські рішення щодо
виконання завдань, які стоять перед підпорядкованим йому органом чи
підрозділом, на основі наявної інформації про стан оперативної
обстановки на території обслуговування корегує їх у процесі реалізації
відповідно до отриманої додаткової інформації про зміни в її стані.

 Схематично технологія представлена на рисунку.

Рисунок. Технологія використання інформації для корегування
управлінських рішень

Етапи, що виділені на рисунку пунктиром, можуть повторюватися
неодноразово відповідно до того, скільки у процесі реалізації
управлінського рішення надходить додаткової інформації, на основі якої
корегується прийняте рішення.

Керівник повинен по мірі надходження додаткової інформації стосовно
прийнятого рішення корегувати його та своєчасно доводити внесені
корективи до виконавців. Про внесені корективи керівник повинен
доповісти й керівнику чи керівникам вищестоячих ланок управління, якщо
вони впливають на прийняті ними раніше рішення.

Але потребується застереження стосовно того, що постійне корегування
управлінського рішення та внесення великої кількості змін може не тільки
погіршити ефективність його виконання, а й дезорганізувати всю
діяльність підпорядкованої системи.

Підводячи підсумки щодо вищенаведеного, можна сказати, що технологія
використання інформації для корегування управлінського рішення дозволить
приймати дієві та ефективні рішення в умовах дефіциту часу та
відсутності великого обсягу інформації, різкої зміни оперативної
обстановки, що підвищить якість управління органами внутрішніх справ у
боротьбі з різними проявами організованої злочинності.

 

Список використаних джерел

1. Сущенко В.Д. Управління персоналом органів внутрішніх справ. –
Дніпропетровськ, 1999. – 350с.

2. Барко В.І. Психологія управління персоналом в органах внутрішніх
справ. – К.: НІКА-Центр, 2003. – 446с.

3. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник /
За ред. Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна акад. вн. справ України, 1999.
– 702с.

4. Махинин В.И. Управление в органах безопасности: Методологические,
теоретические, методические основы и основы культуры: Монография. – М.:
Издатель И.И. Шумилова, 2002.

5. Коробов В.Б. Социальные технологии и государственное управление:
Акад. управления МВД России, 2001. – 206с.

 О.В. Кузнецов. Технологія використання інформації для корегування
управлінських рішень. “Боротьба з організованою злочинністю і корупцією
(теорія і практика)” 9’2004.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020