Реферат на тему:

Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації

?????????x?актилоскопічна картотека осіб, поставлених ОВС на облік,
формується на основі Положення про адміністративний нагляд за особами,
які звільнились з місць позбавлення волі. Такі особи дактилоскопіюються
та фотографуються. Картки вносять у місцеву картотеку РВ (МВ) внутрішніх
справ та області, а фотознімки наклеюють в альбоми, які зберігаються в
РВ (МВ) внутрішніх справ, лінійних відділах міліції на залізничному
транспорті. Картки систематизують звичайним способом – за формулою або
прізвищем. Облік осіб, що безвісно пропали, централізований і
побудований на використанні ознак зовнішності та одягу. Картка на особу,
що пропала безвісно, включає персонографічні, соціально-побутові та
виробничі відомості, які слідчий одержує із заяви родичів і близьких, а
також за місцем роботи такої особи. Фотознімки (якщо вони є у близьких
чи у відділі кадрів) приєднують до картки, а також до альбому осіб, що
безвісно пропали. Картку направляють до картотеки області, а альбоми
зберігають тільки на місцях. У разі виявлення трупа особи, яку
встановити немає можливості, його реєструють у картотеці невпізнаних
трупів, для занесення до обліку слідчий заповнює картку невпізнаних
трупів у трьох примірниках. До картки заносять ознаки зовнішності та
одягу, які збереглися. Труп фотографують у фас, профіль (правий, лівий),
а фотознімки вклеюють в картку. Якщо збереглися пальці, то труп
дактилоскопують (на картці передбачено місце для відбитків). Для
дактилоскопіюванням ушкоджених та мацерованих пальців трупа необхідно
запрошувати спеціаліста – судового медика. Картотеки невпізнаних трупів
існують в УМВС області та в Управлінні оперативної інформації МВС
України. Облік крадених, загублених і вилучених номерних речей та
виробів (годинники, фото, кіно, відеотека, автотранспорт тощо)
здійснюється шляхом опису ознак і номера об’єкта, його особливих
прикмет, матеріалу кольору, ступеню експлуатації тощо. У картотеці
картки класифікуються за видом об’єкта, його моделлю, номерами, іншими
ознаками. Облік вогнепальної зброї – краденої, загубленої або зданої –
ведеться у вигляді карток або колекції зброї. У картки заносять таку
інформацію: модель, номер, місце виявлення, час занесення до обліку, хто
здав, у кого вилучено, окремі характерні ознаки зброї. Із зброї, що
поставлена на облік, здійснюють експериментальні постріли, а кулі та
гільзи поміщають у картотеку, перевіривши їх по картотеці куль, гільз та
патронів з місць нерозкритих злочинів. Облік куль, гільз та патронів зі
слідами зброї ведеться у вигляді колекції об’єктів або їх фотознімків.
Облік централізований: ДНДЕКЦ МВС – центр НДЕКЦ область. Всі кулі та
гільзи, виявлені на місці здійснення злочину, підлягають перевірці по
цій картотеці на предмет встановлення єдиного джерела їх походження. До
обліку заносять тільки об’єкти в справах про нерозкриті злочини, або
розкритті, у яких зброя знаходиться в розшуку. Для постановки на облік
куль, гільз та патронів фотографують їх загальний вигляд, а також сліди
наявних на них великомасштабним способом, фотознімки заносять у картку.
Цю роботу виконують експерти ДНДЕКЦ УМВС області. Кулі та гільзи
зберігаються в кулегільзотеках. А їх фотознімки – в центральній
картотеці ДНДЕКЦ МВС України. Облік грошових знаків (паперових
підроблених грошей) ведеться в картотеці обліку документів, виконаних
поліграфічним способом. Облік підроблених металевих грошей ведеться
криміналістичними підрозділами у вигляді колекцій монет або їх
фотознімків. Для постановки на облік підробленої монети її направляють в
НДЕКЦ УМВС області, де експерти монету фотографують, описують її ознаки
на картці. Монету поміщають у колекцію яка називається монотекою, а її
фотознімки направляються у ДНДЕКЦ МВС. Облік підроблених документів,
виконаних поліграфічним способом є централізованими та ведеться
криміналістичними підрозділами у вигляді колекцій підроблених документів
або їх фотознімків. Для постановки на облік підроблених документів
необхідно сфотографувати, занести його ознаки в картку і наклеїти на неї
фотознімок документа. Сам документ направляють в Центральну картотеку,
фотознімки направляють в НДЕКЦ УМВС області. Паперові підроблені гроші в
цьому обліку складають окремий розділ, також окремо ведеться облік
паспортів, дипломів, посвідчень, прав та інших документів, підроблених
із застосуванням поліграфічних методів та засобів [3, С.250-253]. Облік
адміністративно-правових порушень й осіб, які їх вчинили, ведуть органи
міліції, а вся інформація концентрується в АБД – область та АБД – цент.
Для формування єдиного банку введено стандартну картку збирання
адміністративної інформації – інформаційно-пошукова картка на особу, яка
вчинила адміністративне порушення. Зміст інформації картки: відомості
про правопорушника, персонографічні дані, відомості про характер, місце
і час вчинення правопорушень. Реєстрація способів вчинення злочинів
здійснюється в інформаційно-пошукових картках, які заповнюються як на
нерозкритий, так і розкритий злочини. У картці описуються спосіб дії
злочинця та сліди, що залишені при цьому. Спосіб вчинення злочину або
адміністративного правопорушення передбаченій у кожній
інформаційно-пошуковій картці збирання інформації для формування єдиного
банку даних (ЄБД). Знання способу вчинення злочину дозволяє робити
припущення щодо професійних навиків та окремих ознак зовнішності
злочинця з метою його пошуку [2, С.253-255].

Література:

Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Курс криминалистики. — Минск:
Высшая шк., 2000. – 335 с.

Біленчук П.Д., Лисиченко В.А., Клименко Н.І. Криміналістика:
Підручник./за ред. П.Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.:
Атіка, 2001.

Воробей О.В. Проблеми ефективного використання криміналістичних обліків
підроблених паперових грошей України // Науковий вісник НАВС України. –
К., 2000. №3.

Похожие записи