.

Становлення судової міліції в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2495
Скачать документ

Реферат

на тему:

Становлення судової міліції в Україні

На сьогодні Україна проголошена як суверенна і незалежна, демократична,
правова держава. Разом з тим, замало простого декларування цих положень
у Конституції. Необхідне вжиття дієвих заходів, спрямованих на практичну
реалізацію та втілення цих норм у життя.

Саме на їх забезпечення і спрямована діяльність всіх органів державної
влади, яка згідно зі ст. 6 Конституції України здійснюється на засадах
її поділу на законодавчу, виконавчу та судову гілки [1].

Завданнями судової влади є здійснення правосуддя, завдяки якому
забезпечується дотримання та відновлення прав і свобод громадян,
органів, підприємств, установ й організацій.

Зрозуміло, що для ефективної реалізації покладених на суди завдань та
функцій повинні бути створені умови їх нормальної роботи, а також –
реальні гарантії захисту та безпеки їх працівників та інших учасників
судочинства.

Такий захист можливий за умов відповідного нормативно-правового
забезпечення діяльності представників судової гілки влади. На сьогодні у
даній сфері вже створено певну правову базу. Йдеться про гарантії, які
передбачені Конституцією України, чинними кодексами України та законами
України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, “Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів”, “Про забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, а також
іншими законами, указами Президента, постановами Кабінету Міністрів
України, міжвідомчими та відомчими нормативними актами.

Забезпечення здійснення нормальної роботи судів усіх ланок сприятиме
ствердженню демократичних засад у державі, поваги суспільства до її
органів, підвищенню авторитету України в світовому співтоваристві,
прискоренню визнання нашої країни як правової держави та її вступу до
міжнародних організацій.

Не останню роль у сприянні діяльності судів, а також в реалізації
зазначених глобальних процесів належить органам та підрозділам
виконавчої влади, зокрема міліції.

На підтвердження цього свідчить той факт, що останнім часом було
створено підрозділи міліції саме для забезпечення безпеки працівників
суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також для охорони
установ судових експертиз.

Історія створення підрозділів судової міліції розпочалась із
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 335-р., згідно
з яким у МВС України передбачалося створення у структурі міліції
громадської безпеки спеціальних підрозділів міліції для забезпечення
безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів.

Слід наголосити, що такі підрозділи створювались за рахунок
перерозподілу штатної чисельності дорожньої міліції, яка утримується на
кошти державного бюджету.

На виконання даного розпорядження МВС було видано наказ від 23.07.1997 №
467 [2], яким було створено зазначені спеціальні підрозділи, затверджене
Тимчасове положення про них та типовий штат даних спеціальних
підрозділів.

Даним наказом Головному управлінню адміністративної служби міліції та
Головному управлінню кадрів МВС України (таку вони мали назву того часу)
було доручено у двомісячний термін розробити Тимчасову інструкцію про
порядок забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів,
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та
близьких родичів. Крім того, було забезпечене здійснення контролю за
організацією діяльності створених спеціальних підрозділів, навчання
особового складу, дотримання ним законності та дисципліни.

Як бачимо, було здійснено певні заходи щодо нормативно-правового та
кадрового забезпечення діяльності спецпідрозділів.

Через певний час на державному рівні знову звернули ретельну увагу на
питання забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування
судів, про що було видано відповідний Указ Президента України від
15.12.1999 № 1564/99 [3], згідно з яким Кабінет Міністрів України мав
вирішити питання щодо утворення в складі регіональних управлінь МВС
відповідних спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки
працівників суду. На відміну від попереднього Розпорядження Кабінету
Міністрів України, даним Указом Президента України було передбачене
збільшення чисельності особового складу МВС.

Згідно із наведеним Міністерству внутрішніх справ України було доручено
вжити заходів до укомплектування спецпідрозділів, заборонено їх
використання не за призначенням.

На міністерство покладалося забезпечення належної охорони приміщень
судів та громадського порядку під час здійснення правосуддя, а також –
вжиття спеціальних заходів щодо забезпечення особистої безпеки суддів та
членів їх сімей, а також охорони майна, що їм належить, у тому числі
шляхом видачі суддям зброї та інших засобів індивідуального захисту,
встановлення сучасних засобів охоронної сигналізації у приміщеннях, в
яких проживають судді та їх сім’ї.

На виконання даного Указу була прийнята Постанова Кабінету Міністрів
України від 26.11.2001 № 1575 [4], в якій було встановлено граничну
чисельність працівників спеціальних підрозділів, на дані підрозділи
також покладалося завдання щодо охорони установ судових експертиз.

На сьогодні цими спецпідрозділами охороняється 11 із 12 відділень
судово-психіатричної експертизи. Фактично у даному випадку спецпідрозділ
міліції займається охоронними функціями, які більш властиві за напрямком
роботи Державній службі охорони МВС України, яку вона може здійснювати,
в тому числі й на основі укладених договорів. Охорона відділень
судово-психіатричної експертизи хоча й певним чином спрямована на
сприяння здійсненню правосуддя та реалізацію своїх функцій судами, однак
для розглядуваних нами спецпідрозділів не є основною. Такі обставини
сприяють нівелюванню ролі спеціальних підрозділів та деформуючий
трансформації їх певною мірою в суто охоронну структуру.

Одним з останніх суттєвих нормотворчих кроків у зазначеній сфері стало
видання наказу МВС України від 19.11.2003 № 1390 “Про затвердження
Положення про спеціальний підрозділ судової міліції “Грифон”” [5], яким
спеціальні підрозділи міліції для забезпечення безпеки працівників суду,
правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів і для охорони установ
судових експертиз було реорганізовано на спеціальні підрозділи судової
міліції “Грифон”.

Слід звернути увагу на те, що в даному нормативному актів вживається
термін “судова міліція”, до якої згідно зі змістом наказу входять
спеціальні підрозділи міліції “Грифон”. Зазначимо, що нині в структурі
центрального апарату МВС України відділ судової міліції входить до
Департаменту громадської безпеки, а на рівні територіальних управлінь
спецпідрозділи грифон структурно входять до самих управлінь і
підпорядковуються заступникам з громадської безпеки.

Наказом МВС України № 1390 також було затверджено Положення про
спеціальний підрозділ судової міліції “Грифон” та типові штати. Крім
того, Департаменту адміністративної служби міліції та Департаменту
роботи з персоналом МВС України було доручено розробити та узгодити
Інструкцію про державний захист суддів і працівників правоохоронних
органів та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, супроводження їх при здійсненні заходів особистої охорони,
також – про охорону приміщень судових установ, а департаментам
інформаційних технологій, громадянства і реєстрації фізичних осіб,
адміністративної служби міліції та Державтоінспекції – розробити та
подати на затвердження правила тимчасової або постійної заборони видачі
відомостей про осіб, узятих під захист, та працівників спецпідрозділів
судової міліції “Грифон”, на яких покладене завдання із забезпечення
заходів безпеки.

На користь правильності кроків щодо створення підрозділів судової
міліції, потребу в них та про ефективність роботи свідчать результати їх
службової діяльності [6].

За 9 місяців 2005 року до них на виконання надійшло 7827 постанов про
забезпечення безпеки та охорони громадського порядку в приміщеннях
судів. За даними постановами спецпідрозділами “Грифон” здійснено 113 389
заходів.

Спецпідрозділами виконано 371 постанову про застосування спеціальних
заходів безпеки відносно суддів та інших учасників кримінального
судочинства, здійснено 1250 спеціальних заходів безпеки відносно 534
осіб, узятих під захист та забезпечено конфіденційність 347 особам. При
здійсненні цих заходів особовим складом виявлено та припинено 78
випадків порушень адміністративного законодавства.

Під охороною спецпідрозділів судової міліції перебуває 248 судових
установ із 733, з них 148 – охороняється цілодобово.

В судових установах та відносно суддів за перше півріччя 2005 року
зареєстровано 31 надзвичайну подію та злочинів: 5 проникнень у судові
установи, 13 крадіжок майна суддів та 13 посягань на їх життя та
здоров’я.

Як вже було зазначено вище, в діяльності підрозділів судової міліції
наявний потенціал, який ще не повністю використано.

У напрямі покращання їх роботи вимагається подальша розробка, доповнення
та вдосконалення нормативно-правової бази. Слід зазначити, що в даному
аспекті ведеться постійна робота. Так, у вересні поточного року МВС
спільно з Державною судовою адміністрацією України було розроблено та
затверджено Правила пропуску осіб до приміщень судових установ та
перепускання на територію цих установ транспортних засобів, які
затверджені спільним наказом Державної судової адміністрації України та
МВС України від 12.09.2005 № 102/765.

Необхідно більш детально проаналізувати місце та структуру судової
міліції. На сьогодні до її складу входять лише спеціальні підрозділи
“Грифон”, що є не зовсім логічним. Крім того, належність судової міліції
до міліції громадської безпеки позбавляє її спецпідрозділи можливості
застосування оперативних заходів, які мали б чималу користь при
забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства.

Існують і проблеми кадрового забезпечення. Так, станом на 01.10.2005
загальна штатна чисельність спеціальних підрозділів судової міліції
становить 3575 одиниць, із них: за списком – 2762 одиниці, некомплект
складає 813 одиниць, тобто 22,7 %.

Крім того, необхідне є доопрацювання навчальних планів та програм
підготовки фахівців для підрозділів судової міліції, а також – розробка
навчальних спецкурсів, спрямованих на отримання майбутніми працівниками
необхідних знань, здобуття вмінь та відпрацювання відповідних практичних
навичок.

Все зазначене не представляється суттєвою перешкодою в діяльності
судової міліції, а є лише орієнтиром на вдосконалення підвищення
ефективності роботи її підрозділів.

 

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийн. на п’ятій сесії Верховної Ради України
28.06.1996 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про створення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення
безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів:
Наказ МВС України від 23.07.1997 № 467.

3. Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності
суддів та функціонування судів: Указ Президента України від 15.12.1999 №
1564/99.

4. Деякі питання Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету
Міністрів України від 26.11.2001 № 1575.

5. Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції
“Грифон”: Наказ МВС України від 19.11.2003 № 1390.

6. Довідково-інформаційні матеріали про діяльність спеціальних
підрозділів судової міліції за 9 місяців 2005 року: МВС України,
Департамент громадської безпеки, Відділ судової міліції. – К., 2005.

С.М. Рябий. Становлення судової міліції в Україні. “Боротьба з
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)” 12’2005.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020