.

Служба безпеки України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5815
Скачать документ

Реферат з правознавства

Служба безпеки України

Після проголошення незалежності України відразу постало питання про
необхідність реформи колишньої союзно-республіканської системи органів
державної безпеки. 20 вересня 1991 року Верховною Радою України було
прийнято постанову “Про створення Служби національної безпеки України”.
Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР.

У стислі терміни вирішувалися питання щодо формування нових
підрозділів, їх кадрового наповнення професійно підготовленими,
відданими справі побудови незалежної України співробітниками, створення
нормативно-правової бази. 25 березня 1992 року Верховна Рада ухвалила
Закон “Про Службу безпеки України”, який став ще одним підтвердженням
непорушності курсу на побудову правової, демократичної держави.
Співробітники молодої української спецслужби, на відміну від своїх
попередників, дістали змогу діяти, спираючись на чітку правову основу –
закони України “Про Службу безпеки України”, “Про оперативно-розшукову
діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю”, “Про державну таємницю”, “Про боротьбу з корупцією” та
інші.

Усвідомлюючи нові внутрішньо- та зовнішньополітичні реалії, які
склалися в Україні у зв’язку з проголошенням її незалежності, прагнення
увійти до спільноти цивілізованих демократичних країн і посісти гідне
місце на міжнародній арені, Служба безпеки рішуче відмовилась від
глобального та всеохопного підходу у своїй діяльності, використання
образу головного противника чи ворога, нецивілізованих і негуманних
методів роботи. З перших днів свого існування Служба безпеки України
активно сприяла керівництву країни у вирішенні надзвичайно важливих
проблем на пріоритетних напрямах державного будівництва, з кожним роком
нарощуючи свій потенціал та гнучко реагуючи на зміни обстановки.
Створена як принципово новий правоохоронний орган спеціального
призначення, СБУ посіла належне їй місце в системі державних органів.

Сьогодні СБ України здатна у повному обсязі вирішувати всі завдання,
які визначені Законом України “Про Службу безпеки України” та ставляться
вищим керівництвом держави. При цьому головний акцент робиться на
найпріоритетніших, найважливіших завданнях, притаманних саме спецслужбі.
Таких, які, окрім органів безпеки, ніхто не вирішить.

Серед них – захист державного суверенітету, конституційного ладу,
територіальної цілісності, економічного, науково-технічного, оборонного
потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від
розвідувальної діяльності іноземних спецслужб, підривних посягань з боку
окремих організацій та осіб. Виконується цілеспрямована робота щодо
запобігання, виявлення та розкриття злочинів проти миру і безпеки
людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у
сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо
створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Найважливішими напрямками діяльності СБ України були і є розвідка та
контррозвідка. Інша річ, що змінюються підходи до здійснення цієї
роботи, вносяться певні корективи, враховуються зміни, що відбуваються у
світі, в сфері міждержавних стосунків. Українська спецслужба
відмовляється від “тотального” принципу застосування
контррозвідувального пошуку, впроваджується диференційований підхід до
організації протидії конкретним іноземним спецслужбам. Позиція Служби
безпеки України в новій історичній добі ґрунтується на засадах
підпорядкованості контррозвідувальних заходів нормам чинного
законодавства, захисту на цій основі прав і свобод громадян, інтересів
суспільства і держави як на території України, так і за її межами
специфічними засобами і методами спецслужби.

Відповідно до поставлених вимог співробітниками контррозвідки припинено
протиправну діяльність кiлькох агентів спецслужб іноземних держав, не
допущено ряд спроб громадян України передати за кордон інформацію
політичного, науково-технічного та економічного характеру. У 1992 році
Служба безпеки України викрила і припинила шпигунську діяльність особи
без громадянства Г. Саркісяна та громадянина України А. Ткаченка, які
виконували в нашiй країні завдання іноземної розвідки щодо збирання
відомостей про новітню зенітно-ракетну техніку. У 1994 році
контррозвідкою здійснено операцію щодо припинення провокації стосовно
України i видворення за межі країни та передачі властям Швеції
32-річного шведа Еріка Олафа Естенсона. Під час перебування в Україні
Естенсон запропонував передати йому ядерні боєзаряди, з яких він мав
намір зібрати у Стокгольмі ядерну бомбу потужністю 20-30 мегатонн, щоб
шляхом шантажу уряду Швеції добитися надання Україні фінансової допомоги
у 2 мільярди американських доларів. Немало прикладів проведення інших
контррозвідувальних операцій. Зокрема, не допущено здійснення низки
протизаконних акцій щодо вивезення з України і ввозу контрабандним
шляхом на її територію великих партій зброї. Заблоковано спроби
організувати вiдтік з України технологій і матеріалів подвійного
призначення, здійснити нелегальні операції з ядерними матеріалами та
радіоактивними речовинами. У результаті вжитих заходів не допущено
жодного випадку порушення Україною взятих зобов’язань щодо
нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки.

Згідно з законом здійснюється інформаційно-аналітична діяльність з
метою сприяння керівництву України в реалізації зовнішньо- та
внутрішньополітичного курсу в напрямку розбудови держави, зміцнення її
обороноздатності й економічного потенціалу, розширення міжнародного
співробітництва. Інформаційно-аналітичне забезпечення вищих і місцевих
органів державної влади України є одним із пріоритетних напрямів
діяльності Служби безпеки. Оцінки, пропозиції і прогнози аналітиків СБУ
стали важливою складовою частиною системи інформаційно-інтелектуальної
підтримки державних рішень, а також основою відомчої системи виявлення
та протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам національній безпеці. І
найвищою оцінкою для аналітиків СБ України, і усієї Служби в цілому, є
те, що напрацьовані ними дані реалізовуються, з їх використанням на
державному рівні приймаються відповідні рішення.

Співробітники СБ України намагаються зосереджувати зусилля на захисті
найвразливіших сфер життєдіяльності суспільства. Сьогодні однією з таких
є економіка. Тому цілком закономірним є створення у структурі СБУ
Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави. Цей
департамент визначено головним у системі СБУ в розробці стратегії і
тактики захисту національних економічних інтересів, розкриття і
припинення злочинів в економічній сфері.

Служба безпеки згідно зі своєю компетенцією протидіє розкраданню
державного або колективного майна в особливо великих розмірах,
викраденню чи протиправному використанню бюджетних коштів, здійснює
контррозвідувальну роботу у фінансовій та кредитно-банківських системах,
у сферах приватизації, зовнішньоекономічної діяльності. Спецслужба бере
участь у здійсненні контролю за отриманням і використанням цільових
державних й іноземних кредитів, у поверненні валютних коштів із-за
кордону, в експертизі масштабних контрактів із зарубіжними компаніями,
протидіє відмиванню “брудних” грошей. Тобто спецслужба діє у напрямку не
тільки захисту, але й оздоровлення економіки.

Служба безпеки з перших днів створення надавала також одного з
першочергових значень боротьбі з тероризмом. У багатьох країнах світу ця
проблема вже потіснила інші й вийшла на перший план. Саме завдяки вжитим
запобіжним та профілактичним заходам в Україні не було масштабних та
серйозних проявів тероризму. Останнім часом у взаємодії з іншими
правоохоронними органами розкрито ряд проявів терористичного характеру.

Зокрема відвернуто протизаконні екстремістські акції стосовно деяких
дипломатичних представництв, що їх збиралися здійснити на території
України іноземні громадяни. Всілякі спроби використати перебування в
нашій країні для приготування до терористичних актів або з метою
переховування від покарання за таку діяльність рішуче припиняються і
будуть припинятися.

Сьогодні в Україні проявів тероризму у класичному розумінні цього
поняття немає. Однак іноді доводиться мати справу з різноманітними
погрозами вчинення насильницьких дій стосовно державних діячів України,
представників органів влади усіх рівнів, лідерів партій та
громадсько-політичних об’єднань, з випадками кіднепінгу, захоплення
заручників.

Зважаючи на серйозність цієї проблеми, в Україні ухвалено низку
законів, спрямованих на підвищення ефективності боротьби з тероризмом.
Крім цього, законодавчо закріплено новий напрям у діяльності українських
правоохоронців – забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві. У Службі безпеки України цими питаннями
займається управління боротьби з тероризмом та захисту учасників
кримінального судочинства. Його співробітники здійснили понад 300
оперативно-бойових операцій захоплення особливо небезпечних злочинців і
звільнення заручників. Жодна особа, яку охороняли бійці управління, не
постраждала.

Скоординовані керівництвом країни заходи правоохоронних органів, у тому
числі Служби безпеки, у боротьбі зі злочинністю дали змогу на деяких
пріоритетних напрямах припинити або локалізувати протиправну діяльність
кримінальних угруповань. Перед спецпідрозділами по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю стоїть завдання діяти ефективніше, особливо
проти стійких груп, які чинять злочини на міжрегіональному і
міжнародному рівнях.

У межах розв’язання цього завдання Служба безпеки розгорнула і здійснює
значну роботу по лінії боротьби з наркобізнесом, яка, зокрема,
спрямована на виявлення і знешкодження міжрегіональних і
транснаціональних наркоформувань, каналів доставки в Україну і транзиту
через її територію наркотиків і наркосировини. У 1997-1998 роках
співробітники Служби безпеки України спільно з митниками і
прикордонниками припинили ряд спроб транснаціональних наркокартелів,
зокрема колумбійського та африканського, організувати своєрідний
“транзитний міст” з переміщення великих партій “важких” наркотиків
(кокаїну, гашишу, героїну) через Україну в Західну Європу. У результаті
здійснення лише трьох операцій вилучено 624 кг кокаїну, 250 кг
кокаїнової пасти і понад шість тонн гашишу на сотні мільйонів доларів за
цінами “чорного ринку”.

Для успішного проведення таких операцій налагоджено міцні контакти з
Інтерполом, зарубіжними правоохоронними органами. Виходячи з
глобальності цих проблем, сьогодні ті чи інші питання вирішуються у
тісному контакті зі спеціальними службами іноземних держав. Зараз СБУ
має домовленість про взаємодію і співробітництво із спецслужбами майже
п’ятдесяти країн, вони вже працюють і дають конкретні результати.

У рамках підписаних угод регулярно відбуваються зустрічі, спільні
засідання, на яких обговорюються питання боротьби з організованою
злочинністю, тероризмом, наркобізнесом та інші, відбувається обмін
думками та інформацією. Регулярним стало проведення засідань Ради
керівників органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД. У
результаті на практиці успішно здійснюються операції з вилучення великих
партій наркотиків, зброї, контрабандних товарів, затримання членів
злочинних угруповань. Однією з перших таких резонансних справ було
затримання в Одесі співробітниками спецпідрозділів СБ України жителя
Єревана А. Мнджояна на прохання керівництва Державного Управління
національної безпеки Республіки Вірменії. Він розшукувався за скоєння
п’яти вбивств на замовлення та двох замахів на вбивство, зокрема серед
його жертв були колишній Голова Комітету державної безпеки Вірменії та
мер Єревана.

Сьогодні не можна не враховувати радикальних змін розуміння безпеки, що
відбулися останнім часом. Це поняття охоплює досить широке коло питань
для кожної держави. Окрім захисту територіальної цілісності,
недоторканості кордонів, військових, економічних і політичних чинників,
йдеться про колективну безпеку всього регіону, здатність держав спільно
протистояти новим викликам і загрозам: розповсюдженню зброї масового
знищення, наркотиків, міжнародному тероризму, організованій злочинності,
нелегальній міграції, екологічним лихам. Тому, діючи в умовах
сьогоднішньої обстановки у світі, яка постійно змінюється,
характеризується більшою відкритістю суспільств, розширенням
співробітництва на всіх рівнях, активним входженням України у світове
співтовариство, Служба безпеки докладає всіх зусиль, щоб держава
впевнено почувала себе у європейському і світовому домі.

Таким чином, концепцiя діяльності нової української спецслужби полягає
у тому, що основним орiєнтиром для СБУ є захист інтересів українського
народу, нацiональних i загальнолюдських цiнностей.

Про цi та iншi аспекти своєї дiяльностi СБУ постiйно iнформує
громадськiсть, широко висвiтлює результати роботи через засоби масової
iнформацiї. Гласнiсть стала обов’язковою умовою функцiонування Служби
безпеки. Люди пишуть до СБУ, приходять, несуть свiй бiль i стурбованiсть
з приводу подiй, що вiдбуваються. Прийом вiдвiдувачiв здiйснюється у
громадськiй приймальнi за адресою: вул. Володимирська, 35. У цьому
двоповерховому будинку у 1927-1930 роках працював видатний український
вчений, iсторик, державний дiяч Михайло Грушевський, про що свiдчить
барельєф, встановлений на фасадi.

З урахуванням поставлених завданнь Служба робить все, щоб забезпечити
громадянський мир i злагоду в Українi i щоб результати її роботи
вiдповiдали сподiванням спiввiтчизникiв.

Cистему Служби безпеки України складають Центральне управління СБ
України, підпорядковані йому регіональні органи, Головне управління СБ
України в Автономнiй республіці Крим, органи військової контррозвідки, а
також навчальні, науково-дослідні та інші заклади.

Організаційна структура СБ України визначається Президентом України.
Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан
державної безпеки, координує і контролює діяльність інших органів СБ
України.

КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Керівництво оперативно-службовою діяльністю Служби безпеки України, її
Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України. Він несе
персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу
безпеки України.

Голова Служби безпеки України призначається Верховною Радою України за
поданням Президента України. Голова Служби безпеки України має
заступників, які за його поданням призначаються Президентом України.

Голова СБ України генерал-лейтенант Смешко Ігор Петрович

Перший заступник Голови СБ України генерал-полковник Землянський Юрій
Володимирович

Заступник Голови СБ України – генерал-лейтенант Герасимов Анатолій
Павлович

Заступник Голови СБ України – генерал-лейтенант юстиції Дріжчаний Ігор
Васильович

Заступник Голови СБ України – генерал-лейтенант юстиції Обиход Микола
Сергійович

Заступник Голови СБ України – начальник Головного управління по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю – генерал-майор
Сергієнко Євген Володимирович

Заступник Голови СБ України – генерал-майор Туз Сергій Іванович

Заступник Голови СБ України – генерал-лейтенант Шеремета Володимир
Володимирович

Символіка Служби Безпеки

Cимволіку Служби безпеки України затверждено указом Президента України
“Про символіку Служби безпеки України”

Емблема Служби безпеки України являє собою прямий рівносторонній хрест
із розбіжними кінцями синього кольору і золотими пружками. У центрі
емблеми вміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого
золотого кольору на синьому полі в обрамленні вінка з дубового листя
жовтого металу.

Прапор Служби безпеки України являє собою прямокутне полотнище
малинового кольору зі співвідношенням сторін 2:3.

У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Служби безпеки України.
Висота емблеми становить 2/3 висоти полотнища, а ширина – 1/2 ширини
полотнища. Діаметр вінка становить 1/4 ширини полотнища. Обидві сторони
полотнища ідентичні.

Герб Центрального управління Служби безпеки України являє собою круглий
щит малинового кольору з золотим окуттям, на тлі якого розміщено
геральдичний знак Служби безпеки України. Геральдичний знак складається
з емблеми Служби безпеки України, на тлі якої розміщено зображення
лікторської фасції (в’язка різок з двосічною сокирою) і двох схрещених
мечів вістрям угору. Зображення мечів, лікторської фасції – золоті.

Бойовий прапор військової частини Служби безпеки України являє собою
малинове квадратне полотнище розміром 130 х 130 см. На лицьовій стороні
Бойового прапора в центрі розміщено зображення емблеми Служби безпеки
України. В усіх кутах полотнища вміщено зображення золотих вінків із
дубового та калинового листя, у центрі яких – геральдичний знак Служби
безпеки України.

Зворотна сторона прапора містить зображення прямого рівностороннього
хреста з розбіжними кінцями синього кольору із золотими пружками і
круглим медальйоном у центрі синього кольору в обрамленні вінка із
золотого дубового листя. На тлі медальйона зазначається номер і назва
військової частини золотими літерами. В усіх кутах полотнища вміщено
зображення золотих вінків із дубового та калинового листя. У центрі
вінків – зображення двох схрещених мечів вістрям угору і накладеної на
них лікторської фасції. Вільні сторони прапора прикрашено золотою
бахромою.

Древко прапора дерев’яне, чорного кольору. Верхівка древка стріловидна
з жовтого металу, в центрі якої вміщено емблему Служби безпеки України.

До основи верхівки древка прикріплено подвійну синю стрічку з бантом.
Краї стрічки обрамлено золотою лиштвою. Стрічка містить напис золотими
літерами “Безпека держави – безпека народу” і орнамент із зображенням
золотого дубового та калинового листя. На одному кінці стрічки –
зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, на іншому – емблеми
Служби безпеки України на малиновому тлі. Кінці стрічки прикрашено
золотою бахромою.

Службовий прапор органу, підрозділу, навчального закладу Служби безпеки
України являє собою малинове прямокутне полотнище співвідношенням сторін
2:3 із вміщеним у крижі зображенням Державного Прапора України. Криж
становить 1/2 довжини та 1/2 ширини полотнища. У центрі вільної частини
полотнища вміщено емблему органу, підрозділу або навчального закладу
Служби безпеки України. Висота емблеми становить 1/2 висоти полотнища.
Лицьова та зворотна сторони полотнища ідентичні.

Древко прапора дерев’яне, чорного кольору. Верхівка древка стріловидна
з жовтого металу, в центрі її вміщено емблему Служби безпеки України. До
основи верхівки древка прикріплено подвійну синю стрічку з бантом. Краї
стрічки обрамлено золотою лиштвою. Стрічка містить напис золотими
літерами “Безпека держави – безпека народу” і орнамент із зображенням
золотого дубового та калинового листя. На одному кінці стрічки –
зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, на іншому – емблеми
Служби безпеки України на малиновому тлі. Кінці стрічки прикрашено
золотою бахромою.

Штандарт Голови Служби безпеки України являє собою малинове квадратне
полотнище розміром 90 х 90 см із зображенням у центрі геральдичного
знака Служби безпеки України. Полотнище по периметру облямовано золотою
лиштвою у вигляді орнаменту з дубового та калинового листя. Сторони
штандарта, крім верхнього краю полотнища, прикрашено золотою бахромою.
Поле зворотної сторони штандарта без зображень.

Древко прапора дерев’яне, чорного кольору. Верхівка древка стріловидна
з жовтого металу, в центрі її вміщено емблему Служби безпеки України.
Верхній край полотнища за допомогою шнура прикріплюється до основи
верхівки древка.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СБ УКРАЇНИ

Національна академія Служби безпеки України – спеціальний вищий
навчальний заклад, створений рішенням Кабінету Міністрів України в січні
1992 року на базі колишніх Вищих курсів органів державної безпеки
України як Інститут підготовки кадрів СБ України, а в листопаді 1995
року реорганізований в Академію.

Після проголошення незалежності України перед спецслужбою держави – СБ
України – постала нагальна потреба якісної підготовки для її підрозділів
висококваліфікованих оперативних працівників-юристів, а також
післядипломної перепідготовки та підвищення рівня правових і спеціальних
знань усіх працівників відомства. Саме це завдання було покладено на
Академію, де сьогодні навчається понад півтори тисячі слухачів та
курсантів.

Враховуючи потреби практики, вона здійснює:

* очну п`ятирічну підготовку оперативних працівників-юристів з
поглибленим вивченням іноземної мови та перекладачів-референтів;

* післядипломну перепідготовку на базі вищої освіти;

* заочне навчання на базі середньої освіти, підвищення кваліфікації
співробітників Служби.

Вищий навчальний заклад діє відповідно до Конституції України, законів
“Про освіту”, “Про Службу безпеки України”, “Про оперативно-розшукову
діяльність”, Указів Президента України, інших нормативно-правових актів.
В процесі становлення та розвитку навчального закладу головною метою
діяльності науково-педагогічного колективу було створення й
удосконалення такої моделі навчального процесу, яка мала б практичну
спрямованість і давала змогу курсантам і слухачам не тільки опанувати
фундаментальні теоретичні знання, але й здобути спеціальну підготовку з
урахуванням майбутніх напрямів роботи.

Координацію діяльності кафедр і факультетів Академії щодо вдосконалення
науково-методичного забезпечення навчального процесу здійснюють вчена та
методична ради, центр навчально-методичної роботи.
Професорсько-викладацьким складом розроблені й запроваджені в навчальний
процес робочі програми дисциплін та інші методичні матеріали, в основу
яких покладено предметно-цільовий підхід, що передбачає проблемне
викладання, використання методів активного навчання, зокрема
оперативно-тактичні, ділові та рольові ігри, експрес-опитування,
тестування тощо. Особлива увага приділяється науково-методичному
забезпеченню викладання фундаментальних і професійно орієнтованих
дисциплін та формам контролю за якістю їх засвоєння слухачами та
курсантами.

Спираючись на власний досвід науково-освітянської діяльності,
педагогічний колектив Академії взяв також на “озброєння” і активно
використовує у навчально-виховному процесі надбання провідних вищих
навчальних закладів України.

Академією встановлені й підтримуються творчі стосунки й ділове
співробітництво із зацікавленими міністерствами та відомствами України,
зміцнюються міжнародні зв`язки. На договірних засадах Академія готує
фахівців для Управління державної охорони України, Державного комітету у
справах охорони Державного кордону України. У рамках угод про
співробітництво країн СНД розширюються ділові контакти з проблем
підготовки кадрів для органів безпеки. Невід’ємною складовою підготовки
висококваліфікованих оперативних співробітників є виховна робота, яка
здійснюється за спеціально розробленою системою як у навчальний, так і
позанавчальний час у колективах та в індивідуальному порядку.

З перших днів існування навчального закладу була розгорнута і постійно
вдосконалюється науково-дослідна робота, яка здійснюється відповідно до
Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Державної
національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), наказу Голови
СБ України “Про організацію і проведення наукових досліджень в Службі
безпеки України” та директивних вказівок СБ України, на основі річних та
п’ятирічних планів.

В Академії Служби безпеки під науковим керівництвом ректора – доктора
історичних наук професора, генерал-лейтенанта Сідака Володимира
Степановича вперше в країні було почато розробку історії спецслужб
України. За останні п’ять років підготовлено та видано понад 20 наукових
праць. Це монографії, навчальні та науково-практичні посібники, збірки
нарисів, збірники документів. Крім цього, опублікована значна кількість
наукових статей, повідомлень, рецензій, рефератів тощо. Науковий пошук у
цьому напрямку, ініційований в навчальному закладі, був підтриманий
науковцями інших установ та закладів освіти.

Науковці Академії брали активну участь у розробці Концепції (основ
державної політики) національної безпеки України, законів України “Про
Службу безпеки України”, “Про оперативну-розшукову діяльність”, “Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”,
інших нормативно-правових актів. Фахівці Академії також беруть участь у
роботі комісій та робочих груп Верховної Ради та Уряду України з
підготовки проектів законів, Кримінального, Кримінально-процесуального
та Адміністративного кодексів.

Серед основних напрямів підвищення ефективності наукової роботи чільне
місце відводиться залученню до неї слухачів і курсантів. У наукових
гуртках при кафедрах слухачі та курсанти готують доповіді, реферати, які
колективно обговорюються, рецензуються та направляються на конкурси.
Автори кращих з них рекомендуються до вступу в аспірантуру Академії.

Протягом травня-червня 1998 року Державна акредитаційна комісія
Міносвіти України, здійснивши експертну оцінку якості освітньої
діяльності Академії, визнала рівень підготовки спеціалістів-юристів
таким, що відповідає третьому рівню акредитації, а також надала ліцензію
на підготовку фахівців четвертого освітньо-кваліфікаційного рівня –
магістрів за спеціальністю “правознавство”.

Підбір, вивчення та направлення кандидатів на навчання до спеціального
вищого закладу освіти здійснюються згідно з Правилами прийому на перший
курс Академії, узгодженими з Міністерством освіти України. Ураховуючи
значний внесок Академії СБУ у реалізацію покладених на Службу безпеки
України завдань та успіхи в підготовці висококваліфікованих кадрів,
Указом Президента України від 2 серпня 1999 року Академії Служби безпеки
надано статус Національної.

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ ДЛЯ СБУ

при національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого

Факультет підготовки слідчих для Служби безпеки України при
Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого створено
у липні 1994 року відповідно до рішення керівництва СБУ та за
погодженням з Міністерством освіти України спочатку як окремий факультет
Інституту підготовки кадрів СБУ (зараз Національна академія СБУ) та
Української юридичної академії. 1 січня 1997 року факультету було надано
статус самостійного навчального закладу СБ України при НЮАУ.

Прийом на перший курс факультету здійснюється на базі повної загальної
освіти на потік очної п’ятирічної підготовки слідчих для СБУ за
спеціальністю “правознавство” та за оперативно-розшуковою
спеціалізацією. Абітурієнти, які успішно склали вступні іспити,
зараховуються за конкурсом на навчання до Національної юридичної
академії ім. Я. Мудрого і водночас на військову службу в СБ України .

За підсумками навчання та відповідно до Закону України “Про освіту”
випускникам видається диплом встановленого зразка за
освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”. Водночас наказом Голови
СБУ їм присвоюється перше офіцерське звання “лейтенант”, і вони
розподіляються у відповідні органи та підрозділи Служби безпеки України.

Голова служби безпеки

СМЕШКО ІГОР ПЕТРОВИЧ,

генерал-лейтенант, Голова Служби безпеки України з вересня 2003 року.

Народився 17 серпня 1955 року в м. Христинівці Черкаської області.

Має вищі освіти: технічну (Київське вище зенітно-ракетне інженерне
училище імені С.М.Кірова, 1977), воєнну (Національна академія оборони
України, 2000, магістр державного військового управління), юридичну
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002,
юрист-правознавець). До 1991 року займався викладацькою і науковою
діяльністю. Доктор технічних наук, професор. Захистив дисертацію за
науковою спеціальністю “Військова кібернетика”. Почесний магістр
Об‘єднаного інституту розвідки при Національній академії оборони України
за спеціальністю “Військове управління у міжнародних відносинах”. Вільно
володіє німецькою та англійською мовами.

Працював відповідальним секретарем Експертної наукової Ради
Міністерства оборони України (1992), військовим, військово-морським,
військово-повітряним та аташе з питань оборони України у США
(1992-1995), начальником Головного управління розвідки Міністерства
оборони України (1997-2000), аташе з питань оборони, військовим аташе
при Посольстві України в Швейцарській Конфедерації – постійним
представником МО України при міжнародних організаціях у Женеві
(2000-2002), заступником, першим заступником секретаря Ради національної
безпеки і оборони України (2003).

Голова Комітету з питань розвідки при Президентові України (1995-1998),
Голова Комітету з політики військово-технічного співробітництва та
експортного контролю при Президентові України (2002-2003).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020