.

Роль прокуратури в захисті прав людини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1833
Скачать документ

Роль прокуратури в захисті прав людини

В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спрямовані на
зміцнення демократії та створення правової держави. Проходить переоцінка
цінностей в економічній, соціальній, управлінській, духовній інших
сферах життя суспільства.

Однією з головних проблем є зміцнення правопорядку Це висуває на перший
план завдання забезпечення законності, захисту прав і законних інтересів
громадян, верховенства закону. Ми маємо виходити з неминучості тривалого
перехідного періоду і, нинішнього етапу до тієї держави, але й у нашій
свідомості вона є, як захисниця прав громадян. Вона інтегрована в
соціальну, індивідуальну психологію і правову культуру нашого народу.
Наш досвід засвідчує, що прокурори не тільки ефективно стоять на варті
чинних законів, інтересів держави і суспільства, і активно захищають
права конкретних осіб. Головними ознаками правової держави є
верховенство закону і законність, тобто систематичне і точне виконання
правових приписів всіма державними органами, громадськими об’єднаннями,
суб’єктами господарювання різних форм власності, установами, службовими
особами і громадянами.

З метою підвищення ефективності та професійності прокуратури, а також
зміцнення законності та правопорядку Верховна Рада України недавно
внесла до Закону України (ЗУ) «Про прокуратуру» зміни та доповнення. Це
було зроблено насамперед для того, щоб вдосконалювати роботу
прокуратури.

Прокуратура України здійснює прокурорський нагляд за дотриманням
законів, а не вищий нагляд, оскільки в Конституції України нема вказівки
на те, що прокуратура здійснює «вищий» нагляд, а також Закон України
«Про прокуратуру» був прийнятий у 1991 p., а Конституція України – у
1996р. Таким чином законодавець вирішує питання відповідності положень
усіх законів України основному законові – Конституції України, і
Генеральний прокурор України раз на рік інформує Верховну Раду України
про стан законності Він вже не є відповідальним та підзвітним про що
було вказано у Законі України «Про прокуратуру» до змін доповнень, які
недавно були прийняті. Це підвищує незалежність, професійність
прокуратури, і усувається політичний вплив на неї. За прокуратурою
зберігаються функції, визначені у Конституції. Щодо функцій загального
нагляду, то тут існує певна невизначеність Перехідними положеннями КУ
функція загального нагляду зберігаєте за прокуратурою, до введення в дію
законів, що визначатимуть орган які здійснюватимуть цю функцію, але з
іншого боку, вже минула п’ята річниця строку дії КУ після чого функцію
загального нагляду не має здійснювати прокуратура. Отже, юридичний,
загальний нагляд прокуратурою не повинен здійснюватись, але фактично він
здійснюється тому що не введені у дію закони, які визначають компетенцію
інших державних органів, котрі здійснюватимуть цю функцію. Щодо гарантій
незалежності прокуратури, то зі змінами до Закону України «Про
прокуратуру» прокуратура вже не є підконтрольною Верховній Раді України.
Це дає змогу прокуратурі бути незалежною при здійсненні функцій,
визначених КУ. Генеральний прокурор України та підпорядковані йому
прокурори координують боротьбу зі злочинністю, для цього вони скликають
наради організовують робочі групи, витребують статистичну та ін
інформацію, беруть участь у нарадах Координаційного комітету по боротьбі
з організованою злочинністю при Президенті України. Це є підтвердженням
положення ст. 55 КУ: «кожному гарантується право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб».

За змінами до законодавства України санкцію на арешт проводять так:
орган дізнання, слідчий, якщо є на те підстави, може внести за згодою
прокурора подання до суду. Суд вирішує дане подання протягом трьох діб з
моменту затримання підозрюваною та обвинуваченого.

Мета державної правової політики полягає в оновленні законодавства, його
кардинальному перегляді з тим, щоб воно якомога повніше відповідало
завданням формування правової держави. Складовими цієї політики є також
суть і зміст процесуального законодавства, а саме цивільно-процесуальний
кодекс (ЦПК) України. Одним із основних конституційних обов’язків є
представництво інтересів громадян та держави у суді. Прокурор має
завдання сприяти виконанню вимог закону про всебічний, повний і
об’єктивний розгляд справ та постановлянню судових рішень, що
ґрунтуються на законі, а також своєчасному вжиттю заходів для усунення
порушень закону, від кого вони не виходили б, керуючись принципами
законності, незалежності судів, рівності фізичних та юридичних осіб
перед законом і судом. Взагалі , діяльність прокурора у цивільному
процесі здійснюється у двох процесуальних формах:

1) порушення цивільного процесу у справі; 2) вступ у цивільний процес по
справі у будь-якій стадії процесу.

&вал та рішень суду. Сюди належать апеляційне і касаційне провадження,
перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з
нововиявленими та винятковими обставинами. Прокурор має право
апеляційного подання на рішення та ухвали суду 1-ї інстанції. Підставою
для такого подання є незаконність та необґрунтованість цих рішень та
ухвал. Законодавець встановив терміни для апеляційного подання
прокурора.

На ухвали суду 1 -ї інстанції прокурор може внести подання протягом15
днів, у тому випадку, якщо він брав участь у справі. На рішення суду
першої інстанції прокурор може внести подання протягом 1-го місяця.
Оскаржити рішення суду першої інстанції прокурор може в повному обсязі
або в його частині.

Новим є те, що прокурор може вносити апеляційне подання на рішення суду
1-ї інстанції, що стосується органів виконання; участі громадськості в
стадії виконання судових рішень; місце виконання; видачі та змісту
виконавчого листа, а також терміну подання заяв про поворот виконання.

Що стосується подачі апеляційної скарги, подання, то законодавець
встановлює вимогу чітко вказувати особу, яка подає скаргу чи подання, а
також інших осіб, які беруть участь у справі; підвищуються вимоги щодо
обґрунтування апеляційної скарги чи подання, а саме: у чому полягає
неправильність рішення (ухвала) суду обставини справи та закон, яким
спростовують рішення; нові факти чи засоби доказування, що мають
значення до справи і забезпечення проти доказів, коли суд 1-ї інстанції
не обґрунтовано відмовив у їх прийнятті, або коли неможливість їх
подання раніше зумовлена поважними причинами; перелік з використаних
судом 1 -ї інстанції доказів, підлягають дослідженню в суді апеляційної
інстанції.

Прокурор, а також прокурори вищого рівня можуть внести зміни та
доповнення до апеляційного подання, а також повністю або частково
відмовитися від нього. До початку розгляду справи прокурор має право
відкликати апеляційне подання. Після вирішення питання про відмову
прокурором від апеляційного подання, повторне оскарження судових рішень
цією особою не допускається. Касаційне подання може вносити прокурор
щодо рішення та ухвали, постановлені судом 1-ї інстанції, лише у зв’язку
з порушенням матеріального та процесуального права, а також рішення та
ухвали апеляційної інстанції. Саме підставою для подання є порушення
матеріального та процесуального права. Касаційне подання на рішення та
ухвалу суду апеляційної інстанції можна вносити протягом 3-х місяців. А
на рішення та ухвали 1-ї інстанції, якщо ці рішення та ухвали не були
оскаржені в апеляційному порядку, – протягом одного року з дня
виникнення права на касаційне оскарження. У них він повинен вказувати
тільки на ті доводи, що стосуються підстав касаційного розгляду справи.
Також є певні зміни, що стосуються рішень, ухвал, які набрали законної
сили у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Щодо підстав
перегляду за нововиявленими обставинами, крім 4-х підстав, які були в
ЦПК України, з’явилася така підстава як визнання неконституційним
закону, який застосовував суд при вирішенні справи. ЦПК України чітко
встановив механізм перегляду рішень та ухвал суду в разі, якщо
Конституційний суд визнає невідповідність певного закону України
Конституції України. Нововведенням є перегляд справи за винятковими
обставинами. Тобто це виявлене після касаційного розгляду неоднозначне
застосування судами загальної юрисдикції одного і того ж положення, або
якщо його застосовано всупереч Конституції України, а також якщо у
зв’язку з цим рішенням міжнародна судова установа, юрисдикцію якої
визнала Україна, встановила факт порушення міжнародних зобов’язань. Це
принципово нове положення з’явилось недавно в ЦПК України. Воно
пов’язане зі вступом нашої держави в Раду Європи, а також прийняттям нею
ряду зобов’язань. Деякі з них безпосередньо стосуються нашого
законодавства, зокрема судоустрою та правосуддя в Україні.

Термін подання заяви про перегляд за нововиявленими та винятковими
обставинами – 3 місяці з дня встановлення обставин, що є підставою для
їх перегляду.

Отже, прокуратура України на сучасному етапі набуває певних змін, які
спрямовані з одного боку, на вдосконалення та ефективність діяльності
прокуратури при здійсненні нею функцій, визначених Конституцією України,
з іншого – на дотримання законності у різних сферах суспільного життя, а
також захист порушених та оспорювання інтересів громадян та держави.

Література

ВІСНИК Хмельницького інституту регіонального управління та права

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020