.

Профілактика корупції в органах державної податкової служби України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3800
Скачать документ

Реферат на тему:

Профілактика корупції в органах державної податкової служби України

Історія створення підрозділів по боротьбі з корупцією в органах
державної податкової служби нерозривно пов’язана зі становленням самої
податкової служби. З перших днів розбудови України як незалежної держави
актуальним було і залишається формування цивілізованої податкової
політики, результатом якої повинні стати партнерські відносини між
платниками податків і державою в особі ДПС України. Першим кроком до
створення такої системи стало прийняття в липні 1990 року постанови Ради
Міністрів України про створення у складі Міністерства фінансів інспекції
державних доходів.

Наступним етапом розвитку податкової служби було прийняття 4 грудня 1990
року Закону України ”Про державну податкову службу в Україні”, який
визначив її правовий статус [1].

У подальшому, у процесі реформування економічних відносин виникла
необхідність посилити роль податкової служби у розв’язанні проблем
забезпечення стабільного надходження податків та інших платежів до
бюджетів усіх рівнів, посилення роз’яснювальної роботи та співпраці з
платниками податків.

Проведені організаційні заходи були спрямовані на оптимізацію структури
податкової служби за рахунок об’єднання підрозділів МВС України та
податкових інспекцій Міністерства фінансів України в боротьбі з
кримінальним приховуванням доходів від оподатковування. Саме таким
організаційно-правовим заходом став Указ Президента України від 22
серпня 1996 року, яким на основі попередніх організаційних структур
податкових органів були створені державні податкові адміністрації на
всіх рівнях [2].

Відповідно до зазначеного правового акта податкові органи були виведені
зі структури місцевих органів влади, а підрозділи міліції МВС України,
які здійснювали боротьбу з податковими злочинами, були підпорядковані
Державній податковій адміністрації. У порівняно короткий строк були
створені підрозділи податкової поліції, які у подальшому перейменовано
законом у підрозділи податкової міліції.

При розробці організаційної та функціональної структури державної
податкової служби керівництвом ДПА України було запропоновано створити
спеціальний орган, функціональне призначення якого – виявлення та
припинення негативних проявів корупційного характеру.

Створення силової структури у ”цивільній” організації викликало полярне
і в основному негативне сприйняття його ролі. Тим більше, що в раніше
існуючій Головній податковій інспекції України такого підрозділу не
було. Але, враховуючи світовий досвід і необхідність додаткового
контролю, саме з урахуванням специфіки діяльності податкової служби та
характеру формування нових взаємовідносин у сфері оподаткування, були
створені підрозділи по боротьбі з корупцією в органах податкової служби.

Вагомі аргументи і переконливість керівництва ДПА України призвели до
того, що 12 листопада 1996 року Прем’єр-міністр України ухвалив нову
структуру ДПА України, в якій серед інших підрозділів було створено
Управління по боротьбі з корупцією.

Фактично з цього моменту в системі органів державної податкової служби
розпочали своє функціонування підрозділи по боротьбі з корупцією.

Закон України ”Про боротьбу з корупцією” четвертою статтею визначив
органи, уповноважені державою на ведення відповідної роботи по боротьбі
з корупцією. У переліку суб’єктів зазначеної статті серед таких
правоохоронних відомств, як МВС, СБУ, прокуратури, значилися й ”інші
органи та підрозділи…”. Враховуючи зазначене, з 1996 року підрозділи
по боротьбі з корупцією в органах ДПС відносилися до категорії ”інших”.
Разом з тим, податкова служба не мала повноважень органів дізнання, не
була наділена повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукової
діяльності. Тому надзвичайно важливим для неї стало прийняття 5 лютого
1998 року Верховною Радою України Закону України ”Про державну податкову
службу в Україні”.

З прийняттям цього закону відбулося юридичне становлення податкової
служби. Закон визначив статус державної податкової служби України, її
функції та правові основи діяльності. Були внесені відповідні зміни до
Кримінально-процесуального кодексу України [3], до законів України ”Про
оперативно-розшукову діяльність” [4] і ”Про боротьбу з корупцією” [5]. З
цього часу підрозділи по боротьбі з корупцією стали суб’єктами
оперативно-розшукової діяльності, а замість невизначеного статусу ”інші”
у ст. 4 Закону ”Про боротьбу з корупцією” було записано конкретно
”податкова міліція”.

У ДПА України було створене Управління по боротьбі з корупцією і безпеки
в органах державної податкової служби та підпорядковано безпосередньо
Голові ДПА. На місцях, в усіх обласних центрах, містах Києві та
Севастополі створені відділи по боротьбі з корупцією та безпеки.
Структура підрозділів служби затверджена наказом Голови ДПА України і
цим же наказом затверджене Положення ”Про організацію роботи підрозділів
по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової
служби”.

Правовою основою діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією є
Конституція України, закони України ”Про державну податкову службу
України”, ”Про міліцію”, ”Про оперативно-розшукову діяльність”, ”Про
боротьбу з корупцією”, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси
України, інші законодавчі акти.

В основу організаційної і практичної роботи Управління та його
підрозділів на місцях покладені: Комплексна програма профілактики
злочинності на 2001–2005 роки, укази та розпорядження Президента
України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю при Президентові України, рішення Колегії ДПА України та
інші нормативні акти.

Відомо, що від ефективності роботи підрозділів по боротьбі з корупцією
залежить репутація органів державної податкової служби. Усі розуміють,
що підтримка та формування позитивного іміджу ДПС є обов’язком не тільки
працівників підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки, а кожного
податківця.

Відповідно до Закону України ”Про державну податкову службу в Україні”,
Положення ”Про організацію роботи підрозділів по боротьбі з
корупцією…” основними завданнями Управління по боротьбі з корупцією та
безпеки є:

– попередження, виявлення і розкриття посадових злочинів і корупції з
боку працівників податкової служби під час виконання службових
обов’язків;

– профілактична робота щодо недопущення розголошення службової таємниці,
втрати спеціальної техніки, зброї, документів строгої звітності та
інформації, що зберігається в банках даних податкової служби;

– безпека органів державної податкової служби, її працівників та їх
близьких родичів (захист від протиправних дій з боку злочинних елементів
і злочинних співтовариств).

Виходячи із завдань і правового статусу підрозділів по боротьбі з
корупцією та безпеки, їх співробітники мають право:

– проводити гласні та негласні оперативно-розшукові заходи у порядку,
визначеному Законом України ”Про оперативно-розшукову діяльність”;

– виявляти оперативним та іншим шляхом працівників ДПС, які допускають
порушення діючого законодавства, розголошують службову таємницю тощо;

– документувати протиправну діяльність правопорушників з метою
притягнення їх до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної
відповідальності;

– організовувати відомчі перевірки з питань діяльності органів
податкової служби;

– встановлювати наміри окремих осіб і злочинних груп з підготовки та
скоєння протиправних і провокаційних дій щодо ДПС та її працівників.

Найважливішим завданням працівників підрозділів по боротьбі з корупцією
та безпеки в органах державної податкової служби залишається
попередження, виявлення та розкриття посадових злочинів і корупції з
боку податківців.

Питання дотримання законності упередження корупційних та інших
негативних проявів у діяльності органів ДПС знаходиться під постійним
контролем керівництва ДПА України. Так, Головою ДПА України від 06.10.03
р. підписано наказ № 471 “Про антикорупційні заходи державної податкової
служби”. Зазначеним наказом передбачено посилення профілактичної роботи
по боротьбі з корупцією на пріоритетних напрямах діяльності податкових
органів, активізацію взаємодії з іншими правоохоронними органами.
Вбачається підвищення ролі роз’яснювальної роботи та покращання
взаємодії з платниками податків.

З метою активізації взаємодії з іншими правоохоронними органами
встановлений єдиний порядок розгляду і реагування на інформацію,
повідомлення й заяви про протиправну діяльність податківців при
виконанні ними службових обов’язків. Так, з метою кваліфікованого та
об’єктивного розгляду такого роду інформації, органи МВС та СБУ
направляють її в податкові підрозділи по боротьбі з корупцією або
залучають їх працівників для перевірки такої інформації.

Прикладом такої взаємодії з іншими правоохоронними органами можна
навести події 5 лютого 2004 року. Під час реалізації оперативної
інформації УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, за участю
працівників відділу по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА та
прокуратури області були затримані при одержані хабара від громадянки
”М” в сумі 100 доларів США працівники міжрайонного відділу податкової
міліції Новоселицької МДПІ старший лейтенант податкової міліції ”Ч” і
капітан податкової міліції ”Г” за неприйняття рішення про притягнення до
адміністративної відповідальності за зберігання лікеро-горілчаних
виробів без марок акцизного збору. За цим фактом прокуратурою області
порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.
368 КК України.

З жовтня 2003 року в рамках Програми модернізації ДПА України розпочато
реалізацію довгострокового Плану антикорупційних заходів, розрахованого
до 2008 року. Заплановані заходи спрямовані на підвищення рівня довіри з
боку платників податків до органів державної податкової служби та її
працівників, вивчення громадської думки з метою посилення профілактики
корупційних проявів в органах ДПС. Упродовж 2003 року проведено кілька
соціологічних досліджень (анкетних, експертних опитувань) як
податківців, так і підприємців, працівників ЗМІ. Результати вивчення
громадської думки були використані при розробці заходів антикорупційної
спрямованості.

З метою підвищення оперативності реагування на можливі порушення та
зловживання з боку податківців у засобах масової інформації та на
веб-сайті ДПА України в мережі Інтернет розміщено телефони довіри
Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної
податкової служби та його регіональних підрозділів у ДПА в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.

На виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, положень
“Концепції боротьби з корупцією на 1998–2005 роки”, затвердженої Указом
Президента України від 24.04.98 р. № 367, а також Указу Президента
України від 06.02.03 р. № 84/2003 ”Про невідкладні додаткові заходи щодо
посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією” у 2003 році
оперативно-службова діяльність підрозділів по боротьбі з корупцією та
безпеки в органах державної податкової служби ДПА України була
направлена на профілактику, упередження та запобігання вчинення
посадовими особами органів державної податкової служби України
корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією [6].

У ході виконання зазначених та інших заходів у 2003 році особовим
складом регіональних підрозділів Управління по боротьбі з корупцією та
безпеки в органах державної податкової служби ДПА України проведено 1633
профілактичні заходи. У ЗМІ опубліковано 177 статей, у колективах
податківців проведено 1340 бесід з антикорупційної тематики, здійснено
81 виступ по телебаченню та радіо, на курсах підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників державної податкової служби
України в Національній академії ДПС України постійно проводяться заняття
щодо подолання корупційних ризиків у практичній діяльності [7].

З метою запобігання вчинення податківцями корупційних діянь і посадових
злочинів регіональними підрозділами Управління по боротьбі з корупцією
та безпеки проведено 3165 перевірок з питань діяльності органів
державної податкової служби, за результатами яких керівникам органів
державної податкової служби внесено понад 2,5 тис. подань про
необхідність вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що призводять
до порушень законодавства в роботі підлеглих та інших надзвичайних
подій. Здійснено 4,5 тис. перевірок кандидатів для призначення на
вакантні посади в органи державної податкової служби. У 140 випадках
прийнято рішення про відмову в призначенні на посаду. Розглянуто 1,2
тис. звернень, скарг і заяв громадян на неправомірні дії працівників
податкових органів, з яких 520 знайшли своє підтвердження [8].

Однак, незважаючи на вжиті профілактичні заходи, за порушення посадовими
особами органів ДПС вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” у
минулому році було складено 271 адміністративний протокол, за якими
судами прийнято 203 рішення про притягнення винних до адміністративної
відповідальності. По 15 кримінальних справах винесено обвинувальні
вироки, згідно з якими засуджено 17 осіб.

У поточному році у своїй діяльності підрозділи по боротьбі з корупцією
та безпеки в органах державної податкової служби посилюють профілактику
адміністративних правопорушень і посадових злочинів. За перший квартал
2004 року здійснено 899 перевірок кандидатів для призначення на вакантні
посади в органи державної податкової служби (по 31 особі прийняті
рішення про відмову в призначенні).

Працівниками регіональних підрозділів Управління проведено 580
профілактичних заходів, у ЗМІ опубліковано 47 статей, прочитано 367
лекцій у колективах податківців з роз’яснення положень Закону України
“Про боротьбу з корупцією”, здійснено 36 виступів по телебаченню та
радіо з антикорупційної тематики.

З метою запобігання вчинення посадовими особами органів державної
податкової служби корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з
корупцією, проведено 940 службових розслідування та перевірки.
Розглянуто 216 звернень, скарг і заяв громадян на неправомірні дії
працівників податкових органів, з них 98 знайшли своє підтвердження.

Так, регіональним підрозділом по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА у
Хмельницькій області проведено службову перевірку скарги приватного
підприємця Шустіна М.Б., за результатами якої встановлено порушення з
боку старшого державного податкового інспектора відділу оподаткування
фізичних осіб Хмельницької МДПІ ”В”, який отримавши для виконання заяву
про право застосування спрощеної системи оподаткування не підготував та
не направив вищевказаному приватному підприємцю відповідь у строки,
передбаченні законодавством. 21 січня 2004р. рішенням Хмельницького
міського суду ”В” притягнуто до адміністративної відповідальності на
підставі ч. 1 ст. 8 Закону України “Про боротьбу з корупцією” у вигляді
штрафу в сумі 255 гривень.

Всього ж за результатами службових розслідувань і перевірок до
адміністративної відповідальності за порушення Закону України “Про
боротьбу з корупцією” притягнуто 76 податківця.

Враховуючи вимоги Президента України щодо додержання законодавства з
питань адміністрування і відшкодування податку на додану вартість перед
регіональними підрозділами по боротьбі з корупцією та безпеки поставлені
як першочергові завдання щодо попередження та викриття фактів
незаконного відшкодування ПДВ [9].

У минулому році відділами по боротьбі з корупцією та безпеки проведено
886 перевірок правомірності відшкодування ПДВ суб’єктам підприємницької
діяльності. За результатами цієї роботи попереджено 74 факти незаконного
відшкодування ПДВ на загальну суму 39 млн 537 тис. грн. та викрито 26
фактів незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 75 млн 255 тис.
грн., по яких порушено 46 кримінальних справ та складено 18 протоколів
про порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією”.

Так, 12 березня 2004 за матеріалами регіонального підрозділу по боротьбі
з корупцією та безпеки ДПА у Запорізькій області прокуратурою порушено
кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 3, 366
ч. 2 КК України за фактом зловживання службовим становищем та службового
підлогу посадовими особами ВПМ ДПІ у Шевченківському районі м.
Запоріжжя. Встановлено, що в результаті складання актів, які містили
недостовірні відомості, пов’язані з відшкодуванням ПДВ комерційним
підприємствам, цими посадовими особами були прийняті неправомірні
рішення про списання сум податкового кредиту з особових рахунків
підприємств на загальну суму 56 тис. гривень.

27 лютого п. р. рішенням Придніпровського місцевого суду м. Черкаси
притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ч.1 ст. 8
Закону України “Про боротьбу з корупцією” державного податкового
інспектора відділу документальних перевірок СПД юридичних осіб Уманської
ОДПІ ”З”, старшого державного податкового ревізора-інспектора відділу
перевірок відшкодування ПДВ ”П”, старшого державного податкового
ревізора-інспектора відділу документальних перевірок СПД ”Ш”, якими при
проведенні перевірки заявленої до відшкодування суми ПДВ з боку ТОВ “О
ЛТД” не було застосовано необхідних заходів, передбачених
законодавством, щодо підтвердження взаєморозрахунків з основними
контрагентами. За результатами службової перевірки, проведеної відділом
по боротьбі з корупцією та безпеки ДПА в Черкаській області, було
попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 65 тис. гривень.

Проведено 183 службові перевірки та розслідування щодо фактів порушень з
боку працівників податкової служби України при вирішенні питань про
відшкодування ПДВ, за результатами яких до 256 співробітників органів
державної податкової служби застосовані заходи дисциплінарних стягнень
та дисциплінарного впливу, у т. ч. звільнено з органів державної
податкової служби – 21, оголошено догану – 137, затримано до одного року
присвоєння чергового рангу або призначення на вищу посаду – 10,
попереджено про неповну службову відповідальність – 10, винесено
офіційних застережень – 71.

Важливим напрямом роботи в діяльності підрозділів по боротьбі з
корупцією та безпеки є профілактика правопорушень при роботі з майном,
що перебуває в податковій заставі. УБКБ ДПА України та відділами по
боротьбі з корупцією та безпеки в областях протягом 2003 року
приділялась увага забезпеченню законності виконання Закону України “Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-111 в частині
зберігання майна, яке знаходиться в податковій заставі, а також повноти
та своєчасного надходження грошових коштів від його реалізації [10].

За 2003 рік у ході оперативного супроводження цієї лінії роботи
відділами по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної
податкової служби складено 35 адміністративних протоколів про порушення
Закону України “Про боротьбу з корупцією”. До дисциплінарної
відповідальності щодо лінії роботи з податкової застави притягнуто 166
працівників органів державної податкової служби.

Серйозною проблемою є тенденція росту числа фактів протиправних дій щодо
самих співробітників податкової служби. Специфіка роботи в податковій
службі сама по собі не виключає умови протидії перевіряючим з боку
платників податків, бо у багатьох випадках робота податкового інспектора
зачіпає найбільш уразливу сферу діяльності платників податків, пов’язану
з їх фінансами. У деяких випадках реакцією платників податків є
образливі дії або погрози. Тому ставиться питання так, щоб про ці
випадки податківці терміново повідомляли до підрозділів по боротьбі з
корупцією та безпеки і для отримання відповідної допомоги, а у разі
необхідності й захисту.

Враховуючи важливість зазначеної проблеми, всі без винятку факти
протиправних дій щодо працівників податкової служби і членів їх сімей
(якщо це пов’язано зі службовою діяльністю) вимагають негайного і
рішучого реагування. У такому випадку співробітники підрозділів по
боротьбі з корупцією та безпеки проводять перевірки для з’ясування всіх
обставин, усунення загроз, виявлення правопорушників.

Кожний працівник податкової служби повинний знати можливі ситуації
погрози, образи, нападу, шантажу або провокації хабара і вміти
поводитися в таких ситуаціях. Правильна правова оцінка ситуацій, які
можуть відбутися з працівником ДПС при виконанні службових обов’язків,
може стати першим кроком на шляху до їх запобігання. Усі працівники
податкової служби повинні бути підготовлені до оцінки таких ситуацій,
щоб захистити себе та оточуючих.

З цією метою Управлінням підготовлений спеціальний посібник про дії
працівників податкової служби в екстремальних ситуаціях. Розробляються
спеціальні тести з питань безпеки. Жоден випадок погрози, шантажу чи
іншої протиправної дії щодо працівників податкової служби під час
виконання службових обов’язків не повинний залишатися не поміченим і без
відповідного реагування. Безперечно, що кожний, хто підніме руку на
податківця, який виконує свої службові обов’язки, повинний відповісти за
Законом. Так само як і кожен податківець, який допускає корупційні чи
інші правопорушення, повинний відповідати за це.

За 2003 рік оперативна обстановка по лінії “Захист” характеризується
збільшенням кількості протиправних дій, скоєних щодо співробітників
органів державної податкової служби.

Порівняно з аналогічним періодом 2002 року (399) у 2003 році скоєно 523
протиправні дії. Основна їх частина не несе в собі загрози життю та
здоров’ю співробітників податкових органів.

Протягом останніх двох років намітилась тенденція збільшення кількості
кримінальних справ, порушених щодо громадян, які скоїли злочини відносно
податківців у 2002 р. – 144, 2003 р. – 213.

У зв’язку з малозначимістю та відсутністю реальної загрози життю та
здоров’ю співробітників у 178 випадках у порушенні кримінальних справ
було відмовлено. У 132 випадках співробітники, відносно яких було скоєно
протиправні дії, з письмовими заявами до органів внутрішніх справ не
зверталися. З особами, які скоїли протиправні дії, співробітниками ВБКБ
проведені профілактичні бесіди і в 74 випадках їм винесено офіційні
застереження.

Протиправні прояви носять переважно загальнокримінальний характер
(пограбування, крадіжки майна, хуліганство тощо) і до службової
діяльності співробітників відношення не мають.

Аналіз показує, що переважна більшість тяжких злочинів скоюється
відносно податківців у вечірній та нічний час, коли вони знаходяться
поза службою (78 випадків). За цими фактами порушено 41 кримінальну
справу, з них – розкрито 9, відмовлено в порушені кримінальної справи в
37 випадках, з них у 7 випадках особи, які скоїли протиправні дії, були
встановлені. Більшість пограбувань скоєно, коли співробітники
поверталися в пізній час із місць масового відпочинку, розважальних
закладів.

З 523 фактів протиправних дій, скоєних стосовно співробітників органів
державної податкової служби, 121 – пов’язаний з виконанням ними
службових обов’язків (46 – погроз щодо податківців та членів їх сімей,
14 – вчинення опору, 41 – втручання в діяльність співробітників органів
податкової служби, 1 – шантаж працівника, 8 – завдання тілесних
ушкоджень працівникам та членам їх сімей, 4 – завдання шкоди майну). За
даними фактами правоохоронними органами порушено 17 кримінальних справ,
усі злочини розкрито.

Існує ще одна проблема. Досить поширеними сьогодні стали факти
використання підроблених посвідчень працівників органів ДПС або інших
документів під виглядом службових посвідчень податкових органів із
злочинною метою.

Так, у червні 2003 року регіональним підрозділом по боротьбі з корупцією
та безпеки ДПА у Донецькій області затримано громадян, які,
використовуючи неуважність підприємців, “проводили перевірки” суб’єктів
підприємницької діяльності з метою подальшого вимагання грошових коштів,
на підставі звичайного посвідчення на зброю, яке за кольором схоже на
посвідчення співробітника органів податкової служби. Відносно
псевдоподатківців порушено кримінальну справу за самовільне присвоєння
владних повноважень.

Всього у 2003 році виявлено і задокументовано 36 фактів незаконного
привласнення громадянами повноважень співробітників податкової служби,
щодо яких порушено кримінальні справи. Такі факти виявлені у Донецькій,
Запорізькій, Полтавській, Сумській, Херсонській, Львівській та
Чернівецькій областях. Для запобігання вищенаведених фактів необхідно
уважно перевіряти документи осіб, які приходять на перевірки як
працівники органів ДПС. У випадках виникнення сумнівів щодо повноважень
перевіряючих чи отримання інформації про корупційні дії з боку
податківців звертатись до Управління по боротьбі з корупцією та безпеки
в ОДПС ДПА України або наших регіональних підрозділів в обласних ДПА.

З урахуванням виступу Президента України на Всеукраїнській нараді 29
січня 2004 року з проблем боротьби з організованою злочинністю і
корупцією та захисту прав людини Управлінням по боротьбі з корупцією та
безпеки в ОДС ДПА України та відповідно до Указу Президента України від
09 лютого 2004 р. № 175/2004 “Про систему заходів щодо усунення причин
та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” намічено та
виконуються заходи щодо посилення ролі профілактики з метою упередження
та недопущення посадовцями податкової служби корупційних, злочинних та
інших негативних діянь у ході службової діяльності [11].

Література:

1. Про державну податкову службу в України: Закон України // ВВР. –
1990.

2. Про створення Державної податкової адміністрації України і місцевих
податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22 серпня 1996 р.
№ 760/96 // ВВР. – 1996.

3. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс
України.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України.

5. Про боротьбу з корупцією: Закон України.

6. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з
організованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від
06.02.03 р. № 84/2003 // ВВР. – 2003.

7. Звіт Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах ДПС
України за 2003 р.

8. Статистичні дані Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в
органах ДПС України за 2003 р.

9. Необхідна персональна відповідальність // Урядовий кур’єр. – 2004. –
26.03. – № 57.

10. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами: Закон України № 2181-111 від 21.12.2000
р.

11. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють
злочинним проявам і корупції: Указ Президента України від 09 лютого 2004
р. № 175/2004 // ВВР. – 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020