.

Правове регулювання використання електронних контрольно-касових апаратів і книги обліку розрахункових операцій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1866
Скачать документ

Реферат на тему:

Правове регулювання використання електронних контрольно-касових апаратів
і книги обліку розрахункових операцій

Усі торгові угоди, які здійснюються за готівку або із застосуванням
інших засобів платежу (платіжних карток, чеків та жетонів), повинні
підлягати обліку. Первинні облікові документи повинні бути складені в
момент проведення господарської операції, або безпосередньо після її
завершення.

Облік торгових угод здійснюється з допомогою реєстраторів розрахункових
операцій або з допомогою розрахункової книжки.

Реєстратор розрахункових операцій – пристрій або програмно-технічний
комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для
реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів або реєстрації
кількості проданих товарів.

До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний
контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор,
комп’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу
товарів (послуг) тощо.

Електронний контрольно-касовий апарат – реєстратор розрахункових
операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування кожного
найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування
розрахункових та інших звітних документів.

Книга обліку розрахункових операцій – прошнурована та відповідним чином
зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, яка
містить щоденні звіти, які складаються на підставі розрахункових
документів по руху готівкових засобів, товарів (Додаток №1).

Розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована
книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що
містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у
випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Реєстратори розрахункових операцій застосовуються підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами
– суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з
розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням
платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів
(наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Продавці при продажу товарів у сфері торгівлі та громадського харчування
зобов’язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки через
зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у
фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з
роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують
виконання розрахункових операцій, або із застосуванням зареєстрованих у
встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар розрахунковий документ
встановленої форми на повну суму проведеної операції;

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до
Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням
встановленого порядку їх застосування;

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та
незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках,
визначених Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку
розрахункових операцій та розрахункової книжки (Додатки № 1, 2);

6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових
операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх
закінчення;

7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов’язану
із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових
книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;

8) реалізовувати товари за умови наявності цінника на товар (меню,
прейскуранта) у грошовій одиниці України;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за
виключенням автоматів з продажу товарів фіскальні звітні чеки і
забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

10) друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням
автоматів з продажу товарів контрольні стрічки і забезпечувати їх
зберігання протягом трьох років;

11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових
операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування,
цін товарів та обліку їх кількості;

12) вести у встановленому порядку облік товарів за місцем їх реалізації
та зберігання, реалізовувати тільки обліковані товари;

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці
проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті
реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання
розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими
квитанціями, виданими з початку робочого дня;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування,
ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного
обслуговування у встановленому порядку.

15) надавати покупцю товарів за його вимогою чек, накладну або інший
письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від
продавця до покупця.

На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення
його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих
днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій
здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та
розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого
резервного реєстратора розрахункових операцій.

Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва
підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім
підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення
розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням
прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних
квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

2) при продажу товарів суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними
особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за
фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту, якщо такі суб’єкти
не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив);

3) при продажу товарів фізичними особами, оподаткування доходів яких
здійснюється відповідно до законодавства з питань оподаткування
суб’єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва
про сплату єдиного податку), якщо такі суб’єкти не здійснюють продаж
підакцизних товарів (крім пива на розлив), за умови ведення такими
особами книг обліку доходів і витрат;

4) при продажу товарів суб’єктами підприємницької діяльності, які
придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з
питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі
суб’єкти не здійснюють продаж підакцизних товарів (крім пива на розлив);

5) при продажу товарів (крім підакцизних) особами які отримали пільговий
патент для продажу товарів за умови ведення такими особами книг обліку
доходів і витрат у разі коли такі особи не є платниками податку на
додану вартість;

6) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або
промисловими товарами за готівкові кошти на ринках, якщо вони сплачують
ринковий збір;

7) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших
видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага
такої продукції становить понад 50 відсотків загального товарообігу за
відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих
товарів, а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах
метрополітену;

8) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн,
цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і
буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних
навчальних закладів під час навчального процесу”.

На території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті
реєстратори розрахункових операцій вітчизняного та іноземного
виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів
розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких
відповідає конструкторсько-технологічній та програмній документації
виробника.

Контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності порядку
проведення розрахунків за товари здійснюють органи державної податкової
служби України шляхом проведення оперативних перевірок.

Додаток 1.

КНИГА

обліку розрахункових операцій

Розділ 1. Фіскальні звітні чеки.

МІСЦЕ ДЛЯ ПІДКЛЕЮВАННЯ ЧЕКІВ

Сторінки для обліку розрахункових операцій, квитанцій, ремонтів

Розділ 2. Облік руху готівки та сум розрахунків.

Дата Номер Z-звіту (номер розрахункової книжки) Сума готівки Сума

розрахунків Сума ПДВ Видано при

поверненні товару

Службове внесення Службова видача загальна За ставкою ПДВ 20%

1 2 3 4 5 6 7 8

Розділ 3. Облік розрахункових квитанцій.

Номери фіскальних чеків за контрольною стрічкою Номер розрахункової
книжки Початок використання Закінчення використання Номер Z-звіту після
встановлення РРО

Першого на початок робочого дня Останнього перед виходом РРО з ладу

Дата і час Серія та номер розр. квитанції Дата і час Серія та номер
розр. квитанції

1 2 3 4 5 6 7 8

Розділ 4. Облік ремонтів та технічного обслуговування РРО.

№ з/п Дата і час виходу РРО з ладу Характер несправності (вид
техобслуговування) Дата і час відновлення роботи РРО Підпис та
індивідуальне клеймо працівника ЦСО, який проводив ремонт
(обслуговування) РРО Засіб реєстрації розрахунків під час ремонту РРО
Номер першого Z-звіту після відновлення роботи РРО

1 2 3 4 5 6 7

Примітки:

1. Z-звіт – фіскальний звітний чек.

2. У графі 2 розділу 2 замість номера Z-звіту вказується номер
розрахункової книжки, що використовувалась під час відключення
електроенергії або в період ремонту РРО, якщо наприкінці робочого дня
фіскальний звітний чек не роздруковувався через відсутність
електроенергії чи непрацездатність РРО.

Додаток 2.

Розрахункова квитанція

Форма № РК-1

Серія АААА

№000000 Лінія відриву РОЗРАХУНКОВА КВІТАНЦІЯ Серія АААА №0000

, ІД ПН

Сума розрахунку

(грн. коп.)

всього:

____

у т. ч. за ставкою ПДВ 20%

____

Найменування товару (послуги) Вартість о.в. ПДВ(%) Вартість

Сума розрахунку (грн., коп.)

Розрахунок провів_________________ ___________

(підпис) (дата)

Додаток 3.

Спрощена розрахункова квитанція

Форма № РК-2

ААА № 000000 ААА

Всього____ ____

№ 000000 ІД

Всього____ ____

Примітки. На одній сторінці розрахункової книжки може розміщатися
довільна кількість спрощених розрахункових квитанцій за умови
забезпечення місця для записування суми розрахунку, а також чіткого
позначення серії та номерів спрощених розрахункових квитанцій.

Література

Попов А.А. „Торговое право”. – Харьков , „РА-Каравелла”,2000.

Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под
редакцией Саниахметовой Н.А. – Харьков.:”Одиссей”,2000. – 560с.

Хозяйственное право: Учебник для вузов/ Под редакциєй Мамутова В.К. –
К.: Юринком Интет, 2002.

Крысенко Т.В. Торговля: организация, налоговый и бухгалтерський учт:
Практическое пособие/ Крысенко

Т.В., Шингур И.М. – К.: Редакция газеты „Бухгалтерия. Налоги. Бизнес”,
2002. – 240с.

Единый налог. Нормативно-правовая база./ Энциклопедия бухгалтера и
экономиста. Приложение. Сентябрь 2001. – Харьков, ООО Центр „Консульт”,
20001

Захист прав споживачів. Збірник документів. (З можливістю копіювання). –
К.: СПЛАЙН, 2000. – 80 с.

Новиков С. Выездная торговля: Правила и организация выездной торговки. –
Харьков, ООО Центр „Консульт”, 2002

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019