.

Право озброєних конфліктів: поняття, предмет регулювання. Правова регламентация стадій і окремих режимів ведення війни. Захист прав особи (курсова роб

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 6443
Скачать документ

Курсова робота

Право озброєних конфліктів: поняття, предмет регулювання. Правова
регламентация стадій і окремих режимів ведення війни. Захист прав особи

Зміст

Вступ

Право озброєних конфліктів: поняття, предмет регулювання

1.1. Коротке ведення в історію питання

1.2. Право озброєних конфліктів як галузь міжнародного права

1.3. Цілі і задачі міжнародно-правової регламентації озброєних
конфліктів. Види озброєних конфліктів

Правова регламентация стадій і окремих режимів ведення війни

2.1. Початок війни і її правові наслідки. Театр війни

2.2. Правове положення учасників озброєних конфліктів

2.2.1. Нейтралітет під час війни

2.3. Засоби і методи ведення війни

2.3.1. Засоби і методи ведення морської війни

2.3.2. Засоби і методи ведення повітряної війни

2.4. Режим військової окупації

Захист прав особи під час озброєного конфлікту

3.1. Правовий режим поранених і хворих

3.2. Режим військового полону

Міжнародно-правова регламентація закінчення військових дій і стану війни

Висновок

Список використаних нормативних актів і літератури

Вступ

Постановка наукової проблеми, що стосується норм має рацію, вживаних в
період озброєної боротьби, обумовлена досягнутим рівнем розвитку даної
галузі міжнародного права, оскільки назріла необхідність по-новому
підійти до наукової характеристики окремих її положень. Сучасне
міжнародне право є складною системою юридичних норм і принципів, в яких
знаходять свій вираз об’єктивні закономірності розвитку міжнародних
відносин. Система міжнародного права, будучи віддзеркаленням міжнародних
відносин, що постійно розвиваються, сама постійно розвивається.

Міжнародно-правова заборона агресивних воєн саме по собі ще не веде до
викорінювання з суспільного життя причин, що породжують озброєні
конфлікти. Не дивлячись на заборону звертатися до озброєної сили в
міжнародних відносинах, держави не рідко ще вдаються до неї для дозволу
виникаючих між ними суперечок і конфліктних ситуацій. Це зумовлює
необхідність правового регулювання суспільних відносин, що виникають в
ході озброєного конфлікту, в цілях його максимально можливої
гуманізації. Відповідна група норм міжнародного права іноді умовно
іменується “право озброєних конфліктів”. Вона включає ряд договірних і
звичайно-правових принципів і норм, що встановлюють взаємні права і
обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо застосування засобів і
методів ведення озброєної боротьби, регулюючих відносини між воюючими і
нейтральними сторонами і визначаючих відповідальність за порушення
відповідних принципів і норм.

Детальне опрацьовування цієї групи норм міжнародного права для Росії
стає тим більше актуальніше, чим далі заходить конфлікт в Чечні.
Враховуючи неослабну увагу Європейського Союзу до даної проблеми Росії
необхідно здійснювати заходи, що проводяться по звільненню території
Чеченської Республіки від банд формувань, екстремістів і терористів, в
строгій відповідності з нормами міжнародного права регулюючих відносини
між суб’єктами міжнародного права в період озброєних конфліктів. Але,
якщо конфлікт в Чечні прирівнюється до озброєних конфліктів
неміжнародного характеру, то у світлі останньої інформації про нанесення
превентивних ракетно-бомбових ударів по території Афганістану, зокрема,
по території, контрольованій терористичним рухом “Талібан”, російському
уряду необхідні детальні консультації з фахівцями МІДа РФ і провідними
юристами у області міжнародного права. Ґрунтуватися на прецеденті,
допущеному Сполученими Штатами Америки, і тим більше керуватися ним не
можна.

У даній роботі ми постараємося відобразити становлення права озброєних
конфліктів як галузі міжнародного права, розглянувши дискусії з цього
питання провідних юристів у області міжнародного права; класифікувати
саму галузь по окремих правових режимах властивих міжнародному праву в
період озброєних конфліктів, оскільки вважаємо, що дана галузь не має
чіткої класифікації, що видно з учбової літератури, а також освітити
саму галузь по чинних нормативних актах, монографіях і учбовій
літературі.

Право озброєних конфліктів: поняття, предмет регулювання озброєних
конфліктів: поняття, предмет регулювання

Коротке ведення в історію питання

Юридична наука до недавнього часу не могла виробити єдиного поняття, що
визначає ту галузь права, норми якої регулюють ведення озброєної
боротьби; серед учених немає єдності щодо змісту цієї галузі права.
Найпоширенішими термінами, застосовними до даної галузі права, є “право
війни”, “міжнародне військове право”, “закони і звичаї війни”, “закони
війни”. З 1968 року, в матеріалах і документах ООН, в дослідженнях
юристів-міжнародників стало посилено дискутуватися питання про норми
права, вживаних в період озброєних конфліктів, і він зразу ж виявився
предметом полеміки між юристами фахівцями міжнародного права різних
країн.

Навколо проблеми формування права озброєних конфліктів як самостійній
галузі міжнародного права йде жвава дискусія. Відомо, що вже відвіку
(спочатку у формі звичаю, а потім і юридичних норм) в рамках загального
міжнародного права існувала і існує група діючих і загальновизнаних норм
і принципів, що мають своїм змістом захист індивіда в період озброєного
конфлікту. Інша справа, що ці норми не завжди дотримуються, що вони в
той або інший період часу, не повністю відповідали вимогам розвитку
науки і військової техніки.

Останніми роками найбільш споживаним стає поняття “міжнародне
гуманітарне право”. Аналіз публікацій авторів дозволяє об’єднати їх в
три групи.

Перша група (швейцарець Же. Пікте, француз Г. Курсье і ін.) досліджують
гуманітарне право в широкому значенні цього поняття. Пікте під
міжнародним гуманітарним правом в широкому значенні розуміє “сукупність
діючих звичних і конвенційних норм, що забезпечують пошану людської
особи і її розвиток”. На його думку, воно охоплює дві підгалузі: “право
війни” і “право людини”. Він також вважає, що обидві ці підгалузі,
будучи тісно між собою зв’язаними, проте є самостійними і незалежними
один від одного. Пікте детально не досліджує поняття “право людини”, а
зосереджує основна увага на аналізі поняття “право війни”.

Різницю між поняттями “право війни” і “право людини” Пікте виводить з
джерел, що лежать в основі становлення цих понять. Він вважає, що якщо
біля витоків поняття “права людини” знаходиться Загальна декларація прав
людини 1948 року, то основні норми права війни почали формуватися вже з
1864 року. Разом з цим він проводить відмінність між цими поняттями і по
такій ознаці, як “інструмент забезпечення норми”. Він вважає, що якщо
норми “права війни” універсальні і обов’язкові для всіх держав, то при
здійсненні норм “прав людини” система контролю за їх виконанням і
санкцій за їх порушення є елементом іншого порядку.

Пікте вважає, що “право війни” і “право людини” – це дві самостійні
правові системи в рамках міжнародного гуманітарного права, які діють в
різні періоди: “право війни” – в ході озброєних конфліктів”, “права
людини” – в мирний час.

Інша група зарубіжних юристів (А. Робертсон, Х. Фрік і ін.) визначають
міжнародне гуманітарне право дуже вузько, або вважаючи його частиною
(галуззю) “прав людини”, або зводячи його до “права Гааги” або “права
Женеви”. Так, англійський юрист А. Робертсон вважає, що міжнародне
гуманітарне право є лише галуззю “прав людини”, а самі права людини
складають основу гуманітарного права. Західнонімецький юрист Фрік
розуміє під міжнародним гуманітарним правом сукупність юридичних норм,
направлених на “забезпечення мінімуму правового захисту пораненим,
хворим, військовополоненим і цивільним особам, що вибулим з ладу або не
беруть участі у військових діях”.

Нарешті, третя група зарубіжних юристів (А. Рандельцхофер, О. Киммініх,
М. Вете і ін.) вважає, що міжнародне гуманітарне право складається з
двох частин – “право Гааги” і “право Женеви” – і діє воно тільки в
період озброєних конфліктів. Вони критикують Пікте, який стверджує, що
міжнародне гуманітарне право діє і в мирний час. Так, Ранделцхофер
вважає, що у власному значенні слова міжнародне гуманітарне право – “це
сукупність норм закріплених в Гаагських (1907 р.), Женевських (1949 р.)
конвенціях і Гаагській конвенції 1954 року”, тобто ні якого розподілу на
“право Гааги” і “право Женеви” не існує.

Юрист Киммініх виступає проти того, щоб обмежувати тільки міжнародне
гуманітарне право “правом Женеви”. Він пише, що “право Гааги” є теж
міжнародним гуманітарним правом і витікає з ідеї гуманності. Киммініх
заперечує розподіл “права війни” на “право Гааги” і “право Женеви”.

Така позиція зарубіжних авторів не враховувала, по-перше, відмінності і
особливості в захисті прав людини в період війни і в мирний час; не
виділяла специфіки захисту прав людини під час озброєного конфлікту.
По-друге, міжнародно-правовий захист жертв озброєних конфліктів
розглядався ізольований, у відриві від досягнень по міжнародно-правовому
регулюванню ведення війни і, зокрема, по обмеженню і забороні
застосування деяких засобів ведення війни. Все це зводило право, вживане
озброєних конфліктах, до рівня захисту жертв війни, що не відповідало
практиці держав, виступаючих за комплексне рішення всіх питань права,
вживаного в озброєних конфліктах. По-третє, згадані автори змішували два
поняття: міжнародне гуманітарне право і міжнародне гуманітарне право,
вживане в озброєних конфліктах.

Декілька іншу позицію займали у той час (1970 – 80 рр.) радянські
юристи, хоча це можна пояснити і класовим протистоянням у той час, але
вони, дотримуючись наукового підходу на проблему права в період
озброєних конфліктів, на наш погляд мали правильнішу точку зору, що
позначилося на науковому розумінні даної проблеми у той час, і має
відчутні наслідки в наші дні.

Так, С.В. Ісаковіч згодився з появою нового “інституту міжнародного
права – міжнародного гуманітарного права”, що є закономірним слідством
процесу гуманізації ведення озброєної боротьби, і розглядає його як
сукупність юридичних норм, регулюючих ведення озброєної боротьби. На
його думку, воно містить три групи норм:

захист цивільного населення, поранених, хворих, військовополонених,
правовий режим військової окупації, міри по захисту культурних
цінностей;

порядок оголошення війни, театр війни, склад озброєних сил, припинення
війни;

заборона хімічної і бактеріологічної зброї, заборона застосування
будь-якої зброї заподіюючого зайві страждання.

З приведеного вище аналізу робіт не можна зробити висновок про поняття і
місце права озброєних конфліктів в системі сучасного міжнародного права.
Якщо право озброєних конфліктів самостійна специфічна галузь
міжнародного права, то, що ж є предметом його регулювання? Які
специфічні особливості цієї галузі? Який метод його правового
регулювання? Чи можна взагалі говорити про право озброєних конфліктів як
самостійну галузь міжнародного права?

1.2. Право озброєних конфліктів як галузь міжнародного права

Обґрунтування існування самостійної галузі міжнародного права – право
озброєних конфліктів – має не тільки теоретичне значення. Різнобій у
визначенні даного поняття неминуче призводить до того, що ця галузь
міжнародного права іноді зображається як щось аморфне, неконкретне; з
цього, у свою чергу, робиться висновок, що вона не має чітких,
конкретних принципів. Вироблення єдиного поняття, формулювання і
закріплення в міжнародних угодах єдиних принципів і норм поклали б край
розбіжностям з приводу правомірності або неправомірності дій воюючих, що
сприяло б чіткішому виконанню норм права озброєних конфліктів. Кінець
кінцем, це приведе до гуманізації ведення озброєної боротьби.

Зміст і місце цієї галузі права спробував вивести, і потрібно сказати не
безуспішно, Арцибасов І.Н. в 1989 році. Він пояснює, що право озброєних
конфліктів як самостійна галузь міжнародного права повинна “вписуватися”
в єдину систему сучасного міжнародного права, що склалася. Прагматичний
підхід до обгрунтування самостійної галузі права може тільки пошкодити
стрункій теоретичній конструкції системи сучасного міжнародного права,
порушити її. Як він відзначає, право озброєних конфліктів, з одного
боку, як би не “вписується” єдину систему міжнародного публічного права
як права миру і мирного співіснування держав, права, що забороняє
агресію і незастосування сили, права, що вимагає від держав вирішувати
виникаючі між ними суперечки тільки мирним шляхом, що містить принцип. З
другого боку, право озброєних конфліктів містить значну кількість норм і
принципів, властивих тільки цієї, специфічної галузі міжнародного права
і регулюючих відносини між державами в умовах озброєної боротьби,
оскільки такі мають місце бути.

Для того, щоб показати існування самостійної галузі права в тій або
іншій системі права, слід, перш за все, визначити критерії, які лежать в
основі визнання галузей самостійними. У юридичній літературі з приводу
таких критеріїв немає єдності і Арцибасов І.Н. користується, на наш
погляд, найправильнішою позицією Лазарева М.І., який називає наступні
критерії, властиві галузі:

предмет правового регулювання (специфічний круг суспільних відносин);

специфічні норми, регулюючі ці відносини;

достатньо крупна суспільна значущість певного круга суспільних відносин;

достатньо обширний об’єм нормативно-правового матеріалу;

зацікавленість суспільства у виділенні нової галузі права;

спеціальні принципи права, регулюючі побудову нової галузі права.

Якщо розглянути ці критерії стосовно сукупності норм і принципів права,
вживаного в період озброєних конфліктів, можна вивести наступне:

Предметом правового регулювання права озброєних конфліктів є специфічні
суспільні відносини, що виникають в період озброєної боротьби або у
зв’язку з озброєною боротьбою, яка може прийняти форму війни,
міжнародного озброєного конфлікту, конфлікту неміжнародного характеру.

Специфічний характер норм права озброєних конфліктів витікає з предмету
регулювання і полягає у тому, що вони в основному встановлюють поведінку
суб’єктів міжнародного права в період конфронтації між ними (війна,
озброєний конфлікт). Ніяка інша галузь міжнародного права не містить
таких норм. Дія цих норм обмежена у просторі та часі. Їх характерна межа
– відносна новизна ухвалення таких норм. Наприклад, науково-технічна
революція у військовій справі привела до появи мін-пасток і кулькових
бомб. Вміст цих бомб складають кульки, які не є видимим в людському тілі
рентгеном. Міни-пастки і кулькові бомби – антигуманна зброя (якщо
яка-небудь зброя і можна розглядати як гуманне), від застосування якого
страждає, перш за все, цивільне населення. У 1980 році була прийнята
спеціальна конвенція, що забороняє застосування цієї зброї проти
цивільного населення і в 1996 році вона була доповнена Протоколами ООН
№№ I, II.

Крупна суспільна значущість, об’єктивно обумовлений інтерес в
самостійному регулюванні даного комплексу пояснюється тими наслідками,
які несуть з собою війни і озброєні конфлікти. Відомо, що вже після
другої світової війни в озброєних конфліктах загинуло більше 25 млн.
чоловік, багато з яких – через неврегульовані окремі області права
озброєних конфліктів.

Об’єм нормативного матеріалу права озброєних конфліктів достатньо
обширний. Деякі юристи (наприклад, Колосов )Ю.М. вважають, що саме
утворення галузі міжнародного права, можливо, лише у тому випадку, коли
“держави домовляються про формування широкого універсального
міжнародно-правового акту, що містить основні принципи міжнародного
права в даній галузі”, тобто формування тієї або іншої галузі права в
системі міжнародного права зв’язується з наявністю універсального
міжнародно-правового акту. Такі універсальні акти по праву озброєних
конфліктів є (Санкт-петербурзька про відміну вживання вибухових і
запалювальних куль 1888 року, Гаагські конвенції 1899 р. і 1907 р. “Про
відкриття військових дій”, “Про закони і звичаї сухопутної війни” і ін.,
Женевські конвенції від 12 серпня 1949 р., а також додаткові Протоколи
до них і т.п.).

З урахуванням розглянутих критеріїв право озброєних конфліктів можна
визначити як сукупність створюваних шляхом міжнародних угод або звичаю
юридичних норм, вживаних у війнах, міжнародних і неміжнародних озброєних
конфліктах, що забороняють використовування певних засобів і методів
ведення озброєної боротьби, забезпечуючих захист прав індивіда в ході
цієї боротьби і встановлюючих міжнародно-правову відповідальність держав
і кримінальну відповідальність фізичних осіб за їх порушення.

1.3. Цілі і задачі міжнародно-правової регламентації озброєних
конфліктів. Види озброєних конфліктів

Як наголошувалося вище, міжнародне право в період озброєних конфліктів –
це самостійна галузь міжнародного права – сукупність конвенційних і
звичних норм, регулюючих відносини між тими, що беруть участь в
озброєному конфлікті і суб’єктами міжнародного права, що торкнуться їм,
з приводу застосування засобів і методів ведення озброєної боротьби,
захисту поранених, хворих, військовополонених і цивільного населення, що
встановлює відповідальність держав і окремих осіб за порушення цих норм.

Специфічним предметом регулювання права, що стосується озброєних
конфліктів, є як відносини між державами в період озброєної боротьби
(засоби, способи ведення війни і т.д.), так і відносини у зв’язку з
такою боротьбою (режим поранених, військовополонених, висновок угод про
перемир’я, підписання мирних договорів і т.д.).

Суб’єктами права озброєних конфліктів є суверенні держави, що борються
за свою незалежність нації і деякі міжурядові міжнародні організації
(типу ООН).

Сучасне міжнародне право забороняє загарбницькі, агресивні війни (п.4
ст.2 Статуту ООН). Разом м тим це не означає, що війни вже виключені з
життя людського суспільства, що зникли причини і джерела, що породжують
озброєні конфлікти. Хоча, крім незаконних воєн, в сучасних умовах можуть
мати місце і справедливі війни, не заборонені міжнародним правом в
рамках міжнародних озброєних конфліктів, а також законне застосування
озброєної сили. До них відносяться:

оборонні війни у порядку здійснення державою або групою держав права на
індивідуальну або колективну самооборону від агресії відповідно до ст.
51 Статуту ООН;

національно-визвольні війни колоніальних або залежних народів, що
піднялися із зброєю в руках на боротьбу за своє національне звільнення і
утворення власної незалежної держави (наприклад, Організація Звільнення
Палестини);

операції військ ООН, створених за рішенням Ради Безпеки ООН відповідно
до ст. 42 Статуту ООН;

застосування озброєної сили при виконанні договірних зобов’язань
(наприклад, використовування індійських військ проти угрупування “Тигри
звільнення “Таміл ілама” відповідно до договору між Індією і Шрі-Ланкой
про врегулювання етнічного конфлікту в Шрі-Ланке 1987 р.).

Наявність джерел, що породжують війни, обуславліваєт необхідність
існування в міжнародному праві специфічних правових норм, покликаних
регулювати відносини між державами у разі озброєних конфліктів і сприяти
гуманізації ведення озброєної боротьби. Їх значення полягає у тому, що
вони:

обмежують воюючих у виборі засобів і методів ведення військових дій;

забороняють або обмежують застосування найбільш варварських засобів
ведення війни;

регламентують положення нейтральних, а також держав, що не беруть участь
в озброєному конфлікті;

служать інтересам миролюбних сил, сприяють викриттю агресивних,
реакційних сил;

захищають цивільне населення виявилося на території в зоні озброєного
конфлікту.

Міжнародне право в період озброєних конфліктів регулює поведінку воюючих
сторін, як в процесі міжнародних озброєних конфліктів, так і озброєних
конфліктів неміжнародного характеру.

Згідно положенням Женевських конвенцій 1949 року міжнародними озброєними
конфліктами признаються такі конфлікти, коли один суб’єкт міжнародного
права застосовує озброєну силу проти іншого суб’єкта. Таким чином,
сторонами в озброєному конфлікті можуть бути держави, нації і
народності, що борються за свою незалежність, міжнародні організації, що
здійснюють колективні озброєні заходи по підтримці миру і міжнародного
правопорядку.

Згідно ст. 1 Додаткового протоколу I Женевських конвенцій, що стосується
захисту жертв міжнародних озброєних конфліктів, міжнародними є також
озброєні конфлікти, в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального
панування і іноземної окупації і проти расистських режимів в здійснення
свого права на самовизначення. Озброєний конфлікт між повстанцями і
центральним урядом є, як правило, внутрішнім конфліктом. Проте повстанці
можуть бути визнані “воюючою стороною”, коли вони:

Мають свою організацію;

Мають на чолі відповідальні за їх поведінку органи;

Встановили свою владу на частини території;

Дотримують в своїх діях “закони і звичаї війни”.

Визнання повстанців “воюючою стороною” виключає застосування до них
національного кримінального законодавства про відповідальність за масові
безлади і т.д. На захоплених в полон розповсюджується статус
військовополонених. Повстанці можуть вступати в правовідносини з третіми
державами і міжнародними організаціями, одержувати від них допомогу, що
допускається міжнародним правом. Таким чином, визнання повстанців
“воюючою стороною”, як правило, свідчить про придбання конфліктом
статусу міжнародного і є першим кроком до визнання нової держави.

Озброєні конфлікти неміжнародного характеру – це все непотрапляючі під
дію ст. 1 Додаткового протоколу I озброєні конфлікти, що відбуваються на
території якої-небудь держави “між його озброєними силами або іншими
організованими озброєними групами, які, знаходячись під відповідальним
командуванням, здійснюють такий контроль над частиною його території,
який дозволяє їм здійснювати безперервні і узгоджені військові дії і
застосовувати положення Протоколу II, що стосується захисту жертв
озброєних конфліктів неміжнародного характеру.

Озброєні конфлікти неміжнародного характеру володіють наступними
ознаками:

застосування зброї і участь в конфлікті озброєних сил, включаючи
поліцейські підрозділи;

колективний характер виступів. Дії ваблячі обстановку внутрішньої
напруженості, внутрішні безлади не можуть вважатися даними конфліктами;

певний ступінь організованості повстанців і наявність органів,
відповідальних за їх дії;

тривалість і безперервність конфлікту. Окремі спорадичні виступи
слабоорганізованних груп не можуть розглядатися як озброєні конфлікти
неміжнародного характеру;

здійснення повстанцями контролю над частиною території держави.

До озброєних конфліктів неміжнародного характеру слід відносити всі
громадянські війни і внутрішні конфлікти, що виникають із спроб
державних переворотів і т.д. Ці конфлікти відрізняються від міжнародних
озброєних конфліктів, перш за все тим, що в останніх обидві воюючі
сторони є суб’єктами міжнародного права, тоді як в громадянській війні
воюючою стороною признається лише центральний уряд.

Правова регламентація стадій і окремих режимів ведення війни

2.1. Початок війни і її правові наслідки. Театр війни

Військові дії між державами не повинні починатися без попереднього
недвозначного попередження, яке матиме форму ультиматуму з умовним
оголошенням війни (ст. 1 Гаагської Конвенції про відкриття військових
дій 1907 року). Проте, згідно визначенню агресії, прийнятому Генеральною
Асамблеєю ООН 14 грудня 1974 року, сам факт оголошення війни, яка не є
актом самооборони відповідно до ст. 51 Статуту ООН, не перетворює війну
протиправну у війну законну і є актом агресії. Початок же агресивної
війни без її оголошення є обтяжливою обставиною, що підвищує
відповідальність агресора.

Оголошення війни входить в компетенцію найвищих органів державної влади
і визначається конституцією кожної країни. Хоча, в нашій конституції це
питання, сказати прямо, не врегульоване. Стаття 87 в п. 2 визначає, що у
разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози
агресії Президент Російської Федерації вводить на території Російської
Федерації або в окремих її місцевостях військове положення з негайним
повідомленням про це Раді Федерації і Державній Думі. Про оголошення і
початок війни, а також про те кому належить дана компетенція Конституція
РФ не передбачає.

Оголошення війни, навіть якщо воно не супроводжується військовими діями,
завжди приводить до стану війни і спричиняє за собою певні правові
наслідки. Це означає кінець мирних відносин між відповідними державами:
дипломатичні і консульські зв’язки припиняються; персонал посольств і
консульств озивається; політичні договори (про ненапад, про нейтралітет,
про венозний союз) припиняють свою дію; деякі багатобічні договори,
припиняють свою дію у відносинах між воюючими державами; міжнародні
багатобічні договори, що закріплюють норми і принципи має рацію в період
озброєних конфліктів, починають діяти і у відносинах між воюючими
сторонами. Особливості таких договорів полягає у тому, що вони не можуть
бути денонсовані (денонсація – правомірна одностороння відмова держави
від договору) під час війни сторонами, що беруть участь в озброєному
конфлікті. З початком війни починається фактичне здійснення положень
договорів і угод, які регулюють відносини між державами, що вступили у
війну, з одного боку, нейтральними і іншими невоюючими державами – з
іншою. До громадян країни-супротивника може бути застосований
спеціальний режим; їх право на вибір місця проживання обмежується; вони
можуть бути інтерновані або примусово поселені у визначеному місці (ст.
41 і 42 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення
під час війни).

Військові дії розгортаються на певних територіях воюючих держав. Під
театром війни розуміється вся територія воюючих держав (сухопутна,
морська і повітряний простір над ними), на якій вони можуть потенційно
вести військові дії. Під театром військових дій розуміється територія,
на якій озброєні сили воюючих держав фактично ведуть військові дії.

Територія (сухопутна, морська, повітряна) нейтральних і невоюючих держав
не повинна використовуватися як театри військових дій. Під театром
військових дій на морі розуміється простір, що включає внутрішні і
територіальні води воюючих держав, прилеглі і економічні зони, а також
води відкритого моря, які повинні бути ограніченни військовими або
блокадними зонами, і повітряний простір над ними.

Разом з тим діючі норми міжнародного права встановлюють точно певні
вилучення з театру війни, зокрема в межах території воюючих держав. Так,
наприклад, не можуть вважатися театром війни, а, отже, і об’єктом нападу
і знищення:

територія (сухопутна, морська) і повітряний простір над нею нейтральних
і інших, не воюючих держав;

міжнародні протоки і канали (Магелланов проливши за Договором між
Аргентиною і Чилі 1981 року, Суецький канал відповідно до
Константінопольськой конвенції 1888 року, річка Дунай по Конвенції про
режим судноплавства на Дунаї від 18 серпня 1948 року);

частини Світового океану, острова, архіпелаги, на які розповсюджується
режим нейтралізованих і демілітаризованих територій;

санітарні зони і місцевості, зокрема на окупованій території, що мають
відмітні емблеми, організовані так, щоб захистити від дій війни
поранених і часткових, а також персонал, на який покладені організація і
управління цими зонами і місцевостями і догляд за особами, які будуть
там сконцентровані (ст. 23 Женевської конвенції про поліпшення долі
поранених і хворих в діючих арміях 1949 року);

культурні цінності, будівлі і центри культурних цінностей, що мають
велике національне і загальносвітове значення, внесені в Міжнародний
реєстр культурних цінностей, знаходяться під спеціальним захистом і
позначені спеціальним знаком (ст. ст. 1, 16 і ін. Гаагської конвенції
про захист культурних цінностей у разі озброєних конфліктів 1954 року);

райони розташування атомних електростанцій, гребель і дамб, руйнування
яких чревате катастрофічними і небезпечними наслідками для цивільного
населення (Додатковий протокол II 1977 року до Женевських конвенцій про
захист жертв війни).

2.2. Правове положення учасників озброєних конфліктів

У озброєному конфлікті міжнародного характеру воюючі сторони
представлені перш за все своїми озброєними силами. Згідно Додатковому
протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року, озброєні сили воюючих
сторін “складаються зі всіх організованих озброєних сил, груп і
підрозділів, що знаходяться під командуванням особи, відповідальної
перед цією стороною за поведінку своїх підлеглих, навіть якщо ця сторона
представлена урядом або владою не визнаними осоружною стороною. Такі
озброєні сили підкоряються внутрішній дисциплінарній системі, яка, серед
іншого, забезпечує дотримання норм міжнародного права, вживаних в період
озброєних конфліктів” (п. 1 ст. 43).

Учасників озброєних конфліктів можна умовно розділити на дві групи: що
б’ються (комбатанти) і не б’ються (некомбатанти). Згідно Додатковому
протоколу I, особи, що входять до складу озброєних сил сторони, що
знаходиться в конфлікті, і що беруть безпосередню участь в бойових діях,
є комбатантамі. Тільки за комбатантамі признається право застосовувати
військову силу. До них самих допустимо в ході бойових дій вищої міри
насильства, тобто фізичного знищення. Комбатанти, що виявилися у владі
супротивника, має право вимагати поводження з ними як з
військовополоненими.

До тих, що не б’ються відноситься особовий склад, що правомірно
знаходиться в структурі озброєних сил воюючої сторони, надаючий їй
всесторонню допомогу в досягненні успіхів в бойових діях, але що не
беруть безпосередньої участі в цих діях. Це інтендантський і медичний
персонал, кореспонденти і репортери, духівництво і ін. Ті, що не б’ються
не можуть бути безпосереднім об’єктом озброєного нападу супротивника. В
той же час, зброя, що є у них, вони зобов’язані використовувати виключно
в цілях самооборони і захисту увіреного їм майна.

Таким чином, розподіл озброєних сил на тих, що б’ються і не б’ються
грунтується на їх безпосередній участі в бойових діях із зброєю в руках
від імені і на користь тієї воюючої сторони, в озброєні сили якої вони
правомірно включені.

Оскільки партизанська війна кваліфікується сучасним міжнародним правом
як правомірна форма боротьби проти агресора, колоніальної залежності і
іноземної окупації, за партизанами, згідно Женевським конвенціям 1949
року, признається статус комбатанта, якщо вони мають на чолі особу,
відповідальну за своїх підлеглих, мають відмітний знак, відкрито носять
зброю, дотримують в ході бойових дій закони і звичаї воїни. У світлі
сучасного міжнародного права статусом комбатанта володіють і бійці
національно-визвольних рухів.

Враховуючи вищевикладене, на практиці не рідко виникає необхідність в
розмежуванні таких категорій як військовий шпигун і військовий
розвідник, доброволець і найманець.

Військовий шпигун (лазутчик) – “це така особа, яка, діючи таємним чином
або під помилковим приводом, збирає або прагне зібрати відомості в
районі дії одного з воюючих з наміром повідомити такі осоружній
стороні”. Стаття 46 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949
року, уточнюючи правовий статус військового шпигуна, закріплює норму,
згідно якої особа з складу озброєних сил, “потрапляюче під владу
осоружної сторони в той час, коли воно займається шпигунством, не має
права на статус військовополоненого і з ним можуть поводитися як з
шпигуном”. Якщо особа з складу озброєних сил збирає відомості на
території, контрольованій осоружною стороною, і носить при цьому
формений одяг своїх озброєних сил або не діє обманним шляхом або
навмисно не вдається до таємних методів, то така особа не вважається
шпигуном, а кваліфікується як військовий розвідник. У випадку якщо ця
особа потрапить до рук супротивника, на нього повинен розповсюджуватися
режим військового полону.

Доброволець – це іноземний громадянин, що добровільно поступає в діючу
армію однієї з воюючих сторін, з політичних або інших переконань
(виключаючи матеріальні) і що включається в особовий склад озброєних
сил. З погляду міжнародного права, осуджуючого колоніалізм і агресивні
війни, дії добровольця будуть правомірними, якщо він вступить в армію,
що веде війну в захист своєї країни від іноземного поневолення.

Зміст поняття “найманець” розкривається в ст. 47 Додаткового протоколу
I. Відповідно до цієї статті, найманець – це особа, яка спеціально
завербована для того, щоб битися в озброєному конфлікті, і фактично бере
безпосередню участь у військових діях, керуючись головним чином бажанням
одержати особисту вигоду, і якому насправді обіцяно стороною або за
дорученням сторони, що знаходиться в конфлікті матеріальна винагорода,
обіцяна або виплачувана комбатантам такого ж рангу і з таким же
функціями з числа особового складу озброєних сил даної сторони.

Приведене визначення дозволяє встановити чіткішу відмінність найманця
від добровольця, а також провести відмінність між найманцями і
військовими радниками, що не беруть безпосередньої участі у військових
діях і направленими на службу в іноземну армію за угодою між державами.

У грудні 1989 року в рамках ООН була прийнята Конвенція про заборону
вербування, використовування, фінансування і навчання найманців. На
відміну від Додаткового протоколу I, Конвенція 1989 року до категорії
найманців відносить не тільки осіб, що безпосередньо беруть участь в
озброєних конфліктах, але і, що істотно важливе, осіб, завербованих для
участі в наперед запланованих актах насильства. Згідно цієї Конвенції,
держави не повинні займатися вербуванням, використовуванням,
фінансуванням і навчанням найманців, зокрема в цілях, що суперечать
праву народів на самовизначення і зобов’язані забороняти і запобігати
подібним діям.

2.2.1. Нейтралітет під час війни

Під нейтралітетом під час війни розуміється правове положення держави,
при якому воно не бере участь у війні і не надає безпосередніх допомог
воюючим. Права і обов’язку нейтральних держав під час війни, воюючих
сторін відносно нейтральних держав, а також фізичних осіб як
нейтральних, так і воюючих держав регламентуються V Гаагською конвенцією
про права і обов’язки нейтральних держав і осіб у разі сухопутної війни
1907 року, відповідно до якої територія нейтральної держави є
недоторканною і не може бути перетворена на театр військових дій.
Воюючим державам забороняється проводити через територію нейтральної
держави війська і військовий транспорт. Нейтральна держава не повинна
дозволяти воюючим створювати, встановлювати або розміщувати на своїй
території радіостанції і інші засоби зв’язку і технічні пристосування.
Проте воно може дозволяти воюючим (на рівних засадах) користуватися
своїми засобами зв’язку.

Нейтральна держава не повинна забезпечувати воюючих зброєю, військовими
і іншими матеріалами. Разом з тим воно не зобов’язане перешкоджати
вивозу (або транзиту) з місць бойових дій за рахунок того або іншого з
воюючих зброї, боєприпасів на умовах взаємності і однакового відношення
до воюючих.

Нейтральна держава має право відображати замахи на його нейтралітет за
допомогою своїх озброєних сил.

Нейтральна держава має право дозволяти перевезення по своїй території
поранених і хворих воюючих сторін за умови відсутності в транспорті
зброї і боєприпасів.

Нейтральна держава зобов’язана не допускати відкриття вербовочних
пунктів і формування на своїй території військових загонів для воюючих.
Разом з тим нейтральна держава не несе відповідальності, якщо його
громадяни поодинці переходять межу і вступають в армію воюючих.

Нейтралітет в морській війні регулюється XIII Гаагською конвенцією про
права і обов’язки нейтральних держав у разі морської війни 1907 року,
згідно якої в територіальних водах нейтральної держави забороняються
будь-які військові дії з боку воюючих. Нейтральна держава зобов’язана не
допускати спорядження або озброєння однієї із сторін будь-якого судна, а
також його виходу з територіальних вод, якщо є підстави вважати, що воно
візьме участь в бойових діях на стороні одного з воюючих. Що стосується
допуску і перебування військових судів в територіальних водах
нейтральної держави, то останнє вирішує ці питання на основі однакового
відношення до всіх воюючих. Воно встановлює розумний термін їх
перебування, після закінчення якого може зажадати, щоб вони покинули
територіальні води. Знаходячись в територіальних водах нейтральної
держави, військові судна можуть поповнювати свої запаси по лімітах
мирного часу, брати стільки палива, скільки необхідно для досягнення
найближчого порту своєї країни.

Спеціальних угод, що визначають правовий режим нейтралітету в умовах
повітряної війни, не існує. На повітряну війну розповсюджуються загальні
правила нейтралітету, викладені в діючих конвенціях. У узагальненому
вигляді їх зміст можна сформулювати таким чином: повітряний простір над
територією нейтральної держави недоторканний; забороняється проліт через
нього літальних апаратів воюючих сторін, переслідування супротивника або
вступ з ним в бій; військові літаки, що приземлилися, затримуються, а
екіпаж інтернується до кінця війни; воюючим сторонам забороняється
транспортувати через повітряний простір нейтральної держави війська і
військову техніку, проте, допускається транспортування на літаках
поранених і хворих воюючих сторін.

2.3. Засоби і методи ведення війни

Засоби ведення війни – зброя, снаряди, речовини, вживані озброєними
силами воюючих сторін для нанесення шкоди і поразки супротивнику. Методи
ведення війни – це порядок використовування засобів ведення війни.

Засоби і методи ведення війни діляться на заборонені (або частково
заборонені) і не заборонені міжнародним правом. Згідно ст. 35
Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року, право сторін,
що знаходяться в конфлікті вибирати засоби і методи ведення війни не є
не обмеженим. Забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини і
методи ведення військових дій, здатні заподіяти зайві пошкодження або
страждання або що роблять смерть б’ються неминучою, а також ведучі до
масового руйнування і безглуздого знищення матеріальних цінностей (ст.
22 Додатку до Гаагської конвенції 1907 року про закони і звичаї
сухопутної війни).

Міжнародне право забороняє наступні засоби і методи ведення війни
(сухопутної, морської, повітряної):

Отрути або отруєна зброя, задушливі, отруйні або інші гази, аналогічні
рідини, речовини і процеси, а також бактеріологічна зброя;

Засоби дії на природне середовище у ворожих цілях;

Будь-яка зброя, якщо його дія полягає в нанесенні пошкоджень осколками,
які не виявляються в людському тілі за допомогою рентгенівського
проміння (стекло, пластмаса і т.д.); міни, міни-пастки і інші пристрої у
вигляді дитячих іграшок і предметів медичної допомоги; будь-яка
запалювальна зброя проти цивільного населення, населених пунктів і
невійськових об’єктів;

Інші види звичної зброї, які можуть вважатися наносячими надмірні
пошкодження або що мають невиборчу дію;

Здійснення геноциду на захопленій території; зрадницьке вбивство або
поранення склав зброю або беззбройного ворога; оголошення що
обороняється, що у разі опору їм не буде пощади;

Безглузде руйнування міст і населених пунктів і знищення ворожої
власності, якщо це не викликається військовою необхідністю;

І т.д.

Проте міжнародне право не забороняє військові хитрощі з метою ввести
супротивника в оману або спонукати його діяти необачно. Прикладами таких
хитрощів є: використовування маскування, пасток, помилкові операції і
дезинформація (ст. 37 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій
1949 року).

2.3.1. Засоби і методи ведення морської війни

До числа міжнародно-правових актів, що регламентують ведення морської
війни, відносяться Паризька декларація про морську війну 1856 року,
Гаагські конвенції 1907 року, Лондонська декларація про право морської
війни 1909 року, Лондонський протокол 1936 року і ряд інших угод. У 1994
році у порядку неофіційного кодифікування було прийняте Керівництво
Сан-Ремо по міжнародному праву, вживаному до озброєних конфліктів на
море, підготовлене групою фахівців з міжнародного права і
військово-морських експертів, створеної Міжнародним інститутом
гуманітарного права. Нормативні обмеження, що містяться в цих
документах, торкаються методів (бомбардування морськими силами,
застосування військово-морської блокади, здійснення захоплення торгових
судів), а також засобів ведення військових дій на морі (підводні човни,
морські міни і т.д.).

Театр морської війни може включати, за певними вилученнями,
територіальні і внутрішні води воюючих держав, відкрите море і
повітряний простір над ним. Проте ведення війни у відкритому морі не
повинне порушувати свободи плавання судів держав, що не беруть участь в
даній війні. Морські сили воюючих складає військовий флот, в який,
зокрема, входять військові кораблі всіх класів і типів (підводні і
надводні), а також допоміжні судна, військові літаки і інші літальні
апарати авіації військового флоту, торгові судна, що переобладнані у
військові кораблі і відповідають вимогам про обіг торгових судів в судна
військові, закріпленим в VII Гаагській конвенції 1907 року. Там же
указується, що від переобладнання торгових судів у військові кораблі
слід відрізняти озброєння торгових судів у військовий час. Останнє
робиться в цілях самозахисту і не спричиняє за собою перетворення
торгового судна у військове, що означає відсутність у такого судна права
вести військові дії.

Одним з методів ведення війни на морі є військово-морська блокада, під
якою розуміється система не заборонених сучасним міжнародним правом
насильницьких дій військово-морських сил воюючої держави, направлених на
той, що перегородить доступу з моря до берега, що знаходиться у владі
супротивника або ним зайнятому.

Згідно загальноприйнятим нормам міжнародного права, блокада повинна бути
дієвою і ефективною, тобто повинна реально перешкоджати доступу до
ворожого побережжя. Блокуюча держава або діючі від його імені морські
власті повинні зробити оголошення про блокаду з вказівкою дати початку
блокади, географічних меж побережжя, що блокується, терміну, що дається
судам нейтральних і інших невоюючих держав для виходу з району, що
блокується. Власті побережжя, що блокується, або даного району повинні
сповістити іноземних консулів про блокаду даного району. Блокада
застосовується в районі, що блокується, однаково до судів всіх прапорів.
Морська блокада припиняється із зняттям її блокуючою державою,
захоплення району, що блокується, супротивником або з розгромом
блокуючих сил.

Необхідно разом з тим підкреслити, що дотримання приведених вище
формальностей саме по собі не робить блокаду правомірної. У сучасних
умовах блокада вважається правомірною, якщо вона робиться у зв’язку з
реалізацією права на індивідуальну і колективну самооборону відповідно
до Статуту ООН. До морської блокади, згідно Статуту, має право удатися
Рада Безпеки ООН, якщо це необхідно для підтримки або відновлення
міжнародного миру і безпеки.

Військово-морська блокада, здійснювана агресором, складає як така акт
агресії. Навмисне порушення блокади спричиняє за собою конфіскацію судна
і його вантажу. Захоплення судів може здійснюватися не тільки по
відношенню до ворожих, але і до судів нейтральних держав, якщо вони
порушують блокаду або перевозять вантажі і предмети, віднесені воюючою
стороною до військової контрабанди, списки якої опубліковуватимуться на
початку війни. Згідно Лондонської декларації про право морської війни
1909 року можливість захоплення нейтрального судна за порушення блокади
обуславліваєтся дійсною або передбачуваною обізнаністю його про блокаду.
Захоплення нейтральних судів за на рушеніє блокади може бути здійснений
тільки в районі дії військових судів, що забезпечують блокаду. Судно,
визнане винним в порушенні блокади, конфіскується разом з вантажем, якщо
тільки не доведено, що у момент його вантаження особа, її виробляюче, не
знала і не могла знати, про намір порушити блокаду.

XI Гаагська конвенція про деякі обмеження в користуванні правом
захоплення в морській війні 1907 року передбачає абсолютну
недоторканність госпітальних судів, що везуть хворих і поранених і
відмічених певною емблемою, і судів-картелів, що перевозять
парламентерів. Не підлягають також захопленню, за винятком випадків
порушення ними встановленої належним чином морської блокади, поштові
судна, прибережні риболовецькі судна, а також судна, що виконують
наукові, релігійні і філантропічні функції.

Міжнародне право не забороняє використовування мінної зброї. Разом з
тим, згідно Гаагської конвенції про установку підводних, автоматично
вибухаючих від зіткнення мін 1907 року, забороняється ставити міни, не
закріплені на якорях (за винятком тих, що стають безпечними через годину
після того, як над ними буде втрачене спостереження тим, хто поставив
міну), або закріплені на якорях міни, які не стають безпечними, після
того, як зірвуться з мінрепов. Забороняється також ставити міни біля
берегів і портів супротивника з метою порушити торгове мореплавання.
Конвенція зобов’язує всі держави вживати заходи для забезпечення безпеки
мирного судноплавства, а у випадках, коли спостереження за мінами
припинене, указувати в сповіщеннях мореплавцям або в інших
загальнодоступних документах небезпечні райони і повідомляти про них
інші держави дипломатичним шляхом.

2.3.2. Засоби і методи ведення повітряної війни

У зв’язку з розвитком НТП і підвищенням рівня у військово-промисловому
комплексі, особливе місце в міжнародному праві озброєних конфліктів
займають засоби і методи ведення повітряної війни. Положення додаткового
протоколу I направлені на захист цивільного населення від нападів з
повітря. Напади з повітря можуть бути направлені тільки проти військових
об’єктів. Забороняється напад або загроза нападу, основна мета якого
полягає в тому, щоб тероризувати цивільне населення.

Особлива заборона встановлена відносно невиборчого нападу, тобто такого,
яке направлене як на військові, так і на невійськові об’єкти. При
нанесенні ударів з повітря належить:

упевнитися у військовому характері цілей;

вибирати такі методи і засоби, які зводять до мінімуму випадкову поразку
цивільних об’єктів і населення;

утримуватися від нападу, якщо конкретна і пряма військова перевага від
нього незрівняно поступатиметься випадковим втратам цивільного
характеру.

При веденні військових дій в повітрі належить вживати заходи для
мінімізації збитку цивільним особам і об’єктам, зокрема попереджати про
напади, що можуть торкнутися цивільного населення.

Додатковий протокол I проголошує принцип пошани і захисту санітарних
літальних апаратів і встановлює умови такого захисту. Сторони в
конфлікті не мають права використовувати санітарну авіацію для отримання
військової переваги над іншим супротивником, зокрема для збору і
передачі розвідувальних відомостей.

2.4. Режим військової окупації

Від інших видів перебування військ на іноземній території військова
окупація відрізняється сукупністю властивих їй ознак. Колосов Ю.М.
визначає військову окупацію як вид тимчасового перебування значних
військових формувань на території іноземної держави в умовах стану війни
між цією державою і державою приналежності таких формувань, при якому
припиняється ефективне здійснення влади урядом тієї держави, якій
належить зайнята територія, а адміністративна влада здійснюється в
межах, визначених міжнародним правом, вищими командними військових
формувань. Потрібно відзначити, що визначення досить розмите, громіздке
і утруднене для розуміння, тому, ми вважаємо, що в даному випадку краще
користуватися визначенням Бірюкова П.Н., який подітий наступне
визначення військової окупації: військова окупація – це тимчасове
захоплення території (частини території) однієї держави озброєними
силами іншої держави і встановленні військової адміністрації на
захопленій території.

Військова окупація не веде до розповсюдження суверенітету держави, що
окуповує, на зайняту його військами територію. Згідно законам і звичаям
сухопутної війни, забороняється примушувати населення зайнятої області
давати відомості про армію іншої воюючої держави або про його засоби
оборони. Честь і сімейні права, життя окремих осіб і приватна власність,
а також релігійні переконання і відправлення обрядів віри повинні
поважатися. Контрибуції можуть стягуватися лише на підставі письмового
дозволу начальницького командира, і по кожній контрибуції повинна
видаватися розписка. Повинності не повинні включати обов’язку для
населення приймати участі у військових діях проти своєї вітчизни.

Одним з найважливіших положень Женевської конвенції про захист цивільних
осіб під час війни 1949 року є заборона угону і депортації цивільних
осіб з окупованої території на територію держави, що окуповує, або на
територію третьої держави, рівно як і переміщення частини власного
цивільного населення на окуповану територію. Проте, допускається повна
або часткова евакуація певного району через особливо вагомі міркування
військового характеру або для безпеки населення.

Крім вищевикладеного відносно цивільних осіб забороняється:

скоювати будь-які акти насильства, залякування або образи;

застосовувати заходи примушення, фізичного або морального порядку,
зокрема, з метою отримання відомостей;

застосовувати тортури, тілесні покарання, медичні досліди і т.д.;

застосовувати колективні покарання.

Іноземцям, що виявилися на окупованій території, забезпечується право її
покинути в можливо короткі терміни. І, що необхідно відзначити,
кримінальне законодавство повинне у принципі залишатися яким було до
окупації, окрім положень, які представляють загрозу безпеки держави, що
окуповує. Судовим органам окупованої території повинне бути дозволене
продовження виконання своїх функцій.

Захист прав особи під час озброєного конфлікту

3.1. Правовий режим поранених і хворих

Режим даної категорії осіб регламентується головним чином Женевською
конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях 1949
року і Женевською конвенцією про поліпшення долі поранених, хворих і
осіб, потерпілих корабельну аварію, з складу озброєних сил на морі 1949
року.

Пораненими і хворими в цілях надання захисту, передбаченого нормами
міжнародного гуманітарного права, вважаються цивільні особи і
військовослужбовці, що знаходяться в районі озброєного конфлікту, які
унаслідок травми, хвороби, іншого фізичного розладу або інвалідності
потребують медичної допомоги при відході і які утримуються від будь-яких
військових дій. До цієї категорії відносяться також породіллі,
новонароджені, немічні, вагітні жінки. Цивільні особи і
військовослужбовці, які наражаються на небезпеку на морі або в інших
водах в результаті нещасного випадку з їх судном, що перевозило, або
літальним апаратом і які утримуються від будь-яких ворожих дій,
вважаються потерпілими корабельну аварію. Незалежно від того, до якої
сторони вони належать, ці особи користуються заступництвом і захистом і
мають право на гуманний обіг. У максимально можливому ступені і в
найкоротші терміни їм надається медична допомога.

Відносно самих військових дій, то повсякчас, і особливо після бою,
сторони повинні вжити всі можливі заходи до того, щоб розшукати і
підібрати поранених і хворих і захистити їх від пограбування і поганого
обігу. Не допускається пограбування мертвих (мародерство). Коли це
дозволяють обставини, повинні полягати угоди про перемир’я або
припинення вогню, щоб підібрати поранених на полі бою, і виробити обмін
ними.

Сторони, що знаходяться в конфлікті, повинні зареєструвати всі дані,
сприяючі встановленню особи опинилися в їх владі поранених, хворих,
потерпілих корабельну аварію і померлих ворожої сторони. Ці відомості
повинні бути якнайскоріше доведені до зведення національного довідкового
бюро у справах військовополонених для передачі їх державі, за якою
числяться ці особи, через центральне агентство у справах
військовополонених, підмета установі в нейтральній країні.

Забороняється добивати або винищувати поранених, хворих, потерпілих
корабельну аварію, навмисно залишати їх без медичної допомоги або
відходу, навмисно створювати умови для їх зараження, піддавати цих осіб,
навіть з їх згоди, фізичним увечьям, медичним або науковим
експериментам, видаленню тканин або органів для пересадки, крім
випадків, коли це виправдано станом здоров’я особи і відповідає
загальноприйнятим медичним нормам. Згадані особи мають право відмовитися
від будь-якої хірургічної операції. Сторона, примушена залишити ворогу
поранених або хворих, зобов’язана залишити разом з ними, наскільки це
дозволяють військові умови, частина свого санітарного персоналу і
спорядження для сприяння догляду за ними.

Виявившися у владі супротивника, поранені, хворі і потерпілі корабельну
аварію вважаються військовополоненими, і до них застосовуються норми
міжнародного права, що стосуються військовополонених.

3.2. Режим військового полону

Основним міжнародно-правовим документом, що визначає режим військового
полону, є Женевська конвенція про поводження з військовополоненими 1949
року, згідно якої військовополоненими є наступні категорії осіб, що
потрапили у владу ворожої сторони під час війни або озброєного
конфлікту:

особовий склад озброєних сил воюючої сторони;

партизани, особовий склад ополчень і добровольчих загонів;

особовий склад організованих рухів опору;

некомбатанти, тобто особи з складу озброєних сил, що не беруть
безпосередньої участі у військових операціях (лікарі, юристи,
кореспонденти, різний обслуговуючий персонал);

члени екіпажів судів торгового флоту і цивільної авіації;

стихійно повстале населення, якщо воно відкрите носить зброю і дотримує
закони і звичаї війни.

Військовополонені знаходяться у владі ворожої держави, а не окремих осіб
або військових частин, що узяли їх в полон. З ними слід завжди
поводитися гуманно. Жоден військовополонений не може бути підданий
фізичному каліченню або науковому або медичному експериментам,
забороняється дискримінація по ознаці раси, кольору шкіри, релігії,
соціального походження. Ці положення діють і відносно учасників
громадянських і національно-визвольних воєн.

Військовополонені повинні розміщуватися в таборах і в умовах не менш
сприятливих, ніж умови, якими користується армія супротивника,
розташована в цій місцевості. Військовополонених (за винятком офіцерів)
можна привертати до робіт, не пов’язаних з військовими діями (сільське
господарство, торгова діяльність, роботи по домашньому господарству,
погрузо-розвантажувальні роботи на транспорті). Підкоряються
військовополонені законам, статутам і наказам діючим в озброєних силах
тримаючої в полоні держави. Якщо військовополонений зробив невдалу
спробу до втечі, то він несе тільки дисциплінарне стягнення, рівно як і
ті військовополонені, які надавали йому допомоги.

Тут приведені далеко не всі умови змісту і права військовополонених, які
закріплює Конвенція, але в цілому їх можна охарактеризувати як гуманні,
за порушення яких військовополонені мають право звертатися до
держави-покровительки або в Суспільство Червоного Хреста.

Міжнародно-правова регламентація закінчення військових дій і стану війни

Закінчення військових дій і стани війни – це акти, відмінні один від
одного як за способами їх юридичного оформлення, так і по тих правових
наслідках, які вони породжують для воюючих сторін.

Найпоширенішими формами припинення військових дій є перемир’я і
капітуляція. Перемир’я – тимчасове припинення військових дій,
здійснюване на основі взаємної угоди між учасниками озброєного
конфлікту. Розрізняють два види перемир’я: місцеве і загальне. Місцеве
перемир’я переслідує мету припинить військові дії між окремими частинами
і підрозділами на обмеженій ділянці військових дій. Як правило, воно
направлене на рішення приватних задач (підбір поранених, поховання
мертвих, евакуація з обложеного району осіб з числа цивільного
населення, посилка парламентерів і т.д.).

Загальне перемир’я істотно відрізняється від місцевого. По-перше, у разі
загального перемир’я військові дії припиняються на всій ділянці театру
військових дій. По-друге, загальне перемир’я при певних обставинах
(наприклад, якщо сторони в конфлікті формально не заявили про наявність
стану війни між ними) здатне не тільки припинити військові дії, але і
привести до їх припинення.

Специфічною формою припинення військових дій є виконання державами
рішення Ради Безпеки ООН, що беруть участь в конфлікті (на підставі ст.
40 Статуту ООН “про тимчасові заходи”, які можуть включати, зокрема,
припинення вогню, відведення військ на наперед зайняті позиції,
звільнення певної території і т.д.).

Згідно IV Гаагської конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907
року, всяке істотне порушення перемир’я однієї із сторін дає право іншій
стороні відмовитися від нього і навіть в крайньому випадку відновити
військові дії (ст. 40). Проте порушення перемир’я окремими особами,
діючими по власному почину, дає тільки право вимагати покарання винних і
винагороди за втрати, що зазнають, якщо такі трапилися (ст. 41).

Капітуляція – це припинення опору озброєних сил або їх частини. Як
правило, при капітуляції все озброєння, військове майно, військові
кораблі і літаки переходять до супротивника. Сторона, що здається,
піддається військовому полону. Капітуляція відрізняється від перемир’я
тим, що капітулююча сторона позбавляється навіть формальної рівності з
переможцем. Так, після розгрому фашистської Німеччини 8 травня 1945 року
в Берліні був підписаний Акт про військову капітуляцію німецьких
озброєних сил. Після перемоги над Японією 2 вересня 1945 року в
Токійській бухті був підписаний Акт об капітуляції Японії. Акти
передбачали беззастережну капітуляцію всіх німецьких і японських
озброєних сил, їх повне роззброєння і здача командуванню союзних армій.

Згідно звичній нормі міжнародного права, порушення умов капітуляції
складає міжнародне правопорушення, якщо воно зроблене по вказівці уряду
воюючої сторони, або військовий злочин, якщо воно зроблене без такої
вказівки. Таке порушення може спричинити або адекватні військові дії,
або покарання винних як військових злочинців.

Основним міжнародно-правовим засобом припинення стану війни між воюючими
сторонами є укладення мирного договору. Подібні договори охоплюють
широкий круг питань, що стосуються врегулювання політичних, економічних,
територіальних і інших проблем у зв’язку з припиненням війни і
відновленням миру між воюючими.

Так, закінчення першої світової війни одержало своє міжнародно-правове
оформлення у вигляді ряду мирних договорів 1919 – 1920 рр., які склали
так звану Версальську систему мирних договорів. Після другої світової
війни країни антигітлерівської коаліції підписали в 1947 році вироблені
на Паризькій мирній конференції мирні договори з Італією, Фінляндією,
Румунією, Угорщиною і Болгарією.

Практиці відомі і інші способи припинення стану війни, наприклад
одностороння декларація, коли відновлення мирних відносин є результатом
ініціативи однієї сторони. Так, Радянський Союз свого часу припинив стан
війни з Німеччиною шляхом видання Указу Президії Верховної Ради СРСР від
25 січня 1955 року. Також, стан війни може бути припинене ухваленням
двосторонньої декларації. Наприклад, 10 жовтня 1956 р. СРСР і Японія
підписали сумісну Декларацію про припинення стану війни, згідно якої між
Радянським Союзом і Японією “припинявся стан війни” і відновлювалися
“мир і добросусідські, дружні відносини”. Звернення до останніх двох
форм припинення стану війни пояснюється, зокрема, у випадку з Німеччиною
– її розколом, а з Японією – існуванням неврегульованого територіального
питання.

Висновок

Право озброєних конфліктів – це галузь міжнародного публічного права.
Специфіка даної галузі полягає у тому, що вона регулює конкретну область
міждержавних відносин, а не всі ці відносини в цілому. Крім того, вона
закріплює в своїх нормах, прийоми, правила практичних дій суб’єктів;
нарешті, вона має тимчасові обмеження, тобто діє в період озброєної
боротьби, а після закінчення у відносинах між раніше воюючими суб’єктами
повинні, як правило, встановлюватися нормальні мирні відносини,
регульовані принципами і нормами інших галузей міжнародного права. Норми
про відповідальність, про висновок перемир’я, мирного договору
зберігають свою силу після війни.

Деякі юристи вважають, що наука права озброєних конфліктів повинна
досліджувати тільки самі озброєні конфлікти, і, що при застосуванні норм
цієї галузі права неістотним є питання про правомірне або неправомірне
застосування зброї. У разі протиправного нападу однієї держави на інший
обидва вони повинні керуватися нормами права озброєних конфліктів.

Вважаючи у принципі вірними подібні вислови, ми ніяк не можемо згодитися
з тим, що дослідження цих проблем повинні абстрагуватися від того,
правомірно або неправомірно та або інша сторона удалася до зброї, що при
застосуванні права озброєних конфліктів неістотним є питання про
причини, що привели до озброєного конфлікту. Сучасне міжнародне право
зроблене чітко ділить війни на справедливі і несправедливі; воно містить
норму, згідно якої агресивна війна – це міжнародний злочин.

Не дивлячись на все вищевикладене, право озброєних конфліктів далеке
недосконала галузь міжнародного права. І не тому, що містить певні
пропуски (така проблема властива практично кожній галузі права), а
внаслідок того, що має слабкий механізм регулювання. Орган (Організація
Об’єднаних Націй), що здійснює контроль і регулювання міжнародного права
в період озброєних конфліктів, не достатньо сильний, щоб диктувати свою
волю могутнім державам. І прецеденти, коли не виконуються рішення Ради
Безпеки ООН, були.

Також досить складне питання про захист прав особи під час озброєного
конфлікту. Це не секрет, що права особи сильно ущемляються під час
ведення військових дій. І це завдяки не внутрідержавному законодавству,
яке справедливо обмежує права особи в період військових дій і
надзвичайного положення, враховуючи складність і нестандартність
ситуації, що складається. Права громадян часто порушуються рядовими
солдатами, які самі знаходяться в екстремальних умовах, і часто просто
не знають певних норм міжнародного права регламентуючих відносини у
виниклій ситуації. Ці питання повинні розв’язуватися в діючих арміях при
підготовці особового складу. Повинні проводитися відповідні заняття по
доведенню норм міжнародного права до зведення солдатів і офіцерів, які
допоможуть не тільки зрозуміти свої права, але і усвідомити обов’язки
під час ведення бойових дій.

Враховуючи сказане, можна зробити висновок, що право озброєних
конфліктів галузь, що вимагає серйозних доробок, які повинні проводитися
на основі міждержавних угод і закріплення їх у відповідних міжнародних
актах.

Список використаних нормативних актів і літератури

Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни 1907г. // Діюче
міжнародне право. / Сост. Ю.М. Колосов і Э.С. Крівчикова. Т. 2. Стор.
573 – 574.

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях 1949г.
// СДД СРСР. Вип. XVI. М., 1957, стор. 71 – 97.

Конвенція про поводження з військовополоненими 1949г.//СДД СРСР. Вип.
XVI. М., 1957, стор. 125 – 204.

Конвенція про захист цивільного населення під час війни. // СДД СРСР.
Вип. XVI. М., 1957, стор. 204 – 280.

Додатковий протокол I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949г., що
стосується захисту жертв міжнародних озброєних конфліктів 1977г. //
Міжнародний захист має рацію і свобод людини. Збірка документів. М.,
1990г.

Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів
зброї, які можуть вважатися наносячими надмірні пошкодження або мають
невиборчу дію, 1980г. // Відомості СРСР, 1984г. №3.

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використовуванням,
фінансуванням і навчанням найманців // Діюче міжнародне право. / Сост.
Ю.М. Колосов і Э.С. Крівчикова. Т. 2. Стор. 812 – 819.

Протокол про заборону або обмеження застосування мін-пасток і інших
пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996г. (Протокол II з
поправками, внесеними 3 травня 1996г.), прикладений до Конвенції про
заборону або обмеження застосування конкретних видів зброї, які можуть
вважатися наносячими надмірні пошкодження // Московський журнал
міжнародного права. – 1997г. №1. Стор. 200 – 216.

Конституція РФ, розділу IV, V, VI, М. – С.- П.: “Герда”, 1997г

Арцибасов І.Н. “Озброєний конфлікт: право, політика, дипломатія”. – М.:
Міжнародні відносини, 1989г. – 245с.

Бірюков П.Н. “Міжнародне право: Навчальний посібник”, 2-е видання
перероблене і доповнене. – М.: Юріст’, 1999г. – 416с.

Грігорьев А. Р. “Міжнародне право в період озброєних конфліктів”. – М.:
Воєніздат, 1992г. – 32с.

Ісаковіч С.В. “Міжнародно-правові проблеми прав людини в озброєному
конфлікті” // Вісник Київського університету. Серія: МО і МП. – 1976г. –
№3. – стор. 27 – 28.

Колосов Ю.М. “Масова інформація і міжнародне право”. – М., 1974г., стор.
152.

Колосов Ю.М., Кузнецов В.І. “Міжнародне право: Підручник”. Видання 2-е,
доп. і пререраб. – М.: Міжнародні відносини, 1998г. – 624с.

Лазарев М.І. “Теоретичні питання сучасного міжнародного морського
права”. – М.: 1983г. – стор. 21.

Арцибасов И.Н. “Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия”. –
М.: Международные отношения, 1989г., стр. 7.

Арцибасов И.Н. “Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия”. –
М.: Международные отношения, 1989г., стр. 8.

Там же, стр. 9.

Там же, стр. 9.

Исакович С.В. “Международно-правовые проблемы прав человека в
вооруженном конфликте” // Вестник Киевского университета. Серия: МО и
МП. – 1976г. – №3. – стр. 29.

Лазарев М.И. “Теоретические вопросы современного международного
морского права”. – М.: 1983г. – стр. 21.

См.: Протокол о запрещении или ограничении применения мин-ловушек и
других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996г. (Протокол II с
поправками, внесенными 3 мая 1996г.), прилагаемый к Конвенции о
запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия, которые
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения // Московский журнал
международного права. – 1997г. №1. Стр. 200 – 216.

Арцибасов И.Н. “Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия”. –
М.: Международные отношения, 1989г., стр. 19.

Григорьев А. Г. “Международное право в период вооруженных конфликтов”.
– М.: Воениздат, 1992г., стр. 4 – 5.

Бирюков П.Н. “Международное право: Учебное пособие”, 2-е издание
переработанное и дополненное. – М.: Юристъ, 1999г. стр. 236.

Бирюков П.Н. “Международное право: учебное пособие”, 2-е изд., М.:
Юристъ, 1999г.

Григорьев А.Г. “Международное право в период вооруженных конфликтов”. –
М.: Воениздат, 1992г., стр. 7.

Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. “Международное право: Учебник”. Издание
2-е, доп. и пререраб. – М.: Международные отношения, 1998г., стр. 354.

Григорьев А.Г. “Международное право в период вооруженных конфликтов”. –
М.: Воениздат, 1992г., стр. 11.

См. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. “Международное право: Учебник”. Издание
2-е, доп. и пререраб. – М.: Международные отношения, 1998г., стр. 357 –
362.

Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. “Международное право: Учебник”. Издание
2-е, доп. и пререраб. – М.: Международные отношения, 1998г., стр. 356.

Бирюков П.Н. “Международное право: учебное пособие”, 2-е изд., М.:
Юристъ, 1999г. стр. 246.

Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. “Международное право: Учебник”. Издание
2-е, доп. и пререраб. – М.: Международные отношения, 1998г., стр. 366.

Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. “Международное право: Учебник”. Издание
2-е, доп. и пререраб. – М.: Международные отношения, 1998г., стр. 369.

PAGE 32

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020